Danh sách xã khó khăn 2018 – Đắk Lắk


Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 – Đắk Lắk giúp các em có thể tra cứu Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 - Đắk Lắk giúp các em có thể tra cứu

      Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hiện hành của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên. Mã tra cứu của các trường THPT phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 có thể tra cứu tại đây.


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2018 – Đắk Lắk :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 40 Đắk Lắk 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 01 Phường Ea Tam XÃ KHÓ KHĂN
2 40 Đắk Lắk 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 02 Phường Khánh Xuân XÃ KHÓ KHĂN
3 40 Đắk Lắk 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 03 Phường Tân An XÃ KHÓ KHĂN
4 40 Đắk Lắk 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 04 Phường Tân Hòa XÃ KHÓ KHĂN
5 40 Đắk Lắk 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 05 Phường Tân Lập XÃ KHÓ KHĂN
6 40 Đắk Lắk 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 06 Phường Tân Lợi XÃ KHÓ KHĂN
7 40 Đắk Lắk 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 07 Phường Tân Thành XÃ KHÓ KHĂN
8 40 Đắk Lắk 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 08 Phường Tân Tiến XÃ KHÓ KHĂN
9 40 Đắk Lắk 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 09 Phường Thắng Lợi XÃ KHÓ KHĂN
10 40 Đắk Lắk 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 10 Phường Thành Công XÃ KHÓ KHĂN
11 40 Đắk Lắk 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 11 Phường Thành Nhất XÃ KHÓ KHĂN
12 40 Đắk Lắk 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 12 Phường Thống Nhất XÃ KHÓ KHĂN
13 40 Đắk Lắk 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 13 Phường Tự An XÃ KHÓ KHĂN
14 40 Đắk Lắk 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 14 Xã Cư Êbur XÃ KHÓ KHĂN
15 40 Đắk Lắk 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 15 Xã Ea Kao XÃ KHÓ KHĂN
16 40 Đắk Lắk 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 16 Xã Ea Tu XÃ KHÓ KHĂN
17 40 Đắk Lắk 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 17 Xã Hòa Khánh XÃ KHÓ KHĂN
18 40 Đắk Lắk 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 18 Xã Hòa Phú XÃ KHÓ KHĂN
19 40 Đắk Lắk 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 19 Xã Hòa Thắng XÃ KHÓ KHĂN
20 40 Đắk Lắk 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 20 Xã Hòa Thuận XÃ KHÓ KHĂN
21 40 Đắk Lắk 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 21 Xã Hòa Xuân XÃ KHÓ KHĂN
22 40 Đắk Lắk 02 Huyện Ea H’Leo 01 Thị trấn Ea Drăng XÃ KHÓ KHĂN
