Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 12/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 8h ngày 12/12/2017 (GMT +7) của 1343 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 12/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16910.50 trên tổng giá trị $283,000,379,764

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $512.01 trên tổng giá trị $49,297,773,293

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1437.76 trên tổng giá trị $24,226,813,132

    + Đồng LTC Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $222.05 trên tổng giá trị $12,048,939,974

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.26 trên tổng giá trị $11,844,384,600

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng EVC EventChain (EVC) đang có giá hiện tại $0.149667 trên tổng giá trị đã biến động tăng 78.11% trong 1h qua

    + Đồng XCS CybCSec (XCS) đang có giá hiện tại $0.003199 trên tổng giá trị $37,855 đã biến động tăng 72.47% trong 1h qua

    + Đồng IMX Impact (IMX) đang có giá hiện tại $0.000505 trên tổng giá trị $55,310 đã biến động tăng 49.77% trong 1h qua

    + Đồng PTOY Patientory (PTOY) đang có giá hiện tại $0.335331 trên tổng giá trị $23,473,170 đã biến động tăng 49.72% trong 1h qua

    + Đồng VRC VeriCoin (VRC) đang có giá hiện tại $0.799453 trên tổng giá trị $24,389,383 đã biến động tăng 48.49% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000041 trên tổng giá trị $212,633 đã biến động tăng 1875.07% trong 24h qua

    + Đồng OPAL Opal (OPAL) đang có giá hiện tại $0.244961 trên tổng giá trị $3,709,650 đã biến động tăng 556.32% trong 24h qua

    + Đồng SPRTS Sprouts (SPRTS) đang có giá hiện tại $6.6e-07 trên tổng giá trị $939,392 đã biến động tăng 379.20% trong 24h qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.004646 trên tổng giá trị $7,316,090 đã biến động tăng 375.23% trong 24h qua

    + Đồng ZEIT Zeitcoin (ZEIT) đang có giá hiện tại $0.000126 trên tổng giá trị $4,658,625 đã biến động tăng 361.77% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $20.38 trên tổng giá trị đã biến động tăng 972.36% trong 7 ngày qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000154 trên tổng giá trị $68,175,664 đã biến động tăng 835.51% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.010206 trên tổng giá trị đã biến động tăng 769.74% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.004646 trên tổng giá trị $7,316,090 đã biến động tăng 631.33% trong 7 ngày qua

