Danh sách đề thi Trại Hè Hùng Vương


      Danh sách đề thi Trại Hè Hùng Vương cung cấp đề thi các năm của Trại Hè Hùng Vương, đây là một hoạt động toàn diện dành cho các bạn học sinh khối lớp 10 và khối 11 của các trường THPT Chuyên khu vực miền núi phía Bắc.  Đây là sân chơi để phát triển tư duy môn học cho những học sinh có năng khiếu bộ môn văn hóa vừa là nơi để các em thi tài, chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi cao hơn như thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Trại Hè Hùng Vương là một hoạt động toàn diện dành cho các bạn học sinh khối lớp 10 và khối 11 của các trường THPT Chuyên khu vực miền núi phía Bắc.

      Trại Hè Hùng Vương  bắt nguồn từ ý tưởng các Hiệu trưởng một số trường chuyên các tỉnh miền núi phía Bắc nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định vào tháng 5 năm 2004. Ý tưởng đã được đề xuất với GS TSKH Nguyễn Văn Mậu- Hiệu trưởng trường đại học KHTN-Đại học Quốc gia Hà Nội – muốn thành lập Câu lạc bộ các trường Chuyên khu vực miền núi phía Bắc và mời GS làm cố vấn khoa học và ý tưởng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của GS.

      Tháng 7 năm 2004, kỳ họp trù bị đầu tiên chuẩn bị cho việc thành lập Câu lạc bộ đã họp tại trường THPT Chuyên Hùng Vương tỉnh Phú Thọ. Tại kỳ họp này các trường THPT chuyên tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng và Thái Bình đã tham dự. Đây là kỳ thi thường niên và mỗi năm sẽ được một trường THPT chuyên tỉnh đăng cai tổ chức 1 lần.


Danh sách đề thi Trại Hè Hùng Vương 2013

Khối 10
Đề thi HSG Địa lí lớp 10 trại hè Hùng Vương 2013
Đề thi HSG Hóa học lớp 10 trại hè Hùng Vương 2013
Đề thi HSG Lịch sử lớp 10 trại hè Hùng Vương 2013
Đề thi HSG Ngữ văn lớp 10 trại hè Hùng Vương 2013
Đề thi HSG Sinh học lớp 10 trại hè Hùng Vương 2013
Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 10 trại hè Hùng Vương 2013
Đề thi HSG Toán học lớp 10 trại hè Hùng Vương 2013
Đề thi HSG Vật lí lớp 10 trại hè Hùng Vương 2013
Khối 11
Đề thi HSG Địa lí lớp 11 trại hè Hùng Vương 2013
Đề thi HSG Hóa học lớp 11 trại hè Hùng Vương 2013
Đề thi HSG Lịch sử lớp 11 trại hè Hùng Vương 2013
Đề thi HSG Ngữ văn lớp 11 trại hè Hùng Vương 2013
Đề thi HSG Sinh học lớp 11 trại hè Hùng Vương 2013
Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 11 trại hè Hùng Vương 2013
Đề thi HSG Toán học lớp 11 trại hè Hùng Vương 2013
Đề thi HSG Vật lí lớp 11 trại hè Hùng Vương 2013

Danh sách đề thi Trại Hè Hùng Vương 2014

Khối 10
Đề thi HSG lớp 10 Toán học Trại Hè Hùng Vương 2014
Đề thi HSG lớp 10 ngữ Văn Trại Hè Hùng Vương 2014
Đề thi HSG lớp 10 Vật Lí trại hè Hùng Vương 2014
Đề thi HSG lớp 10 Hóa học trại hè Hùng Vương 2014
Đề thi HSG lớp 10 Sinh học trại hè Hùng Vương 2014
Đề thi HSG lớp 10 Lịch sử Trại Hè Hùng Vương 2014
Đề thi HSG lớp 10 Địa lí Trại Hè Hùng Vương 2014
Đề thi HSG lớp 10 tiếng Anh Trại Hè Hùng Vương 2014
Đề thi HSG lớp 10 Tin học trại Hè Hùng Vương 2014
Khối 11
Đề thi HSG lớp 11 Toán học trại hè Hùng Vương 2014
Đề thi HSG lớp 11 Vật lí Trại Hè Hùng Vương 2014
Đề thi HSG lớp 11 Hóa học Trại Hè Hùng Vương 2014
Đề thi HSG lớp 11 Sinh học Trại Hè Hùng Vương 2014
Đề thi HSG lớp 11 Ngữ Văn Trại Hè Hùng Vương 2014
Đề thi HSG lớp 11 Lịch Sử Trại Hè Hùng Vương 2014
Đề thi HSG lớp 11 Địa lí Trại Hè Hùng Vương 2014
Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Anh Trại Hè Hùng Vương 2014
Đề thi HSG lớp 11 Tin học Trai Hè Hùng Vương 2014

