Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2018


      Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2018 sẽ cung cấp thông tin về đề thi thử đền từ 63 sở giáo dục và đào tạo của các tỉnh thành, các khối trường THPT chuyên, THPT công lập và THPT tư thục trên cả nước để chuẩn bị những kiến thức cơ bản nhất cho các học sinh có thể ôn tập trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018-2019.

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2018 sẽ cung cấp thông tin về đề thi thử đền từ 63 sở giáo dục và đào tạo của các tỉnh thành, các khối trường THPT chuyên

      Kỳ thi năm nay có một số sửa đổi để đảm bảo hơn sự công bằng cho học sinh, sự ưu tiên về điểm giữa các vùng miền đã được giảm rõ rệt, điều đó khiến các em học sinh sẽ cần phải lỗ lực nhiều hơn trong việc đạt điểm thi cao. Về chế độ, chính sách ưu tiên, dự thảo sửa đổi, bổ sung có một số điều chỉnh. Trong đó, đối tượng “con của người được hưởng chính sách như bệnh binh” không còn được nhắc đến như quy chế cũ.

      Kỳ thi năm nay, bài thi tự luận (môn Ngữ văn) được chấm theo thang điểm 10; điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Các môn thi trắc nghiệm đều làm tròn đến 2 chữ số thập phân trong quy định trước đó. Điều này được kì vọng sẽ hạn chế việc nhiều thí sinh cho rằng bị trượt “oan” vì quá trình cộng điểm, làm tròn điểm thiệt thòi so với các thí sinh khác.

      Về bài thi và hình thức thi hoàn toàn giống với kỳ thi THPT Quốc gia 2018-2019, và bộ giáo dục và đạo tạo dự kiến sẽ ổn định phương thức này tới năm 2020. Các thí sinh sẽ tham gia với tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT; viết tắt là KHXH)

      Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp: thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là thi trắc nghiệm). Bài thi Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận.


 

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2018 – Toán Học

Đề thi thử THPT 2018 môn Toán học – THPT Nguyễn Huệ Ninh Bình – Lần 1

Đề thi thử THPT Toán chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị lần 2 – Mã đề 107

Đề thi thử THPT Toán chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị lần 2 – Mã đề 202

Đề thi thử THPT Toán chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị lần 2 – Mã đề 311

Đề thi thử THPT Toán chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị lần 2 – Mã đề 456

Đề thi thử THPT Toán chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 121

Đề thi thử THPT Toán chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 122

Đề thi thử THPT Toán chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 123

Đề thi thử THPT Toán chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 124

Đề thi thử THPT Toán chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 147

Đề thi thử THPT Toán chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 181

Đề thi thử THPT Toán chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 215

Đề thi thử THPT Toán chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 249

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2018 – Ngữ Văn

Đề thi thử THPT Ngữ Văn chuyên Sơn La lần 1

Đề thi thử THPT Ngữ Văn chuyên Lê Quý Đôn lần 2

Đề thi thử THPT Ngữ Văn chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1

Đề thi thử THPT Ngữ văn chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2018 – Tiếng Anh

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2018 Tiếng anh – Lần 1

Đề thi thử THPT Tiếng Anh chuyên Lê Quý Đôn lần 2

Đề thi thử THPT Tiếng Anh chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 121

Đề thi thử THPT Tiếng Anh chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 122

Đề thi thử THPT Tiếng Anh chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 123

Đề thi thử THPT Tiếng Anh chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 124

Đề thi thử THPT Tiếng Anh chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 524

Đề thi thử THPT Tiếng Anh chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 635

Đề thi thử THPT Tiếng Anh chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 746

Đề thi thử THPT Tiếng Anh chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 857

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2018 – Vật lí

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2018 Vật lí – Lần 1

Đề thi thử THPT Vật lí chuyên Lê Quý Đôn lần 2 – Mã đề 132

Đề thi thử THPT Vật lí chuyên Lê Quý Đôn lần 2 – Mã đề 209

Đề thi thử THPT Vật lí chuyên Lê Quý Đôn lần 2 – Mã đề 357

Đề thi thử THPT Vật lí chuyên Lê Quý Đôn lần 2 – Mã đề 485

Đề thi thử THPT Vật lí chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 132

Đề thi thử THPT Vật lí chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 209

Đề thi thử THPT Vật lí chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 357

Đề thi thử THPT Vật lí chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 485

Đề thi thử THPT Vật lí chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 132

Đề thi thử THPT Vật lí chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 209

Đề thi thử THPT Vật lí chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 357

Đề thi thử THPT Vật lí chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 485

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2018 – Hóa Học

Đề thi thử THPT Hóa học chuyên Lê Quý Đôn lần 2 – Mã đề 011

Đề thi thử THPT Hóa học chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 132

Đề thi thử THPT Hóa học chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 209

Đề thi thử THPT Hóa học chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 357

Đề thi thử THPT Hóa học chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 485

Đề thi thử THPT Hóa học chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 132

Đề thi thử THPT Hóa học chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 209

Đề thi thử THPT Hóa học chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 357

Đề thi thử THPT Hóa học chuyên Nguyễn Quang Diệu Đồng Tháp lần 4 – Mã đề 485

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2018 – Sinh Học

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2018 Sinh học – Lần 1

Đề thi thử THPT Sinh học chuyên Lê Quý Đôn lần 2 – Mã đề 123

Đề thi thử THPT Sinh học chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 132

Đề thi thử THPT Sinh học chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 209

Đề thi thử THPT Sinh học chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 357

Đề thi thử THPT Sinh học chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai lần 1 – Mã đề 485.

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2018 – Lịch Sử

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2018 Lịch sử – Lần 1

Đề thi thử THPT lịch sử chuyên Lê Quý Đôn lần 2 – Mã đề 132

Đề thi thử THPT lịch sử chuyên Lê Quý Đôn lần 2 – Mã đề 209

Đề thi thử THPT lịch sử chuyên Lê Quý Đôn lần 2 – Mã đề 357

Đề thi thử THPT lịch sử chuyên Lê Quý Đôn lần 2 – Mã đề 485

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2018 – Địa lí

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2018 Địa lí – Lần 1

Đề thi thử THPT Địa lí chuyên Lê Quý Đôn lần 2 – Mã đề 001

Đề thi thử THPT Địa lí chuyên Lê Quý Đôn lần 2 – Mã đề 002

Đề thi thử THPT Địa lí chuyên Lê Quý Đôn lần 2 – Mã đề 003

Đề thi thử THPT Địa lí chuyên Lê Quý Đôn lần 2 – Mã đề 004

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc gia 2018 – Giáo dục công dân (GDCD)

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2018 GDCD – Lần 1

Đề thi thử THPT GDCD chuyên Lê Quý Đôn lần 2 – Mã đề 132

Đề thi thử THPT GDCD chuyên Lê Quý Đôn lần 2 – Mã đề 209

Đề thi thử THPT GDCD chuyên Lê Quý Đôn lần 2 – Mã đề 357

Đề thi thử THPT GDCD chuyên Lê Quý Đôn lần 2 – Mã đề 485


 

Blog được lập ra với mục đích để chia sẻ đề thi tới toàn bộ học sinh, sinh viên ở Việt Nam :

+ Trong quá trình đăng bài không thể tránh được những sai sót, Nếu các bạn phát hiện ra sai sót có thể comment ở bên dưới.

+ Nếu các bạn có đề thi, đáp án hay muốn chia sẻ tới tất cả mọi người có thể gửi thông tin vào mitbeo9385@gmail.com để chúng tôi có thể đăng tải lại.

Trân thành cảm ơn

Related Post

Phản hồi