Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 12/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 9h ngày 12/12/2017 (GMT +7) của 1343 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 12/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $17105.50 trên tổng giá trị $286,265,879,416

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $510.19 trên tổng giá trị $49,122,541,964

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1443.89 trên tổng giá trị $24,330,142,105

    + Đồng LTC Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $232.22 trên tổng giá trị $12,600,723,299

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.29 trên tổng giá trị $11,910,926,555

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.010413 trên tổng giá trị đã biến động tăng 342.50% trong 1h qua

    + Đồng BRAIN Braincoin (BRAIN) đang có giá hiện tại $0.003410 trên tổng giá trị $34,419 đã biến động tăng 238.10% trong 1h qua

    + Đồng EBIT eBIT (EBIT) đang có giá hiện tại $0.004681 trên tổng giá trị đã biến động tăng 205.05% trong 1h qua

    + Đồng ANI Animecoin (ANI) đang có giá hiện tại $0.000341 trên tổng giá trị đã biến động tăng 102.89% trong 1h qua

    + Đồng I0C I0Coin (I0C) đang có giá hiện tại $0.027470 trên tổng giá trị $576,471 đã biến động tăng 64.27% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng SPRTS Sprouts (SPRTS) đang có giá hiện tại $6.2e-07 trên tổng giá trị $891,047 đã biến động tăng 338.61% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000009 trên tổng giá trị $47,139 đã biến động tăng 330.60% trong 24h qua

    + Đồng COXST CoExistCoin (COXST) đang có giá hiện tại $0.003392 trên tổng giá trị $91,912 đã biến động tăng 323.50% trong 24h qua

    + Đồng OPAL Opal (OPAL) đang có giá hiện tại $0.162070 trên tổng giá trị $2,454,362 đã biến động tăng 300.42% trong 24h qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.004916 trên tổng giá trị $7,741,868 đã biến động tăng 298.87% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $22.16 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1062.09% trong 7 ngày qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000156 trên tổng giá trị $68,925,504 đã biến động tăng 864.16% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.010413 trên tổng giá trị đã biến động tăng 719.09% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.004916 trên tổng giá trị $7,741,868 đã biến động tăng 663.63% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.008180 trên tổng giá trị đã biến động tăng 609.90% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 9h ngày 12/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ISL IslaCoin ISL $203,098 $0.134173 1,513,704 $546 1.43%
702 CMPCO CampusCoin CMPCO $202,658 $0.000692 292,788,045 $3,601 0.94% -0.28% -20.31%
703 SRC SecureCoin SRC $196,787 $0.023860 8,247,466 $3,673 10.12% 21.68% 64.49%
704 DRXNE DROXNE DRXNE $195,115 $0.003078 63,381,755 $1,839 1.68% 1.44% 42.14%
705 USDE USDe USDE $193,371 $0.000170 1,134,236,104 $1,180 1.43% -46.72% 11.87%
706 COAL BitCoal COAL $191,785 $0.042619 4,500,000 $3,654 12.63% 19.86% 80.96%
707 ECO EcoCoin ECO $190,540 $0.165589 1,150,679 $12,613 -0.90% -1.76% -39.00%
708 BXT BitTokens BXT $186,050 $0.330212 563,427 $2,535 1.43% -57.43% -53.62%
709 SCORE Scorecoin SCORE $184,239 $0.006071 30,346,591 $2,869 1.35% 9.37% 47.50%
710 CACH CacheCoin CACH $180,230 $0.042962 4,195,132 $1,115 7.94% 18.54% 45.72%
711 ICE iDice ICE $179,818 $0.114460 1,571,013 $548 3.35% -47.54% 45.60%
712 BTPL Bitcoin Planet BTPL $176,417 $0.031356 5,626,220 $850 1.44% -8.66% 68.08%
713 CJ Cryptojacks CJ $172,443 $0.000424 406,568,581 $758 1.43% 7.25% 10.63%
714 SOIL SOILcoin SOIL $165,585 $0.029039 5,702,048 $4,871 1.76% 99.83% 148.58%
715 PIE PIECoin PIE $155,531 $0.011593 13,415,832 $1,011 1.43% 39.84% 88.46%
716 ARG Argentum ARG $154,374 $0.017943 8,603,563 $702 9.09% 35.54% 29.44%
717 EAGLE EagleCoin EAGLE $147,344 $0.070385 2,093,421 $11,141 0.07% 30.41% -10.12%
718 KAYI Kayicoin KAYI $145,710 $0.000513 284,253,553 $1,441 1.49% -34.23% -4.88%
719 ACP AnarchistsPrime ACP $145,493 $0.033105 4,394,874 $938 1.43% 5.62% 52.29%
720 MNM Mineum MNM $144,804 $0.015345 9,436,367 $998 1.46% -32.80% -25.52%
721 CRDNC Credence Coin CRDNC $144,296 $0.042106 3,427,006 $857,598 -7.45% 2.67% -98.95%
722 RPC RonPaulCoin RPC $143,937 $0.160077 899,174 $615 1.21% 31.79% 122.05%
723 REE ReeCoin REE $143,187 $0.000056 2,560,000,000 $1,072 1.73% 32.27% 28.36%
724 UNITS GameUnits UNITS $140,952 $0.040585 3,472,983 $1,460 1.19% 1.07% 44.94%
725 TAJ TajCoin TAJ $139,221 $0.017237 8,076,755 $2,292 3.74% 6.20% 61.00%
726 BIP BipCoin BIP $138,306 $0.084993 1,627,261 $934 1.57% 10.55% 84.16%
727 XCXT CoinonatX XCXT $133,168 $0.008209 16,221,527 $839 -3.82% 7.72% 1.66%
728 CMT Comet CMT $128,614 $0.147353 872,830 $1,899 9.04% 6.48% 73.78%
729 MAR Marijuanacoin MAR $128,000 $0.083667 1,529,882 $737 2.52% 18.24% -33.17%
730 XCO X-Coin XCO $127,886 $0.010326 12,384,976 $2,747 1.33% 45.62% 20.56%
731 300 300 Token 300 $127,865 $426.22 300 $2,306 1.43% 42.29% 149.97%
732 HONEY Honey HONEY $120,521 $0.350405 343,948 $4,375 2.92% -35.85% -23.87%
733 BITEUR bitEUR BITEUR $118,205 $1.22 96,935 $3,887 -0.79% -2.30% -3.15%
734 GLT GlobalToken GLT $114,353 $0.004318 26,481,100 $1,286 5.14% -8.25% 103.64%
735 VUC Virta Unique … VUC $110,058 $0.001789 61,528,650 $2,255 1.29% -4.03% 27.46%
736 AERM Aerium AERM $104,733 $0.143590 729,386 $6,585 1.46% -20.68% -71.25%
737 PRC PRCoin PRC $102,960 $0.006478 15,892,600 $28,442 1.41% 4.75% -36.23%
738 CPN CompuCoin CPN $100,697 $0.005134 19,615,019 $1,073 1.78% 42.92% 47.66%
739 MST MustangCoin MST $100,125 $0.158842 630,343 $599 1.21% -12.49% 15.79%
740 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $98,934 $0.012321 8,030,000 $1,631 1.12% 17.84% -21.44%
741 KURT Kurrent KURT $87,512 $0.008822 9,919,485 $581 11.81% 21.58% -11.49%
742 GPL Gold Pressed … GPL $85,831 $0.334590 256,527 $551 -5.93% 15.99% 8.71%
743 ITZ Interzone ITZ $80,379 $0.041959 1,915,671 $1,574 1.41% 63.73% 135.56%
