Danh sách đề thi HSG lớp 12 tỉnh niên khóa 2020-2021


        Danh sách đề thi HSG lớp 12 tỉnh niên khóa 2020-2021 là danh sách sưu tầm tổng hợp tất cả các đề thi chính thức học sinh giỏi dành cho các bạn học sinh khối lớp 12 của 63 sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước.

Math 5


Danh sách đề thi học sinh giỏi lớp 12 thành phố Hà Nội 2020-2021

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 môn Địa lí của sở GD&ĐT thành phố Hà Nội niên khóa 2020-2021

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 môn Hóa Học của sở GD&ĐT thành phố Hà Nội niên khóa 2020-2021

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 môn Lịch sử của sở GD&ĐT thành phố Hà Nội niên khóa 2020-2021

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 môn Ngữ văn của sở GD&ĐT thành phố Hà Nội niên khóa 2020-2021

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 môn Sinh học của sở GD&ĐT thành phố Hà Nội niên khóa 2020-2021

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 môn Toán của sở GD&ĐT thành phố Hà Nội niên khóa 2020-2021

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 môn Vật lí của sở GD&ĐT thành phố Hà Nội niên khóa 2020-2021


Tham khảo thêm

Danh sách đề thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh niên khóa 2019-2020
Danh sách đề thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh niên khóa 2018-2019
Danh sách đề thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh niên khóa 2017-2018
Danh sách đề thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh niên khóa 2016-2017
Danh sách đề thi HSG Toán lớp 12 cấp tỉnh
Danh sách đề thi HSG Ngữ Văn lớp 12 cấp tỉnh
Danh sách đề thi HSG Tin học lớp 12 cấp tỉnh
Danh sách đề thi HSG Lịch sử lớp 12 cấp tỉnh
Danh sách đề thi HSG Địa lí lớp 12 cấp tỉnh
Danh sách đề thi HSG Vật lí lớp 12 cấp tỉnh
Danh sách đề thi HSG Tiếng Anh lớp 12 cấp tỉnh
Danh sách đề thi HSG Sinh học lớp 12 cấp tỉnh
Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 12 cấp tỉnh
Danh sách đề thi HSG GDCD lớp 12 cấp tỉnh

Related Post

Phản hồi