Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12


      Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 Trung học phổ thông là kỳ thi dành cho học sinh giỏi THPT tới từ tất cả tỉnh, thành phố trên cả nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tổ chức vào tháng 1 hàng năm.

      Những học sinh đạt giải cao trong Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 Trung học phổ thông thuộc các môn  tự nhiên như Toán học, Vật lí, hóa học, sinh học, và tin học thường sẽ được chọn vào các đội tuyển đại diện cho Việt Nam tham dự các kỳ thi quốc tế trong khu vực, châu lục và Quốc Tế. Ngoài ra, các học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích được xét tuyển thẳng vào các trường đại học hoặc được cộng điểm khi tham dự xét tuyển đại học.

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 Trung học phổ thông là kỳ thi dành cho học sinh giỏi THPT tới từ tất cả tỉnh, thành phố trên cả nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tổ chức vào tháng 1 hàng năm

      Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 Trung học phổ thông có lịch sử từ năm 1962, khi đó do chương trình phổ thông là hệ 10 năm và lúc đó đất nước còn chưa hoàn toàn thông nhất, Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 Trung học phổ thông lúc đó là kỳ thi chọn HSG Toán và Văn lớp 10 toàn miền Bắc.

Khi hai miền Nam và Bắc thống nhất năm 1976 thì khuôn mẫu giáo dục ở miền Bắc tiếp cận với hệ thống giáo dục đã được thiết lập ở miền Nam; cụ thể nhất là học trình 10 năm tiểu học và trung học ở miền Bắc phải phù hợp với học trình 12 năm ở trong Nam. Hai hệ thống này song hành; Miền Bắc tiếp tục hệ 10 năm và miền Nam giữ hệ 12 năm từ năm 1976 đến năm 1981. Đến năm 1981, thì cho áp dụng hệ 11 năm cho miền Bắc (thêm lớp 5). Năm 1992-1993, hệ thống 11 năm phổ thông của miền Bắc được thay đổi từ 11 năm sang 12 năm (thêm lớp 9). Từ đó đến nay toàn bộ hệ thống là 12 năm thống nhất cả nước.

Từ trước 2006 trở về trước, Khi tham dự Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12  các đơn vị dự thi được sắp xếp vào hai bảng A và B. Bảng A được dành cho cho đơn vị có truyền thống bồi dưỡng học sinh giỏi, bảng B được dành cho các đơn vị còn lại. Đề thi bảng A nói chung khó hơn đề thi bảng B. Hiện nay, để bảo đảm tính công bằng và để chọn ra học sinh thực sự giỏi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã huỷ bỏ cơ chế chia bảng. Tất cả các thí sinh ở các tỉnh thành đều làm chung một đề

Ngày nay, Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 được triển khai trên phạm vi toàn quốc và liên tục mở rộng với việc tăng số môn thi tới 12 môn: Toán học, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 niên khóa 2018-2019

