Chuyển đổi đầu số điện thoại di động 11 số về 10 số


      Sáng 29/5, Bộ TT&TT công bố chi tiết về việc Chuyển đổi đầu số điện thoại di động 11 số về 10 số của 5 nhà mạng. Việc chuyển đổi này sẽ bắt đầu từ ngày 15/9 tới và kết thúc vào ngày 30/6/2019.

      Việc chuyển đổi bắt đầu từ ngày 15/9/2018 và kết thúc vào ngày 30/6/2019. Khi tiến hành chuyển đổi các nhà mạng sẽ phải quay số song song (duy trì cả số cũ và số mới) từ ngày 15/9/2018 đến ngày 14/11/2018 và duy trì âm báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

new icon 75

       Theo quy hoạch kho số, toàn bộ các đầu số 01 sẽ được thu hồi, để phục vụ cho các thiết bị Internet vạn vật (IoT) giúp phát triển các loại hạ tầng thông minh như giáo dục, y tế, giao thông hay các thiết bị gia dụng. Do đó, các thuê bao di động đang sử dụng đầu số 01, hay các thuê bao 11 số, dự kiến được chuyển thành thuê bao 10 số, với các đầu số từ 03 tới 08.

1. Chuyển đổi đầu số điện thoại 11 số của mobifone.

        Sau ngày 15/11/2018, MobiFone kết thúc quay số song song các thuê bao 11 số chuyển sang 10 số. Các đầu số 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 đổi thành như sau:

– Đầu số 0120 của MobiFone đổi 070
– Đầu số 0121 của MobiFone đổi 079
– Đầu số 0122 của MobiFone đổi 077
– Đầu số 0126 của MobiFone đổi 076
– Đầu số 0128 của MobiFone đổi 078

       Sau 5 đợt chuyển đổi mã mạng thuê bao di động 11 số sang 10 số theo đúng kế hoạch mà Bộ TT&TT đề ra, MobiFone đã chuyển đổi thành công toàn bộ 14 triệu thuê bao 11 số đầu 012x sang đầu số mới 07x. Hiện tại, MobiFone là nhà mạng duy nhất được cấp phép sử dụng dải số thuê bao di động đầu 07x, với kho số lên tới hơn 20 triệu số điện thoại mới

2. Chuyển đổi đầu số điện thoại 11 số của viettel

Cụ thể, theo thông báo của Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT), thuê bao 11 số của mạng Viettel gồm các đầu số 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 sẽ chuyển như sau :

– Đầu số 0162 của Viettel sẽ chuyển thành 032.

– Đầu số 0163 của Viettel sẽ chuyển thành 033.

– Đầu số 0164 của Viettel sẽ chuyển thành 034.

– Đầu số 0165 của Viettel sẽ chuyển thành 035.

– Đầu số 0166 của Viettel sẽ chuyển thành 036.

– Đầu số 0167 của Viettel sẽ chuyển thành 037.

– Đầu số 0168 của Viettel sẽ chuyển thành 038.

– Đầu số 0169 của Viettel sẽ chuyển thành 039.

3. Chuyển đổi đầu số điện thoại 11 số của vinaphone

      Cụ thể, theo thông báo của Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT), thuê bao 11 số của mạng Vinaphone gồm các đầu số 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 như sau :

– Đầu số 0123 của Vinaphone sẽ thành 083.

– Đầu số 0124 của Vinaphone sẽ thành 084

– Đầu số 0125 của Vinaphone sẽ thành 085.

– Đầu số 0127 của Vinaphone sẽ thành 081.

– Đầu số 0129 của Vinaphone sẽ thành 082.

4. Chuyển đổi đầu số điện thoại 11 số của Vietnamobile.

      Cụ thể thuê bao 11 số 0188, 0186 của Vietnamobile sẽ được đổi như sau :

– Đầu số 0188 của Vinaphone sẽ thành 056.

– Đầu số 0186 của Vinaphone sẽ thành 058.

5. Chuyển đổi đầu số điện thoại 11 số của Gtel

      Thuê bao 11 số 0199 của Gtel sẽ được đổi sang đầu số 059.

Phản hồi