23 40 Đắk Lắk 02 Huyện Ea H’Leo 02 Xã Cư Amung XÃ ĐB KHÓ KHĂN
24 40 Đắk Lắk 02 Huyện Ea H’Leo 03 Xã Cư Mốt XÃ ĐB KHÓ KHĂN
25 40 Đắk Lắk 02 Huyện Ea H’Leo 04 Xã Ea Dliêyang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
26 40 Đắk Lắk 02 Huyện Ea H’Leo 05 Xã Ea H’ Leo XÃ ĐB KHÓ KHĂN
27 40 Đắk Lắk 02 Huyện Ea H’Leo 06 Xã Ea Hiao XÃ ĐB KHÓ KHĂN
28 40 Đắk Lắk 02 Huyện Ea H’Leo 07 Xã Ea Khăl XÃ ĐB KHÓ KHĂN
29 40 Đắk Lắk 02 Huyện Ea H’Leo 08 Xã Ea Nam XÃ ĐB KHÓ KHĂN
30 40 Đắk Lắk 02 Huyện Ea H’Leo 09 Xã Ea Ral XÃ ĐB KHÓ KHĂN
31 40 Đắk Lắk 02 Huyện Ea H’Leo 10 Xã Ea Sol XÃ ĐB KHÓ KHĂN
32 40 Đắk Lắk 02 Huyện Ea H’Leo 11 Xã Ea Tir XÃ ĐB KHÓ KHĂN
33 40 Đắk Lắk 02 Huyện Ea H’Leo 12 Xã Ea Wy XÃ ĐB KHÓ KHĂN
34 40 Đắk Lắk 03 Huyện Krông Buk 01 Xã Chư Kbô XÃ ĐB KHÓ KHĂN
35 40 Đắk Lắk 03 Huyện Krông Buk 02 Xã Cư Né XÃ ĐB KHÓ KHĂN
36 40 Đắk Lắk 03 Huyện Krông Buk 03 Xã Cư Pơng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
37 40 Đắk Lắk 03 Huyện Krông Buk 04 Xã Ea Ngai XÃ ĐB KHÓ KHĂN
38 40 Đắk Lắk 03 Huyện Krông Buk 05 Xã Ea Sin XÃ ĐB KHÓ KHĂN
39 40 Đắk Lắk 03 Huyện Krông Buk 06 Xã Pơng Drang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
40 40 Đắk Lắk 03 Huyện Krông Buk 07 Xã Tân Lập XÃ ĐB KHÓ KHĂN
41 40 Đắk Lắk 04 Huyện Krông Năng 01 Thị trấn Krông Năng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
42 40 Đắk Lắk 04 Huyện Krông Năng 02 Xã Cư Klông XÃ ĐB KHÓ KHĂN
43 40 Đắk Lắk 04 Huyện Krông Năng 03 Xã Dliêya XÃ ĐB KHÓ KHĂN
44 40 Đắk Lắk 04 Huyện Krông Năng 04 Xã Ea Dăh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
45 40 Đắk Lắk 04 Huyện Krông Năng 05 Xã Ea Hồ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
46 40 Đắk Lắk 04 Huyện Krông Năng 06 Xã Ea Puk XÃ ĐB KHÓ KHĂN
47 40 Đắk Lắk 04 Huyện Krông Năng 08 Xã Ea Tam XÃ ĐB KHÓ KHĂN
48 40 Đắk Lắk 04 Huyện Krông Năng 09 Xã Ea Tân XÃ KHÓ KHĂN
49 40 Đắk Lắk 04 Huyện Krông Năng 10 Xã Ea Tóh XÃ KHÓ KHĂN
50 40 Đắk Lắk 04 Huyện Krông Năng 11 Xã Phú Lộc XÃ KHÓ KHĂN
51 40 Đắk Lắk 04 Huyện Krông Năng 12 Xã Phú Xuân XÃ KHÓ KHĂN
52 40 Đắk Lắk 04 Huyện Krông Năng 13 Xã Tam Giang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
53 40 Đắk Lắk 05 Huyện Ea Súp 01 Thị trấn Ea Súp XÃ KHÓ KHĂN
54 40 Đắk Lắk 05 Huyện Ea Súp 02 Xã Cư Kbang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
55 40 Đắk Lắk 05 Huyện Ea Súp 03 Xã Cư Mlan XÃ ĐB KHÓ KHĂN
56 40 Đắk Lắk 05 Huyện Ea Súp 04 Xã Ea Bung XÃ ĐB KHÓ KHĂN
57 40 Đắk Lắk 05 Huyện Ea Súp 05 Xã Ea Lê XÃ ĐB KHÓ KHĂN
58 40 Đắk Lắk 05 Huyện Ea Súp 06 Xã Ea Rốk XÃ ĐB KHÓ KHĂN
59 40 Đắk Lắk 05 Huyện Ea Súp 07 Xã Ia Jlơi XÃ ĐB KHÓ KHĂN
60 40 Đắk Lắk 05 Huyện Ea Súp 08 Xã Ia Lốp XÃ ĐB KHÓ KHĂN
61 40 Đắk Lắk 05 Huyện Ea Súp 09 Xã Ia Rvê XÃ ĐB KHÓ KHĂN
