Danh sách xã khó khăn 2018 – Hải Dương


Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 – Hải Dương giúp các em có thể tra cứu Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 - Hải Dương giúp các em có thể tra cứu

      Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hiện hành của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên. Mã tra cứu của các trường THPT phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 có thể tra cứu tại đây.


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2018 – Hải Dương :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 21 Hải Dương 01 Thành phố Hải Dương
2 21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 01 Xã An Lạc XÃ KHÓ KHĂN
3 21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 02 Xã Bắc An XÃ KHÓ KHĂN
4 21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 03 Xã Cổ Thành XÃ KHÓ KHĂN
5 21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 04 Xã Đồng Lạc XÃ KHÓ KHĂN
6 21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 05 Xã Hoàng Hoa Thám XÃ KHÓ KHĂN
7 21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 06 Xã Hoàng Tiến XÃ KHÓ KHĂN
8 21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 07 Xã Hưng Đạo XÃ KHÓ KHĂN
9 21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 08 Xã Kênh Giang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
10 21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 09 Xã Lê Lợi XÃ KHÓ KHĂN
11 21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 10 Xã Nhân Huệ XÃ KHÓ KHĂN
12 21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 11 Xã Tân Dân XÃ KHÓ KHĂN
13 21 Hải Dương 02 Thị xã Chí Linh 12 Xã Văn Đức XÃ KHÓ KHĂN
14 21 Hải Dương 03 Huyện Nam Sách
15 21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 01 Thị trấn Kinh Môn XÃ KHÓ KHĂN
16 21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 02 Xã Hiệp An XÃ KHÓ KHĂN
17 21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 03 Xã Phúc Thành XÃ KHÓ KHĂN
18 21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 04 Xã An Phụ XÃ KHÓ KHĂN
19 21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 05 Xã Hiệp Hòa XÃ KHÓ KHĂN
20 21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 06 Xã Thượng Quận XÃ KHÓ KHĂN
21 21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 07 Xã Phạm Mệnh XÃ KHÓ KHĂN
22 21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 08 Xã An Sinh XÃ KHÓ KHĂN
23 21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 09 Xã Thất Hùng XÃ KHÓ KHĂN
24 21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 10 Xã Thái Sơn XÃ KHÓ KHĂN
25 21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 11 Xã Hiệp Sơn XÃ KHÓ KHĂN
26 21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 12 Xã Bạch Đằng XÃ KHÓ KHĂN
27 21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 13 Xã Lê Ninh XÃ KHÓ KHĂN
28 21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 14 Xã Duy Tân XÃ KHÓ KHĂN
29 21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 15 Thị trấn Phú Thứ XÃ KHÓ KHĂN
30 21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 16 Xã Tân Dân XÃ KHÓ KHĂN
31 21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 17 Xã Hoành Sơn XÃ KHÓ KHĂN
32 21 Hải Dương 04 Huyện Kinh Môn 18 Thị trấn Minh Tân XÃ KHÓ KHĂN
33 21 Hải Dương 05 Huyện Gia Lộc
34 21 Hải Dương 06 Huyện Tứ Kỳ
35 21 Hải Dương 07 Huyện Thanh Miện
36 21 Hải Dương 08 Huyện Ninh Giang
37 21 Hải Dương 09 Huyện Cẩm Giàng
38 21 Hải Dương 10 Huyện Thanh Hà
39 21 Hải Dương 11 Huyện Kim Thành
40 21 Hải Dương 12 Huyện Bình Giang

Phản hồi