Tổng hợp tài liệu ôn thi toán vào lớp 10


       Tổng hợp tài liệu ôn thi toán vào lớp 10 cung cấp thông thi các tài liệu giúp các em học sinh có thể ôn luyện lý thuyết môn toán theo các chuyên đề dành cho các thí sinh tham dự cuộc thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập cũng như thpt chuyên trên cả nước.
 Tổng hợp tài liệu ôn thi toán vào lớp 10 cung cấp thông thi các tài liệu giúp các em học sinh có thể ôn luyện lý thuyết môn toán theo các chuyên đề dành cho các thí sinh tham dự cuộc thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập cũng như thpt chuyên trên cả nước.

      Ngoài Tổng hợp tài liệu ôn thi toán lớp 10, bài viết còn cung cấp các đề thi toán vào lớp 10 công lập và đề thi toán vào lớp 10 chuyên các tỉnh theo niên khóa cũng như cung cấp các đề thi thử cho các em thực hành sau khi học lý thuyết.

1.  Tổng hợp tài liệu ôn thi toán vào lớp 10 theo chuyên đề cụ thể

+ Chuyên đề bất đẳng thức ôn thi vào lớp 10

Chuyên đề bài toán cực trị hình học lớp 9
2.  Tổng hợp tài liệu ôn thi toán vào lớp 10 theo nhiều chuyên đề

Các chuyên đề toán chuyên, hsg lớp 9

16 chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán

+ Chuyên đề toán thực tế THCS

+ Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán THCS – Số Học

Tuyển tập 45 đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Toán Học

3.  Tổng hợp đề thi chính thức vào lớp 10 toán các tỉnh theo năm

Tổng hợp đề thi tuyển sinh lớp 10 toán 2018-2019

+ Tổng hợp đề thi tuyển sinh lớp 10 toán 2017-2018

Tổng hợp đề thi tuyển sinh lớp 10 toán trước niên khóa 2016-2017

Danh sách đề thi vào 10 niên khóa 2018-2019

Danh sách đề thi vào 10 niên khóa 2017-2018

4.  Tổng hợp đề thi chính thức vào lớp 10 chuyên toán các tỉnh theo năm

+  Tổng hợp đề thi tuyển sinh lớp 10 Chuyên Toán 2018-2019

+  Tổng hợp đề thi tuyển sinh lớp 10 Chuyên Toán 2017-2018

+  Tổng hợp đề thi tuyển sinh lớp 10 Chuyên Toán trước niên khóa 2016-2017

5.  Tổng hợp đề thi thử vào lớp 10 toán các tỉnh

Đề thi thử vào lớp 10 toán học – Đề số 1

Đề thi thử vào lớp 10 toán học – Đề số 2

Đề thi thử vào lớp 10 toán học – Đề số 3

Đề thi thử vào lớp 10 toán học – Đề số 4

Đề thi thử vào lớp 10 toán học – Đề số 5

Đề thi thử vào lớp 10 toán học – Đề số 6

Đề thi thử vào lớp 10 toán học – Đề số 7

Đề thi thử vào lớp 10 toán học – Đề số 8

Đề thi thử vào lớp 10 toán học – Đề số 9

Đề thi thử vào lớp 10 toán học – Đề số 10

6.  Tổng hợp đề thi thử vào lớp 10 chuyên toán các tỉnh

+ Đề thi thử vào 10 Chuyên Toán – đề số 1

+ Đề thi thử vào 10 Chuyên Toán – đề số 2

7.  Tổng hợp đề thi HSG lớp 9 cấp trường, cấp huyện

Đề thi HSG lớp 9 toán học – Đề số 1

+ Đề thi HSG Toán học lớp 9 – Đề số 2

8.  Tổng hợp đề thi HSG lớp 9 cấp tỉnh

+ Đề thi chính thức học sinh giỏi toán học lớp 9 các tỉnh

Phản hồi