62 40 Đắk Lắk 05 Huyện Ea Súp 10 Xã Ya Tờ Mốt XÃ ĐB KHÓ KHĂN
63 40 Đắk Lắk 06 Huyện Cư M’gar 01 Thị trấn Ea Pốk (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
64 40 Đắk Lắk 06 Huyện Cư M’gar 02 Thị trấn Quảng Phú XÃ KHÓ KHĂN
65 40 Đắk Lắk 06 Huyện Cư M’gar 03 Xã Cư Dliê M’nông XÃ KHÓ KHĂN
66 40 Đắk Lắk 06 Huyện Cư M’gar 04 Xã Cư M’gar XÃ KHÓ KHĂN
67 40 Đắk Lắk 06 Huyện Cư M’gar 05 Xã Cư Suê XÃ KHÓ KHĂN
68 40 Đắk Lắk 06 Huyện Cư M’gar 06 Xã Cuôr Dăng XÃ KHÓ KHĂN
69 40 Đắk Lắk 06 Huyện Cư M’gar 07 Xã Ea Drơng XÃ KHÓ KHĂN
70 40 Đắk Lắk 06 Huyện Cư M’gar 08 Xã Ea H’Đing XÃ KHÓ KHĂN
71 40 Đắk Lắk 06 Huyện Cư M’gar 09 Xã Ea Kiết XÃ ĐB KHÓ KHĂN
72 40 Đắk Lắk 06 Huyện Cư M’gar 10 Xã Ea Kpam XÃ KHÓ KHĂN
73 40 Đắk Lắk 06 Huyện Cư M’gar 11 Xã Ea Kuêh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
74 40 Đắk Lắk 06 Huyện Cư M’gar 12 Xã Ea Mdroh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
75 40 Đắk Lắk 06 Huyện Cư M’gar 13 Xã Ea M’nang XÃ KHÓ KHĂN
76 40 Đắk Lắk 06 Huyện Cư M’gar 14 Xã Ea Tar XÃ KHÓ KHĂN
77 40 Đắk Lắk 06 Huyện Cư M’gar 15 Xã Ea Tul XÃ KHÓ KHĂN
78 40 Đắk Lắk 06 Huyện Cư M’gar 16 Xã Quảng Hiệp XÃ KHÓ KHĂN
79 40 Đắk Lắk 06 Huyện Cư M’gar 17 Xã Quảng Tiến XÃ KHÓ KHĂN
80 40 Đắk Lắk 06 Huyện Cư M’gar 18 Thị trấn Ea Pôk (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
81 40 Đắk Lắk 07 Huyện Krông Pắc 01 Thị trấn Phước An XÃ KHÓ KHĂN
82 40 Đắk Lắk 07 Huyện Krông Pắc 02 Xã Ea Hiu XÃ ĐB KHÓ KHĂN
83 40 Đắk Lắk 07 Huyện Krông Pắc 03 Xã Ea Kênh XÃ KHÓ KHĂN
84 40 Đắk Lắk 07 Huyện Krông Pắc 04 Xã Ea Kly XÃ KHÓ KHĂN
85 40 Đắk Lắk 07 Huyện Krông Pắc 05 Xã Ea Knuếc XÃ KHÓ KHĂN
86 40 Đắk Lắk 07 Huyện Krông Pắc 06 Xã Ea Kuăng XÃ KHÓ KHĂN
87 40 Đắk Lắk 07 Huyện Krông Pắc 07 Xã Ea Phê XÃ ĐB KHÓ KHĂN
88 40 Đắk Lắk 07 Huyện Krông Pắc 08 Xã Ea Uy XÃ ĐB KHÓ KHĂN
89 40 Đắk Lắk 07 Huyện Krông Pắc 09 Xã Ea Yiêng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
90 40 Đắk Lắk 07 Huyện Krông Pắc 10 Xã Ea Yông XÃ KHÓ KHĂN
91 40 Đắk Lắk 07 Huyện Krông Pắc 11 Xã Hòa An XÃ KHÓ KHĂN
92 40 Đắk Lắk 07 Huyện Krông Pắc 12 Xã Hòa Đông XÃ KHÓ KHĂN
93 40 Đắk Lắk 07 Huyện Krông Pắc 13 Xã Hòa Tiến (trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
94 40 Đắk Lắk 07 Huyện Krông Pắc 14 Xã Krông Búk XÃ ĐB KHÓ KHĂN
95 40 Đắk Lắk 07 Huyện Krông Pắc 15 Xã Tân Tiến XÃ ĐB KHÓ KHĂN
96 40 Đắk Lắk 07 Huyện Krông Pắc 16 Xã Vụ Bổn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
97 40 Đắk Lắk 07 Huyện Krông Pắc 17 Xã Hòa Tiến (từ ngày 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
98 40 Đắk Lắk 08 Huyện Ea Kar 01 Thị trấn Ea Kar (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
99 40 Đắk Lắk 08 Huyện Ea Kar 02 Thị trấn Ea Knốp XÃ KHÓ KHĂN
