Danh sách đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia tiếng Trung


        Danh sách đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia tiếng Trung là bài viết tổng hợp tất các các đề thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông quốc gia chính thức môn Tiếng Trung của bộ giáo dục và đạo tạo các năm vừa qua để các bạn học sinh có thể tra cứu.

tech icon 3

        Tiếng Trung Quốc, tiếng Hán, hay tiếng Hoa là tập hợp những dạng ngôn ngữ có liên quan đến nhau, nhưng trong rất nhiều trường hợp không thông hiểu lẫn nhau, hợp thành một nhánh trong ngữ hệ Hán-Tạng. Tiếng Trung là bản ngữ của người Hán chiếm đa số tại Trung Quốc và là ngôn ngữ chính hoặc phụ các dân tộc thiểu số tại đây. Gần 1,2 tỉ người (chừng 16% dân số thể giới) nói một dạng tiếng Trung nào đó như bản ngữ. Tiếng Trung Quốc là một phần của ngữ hệ Hán-Tạng, cùng với tiếng Miến, tiếng Tạng và nhiều ngôn ngữ khác phân bố khắp Himalaya và các vùng lân cận. Dù mối quan hệ giữa các ngôn ngữ trong hệ này đã được đề xuất từ thế kỷ XIX và nay được chấp nhận rộng rãi, việc phục dựng ngôn ngữ Hán-Tạng nguyên thủy, khi so với của ngữ hệ Ấn-Âu, thì kém hoàn chỉnh hơn nhiều. Hệ chữ chính dùng để viết tiếng Trung là chữ Hán, theo truyền thống được viết theo hàng dọc, đọc từ trên xuống dưới theo cột, từ cột phải sang cột trái. Mỗi kí tự chữ Hán đại diện cho một hình vị và thường có cách phát âm biến đổi theo phương ngôn.


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2018

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2017-2018 tiếng trung


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2017

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2016-2017 tiếng trung


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2016

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2015-2016 tiếng trung


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2015

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2014-2015 mã đề 358

Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2014-2015 mã đề 517

Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2014-2015 mã đề 629

Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2014-2015 mã đề 786

Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2014-2015 mã đề 831

Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2014-2015 mã đề 974


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2014

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2013-2014 mã đề 294

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2013-2014 mã đề 362

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2013-2014 mã đề 427

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2013-2014 mã đề 582

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2013-2014 mã đề 796

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2013-2014 mã đề 861


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2013

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 196

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 274

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 368

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 482

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 735

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 851


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2012

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2011-2012 mã đề 319

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2011-2012 mã đề 527

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2011-2012 mã đề 638

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2011-2012 mã đề 796

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2011-2012 mã đề 853

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2011-2012 mã đề 941


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2011

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2010-2011 mã đề 143

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2010-2011 mã đề 318

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2010-2011 mã đề 485

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2010-2011 mã đề 573

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2010-2011 mã đề 796

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2010-2011 mã đề 864


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2010

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 152 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 193 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 248 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 286 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 354 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 369 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 418 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 509 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 647 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 716 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 846 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung mã đề 925 2009-2010


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2009

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 137

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 273

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 386

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 415

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 472

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 590

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 639

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 718

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 725

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 824

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 960

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2008-2009 mã đề 978


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2008

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2008 – Lần 1 (28/5/2008 -> 30/5/2008)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 1 mã đề 430

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 1 mã đề 478

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 1 mã đề 593

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 1 mã đề 682

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 1 mã đề 798

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 1 mã đề 835

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 1 mã đề 890

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 1 mã đề 952

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2008 – Lần 1 (18/08/2008 -> 20/08/2008)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 149

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 183

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 265

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 290

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 374

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 421

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 453

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 501

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 586

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 634

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 827

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2007-2008 lần 2 mã đề 976


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2007

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2007 – Lần 1 (30/5/2007 -> 01/6/2007)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 132

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 247

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 305

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 415

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 534

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 646

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 768

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 1 mã đề 890


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2007 – Lần 2 (18/8/2007->20/8/2007)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 137

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 296

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 364

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 421

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 579

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 605

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 852

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2006-2007 lần 2 mã đề 918


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2006

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2005-2006


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2005

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2004-2005


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2004

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2003-2004

 

Related Post

Phản hồi