Danh sách đề thi Trại Hè Hùng Vương 2015

Khối 10
Đề thi HSG Địa lí lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015
Đề thi HSG Hóa học lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015
Đề thi HSG Lịch sử lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015
Đề thi HSG Ngữ văn lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015
Đề thi HSG Sinh học lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015
Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015
Đề thi HSG Tiếng Trung lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015
Đề thi HSG Tin học lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015
Đề thi HSG Toán học lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015
Đề thi HSG Vật lí lớp 10 trại hè Hùng Vương 2015
Khối 11
Đề thi HSG Địa lí lớp 11 trại hè Hùng Vương 2015
Đề thi HSG Hóa học lớp 11 trại hè Hùng Vương 2015
Đề thi HSG Lịch sử lớp 11 trại hè Hùng Vương 2015
Đề thi HSG Ngữ văn lớp 11 trại hè Hùng Vương 2015
Đề thi HSG Sinh học lớp 11 trại hè Hùng Vương 2015
Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 11 trại hè Hùng Vương 2015
Đề thi HSG Tiếng Trung lớp 11 trại hè Hùng Vương 2015
Đề thi HSG Tin học lớp 11 trại hè Hùng Vương 2015
Đề thi HSG Toán học lớp 11 trại hè Hùng Vương 2015
Đề thi HSG Vật lí lớp 11 trại hè Hùng Vương 2015

Danh sách đề thi Trại Hè Hùng Vương 2016

Khối 10
Đề thi HSG lớp 10 Toán học Trại Hè Hùng Vương 2016
Đề thi HSG lớp 10 ngữ Văn Trại Hè Hùng Vương 2016
Đề thi HSG lớp 10 Vật Lí trại hè Hùng Vương 2016
Đề thi HSG lớp 10 Hóa học trại hè Hùng Vương 2016
Đề thi HSG lớp 10 Sinh học trại hè Hùng Vương 2016
Đề thi HSG lớp 10 Lịch sử Trại Hè Hùng Vương 2016
Đề thi HSG lớp 10 Địa lí Trại Hè Hùng Vương 2016
Đề thi HSG lớp 10 tiếng Anh Trại Hè Hùng Vương 2016
Đề thi HSG lớp 10 tiếng Pháp Trại Hè Hùng Vương 2016
Đề thi HSG lớp 10 tiếng Trung Trại Hè Hùng Vương 2016
Đề thi HSG lớp 10 Tin học trại Hè Hùng Vương 2016
Khối 11
Đề thi HSG lớp 11 Toán học trại hè Hùng Vương 2016
Đề thi HSG lớp 11 Vật lí  Trại Hè Hùng Vương 2016
Đề thi HSG lớp 11 Hóa học Trại Hè Hùng Vương 2016
Đề thi HSG lớp 11 Sinh  học Trại Hè Hùng Vương 2016
Đề thi HSG lớp 11 Ngữ Văn Trại Hè Hùng Vương 2016
Đề thi HSG lớp 11 Lịch Sử Trại Hè Hùng Vương 2016
Đề thi HSG lớp 11 Địa lí Trại Hè Hùng Vương 2016
Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Anh Trại Hè Hùng Vương 2016
Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Pháp Trại Hè Hùng Vương 2016
Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Trung Trại Hè Hùng Vương 2016
Đề thi HSG lớp 11 Tin học Trai Hè Hùng Vương 2016

