Các loại file bạn có thể lưu trữ trên Google Drive


       Google Drive là một trong những dịch vụ lưu trữ dữ liệu miễn phí lớn nhất cho người dùng hiện nay do Hãng công nghê hàng đầu thế giới Google cung cấp dưới dạng dịch vụ kèm theo tài khoản gmail của người dùng.  Mỗi người dùng tài khoản Gmail sẽ được cung cấp một không gian lưu trữ mặc định 15GB sau khi tạo thành công một tài khoản gmail. Tuy không gian lưu trữ miền phí là tương đối lớn, nhưng nếu bạn muốn tăng thêm dung lượng lưu trữ có thể mua thêm các gói mở rộng của Google hoặc săn các sự kiện kỷ niệm của google để có thể nhận các dung lượng tặng Miễn Phí. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin các loại file bạn có thể lưu trữ trên Google Drive.

Google hoặc săn các sự kiện kỷ niệm của google để có thể nhận các dung lượng tặng Miễn Phí. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin các loại file bạn có thể lưu trữ trên Google Drive.

1.  Kích thước các file bạn có thể lữu trữ

Các tài liệu, các file dạng bảng, slide, và các định dạng file khác (documents, spreadsheets, presentations) có giới hạn lưu trữ trên Google Drive như sau:

 • Documents: Có thể lưu trữ file lên tới 1.02 triệu kí tự, nếu file được lưu trữ với định dạng Google Docs thì kích thước file có thể tối đa là 50 MB (Up to 1.02 million characters. If you convert a text document to Google Docs format, it can be up to 50 MB.)
 • Spreadsheets: Lưu trữ được tối đa 5 triệu cell trong các tài liệu dạng bảng (Up to 5 million cells for spreadsheets that are created in or converted to Google Sheets).
 • Presentations: Lưu trữ được tối đa 100MB đối với các tài liệu dạng slide (Up to 100 MB for presentations converted to Google Slides)
 • Google Sites (new): Lưu trữ được tối đa 200,000 ký tự mỗi trang và 10.000 ảnh mỗi site và lưu trữ được tối đa 1000 page (Up to 200,000 characters per page, 10,000 images per site, and up to 1,000 pages (max 10 million characters)).
 • All other files: Các file định dạng khác lưu trữ tối đa 5TB (Up to 5 TB).

2.  Các loại file mà Google Drive hỗ trợ lưu trữ

Dưới đây là các định dạng file lưu trữ phổ biến nhất mà bạn có thể nhìn thấy trên Google Drive:

Các loại file thông dụng
 • Archive files (.ZIP, .RAR, tar, gzip)
 • Audio formats (MP3, MPEG, WAV, .ogg)
 • Image files (.JPEG, .PNG, .GIF, .BMP)
 • Markup/Code (.CSS, .HTML, .PHP, .C, .CPP, .H, .HPP, .JS)
 • Text files (.TXT)
 • Video files (WebM, .MPEG4, .3GPP, .MOV, .AVI, .MPEGPS, .WMV, .FLV, .ogg)
Các loại file Adobe
 • Autodesk AutoCad (.DXF)
 • Illustrator (.AI)
 • Photoshop (.PSD)
 • Portable Document Format (.PDF)
 • PostScript (.EPS, .PS)
 • Scalable Vector Graphics (.SVG)
 • Tagged Image File Format (.TIFF) – best with RGB .TIFF images
 • TrueType (.TTF)
Các loại file của Microsoft
 • Excel (.XLS and .XLSX)
 • PowerPoint (.PPT and .PPTX)
 • Word (.DOC and .DOCX)
 • XML Paper Specification (.XPS)

Phản hồi