• Định nghĩa hên xui

            Hên xui (hênh xui) theo cách gọi của người Miền Nam hay may rủi nói chung là cụm từ có ý nghĩa đối ngược mà khi nhắc tới chúng người ta thường nghĩ đến những điều mang yếu tố mê tín. Chúng ta có thể định nghĩa hên xui theo phương thức khoa học một […]