Danh sách xã khó khăn 2018 – Tp. Hồ Chí Minh


Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 – Tp. Hồ Chí Minh giúp các em có thể tra cứu Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 - Tp. Hồ Chí Minh giúp các em có thể tra cứu

      Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hiện hành của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên. Mã tra cứu của các trường THPT phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 có thể tra cứu tại đây.


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2018 – Tp. Hồ Chí Minh :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 02 Tp. Hồ Chí Minh 01 Quận 1
2 02 Tp. Hồ Chí Minh 02 Quận 2
3 02 Tp. Hồ Chí Minh 03 Quận 3
4 02 Tp. Hồ Chí Minh 04 Quận 4
5 02 Tp. Hồ Chí Minh 05 Quận 5
6 02 Tp. Hồ Chí Minh 06 Quận 6
7 02 Tp. Hồ Chí Minh 07 Quận 7
8 02 Tp. Hồ Chí Minh 08 Quận 8
9 02 Tp. Hồ Chí Minh 09 Quận 9
10 02 Tp. Hồ Chí Minh 10 Quận 10
11 02 Tp. Hồ Chí Minh 11 Quận 11
12 02 Tp. Hồ Chí Minh 12 Quận 12
13 02 Tp. Hồ Chí Minh 13 Quận Gò Vấp
14 02 Tp. Hồ Chí Minh 14 Quận Tân Bình
15 02 Tp. Hồ Chí Minh 15 Quận Tân Phú
16 02 Tp. Hồ Chí Minh 16 Quận Bình Thạnh
17 02 Tp. Hồ Chí Minh 17 Quận Phú Nhuận
18 02 Tp. Hồ Chí Minh 18 Quận Thủ Đức
19 02 Tp. Hồ Chí Minh 19 Quận Bình Tân
20 02 Tp. Hồ Chí Minh 20 Huyện Bình Chánh
21 02 Tp. Hồ Chí Minh 21 Huyện Củ Chi
22 02 Tp. Hồ Chí Minh 22 Huyện Hóc Môn
23 02 Tp. Hồ Chí Minh 23 Huyện Nhà Bè
24 02 Tp. Hồ Chí Minh 24 Huyện Cần Giờ

Phản hồi