Danh sách đề thi Trại Hè Hùng Vương 2017

Khối 10
Đề thi HSG lớp 10 Toán học Trại Hè Hùng Vương 2017
Đề thi HSG lớp 10 ngữ Văn Trại Hè Hùng Vương 2017
Đề thi HSG lớp 10 Vật Lí trại hè Hùng Vương 2017
Đề thi HSG lớp 10 Hóa học trại hè Hùng Vương 2017
Đề thi HSG lớp 10 Sinh học trại hè Hùng Vương 2017
Đề thi HSG lớp 10 Lịch sử Trại Hè Hùng Vương 2017
Đề thi HSG lớp 10 Địa lí Trại Hè Hùng Vương 2017
Đề thi HSG lớp 10 tiếng Anh Trại Hè Hùng Vương 2017
Đề thi HSG lớp 10 tiếng Pháp Trại Hè Hùng Vương 2017
Đề thi HSG lớp 10 tiếng Trung Trại Hè Hùng Vương 2017
Đề thi HSG lớp 10 Tin học trại Hè Hùng Vương 2017
Khối 11
Đề thi HSG lớp 11 Toán học trại hè Hùng Vương 2017
Đề thi HSG lớp 11 Vật lí Trại Hè Hùng Vương 2017
Đề thi HSG lớp 11 Hóa học Trại Hè Hùng Vương 2017
Đề thi HSG lớp 11 Sinh học Trại Hè Hùng Vương 2017
Đề thi HSG lớp 11 Ngữ Văn Trại Hè Hùng Vương 2017
Đề thi HSG lớp 11 Lịch Sử Trại Hè Hùng Vương 2017
Đề thi HSG lớp 11 Địa lí Trại Hè Hùng Vương 2017
Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Anh Trại Hè Hùng Vương 2017
Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Pháp Trại Hè Hùng Vương 2017
Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Trung Trại Hè Hùng Vương 2017
Đề thi HSG lớp 11 Tin học Trai Hè Hùng Vương 2017

Danh sách đề thi Trại Hè Hùng Vương 2018

Khối 10
Đề thi HSG lớp 10 Toán học Trại Hè Hùng Vương 2018
Đề thi HSG lớp 10 ngữ Văn Trại Hè Hùng Vương 2018
Đề thi HSG lớp 10 Vật Lí trại hè Hùng Vương 2018
Đề thi HSG lớp 10 Hóa học trại hè Hùng Vương 2018
Đề thi HSG lớp 10 Sinh học trại hè Hùng Vương 2018
Đề thi HSG lớp 10 Lịch sử Trại Hè Hùng Vương 2018
Đề thi HSG lớp 10 Địa lí Trại Hè Hùng Vương 2018
Đề thi HSG lớp 10 tiếng Anh Trại Hè Hùng Vương 2018
Đề thi HSG lớp 10 tiếng Pháp Trại Hè Hùng Vương 2018
Đề thi HSG lớp 10 tiếng Trung Trại Hè Hùng Vương 2018
Đề thi HSG lớp 10 Tin học trại Hè Hùng Vương 2018
Khối 11
Đề thi HSG lớp 11 Toán học trại hè Hùng Vương 2018
Đề thi HSG lớp 11 Vật lí Trại Hè Hùng Vương 2018
Đề thi HSG lớp 11 Hóa học Trại Hè Hùng Vương 2018
Đề thi HSG lớp 11 Sinh học Trại Hè Hùng Vương 2018
Đề thi HSG lớp 11 Ngữ Văn Trại Hè Hùng Vương 2018
Đề thi HSG lớp 11 Lịch Sử Trại Hè Hùng Vương 2018
Đề thi HSG lớp 11 Địa lí Trại Hè Hùng Vương 2018
Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Anh Trại Hè Hùng Vương 2018
Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Pháp Trại Hè Hùng Vương 2018
Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Trung Trại Hè Hùng Vương 2018
Đề thi HSG lớp 11 Tin học Trai Hè Hùng Vương 2018

Bài viết mong muốn sưu tầm lại đề thi trong các kỳ thi Trại Hè Hùng Vương cho các em học sinh lớp 10, 11 sau này có thể tra cứu sử dụng. Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới hoặc có đề mà chúng tôi vẫn còn sưu tầm thiếu muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào email [email protected]

MinMun

Phản hồi