744 EOT EOT Token EOT $76,271 $0.009233 8,260,903 $3,598 1.09% -16.36% -24.66%
745 LUNA Luna Coin LUNA $75,240 $0.045331 1,659,806 $1,317 -0.12% 77.48% 139.00%
746 KRONE Kronecoin KRONE $72,375 $0.019119 3,785,462 $771 -9.17% -2.09% 66.91%
747 OS76 OsmiumCoin OS76 $71,027 $0.079447 894,026 $1,114 1.43% 59.27% 193.28%
748 SGR Sugar Exchange SGR $69,700 $0.019914 3,500,000 $1,191 -19.18% -35.28% -42.18%
749 ERY Eryllium ERY $65,193 $0.011890 5,483,048 $1,758 1.43% 29.90% 79.71%
750 WOMEN WomenCoin WOMEN $64,369 $0.001456 44,220,400 $1,122 1.39% -20.22% -49.61%
751 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $61,168 $0.069509 880,002 $42,539 6.53% -18.42% 185.95%
752 EGO EGO EGO $51,146 $0.000852 60,000,001 $840 26.79% -11.11% 7.75%
753 VPRC VapersCoin VPRC $48,934 $0.000063 780,124,964 $1,458 2.08% 93.65% 3.95%
754 GBC GBCGoldCoin GBC $47,694 $0.004198 11,361,817 $523 0.00% 172.76% 300.44%
755 ICON Iconic ICON $45,688 $0.077060 592,894 $805 -27.80% -7.66% 11.90%
756 XCS CybCSec XCS $40,351 $0.003410 11,834,082 $745 6.77% 5.03% 5.68%
757 NTWK Network Token NTWK $35,550 $0.003046 11,671,310 $919 0.25% 35.37% -23.11%
758 CRTM Corethum CRTM $35,282 $0.014113 2,500,000 $1,465 0.25% 33.45% -17.41%
759 CASH Cashcoin CASH $35,149 $0.000761 46,158,242 $2,471 -9.94% -25.10% -36.41%
760 BRAIN Braincoin BRAIN $34,419 $0.003410 10,094,424 $683 238.10% -26.59% -42.27%
761 MSCN Master Swiscoin MSCN $33,055 $0.000739 44,739,970 $798 1.32% -8.99% -30.89%
762 SDP SydPak SDP $32,068 $0.200662 159,811 $732 1.43% 6.55% 47.06%
763 VLTC Vault Coin VLTC $30,653 $0.001010 30,354,290 $1,332 1.43% 4.76% -18.58%
764 LBTC LiteBitcoin LBTC $30,425 $0.009543 3,188,280 $20,089 -3.31% -1.65% -45.69%
765 GSR GeyserCoin GSR $26,630 $0.568231 46,864 $5,775 1.43% 16.54% 326.06%
766 CREVA CrevaCoin CREVA $24,477 $0.000673 36,390,750 $2,004 1.43% 31.18% -9.43%
767 XRC Rawcoin XRC $20,441 $0.028999 704,882 $2,690 1.42% 26.35% 55.82%
768 CTO Crypto CTO $18,833 $0.001534 12,274,252 $1,965 1.41% 6.44% -82.64%
769 LVPS LevoPlus LVPS $14,705 $0.009718 1,513,256 $4,139 -7.24% -13.06% -11.96%
770 VOLT Bitvolt VOLT $12,882 $0.000852 15,112,554 $817 1.43% 6.55% 59.83%
771 VRS Veros VRS $8,523 $0.000018 486,609,040 $1,747 -75.90% -68.93% -74.60%
772 HMC HarmonyCoin HMC $7,175 $0.012784 561,235 $7,778 1.43% 10.19% 15.47%
773 UNITY SuperNET UNITY $44,209,848 $54.17 816,061 7.81% 18.25%
774 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
775 PGL Prospectors Gold PGL $11,757,060 $0.182280 64,500,000 LowVol 0.20% 124.47% 210.82%
776 ECOB Ecobit ECOB $7,637,911 $0.017185 444,444,444 LowVol 17.58% 21.16% 41.11%
777 YASH YashCoin YASH $5,285,225 $0.528508 10,000,275 LowVol 1.43% -23.19% 5.45%
778 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -2.46%
779 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 21.89%
780 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $3,123,943 $0.088495 35,300,866 LowVol -0.10% 19.51% 4.58%
781 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,574,727 $0.000112 22,892,164,014 LowVol 1.20% 225.15% 197.66%
782 JNS Janus JNS $2,492,158 $0.108259 23,020,335 LowVol 1.43% 6.80% -15.76%
783 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,121,729 $4.55 465,952 LowVol -0.27% -1.90% -15.28%
784 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,077,952 $0.342507 6,066,890 LowVol 1.43% 6.83% -4.12%
785 MBI Monster Byte MBI $1,853,697 $0.110190 16,822,736 LowVol 0.38% 25.09% 47.75%
786 NKA IncaKoin NKA $1,852,003 $0.000162 11,411,197,383 LowVol 3.32% 16.92% 44.52%
787 HTC HitCoin HTC $1,825,114 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 3.62% 43.21%
788 RC RussiaCoin RC $1,722,549 $0.205607 8,377,873 LowVol 1.43% -25.53% 26.66%
789 SHORTY Shorty SHORTY $1,721,910 $0.017219 100,000,000 LowVol 1.43% 3.37% 40.45%
790 CNO Coin(O) CNO $1,707,466 $0.016236 105,168,049 LowVol 1.41% 6.78% 90.32%
791 DCY Dinastycoin DCY $1,457,729 $0.001026 1,420,858,063 LowVol 1.80% 6.87% 28.85%
792 BTSR BTSR BTSR $1,231,442 $0.374952 3,284,266 LowVol 0.87% 6.48% 87.46%
793 STRC StarCredits STRC $1,196,046 $0.265788 4,500,000 LowVol 1.43% -3.06% 31.59%
794 SDC ShadowCash SDC $1,149,420 $0.171680 6,695,133 LowVol 1.43% 15.00%
795 METAL MetalCoin METAL $1,137,598 $0.014788 76,925,527 LowVol 3.74% 53.09%
796 INPAY InPay INPAY $1,118,390 $0.111839 10,000,000 LowVol 1.43% 6.44%
797 GOOD Goodomy GOOD $1,007,331 $0.002282 441,349,000 LowVol 1.14% 35.28% 77.54%
798 TALK BTCtalkcoin TALK $983,904 $0.015070 65,290,635 LowVol 1.44% 41.09% 52.60%
799 TES TeslaCoin TES $882,353 $0.012004 73,505,491 LowVol 1.14% 17.18% 16.22%
800 LNK Link Platform LNK $815,089 $17.16 47,503 LowVol -52.18% -51.82% -31.18%
801 TROLL Trollcoin TROLL $774,162 $0.001368 566,106,181 LowVol 13.02% 19.10% 45.86%
802 FC2 FuelCoin FC2 $762,416 $0.007501 101,636,489 LowVol 1.43% -14.76% 47.78%
803 CARBON Carboncoin CARBON $754,652 $0.000049 15,392,009,964 LowVol 10.43% 30.06% -40.26%
804 AU AurumCoin AU $747,574 $2.52 296,216 LowVol 1.40% 25.58% 52.45%
805 VAL Valorbit VAL $736,646 $0.000138 5,323,855,185 LowVol 19.66%
806 RIYA Etheriya RIYA $731,909 $0.462785 1,581,531 LowVol -5.05% 17.26% 46.73%
807 BPC Bitpark Coin BPC $668,116 $0.008908 75,000,000 LowVol 1.45% 12.12% -16.64%
808 J Joincoin J $665,909 $0.271977 2,448,402 LowVol -0.60% -13.18% 269.94%
809 OTX Octanox OTX $623,127 $0.073309 8,500,001 LowVol 1.43% 0.42% 24.25%
810 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $620,357 $0.114282 5,428,300 LowVol 2.70% -0.78% 34.81%
811 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
812 ITI iTicoin ITI $597,728 $18.68 32,000 LowVol 2.81% 2.87% -9.12%
813 UNI Universe UNI $597,203 $0.050977 11,715,098 LowVol 1.43% 1.59% 8.18%
814 V Version V $589,620 $0.001256 469,565,947 LowVol -2.26% -2.25% 9.42%
815 I0C I0Coin I0C $576,471 $0.027470 20,985,477 LowVol 64.27% 53.03% 60.38%
816 SAC SACoin SAC $574,043 $0.081833 7,014,776 LowVol 1.43% 6.44% 3.73%
817 UNIC UniCoin UNIC $573,753 $0.193203 2,969,689 LowVol 0.60% 18.69% 89.52%
818 VIDZ PureVidz VIDZ $567,961 $0.004534 125,279,775 LowVol 0.06% 32.03% 73.54%