    + Đồng OPAL Opal (OPAL) đang có giá hiện tại $0.244961 trên tổng giá trị $3,709,650 đã biến động tăng 537.30% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 8h ngày 12/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ISL IslaCoin ISL $200,561 $0.132497 1,513,704 $539 -0.07%
702 PXI Prime-XI PXI $199,389 $0.011116 17,936,980 $547 -0.07% 6.46% 71.74%
703 MONK Monkey Project MONK $197,622 $1.87 105,797 $21,794 20.43% 94.66% -48.35%
704 ECO EcoCoin ECO $192,506 $0.167298 1,150,678 $11,880 0.20% -0.77% -38.23%
705 DRXNE DROXNE DRXNE $192,356 $0.003035 63,380,420 $1,813 0.06% 3.67% 40.21%
706 USDE USDe USDE $190,957 $0.000168 1,134,236,104 $1,166 -0.07% -46.29% 18.08%
707 BXT BitTokens BXT $183,719 $0.326088 563,403 $2,503 -0.15% -44.47% -51.80%
708 SCORE Scorecoin SCORE $182,226 $0.006005 30,346,591 $2,972 -0.08% 12.04% 46.77%
709 ICE iDice ICE $179,122 $0.114017 1,571,013 $547 5.13% -46.59% 44.24%
710 SRC SecureCoin SRC $179,023 $0.021707 8,247,386 $1,729 -0.07% 0.91% 44.55%
711 BTPL Bitcoin Planet BTPL $174,197 $0.030963 5,625,961 $849 -0.15% -8.38% 65.19%
712 COAL BitCoal COAL $170,526 $0.037895 4,500,000 $3,195 -0.05% 7.49% 66.18%
713 CJ Cryptojacks CJ $170,290 $0.000419 406,568,581 $749 16.20% 8.22% 8.06%
714 CACH CacheCoin CACH $167,251 $0.039868 4,195,132 $1,003 0.41% 15.14% 32.67%
715 SOIL SOILcoin SOIL $163,846 $0.028735 5,702,048 $4,813 7.69% 101.21% 149.99%
716 CRDNC Credence Coin CRDNC $155,599 $0.045404 3,427,006 $851,587 -3.07% 13.26% -98.89%
717 PIE PIECoin PIE $153,588 $0.011448 13,415,813 $1,019 0.01% 29.88% 86.15%
718 EAGLE EagleCoin EAGLE $147,324 $0.070375 2,093,421 $11,140 -0.28% 34.14% -15.08%
719 KAYI Kayicoin KAYI $143,845 $0.000506 284,253,514 $1,418 -0.77% -34.81% -5.90%
720 ACP AnarchistsPrime ACP $143,676 $0.032692 4,394,874 $926 -0.07% 6.15% 47.70%
721 MNM Mineum MNM $142,969 $0.015151 9,436,367 $986 -0.13% -32.37% -26.41%
722 RPC RonPaulCoin RPC $142,451 $0.158424 899,174 $731 -0.07% 37.27% 118.88%
723 REE ReeCoin REE $140,640 $0.000055 2,560,000,000 $1,085 0.12% 6.92% 27.23%
724 NEVA NevaCoin NEVA $139,753 $0.056313 2,481,715 $817 -0.64% -6.59% 33.98%
725 UNITS GameUnits UNITS $139,513 $0.040171 3,472,983 $1,485 -0.13% 2.27% 44.74%
726 XCXT CoinonatX XCXT $138,709 $0.008553 16,217,251 $860 -0.07% 17.00% 6.78%
727 BIP BipCoin BIP $136,448 $0.083851 1,627,261 $922 -0.30% 11.60% 82.28%
728 TAJ TajCoin TAJ $134,609 $0.016666 8,076,755 $2,150 -0.76% 2.72% 56.07%
729 XCO X-Coin XCO $126,391 $0.010205 12,384,976 $3,060 6.82% 44.12% 21.72%
730 300 300 Token 300 $126,268 $420.89 300 $2,277 -0.15% 48.74% 137.13%
731 MAR Marijuanacoin MAR $125,347 $0.081941 1,529,726 $707 1.11% 16.42% -33.63%
732 BITEUR bitEUR BITEUR $119,082 $1.23 96,935 $3,882 0.68% -0.67% -2.43%
733 CMT Comet CMT $118,140 $0.135353 872,830 $1,897 -0.01% 0.33% 60.57%
734 HONEY Honey HONEY $117,511 $0.341723 343,877 $4,810 -8.30% -34.45% -24.64%
735 VUC Virta Unique … VUC $108,858 $0.001769 61,528,650 $2,144 -0.09% -3.03% 26.26%
736 GLT GlobalToken GLT $108,240 $0.004088 26,478,500 $1,076 -2.14% -10.65% 91.63%
737 AERM Aerium AERM $103,400 $0.141763 729,386 $6,519 2.67% -28.99% -72.30%
738 PRC PRCoin PRC $101,672 $0.006398 15,892,200 $28,087 -0.15% 3.92% -37.12%
739 CPN CompuCoin CPN $99,204 $0.005058 19,615,019 $1,057 0.13% 43.00% 45.99%
740 MST MustangCoin MST $99,087 $0.157196 630,343 $610 -0.10% -10.55% 14.56%
741 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $97,960 $0.012199 8,030,000 $1,634 -0.11% 15.97% -22.63%
742 GPL Gold Pressed … GPL $91,441 $0.356459 256,527 $569 -0.01% 29.15% 16.52%
743 SGR Sugar Exchange SGR $86,815 $0.024804 3,500,000 $1,860 -14.68% -16.04% -29.58%
744 KRONE Kronecoin KRONE $79,790 $0.021078 3,785,412 $800 -0.15% 14.52% 84.28%
745 ITZ Interzone ITZ $79,331 $0.041435 1,914,590 $1,554 -0.15% 65.25% 132.40%
746 KURT Kurrent KURT $78,415 $0.007905 9,919,485 $524 -1.45% 8.21% -18.69%
747 LUNA Luna Coin LUNA $75,843 $0.045694 1,659,804 $1,199 32.80% 85.19% 141.54%
748 EOT EOT Token EOT $75,572 $0.009148 8,260,903 $3,595 -5.04% -19.02% -26.21%
749 OS76 OsmiumCoin OS76 $70,140 $0.078455 894,026 $1,100 -0.07% 82.95% 186.77%
750 ERY Eryllium ERY $64,385 $0.011742 5,483,040 $1,735 -0.13% 29.78% 80.06%
751 WOMEN WomenCoin WOMEN $63,587 $0.001438 44,220,400 $1,102 2.20% -22.13% -49.78%
752 ICON Iconic ICON $63,384 $0.106907 592,894 $732 0.01% 30.94% 53.87%
753 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $58,105 $0.066028 880,002 $44,971 0.62% -22.66% 189.66%
754 VPRC VapersCoin VPRC $48,497 $0.000062 780,124,964 $1,438 4.86% 71.74% 10.03%
755 GBC GBCGoldCoin GBC $47,694 $0.004198 11,361,817 $523 0.00% 172.76% 297.42%
756 EGO EGO EGO $40,406 $0.000673 60,000,001 $807 -0.07% -28.38% -14.70%
757 XCS CybCSec XCS $37,855 $0.003199 11,834,082 $962 72.47% -0.93% 1.59%
758 NTWK Network Token NTWK $35,557 $0.003047 11,671,310 $920 -0.30% 36.97% -19.12%
759 CASH Cashcoin CASH $35,464 $0.000768 46,158,242 $2,440 -26.81% -2.02% -35.89%
760 CRTM Corethum CRTM $35,290 $0.014116 2,500,000 $1,465 -0.30% 34.95% -11.76%
761 MSCN Master Swiscoin MSCN $32,673 $0.000730 44,739,580 $843 -0.12% -10.53% -30.51%
762 SDP SydPak SDP $31,668 $0.198157 159,811 $723 -0.07% 7.43% 45.65%
763 LBTC LiteBitcoin LBTC $31,509 $0.009883 3,188,280 $19,457 3.15% 7.42% -39.71%
764 VLTC Vault Coin VLTC $30,270 $0.000997 30,354,090 $1,316 -0.07% 5.51% -18.79%
765 GSR GeyserCoin GSR $26,297 $0.561135 46,864 $6,370 -0.15% 27.91% 325.50%
766 CREVA CrevaCoin CREVA $24,172 $0.000664 36,390,750 $1,979 -0.07% 32.41% -12.85%
767 XRC Rawcoin XRC $20,186 $0.028638 704,882 $2,664 -0.07% 27.05% 56.67%
768 CTO Crypto CTO $18,597 $0.001515 12,273,706 $1,941 -0.07% -46.89% -82.91%
769 LVPS LevoPlus LVPS $14,522 $0.009596 1,513,256 $4,088 -21.97% -9.95% -12.73%
770 VOLT Bitvolt VOLT $12,722 $0.000842 15,112,554 $806 -16.79% 14.30% 55.55%
771 BRAIN Braincoin BRAIN $10,197 $0.001010 10,094,424 $670 -0.07% -77.76% -83.03%
772 HMC HarmonyCoin HMC $7,085 $0.012624 561,235 $7,681 4.03% 13.80% 14.10%
773 UNITY SuperNET UNITY $44,209,848 $54.17 816,061 13.37% 14.19%
774 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
775 PGL Prospectors Gold PGL $11,765,703 $0.182414 64,500,000 LowVol -0.32% 129.58% 212.07%
776 ECOB Ecobit ECOB $6,512,311 $0.014653 444,444,444 LowVol 2.60% 0.24% 20.31%
777 YASH YashCoin YASH $5,219,224 $0.521908 10,000,275 LowVol -0.07% -22.48% 7.20%
778 OPAL Opal OPAL $3,709,650 $0.244961 15,143,840 LowVol 4.78% 556.32% 537.30%
779 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -2.32%
780 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 22.29%
781 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,545,246 $0.000111 22,891,988,476 LowVol -9.52% 225.38% 209.17%
