Danh sách đề thi Duyên hải & ĐBBB


      Danh sách đề thi Duyên hải & ĐBBB cung cấp tất các các đềthi trong Kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ là hội thi học sinh giỏi dành cho các trường trung học phổ thông chuyên có vị trí đía lý thuộc khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ như Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình.

Danh sách đề thi Duyên hải & ĐBBB cung cấp tất các các đềthi trong Kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ là hội thi học sinh giỏi dành cho các trường trung học phổ thông chuyên có vị trí đía lý thuộc khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ như Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình.
Hội thi được thành lập 8/1/2008 và được tổ chức thường niên do một đơn vị trong khu vực đăng cai với 2 hoạt động chính là tổ chức thi Olympic học sinh giỏi lớp 10, lớp 11 vào tháng 4 hàng năm và tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ quản lý và giáo viên giữa các đơn vị vào cuối tháng 11 hàng năm.

      Ngày nay, hội thi ngày càng mở rộng với sự tham gia của rất nhiều trường miên trung và miền nam như THPT chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi, THPT chuyên Lê Thánh Tông – Quảng Nam, THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quảng Nam,  THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị, Phổ thông Năng khiếu – ĐHQG Tp. HCM, THPT Chuyên Hoàng Lê Kha – Tây Ninh, THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt – Kiên Giang

Danh sách đề thi Duyên hải & ĐBBB – Khối 10

Danh sách đề thi Duyên hải & ĐBBB – năm 2014-2015

Đề thi HSG lớp 10 Toán học Duyên hải & ĐBBB 2014-2015

Đề thi HSG lớp 10 Vật lí Duyên hải & ĐBBB 2014-2015

Đề thi HSG lớp 10 Hóa học Duyên hải & ĐBBB 2014-2015

Đề thi HSG lớp 10 Sinh học Duyên hải & ĐBBB 2014-2015

Đề thi HSG lớp 10 Ngữ Văn Duyên hải & ĐBBB 2014-2015

Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Anh Duyên hải & ĐBBB 2014-2015

Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Pháp Duyên hải & ĐBBB 2014-2015

Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Nga Duyên hải & ĐBBB 2014-2015

Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Trung Duyên hải & ĐBBB 2014-2015

Đề thi HSG lớp 10 Tin học  Duyên hải & ĐBBB 2014-2015

+ Đề thi HSG lớp 10 Địa lí  Duyên hải & ĐBBB 2014-2015

Đề thi HSG lớp 10 Lịch Sử Duyên hải & ĐBBB 2014-2015


Danh sách đề thi Duyên hải & ĐBBB – năm 2015-2016

Đề thi HSG lớp 10 Toán học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Đề thi HSG lớp 10 Vật lí Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Đề thi HSG lớp 10 Hóa học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Đề thi HSG lớp 10 Sinh học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Đề thi HSG lớp 10 Ngữ Văn Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Anh Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Pháp Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Nga Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Trung Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Đề thi HSG lớp 10 Tin học  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Đề thi HSG lớp 10 Địa lí  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Đề thi HSG lớp 10 Lịch Sử Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Danh sách đề thi Duyên hải & ĐBBB – năm 2016-2017

Đề thi HSG lớp 10 Toán học Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

Đề thi HSG lớp 10 Vật lí Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

Đề thi HSG lớp 10 Hóa học Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

Đề thi HSG lớp 10 Sinh học Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

Đề thi HSG lớp 10 Ngữ Văn Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Anh Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

+ Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Pháp Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

+ Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Nga Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

+ Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Trung Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

Đề thi HSG lớp 10 Tin học  Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

Đề thi HSG lớp 10 Địa lí  Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

Đề thi HSG lớp 10 Lịch Sử Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

Danh sách đề thi Duyên hải & ĐBBB – năm 2017-2018

Đề thi HSG lớp 10 Toán học Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

Đề thi HSG lớp 10 Vật lí Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

Đề thi HSG lớp 10 Hóa học Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

Đề thi HSG lớp 10 Sinh học Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

Đề thi HSG lớp 10 Ngữ Văn Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Anh Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Pháp Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Nga Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

Đề thi HSG lớp 10 Tiếng Trung Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

Đề thi HSG lớp 10 Tin học  Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

Đề thi HSG lớp 10 Địa lí  Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

Đề thi HSG lớp 10 Lịch Sử Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

Danh sách đề thi Duyên hải & ĐBBB – Khối 11

Danh sách đề thi Duyên hải & ĐBBB – năm 2014-2015

Đề thi HSG lớp 11 Toán học Duyên hải & ĐBBB 2014-2015

Đề thi HSG lớp 11 Vật lí Duyên hải & ĐBBB 2014-2015

Đề thi HSG lớp 11 Hóa học Duyên hải & ĐBBB 2014-2015

Đề thi HSG lớp 11 Sinh học Duyên hải & ĐBBB 2014-2015

Đề thi HSG lớp 11 Ngữ Văn Duyên hải & ĐBBB 2014-2015

Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Anh Duyên hải & ĐBBB 2014-2015

Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Pháp Duyên hải & ĐBBB 2014-2015

Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Nga Duyên hải & ĐBBB 2014-2015

Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Trung Duyên hải & ĐBBB 2014-2015

Đề thi HSG lớp 11 Tin học  Duyên hải & ĐBBB 2014-2015

Đề thi HSG lớp 11 Địa lí  Duyên hải & ĐBBB 2014-2015

Đề thi HSG lớp 11 Lịch Sử Duyên hải & ĐBBB 2014-2015

Danh sách đề thi Duyên hải & ĐBBB – năm 2015-2016

Đề thi HSG lớp 11 Toán học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Đề thi HSG lớp 11 Vật lí Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Đề thi HSG lớp 11 Hóa học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Đề thi HSG lớp 11 Sinh học Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Đề thi HSG lớp 11 Ngữ Văn Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Anh Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Pháp Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Nga Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Trung Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

+ Đề thi HSG lớp 11 Tin học  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Đề thi HSG lớp 11 Địa lí  Duyên hải & ĐBBB 2015-2016

Danh sách đề thi Duyên hải & ĐBBB – năm 2016-2017

Đề thi HSG lớp 11 Toán học Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

Đề thi HSG lớp 11 Vật lí Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

Đề thi HSG lớp 11 Hóa học Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

Đề thi HSG lớp 11 Sinh học Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

Đề thi HSG lớp 11 Ngữ Văn Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Anh Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

+ Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Pháp Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

+ Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Nga Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

+ Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Trung Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

Đề thi HSG lớp 11 Tin học  Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

Đề thi HSG lớp 11 Địa lí  Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

Đề thi HSG lớp 11 Lịch Sử Duyên hải & ĐBBB 2016-2017

Danh sách đề thi Duyên hải & ĐBBB – năm 2017-2018

Đề thi HSG lớp 11 Toán học Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

Đề thi HSG lớp 11 Vật lí Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

Đề thi HSG lớp 11 Hóa học Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

Đề thi HSG lớp 11 Sinh học Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

Đề thi HSG lớp 11 Ngữ Văn Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Anh Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Pháp Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Nga Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

Đề thi HSG lớp 11 Tiếng Trung Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

Đề thi HSG lớp 11 Tin học  Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

Đề thi HSG lớp 11 Địa lí  Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

Đề thi HSG lớp 11 Lịch Sử Duyên hải & ĐBBB 2017-2018

 

Related Post

Phản hồi