Danh sách xã khó khăn 2018 – Kon Tum


Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 – Kon Tum giúp các em có thể tra cứu Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 - Kon Tum giúp các em có thể tra cứu

      Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hiện hành của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên. Mã tra cứu của các trường THPT phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 có thể tra cứu tại đây.


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2018 – Kon Tum :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 01 Phường Duy Tân XÃ KHÓ KHĂN
2 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 02 Phường Lê Lợi XÃ KHÓ KHĂN
3 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 03 Phường Ngô Mây XÃ ĐB KHÓ KHĂN
4 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 04 Phường Nguyễn Trãi XÃ KHÓ KHĂN
5 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 05 Phường Quang Trung XÃ KHÓ KHĂN
6 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 06 Phường Quyết Thắng XÃ KHÓ KHĂN
7 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 07 Phường Thắng Lợi XÃ KHÓ KHĂN
8 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 08 Phường Thống Nhất XÃ KHÓ KHĂN
9 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 09 Phường Trần Hưng Đạo XÃ KHÓ KHĂN
10 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 10 Phường Trường Chinh XÃ KHÓ KHĂN
11 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 11 Xã Chư Hreng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
12 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 12 Xã Đăk BLà XÃ ĐB KHÓ KHĂN
13 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 13 Xã Đăk Cấm XÃ KHÓ KHĂN
14 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 14 Xã Đăk Năng XÃ KHÓ KHĂN
15 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 15 Xã Đăk Rơ Wa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
16 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 16 Xã Đoàn Kết (trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
17 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 17 Xã Hòa Bình (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
18 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 18 Xã Ia Chim XÃ KHÓ KHĂN
19 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 19 Xã Kroong XÃ ĐB KHÓ KHĂN
20 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 20 Xã Ngọk Bay (trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
21 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 21 Xã Vinh Quang (trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
22 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 50 Xã Hòa Bình (sau 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
23 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 51 Xã Vinh Quang (sau 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
24 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 52 Xã Ngọc Bay (sau 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
25 36 Kon Tum 01 Thành phố Kon Tum 53 Xã Đoàn Kết (sau 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
26 36 Kon Tum 02 Huyện ĐĂK GLEI 01 Thị trấn Đăk Glei XÃ ĐB KHÓ KHĂN