782 JNS Janus JNS $2,461,035 $0.106907 23,020,335 LowVol -0.15% 8.25% -17.97%
783 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,122,312 $4.55 465,952 LowVol -1.01% 1.00% -16.01%
784 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,052,002 $0.338230 6,066,884 LowVol -14.45% 4.33% -2.85%
785 MBI Monster Byte MBI $1,849,105 $0.109917 16,822,736 LowVol -0.59% 27.52% 49.12%
786 HTC HitCoin HTC $1,825,114 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 5.91% 43.32%
787 NKA IncaKoin NKA $1,783,855 $0.000156 11,411,191,475 LowVol 1.46% 17.03% 39.52%
788 RC RussiaCoin RC $1,701,035 $0.203039 8,377,873 LowVol -0.07% -24.96% 25.40%
789 SHORTY Shorty SHORTY $1,700,410 $0.017004 100,000,000 LowVol -0.07% 4.42% 39.25%
790 CNO Coin(O) CNO $1,686,454 $0.016036 105,168,044 LowVol -0.11% 9.26% 79.12%
791 DCY Dinastycoin DCY $1,435,933 $0.001011 1,420,858,063 LowVol 0.27% 7.58% 27.34%
792 BTSR BTSR BTSR $1,223,796 $0.372624 3,284,266 LowVol 0.22% 7.52% 84.46%
793 STRC StarCredits STRC $1,181,111 $0.262469 4,500,000 LowVol -0.15% 8.71% 30.30%
794 METAL MetalCoin METAL $1,137,598 $0.014788 76,925,527 LowVol 6.03% 53.66%
795 SDC ShadowCash SDC $1,135,066 $0.169536 6,695,133 LowVol -3.96% 12.35%
796 INPAY InPay INPAY $1,104,420 $0.110442 10,000,000 LowVol -0.07% 7.43% 22.87%
797 GOOD Goodomy GOOD $997,908 $0.002261 441,349,000 LowVol -0.20% 45.80% 79.56%
798 TALK BTCtalkcoin TALK $971,459 $0.014879 65,290,635 LowVol 6.54% 45.93% 51.83%
799 TES TeslaCoin TES $866,483 $0.011788 73,505,490 LowVol -2.49% 19.75% 17.58%
800 NOBL NobleCoin NOBL $814,214 $0.000352 2,315,962,384 LowVol 0.72% -25.28% 26.45%
801 RIYA Etheriya RIYA $777,046 $0.491325 1,581,531 LowVol 1.64% 21.94% 56.63%
802 FC2 FuelCoin FC2 $752,895 $0.007408 101,636,444 LowVol -0.07% -14.06% 45.30%
803 AU AurumCoin AU $738,572 $2.49 296,216 LowVol -0.14% 26.81% 52.31%
804 VAL Valorbit VAL $736,644 $0.000138 5,323,844,540 LowVol 20.01%
805 TROLL Trollcoin TROLL $686,050 $0.001212 566,104,110 LowVol 1.64% -0.94% 32.68%
806 J Joincoin J $671,119 $0.274105 2,448,402 LowVol 1.28% -10.21% 258.54%
807 BPC Bitpark Coin BPC $659,659 $0.008795 75,000,000 LowVol -0.23% 13.16% -16.77%
808 CARBON Carboncoin CARBON $643,854 $0.000042 15,392,009,960 LowVol -0.73% 5.24% -48.65%
809 OTX Octanox OTX $615,347 $0.072394 8,500,001 LowVol -0.07% -3.86% 22.42%
810 V Version V $606,929 $0.001293 469,559,762 LowVol 1.05% 2.78% 13.34%
811 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $606,211 $0.111676 5,428,300 LowVol 0.71% 5.07% 31.71%
812 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
813 UNI Universe UNI $589,623 $0.050341 11,712,679 LowVol -0.15% 2.57% 3.78%
814 UNIC UniCoin UNIC $585,804 $0.197262 2,969,674 LowVol 1.54% 22.85% 95.69%
815 ITI iTicoin ITI $585,510 $18.30 32,000 LowVol 1.61% 2.44% -10.69%
816 CRM Cream CRM $573,773 $0.012797 44,835,445 LowVol -9.49% 14.97% -12.63%
817 VIDZ PureVidz VIDZ $567,552 $0.004530 125,279,775 LowVol 0.98% 34.73% 75.90%
818 SAC SACoin SAC $566,875 $0.080812 7,014,771 LowVol -0.07% 7.43% 1.38%
819 WAY WayGuide WAY $555,806 $0.005556 100,040,708 LowVol -0.07% 12.40% 46.03%
820 USC Ultimate Secu… USC $541,084 $0.052313 10,343,113 LowVol -0.42% 5.64% -1.87%
821 FUNK The Cypherfunks FUNK $541,067 $0.000012 46,329,807,499 LowVol 2.27% 26.84% 86.70%
822 C2 Coin2.1 C2 $518,962 $0.005191 99,976,323 LowVol -0.18% 46.02% 128.92%
823 NYAN Nyancoin NYAN $504,808 $0.001583 318,929,301 LowVol 2.07% 12.18% 36.38%
824 JET Jetcoin JET $503,262 $0.103286 4,872,509 LowVol -0.15% -9.71% 163.61%
825 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 51.26%
826 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -47.46%
827 GUN Guncoin GUN $464,960 $0.002355 197,422,528 LowVol 0.77% 16.08% 19.54%
828 LOT LottoCoin LOT $446,004 $0.000031 14,491,014,421 LowVol 2.93% 11.30% 61.83%
829 BERN BERNcash BERN $429,987 $0.006036 71,234,301 LowVol 0.48% 7.78% 63.04%
830 FLY Flycoin FLY $400,904 $1.90 210,806 LowVol -0.07% 50.11%
831 FUCK FuckToken FUCK $391,431 $0.007616 51,392,878 LowVol -0.30% -13.13% 20.13%
832 SHDW Shadow Token SHDW $388,956 $0.055565 7,000,000 LowVol -0.18% 5.09%
833 ROC Rasputin Onli… ROC $387,361 $0.357465 1,083,633 LowVol -0.30% 14.32% -19.54%
834 GLC GlobalCoin GLC $384,021 $0.005893 65,171,010 LowVol -0.07% -14.44% -7.51%
835 STS Stress STS $380,578 $0.000673 565,134,332 LowVol -0.15% 9.18%
836 Q2C QubitCoin Q2C $376,108 $0.001515 248,220,351 LowVol 0.01% 28.59% 13.16%
837 ECA Electra ECA $357,801 $0.000016 22,008,620,565 LowVol -0.08% 3.85% 218.63%
838 I0C I0Coin I0C $351,484 $0.016749 20,985,476 LowVol 0.20% -0.95% -5.82%
839 SH Shilling SH $347,610 $0.008753 39,712,425 LowVol 5.39% 51.69%
840 MAD SatoshiMadness MAD $343,579 $0.000172 2,000,683,485 LowVol 9.58%
841 BIGUP BigUp BIGUP $341,015 $0.000161 2,119,725,138 LowVol -0.09% 3.18% 39.90%
842 BLC Blakecoin BLC $338,912 $0.022411 15,122,697 LowVol 0.41% 19.47% 93.08%
843 CON PayCon CON $337,692 $0.014655 23,042,604 LowVol -8.92% 101.20% 173.36%
844 FRC Freicoin FRC $328,831 $0.011112 29,593,453 LowVol -0.07% -1.49% 29.49%
845 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 17.15%
846 TRK Truckcoin TRK $322,758 $0.002046 157,787,158 LowVol 0.84% 15.24% 15.79%
847 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $320,699 $0.024171 13,267,930 LowVol 0.46% 6.42% 52.28%
848 SPACE SpaceCoin SPACE $307,367 $0.014625 21,016,964 LowVol 1.14% 27.44% 77.91%
849 WMC WMCoin WMC $304,696 $0.026432 11,527,489 LowVol -0.07% 7.43% 45.40%
850 HAL Halcyon HAL $304,600 $0.057242 5,321,321 LowVol -0.07% 53.53% 107.41%
851 YAC Yacoin YAC $282,650 $0.002357 119,919,377 LowVol -0.07% 7.47% 94.41%
852 EVIL Evil Coin EVIL $271,829 $0.012932 21,020,383 LowVol -0.12% 7.96% 27.10%
853 LANA LanaCoin LANA $271,597 $0.000323 841,721,045 LowVol -0.14% -9.24% -5.93%
854 STV Sativacoin STV $264,528 $0.037327 7,086,833 LowVol 0.87% -5.82% -9.69%
855 TRI Triangles TRI $259,070 $3.55 72,891 LowVol -0.07% -15.35% 10.18%
856 PR Prototanium PR $252,539 $1.29 195,948 LowVol -4.55% -26.15% -3.36%
857 RED RedCoin RED $240,761 $0.003249 74,107,896 LowVol 0.34% 17.33% 51.78%
858 HODL HOdlcoin HODL $239,394 $0.001515 157,992,845 LowVol -0.07% 20.90% -10.95%
859 TEK TEKcoin TEK $238,774 $0.000169 1,414,054,562 LowVol 3.09% 29.49% 46.20%
860 ARI Aricoin ARI $238,577 $0.001701 140,262,505 LowVol 1.62% 7.18% 39.76%
861 XCRE Creatio XCRE $234,978 $0.011451 20,520,514 LowVol -0.18% 34.06% 136.48%
862 GRT Grantcoin GRT $226,683 $0.005248 43,190,469 LowVol -0.10% -1.46% 24.67%
863 BUMBA BumbaCoin BUMBA $222,480 $0.009898 22,478,372 LowVol -0.07% 5.26% 91.54%
