Danh sách xã khó khăn 2018 – Bình Định


Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 – Bình Định giúp các em có thể tra cứu Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2018 có nhiều thay đổi về quy chế tính điểm ưu tiên. Năm nay, Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực được bổ sung sửa đổi trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2018 nêu rõ: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10. Danh sách xã khó khăn 2018 - Bình Định giúp các em có thể tra cứu

      Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hiện hành của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên. Mã tra cứu của các trường THPT phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 có thể tra cứu tại đây.


Chi tiết Danh sách xã khó khăn 2018 – Bình Định :

STT Mã Tỉnh Tên tỉnh Mã Quận Huyện Tên Quận Huyện Mã Xã Phường Tên xã phường Loại hình
1 37 Bình Định 01 Thành phố Quy Nhơn 01 Phường Bùi Thị Xuân XÃ KHÓ KHĂN
2 37 Bình Định 01 Thành phố Quy Nhơn 02 Xã Nhơn Châu XÃ ĐB KHÓ KHĂN
3 37 Bình Định 01 Thành phố Quy Nhơn 03 Xã Phước Mỹ XÃ KHÓ KHĂN
4 37 Bình Định 02 Huyện An Lão 01 Thị trấn An Lão XÃ ĐB KHÓ KHĂN
5 37 Bình Định 02 Huyện An Lão 02 Xã An Dũng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
6 37 Bình Định 02 Huyện An Lão 03 Xã An Hòa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
7 37 Bình Định 02 Huyện An Lão 04 Xã An Hưng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
8 37 Bình Định 02 Huyện An Lão 05 Xã An Nghĩa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
9 37 Bình Định 02 Huyện An Lão 06 Xã An Quang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
10 37 Bình Định 02 Huyện An Lão 07 Xã An Tân XÃ ĐB KHÓ KHĂN
11 37 Bình Định 02 Huyện An Lão 08 Xã An Toàn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
12 37 Bình Định 02 Huyện An Lão 09 Xã An Trung XÃ ĐB KHÓ KHĂN
13 37 Bình Định 02 Huyện An Lão 10 Xã An Vinh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
14 37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 01 Xã Ân Hảo Đông XÃ KHÓ KHĂN
15 37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 02 Xã Ân Hảo Tây XÃ ĐB KHÓ KHĂN
16 37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 03 Xã Ân Hữu XÃ ĐB KHÓ KHĂN
17 37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 04 Xã Ân Nghĩa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
18 37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 05 Xã Ân Sơn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
19 37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 06 Xã Ân Tường Đông XÃ ĐB KHÓ KHĂN
20 37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 07 Xã Ân Tường Tây XÃ KHÓ KHĂN
21 37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 08 Xã Bok Tới XÃ ĐB KHÓ KHĂN
22 37 Bình Định 03 Huyện Hoài Ân 09 Xã Đắk Mang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
23 37 Bình Định 04 Huyện Hoài Nhơn 01 Xã Hoài Hải XÃ ĐB KHÓ KHĂN
24 37 Bình Định 04 Huyện Hoài Nhơn 02 Xã Hoài Hương (trước 25/01/2017) XÃ ĐB KHÓ KHĂN
25 37 Bình Định 04 Huyện Hoài Nhơn 03 Xã Hoài Mỹ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
26 37 Bình Định 04 Huyện Hoài Nhơn 04 Xã Hoài Sơn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
27 37 Bình Định 04 Huyện Hoài Nhơn 05 Xã Hoài Thanh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
28 37 Bình Định 04 Huyện Hoài Nhơn 06 Xã Tam Quan Nam XÃ ĐB KHÓ KHĂN
29 37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 01 Xã Mỹ An XÃ ĐB KHÓ KHĂN