819 WAY WayGuide WAY $562,834 $0.005626 100,040,708 LowVol 1.43% 4.13% 47.39%
820 USC Ultimate Secu… USC $547,926 $0.052975 10,343,113 LowVol 1.41% 4.67% -0.88%
821 C2 Coin2.1 C2 $525,525 $0.005256 99,976,323 LowVol 1.43% 51.73% 121.57%
822 JET Jetcoin JET $509,625 $0.104592 4,872,509 LowVol 1.43% -10.44% 172.96%
823 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 51.10%
824 NYAN Nyancoin NYAN $493,830 $0.001548 318,929,301 LowVol -1.23% 7.76% 33.29%
825 FUNK The Cypherfunks FUNK $484,339 $0.000010 46,330,007,499 LowVol -13.87% 14.03% 64.40%
826 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -47.74%
827 LOT LottoCoin LOT $466,199 $0.000032 14,491,014,421 LowVol 5.76% 15.10% 68.71%
828 BERN BERNcash BERN $437,485 $0.006142 71,234,301 LowVol 2.28% 7.26% 57.98%
829 GUN Guncoin GUN $428,882 $0.002172 197,426,728 LowVol -7.29% 4.67% 9.93%
830 FLY Flycoin FLY $405,971 $1.93 210,806 LowVol 1.43% 51.91%
831 SHDW Shadow Token SHDW $393,595 $0.056228 7,000,000 LowVol 1.36% 6.80%
832 FUCK FuckToken FUCK $391,345 $0.007615 51,392,878 LowVol 0.04% -14.10% 19.94%
833 GLC GlobalCoin GLC $388,877 $0.005967 65,171,010 LowVol 1.45% -15.24% -6.43%
834 ROC Rasputin Onli… ROC $387,276 $0.357387 1,083,633 LowVol 0.25% 13.08% -19.67%
835 STS Stress STS $385,391 $0.000682 565,134,332 LowVol 1.43% 9.97%
836 ECA Electra ECA $362,418 $0.000016 22,010,193,854 LowVol 1.45% 2.91% 219.43%
837 STV Sativacoin STV $359,289 $0.050698 7,086,835 LowVol 19.95% 27.42% 21.93%
838 CON PayCon CON $348,519 $0.015125 23,042,604 LowVol 2.63% 106.45% 175.13%
839 SH Shilling SH $347,617 $0.008753 39,713,225 LowVol 3.11% 54.88%
840 BIGUP BigUp BIGUP $344,631 $0.000163 2,119,736,073 LowVol 1.19% 2.23% 40.92%
841 MAD SatoshiMadness MAD $343,579 $0.000172 2,000,683,485 LowVol 7.22%
842 FRC Freicoin FRC $332,991 $0.011252 29,593,654 LowVol 1.45% -2.33% 27.43%
843 TRK Truckcoin TRK $328,486 $0.002082 157,795,340 LowVol 2.17% 8.72% 17.64%
844 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 16.79%
845 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $323,965 $0.024416 13,268,380 LowVol 1.36% 5.28% 53.25%
846 GAP Gapcoin GAP $311,239 $0.025743 12,090,038 LowVol 1.43% -8.15% 107.70%
847 WMC WMCoin WMC $308,549 $0.026766 11,527,489 LowVol 1.43% 6.56% 47.06%
848 HAL Halcyon HAL $308,460 $0.057965 5,321,446 LowVol 1.43% 52.22% 106.89%
849 SPACE SpaceCoin SPACE $308,453 $0.014676 21,017,356 LowVol 0.70% 25.73% 78.57%
850 Q2C QubitCoin Q2C $296,226 $0.001193 248,220,479 LowVol -21.11% 3.67% -10.66%
851 YAC Yacoin YAC $286,226 $0.002387 119,919,752 LowVol 1.43% 6.55% 93.14%
852 LANA LanaCoin LANA $277,132 $0.000329 841,728,697 LowVol 1.81% -2.96% -4.25%
853 EVIL Evil Coin EVIL $276,511 $0.013154 21,020,383 LowVol 1.93% 7.84% 29.69%
854 TRI Triangles TRI $262,347 $3.60 72,891 LowVol 1.41% -16.14% 11.87%
855 PR Prototanium PR $253,949 $1.30 195,948 LowVol 0.45% -27.27% -3.13%
856 ARI Aricoin ARI $244,783 $0.001745 140,262,505 LowVol 3.42% 7.69% 42.80%
857 HODL HOdlcoin HODL $242,442 $0.001534 158,006,760 LowVol 1.43% 19.87% -8.49%
858 XCRE Creatio XCRE $237,950 $0.011596 20,520,514 LowVol 1.43% 32.76% 138.76%
859 RED RedCoin RED $228,853 $0.003088 74,107,896 LowVol -5.77% 11.30% 44.17%
860 GRT Grantcoin GRT $228,629 $0.005293 43,190,869 LowVol 0.97% -2.80% 23.50%
861 BUMBA BumbaCoin BUMBA $225,295 $0.010023 22,478,496 LowVol 1.43% 4.52% 92.40%
862 KED Darsek KED $223,607 $0.015339 14,577,867 LowVol 1.43% 39.74%
863 CYP Cypher CYP $223,550 $0.035120 6,365,285 LowVol 1.45% 3.92% 34.00%
864 WYV Wyvern WYV $214,744 $0.120363 1,784,137 LowVol 1.43% -16.42% 3.48%
865 OHM OHM OHM $214,098 $0.007160 29,900,210 LowVol 1.43% 6.44% 47.56%
866 RBX Ripto Bux RBX $212,973 $0.000559 381,236,123 LowVol 1.33% 19.66% 38.73%
867 FRK Franko FRK $211,559 $0.227295 930,767 LowVol 9.36% 53.79%
868 EUC Eurocoin EUC $203,597 $0.016397 12,416,554 LowVol 6.18% 17.35% 42.66%
869 E4ROW E4ROW E4ROW $203,294 $0.035282 5,762,000 LowVol 0.25% 12.81% 55.38%
870 PXI Prime-XI PXI $201,944 $0.011258 17,937,690 LowVol 1.44% -6.03% 73.42%
871 TEK TEKcoin TEK $199,451 $0.000141 1,414,054,562 LowVol -9.89% 5.49% 21.71%
872 ARCO AquariusCoin ARCO $197,623 $0.131909 1,498,179 LowVol 2.67% 15.53% 72.30%
873 LEA LeaCoin LEA $197,387 $0.000626 315,144,091 LowVol 2.39% 36.38% 35.10%
874 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 111.31%
875 DLC Dollarcoin DLC $194,071 $0.021311 9,106,714 LowVol 1.43% 6.44% 47.39%
876 ACOIN Acoin ACOIN $193,831 $0.158867 1,220,085 LowVol -10.18% -7.01% -1.43%
877 PHO Photon PHO $192,270 $0.000009 20,582,256,314 LowVol 5.80% 23.00% 124.00%
878 DUO ParallelCoin DUO $187,024 $0.619609 301,842 LowVol -53.19% 6.43% 49.97%
879 FIRE Firecoin FIRE $179,306 $1.82 98,412 LowVol 1.43% -19.91% 23.09%
880 ANTI AntiBitcoin ANTI $178,655 $0.010229 17,465,159 LowVol 1.43% 1.48% 0.53%
881 BITZ Bitz BITZ $178,330 $0.089573 1,990,891 LowVol 5.32%
882 EMD Emerald Crypto EMD $178,193 $0.009321 19,117,129 LowVol 2.43% 64.33% -11.07%
883 DBTC Debitcoin DBTC $177,063 $0.009837 17,999,629 LowVol 3.16% -10.34% -14.85%
884 XRA Ratecoin XRA $176,507 $0.001534 115,076,164 LowVol 1.40% -4.14% 10.61%
885 IMS Independent M… IMS $173,529 $0.032321 5,368,934 LowVol -1.49% -7.18% 104.32%
886 SOON SoonCoin SOON $167,852 $0.013468 12,462,620 LowVol 1.43% 16.67% 66.39%
887 MARS Marscoin MARS $163,412 $0.005779 28,279,074 LowVol 1.47% 32.43% 35.73%
888 URC Unrealcoin URC $156,881 $0.022334 7,024,402 LowVol 1.41% -22.86% -12.01%
889 DRM Dreamcoin DRM $155,358 $0.063421 2,449,632 LowVol 1.43% 18.67% 56.72%
890 BOST BoostCoin BOST $153,612 $0.012957 11,855,487 LowVol 1.43% 6.67% 6.98%
891 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol
892 TSE Tattoocoin (S… TSE $152,395 $0.001685 90,421,856 LowVol 0.56% 74.81% 32.46%
893 HXX Hexx HXX $149,757 $0.100649 1,487,910 LowVol -1.15% -20.82% 151.44%
894 GPU GPU Coin GPU $146,180 $0.003611 40,477,042 LowVol 1.71% 29.26% 26.30%
895 AMMO Ammo Rewards AMMO $145,861 $0.001875 77,777,777 LowVol 1.43% 67.26% 37.74%
896 BAS BitAsean BAS $144,247 $0.028849 5,000,000 LowVol 20.09% 17.95% 29.45%
897 NEVA NevaCoin NEVA $142,063 $0.057239 2,481,905 LowVol 1.85% 0.26% 34.48%