864 KED Darsek KED $220,810 $0.015147 14,577,351 LowVol -0.07% 40.42% 38.36%
865 CYP Cypher CYP $220,758 $0.034682 6,365,285 LowVol -0.07% 5.01% 32.43%
866 ACOIN Acoin ACOIN $216,051 $0.177079 1,220,085 LowVol -0.03% 5.88% 10.53%
867 VTA Virtacoin VTA $212,633 $0.000041 5,201,310,113 LowVol 3.64% 1875.07%
868 WYV Wyvern WYV $212,044 $0.118860 1,783,980 LowVol -0.15% -15.64% 2.51%
869 FRK Franko FRK $211,559 $0.227295 930,767 LowVol 11.70% 53.88%
870 OHM OHM OHM $211,424 $0.007071 29,900,152 LowVol -0.07% 7.43% 46.21%
871 RBX Ripto Bux RBX $210,524 $0.000552 381,236,123 LowVol -0.12% 20.76% 40.19%
872 E4ROW E4ROW E4ROW $203,338 $0.035290 5,762,000 LowVol -0.41% 14.07% 55.63%
873 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 111.96%
874 LEA LeaCoin LEA $194,026 $0.000616 315,140,291 LowVol -1.66% 35.56% 33.08%
875 ARCO AquariusCoin ARCO $193,654 $0.129265 1,498,119 LowVol 1.31% 14.90% 68.50%
876 DLC Dollarcoin DLC $191,648 $0.021045 9,106,714 LowVol -0.07% 7.43% 46.03%
877 EUC Eurocoin EUC $187,360 $0.015090 12,416,554 LowVol -2.69% 16.35% 31.08%
878 PHO Photon PHO $184,031 $0.000009 20,581,732,026 LowVol 4.19% 11.25% 119.31%
879 BITZ Bitz BITZ $178,330 $0.089573 1,990,891 LowVol -0.22% 7.59%
880 FIRE Firecoin FIRE $177,067 $1.80 98,412 LowVol -0.07% -19.25% 21.93%
881 ANTI AntiBitcoin ANTI $176,423 $0.010101 17,465,159 LowVol -0.07% 2.35% -0.44%
882 IMS Independent M… IMS $176,357 $0.032848 5,368,934 LowVol -0.10% -5.55% 108.86%
883 DBTC Debitcoin DBTC $174,920 $0.009718 17,999,629 LowVol 3.40% -5.42% -12.31%
884 EMD Emerald Crypto EMD $174,824 $0.009145 19,117,129 LowVol 0.85% 63.46% -13.25%
885 XRA Ratecoin XRA $174,314 $0.001515 115,071,640 LowVol 0.20% -5.05% 9.56%
886 SOON SoonCoin SOON $165,755 $0.013300 12,462,620 LowVol 0.01% 11.74% 64.80%
887 MARS Marscoin MARS $161,559 $0.005713 28,279,074 LowVol 0.38% 33.90% 37.39%
888 URC Unrealcoin URC $154,922 $0.022055 7,024,402 LowVol -0.15% -12.94% -13.60%
889 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol
890 DRM Dreamcoin DRM $153,418 $0.062629 2,449,632 LowVol 19.70% 55.25%
891 HXX Hexx HXX $152,161 $0.102266 1,487,893 LowVol -0.10% -11.05% 155.82%
892 TSE Tattoocoin (S… TSE $151,888 $0.001680 90,421,856 LowVol 0.02% 78.06% 32.45%
893 BOST BoostCoin BOST $151,693 $0.012795 11,855,487 LowVol -0.07% 7.47% 1.85%
894 GPU GPU Coin GPU $144,197 $0.003562 40,477,042 LowVol 1.30% 28.41% 24.99%
895 AMMO Ammo Rewards AMMO $144,039 $0.001852 77,777,777 LowVol -0.07% 68.88% 29.24%
896 ARG Argentum ARG $142,748 $0.016592 8,603,323 LowVol 1.80% 27.90% 19.94%
897 611 SixEleven 611 $136,916 $0.317112 431,760 LowVol -0.10% 9.79% 83.21%
898 VOT VoteCoin VOT $135,908 $0.008250 16,474,625 LowVol -0.07% -4.29% -29.10%
899 PX PX PX $133,327 $0.001387 96,132,665 LowVol -8.85%
900 MCRN MACRON MCRN $132,181 $0.000329 401,421,401 LowVol 4.06% -28.58% -17.75%
901 JIN Jin Coin JIN $129,329 $0.013132 9,848,485 LowVol -0.07% -3.78% -34.91%
902 GP GoldPieces GP $128,251 $0.105110 1,220,161 LowVol -0.03% -7.38% -6.72%
903 XPY PayCoin XPY $126,776 $0.010719 11,827,746 LowVol -16.48% -11.53%
904 AMBER AmberCoin AMBER $125,071 $0.002862 43,699,481 LowVol -0.15% -8.51% -57.35%
905 BAS BitAsean BAS $120,441 $0.024088 5,000,000 LowVol -0.30% 2.05% 7.74%
906 URO Uro URO $116,265 $0.096300 1,207,310 LowVol -0.15% 0.32%
907 CRX Chronos CRX $115,149 $0.001562 73,729,962 LowVol -12.88% -10.26% 83.97%
908 VEC2 VectorAI VEC2 $114,884 $0.006903 16,643,396 LowVol -0.07% 7.47% 32.17%
909 SCRT SecretCoin SCRT $114,621 $0.027106 4,228,672 LowVol -0.07% 6.81% 19.95%
910 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
911 POP PopularCoin POP $108,220 $0.000032 3,372,875,244 LowVol -2.26% 8.46% 25.37%
912 CF Californium CF $106,987 $0.044446 2,407,099 LowVol -0.15% 8.40% 28.48%
913 GCC GuccioneCoin GCC $105,872 $0.005219 20,285,537 LowVol -0.07% 14.84% 50.92%
914 BITGOLD bitGold BITGOLD $103,546 $1297.36 79.8131 LowVol 0.75% -6.37% -13.61%
915 BVC BeaverCoin BVC $99,483 $0.031934 3,115,258 LowVol 1.38% 5.58% 40.03%
916 ZMC ZetaMicron ZMC $98,997 $0.000165 600,344,291 LowVol 5.22%
917 MRJA GanjaCoin MRJA $97,512 $0.021903 4,451,920 LowVol -0.07% -4.16% 34.81%
918 WARP WARP WARP $96,620 $0.088219 1,095,224 LowVol -0.15% 7.43% 43.02%
919 ADCN Asiadigicoin ADCN $96,539 $0.003872 24,931,054 LowVol -0.07% 7.43% 45.51%
920 MND MindCoin MND $96,172 $0.006061 15,867,695 LowVol -0.15% 4.53% 35.18%
921 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $95,869 $0.001203 79,719,140 LowVol 9.62% 5.53%
922 ALL Allion ALL $95,701 $0.015437 6,199,359 LowVol -4.44% -8.47% 13.47%
923 FXE FuturXe FXE $95,124 $0.404058 235,421 LowVol -0.07% 7.38% -3.81%
924 $$$ Money $$$ $94,392 $0.002057 45,887,218 LowVol 2.11% 29.37% 29.92%
925 ARB ARbit ARB $92,731 $0.011785 7,868,530 LowVol -0.15% 30.53%
926 COXST CoExistCoin COXST $92,133 $0.003400 27,100,000 LowVol -0.80% 255.42% 204.23%
927 NRO Neuro NRO $90,926 $0.002357 38,577,096 LowVol -0.15% -20.84% 21.41%
928 BTQ BitQuark BTQ $90,210 $0.009933 9,081,731 LowVol -0.07% 9.54% 19.92%
929 BLRY BillaryCoin BLRY $89,319 $0.009933 8,992,017 LowVol -0.07% 40.90% -33.05%
930 MAY Theresa May Coin MAY $87,575 $0.003463 25,286,600 LowVol -0.48% -5.59% 1.48%
931 DRS Digital Rupees DRS $84,327 $0.000165 510,802,961 LowVol 5.38% 43.19%
932 ICOB ICOBID ICOB $83,764 $0.000785 106,701,874 LowVol 0.87% -16.64% 48.15%
933 BLZ BlazeCoin BLZ $81,750 $0.000134 608,557,394 LowVol 3.31% 29.75% 72.96%
934 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
935 BENJI BenjiRolls BENJI $80,445 $0.003972 20,255,396 LowVol -0.10% 56.64% 49.29%
936 EMP EMoneyPower EMP $78,182 $0.008498 9,200,000 LowVol 6.33%
937 JWL Jewels JWL $78,148 $0.003872 20,181,636 LowVol -0.15% 7.88%
938 CAGE CageCoin CAGE $75,105 $7.4e-07 101,168,328,395 LowVol 0.52% -23.85% -48.48%
939 XBTS Beatcoin XBTS $73,663 $0.048314 1,524,686 LowVol -8.88% 45.78% 91.38%
940 VIP VIP Tokens VIP $73,037 $0.000875 83,450,403 LowVol 11.69% 59.60%
941 SPT Spots SPT $68,863 $0.003073 22,406,021 LowVol 8.71% 19.48% 0.78%
942 EXN ExchangeN EXN $67,833 $0.013300 5,100,000 LowVol -1.78% 25.60% 14.85%
943 BSC BowsCoin BSC $67,034 $0.012078 5,550,102 LowVol 11.69% 13.94%
944 ZYD Zayedcoin ZYD $66,225 $0.010606 6,243,840 LowVol -0.15% 4.12% 104.45%
945 CNC CHNCoin CNC $65,371 $0.001319 49,574,823 LowVol 9.92% -34.81%
946 ATX Artex Coin ATX $65,154 $0.003469 18,781,750 LowVol -0.15% -16.96% -10.19%
947 PONZI PonziCoin PONZI $64,803 $0.075256 861,099 LowVol -0.07% -16.49% 99.75%
948 CRT CRTCoin CRT $64,060 $0.808116 79,270 LowVol -0.07% 7.43% 46.03%
949 TOR Torcoin TOR $62,653 $0.198157 316,179 LowVol -0.07% 110.74% -3.06%
