Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện


      Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện là bài viết tổng hợp tất cả các đề thi học sinh giỏi môn Hóa học của tất cả các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh của 63 tỉnh thành phố trên cả nước.

Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện là bài viết tổng hợp tất cả các đề thi học sinh giỏi môn Hóa học của tất cả các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh của 63 tỉnh thành phố trên cả nước.

Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện niên khóa 2018-2019

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi HSG Hóa học lớp 8 huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa 2018-2019


Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện niên khóa 2017-2018

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện Nam Trực, Nam Định 2017-2018

Đề thi HSG Hóa học lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018 chương trình VNEN

Đề thi HSG Hóa học lớp 8 Thọ Xuân, Thanh Hóa 2017-2018

Đề thi HSG hóa học 8 huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 2017-2018

Đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện Châu Thành, Trà Vinh 2017-2018


Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện niên khóa 2016-2017

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi HSG hóa học 8 huyện Tiền Hải, Thái Bình 2016-2017

Đề thi HSG hóa học 8 huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 2016-2017

Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện niên khóa 2015-2016

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi HSG hóa học 8 huyện Phù Ninh, Phú thọ 2015-2016

Đề thi HSG hóa học 8 huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 2015-2016

Đề thi HSG hóa học 8 huyện Nam Trực, Nam Định 2015-2016

Đề thi HSG hóa học 8 huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 2015-2016


Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện niên khóa 2014-2015

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)


Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện niên khóa 2013-2014

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)


Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện niên khóa 2012-2013

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi HSG hóa học 8 TP Vinh, Nghệ An 2012-2013


Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện niên khóa 2011-2012

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)


Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện niên khóa 2010-2011

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Tra cứu thêm:

Danh sách đề thi HSG Toán lớp 8 cấp huyện

Danh sách đề thi HSG Ngữ Văn lớp 8 cấp huyện

Danh sách đề thi HSG Lịch sử lớp 8 cấp huyện

Danh sách đề thi HSG Địa lí lớp 8 cấp huyện

Danh sách đề thi HSG Vật lí lớp 8 cấp huyện

Danh sách đề thi HSG Tiếng Anh lớp 8 cấp huyện

Danh sách đề thi HSG Sinh học lớp 8 cấp huyện

Danh sách đề thi HSG Hóa học lớp 8 cấp huyện

Danh sách đề thi HSG Tin học lớp 8 cấp huyện

Danh sách đề thi HSG GDCD lớp 8 cấp huyện

       Bài viết được hình thành trên cơ sở sưu tầm tất cả các đề thi HSG cấp huyện lớp 8 của các phòng giáo dục huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã, Quận của sở các giáo dục  và đạo tạo các tỉnh thành trên cả nước từ bạn đọc và các thầy cô để có thể chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh các niên khóa sau có thể tra cứu. Trong quá trình đăng, Các bài viết sẽ không thể tránh được những thông tin sai sót, nếu phát hiện các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có những đề thi của các tỉnh cần chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài vào email [email protected] Xin chân thành cảm ơn.

Related Post

Phản hồi