898 611 SixEleven 611 $138,665 $0.321158 431,765 LowVol 1.42% 8.91% 84.33%
899 MCRN MACRON MCRN $138,075 $0.000344 401,421,401 LowVol 6.17% -26.51% -9.11%
900 VOT VoteCoin VOT $137,626 $0.008354 16,474,625 LowVol 1.43% -2.93% -28.03%
901 MRJA GanjaCoin MRJA $136,770 $0.030722 4,451,920 LowVol 40.51% 35.31% 77.12%
902 PX PX PX $133,328 $0.001387 96,133,125 LowVol -8.82%
903 JIN Jin Coin JIN $130,964 $0.013298 9,848,485 LowVol 1.43% -4.47% -34.31%
904 GP GoldPieces GP $129,668 $0.106271 1,220,161 LowVol 1.25% -8.41% -4.90%
905 XPY PayCoin XPY $126,776 $0.010719 11,827,764 LowVol -18.31% -9.95%
906 AMBER AmberCoin AMBER $126,653 $0.002898 43,699,481 LowVol 1.43% -8.05% -56.95%
907 URO Uro URO $117,735 $0.097518 1,207,310 LowVol 1.43% 5.98%
908 SCRT SecretCoin SCRT $116,070 $0.027448 4,228,672 LowVol 1.43% 6.14% 21.16%
909 CRX Chronos CRX $115,308 $0.001564 73,729,962 LowVol 0.31% -11.76% 83.52%
910 VEC2 VectorAI VEC2 $114,572 $0.006884 16,643,573 LowVol -0.11% 4.82% 31.23%
911 ALL Allion ALL $114,122 $0.018409 6,199,359 LowVol 16.47% 6.33% 34.87%
912 POP PopularCoin POP $112,823 $0.000033 3,372,875,244 LowVol 1.33% 13.59% 28.43%
913 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
914 CF Californium CF $108,341 $0.045008 2,407,133 LowVol 1.43% 7.25% 29.67%
915 GCC GuccioneCoin GCC $107,211 $0.005285 20,285,537 LowVol 1.43% 13.90% 52.33%
916 BITGOLD bitGold BITGOLD $102,684 $1286.55 79.8131 LowVol -0.50% -6.90% -14.07%
917 BVC BeaverCoin BVC $101,914 $0.032714 3,115,258 LowVol 3.15% 5.94% 43.29%
918 $$$ Money $$$ $101,379 $0.002209 45,887,218 LowVol 8.47% 34.66% 40.32%
919 ZMC ZetaMicron ZMC $98,997 $0.000165 600,344,291 LowVol 2.95%
920 WARP WARP WARP $97,842 $0.089335 1,095,224 LowVol 1.41% 6.44% 44.36%
921 ADCN Asiadigicoin ADCN $97,759 $0.003921 24,931,054 LowVol 1.43% 6.67% 46.86%
922 MND MindCoin MND $97,388 $0.006138 15,867,695 LowVol 1.41% 3.56% 34.87%
923 FXE FuturXe FXE $96,327 $0.409167 235,421 LowVol 1.41% 6.40% -4.91%
924 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $95,869 $0.001203 79,719,140 LowVol 7.37% 7.87%
925 ARB ARbit ARB $93,907 $0.011934 7,868,825 LowVol 1.43% 32.09%
926 BLZ BlazeCoin BLZ $93,169 $0.000153 608,557,394 LowVol 10.35% 46.45% 96.22%
927 NRO Neuro NRO $92,099 $0.002387 38,586,592 LowVol 1.43% -21.57% 23.17%
928 COXST CoExistCoin COXST $91,912 $0.003392 27,100,000 LowVol -0.11% 323.50% 200.00%
929 BTQ BitQuark BTQ $91,350 $0.010059 9,081,731 LowVol 1.43% 7.41% 20.87%
930 BLRY BillaryCoin BLRY $90,448 $0.010059 8,992,017 LowVol 1.43% 39.56% -26.94%
931 MAY Theresa May Coin MAY $88,691 $0.003507 25,289,000 LowVol 1.48% -6.19% 4.40%
932 ICOB ICOBID ICOB $85,127 $0.000798 106,701,874 LowVol 1.99% -16.80% 48.98%
933 DRS Digital Rupees DRS $84,327 $0.000165 510,802,961 LowVol 3.07% 42.72%
934 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
935 BENJI BenjiRolls BENJI $81,328 $0.004015 20,255,396 LowVol 1.26% 55.11% 48.02%
936 JWL Jewels JWL $79,136 $0.003921 20,181,636 LowVol 1.43% 9.11%
937 EMP EMoneyPower EMP $78,182 $0.008498 9,200,000 LowVol 4.03%
938 XBTS Beatcoin XBTS $76,248 $0.050009 1,524,686 LowVol 4.74% 47.94% 94.67%
939 CAGE CageCoin CAGE $74,297 $7.3e-07 101,168,328,395 LowVol -1.25% -25.83% -48.90%
940 VIP VIP Tokens VIP $73,037 $0.000875 83,450,403 LowVol 9.29% 61.77%
941 SPT Spots SPT $71,235 $0.003179 22,406,021 LowVol 7.15% 21.53% 4.48%
942 EXN ExchangeN EXN $68,140 $0.013361 5,100,000 LowVol 0.39% 2.61% 15.05%
943 ZYD Zayedcoin ZYD $67,063 $0.010741 6,243,840 LowVol 1.43% 3.17% 106.37%
944 BSC BowsCoin BSC $67,034 $0.012078 5,550,102 LowVol 9.40% 13.67%
945 ATX Artex Coin ATX $65,978 $0.003513 18,781,750 LowVol 1.43% -17.76% -7.83%
946 PONZI PonziCoin PONZI $65,622 $0.076207 861,099 LowVol 1.43% -17.25% 101.69%
947 CNC CHNCoin CNC $65,377 $0.001319 49,579,487 LowVol 9.17% -35.32%
948 CRT CRTCoin CRT $64,870 $0.818334 79,270 LowVol 1.43% 6.55% 47.42%
949 TOR Torcoin TOR $63,445 $0.200662 316,179 LowVol 1.43% 108.80% -2.52%
950 KIC KibiCoin KIC $62,851 $0.004275 14,701,000 LowVol 1.36% 33.46% -19.62%
951 ORLY Orlycoin ORLY $62,478 $0.001705 36,646,779 LowVol 1.43% 6.55% 33.80%
952 RBT Rimbit RBT $61,678 $0.000534 115,499,623 LowVol 3.08% 64.08% -0.85%
953 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 38.23%
954 CXT Coinonat CXT $61,508 $0.007133 8,623,200 LowVol 3.64% -2.35% 41.14%
955 BRAT BRAT BRAT $60,996 $0.000381 160,000,000 LowVol 1.09% -38.53% 71.35%
956 DIBC DIBCOIN DIBC $60,373 $0.012075 5,000,000 LowVol 0.55% 11.97% -18.98%
957 FLAX Flaxscript FLAX $60,323 $0.010799 5,585,743 LowVol 2.44% 3.83% -50.93%
958 SONG SongCoin SONG $56,867 $0.001746 32,565,300 LowVol 5.65% 1.28% 96.07%
959 IMX Impact IMX $56,009 $0.000511 109,509,108 LowVol 14.09% 6.55% 342.26%
960 IMPS ImpulseCoin IMPS $55,225 $0.002728 20,245,510 LowVol 1.43% -22.59% 22.95%
961 FUZZ FuzzBalls FUZZ $54,347 $0.011252 4,829,945 LowVol 1.41% 40.50% 35.76%
962 PULSE Pulse PULSE $53,631 $0.003751 14,298,972 LowVol 1.43% 21.88% 15.76%
963 CWXT CryptoWorldX … CWXT $52,418 $0.000879 59,630,200 LowVol 1.60% -11.65% 0.87%
964 SFC Solarflarecoin SFC $52,121 $0.003701 14,083,450 LowVol 2.03% 20.01% -12.82%
965 RIDE Ride My Car RIDE $51,799 $0.000511 101,276,976 LowVol 1.43% 59.66% 58.25%
966 DES Destiny DES $51,282 $0.032051 1,600,000 LowVol 1.43% 125.55%
967 CESC CryptoEscudo CESC $49,136 $0.000341 144,105,100 LowVol 1.43% 6.55% 31.65%
968 VTA Virtacoin VTA $47,139 $0.000009 5,201,310,113 LowVol -77.57% 330.60%
969 PRX Printerium PRX $44,674 $0.003779 11,821,728 LowVol -27.45% -6.48% 15.34%
970 ROOFS Roofs ROOFS $44,326 $0.000341 130,000,000 LowVol 1.43% 112.88% 12.76%
971 BOAT BOAT BOAT $43,988 $0.002372 18,547,845 LowVol 1.43% 13.46% 37.29%
972 EREAL eREAL EREAL $43,422 $0.000635 68,427,562 LowVol 0.25% -28.78% 31.67%
973 HVCO High Voltage HVCO $42,796 $0.028642 1,494,171 LowVol 1.41% 9.04% 49.69%
974 AGLC AgrolifeCoin AGLC $42,655 $0.005626 7,581,747 LowVol 1.43% -4.62%
975 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 33.84%
976 STEPS Steps STEPS $41,279 $0.002216 18,625,017 LowVol 1.43% 6.44%
