Danh sách đề thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 9 năm học 2018-2019


      Danh sách đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2018-2019 là  bài viết tổng hợp lại các kết quả sưu tầm các đề thi HSG cấp huyện lớp 9 của các phòng giáo dục huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã, Quận của sở các giáo dục và đạo tạo các tỉnh thành trên cả nước từ bạn đọc và các thầy cô đã chia sẻ. Cảm ơn các mọi người đã gửi tới [email protected] và hy vọng đây sẽ là kho học liệu quý giá cho các bạn học sinh lớp 9 tra cứu sau này.


Danh sách đề thi học sinh giỏi lớp 9 huyện An Phú, An Giang niên khóa 2018-2019

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi HSG Địa lí lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

Đề thi HSG GDCD lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

Đề thi HSG Hóa học thực hành lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

Đề thi HSG Hóa học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

Đề thi HSG Lịch sử lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

Đề thi HSG Ngữ Văn lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

Đề thi HSG Sinh học thực hành lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

Đề thi HSG Sinh học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

Đề thi HSG Tiếng Anh bài thi nói lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

Đề thi HSG Tin học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

Đề thi HSG Toán học lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

Đề thi HSG Vật lí thực hành lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019

Đề thi HSG Vật lí lớp 9 An Phú, An Giang 2018-2019


Danh sách đề thi học sinh giỏi lớp 9 huyện Lai Vung, Đồng Tháp niên khóa 2018-2019

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi HSG Địa lí lớp 9 Lai Vung, Đồng Tháp 2018-2019

Đề thi HSG Hóa học lớp 9 Lai Vung, Đồng Tháp 2018-2019

Đề thi HSG Lịch sử lớp 9 Lai Vung, Đồng Tháp 2018-2019

Đề thi HSG Ngữ Văn lớp 9 Lai Vung, Đồng Tháp 2018-2019

Đề thi HSG Sinh học lớp 9 Lai Vung, Đồng Tháp 2018-2019

Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 Lai Vung, Đồng Tháp 2018-2019 bài nói

Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 Lai Vung, Đồng Tháp 2018-2019

Đề thi HSG Tin học lớp 9 Lai Vung, Đồng Tháp 2018-2019

Đề thi HSG Toán học lớp 9 Lai Vung, Đồng Tháp 2018-2019

Đề thi HSG Vật lí lớp 9 Lai Vung, Đồng Tháp 2018-2019


Danh sách đề thi học sinh giỏi lớp 9 huyện Phúc Yên, Vĩnh Phúc niên khóa 2018-2019

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 9, Phòng GD&ĐT Thành Phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9, Phòng GD&ĐT Thành Phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9, Phòng GD&ĐT Thành Phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 9, Phòng GD&ĐT Thành Phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9, Phòng GD&ĐT Thành Phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9, Phòng GD&ĐT Thành Phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn tin học lớp 9, Phòng GD&ĐT Thành Phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn toán học lớp 9, Phòng GD&ĐT Thành Phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9, Phòng GD&ĐT Thành Phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc 2018-2019


Danh sách đề thi học sinh giỏi lớp 9 huyện tỉnh Tiền Giang niên khóa 2018-2019

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện THCS của Sở GD&ĐT Tỉnh Tiên Giang môn Anh năm học 2018-2019

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện THCS của Sở GD&ĐT Tỉnh Tiên Giang môn Địa năm học 2018-2019

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện THCS của Sở GD&ĐT Tỉnh Tiên Giang môn GDCD năm học 2018-2019

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện THCS của Sở GD&ĐT Tỉnh Tiên Giang môn Hóa năm học 2018-2019

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện THCS của Sở GD&ĐT Tỉnh Tiên Giang môn Sinh học năm học 2018-2019

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện THCS của Sở GD&ĐT Tỉnh Tiên Giang môn Sử năm học 2018-2019

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện THCS của Sở GD&ĐT Tỉnh Tiên Giang môn Tin học năm học 2018-2019

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện THCS của Sở GD&ĐT Tỉnh Tiên Giang môn Toán năm học 2018-2019

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện THCS của Sở GD&ĐT Tỉnh Tiên Giang môn Văn năm học 2018-2019

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện THCS của Sở GD&ĐT Tỉnh Tiên Giang môn Vật lí năm học 2018-2019


Danh sách đề thi học sinh giỏi lớp 9 huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc niên khóa 2018-2019

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 9, Phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9, Phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9, Phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 9, Phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 9, Phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9, Phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn tin học lớp 9, Phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn toán học lớp 9, Phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9, Phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc 2018-2019

Related Post

Phản hồi