950 KIC KibiCoin KIC $62,269 $0.004236 14,701,000 LowVol 3.77% 35.14% -14.87%
951 ORLY Orlycoin ORLY $61,697 $0.001684 36,646,779 LowVol -0.07% 7.43% 32.72%
952 PRX Printerium PRX $61,676 $0.005217 11,821,728 LowVol -0.07% 30.72% 59.53%
953 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 38.80%
954 BRAT BRAT BRAT $60,458 $0.000378 160,000,000 LowVol -2.19% -38.72% 67.99%
955 RBT Rimbit RBT $60,238 $0.000522 115,499,623 LowVol 1.24% 63.79% -3.05%
956 DIBC DIBCOIN DIBC $60,115 $0.012023 5,000,000 LowVol -0.05% 13.47% -20.62%
957 CXT Coinonat CXT $59,578 $0.006909 8,623,200 LowVol 0.90% -2.09% 35.87%
958 FLAX Flaxscript FLAX $59,134 $0.010587 5,585,731 LowVol 1.10% 3.74% -52.58%
959 WORM HealthyWormCoin WORM $56,596 $0.000505 112,055,044 LowVol -0.15% -19.40% 119.04%
960 IMX Impact IMX $55,310 $0.000505 109,509,108 LowVol 49.77% 7.52% 338.08%
961 SONG SongCoin SONG $54,626 $0.001677 32,565,300 LowVol 3.57% -1.28% 91.17%
962 IMPS ImpulseCoin IMPS $54,536 $0.002694 20,245,510 LowVol -0.07% -21.87% 21.80%
963 FUZZ FuzzBalls FUZZ $53,668 $0.011112 4,829,945 LowVol -0.07% 41.81% 33.03%
964 PULSE Pulse PULSE $52,961 $0.003704 14,298,972 LowVol 0.22% 20.24% 12.12%
965 CWXT CryptoWorldX … CWXT $51,688 $0.000867 59,630,200 LowVol -0.30% -10.92% -0.30%
966 SFC Solarflarecoin SFC $51,237 $0.003638 14,083,450 LowVol -4.51% 20.28% -12.89%
967 RIDE Ride My Car RIDE $51,152 $0.000505 101,276,976 LowVol -0.07% 61.20% 61.15%
968 DES Destiny DES $50,642 $0.031651 1,600,000 LowVol -0.07% 117.18%
969 CESC CryptoEscudo CESC $48,522 $0.000337 144,105,100 LowVol 0.01% 7.43% 26.09%
970 ROOFS Roofs ROOFS $43,772 $0.000337 130,000,000 LowVol -0.15% 114.85% 13.97%
971 BOAT BOAT BOAT $43,439 $0.002342 18,547,845 LowVol -16.22% 14.57% 37.98%
972 EREAL eREAL EREAL $43,431 $0.000635 68,427,562 LowVol -0.30% -27.98% 31.88%
973 HVCO High Voltage HVCO $42,261 $0.028284 1,494,171 LowVol -0.15% 10.09% 48.52%
974 AGLC AgrolifeCoin AGLC $42,122 $0.005556 7,581,604 LowVol -0.15% -5.49%
975 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 34.28%
976 VRS Veros VRS $40,848 $0.000084 486,609,040 LowVol -7.58% 51.78% 23.56%
977 STEPS Steps STEPS $40,764 $0.002189 18,625,017 LowVol -0.15% 7.56%
978 DPAY DPAY DPAY $40,053 $0.000504 79,541,001 LowVol 7.10% 49.04%
979 OFF Cthulhu Offer… OFF $39,733 $0.015152 2,622,273 LowVol -0.55% 4.09% 8.62%
980 SCS Speedcash SCS $39,541 $0.151017 261,831 LowVol -0.15% 39.05% 115.08%
981 G3N G3N G3N $39,466 $0.005219 7,561,891 LowVol -0.15% -16.64% 2.88%
982 BIOS BiosCrypto BIOS $38,560 $0.001852 20,821,709 LowVol -0.15% -5.49%
983 MTM MTMGaming MTM $38,530 $0.012844 2,999,967 LowVol -1.18% -3.12% 41.76%
984 UET Useless Ether… UET $38,259 $0.009647 3,965,716 LowVol -11.37% 6.02% 2.98%
985 SLEVIN Slevin SLEVIN $36,456 $0.000521 70,000,000 LowVol 10.78% -9.64%
986 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 0.34%
987 BNX BnrtxCoin BNX $35,419 $0.001333 26,569,001 LowVol 0.74% 12.83% 29.84%
988 DLISK DAPPSTER DLISK $33,672 $0.000337 100,000,000 LowVol -0.15% -28.35% -1.26%
989 PLNC PLNcoin PLNC $31,649 $0.001852 17,089,600 LowVol -0.07% 41.42%
990 XOC Xonecoin XOC $31,112 $0.074077 420,000 LowVol -0.15% 43.73% 129.90%
991 LIR LetItRide LIR $30,560 $0.000842 36,303,586 LowVol 0.01% 9.81%
992 ZNE Zonecoin ZNE $29,124 $0.011280 2,581,970 LowVol -0.07% 7.47%
993 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $28,680 $0.038049 753,776 LowVol -0.07% 33.61%
994 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 1.53%
995 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -3.71%
996 WBB Wild Beast Block WBB $26,546 $0.156909 169,183 LowVol 0.57% 14.01% 0.82%
997 ALTC Antilitecoin ALTC $26,527 $0.000842 31,512,613 LowVol 0.01% 7.43% 8.67%
998 DIX Dix Asset DIX $25,379 $2.5e-07 100,000,000,000 LowVol -37.28% -36.73% 14.65%
999 FRAZ Frazcoin FRAZ $24,322 $0.002615 9,299,573 LowVol 6.73% 227.26% 265.60%
1000 PLACO PlayerCoin PLACO $23,651 $0.000673 35,120,000 LowVol -0.15% 7.47% -12.10%
1001 GRIM Grimcoin GRIM $23,368 $0.001146 20,398,986 LowVol -0.07% -22.15% -40.96%
1002 IBANK iBank IBANK $23,333 $0.005155 4,526,324 LowVol 6.11% 78.89%
1003 GEERT GeertCoin GEERT $21,176 $0.004159 5,091,200 LowVol 1.32% 114.21% 116.19%
1004 JS JavaScript Token JS $20,526 $0.002568 7,991,996 LowVol -0.30% 13.16% 10.89%
1005 RSGP RSGPcoin RSGP $20,138 $11.66 1,727 LowVol -0.15% 7.83% 38.76%
1006 SLFI Selfiecoin SLFI $18,185 $0.000169 107,829,281 LowVol 0.10% 7.74% 46.31%
1007 GBT GameBet Coin GBT $17,899 $0.000842 21,262,780 LowVol -0.15% -56.74%
1008 P7C P7Coin P7C $17,615 $0.000500 35,220,238 LowVol 6.38% 44.19%
1009 JOBS JobsCoin JOBS $17,597 $0.000166 106,019,270 LowVol 5.95% -50.29%
1010 BIOB BioBar BIOB $17,000 $0.019193 885,756 LowVol 25.09% 12.36% -7.02%
1011 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 6.97%
1012 SOCC SocialCoin SOCC $15,388 $0.011112 1,384,879 LowVol -0.15% 7.43% 38.46%
1013 ARGUS Argus ARGUS $15,384 $0.013397 1,148,324 LowVol 1.37% 14.46% 47.03%
1014 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $14,208 $0.001050 13,532,750 LowVol -0.02% -15.10% -31.89%
1015 ELS Elysium ELS $14,160 $0.003536 4,005,012 LowVol -0.07% -22.21% -9.81%
1016 DAS DAS DAS $12,799 $0.004694 2,726,468 LowVol -1.55%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $11,221 $0.003339 3,360,417 LowVol -2.67% 50.94% 23.87%
1018 MILO MiloCoin MILO $10,899 $0.001010 10,789,954 LowVol -0.15% -61.67%
1019 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol 14.22%
1020 CONX Concoin CONX $10,150 $0.013637 744,266 LowVol -0.15% 58.27% 91.07%
1021 TRADE Tradecoin TRADE $9,322 $0.001179 7,910,279 LowVol -0.15% -6.00% -7.53%
1022 TSTR Tristar Coin TSTR $8,465 $0.001684 5,027,857 LowVol -0.07% -2.34% -66.04%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,074 $0.033393 211,827 LowVol -1.25% 33.37%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,806 LowVol 30.71%
1026 MRNG MorningStar MRNG $5,553 $0.000170 32,701,308 LowVol -0.03% -9.84%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,640 $0.003367 1,377,917 LowVol -0.15% 7.47% 89.24%
1028 MGM Magnum MGM $3,948 $0.000997 3,960,151 LowVol 6.03% -75.98%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -8.39%
1030 ULA Ulatech ULA $3,360 $0.016836 199,586 LowVol -0.15% -68.40% 4.83%
1031 XNG Enigma XNG $3,146 $0.189234 16,627 LowVol -13.60% 0.62% 50.98%
1032 DGCS Digital Credits DGCS $3,004 $0.000516 5,826,388 LowVol 9.67% 123.62%
1033 NANOX Project-X NANOX $2,592 $33112.70 0.078264 LowVol 5.65% -45.71%
1034 TOKEN SwapToken TOKEN $2,221 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol 0.52% 25.64% -17.70%
1035 SOJ Sojourn SOJ $1,438 $0.002964 485,214 LowVol -0.10% 78.35% -46.44%