Đề thi HSG Quốc Gia Địa lí 2019

Đề thi HSG Quốc Gia Hóa học ngày thứ nhất 2019

Đề thi HSG Quốc Gia Hóa học ngày thứ hai 2019

Đề thi HSG Quốc Gia Hóa học thực hành 2019

Đề thi HSG Quốc Gia Lịch sử 2019

Đề thi HSG Quốc Gia Ngữ văn 2019

Đề thi HSG Quốc Gia Sinh học ngày thứ nhất 2019

Đề thi HSG Quốc Gia Sinh học ngày thứ hai 2019

Đề thi HSG Quốc Gia Sinh học thực hành 2019

Đề thi HSG Quốc Gia Tiếng Anh bài thi viết 2019

Đề thi HSG Quốc Gia Tiếng Anh bài thi nói 2019

Đề thi HSG Quốc Gia Tin học ngày thứ nhất 2019

Đề thi HSG Quốc Gia Tin học ngày thứ hai 2019

Đề thi HSG Quốc Gia Toán học ngày thứ nhất 2019

Đề thi HSG Quốc Gia Toán học ngày thứ hai 2019

Đề thi HSG Quốc Gia Vật lí ngày thứ nhất 2019

Đề thi HSG Quốc Gia Vật lí ngày thứ hai 2019

Đề thi HSG Quốc Gia Vật lí thực hành 2019

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 niên khóa 2017-2018

Đề thi HSG Quốc Gia Địa lí 2018

Đề thi HSG Quốc Gia Hóa học ngày thứ nhất 2018

Đề thi HSG Quốc Gia Hóa học ngày thứ hai 2018

Đề thi HSG Quốc Gia Hóa học thực hành 2018

Đề thi HSG Quốc Gia Lịch sử 2018

Đề thi HSG Quốc Gia Ngữ văn 2018

Đề thi HSG Quốc Gia Sinh học ngày thứ nhất 2018

Đề thi HSG Quốc Gia Sinh học ngày thứ hai 2018

Đề thi HSG Quốc Gia Sinh học thực hành 2018

Đề thi HSG Quốc Gia Tiếng Anh bài thi viết 2018

Đề thi HSG Quốc Gia Tiếng Anh bài thi nói 2018

Đề thi HSG Quốc Gia Tin học ngày thứ nhất 2018

Đề thi HSG Quốc Gia Tin học ngày thứ hai 2018

Đề thi HSG Quốc Gia Toán học ngày thứ nhất 2018

Đề thi HSG Quốc Gia Toán học ngày thứ hai 2018

Đề thi HSG Quốc Gia Vật lí ngày thứ nhất 2018

Đề thi HSG Quốc Gia Vật lí ngày thứ hai 2018

Đề thi HSG Quốc Gia Vật lí thực hành 2018

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 tới niên khóa 2016-2017

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 – Các đề thi Toán học

      Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 danh cho học sinh môn Toán học bắt đầu từ năm 1962 khi hệ đạo tạo THPT  là hệ 10 năm. Dưới dây là danh sách đề các năm (nhấn vào link màu xanh để xem đề chi tiết) :

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia toán học 2007

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia toán học 2008

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia toán học 2009

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia toán học 2010

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia toán học 2011

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia toán học 2012

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia toán học 2013

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia toán học 2014

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia toán học 2015

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia toán học 2016

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia toán học 2017

Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 – Các đề thi Vật lí

        Dưới dây là danh sách đề các năm (nhấn vào link màu xanh để xem đề chi tiết) :

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia vật lí 2007

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia vật lí 2008

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia vật lí 2009

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia vật lí 2010

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia vật lí 2011

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia vật lí 2012

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia vật lí 2013

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

– Đề thi ngày 3 : Thực hành

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia vật lí 2014

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

– Đề thi ngày 3 : Thực hành

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia vật lí 2015

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

– Đề thi ngày 3 : Thực hành

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia vật lí 2016

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

– Đề thi ngày 3 : Thực hành

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia vật lí 2017

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

– Đề thi ngày 3 : Thực hành

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 – Các đề thi Hóa học

     Dưới dây là danh sách đề các năm (nhấn vào link màu xanh để xem đề chi tiết) :

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia hóa học 2007

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia hóa học 2008

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia hóa học 2009

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia hóa học 2010

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia hóa học 2011

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia hóa học 2012

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia hóa học 2013

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

– Đề thi ngày 3 : Thực hành

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia hóa học 2014

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

– Đề thi ngày 3 : Thực hành

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia hóa học 2015

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

– Đề thi ngày 3 : Thực hành

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia hóa học 2016

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

– Đề thi ngày 3 : Thực hành

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia hóa học 2017

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

– Đề thi ngày 3 : Thực hành

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 – Các đề thi Sinh Học

     Dưới dây là danh sách đề các năm (nhấn vào link màu xanh để xem đề chi tiết) :

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia sinh học 2007

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia sinh học 2008

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia sinh học 2009

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia sinh học 2010

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia sinh học 2011

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia sinh học 2012

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia sinh học 2013

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

– Đề thi ngày 3 : Thực hành

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia sinh học 2014

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

– Đề thi ngày 3 : Thực hành

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia sinh học 2015

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

– Đề thi ngày 3 : Thực hành

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia sinh học 2016

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

– Đề thi ngày 3 : Thực hành

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia sinh học 2017

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

– Đề thi ngày 3 : Thực hành

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 – Các đề thi Tin Học

      Dưới dây là danh sách đề các năm (nhấn vào link màu xanh để xem đề chi tiết) :

