• Danh sách đề thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 9 năm học 2017-2018

        Danh sách đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2017-2018 là  bài viết tổng hợp lại các kết quả sưu tầm các đề thi HSG cấp huyện lớp 9 của các phòng giáo dục huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã, Quận của sở các giáo dục và đạo tạo các tỉnh thành trên […]


 • Danh sách đề thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 9 năm học 2020-2021

        Danh sách đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020-2021 là  bài viết tổng hợp lại các kết quả sưu tầm các đề thi HSG cấp huyện lớp 9 của các phòng giáo dục huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã, Quận của sở các giáo dục và đạo tạo các tỉnh thành trên […]


 • Danh sách đề thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 9 năm học 2019-2020

        Danh sách đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2019-2020 là  bài viết tổng hợp lại các kết quả sưu tầm các đề thi HSG cấp huyện lớp 9 của các phòng giáo dục huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã, Quận của sở các giáo dục và đạo tạo các tỉnh thành trên […]


 • Danh sách đề thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 9 năm học 2018-2019

        Danh sách đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2018-2019 là  bài viết tổng hợp lại các kết quả sưu tầm các đề thi HSG cấp huyện lớp 9 của các phòng giáo dục huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã, Quận của sở các giáo dục và đạo tạo các tỉnh thành trên […] • Danh sách đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 cấp huyện

        Danh sách đề thi HSG Tiếng anh lớp 6 cấp huyện là bài viết tổng hợp tất cả các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh dành cho các bạn học sinh khối lớp 6 của tất cả các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh của 63 tỉnh […] • Danh sách đề thi HSG lớp 12 tỉnh niên khóa 2020-2021

          Danh sách đề thi HSG lớp 12 tỉnh niên khóa 2020-2021 là danh sách sưu tầm tổng hợp tất cả các đề thi chính thức học sinh giỏi dành cho các bạn học sinh khối lớp 12 của 63 sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc […] • Kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020

       Kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020 công bố danh sách các học sinh đã tham gia và đoạt giải Bộ GD&ĐT đã được tổ chức với 3 buổi thi trong các ngày 27, 28, 29 tháng 12/2019.      Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học […]