1036 EBT Ebittree Coin EBT $1,297 $0.001026 1,264,511 LowVol -0.07% -27.69% -62.58%
1037 ABN Abncoin ABN $619 $0.009136 67,700 LowVol -0.07% -42.28% -32.72%
1038 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1039 DMB Digital Money… DMB $496 $0.001177 421,300 LowVol -0.07% 4.25% 2.07%
1040 ENV Environ ENV $283 $0.000002 132,717,518 LowVol -0.68% 41.93% 55.70%
1041 CALC CaliphCoin CALC $132 $0.001515 87,140 LowVol -0.15% 24.82% 109.68%
1042 FDC Future Digita… FDC $38 $0.000014 2,753,201 LowVol 0.52%
1043 FAL Falcoin FAL $33 $0.000168 196,766 LowVol -0.15% 46.03%
1044 APW AppleCoin APW $14 $0.000168 82,801 LowVol -0.15% 7.43% 45.61%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $4.25 $21,164,500 -0.01% 11.76% 44.11%
1046 CMT CyberMiles CMT $0.210439 $8,910,240 -2.31% -7.55%
1047 BCD Bitcoin Diamo… BCD $36.50 $7,738,620 -3.31% -5.88% -21.80%
1048 ITC IoT Chain ITC $0.843950 $5,224,930 -5.63% -5.27%
1049 ERO Eroscoin ERO $0.171580 $4,650,910 1.29% 7.81%
1050 AI POLY AI AI $20.21 $3,564,970 -0.15% 4.58% 30.84%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $3.24 $3,341,240 0.85% -5.71% 21.54%
1052 ETN Electroneum ETN $0.103717 $2,570,850 -1.46% -4.95% 7.81%
1053 REC Regalcoin REC $28.01 $2,191,290 -3.50% -1.83% -40.49%
1054 GRX GOLD Reward T… GRX $4.00 $2,114,240 3.80% -21.03% -22.51%
1055 NULS Nuls NULS $0.873807 $2,089,310 1.84% 11.42% 6.85%
1056 FRST FirstCoin FRST $17.68 $1,785,560 0.15% 7.80% 8.20%
1057 FRGC Fargocoin FRGC $10.93 $1,683,290 -0.04% 5.83% 6.06%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.47 $1,374,850 1.54% -1.98% -17.82%
1059 TSL Energo TSL $0.030713 $746,232 -2.34% 0.02% 0.22%
1060 STC Santa Coin STC $0.706579 $722,810 4.13% 4.95%
1061 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.97 $699,613 2.06% 16.12% 50.00%
1062 B2X SegWit2x [Fut… B2X $198.84 $673,196 -1.24% -6.56% -9.14%
1063 BTE BitSerial BTE $6.26 $583,663 -0.94% -7.67% -23.19%
1064 RYZ ANRYZE RYZ $0.021539 $525,700 18.08% 9.41% 11.34%
1065 XIN Infinity Econ… XIN $0.022223 $483,651 -2.61% -19.92% -20.46%
1066 WC WINCOIN WC $0.740727 $470,323 13.74% 13.75% -36.89%
1067 UGT UG Token UGT $0.463299 $380,786 -3.73% 8.44% 6.13%
1068 THS TechShares THS $0.939521 $370,144 -0.21% 4.93% 12.73%
1069 BSR BitSoar BSR $0.252368 $321,426 -0.22% 30.42% 26.83%
1070 LLT LLToken LLT $0.355565 $268,941 -0.42% 3.66% -35.04%
1071 BOT Bodhi BOT $0.412528 $234,110 -2.92% 2.38% -5.49%
1072 XCPO Copico XCPO $0.023618 $233,851 -5.39% 14.97% -4.84%
1073 SBC StrikeBitClub SBC $1.11 $196,560 -2.45% -64.86%
1074 XID Sphre AIR XID $0.182969 $161,635 -0.55% 7.25% 0.54%
1075 BT2 BT2 [CST] BT2 $83.71 $157,439 -5.90% 12.91% -56.52%
1076 CAPP Cappasity CAPP $0.018834 $110,379 2.70% 2.88%
1077 QBT Qbao QBT $0.246636 $102,813 -0.01% 16.74% -2.25%
1078 ADK Aidos Kuneen ADK $47.31 $100,591 -0.07% 7.43% 77.94%
1079 GBG Golos Gold GBG $0.160493 $99,312 -1.33% -0.05% 15.73%
1080 INF InfChain INF $0.013469 $97,478 -0.15% 10.17% -4.98%
1081 ICX ICON ICX $2.01 $80,032 2.80% 12.54% 47.79%
1082 VIU Viuly VIU $0.017457 $77,123 -1.38% 71.36% 104.37%
1083 BTCM BTCMoon BTCM $0.029938 $72,572 -3.49% -22.36% -58.95%
1084 MKR Maker MKR $477.30 $70,618 0.19% 17.32% 21.36%
1085 DSR Desire DSR $0.429956 $70,090 12.36% 13.29% 65.74%
1086 BTU Bitcoin Unlim… BTU $84.37 $64,706 0.34% -2.60% -31.78%
1087 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.071048 $59,403 -5.35% -7.54% -18.04%
1088 VASH VPNCoin VASH $0.006398 $52,183 -2.64% -17.24% 0.19%
1089 TER TerraNova TER $20.38 $46,344 -10.13% 36.51% 972.36%
1090 MSD MSD MSD $0.008752 $39,682 -2.50% -6.27% -29.68%
1091 PCOIN Pioneer Coin PCOIN $0.841451 $38,634 -7.01%
1092 SNOV Snovio SNOV $0.004376 $33,791 -14.62% -11.04%
1093 BT1 BT1 [CST] BT1 $16254.30 $32,137 -1.71% 5.45% 42.16%
1094 SEND Social Send SEND $0.069027 $30,053 -0.19% -15.85%
1095 KBR Kubera Coin KBR $0.173408 $28,293 2.84%
1096 FOR FORCE FOR $0.013736 $26,694 20.74% 22.45% 8.58%
1097 WISH MyWish WISH $0.137313 $25,084 -11.38% -7.91% 13.24%
1098 B3 B3Coin B3 $0.000101 $24,280 8.93% 1.64% 155.97%
1099 COR CORION COR $0.673552 $23,246 -0.15% -21.48% -17.00%
1100 BCDN BlockCDN BCDN $0.092413 $22,927 0.91% 7.57%
1101 CMP Compcoin CMP $10.02 $22,584 -0.17% -1.35%
1102 EVR Everus EVR $1.39 $21,206 -0.02% 4.62% -21.52%
1103 XID International… XID $0.008755 $19,867 -0.15% 3.40% 7.11%
1104 TOK Tokugawa TOK $0.505072 $19,711 -18.33%
1105 FRD Farad FRD $0.103414 $14,719 -11.97% 53.12% -14.23%
1106 AKY Akuya Coin AKY $0.124585 $13,634 6.31% 7.95% -17.60%
1107 NUKO Nekonium NUKO $0.075929 $11,482 0.07% 16.91%
1108 WILD Wild Crypto WILD $0.185333 $11,440 0.81% 41.31% 13.20%
1109 DAY Chronologic DAY $3.51 $10,712 -0.20% -0.56% -46.32%
1110 MCR Macro MCR $1.65 $9,797 4.80% 3.11% 10.64%
1111 GLS GlassCoin GLS $0.809631 $8,402 0.18% 35.92% -56.75%
1112 SKR Sakuracoin SKR $0.010206 $8,243 -2.66% 9.60% 769.74%
1113 PLX PlexCoin PLX $0.028512 $8,104 -2.34% -14.94% -56.72%
1114 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $7,524 2.67% 25.94% -3.84%
1115 MGC GulfCoin MGC $0.003704 $7,357 -0.07% 19.70% 37.23%
1116 DGPT DigiPulse DGPT $0.964616 $7,087 15.70% -11.65% -16.99%
1117 DEUS DeusCoin DEUS $0.300013 $7,045 -0.07% 8.23% -17.76%
1118 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000253 $6,937 -0.30% -44.48% -67.42%
1119 FLASH Flash FLASH $0.005392 $6,714 -0.05% -9.26% 6.48%
1120 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003698 $6,173 3.20% 4.71% 31.70%
1121 TCOIN T-coin TCOIN $0.000168 $5,864 -0.07% -31.69% -23.46%
1122 SND Sand Coin SND $0.670038 $5,740 -4.18% 38.83% 8.41%
1123 STU bitJob STU $0.040775 $5,706 3.98% 14.96% 34.50%
1124 BPL Blockpool BPL $0.155487 $5,480 -0.08% -16.49% 1.33%
1125 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.010104 $5,188 -0.30% 125.44% -38.34%
1126 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005688 $5,150 -2.11% -0.98% 34.02%
1127 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.211154 $5,124 -9.19% -8.64% -54.18%
1128 SUR Suretly SUR $2.61 $5,064 -0.15% 7.89% -23.02%
1129 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002270 $4,318 -11.39% -20.29% -12.66%
1130 PNX Phantomx PNX $0.013420 $4,238 -20.45% -11.25% -33.04%
1131 ACC AdCoin ACC $0.113480 $3,933 2.65% 14.81% 50.98%
1132 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.010058 $3,565 -1.10% 62.97% 144.75%
1133 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.130814 $3,542 -0.15% 7.43% 25.74%
1134 MCI Musiconomi MCI $0.042281 $3,197 -0.10% 71.92% 20.75%
1135 MINEX Minex MINEX $0.017097 $3,150 -0.13% -7.35% 10.51%
1136 EFYT Ergo EFYT $16.84 $2,925 -0.78% 23.79% 40.66%
