Danh sách đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia tiếng Đức


       Danh sách đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia tiếng Đức là bài viết tổng hợp tất các các đề thi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông quốc gia chính thức môn Tiếng Đức của bộ giáo dục và đạo tạo các năm vừa qua để các bạn học sinh có thể tra cứu.

tech icon 4

       Tiếng Đức là một ngôn ngữ German Tây được nói chỉ yếu tại Trung Âu. Nó được nói phổ biến và là ngôn ngữ chính thức tại Đức, Áo, Thụy Sĩ, Nam Tyrol (Ý), Cộng đồng nói tiếng Đức tại Bỉ, và Liechtenstein; nó cũng là ngôn ngữ chính thức, nhưng không phải là ngôn ngữ của số đông người dân tại Luxembourg. Tiếng Đức là một ngôn ngữ hòa kết (ngôn ngữ biến tố), với ba giống: đực, cái, và trung, danh từ được chia theo cách, giống, và số.


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2018

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2017-2018 tiếng đức


 

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2017

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2016-2017 tiếng đức


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2016

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi chính thức THPT quốc gia 2015-2016 tiếng đức


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2015

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2014-2015 mã đề 139

Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2014-2015 mã đề 294

Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2014-2015 mã đề 371

Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2014-2015 mã đề 528

Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2014-2015 mã đề 642

Đề thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2014-2015 mã đề 827


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2014

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2013-2014 mã đề 152

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2013-2014 mã đề 247

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2013-2014 mã đề 485

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2013-2014 mã đề 573

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2013-2014 mã đề 796

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2013-2014 mã đề 864


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2013

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 182

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 319

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 526

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 637

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 724

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 846


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2012

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2011-2012 mã đề 425

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2011-2012 mã đề 531

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2011-2012 mã đề 647

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2011-2012 mã đề 794

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2011-2012 mã đề 863

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2011-2012 mã đề 958


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2011

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2010-2011 mã đề 246

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2010-2011 mã đề 514

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2010-2011 mã đề 694

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2010-2011 mã đề 748

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2010-2011 mã đề 836

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2010-2011 mã đề 952


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2010

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 164 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 192 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 263 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 271 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 305 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 397 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 420 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 504 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 619 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 793 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 814 2009-2010

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức mã đề 928 2009-2010


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2009

(Click vào link bên dưới để xem và tải đề thi hoặc đáp án)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 173

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 264

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 275

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 368

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 419

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 547

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 608

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 635

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 723

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 854

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 931

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2008-2009 mã đề 972


Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2008

Đề thi chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2008 – Lần 1 (28/5/2008 -> 30/5/2008)

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 134

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 262

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 320

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 384

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 417

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 539

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 575

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 672

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 704

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 870

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 894

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2007-2008 lần 1 mã đề 923

Related Post

Phản hồi