977 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,236 $0.015344 2,622,273 LowVol 1.43% 3.01% 9.69%
978 DPAY DPAY DPAY $40,053 $0.000504 79,541,001 LowVol 4.90% 47.95%
979 SCS Speedcash SCS $40,041 $0.152926 261,831 LowVol 1.43% 37.77% 117.14%
980 G3N G3N G3N $39,965 $0.005285 7,561,891 LowVol 1.43% -17.42% 3.86%
981 BIOS BiosCrypto BIOS $39,048 $0.001875 20,821,709 LowVol 1.43% -4.61%
982 MTM MTMGaming MTM $38,632 $0.012878 2,999,967 LowVol 0.13% -6.98% 40.44%
983 WORM HealthyWormCoin WORM $38,208 $0.000341 112,055,565 LowVol -32.38% -46.72% 47.39%
984 BNX BnrtxCoin BNX $36,434 $0.001371 26,574,501 LowVol 2.57% 17.19% 32.02%
985 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 0.19%
986 UET Useless Ether… UET $36,238 $0.009138 3,965,716 LowVol -5.23% -6.22% -2.93%
987 SLEVIN Slevin SLEVIN $35,802 $0.000511 70,000,000 LowVol 6.44% -11.56%
988 DLISK DAPPSTER DLISK $34,097 $0.000341 100,000,000 LowVol 1.41% -28.96% -0.81%
989 PLNC PLNcoin PLNC $32,049 $0.001875 17,089,600 LowVol 1.45% 43.95%
990 XOC Xonecoin XOC $31,506 $0.075014 420,000 LowVol 1.43% 42.35% 127.67%
991 LIR LetItRide LIR $30,946 $0.000852 36,303,684 LowVol 1.43% 9.49%
992 ZNE Zonecoin ZNE $29,493 $0.011423 2,581,970 LowVol 1.43% 6.55%
993 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $29,043 $0.038530 753,776 LowVol 1.43% 34.86%
994 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol -2.01%
995 WBB Wild Beast Block WBB $26,885 $0.158893 169,203 LowVol 1.43% 12.21% 1.62%
996 ALTC Antilitecoin ALTC $26,862 $0.000852 31,512,613 LowVol 1.43% 6.44% 7.59%
997 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -3.97%
998 DIX Dix Asset DIX $25,534 $2.6e-07 100,000,000,000 LowVol -15.73% -39.47% 15.56%
999 FRAZ Frazcoin FRAZ $24,632 $0.002648 9,300,323 LowVol 1.43% 104.89% 248.45%
1000 PLACO PlayerCoin PLACO $23,950 $0.000682 35,120,000 LowVol 1.41% 6.44% -13.40%
1001 GRIM Grimcoin GRIM $23,687 $0.001160 20,418,992 LowVol 1.43% -16.08% -39.80%
1002 IBANK iBank IBANK $23,333 $0.005155 4,526,324 LowVol 4.04% 78.33%
1003 GEERT GeertCoin GEERT $21,635 $0.004250 5,091,200 LowVol 2.83% 115.37% 116.33%
1004 JS JavaScript Token JS $20,521 $0.002568 7,991,996 LowVol 0.25% 11.90% 10.70%
1005 RSGP RSGPcoin RSGP $20,392 $11.81 1,727 LowVol 1.43% 6.84% 43.76%
1006 SLFI Selfiecoin SLFI $18,185 $0.000169 107,829,281 LowVol 5.29% 45.80%
1007 GBT GameBet Coin GBT $18,125 $0.000852 21,262,780 LowVol 1.43% -57.56%
1008 P7C P7Coin P7C $17,615 $0.000500 35,220,238 LowVol 4.09% 43.83%
1009 JOBS JobsCoin JOBS $17,597 $0.000166 106,019,270 LowVol 3.62% -50.46%
1010 BIOB BioBar BIOB $17,215 $0.019435 885,756 LowVol 1.41% 11.32% -6.13%
1011 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 5.52%
1012 ARGUS Argus ARGUS $15,623 $0.013605 1,148,324 LowVol 1.94% 11.75% 48.85%
1013 SOCC SocialCoin SOCC $15,583 $0.011252 1,384,879 LowVol 1.43% 6.44% 36.69%
1014 ELS Elysium ELS $14,339 $0.003580 4,005,012 LowVol 1.43% -22.92% -8.95%
1015 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $14,266 $0.001054 13,532,750 LowVol 0.69% -16.56% -32.98%
1016 DAS DAS DAS $12,799 $0.004694 2,726,468 LowVol -1.66%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $11,251 $0.003348 3,360,417 LowVol 0.13% 44.92% 22.57%
1018 MILO MiloCoin MILO $11,037 $0.001023 10,789,954 LowVol 1.43% -61.37%
1019 CONX Concoin CONX $10,278 $0.013809 744,266 LowVol 1.43% 44.59% 92.84%
1020 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol 16.32%
1021 TRADE Tradecoin TRADE $9,442 $0.001193 7,911,779 LowVol 1.43% -6.86% -6.45%
1022 TSTR Tristar Coin TSTR $8,572 $0.001705 5,027,857 LowVol 1.43% -3.24% -65.72%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,092 $0.033481 211,827 LowVol 0.13% 31.95%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol
1025 MRNG MorningStar MRNG $5,614 $0.000172 32,702,251 LowVol 1.23% -8.89% -11.70%
1026 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,806 LowVol
1027 NANOX Project-X NANOX $5,337 $68194.20 0.078264 LowVol 1.46% 112.88% 12.08%
1028 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,698 $0.003410 1,377,917 LowVol 1.43% 6.67% 96.43%
1029 MGM Magnum MGM $3,948 $0.000997 3,960,151 LowVol 3.74% -76.06%
1030 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -9.59%
1031 ULA Ulatech ULA $3,403 $0.017049 199,586 LowVol 1.43% -68.69% 13.05%
1032 XNG Enigma XNG $3,186 $0.191627 16,627 LowVol 1.43% 0.14% 47.31%
1033 DGCS Digital Credits DGCS $3,004 $0.000516 5,826,388 LowVol 7.31% 122.93%
1034 TOKEN SwapToken TOKEN $1,755 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -21.12% -0.25% -36.11%
1035 SOJ Sojourn SOJ $1,454 $0.002996 485,214 LowVol 1.21% 77.40% -45.60%
1036 EBT Ebittree Coin EBT $1,314 $0.001039 1,264,511 LowVol 1.43% -28.36% -63.37%
1037 ABN Abncoin ABN $626 $0.009251 67,700 LowVol 1.43% -42.81% -32.18%
1038 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1039 DMB Digital Money… DMB $502 $0.001192 421,300 LowVol 1.43% 3.83% 3.02%
1040 ENV Environ ENV $283 $0.000002 132,717,518 LowVol 41.41% 55.46%
1041 CALC CaliphCoin CALC $134 $0.001534 87,140 LowVol 1.43% 28.98% 111.34%
1042 FDC Future Digita… FDC $37 $0.000014 2,753,201 LowVol -1.25%
1043 FAL Falcoin FAL $34 $0.000170 196,766 LowVol 1.41% 47.39%
1044 APW AppleCoin APW $14 $0.000170 82,825 LowVol 1.43% 6.55% 47.08%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $4.25 $23,095,700 0.06% 9.89% 44.08%
1046 CMT CyberMiles CMT $0.209027 $9,010,720 -0.54% -8.60%
1047 BCD Bitcoin Diamo… BCD $36.67 $7,800,110 0.49% -4.58% -21.62%
1048 ITC IoT Chain ITC $0.892225 $5,346,610 4.99% 0.04%
1049 ERO Eroscoin ERO $0.173720 $4,710,520 2.06% 9.40%
1050 AI POLY AI AI $20.47 $3,615,470 1.44% 4.35% 31.59%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $3.28 $3,434,250 1.41% -6.45% 23.14%
1052 ETN Electroneum ETN $0.107159 $2,666,840 3.71% -4.01% 10.99%
1053 NULS Nuls NULS $0.886362 $2,107,360 2.36% 11.76% 6.67%
1054 REC Regalcoin REC $28.34 $2,095,660 1.01% -0.34% -39.88%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $3.97 $2,090,970 0.92% -21.14% -24.36%
1056 FRST FirstCoin FRST $17.80 $1,758,540 1.12% 7.57% 9.36%