27 36 Kon Tum 02 Huyện ĐĂK GLEI 02 Xã Đăk Blô XÃ ĐB KHÓ KHĂN
28 36 Kon Tum 02 Huyện ĐĂK GLEI 03 Xã Đăk Choong XÃ ĐB KHÓ KHĂN
29 36 Kon Tum 02 Huyện ĐĂK GLEI 04 Xã Đăk Kroong XÃ ĐB KHÓ KHĂN
30 36 Kon Tum 02 Huyện ĐĂK GLEI 05 Xã Đăk Long XÃ ĐB KHÓ KHĂN
31 36 Kon Tum 02 Huyện ĐĂK GLEI 06 Xã Đăk Man XÃ ĐB KHÓ KHĂN
32 36 Kon Tum 02 Huyện ĐĂK GLEI 07 Xã Đăk Môn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
33 36 Kon Tum 02 Huyện ĐĂK GLEI 08 Xã Đăk Nhoong XÃ ĐB KHÓ KHĂN
34 36 Kon Tum 02 Huyện ĐĂK GLEI 09 Xã Đăk Pét XÃ ĐB KHÓ KHĂN
35 36 Kon Tum 02 Huyện ĐĂK GLEI 10 Xã Mường Hoong XÃ ĐB KHÓ KHĂN
36 36 Kon Tum 02 Huyện ĐĂK GLEI 11 Xã Ngọc Linh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
37 36 Kon Tum 02 Huyện ĐĂK GLEI 12 Xã Xốp XÃ ĐB KHÓ KHĂN
38 36 Kon Tum 03 Huyện Ngọc Hồi 01 Thị trấn Plei Kần XÃ KHÓ KHĂN
39 36 Kon Tum 03 Huyện Ngọc Hồi 02 Xã Bờ Y XÃ ĐB KHÓ KHĂN
40 36 Kon Tum 03 Huyện Ngọc Hồi 03 Xã Đăk Ang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
41 36 Kon Tum 03 Huyện Ngọc Hồi 04 Xã Đăk Dục XÃ ĐB KHÓ KHĂN
42 36 Kon Tum 03 Huyện Ngọc Hồi 05 Xã Đăk Kan (trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
43 36 Kon Tum 03 Huyện Ngọc Hồi 06 Xã Đăk Nông (trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
44 36 Kon Tum 03 Huyện Ngọc Hồi 07 Xã Đăk Xú XÃ ĐB KHÓ KHĂN
45 36 Kon Tum 03 Huyện Ngọc Hồi 08 Xã Sa Loong XÃ ĐB KHÓ KHĂN
46 36 Kon Tum 03 Huyện Ngọc Hồi 50 Xã Đăk Kan (sau 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
47 36 Kon Tum 03 Huyện Ngọc Hồi 51 Xã Đăk Nông (sau 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
48 36 Kon Tum 04 Huyện Đăk Tô 01 Thị trấn Đăk Tô XÃ KHÓ KHĂN
49 36 Kon Tum 04 Huyện Đăk Tô 02 Xã Đăk Rơ Nga XÃ ĐB KHÓ KHĂN
50 36 Kon Tum 04 Huyện Đăk Tô 03 Xã Đăk Trăm XÃ ĐB KHÓ KHĂN
51 36 Kon Tum 04 Huyện Đăk Tô 04 Xã Diên Bình XÃ ĐB KHÓ KHĂN
52 36 Kon Tum 04 Huyện Đăk Tô 05 Xã Kon Đào XÃ KHÓ KHĂN
53 36 Kon Tum 04 Huyện Đăk Tô 06 Xã Ngọc Tụ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
54 36 Kon Tum 04 Huyện Đăk Tô 07 Xã Pô Kô XÃ ĐB KHÓ KHĂN
55 36 Kon Tum 04 Huyện Đăk Tô 08 Xã Tân Cảnh XÃ KHÓ KHĂN
56 36 Kon Tum 04 Huyện Đăk Tô 09 Xã Văn Lem XÃ ĐB KHÓ KHĂN
57 36 Kon Tum 04 Huyện Đăk Tô 50 Thị trấn Đăk Tô (2016) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
58 36 Kon Tum 04 Huyện Đăk Tô 51 Xã Kon Đào (2016) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
59 36 Kon Tum 04 Huyện Đăk Tô 52 Xã Tân Cảnh (2016) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
60 36 Kon Tum 04 Huyện Đăk Tô 53 Xã Kon Đào (sau 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
61 36 Kon Tum 05 Huyện Sa Thầy 01 Thị trấn Sa Thầy XÃ ĐB KHÓ KHĂN
62 36 Kon Tum 05 Huyện Sa Thầy 02 Xã Hơ Moong XÃ ĐB KHÓ KHĂN
63 36 Kon Tum 05 Huyện Sa Thầy 03 Xã Mô Rai XÃ ĐB KHÓ KHĂN
64 36 Kon Tum 05 Huyện Sa Thầy 04 Xã Rờ Kơi XÃ ĐB KHÓ KHĂN
65 36 Kon Tum 05 Huyện Sa Thầy 05 Xã Sa Bình XÃ ĐB KHÓ KHĂN
66 36 Kon Tum 05 Huyện Sa Thầy 06 Xã Sa Nghĩa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
67 36 Kon Tum 05 Huyện Sa Thầy 07 Xã Sa Nhơn XÃ KHÓ KHĂN
68 36 Kon Tum 05 Huyện Sa Thầy 08 Xã Sa Sơn XÃ KHÓ KHĂN
69 36 Kon Tum 05 Huyện Sa Thầy 09 Xã Ya Ly XÃ ĐB KHÓ KHĂN
70 36 Kon Tum 05 Huyện Sa Thầy 10 Xã Ya Tăng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
