Danh sách đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia tiếng Nhật


       Danh sách đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia tiếng Nhật là bài viết tổng hợp tất các các đề thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông quốc gia chính thức môn Tiếng Nhật của bộ giáo dục và đạo tạo các năm vừa qua để các bạn học sinh có thể tra cứu.

tech icon 7

       Tiếng Nhật Bản, tiếng Nhật hay Nhật ngữ là một ngôn ngữ Đông Á được hơn 130 triệu người sử dụng ở Nhật Bản và những cộng đồng dân di cư Nhật Bản khắp thế giới. Tiếng Nhật là ngôn ngữ chính thức “không thành văn” ở Nhật Bản, và Nhật là quốc gia duy nhất dùng tiếng Nhật làm ngôn ngữ hành chính chính thức. Có một dạng ngôn ngữ được coi là chuẩn: hyōjungo (標準語?) ngôn ngữ tiêu chuẩn, hoặc kyōtsūgo (共通語?) ngôn ngữ phổ thông). Ý nghĩa của hai từ này tương đương nhau. Hyōjungo (kyōtsūgo) là một khái niệm tạo thành từ một bộ phận của phương ngữ. Ngôn ngữ tiêu chuẩn này được tạo ra sau Minh Trị Duy Tân meiji ishin (明治維新?) (1868) từ thứ ngôn ngữ được nói ở khu vực đô thị Tokyo do nhu cầu trao đổi thông tin. Hyōjungo được dạy ở trường học và được dùng trên truyền hình và giao tiếp chính thức, và cũng là bản tiếng Nhật được bàn đến trong bài này. Trật tự từ tiếng Nhật cơ bản là Chủ ngữ – Tân ngữ – Động từ. Sự liên kết Chủ ngữ, Tân ngữ hay các yếu tố ngữ pháp khác thường được đánh dấu bằng trợ từ joshi (助詞) hay teniwoha (てにをは) làm hậu tố cho các từ mà nó bổ nghĩa, do đó các trợ từ này được gọi là các hậu vị từ.


Đề thi chính thức tiếng Nhật kỳ thi THPT quốc gia 2018

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2017-2018 tiếng nhật


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2017

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2016-2017 tiếng nhật


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2016

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2015-2016 tiếng nhật


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2015

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2014-2015 mã đề 147

Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2014-2015 mã đề 279

Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2014-2015 mã đề 385

Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2014-2015 mã đề 624

Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2014-2015 mã đề 731

Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2014-2015 mã đề 916


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2014

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2013-2014 mã đề 257

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2013-2014 mã đề 372

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2013-2014 mã đề 485

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2013-2014 mã đề 514

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2013-2014 mã đề 635

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2013-2014 mã đề 718


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2013

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 147

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 291

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 428

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 613

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 841

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 936


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2012

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2011-2012 mã đề 352

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2011-2012 mã đề 418

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2011-2012 mã đề 629

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2011-2012 mã đề 731

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2011-2012 mã đề 845

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2011-2012 mã đề 957


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2011

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2010-2011 mã đề 182

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2010-2011 mã đề 296

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2010-2011 mã đề 347

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2010-2011 mã đề 752

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2010-2011 mã đề 813

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2010-2011 mã đề 935


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2010

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 146 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 168 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 275 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 281 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 317 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 372 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 496 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 524 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 643 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 702 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 815 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật mã đề 931 2009-2010


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2009

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 146

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 195

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 278

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 317

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 385

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 425

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 576

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 627

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 735

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 842

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 918

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2008-2009 mã đề 931


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2008

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2008 – Lần 1 (28/5/2008 -> 30/5/2008)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 124

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 175

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 286

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 301

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 398

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 402

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 430

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 579

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 643

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 762

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 829

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2007-2008 lần 1 mã đề 951

Related Post

Phản hồi