Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán học


      Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán học sẽ tổng hợp thông tin các đề thi thử môn Toán học của 63 sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành, các khối trường THPT chuyên, THPT công lập và THPT tư thục trên cả nước để hỗ trợ các bạn học sinh có thể chuẩn bị những kiến thức cơ bản nhất đề có thể thực hiện tốt môn thi toán khi các bạn tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT  và kỳ thi tuyển sinh đại học của mình. Kết quả thi thật tốt của các bạn chính là lời cảm ơn tốt nhất đến chúng tôi, chúc các bạn thành công.

math 6


Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán học 2019

      Kỳ thi THPT quốc gia 2019 gồm năm bài thi: Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ (6 môn thi thành phần), bài tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Ngữ văn là bài thi tự luận duy nhất với thời gian làm bài 120 phút. Bài thi Toán gồm 50 câu, thí sinh làm trong 90 phút; bài Ngoại ngữ gồm 50 câu trong 60 phút. Với hai bài tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, đề thi mỗi môn thành phần gồm 40 câu, làm trong 50 phút.

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 Toán học

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 101

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 102

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 103

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 104

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 105

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 106

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 107

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 108

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 109

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 110

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 111

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 112

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 113

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 114

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 115

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 116

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 117

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 118

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 119

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 120

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 121

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 122

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 123

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán học liên trường TP Vinh, Nghệ An lần 1 mã đề 124

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 Lương Thế Vinh Hà Nội mã đề 110

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 Lương Thế Vinh Hà Nội mã đề 111

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 Lương Thế Vinh Hà Nội mã đề 112

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2019 lần 1 Lương Thế Vinh Hà Nội mã đề 113

Đề thi thử Toán THPTQG 2019 hội 8 trường chuyên đồng bằng sông Hồng lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 108

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 109

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 110

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 111

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 112

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 113

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 114

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 115

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 116

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 117

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 118

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 119

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 120

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 121

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 122

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 123

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học sở GD&ĐT Bắc Ninh mã đề 124

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Lý Thái Tổ Bắc Ninh lần 1 mã đề 108

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán học trường THPT Ngô Quyền, TP Hải Phòng lần 1mã đề 313

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán học trường THPT Ngô Quyền, TP Hải Phòng lần 1mã đề 314

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán học trường THPT Ngô Quyền, TP Hải Phòng lần 1mã đề 315

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán học trường THPT Ngô Quyền, TP Hải Phòng lần 1mã đề 316

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán trường Đội Cấn Vĩnh Phúc lần 2 mã đề 132

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán trường Đội Cấn Vĩnh Phúc lần 2 mã đề 209

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán trường Đội Cấn Vĩnh Phúc lần 2 mã đề 357

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán trường Đội Cấn Vĩnh Phúc lần 2 mã đề 485

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán trường Đội Cấn Vĩnh Phúc lần 2 mã đề 570

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán trường Đội Cấn Vĩnh Phúc lần 2 mã đề 628

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán trường Đội Cấn Vĩnh Phúc lần 2 mã đề 743

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 môn Toán trường Đội Cấn Vĩnh Phúc lần 2 mã đề 896

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 101

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 102

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 103

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 104

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 105

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 106

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 107

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 108

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 201

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 202

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 203

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 204

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 205

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 206

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 207

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 208

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 301

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 302

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 303

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 304

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 305

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 306

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 307

Đề thi thử THPT Toán học 2019 trường Nguyễn Viết Xuân Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 308

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 301

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 302

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 303

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 304

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 305

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 306

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 307

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 308

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 309

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 310

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 311

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 312

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 313

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 314

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 315

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 316

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 317

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 318

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 319

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 320

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 321

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 322

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 323

Đề thi thử THPT Toán học sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2019 lần 1 mã đề 324

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Toán học Chuyên Bắc Ninh lần 2 – mã đề 108

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 101

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 102

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 103

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 104

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 105

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 106

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 107

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 Toán học chuyên Bắc Ninh lần 1 mã đề 108

Đề thi thử THPT Toán học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 001

Đề thi thử THPT Toán học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 002

Đề thi thử THPT Toán học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 003

Đề thi thử THPT Toán học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 004

Đề thi thử THPT Toán học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 005

Đề thi thử THPT Toán học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 006

Đề thi thử THPT Toán học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 007

Đề thi thử THPT Toán học 2019 Trường Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 008

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 001

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 002

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 003

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 004

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 005

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 006

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 007

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 008

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 009

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 010

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 011

Đề thi Khảo sát chất lượng Toán học 2019 Trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 1 mã đề 012


Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán học 2018

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

       Trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2018 các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp thi theo hình thức trắc nghiệm, trong đó bài thi Toán có thời gian 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút. Các bài thi tổ hợp có tổng thời gian 150 phút, mỗi môn thành phần trong bài thi có thời gian là 50 phút. Ngữ văn thi theo hình thức tự luận trong 150 phút.

Đề thi thử THPT 2018 môn Toán học – THPT Nguyễn Huệ Ninh Bình – Lần 1

Đề thi thử THPT Toán chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị lần 2 – Mã đề 107

Đề thi thử THPT Toán chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị lần 2 – Mã đề 202

Đề thi thử THPT Toán chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị lần 2 – Mã đề 311

Đề thi thử THPT Toán chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị lần 2 – Mã đề 456

Đề thi thử THPT Toán chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 121

Đề thi thử THPT Toán chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 122

Đề thi thử THPT Toán chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 123

Đề thi thử THPT Toán chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 124

Đề thi thử THPT Toán chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 147

Đề thi thử THPT Toán chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 181

Đề thi thử THPT Toán chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 215

Đề thi thử THPT Toán chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 249


Tham khảo :

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia tất cả các môn 2019

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia tất cả các môn 2018

Danh sách đề thi chính thức THPT quốc gia các năm

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán học

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lí

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh Học

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD

Danh sách đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch Sử


 

Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam :

+ Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới.

+ Nếu các bạn có đề thi, đáp án hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào mitbeo9385@gmail.com để chúng tôi có thể đăng tải lại.

Trân thành cảm ơn

 

Related Post

Phản hồi