71 36 Kon Tum 05 Huyện Sa Thầy 11 Xã Ya Xiêr XÃ ĐB KHÓ KHĂN
72 36 Kon Tum 06 Huyện Kon Plông 01 Xã Đắk Long XÃ ĐB KHÓ KHĂN
73 36 Kon Tum 06 Huyện Kon Plông 02 Xã Đắk Nên XÃ ĐB KHÓ KHĂN
74 36 Kon Tum 06 Huyện Kon Plông 03 Xã Đắk Ring XÃ ĐB KHÓ KHĂN
75 36 Kon Tum 06 Huyện Kon Plông 04 Xã Đắk Tăng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
76 36 Kon Tum 06 Huyện Kon Plông 05 Xã Hiếu XÃ ĐB KHÓ KHĂN
77 36 Kon Tum 06 Huyện Kon Plông 06 Xã Măng Bút XÃ ĐB KHÓ KHĂN
78 36 Kon Tum 06 Huyện Kon Plông 07 Xã Măng Cành XÃ ĐB KHÓ KHĂN
79 36 Kon Tum 06 Huyện Kon Plông 08 Xã Ngọc Tem XÃ ĐB KHÓ KHĂN
80 36 Kon Tum 06 Huyện Kon Plông 09 Xã Pờ Ê XÃ ĐB KHÓ KHĂN
81 36 Kon Tum 07 Huyện Đăk Hà 01 Thị Trấn Đăk Hà (trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
82 36 Kon Tum 07 Huyện Đăk Hà 02 Xã Đăk Hring XÃ ĐB KHÓ KHĂN
83 36 Kon Tum 07 Huyện Đăk Hà 03 Xã Đăk La (trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
84 36 Kon Tum 07 Huyện Đăk Hà 04 Xã Đăk Mar XÃ KHÓ KHĂN
85 36 Kon Tum 07 Huyện Đăk Hà 05 Xã Đăk Long XÃ ĐB KHÓ KHĂN
86 36 Kon Tum 07 Huyện Đăk Hà 06 Xã Đăk Ui XÃ ĐB KHÓ KHĂN
87 36 Kon Tum 07 Huyện Đăk Hà 07 Xã Hà Mòn XÃ KHÓ KHĂN
88 36 Kon Tum 07 Huyện Đăk Hà 08 Xã Ngọc Réo XÃ ĐB KHÓ KHĂN
89 36 Kon Tum 07 Huyện Đăk Hà 09 Xã Đăk Ngọk XÃ ĐB KHÓ KHĂN
90 36 Kon Tum 07 Huyện Đăk Hà 10 Xã Ngọc Wang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
91 36 Kon Tum 07 Huyện Đăk Hà 11 Xã Đăk Pxi XÃ ĐB KHÓ KHĂN
92 36 Kon Tum 07 Huyện Đăk Hà 50 Xã Đăk Mar (2016) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
93 36 Kon Tum 07 Huyện Đăk Hà 51 Thị trấn Đăk Hà (sau 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
94 36 Kon Tum 07 Huyện Đăk Hà 52 Xã Đăk La (sau 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
95 36 Kon Tum 08 Huyện Kon Rẫy 01 Thị trấn Đăk Rve XÃ ĐB KHÓ KHĂN
96 36 Kon Tum 08 Huyện Kon Rẫy 02 Xã Đăk Kôi XÃ ĐB KHÓ KHĂN
97 36 Kon Tum 08 Huyện Kon Rẫy 03 Xã Đăk Pne XÃ ĐB KHÓ KHĂN
98 36 Kon Tum 08 Huyện Kon Rẫy 04 Xã Đăk Ruồng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
99 36 Kon Tum 08 Huyện Kon Rẫy 05 Xã Đăk Tơ Lung XÃ ĐB KHÓ KHĂN
100 36 Kon Tum 08 Huyện Kon Rẫy 06 Xã Đăk Tờ Re XÃ ĐB KHÓ KHĂN
101 36 Kon Tum 08 Huyện Kon Rẫy 07 Xã Tân Lập XÃ ĐB KHÓ KHĂN
102 36 Kon Tum 09 Huyện Tu Mơ Rông 01 Xã Đăk Hà XÃ ĐB KHÓ KHĂN
103 36 Kon Tum 09 Huyện Tu Mơ Rông 02 Xã Đăk Na XÃ ĐB KHÓ KHĂN
104 36 Kon Tum 09 Huyện Tu Mơ Rông 03 Xã Đăk Rơ Ông XÃ ĐB KHÓ KHĂN
105 36 Kon Tum 09 Huyện Tu Mơ Rông 04 Xã Đăk Sao XÃ ĐB KHÓ KHĂN
106 36 Kon Tum 09 Huyện Tu Mơ Rông 05 Xã Đăk Tờ Kan XÃ ĐB KHÓ KHĂN
107 36 Kon Tum 09 Huyện Tu Mơ Rông 06 Xã Măng Ri XÃ ĐB KHÓ KHĂN
108 36 Kon Tum 09 Huyện Tu Mơ Rông 07 Xã Ngọk Lây XÃ ĐB KHÓ KHĂN
109 36 Kon Tum 09 Huyện Tu Mơ Rông 08 Xã Ngọk Yêu XÃ ĐB KHÓ KHĂN
110 36 Kon Tum 09 Huyện Tu Mơ Rông 09 Xã Tê Xăng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
111 36 Kon Tum 09 Huyện Tu Mơ Rông 10 Xã Tu Mơ Rông XÃ ĐB KHÓ KHĂN
112 36 Kon Tum 09 Huyện Tu Mơ Rông 11 Xã Văn Xuôi XÃ ĐB KHÓ KHĂN
113 36 Kon Tum 10 Huyện IA H’DRAI 01 Ia Đal XÃ ĐB KHÓ KHĂN
114 36 Kon Tum 10 Huyện IA H’DRAI 02 Ia Tơi XÃ ĐB KHÓ KHĂN
115 36 Kon Tum 10 Huyện IA H’DRAI 03 Ia Dom XÃ ĐB KHÓ KHĂN

Phản hồi