100 40 Đắk Lắk 08 Huyện Ea Kar 03 Xã Cư Bông XÃ ĐB KHÓ KHĂN
101 40 Đắk Lắk 08 Huyện Ea Kar 04 Xã Cư Elang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
102 40 Đắk Lắk 08 Huyện Ea Kar 05 Xã Cư Huê (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
103 40 Đắk Lắk 08 Huyện Ea Kar 06 Xã Cư Ni XÃ ĐB KHÓ KHĂN
104 40 Đắk Lắk 08 Huyện Ea Kar 07 Xã Cư Prông XÃ ĐB KHÓ KHĂN
105 40 Đắk Lắk 08 Huyện Ea Kar 08 Xã Cư Yang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
106 40 Đắk Lắk 08 Huyện Ea Kar 09 Xã Ea Dar XÃ KHÓ KHĂN
107 40 Đắk Lắk 08 Huyện Ea Kar 10 Xã Ea Kmut XÃ KHÓ KHĂN
108 40 Đắk Lắk 08 Huyện Ea Kar 11 Xã Ea Ô (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
109 40 Đắk Lắk 08 Huyện Ea Kar 12 Xã Ea Păl (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
110 40 Đắk Lắk 08 Huyện Ea Kar 13 Xã Ea Sar XÃ ĐB KHÓ KHĂN
111 40 Đắk Lắk 08 Huyện Ea Kar 14 Xã Ea Sô XÃ ĐB KHÓ KHĂN
112 40 Đắk Lắk 08 Huyện Ea Kar 15 Xã Ea Týh XÃ KHÓ KHĂN
113 40 Đắk Lắk 08 Huyện Ea Kar 16 Xã Xuân Phú XÃ KHÓ KHĂN
114 40 Đắk Lắk 08 Huyện Ea Kar 17 Xã Cư Huê (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
115 40 Đắk Lắk 08 Huyện Ea Kar 18 Xã Ea Ô (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
116 40 Đắk Lắk 08 Huyện Ea Kar 19 Thị trấn Ea Kar (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
117 40 Đắk Lắk 08 Huyện Ea Kar 20 Xã Ea Păl (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
118 40 Đắk Lắk 09 Huyện M’Đrắk 01 Thị trấn M’Drắk (trước ngày 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
119 40 Đắk Lắk 09 Huyện M’Đrắk 02 Xã Cư Kroă XÃ ĐB KHÓ KHĂN
120 40 Đắk Lắk 09 Huyện M’Đrắk 03 Xã Cư Mta XÃ ĐB KHÓ KHĂN
121 40 Đắk Lắk 09 Huyện M’Đrắk 04 Xã Cư Prao XÃ ĐB KHÓ KHĂN
122 40 Đắk Lắk 09 Huyện M’Đrắk 05 Xã Cư San XÃ ĐB KHÓ KHĂN
123 40 Đắk Lắk 09 Huyện M’Đrắk 06 Xã Êa Lai XÃ ĐB KHÓ KHĂN
124 40 Đắk Lắk 09 Huyện M’Đrắk 07 Xã Ea M’đoal XÃ ĐB KHÓ KHĂN
125 40 Đắk Lắk 09 Huyện M’Đrắk 08 Xã Ea Mlây (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
126 40 Đắk Lắk 09 Huyện M’Đrắk 09 Xã Ea Pil XÃ ĐB KHÓ KHĂN
127 40 Đắk Lắk 09 Huyện M’Đrắk 10 Xã Ea Riêng (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
128 40 Đắk Lắk 09 Huyện M’Đrắk 11 Xã Êa Trang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
129 40 Đắk Lắk 09 Huyện M’Đrắk 12 Xã Krông Á XÃ ĐB KHÓ KHĂN
130 40 Đắk Lắk 09 Huyện M’Đrắk 13 Xã Krông Jing XÃ ĐB KHÓ KHĂN
131 40 Đắk Lắk 09 Huyện M’Đrắk 14 Thị trấn M’Drắk (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
132 40 Đắk Lắk 09 Huyện M’Đrắk 15 Xã Ea H’Mlay (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
133 40 Đắk Lắk 09 Huyện M’Đrắk 16 Xã Ea Riêng (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
