Danh sách đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia Hóa Học


      Danh sách đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia Hóa Học là bài viết tổng hợp tất các các đề thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông quốc gia chính thức môn Hóa Học của bộ giáo dục và đạo tạo các năm vừa qua để các bạn học sinh có thể tra cứu.

Danh sách đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia Hóa Học là bài viết tổng hợp tất các các đề thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông quốc gia chính thức môn Hóa Học của bộ giáo dục và đạo tạo các năm vừa qua để các bạn học sinh có thể tra cứu.

      Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia niên khóa 2006-2007, các đề thi THPT quốc gia môn vật lí đều là các đề thi tự luận, bắt đầu từ niên khóa 2006-2007, các đề thi của môn Hóa Học đã chuyển sang hình thức trắc nghiệm.  Hóa chất đựng trong bình (bao gồm amoni hydroxit và axit nitric) phát sáng với những màu khác nhau. Hóa học, một nhánh của khoa học tự nhiên, là ngành nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự thay đổi của vật chất. Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần đó. Hóa học gồm nhiều phân ngành : Hóa phân tích, Hóa Sinh học, Hóa Học vô cơ, Hóa học vật liệu, hóa học hạt nhân, Hóa học hữu cơ, Hóa học vật lý và Hóa học lý thuyết.


Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia Hóa Học 2018

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2017-2018 hóa học


Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia Hóa Học 2017

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2016-2017 hóa học


Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia Hóa Học 2016

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2015-2016 hóa học


Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia Hóa Học 2015

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi THPT Quốc Gia môn Hóa học 2014-2015


Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia Hóa Học 2014

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2013-2014 mã đề 258

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2013-2014 mã đề 486

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2013-2014 mã đề 517

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2013-2014 mã đề 629

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2013-2014 mã đề 835

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2013-2014 mã đề 974

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 139

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 294

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 371

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 418

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 642

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2013-2014 mã đề 827


Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia Hóa Học 2013

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2012-2013 mã đề 152

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2012-2013 mã đề 246

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2012-2013 mã đề 328

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2012-2013 mã đề 475

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2012-2013 mã đề 641

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2012-2013 mã đề 719

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 273

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 364

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 425

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 531

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 716

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 958


Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia Hóa Học 2012

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2011-2012 mã đề 394

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2011-2012 mã đề 415

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2011-2012 mã đề 526

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2011-2012 mã đề 637

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2011-2012 mã đề 748

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2011-2012 mã đề 859

 Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012 mã đề 178

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012 mã đề 426

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012 mã đề 537

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012 mã đề 693

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012 mã đề 749

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ giáo dục thường xuyên 2011-2012 mã đề 851


Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia Hóa Học 2011

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

+ Không thi hóa năm 2011


Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia Hóa Học 2010

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 168 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 176 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 208 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 235 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 348 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 426 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 493 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 531 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 615 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 720 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 841 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học mã đề 925 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 136 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 182 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 247 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 250 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 372 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 394 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 473 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 591 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 614 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 758 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 862 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX mã đề 953 2009-2010


Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia Hóa Học 2009

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 195

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 261

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 294

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 362

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 437

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 491

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 584

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 614

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 703

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 796

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 851

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ GDTX 2008-2009 mã đề 925


Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia Hóa Học 2008

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2008 – Lần 1 (28/5/2008 -> 30/5/2008)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 143

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 207

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 275

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 359

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 471

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 490

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 518

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 673

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 712

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 839

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 850

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 1 mã đề 962

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 108

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 192

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 231

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 284

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 354

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 438

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 514

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 571

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 650

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 729

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 895

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 1 mã đề 905

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 180

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 293

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 348

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 352

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 463

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 519

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 685

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 723

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 751

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 824

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 906

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 1 mã đề 982

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2008 – Lần 1 (18/08/2008 -> 20/08/2008)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 156

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 195

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 207

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 246

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 394

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 452

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 489

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 560

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 613

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 728

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 834

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2007-2008 lần 2 mã đề 946

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 152

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 183

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 219

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 247

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 306

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 314

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 457

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 562

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 580

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 729

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 871

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2007-2008 lần 2 mã đề 954

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 138

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 173

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 241

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 276

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 327

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 350

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 485

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 582

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 634

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 709

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 851

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2007-2008 lần 2 mã đề 917


Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia Hóa Học 2007

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2007 – Lần 1 (30/5/2007 -> 01/6/2007)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 208

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 345

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 413

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 516

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 647

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 725

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 838

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học KPB 2006-2007 lần 1 mã đề 925

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 138

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 251

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 325

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 487

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 562

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 634

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 713

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học PB 2006-2007 lần 1 mã đề 827

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 135

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 293

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 372

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 491

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 525

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 609

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 748

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ hệ bổ túc 2006-2007 lần 1 mã đề 817


Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia Hóa Học 2006

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học phân ban 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học không phân ban 2005-2006

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học hệ bổ túc 2005-2006


Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia Hóa Học 2005

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2004-2005

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia Hóa Học 2004

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học 2003-2004


Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia Hóa Học 2003

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

+ Không thi Hóa học

Related Post

Phản hồi