1057 FRGC Fargocoin FRGC $10.96 $1,683,290 0.36% 5.55% 6.35%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.50 $1,261,220 0.91% -3.25% -16.92%
1059 TSL Energo TSL $0.030773 $761,164 -0.65% -0.23% 0.16%
1060 STC Santa Coin STC $0.650763 $752,505 -7.75% -4.85%
1061 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $4.03 $700,395 1.12% 16.12% 51.29%
1062 B2X SegWit2x [Fut… B2X $200.96 $663,245 1.24% -5.39% -8.32%
1063 BTE BitSerial BTE $6.34 $559,800 0.14% -7.91% -22.41%
1064 BSR BitSoar BSR $0.271073 $528,842 7.58% 35.72% 36.26%
1065 RYZ ANRYZE RYZ $0.018659 $516,850 -11.65% -5.67% -3.42%
1066 XIN Infinity Econ… XIN $0.023016 $476,727 2.06% -18.87% -17.37%
1067 UGT UG Token UGT $0.466803 $394,659 0.46% 8.83% 6.32%
1068 THS TechShares THS $0.947917 $373,468 0.94% 4.29% 14.92%
1069 WC WINCOIN WC $0.698996 $321,922 -8.39% 5.05% -40.52%
1070 LLT LLToken LLT $0.349711 $272,400 -1.20% 1.97% -36.20%
1071 BOT Bodhi BOT $0.421257 $251,495 2.13% 3.05% -3.68%
1072 XCPO Copico XCPO $0.025282 $241,211 2.42% 20.52% 2.49%
1073 SBC StrikeBitClub SBC $1.21 $208,298 9.35% -61.06%
1074 BT2 BT2 [CST] BT2 $108.20 $168,283 24.95% 45.32% -43.42%
1075 XID Sphre AIR XID $0.184008 $166,293 0.76% 6.18% 0.79%
1076 VIU Viuly VIU $0.028737 $132,669 62.78% 187.27% 233.64%
1077 CAPP Cappasity CAPP $0.017745 $109,915 -1.34% -5.35%
1078 QBT Qbao QBT $0.238129 $103,358 -3.51% 10.30% -5.45%
1079 ADK Aidos Kuneen ADK $47.91 $101,332 1.43% 6.44% 79.61%
1080 GBG Golos Gold GBG $0.158299 $101,091 -1.22% -2.82% 13.08%
1081 INF InfChain INF $0.013127 $96,387 -2.88% 6.04% -6.91%
1082 ICX ICON ICX $1.99 $80,552 -0.70% 11.95% 45.23%
1083 BTCM BTCMoon BTCM $0.028833 $73,176 -4.24% -27.62% -59.64%
1084 MKR Maker MKR $467.04 $72,293 -1.67% 13.55% 18.57%
1085 DSR Desire DSR $0.409417 $70,836 1.08% 6.32% 57.32%
1086 BTU Bitcoin Unlim… BTU $83.08 $63,545 -1.58% -4.08% -33.18%
1087 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.077060 $62,705 5.27% 1.10% -11.34%
1088 PCOIN Pioneer Coin PCOIN $0.962566 $54,792 8.17%
1089 VASH VPNCoin VASH $0.006649 $49,878 4.10% -14.29% 4.13%
1090 TER TerraNova TER $22.16 $47,333 8.53% 28.61% 1062.09%
1091 MSD MSD MSD $0.009028 $40,790 3.00% -4.59% -27.32%
1092 SNOV Snovio SNOV $0.004131 $33,763 -7.29% -18.15%
1093 SEND Social Send SEND $0.076889 $33,567 11.57% -4.72%
1094 BT1 BT1 [CST] BT1 $17851.70 $31,371 7.91% 13.88% 55.71%
1095 KBR Kubera Coin KBR $0.175601 $28,774 1.43%
1096 FOR FORCE FOR $0.013905 $26,085 16.34% 18.13% 5.64%
1097 CMP Compcoin CMP $10.70 $23,957 7.02% 2.97%
1098 COR CORION COR $0.682091 $23,540 1.41% -22.12% -15.98%
1099 BCDN BlockCDN BCDN $0.090870 $22,922 -1.40% 4.83%
1100 B3 B3Coin B3 $0.000111 $22,857 11.32% 14.34% 188.77%
1101 EVR Everus EVR $1.45 $22,559 4.71% 8.26% -17.41%
1102 WISH MyWish WISH $0.129959 $22,079 -5.06% -13.75% 6.75%
1103 XID International… XID $0.008865 $20,119 1.41% 4.29% 10.46%
1104 TOK Tokugawa TOK $0.477873 $19,205 -3.11%
1105 FRD Farad FRD $0.100457 $15,309 -2.61% 40.86% -16.47%
1106 NUKO Nekonium NUKO $0.092574 $14,462 14.35% 27.77%
1107 AKY Akuya Coin AKY $0.127012 $13,881 3.16% 7.48% -17.26%
1108 WILD Wild Crypto WILD $0.146426 $11,365 -20.78% 14.49% -11.34%
1109 DAY Chronologic DAY $3.51 $10,738 0.45% -11.90% -45.78%
1110 MCR Macro MCR $1.67 $9,921 1.43% 2.41% 13.15%
1111 GLS GlassCoin GLS $0.937675 $8,865 16.00% 54.02% -51.18%
1112 MGC GulfCoin MGC $0.004092 $7,467 10.65% 31.64% 51.34%
1113 SHND StrongHands SHND $2.6e-08 $7,441 -8.73% 16.62% -12.83%
1114 PLX PlexCoin PLX $0.025052 $7,290 -12.45% -26.32% -61.75%
1115 DEUS DeusCoin DEUS $0.303807 $7,134 1.43% 6.81% -16.75%
1116 DGPT DigiPulse DGPT $0.971891 $7,123 0.96% -12.08% -16.81%
1117 FLASH Flash FLASH $0.005630 $7,028 4.61% -1.83% 10.63%
1118 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000069 $7,023 -69.38% -85.81% -91.18%
1119 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.045689 $6,654 0.25% -1.10% -21.87%
1120 BPL Blockpool BPL $0.176021 $6,589 13.39% -7.50% 15.82%
1121 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003738 $6,206 2.47% 4.66% 32.50%
1122 TOP TopCoin TOP $0.001348 $6,081 16.91% 180.26% 217.95%
1123 TCOIN T-coin TCOIN $0.000170 $5,938 1.43% -32.45% -19.03%
1124 SKR Sakuracoin SKR $0.008180 $5,894 -15.80% -11.84% 609.90%
1125 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.008123 $5,884 -17.21% 78.53% -49.47%
1126 STU bitJob STU $0.038886 $5,695 -3.37% 7.85% 28.93%
1127 SND Sand Coin SND $0.508634 $5,558 -23.63% 5.77% -17.15%
1128 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005687 $5,149 0.25% -5.80% 33.59%
1129 SUR Suretly SUR $2.53 $5,124 -1.77% 2.00% -25.48%
1130 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.293070 $4,745 30.76% 35.88% -34.62%
1131 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002187 $4,519 -2.11% -23.90% -17.24%
1132 PNX Phantomx PNX $0.013589 $4,292 1.43% -11.12% -31.92%
1133 ACC AdCoin ACC $0.114935 $3,939 1.46% 13.89% 52.93%
1134 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.132468 $3,587 1.43% 6.44% 29.50%
1135 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009260 $3,368 -7.86% 43.10% 128.72%
1136 MINEX Minex MINEX $0.017328 $3,061 1.51% -3.54% 12.11%
1137 MCI Musiconomi MCI $0.042247 $3,058 0.20% 69.72% 20.00%
1138 EFYT Ergo EFYT $16.80 $2,920 -0.03% 22.09% 40.23%
1139 XRY Royalties XRY $0.000164 $2,913 1.40% 7.01% -2.54%
1140 CASH Cash Poker Pro CASH $0.065482 $2,750 0.25% 23.81% 62.42%
1141 BAT BatCoin BAT $0.000007 $2,552 17.76% 56.67% 221.52%
1142 ONG onG.social ONG $0.225397 $2,514 0.25% 25.22% 33.98%
1143 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.91 $2,434 1.43% 6.44% 21.29%
1144 TIE TIES Network TIE $0.096961 $2,422 -2.36% -2.06% 52.72%
1145 BON Bonpay BON $1.45 $2,289 2.83% 12.43%
1146 OX OX Fina OX $0.000186 $2,271 2.26% -4.70% 36.85%
1147 ABC Alphabit ABC $26.59 $2,271 1.43% 9.39% 43.88%
1148 HYTV Hyper TV HYTV $0.003300 $2,195 30.32% -13.73% -10.97%
1149 ACES Aces ACES $0.000171 $2,153 1.43% 6.53% 38.03%
1150 PRES President Trump PRES $0.001181 $2,094 1.43% 45.31% -62.48%
1151 GAY GAY Money GAY $0.017226 $2,067 1.52% 29.39% 80.43%