134 40 Đắk Lắk 10 Huyện Krông Ana 01 Thị trấn Buôn Trấp (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
135 40 Đắk Lắk 10 Huyện Krông Ana 02 Xã Băng Adrênh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
136 40 Đắk Lắk 10 Huyện Krông Ana 03 Xã Bình Hòa (trước 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
137 40 Đắk Lắk 10 Huyện Krông Ana 04 Xã Dray Sáp XÃ ĐB KHÓ KHĂN
138 40 Đắk Lắk 10 Huyện Krông Ana 05 Xã Dur Kmăl XÃ ĐB KHÓ KHĂN
139 40 Đắk Lắk 10 Huyện Krông Ana 06 Xã Ea Bông XÃ ĐB KHÓ KHĂN
140 40 Đắk Lắk 10 Huyện Krông Ana 07 Xã Ea Na XÃ ĐB KHÓ KHĂN
141 40 Đắk Lắk 10 Huyện Krông Ana 08 Xã Quảng Điền XÃ KHÓ KHĂN
142 40 Đắk Lắk 10 Huyện Krông Ana 09 Xã Bình Hòa (từ 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
143 40 Đắk Lắk 10 Huyện Krông Ana 10 Thị trấn Buôn Trấp (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
144 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 01 Thị trấn Krông Kmar XÃ KHÓ KHĂN
145 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 02 Xã Cư Drăm XÃ ĐB KHÓ KHĂN
146 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 03 Xã Cư Kty XÃ KHÓ KHĂN
147 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 04 Xã Cư Pui XÃ ĐB KHÓ KHĂN
148 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 05 Xã Dang Kang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
149 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 06 Xã Ea Trul XÃ ĐB KHÓ KHĂN
150 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 07 Xã Hòa Lễ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
151 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 08 Xã Hòa Phong XÃ ĐB KHÓ KHĂN
152 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 09 Xã Hòa Sơn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
153 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 10 Xã Hòa Tân XÃ KHÓ KHĂN
154 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 11 Xã Hòa Thành XÃ KHÓ KHĂN
155 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 12 Xã Khuê Ngọc Điền XÃ KHÓ KHĂN
156 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 13 Xã Yang Mao XÃ ĐB KHÓ KHĂN
157 40 Đắk Lắk 11 Huyện Krông Bông 14 Xã Yang Reh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
158 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 01 Thị trấn Liên Sơn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
159 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 02 Xã Bông Krang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
160 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 03 Xã Buôn Tría XÃ KHÓ KHĂN
161 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 04 Xã Buôn Triết XÃ ĐB KHÓ KHĂN
162 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 05 Xã Đăk Liêng (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
