Danh sách xã khó khăn 2018 – Cà Mau


Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 – Cà Mau giúp các em có thể tra cứu Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 - Cà Mau giúp các em có thể tra cứu

      Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hiện hành của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên. Mã tra cứu của các trường THPT phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 có thể tra cứu tại đây.


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2018 – Cà Mau :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 01 Phường 2 XÃ KHÓ KHĂN
2 61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 02 Phường 4 XÃ KHÓ KHĂN
3 61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 03 Phường 5 XÃ KHÓ KHĂN
4 61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 04 Phường 6 XÃ KHÓ KHĂN
5 61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 05 Phường 7 XÃ KHÓ KHĂN
6 61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 06 Phường 8 XÃ KHÓ KHĂN
7 61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 07 Phường 9 XÃ KHÓ KHĂN
8 61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 08 Xã An Xuyên XÃ KHÓ KHĂN
9 61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 09 Xã Định Bình XÃ KHÓ KHĂN
10 61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 10 Xã Hòa Tân XÃ KHÓ KHĂN
11 61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 11 Xã Hòa Thành XÃ KHÓ KHĂN
12 61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 12 Xã Lý Văn Lâm XÃ KHÓ KHĂN
13 61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 13 Xã Tắc Vân XÃ KHÓ KHĂN
14 61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 14 Xã Tân Thành XÃ KHÓ KHĂN
15 61 Cà Mau 01 Thành phố Cà Mau 15 Phường Tân Thành XÃ KHÓ KHĂN
16 61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 01 Thị trấn Thới Bình XÃ KHÓ KHĂN
17 61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 02 Xã Biển Bạch XÃ ĐB KHÓ KHĂN
18 61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 03 Xã Biển Bạch Đông XÃ KHÓ KHĂN
19 61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 04 Xã Hồ Thị Kỷ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
20 61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 05 Xã Tân Bằng XÃ KHÓ KHĂN
21 61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 06 Xã Tân Lộc XÃ ĐB KHÓ KHĂN
22 61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 07 Xã Tân Lộc Bắc XÃ ĐB KHÓ KHĂN
23 61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 08 Xã Tân Phú XÃ ĐB KHÓ KHĂN
24 61 Cà Mau 02 Huyện Thới Bình 09 Xã Thới Bình XÃ ĐB KHÓ KHĂN
25 61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 01 Thị trấn U Minh XÃ KHÓ KHĂN
26 61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 02 Xã Khánh An XÃ KHÓ KHĂN
27 61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 03 Xã Khánh Hòa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
28 61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 04 Xã Khánh Hội XÃ ĐB KHÓ KHĂN
29 61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 05 Xã Khánh Lâm XÃ ĐB KHÓ KHĂN
30 61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 06 Xã Khánh Thuận XÃ ĐB KHÓ KHĂN
31 61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 07 Xã Khánh Tiến XÃ ĐB KHÓ KHĂN
32 61 Cà Mau 03 Huyện U Minh 08 Xã Nguyễn Phích XÃ ĐB KHÓ KHĂN
33 61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 01 Thị trấn Sông Đốc XÃ KHÓ KHĂN
34 61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 02 Thị trấn Trần Văn Thời (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
35 61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 03 Xã Khánh Bình Đông XÃ ĐB KHÓ KHĂN
36 61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 04 Xã Khánh Bình Tây XÃ ĐB KHÓ KHĂN
37 61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 05 Xã Khánh Bình Tây Bắc XÃ ĐB KHÓ KHĂN
38 61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 06 Xã Khánh Hải XÃ ĐB KHÓ KHĂN
39 61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 07 Xã Khánh Hưng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
40 61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 08 Xã Lợi An (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
41 61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 09 Xã Phong Lạc XÃ KHÓ KHĂN
42 61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 10 Xã Trần Hợi XÃ ĐB KHÓ KHĂN
43 61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 11 Thị trấn Trần Văn Thời (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
44 61 Cà Mau 04 Huyện Trần Văn Thời 12 Xã Lợi An (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
45 61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 01 Xã Đông Thới XÃ ĐB KHÓ KHĂN
46 61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 02 Xã Hưng Mỹ XÃ KHÓ KHĂN
47 61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 03 Xã Tân Hưng XÃ KHÓ KHĂN
48 61 Cà Mau 05 Huyện Cái Nước 04 Xã Tân Hưng Đông XÃ KHÓ KHĂN
49 61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 01 Thị trấn Đầm Dơi XÃ KHÓ KHĂN
50 61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 02 Xã Ngọc Chánh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
51 61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 03 Xã Nguyễn Huân (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
52 61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 04 Xã Quách Phẩm (trước 28/4/2017) XÃ KHÓ KHĂN
53 61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 05 Xã Quách Phẩm Bắc XÃ ĐB KHÓ KHĂN
54 61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 06 Xã Tạ An Khương XÃ ĐB KHÓ KHĂN
55 61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 07 Xã Tạ An Khương Đông XÃ ĐB KHÓ KHĂN
56 61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 08 Xã Tân Duyệt XÃ ĐB KHÓ KHĂN
57 61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 09 Xã Tân Thuận XÃ ĐB KHÓ KHĂN
58 61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 10 Xã Tân Tiến XÃ ĐB KHÓ KHĂN
59 61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 11 Xã Thanh Tùng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
60 61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 12 Xã Trần Phán XÃ ĐB KHÓ KHĂN
61 61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 13 Xã Nguyễn Huân (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
62 61 Cà Mau 06 Huyện Đầm Dơi 14 Xã Quách Phẩm (từ 28/4/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
63 61 Cà Mau 07 Huyện Ngọc Hiển 01 Xã Đất Mũi XÃ ĐB KHÓ KHĂN
64 61 Cà Mau 07 Huyện Ngọc Hiển 02 Xã Tam Giang Tây XÃ ĐB KHÓ KHĂN
65 61 Cà Mau 07 Huyện Ngọc Hiển 03 Xã Tân Ân XÃ ĐB KHÓ KHĂN
66 61 Cà Mau 07 Huyện Ngọc Hiển 04 Xã Tân Ân Tây (trước 29/02/2016) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
67 61 Cà Mau 07 Huyện Ngọc Hiển 05 Xã Viên An XÃ ĐB KHÓ KHĂN
68 61 Cà Mau 07 Huyện Ngọc Hiển 06 Xã Viên An Đông (trước 25/01/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
69 61 Cà Mau 07 Huyện Ngọc Hiển 07 Xã Tân Ân Tây (từ 29/02/2016) XÃ KHÓ KHĂN
70 61 Cà Mau 08 Huyện Năm Căn 01 Xã Lâm Hải (trước 29/02/2016) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
71 61 Cà Mau 08 Huyện Năm Căn 02 Xã Tam Giang Đông XÃ ĐB KHÓ KHĂN
72 61 Cà Mau 08 Huyện Năm Căn 03 Xã Lâm Hải (từ 29/02/2016) XÃ KHÓ KHĂN
73 61 Cà Mau 09 Huyện Phú Tân 01 Xã Nguyễn Việt Khái XÃ ĐB KHÓ KHĂN
74 61 Cà Mau 09 Huyện Phú Tân 02 Xã Tân Hải XÃ ĐB KHÓ KHĂN

Phản hồi