Danh sách đề thi vào 10 niên khóa 2016-2017


       Danh sách đề thi vào 10 niên khóa 2016-2017 tổng hợp tât cả các đề thi tuyển sinh vào lớp 10 các môn : Toán, Văn, Ngoại ngữ, Tổ hợp của khối học sinh thi vào THPT công lập  và các môn chuyên : Chuyên Toán, Chuyên Lí, Chuyên Hóa, Chuyên Anh, Chuyên Sinh, Chuyên Sử, Chuyên Địa, Chuyên Tin, Chuyên Anh, Chuyên Pháp,.. của các trường THPT Chuyên năng khiếu của 63 giáo dục  & đạo tạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước.
new icon 31


Danh sách đề thi vào 10 niên khóa 2016-2017 – Khối THPT công lập

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi vào 10 Đắk Lắk 2016-2017

Đề thi vào 10 tiếng anh Đắk Lắk 2016-2017 mã đề 145

Đề thi vào 10 tiếng anh Đắk Lắk 2016-2017 mã đề 179

Đề thi vào 10 tiếng anh Đắk Lắk 2016-2017 mã đề 213

Đề thi vào 10 tiếng anh Đắk Lắk 2016-2017 mã đề 247

Đề thi vào 10 tiếng anh Đắk Lắk 2016-2017 mã đề 281

Đề thi vào 10 tiếng anh Đắk Lắk 2016-2017 mã đề 315

Đề thi vào 10 tiếng pháp Đắk Lắk 2016-2017 mã đề 154

Đề thi vào 10 tiếng pháp Đắk Lắk 2016-2017 mã đề 188

Đề thi vào 10 tiếng pháp Đắk Lắk 2016-2017 mã đề 222

Đề thi vào 10 tiếng pháp Đắk Lắk 2016-2017 mã đề 256

Đề thi vào 10 tiếng pháp Đắk Lắk 2016-2017 mã đề 290

Đề thi vào 10 tiếng pháp Đắk Lắk 2016-2017 mã đề 324

Đề thi vào 10 Toán học Đắk Lắk 2016-2017

Đề thi vào 10 Hải Dương 2016-2017

Đề thi vào 10 Ngữ Văn Hải Dương 2016-2017

Đề thi vào 10 Tiếng Anh Hải Dương 2016-2017

Đề thi vào 10 Toán học Hải Dương 2016-2017

Đề thi vào 10 Kiên Giang 2016-2017

Đề thi vào 10 Ngữ Văn Kiên Giang 2016-2017

Đề thi vào 10 Tiếng Anh Kiên Giang 2016-2017

Đề thi vào 10 Toán học Kiên Giang 2016-2017

Đề thi vảo 10 tỉnh Thừa Thiên Huế 2016-2017

Đề thi vào 10 Tiếng Pháp Thừa Thiên Huế 2016-2017 mã đề 123

Đề thi vào 10 Tiếng Pháp Thừa Thiên Huế 2016-2017 mã đề 345

Đề thi vào 10 Tiếng Pháp Thừa Thiên Huế 2016-2017 mã đề 567

Đề thi vào 10 Tiếng Pháp Thừa Thiên Huế 2016-2017 mã đề 789

Đề thi vào 10 Tiếng Nhật Thừa Thiên Huế 2016-2017 mã đề 108

Đề thi vào 10 Tiếng Nhật Thừa Thiên Huế 2016-2017 mã đề 207

Đề thi vào 10 Tiếng Nhật Thừa Thiên Huế 2016-2017 mã đề 306

Đề thi vào 10 Tiếng Nhật Thừa Thiên Huế 2016-2017 mã đề 504

Đề thi vào 10 Tiếng Anh Thừa Thiên Huế 2016-2017 mã đề 132

Đề thi vào 10 Tiếng Anh Thừa Thiên Huế 2016-2017 mã đề 209

Đề thi vào 10 Tiếng Anh Thừa Thiên Huế 2016-2017 mã đề 357

Đề thi vào 10 Tiếng Anh Thừa Thiên Huế 2016-2017 mã đề 485

Đề thi vào 10 Ngữ Văn Thừa Thiên Huế 2016-2017

Đề thi vào 10 Toán học Thừa Thiên Huế 2016-2017


Danh sách đề thi vào 10 niên khóa 2016-2017 – Khối THPT chuyên

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên tỉnh Đắk Lắk 2016-2017

Đề thi chuyên Địa lí Đắk Lắk 2016-2017

Đề thi chuyên Hóa học Đắk Lắk 2016-2017

Đề thi chuyên Lịch sử Đắk Lắk 2016-2017

Đề thi chuyên Ngữ văn Đắk Lắk 2016-2017

Đề thi chuyên Sinh học Đắk Lắk 2016-2017

Đề thi chuyên Tiếng Pháp Đắk Lắk 2016-2017

Đề thi chuyên Toán học Đắk Lắk 2016-2017

Đề thi chuyên Vật lí Đắk Lắk 2016-2017

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên tỉnh Đồng Tháp 2016-2017

+ Đề thi chuyên Địa lí Đồng Tháp 2016-2017

+ Đề thi chuyên Hóa học Đồng Tháp 2016-2017

+ Đề thi chuyên Lịch sử Đồng Tháp 2016-2017

+ Đề thi chuyên Ngữ văn chung Đồng Tháp 2016-2017