30 37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 02 Xã Mỹ Cát XÃ ĐB KHÓ KHĂN
31 37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 03 Xã Mỹ Châu XÃ ĐB KHÓ KHĂN
32 37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 04 Xã Mỹ Đức XÃ ĐB KHÓ KHĂN
33 37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 05 Xã Mỹ Lợi XÃ ĐB KHÓ KHĂN
34 37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 06 Xã Mỹ Thắng XÃ ĐB KHÓ KHĂN
35 37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 07 Xã Mỹ Thành XÃ ĐB KHÓ KHĂN
36 37 Bình Định 05 Huyện Phù Mỹ 08 Xã Mỹ Thọ XÃ ĐB KHÓ KHĂN
37 37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 01 Xã Cát Chánh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
38 37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 02 Xã Cát Hải XÃ ĐB KHÓ KHĂN
39 37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 03 Xã Cát Hưng XÃ KHÓ KHĂN
40 37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 04 Xã Cát Khánh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
41 37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 05 Xã Cát Lâm XÃ KHÓ KHĂN
42 37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 06 Xã Cát Minh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
43 37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 07 Xã Cát Sơn XÃ KHÓ KHĂN
44 37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 08 Xã Cát Tài XÃ KHÓ KHĂN
45 37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 09 Xã Cát Thành XÃ ĐB KHÓ KHĂN
46 37 Bình Định 06 Huyện Phù Cát 10 Cát Tiến XÃ ĐB KHÓ KHĂN
47 37 Bình Định 07 Huyện Vĩnh Thạnh 01 Thị trấn Vĩnh Thạnh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
48 37 Bình Định 07 Huyện Vĩnh Thạnh 02 Xã Vĩnh Hảo XÃ ĐB KHÓ KHĂN
49 37 Bình Định 07 Huyện Vĩnh Thạnh 03 Xã Vĩnh Hiệp XÃ ĐB KHÓ KHĂN
50 37 Bình Định 07 Huyện Vĩnh Thạnh 04 Xã Vĩnh Hòa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
51 37 Bình Định 07 Huyện Vĩnh Thạnh 05 Xã Vĩnh Kim XÃ ĐB KHÓ KHĂN
52 37 Bình Định 07 Huyện Vĩnh Thạnh 06 Xã Vĩnh Quang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
53 37 Bình Định 07 Huyện Vĩnh Thạnh 07 Xã Vĩnh Sơn XÃ ĐB KHÓ KHĂN
54 37 Bình Định 07 Huyện Vĩnh Thạnh 08 Xã Vĩnh Thịnh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
55 37 Bình Định 07 Huyện Vĩnh Thạnh 09 Xã Vĩnh Thuận XÃ ĐB KHÓ KHĂN
56 37 Bình Định 08 Huyện Tây Sơn 01 Xã Bình Tân XÃ ĐB KHÓ KHĂN
57 37 Bình Định 08 Huyện Tây Sơn 02 Xã Bình Thuận XÃ KHÓ KHĂN
58 37 Bình Định 08 Huyện Tây Sơn 03 Xã Tây Giang XÃ ĐB KHÓ KHĂN
59 37 Bình Định 08 Huyện Tây Sơn 04 Xã Tây Phú XÃ ĐB KHÓ KHĂN
60 37 Bình Định 08 Huyện Tây Sơn 05 Xã Tây Thuận XÃ KHÓ KHĂN
61 37 Bình Định 08 Huyện Tây Sơn 06 Xã Tây Xuân XÃ ĐB KHÓ KHĂN
62 37 Bình Định 08 Huyện Tây Sơn 07 Xã Vĩnh An XÃ ĐB KHÓ KHĂN
63 37 Bình Định 09 Huyện Vân Canh 01 Thị trấn Vân Canh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
64 37 Bình Định 09 Huyện Vân Canh 02 Xã Canh Hiển XÃ ĐB KHÓ KHĂN
65 37 Bình Định 09 Huyện Vân Canh 03 Xã Canh Hiệp XÃ ĐB KHÓ KHĂN
66 37 Bình Định 09 Huyện Vân Canh 04 Xã Canh Hòa XÃ ĐB KHÓ KHĂN
67 37 Bình Định 09 Huyện Vân Canh 05 Xã Canh Liên XÃ ĐB KHÓ KHĂN
68 37 Bình Định 09 Huyện Vân Canh 06 Xã Canh Thuận XÃ ĐB KHÓ KHĂN
69 37 Bình Định 09 Huyện Vân Canh 07 Xã Canh Vinh XÃ ĐB KHÓ KHĂN
70 37 Bình Định 10 Thị xã An Nhơn
71 37 Bình Định 11 Huyện Tuy Phước 01 Xã Phước Thành XÃ KHÓ KHĂN
72 37 Bình Định 11 Huyện Tuy Phước 02 Xã Phước Thắng XÃ ĐB KHÓ KHĂN

Phản hồi