Danh sách xã khó khăn 2018 – Vĩnh Long


Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 – Vĩnh Long giúp các em có thể tra cứu Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 - Vĩnh Long giúp các em có thể tra cứu

      Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hiện hành của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên. Mã tra cứu của các trường THPT phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 có thể tra cứu tại đây.


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2018 – Vĩnh Long :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 57 Vĩnh Long 01 Thành phố Vĩnh Long
2 57 Vĩnh Long 02 Huyện Long Hồ
3 57 Vĩnh Long 03 Huyện Mang Thít
4 57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 01 Xã Đông Thành XÃ ĐB KHÓ KHĂN
5 57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 02 Xã Đông Bình XÃ ĐB KHÓ KHĂN
6 57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 03 Xã Thuận An XÃ KHÓ KHĂN
7 57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 04 Phường Cái Vồn XÃ KHÓ KHĂN
8 57 Vĩnh Long 04 Thị xã Bình Minh 05 Phường Đông Thuận XÃ KHÓ KHĂN
9 57 Vĩnh Long 05 Huyện Tam Bình 01 Xã Loan Mỹ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
10 57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 01 Xã Hựu Thành XÃ KHÓ KHĂN
11 57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 02 Xã Tân Mỹ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
12 57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 03 Xã Thiện Mỹ (Trước ngày 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
13 57 Vĩnh Long 06 Huyện Trà Ôn 04 Xã Trà Côn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
14 57 Vĩnh Long 07 Huyện Vũng Liêm 01 Xã Trung Thành XÃ KHÓ KHĂN
15 57 Vĩnh Long 08 Huyện Bình Tân

Phản hồi