1152 ZBC Zilbercoin ZBC $0.030164 $2,005 1.48% 3.17% -17.07%
1153 VULC Vulcano VULC $0.004711 $1,952 4.23% -51.29% -44.30%
1154 MGC MergeCoin MGC $0.012275 $1,947 1.43% 0.68% -20.26%
1155 GARY President Joh… GARY $0.234419 $1,932 1.43% 6.44% 21.22%
1156 MEN PeopleCoin MEN $0.000170 $1,899 1.43% 6.44%
1157 SISA SISA SISA $0.014480 $1,861 -0.28% 24.05% -2.36%
1158 ACN Avoncoin ACN $0.000511 $1,761 1.43% -26.29% 13.69%
1159 MOTO Motocoin MOTO $0.013701 $1,656 -36.24% -18.05% 279.87%
1160 XOT Internet of T… XOT $2385.10 $1,525 1.43% 6.44% 9.10%
1161 AIB Advanced Inte… AIB $0.014115 $1,435 -2.78% 2.09% 221.20%
1162 BOS BOScoin BOS $1.40 $1,374 1.43% 1.14% 11.44%
1163 WIC Wi Coin WIC $0.002568 $1,242 1.40% -4.91% -4.12%
1164 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006689 $1,162 1.43% 67.23% 85.47%
1165 LKC LinkedCoin LKC $0.000170 $1,156 1.41% -46.78% -26.22%
1166 BLX Blockchain Index BLX $3.46 $1,144 -2.40% 9.82% 16.24%
1167 APC AlpaCoin APC $0.031054 $1,122 1.41% 5.76% 18.30%
1168 ETT EncryptoTel [… ETT $0.101984 $1,121 1.41% -7.26% -15.83%
1169 ANI Animecoin ANI $0.000341 $944 102.89% 6.67% 112.20%
1170 DMC DynamicCoin DMC $0.002157 $941 1.29% -10.16% -39.66%
1171 HNC Huncoin HNC $0.002046 $914 -18.86% -12.00% 26.70%
1172 TRIA Triaconta TRIA $10.15 $850 0.25% 12.80% 8.45%
1173 DFS DFSCoin DFS $0.005576 $839 -1.36% 0.09% -29.77%
1174 COUPE Coupecoin COUPE $0.000061 $788 -33.72% -47.96% 12.43%
1175 FAP FAPcoin FAP $0.004603 $755 1.43% -59.95% -28.94%
1176 EVC EventChain EVC $0.149960 $735 0.47% 12.96% 38.17%
1177 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001730 $725 -14.41% -34.67% -17.76%
1178 PEC Peacecoin PEC $0.063932 $722 -15.47% -14.38% 0.67%
1179 HAT Hawala.Today HAT $0.349147 $700 0.25% 50.91% 81.81%
1180 BSN Bastonet BSN $0.000682 $609 -18.86% -14.85% -4.34%
1181 PLC PlusCoin PLC $0.000914 $605 0.25% 11.44% 59.05%
1182 EAG EA Coin EAG $4.60 $595 1.43% 43.34% 72.49%
1183 DUB Dubstep DUB $0.002728 $583 1.41% -13.93% 17.60%
1184 UR UR UR $0.001213 $581 2.26% 8.74% 76.18%
1185 SAK Sharkcoin SAK $0.002142 $581 3.46% 11.17% -6.36%
1186 LDCN LandCoin LDCN $0.001626 $570 2.17% 20.95% -58.42%
1187 REGA Regacoin REGA $0.000682 $564 1.43% -46.72% -66.06%
1188 RHFC RHFCoin RHFC $0.001023 $532 1.43% 6.55% -1.71%
1189 BUB Bubble BUB $0.022504 $532 1.43% 27.58% 14.49%
1190 EXRN EXRNchain EXRN $0.000002 LowVol 0.04% 69.21% 9.55%
1191 BTBc Bitbase BTBc $0.004433 LowVol 1.43% 2.71% -52.04%
1192 EDOGE EtherDoge EDOGE $5.1e-07 LowVol -49.88% -62.40% 9.55%
1193 INDIA India Coin INDIA $0.000341 LowVol -6.36% 6.44% 47.39%
1194 WA WA Space WA $0.027278 LowVol 1.43% 6.44% 52.69%
1195 EBIT eBIT EBIT $0.004681 LowVol 205.05% 36.86% 152.50%
1196 NAMO NamoCoin NAMO $0.000249 LowVol 1.71% 19.01% 97.11%
1197 IQT iQuant IQT $0.172204 LowVol 1.40% -2.17% -7.46%
1198 SKC Skeincoin SKC $0.031711 LowVol 1.41% 35.74% 120.68%
1199 FRN Francs FRN $0.027297 LowVol 2.25% -10.12% 22.40%
1200 HDLB HODL Bucks HDLB $0.068195 LowVol 1.43% 48.99%
1201 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.091551 LowVol 1.43% -5.69% 18.60%
1202 MAVRO Mavro MAVRO $0.033756 LowVol 1.41% -20.79% 70.09%
1203 HIGH High Gain HIGH $0.000341 LowVol 1.43% -29.04% -44.93%
1204 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000507 LowVol 1.40% 6.67%
1205 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol 4.70% 36.31% 44.39%
1206 XQN Quotient XQN $0.007842 LowVol 1.43% 39.89% 27.95%
1207 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000511 LowVol 1.43% 59.66% -25.01%
1208 TELL Tellurion TELL $0.000272 LowVol 10.99% 12.78% -19.64%
1209 EGOLD eGold EGOLD $0.013368 LowVol -33.67% -25.17% 91.01%
1210 IBTC iBTC IBTC $0.011371 LowVol 23.38% 1.08% 158.16%
1211 EGG EggCoin EGG $0.042622 LowVol -32.92% -29.53% -2.90%
1212 FUDD DimonCoin FUDD $0.000761 LowVol 0.25% -15.48% -45.23%
1213 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.013639 LowVol 1.43% -22.59% -29.04%
1214 IRL IrishCoin IRL $0.004944 LowVol 1.43% 103.63%
1215 DASHS Dashs DASHS $0.051316 LowVol 1.43% -5.77% -18.27%
1216 EUSD eUSD EUSD $0.000229 LowVol 0.04% -10.74% -48.49%
1217 XAU Xaucoin XAU $0.045179 LowVol 1.41% 50.24%
1218 CYDER Cyder CYDER $0.000341 LowVol 1.43% 6.44% 47.39%
1219 YES Yescoin YES $0.000170 LowVol 1.43% 6.40% 47.96%
1220 KASHH KashhCoin KASHH $0.000170 LowVol 1.43% 6.44% 84.33%
1221 MARX MarxCoin MARX $0.001630 LowVol 3.26% 3.25% 59.67%
1222 FFC FireFlyCoin FFC $0.000170 LowVol 1.43% 6.55% 47.41%
1223 NTC Natcoin NTC $0.085243 LowVol 1.43% -36.14% -43.63%
1224 EDRC EDRCoin EDRC $0.076921 LowVol 3.64% 27.78% 54.49%
1225 DBG Digital Bulli… DBG $0.007672 LowVol 1.43% 1.03% 13.55%
1226 GMX GoldMaxCoin GMX $0.010413 LowVol 342.50% 52.07% 719.09%
1227 CME Cashme CME $0.000170 LowVol 1.43% -25.79% 47.39%
1228 QBT Cubits QBT $0.003998 LowVol 3.52% 3.24% 0.01%
1229 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.006990 LowVol 1.43% 81.84% 72.81%
1230 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000511 LowVol 1.43% 15.71%
1231 ELC Elacoin ELC $0.112744 LowVol 2.06% -3.72% 30.00%
1232 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000341 LowVol 1.43% 6.44% -1.74%
1233 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002387 LowVol 1.43% 3.47% 42.90%
1234 BEST BestChain BEST $0.002255 LowVol 3.82% 54.72% 83.71%
1235 ZSE ZSEcoin ZSE $0.021451 LowVol 1.77% 24.00% 101.83%
1236 CC CyberCoin CC $0.000170 LowVol 1.43% 6.44% 47.39%
1237 TEAM TeamUp TEAM $0.000511 LowVol 1.43% 59.66% 104.85%
1238 LEPEN LePen LEPEN $0.000151 LowVol 1.39% -4.61% 99.51%
1239 STARS StarCash Network STARS $0.113747 LowVol 1.43% -35.36% -41.21%
1240 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001401 LowVol 11.13% -10.77% 21.09%
1241 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000114 LowVol 0.25% -36.39% -29.58%
1242 BGR Bongger BGR $0.000238 LowVol 6.23% 38.91%
1243 BXC Bitcedi BXC $0.003751 LowVol 1.43% 19.84% 2.37%
1244 HCC Happy Creator… HCC $0.000682 LowVol 1.43% 6.55% 17.93%
1245 9COIN 9COIN 9COIN $0.003751 LowVol 1.43% 6.44% 21.05%
1246 VOYA Voyacoin VOYA $3.39 LowVol 1.43% -0.99%
