Danh sách xã khó khăn 2018 – Tây Ninh


Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 – Tây Ninh giúp các em có thể tra cứu Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 - Tây Ninh giúp các em có thể tra cứu

      Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hiện hành của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên. Mã tra cứu của các trường THPT phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 có thể tra cứu tại đây.


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2018 – Tây Ninh :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 01 Phường 1 XÃ KHÓ KHĂN
2 46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 02 Xã Ninh Thạnh XÃ KHÓ KHĂN
3 46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 03 Xã Tân Bình XÃ KHÓ KHĂN
4 46 Tây Ninh 01 Thành phố Tây Ninh 04 Xã Thạnh Tân XÃ KHÓ KHĂN
5 46 Tây Ninh 02 Huyện Tân Biên 01 Xã Hòa Hiệp XÃ ĐB KHÓ KHĂN
6 46 Tây Ninh 02 Huyện Tân Biên 02 Xã Tân Bình XÃ ĐB KHÓ KHĂN
7 46 Tây Ninh 02 Huyện Tân Biên 03 Xã Tân Lập (trước 20/6/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
8 46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 01 Xã Suối Dây XÃ KHÓ KHĂN
9 46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 02 Xã Suối Ngô XÃ ĐB KHÓ KHĂN
10 46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 03 Xã Tân Đông XÃ ĐB KHÓ KHĂN
11 46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 04 Xã Tân Hà XÃ ĐB KHÓ KHĂN
12 46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 05 Xã Tân Hòa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
13 46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 06 Xã Tân Hội XÃ KHÓ KHĂN
14 46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 07 Xã Tân Hưng XÃ KHÓ KHĂN
15 46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 08 Xã Tân Phú XÃ KHÓ KHĂN
16 46 Tây Ninh 03 Huyện Tân Châu 09 Xã Tân Thành XÃ KHÓ KHĂN
17 46 Tây Ninh 04 Huyện Dương Minh Châu 01 Xã Suối Đá XÃ KHÓ KHĂN
18 46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 01 Xã Biên Giới XÃ ĐB KHÓ KHĂN
19 46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 02 Xã Hòa Hội XÃ ĐB KHÓ KHĂN
20 46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 03 Xã Hòa Thạnh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
21 46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 04 Xã Ninh Điền XÃ ĐB KHÓ KHĂN
22 46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 05 Xã Phước Vinh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
23 46 Tây Ninh 05 Huyện Châu Thành 06 Xã Thành Long XÃ ĐB KHÓ KHĂN
24 46 Tây Ninh 06 Huyện Hòa Thành 01 Xã Trường Tây XÃ KHÓ KHĂN
25 46 Tây Ninh 07 Huyện Bến Cầu 01 Xã Lợi Thuận XÃ ĐB KHÓ KHĂN
26 46 Tây Ninh 07 Huyện Bến Cầu 02 Xã Long Khánh (trước 20/6/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
27 46 Tây Ninh 07 Huyện Bến Cầu 03 Xã Long Phước (trước 20/6/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
28 46 Tây Ninh 07 Huyện Bến Cầu 04 Xã Long Thuận (trước 20/6/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
29 46 Tây Ninh 07 Huyện Bến Cầu 05 Xã Tiên Thuận XÃ ĐB KHÓ KHĂN
30 46 Tây Ninh 07 Huyện Bến Cầu 06 Xã Long Phước (từ 20/6/2017) XÃ KHÓ KHĂN
31 46 Tây Ninh 08 Huyện Gò Dầu
32 46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng 01 Xã Bình Thạnh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
33 46 Tây Ninh 09 Huyện Trảng Bàng 02 Xã Phước Chỉ XÃ ĐB KHÓ KHĂN

Phản hồi