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tin học 2007

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tin học 2008

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tin học 2009

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tin học 2010

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tin học 2011

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tin học 2012

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tin học 2013

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tin học 2014

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tin học 2015

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tin học 2016

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tin học 2017

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 – Các đề thi Ngữ Văn

      Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 danh cho học sinh môn ngữ văn bắt đầu từ năm 1962 khi hệ đạo tạo THPT  là hệ 10 năm. Dưới dây là danh sách đề các năm (nhấn vào link màu xanh để xem đề chi tiết) :

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia ngữ văn 2007

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia ngữ văn 2008

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia ngữ văn 2009

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia ngữ văn 2010

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia ngữ văn 2011

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia ngữ văn 2012

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia ngữ văn 2013

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia ngữ văn 2014

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia ngữ văn 2015

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia ngữ văn 2016

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia ngữ văn 2017

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia ngữ văn 2018

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 – Các đề thi Lịch Sử

     Dưới dây là danh sách đề các năm (nhấn vào link màu xanh để xem đề chi tiết) :

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia lịch sử 2007

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia lịch sử 2008

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia lịch sử 2009

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia lịch sử 2010

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia lịch sử 2011

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia lịch sử 2012

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia lịch sử 2013

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia lịch sử 2014

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia lịch sử 2015

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia lịch sử 2016

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia lịch sử 2017

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 – Các đề thi Địa Lí

     Dưới dây là danh sách đề các năm (nhấn vào link màu xanh để xem đề chi tiết) :

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia địa lí 2007

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia địa lí 2008

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia địa lí 2009

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia địa lí 2010

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia địa lí 2011

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia địa lí 2012

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia địa lí 2013

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia địa lí 2014

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia địa lí 2015

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia địa lí 2016

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia địa lí 2017

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 – Các đề thi Tiếng Anh

      Dưới dây là danh sách đề các năm (nhấn vào link màu xanh để xem đề chi tiết) :

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng anh 2007

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng anh 2008

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng anh 2009

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng anh 2010

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng anh 2011

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng anh 2012

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng anh 2013

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2 : Nói

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng anh 2014

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2 : Nói

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng anh 2015

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2 : Nói

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng anh 2016

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2 : Nói

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng anh 2017

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2 : Nói

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 – Các đề thi Tiếng Pháp

      Dưới dây là danh sách đề các năm (nhấn vào link màu xanh để xem đề chi tiết) :

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng pháp 2007

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng pháp 2008

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng pháp 2009

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng pháp 2010

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng pháp 2011

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng pháp 2012

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng pháp 2013

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng pháp 2014

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng anh 2015

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng pháp 2016

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2 : Nói

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng pháp 2017

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 – Các đề thi Tiếng Nga

     Dưới dây là danh sách đề các năm (nhấn vào link màu xanh để xem đề chi tiết) :

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng nga 2007

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng nga 2008

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng nga 2009

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng nga 2010

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng nga 2011

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng nga 2012

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng nga 2013

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng nga 2014

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2 : Nói

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng nga 2015

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng nga 2016

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2 : Nói

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng nga 2017

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 – Các đề thi Tiếng Trung

     Dưới dây là danh sách đề các năm (nhấn vào link màu xanh để xem đề chi tiết) :

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng trung 2007

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng trung 2008

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng trung 2009

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng trung 2010

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng trung 2011

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng trung 2012

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng trung 2013

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng trung 2014

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2 : Nói

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng trung 2015

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng trung 2016

– Đề thi ngày 1

– Đề thi ngày 2 : Nói

Đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia tiếng trung 2017

Phản hồi