Bản quyền

Các bài viết của Tintoantap.com đều tuân theo điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế . Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại Tintoantap.com như sau.
Quy định chia sẻ bài viết
  1. Tintoantap.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung và chịu trách nhiệm bản quyền những bài tự viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Tintoantap.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng xin liên hệ với thông qua email [email protected]
  3. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Mọi bài viết trên Tintoantap.com lấy từ nguồn khác phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ Nguồn (site).
  5. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ Tintoantap.com.
Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của Blog như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại Tintoantap.com.

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng Tintoantap.com.