1137 TOP TopCoin TOP $0.001154 $2,899 -13.67% 145.33% 173.81%
1138 XRY Royalties XRY $0.000162 $2,876 -0.22% 7.31% -8.76%
1139 CASH Cash Poker Pro CASH $0.065496 $2,751 -0.41% 22.62% 62.68%
1140 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.045699 $2,732 -0.30% 1.25% -22.25%
1141 ONG onG.social ONG $0.225447 $2,515 -0.30% 22.50% 37.95%
1142 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.85 $2,404 -0.15% 7.52% 20.15%
1143 BON Bonpay BON $1.42 $2,251 0.97% 12.38%
1144 ABC Alphabit ABC $26.26 $2,243 -0.07% 10.27% 42.59%
1145 OX OX Fina OX $0.000182 $2,216 0.78% -4.78% 26.98%
1146 HYTV Hyper TV HYTV $0.002539 $2,188 -0.96% -32.90% -31.42%
1147 ACES Aces ACES $0.000168 $2,126 -0.15% 7.55% 40.95%
1148 BAT BatCoin BAT $0.000006 $2,094 -13.28% 35.42% 178.77%
1149 PRES President Trump PRES $0.001166 $2,068 19.26% -23.44% -62.83%
1150 MGC MergeCoin MGC $0.012122 $2,046 4.48% 2.00% -21.64%
1151 GAY GAY Money GAY $0.017000 $2,039 -0.08% 40.56% 90.43%
1152 ZBC Zilbercoin ZBC $0.029772 $1,991 -2.56% 5.06% -17.37%
1153 TIE TIES Network TIE $0.099572 $1,979 -14.99% 1.68% 57.06%
1154 VULC Vulcano VULC $0.004526 $1,919 -1.49% -51.40% -46.50%
1155 GARY President Joh… GARY $0.231492 $1,908 -0.15% 7.43% 19.88%
1156 MEN PeopleCoin MEN $0.000168 $1,876 -0.15% 7.43%
1157 SISA SISA SISA $0.014421 $1,858 6.68% 29.96% 1.07%
1158 ACN Avoncoin ACN $0.000505 $1,759 -0.07% -25.73% 12.65%
1159 AIB Advanced Inte… AIB $0.014078 $1,618 -6.39% 4.40% 221.35%
1160 BLX Blockchain Index BLX $3.55 $1,552 -0.30% 14.07% 19.53%
1161 XOT Internet of T… XOT $2355.32 $1,506 -0.15% 7.43% 8.11%
1162 MOTO Motocoin MOTO $0.021526 $1,392 3.57% 41.56% 507.16%
1163 BOS BOScoin BOS $1.38 $1,357 -0.24% 7.41% 10.33%
1164 WIC Wi Coin WIC $0.002537 $1,227 -0.12% -4.18% -2.82%
1165 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006605 $1,148 0.13% 68.79% 88.55%
1166 LKC LinkedCoin LKC $0.000168 $1,141 -66.72% -46.27% -26.94%
1167 APC AlpaCoin APC $0.030673 $1,109 -0.07% 8.32% 16.29%
1168 ETT EncryptoTel [… ETT $0.100713 $1,107 -0.15% -6.25% -14.23%
1169 PEC Peacecoin PEC $0.075761 $1,038 19.59% 3.90% 24.57%
1170 DMC DynamicCoin DMC $0.002132 $958 3.68% -19.38% -40.21%
1171 DFS DFSCoin DFS $0.005648 $853 -0.55% 4.00% -29.85%
1172 TRIA Triaconta TRIA $10.15 $851 -0.30% 14.06% 8.63%
1173 HNC Huncoin HNC $0.002525 $850 -0.15% 15.10% 51.32%
1174 FAP FAPcoin FAP $0.004546 $746 -0.15% -59.72% -29.59%
1175 EVC EventChain EVC $0.149667 $735 78.11% 13.77% 39.81%
1176 BUB Bubble BUB $0.022223 $656 7.64% 27.38% 10.11%
1177 HAT Hawala.Today HAT $0.349223 $630 0.00% 68.03% 84.73%
1178 PLC PlusCoin PLC $0.000914 $605 -0.30% 12.55% 56.96%
1179 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001877 $597 -16.18% -23.19% -10.48%
1180 BSN Bastonet BSN $0.000842 $594 -0.15% 7.47% 17.01%
1181 EAG EA Coin EAG $4.54 $588 -0.15% 80.03% 69.54%
1182 DUB Dubstep DUB $0.002694 $578 0.01% -10.13% 16.23%
1183 UR UR UR $0.001196 $573 1.32% 9.40% 76.41%
1184 LDCN LandCoin LDCN $0.001605 $566 1.25% 17.63% -58.70%
1185 REGA Regacoin REGA $0.000673 $557 -0.15% -46.27% -66.21%
1186 BTBc Bitbase BTBc $0.004377 $534 -0.15% 0.33% -54.35%
1187 RHFC RHFCoin RHFC $0.001010 $526 -0.07% -5.49% -2.65%
1188 COUPE Coupecoin COUPE $0.000091 LowVol -0.48% -19.69% 101.73%
1189 EXRN EXRNchain EXRN $0.000002 LowVol -0.30% 78.43% 9.74%
1190 ANI Animecoin ANI $0.000168 LowVol 0.01% -46.29% 11.17%
1191 WA WA Space WA $0.026937 LowVol -0.07% 7.43% 50.31%
1192 INDIA India Coin INDIA $0.000337 LowVol -33.38% 7.43% 46.03%
1193 EBIT eBIT EBIT $0.001539 LowVol -0.30% -54.52% -16.88%
1194 NAMO NamoCoin NAMO $0.000245 LowVol 2.02% 19.71% 85.03%
1195 IQT iQuant IQT $0.170072 LowVol -4.53% -1.25% -7.99%
1196 SKC Skeincoin SKC $0.031315 LowVol -0.07% 36.97% 116.61%
1197 FRN Francs FRN $0.026808 LowVol 0.68% -9.84% 18.78%
1198 HDLB HODL Bucks HDLB $0.067343 LowVol -0.15% 48.28%
1199 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.090408 LowVol -0.15% -3.62% 17.12%
1200 MAVRO Mavro MAVRO $0.033335 LowVol -0.07% -11.99% 69.66%
1201 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 LowVol -0.41% -23.95% 119.45%
1202 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000501 LowVol -24.64% 6.72%
1203 TELL Tellurion TELL $0.000232 LowVol -14.47% -10.90% -29.88%
1204 HIGH High Gain HIGH $0.000337 LowVol -0.15% -28.35% -45.71%
1205 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000505 LowVol -0.07% 61.14% -25.73%
1206 SAK Sharkcoin SAK $0.002084 LowVol 3.79% 9.68% -8.51%
1207 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol -1.15% 16.89% 38.61%
1208 XQN Quotient XQN $0.007744 LowVol -0.07% 41.19% 26.74%
1209 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000168 LowVol -0.15% 7.43% -26.99%
1210 FUDD DimonCoin FUDD $0.000762 LowVol -0.41% -14.53% -45.14%
1211 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.013469 LowVol -0.15% -22.35% -30.40%
1212 IRL IrishCoin IRL $0.004882 LowVol 0.01% 104.13%
1213 EUSD eUSD EUSD $0.000229 LowVol -0.30% -9.74% -44.29%
1214 DASHS Dashs DASHS $0.050676 LowVol -0.07% -4.89% -11.67%
1215 XAU Xaucoin XAU $0.044615 LowVol -0.12% 48.83%
1216 IBTC iBTC IBTC $0.009241 LowVol -0.30% -16.95% 110.10%
1217 CME Cashme CME $0.000168 LowVol -0.07% -39.37% 46.03%
1218 YES Yescoin YES $0.000168 LowVol -0.07% 7.42% 46.60%
1219 KASHH KashhCoin KASHH $0.000168 LowVol -0.15% 7.43% 105.89%
1220 QBT Cubits QBT $0.003887 LowVol -5.18% 0.63% -1.51%
1221 ELC Elacoin ELC $0.110610 LowVol 0.18% -4.17% 27.96%
1222 MARX MarxCoin MARX $0.001591 LowVol -3.53% 2.49% 56.22%
1223 FFC FireFlyCoin FFC $0.000168 LowVol -0.07% 7.47% 46.06%
1224 CYDER Cyder CYDER $0.000337 LowVol -0.15% 7.43% 46.03%
1225 NTC Natcoin NTC $0.084179 LowVol -0.07% -31.91% -45.57%
1226 DBG Digital Bulli… DBG $0.007576 LowVol -0.07% 5.75% 12.18%
1227 EDRC EDRCoin EDRC $0.074743 LowVol 1.90% 26.96% 49.77%
1228 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.006903 LowVol -0.07% 83.52% 72.60%
1229 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000337 LowVol -0.15% 7.43% -2.65%
1230 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000505 LowVol -0.15% 17.12%
1231 ZSE ZSEcoin ZSE $0.021134 LowVol -0.41% 40.08% 99.50%
1232 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002357 LowVol -0.15% 7.43% 40.83%
1233 BEST BestChain BEST $0.002193 LowVol 2.35% 53.77% 79.40%
1234 CC CyberCoin CC $0.000168 LowVol -0.07% 7.43% 46.06%
1235 TEAM TeamUp TEAM $0.000505 LowVol -0.07% 61.14% 102.76%
1236 LEPEN LePen LEPEN $0.000149 LowVol 2.40% -4.07% 88.03%
1237 GMX GoldMaxCoin GMX $0.002357 LowVol -0.07% -66.31% 86.06%
1238 STARS StarCash Network STARS $0.112326 LowVol -0.15% -34.04% -41.68%