163 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 06 Xã Đăk Nuê XÃ ĐB KHÓ KHĂN
164 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 07 Xã Đăk Phơi XÃ ĐB KHÓ KHĂN
165 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 08 Xã Ea R’bin XÃ ĐB KHÓ KHĂN
166 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 09 Xã Krông Nô XÃ ĐB KHÓ KHĂN
167 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 10 Xã Nam Ka XÃ ĐB KHÓ KHĂN
168 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 11 Xã Yang Tao XÃ ĐB KHÓ KHĂN
169 40 Đắk Lắk 12 Huyện Lắk 12 Xã Đắk Liêng (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
170 40 Đắk Lắk 13 Huyện Buôn Đôn 01 Xã Cuôr Knia XÃ ĐB KHÓ KHĂN
171 40 Đắk Lắk 13 Huyện Buôn Đôn 02 Xã Ea Bar XÃ ĐB KHÓ KHĂN
172 40 Đắk Lắk 13 Huyện Buôn Đôn 03 Xã Ea Huar XÃ ĐB KHÓ KHĂN
173 40 Đắk Lắk 13 Huyện Buôn Đôn 04 Xã Ea Nuôl XÃ ĐB KHÓ KHĂN
174 40 Đắk Lắk 13 Huyện Buôn Đôn 05 Xã Ea Wer XÃ ĐB KHÓ KHĂN
175 40 Đắk Lắk 13 Huyện Buôn Đôn 06 Xã Krông Na XÃ ĐB KHÓ KHĂN
176 40 Đắk Lắk 13 Huyện Buôn Đôn 07 Xã Tân Hòa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
177 40 Đắk Lắk 14 Huyện Cư Kuin 01 Xã Cư Êwi XÃ ĐB KHÓ KHĂN
178 40 Đắk Lắk 14 Huyện Cư Kuin 02 Xã Dray Bhăng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
179 40 Đắk Lắk 14 Huyện Cư Kuin 03 Xã Ea Bhôk XÃ ĐB KHÓ KHĂN
180 40 Đắk Lắk 14 Huyện Cư Kuin 04 Xã Ea Hu XÃ ĐB KHÓ KHĂN
181 40 Đắk Lắk 14 Huyện Cư Kuin 05 Xã Ea Ktur XÃ KHÓ KHĂN
182 40 Đắk Lắk 14 Huyện Cư Kuin 06 Xã Ea Ning XÃ ĐB KHÓ KHĂN
183 40 Đắk Lắk 14 Huyện Cư Kuin 07 Xã Ea Tiêu XÃ ĐB KHÓ KHĂN
184 40 Đắk Lắk 14 Huyện Cư Kuin 08 Xã Hòa Hiệp XÃ ĐB KHÓ KHĂN
185 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 01 Phường An Bình XÃ KHÓ KHĂN
186 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 02 Phường An Lạc XÃ KHÓ KHĂN
187 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 03 Phường Bình Tân XÃ KHÓ KHĂN
188 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 04 Phường Đạt Hiếu XÃ KHÓ KHĂN
189 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 05 Phường Đoàn Kết XÃ KHÓ KHĂN
190 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 06 Phường Thiện An XÃ KHÓ KHĂN
191 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 07 Phường Thống Nhất XÃ KHÓ KHĂN
192 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 08 Xã Bình Thuận XÃ KHÓ KHĂN
193 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 09 Xã Cư Bao XÃ KHÓ KHĂN
194 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 10 Xã Ea Blang XÃ KHÓ KHĂN
195 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 11 Xã Êa Drông XÃ ĐB KHÓ KHĂN
196 40 Đắk Lắk 15 Thị Xã Buôn Hồ 12 Xã Ea Siên XÃ KHÓ KHĂN

Phản hồi