Danh sách đề thi HSG Ngoại ngữ lớp 12 cấp tỉnh


      Danh sách đề thi HSG Ngoại ngữ lớp 12 cấp tỉnh là bài viết tổng hợp tất cả các đề thi học sinh giỏi và đề chọn đội tuyển học sinh giỏi chính thức dành cho học sinh khối lớp 12 ở các môn ngoại ngữ như : Danh sách đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 12 cấp tỉnh, Danh sách đề thi học sinh giỏi tiếng trung lớp 12 cấp tỉnh, Danh sách đề thi học sinh giỏi tiếng pháp lớp 12 cấp tỉnh, Danh sách đề thi học sinh giỏi tiếng nhật lớp 12 cấp tỉnh…của tất cả các tỉnh thành, thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước.

Danh sách đề thi HSG Ngoại ngữ lớp 12 cấp tỉnh là bài viết tổng hợp tất cả các đề thi học sinh giỏi dành cho học sinh khối lớp 12 ở các môn ngoại ngữ khác tiêng anh như tiếng pháp, tiếng nhật,...của tất cả các tỉnh thành, thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước.


Danh sách đề thi HSG Ngoại ngữ lớp 12 cấp tỉnh niên khóa 2018-2019

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi HSG lớp 12 môn Tiếng Anh cấp Tỉnh Sở GD&ĐT Tỉnh Đồng Tháp 2018-2019

Đề thi chọn đội tuyển HSG Tiếng Anh bài nghe lớp 12 Đắk Lắk 2018-2019

Đề thi chọn đội tuyển HSG Tiếng Anh bài viết lớp 12 Đắk Lắk 2018-2019

Đề thi chọn đội tuyển HSG Tiếng Pháp bài nghe lớp 12 Đắk Lắk 2018-2019

Đề thi chọn đội tuyển HSG Tiếng Pháp bài viết lớp 12 Đắk Lắk 2018-2019


Danh sách đề thi HSG Ngoại ngữ lớp 12 cấp tỉnh niên khóa 2017-2018

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi chọn đội tuyển HSG Tiếng Anh bài nghe lớp 12 Đắk Lắk 2017-2018

Đề thi chọn đội tuyển HSG Tiếng Anh bài viết lớp 12 Đắk Lắk 2017-2018

Đề thi chọn đội tuyển HSG Tiếng Pháp bài nghe lớp 12 Đắk Lắk 2017-2018

Đề thi chọn đội tuyển HSG Tiếng Pháp bài viết lớp 12 Đắk Lắk 2017-2018

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 12 Đồng Tháp 2017-2018

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh nói lớp 12 Đồng Tháp 2017-2018

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 12 Hải Dương 2017-2018

Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 12 Kiên Giang 2017-2018

Đề thi chọn đội tuyển HSG Tiếng Anh lớp 12 Kiên Giang 2017-2018

Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 12 Quảng Bình 2017-2018

Đề thi chọn đội tuyển Tiếng Anh lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018

Đề thi chọn đội tuyển Tiếng Anh nói lớp 12 Sóc Trăng 2017-2018


Danh sách đề thi HSG Ngoại ngữ lớp 12 cấp tỉnh niên khóa 2016-2017

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi chọn đội tuyển HSG Tiếng Anh bài nghe lớp 12 Đắk Lắk 2016-2017

Đề thi chọn đội tuyển HSG Tiếng Anh bài viết lớp 12 Đắk Lắk 2016-2017

Đề thi chọn đội tuyển HSG Tiếng Pháp bài nghe lớp 12 Đắk Lắk 2016-2017

Đề thi chọn đội tuyển HSG Tiếng Pháp bài viết lớp 12 Đắk Lắk 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 12 Đồng Tháp 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh nói lớp 12 Đồng Tháp 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 12 Kiên Giang 2016-2017

Đề thi chọn đội tuyển HSG Tiếng Anh lớp 12 Kiên Giang 2016-2017


Danh sách đề thi HSG Ngoại ngữ lớp 12 cấp tỉnh niên khóa 2015-2016

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)


Danh sách đề thi HSG Ngoại ngữ lớp 12 cấp tỉnh niên khóa 2014-2015

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)


Danh sách đề thi HSG Ngoại ngữ lớp 12 cấp tỉnh niên khóa 2013-2014

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)


Danh sách đề thi HSG Ngoại ngữ lớp 12 cấp tỉnh niên khóa 2012-2013

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)


Danh sách đề thi HSG Ngoại ngữ lớp 12 cấp tỉnh niên khóa 2011-2012

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)


Danh sách đề thi HSG Ngoại ngữ lớp 12 cấp tỉnh niên khóa 2010-2011

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

        Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi HSG lớp 12 môn Ngoại ngữ cấp Tỉnh do các sở giáo dục và đạo tạo các tỉnh thành trên cả nước từ bạn đọc và các thầy cô để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh sau này có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài về email [email protected].

Xin chân thành cảm ơn.

Related Post

Phản hồi