+ Đề thi chuyên Ngữ văn Đồng Tháp 2016-2017

+ Đề thi chuyên Sinh học Đồng Tháp 2016-2017

+ Đề thi chuyên Tiếng Anh Đồng Tháp 2016-2017

+ Đề thi chuyên Tin học Đồng Tháp 2016-2017

+ Đề thi chuyên Toán học chung Đồng Tháp 2016-2017

+ Đề thi chuyên Toán học Đồng Tháp 2016-2017

+ Đề thi chuyên Vật lí Đồng Tháp 2016-2017

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên tỉnh Hải Dương 2016-2017

Đề thi chuyên Địa lí Hải Dương 2016-2017

Đề thi chuyên Hóa học Hải Dương 2016-2017

Đề thi chuyên Lịch sử Hải Dương 2016-2017

Đề thi chuyên Ngữ văn Hải Dương 2016-2017

Đề thi chuyên Sinh học Hải Dương 2016-2017

Đề thi chuyên Tiếng Anh Hải Dương 2016-2017

Đề thi chuyên Toán học Hải Dương 2016-2017

Đề thi chuyên Vật lí Hải Dương 2016-2017

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên tỉnh Kiên Giang 2016-2017

Đề thi chuyên Hóa học Kiên Giang 2016-2017

Đề thi chuyên Ngữ văn Kiên Giang 2016-2017

Đề thi chuyên Sinh học Kiên Giang 2016-2017

Đề thi chuyên Tiếng Anh Kiên Giang 2016-2017

Đề thi chuyên Toán học Kiên Giang 2016-2017

Đề thi chuyên Vật lí Kiên Giang 2016-2017

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên tỉnh Sóc Trăng 2016-2017

+ Đề thi chuyên Hóa học Sóc Trăng 2016-2017

Đề thi chuyên Ngữ văn chung Sóc Trăng 2016-2017

+ Đề thi chuyên Ngữ văn Sóc Trăng 2016-2017

+ Đề thi chuyên Sinh học Sóc Trăng 2016-2017

+ Đề thi chuyên Tiếng Anh chung Sóc Trăng 2016-2017

+ Đề thi chuyên Tiếng Anh Sóc Trăng 2016-2017

+ Đề thi chuyên Toán học chung Sóc Trăng 2016-2017

+ Đề thi chuyên Toán học Sóc Trăng 2016-2017

+ Đề thi chuyên Vật lí Sóc Trăng 2016-2017

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên tỉnh Thái Nguyên 2016-2017

+ Đề thi chuyên Địa lí Thái Nguyên 2016-2017

+ Đề thi chuyên Hóa học Thái Nguyên 2016-2017

+ Đề thi chuyên Lịch sử Thái Nguyên 2016-2017

Đề thi chuyên Ngữ văn chung Thái Nguyên 2016-2017

+ Đề thi chuyên Ngữ văn Thái Nguyên 2016-2017

+ Đề thi chuyên Sinh học Thái Nguyên 2016-2017

+ Đề thi chuyên Tiếng Anh Thái Nguyên 2016-2017

Đề thi chuyên Toán học chung Thái Nguyên 2016-2017

+ Đề thi chuyên Toán học Thái Nguyên 2016-2017

+ Đề thi chuyên Vật lí Thái Nguyên 2016-2017

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên tỉnh Thừa Thiên Huế 2016-2017

Đề thi chuyên Toán học Thừa Thiên Huế 2016-2017

Đề thi chuyên Vật lí Thừa Thiên Huế 2016-2017

Đề thi chuyên Hóa học Thừa Thiên Huế 2016-2017

Đề thi chuyên Sinh học Thừa Thiên Huế 2016-2017

Đề thi chuyên Tin học Thừa Thiên Huế 2016-2017

Đề thi chuyên Ngữ văn Thừa Thiên Huế 2016-2017

Đề thi chuyên Địa lí Thừa Thiên Huế 2016-2017

Đề thi chuyên Lịch sử Thừa Thiên Huế 2016-2017

Đề thi chuyên Tiếng Anh Thừa Thiên Huế 2016-2017


      Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi vào 10, đề thi vào các trường THPT chuyên do các sở giáo dục  và đạo tạo các tỉnh thành trên cả nước từ bạn đọc và các thầy cô để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu.

      Trong quá trình đăng :

+ Nếu bài viết có những thông tin sai sót trong quá trình đăng tải, các bạn có thể comment ở bên dưới để chúng tôi có thể sửa chữa.

+ Nếu các bạn có những đề thi, đáp án hay cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected]

Xin chân thành cảm ơn

 

Related Post

Phản hồi