1239 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000114 LowVol -0.41% -35.67% -29.46%
1240 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001262 LowVol -0.07% -19.44% 9.50%
1241 BGR Bongger BGR $0.000228 LowVol 0.06% 34.52% 93.25%
1242 HCC Happy Creator… HCC $0.000673 LowVol -0.07% 7.47% 16.82%
1243 9COIN 9COIN 9COIN $0.003704 LowVol -0.07% 7.43% 17.73%
1244 VOYA Voyacoin VOYA $3.35 LowVol -0.15% 5.26%
1245 ASN Aseancoin ASN $0.006734 LowVol -0.15% -10.97% -61.19%
1246 YEL Yellow Token YEL $0.005839 LowVol -0.30% 13.09% -51.93%
1247 CYC Cycling Coin CYC $0.001515 LowVol -0.07% 16.00%
1248 SWP Swapcoin SWP $0.071093 LowVol -0.30% 14.08% -15.92%
1249 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005310 LowVol 1.59% -0.30% 24.78%
1250 BXC Bitcedi BXC $0.003704 LowVol -0.07% 20.73% 1.83%
1251 BITOK Bitok BITOK $0.000091 LowVol -1.21% -42.06% -21.24%
1252 AV AvatarCoin AV $0.055390 LowVol -0.15% -3.62% 28.48%
1253 AXIOM Axiom AXIOM $0.024748 LowVol -0.07% 7.47% 40.30%
1254 IFC Infinitecoin IFC $0.000025 LowVol 2.82% 17.12% 101.35%
1255 IPY Infinity Pay IPY $0.002310 LowVol -0.41% 15.86% 33.63%
1256 RCN Rcoin RCN $0.000168 LowVol -0.07% 7.43% 46.03%
1257 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.060861 LowVol -1.25% 10.89% 51.31%
1258 DON Donationcoin DON $0.000764 LowVol 0.37% 21.99% 36.04%
1259 GRN Granite GRN $0.016836 LowVol 0.01% 7.37% -12.30%
1260 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.010117 LowVol -0.07% 70.04% 89.86%
1261 PRIMU Primulon PRIMU $0.000293 LowVol -0.15% 0.77% 40.11%
1262 PSY Psilocybin PSY $0.028452 LowVol 0.11% 35.59%
1263 BIT First Bitcoin BIT $0.010606 LowVol -0.07% -0.47% -14.89%
1264 QORA Qora QORA $0.235700 LowVol -0.15% 7.56% 4.22%
1265 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002862 LowVol 0.01% -8.69% 78.29%
1266 10MT 10M Token 10MT $0.002480 LowVol -0.30% 14.00% 233.96%
1267 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000842 LowVol 0.01% 7.08% 21.69%
1268 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000168 LowVol -0.54% 7.48% 24.87%
1269 EGOLD eGold EGOLD $0.020209 LowVol -0.30% 14.36% 189.20%
1270 MONETA Moneta MONETA $0.000505 LowVol -0.07% -19.43% 26.86%
1271 WINK Wink WINK $0.000337 LowVol -0.15% 7.43%
1272 CLINT Clinton CLINT $0.013469 LowVol -0.15% 6.16%
1273 SFE SafeCoin SFE $0.000168 LowVol -0.07% 7.43% 46.03%
1274 QBC Quebecoin QBC $0.002694 LowVol -0.15% 7.47% 37.46%
1275 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004377 LowVol -0.07% 45.79% 40.34%
1276 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.376279 LowVol -0.15% -22.32%
1277 PRN Protean PRN $0.000088 LowVol -0.10% -4.82% -7.06%
1278 GBRC Global Busine… GBRC $0.000168 LowVol -0.07% 7.43%
1279 MAGN Magnetcoin MAGN $0.662994 LowVol -0.14% 3.44% 4.47%
1280 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003872 LowVol -0.15% 1.78%
1281 OMC Omicron OMC $0.178291 LowVol 0.01% 36.14%
1282 LTH LAthaan LTH $0.001179 LowVol -0.15% 50.40% 104.48%
1283 DISK DarkLisk DISK $0.001010 LowVol -0.15% -19.40% 1.72%
1284 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 0.27% -9.56% -98.27%
1285 X2 X2 X2 $0.000168 LowVol -0.07% 7.47% 46.03%
1286 FUTC FutCoin FUTC $0.003367 LowVol -0.15% 7.43% 76.15%
1287 TCR TheCreed TCR $0.000673 LowVol -0.07% 32.06% 153.57%
1288 NBE BitCentavo NBE $0.000002 LowVol 4.19%
1289 BET BetaCoin BET $0.001852 LowVol 0.01% 6.22%
1290 MBL MobileCash MBL $0.000673 LowVol -0.15% 7.47%
1291 OPES Opescoin OPES $0.002020 LowVol -0.15% -16.54%
1292 CBD CBD Crystals CBD $0.002862 LowVol -0.15% 1.50% 76.80%
1293 PRM PrismChain PRM $0.002020 LowVol -0.15% 17.24% 40.68%
1294 XDE2 XDE II XDE2 $4.37 LowVol 1.76% 13.28% 164.99%
1295 PDG PinkDog PDG $0.000337 LowVol 0.01% 192.05%
1296 PCN PeepCoin PCN $0.000168 LowVol -0.15% 8.32% 46.03%
1297 FBL Faceblock FBL $0.001804 LowVol -0.30% 9.91%
1298 NBIT netBit NBIT $0.024748 LowVol -0.15% -67.09% -62.14%
1299 STEX STEX STEX $1.24 LowVol -1.49% 5.46% 42.60%
1300 GML GameLeagueCoin GML $0.014816 LowVol -0.07%
1301 TURBO TurboCoin TURBO $0.000168 LowVol -0.15% 7.43%
1302 EGG EggCoin EGG $0.063639 LowVol -0.07% 7.56% 45.47%
1303 TRICK TrickyCoin TRICK $0.015321 LowVol 0.01% -24.22% 38.42%
1304 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003030 LowVol -0.15% 14.36% 14.33%
1305 WOW Wowcoin WOW $0.000118 LowVol 0.62% -18.09% 2.57%
1306 ANTX Antimatter ANTX $0.000002 LowVol 4.19% -98.01%
1307 VGC VegasCoin VGC $0.000096 LowVol -5.21% -38.57% -14.17%
1308 KARMA Karmacoin KARMA $0.000173 LowVol 10.79% 50.45%
1309 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 119.75%
1310 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 5.82% 8.31%
1311 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 13.18%
1312 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1313 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 89.34%
1314 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1315 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -4.94%
1316 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1317 OP Operand OP $0.000979 LowVol 6.18%
1318 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol
1319 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1320 POKE PokeCoin POKE $0.000171 LowVol 9.38% -25.66%
1321 GAIN UGAIN GAIN $0.002323 LowVol 5.88% 54.95%
1322 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol -0.37% 0.32%
1323 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 17.54%
1324 SPORT SportsCoin SPORT $0.001491 LowVol 5.73%
1325 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 4.88% 42.51%
1326 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol
1327 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol
1328 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -10.42%
1329 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1330 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.128276 LowVol 5.34%
1331 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 23.58%
1332 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -79.76%
1333 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 6.10%
1334 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 4.81% 0.94%
1335 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 95.11%
1336 XTD XTD Coin XTD $0.000167 LowVol 6.43%
1337 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1338 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1339 XYLO XYLO XYLO $0.880311 LowVol 5.79%
1340 UNC UNCoin UNC $0.000149 29.12%
1341 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1342 FC Facecoin FC $0.003480 -6.79%
1343 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -5.08%

Quay lại phần 1

Phản hồi