1247 YEL Yellow Token YEL $0.005838 LowVol 0.25% 11.84% -54.05%
1248 CYC Cycling Coin CYC $0.001534 LowVol 1.41% 15.34%
1249 SWP Swapcoin SWP $0.071077 LowVol 0.25% 12.82% -16.02%
1250 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005350 LowVol 0.91% -1.66% 24.42%
1251 BITOK Bitok BITOK $0.000091 LowVol 0.18% -43.07% -21.16%
1252 AV AvatarCoin AV $0.056090 LowVol 1.43% -5.00% 29.68%
1253 IFC Infinitecoin IFC $0.000025 LowVol 4.76% 20.48% 108.05%
1254 MAGN Magnetcoin MAGN $0.927381 LowVol 40.10% 41.56% 42.99%
1255 AXIOM Axiom AXIOM $0.025062 LowVol 1.41% 6.44% 41.63%
1256 IPY Infinity Pay IPY $0.002310 LowVol 0.25% 13.32% 33.41%
1257 RCN Rcoin RCN $0.000170 LowVol 1.43% 6.44% 47.39%
1258 PRIMU Primulon PRIMU $0.000269 LowVol -7.73% -9.40% 29.73%
1259 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.061022 LowVol 0.13% 6.63% 49.69%
1260 DON Donationcoin DON $0.000761 LowVol -0.42% 18.81% 32.86%
1261 GRN Granite GRN $0.017049 LowVol 1.43% 6.55% -13.14%
1262 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.010245 LowVol 1.41% 69.11% 100.43%
1263 PSY Psilocybin PSY $0.028812 LowVol 1.43% 36.86%
1264 BIT First Bitcoin BIT $0.010741 LowVol 1.43% -1.39% -14.03%
1265 QORA Qora QORA $0.238681 LowVol 1.43% 6.44% 5.95%
1266 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002898 LowVol 1.41% -9.43% 79.00%
1267 10MT 10M Token 10MT $0.002480 LowVol 0.25% 12.74% 233.42%
1268 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000852 LowVol 1.43% 6.67% 22.86%
1269 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000170 LowVol 1.43% 6.56% 28.95%
1270 MONETA Moneta MONETA $0.000511 LowVol 1.43% -20.00% 25.21%
1271 ASN Aseancoin ASN $0.006819 LowVol 1.41% -2.40% -61.23%
1272 WINK Wink WINK $0.000341 LowVol 1.43% 6.44%
1273 CLINT Clinton CLINT $0.013639 LowVol 1.41% 7.98%
1274 SFE SafeCoin SFE $0.000170 LowVol 1.41% 6.44% 47.39%
1275 QBC Quebecoin QBC $0.002728 LowVol 1.43% 6.55% 38.76%
1276 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004433 LowVol 1.41% 45.66% 44.73%
1277 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.381037 LowVol 1.41% -22.98%
1278 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000170 LowVol 1.43% 6.44% -26.30%
1279 PRN Protean PRN $0.000089 LowVol 1.95% -25.54% -6.06%
1280 GBRC Global Busine… GBRC $0.000170 LowVol 1.43% 6.55%
1281 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003921 LowVol 1.43% 2.73%
1282 OMC Omicron OMC $0.180545 LowVol 1.43% 37.70%
1283 LTH LAthaan LTH $0.001193 LowVol 1.41% 49.02% 106.51%
1284 DISK DarkLisk DISK $0.001023 LowVol 1.43% -20.17% -0.15%
1285 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -1.10% -11.56% -98.29%
1286 X2 X2 X2 $0.000170 LowVol 1.43% 6.44% 47.39%
1287 FUTC FutCoin FUTC $0.003410 LowVol 1.43% 6.55% 77.82%
1288 NBE BitCentavo NBE $0.000002 LowVol 5.69%
1289 TCR TheCreed TCR $0.000682 LowVol 1.43% 7.89% 156.05%
1290 BET BetaCoin BET $0.001875 LowVol 1.43% 6.88%
1291 MBL MobileCash MBL $0.000682 LowVol 1.43% 6.44%
1292 OPES Opescoin OPES $0.002046 LowVol 1.43% -15.78%
1293 CBD CBD Crystals CBD $0.002898 LowVol 1.43% 0.53% 78.63%
1294 PRM PrismChain PRM $0.002046 LowVol 1.41% 16.12% 40.77%
1295 XDE2 XDE II XDE2 $4.43 LowVol 1.45% 8.48% 167.34%
1296 PDG PinkDog PDG $0.000341 LowVol 1.43% 194.78%
1297 PCN PeepCoin PCN $0.000170 LowVol 1.43% 7.31% 47.39%
1298 NBIT netBit NBIT $0.025062 LowVol 1.43% -67.33% -61.79%
1299 FBL Faceblock FBL $0.001804 LowVol 0.25% 9.58%
1300 STEX STEX STEX $1.25 LowVol 0.24% 0.66% 43.42%
1301 GML GameLeagueCoin GML $0.015003 LowVol 1.43%
1302 TURBO TurboCoin TURBO $0.000170 LowVol 1.43% 6.44%
1303 TRICK TrickyCoin TRICK $0.015514 LowVol 1.45% -24.83% 39.74%
1304 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003069 LowVol 1.41% 15.45%
1305 WOW Wowcoin WOW $0.000117 LowVol -1.25% -16.55% 1.14%
1306 ANTX Antimatter ANTX $0.000002 LowVol 3.93% -98.01%
1307 VGC VegasCoin VGC $0.000095 LowVol -1.25% -40.50%
1308 KARMA Karmacoin KARMA $0.000173 LowVol 8.50% 49.97%
1309 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 119.11%
1310 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 3.53% 8.37%
1311 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 11.28%
1312 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1313 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 88.75%
1314 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1315 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -5.49%
1316 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1317 OP Operand OP $0.000979 LowVol 5.83%
1318 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol
1319 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1320 POKE PokeCoin POKE $0.000171 LowVol 7.02% -25.89%
1321 GAIN UGAIN GAIN $0.002323 LowVol 3.60% 54.42%
1322 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol -1.04%
1323 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 17.16%
1324 SPORT SportsCoin SPORT $0.001491 LowVol 3.45%
1325 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 2.58% 42.04%
1326 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol
1327 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol
1328 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -7.75%
1329 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1330 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.128276 LowVol 3.07%
1331 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 23.18%
1332 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -78.45%
1333 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 3.81%
1334 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 2.55% 0.54%
1335 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 86.03%
1336 XTD XTD Coin XTD $0.000167 LowVol 4.09%
1337 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1338 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1339 XYLO XYLO XYLO $0.880311 LowVol 3.51%
1340 UNC UNCoin UNC $0.000149 28.71%
1341 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1342 FC Facecoin FC $0.003480 -6.13%
1343 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -3.72%

Quay lại phần 1

Phản hồi