Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 7h ngày 12/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 7h ngày 12/12/2017 (GMT +7) của 1343 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 7h ngày 12/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16936.80 trên tổng giá trị $283,439,888,520

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $515.14 trên tổng giá trị $49,597,927,198

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1423.38 trên tổng giá trị $23,984,344,430

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.27 trên tổng giá trị $11,861,367,530

    + Đồng LTC Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $214.20 trên tổng giá trị $11,622,977,831

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng CON PayCon (CON) đang có giá hiện tại $0.016723 trên tổng giá trị $385,332 đã biến động tăng 111.35% trong 1h qua

    + Đồng QCN QuazarCoin (QCN) đang có giá hiện tại $0.033565 trên tổng giá trị $202,900 đã biến động tăng 67.58% trong 1h qua

    + Đồng CASH Cashcoin (CASH) đang có giá hiện tại $0.001255 trên tổng giá trị $57,914 đã biến động tăng 63.54% trong 1h qua

    + Đồng TAG TagCoin (TAG) đang có giá hiện tại $0.092473 trên tổng giá trị $551,575 đã biến động tăng 63.18% trong 1h qua

    + Đồng UET Useless Ether… (UET) đang có giá hiện tại $0.012421 trên tổng giá trị $49,260 đã biến động tăng 31.16% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000039 trên tổng giá trị $204,951 đã biến động tăng 1837.68% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.072072 trên tổng giá trị $440,194 đã biến động tăng 557.31% trong 24h qua

    + Đồng OPAL Opal (OPAL) đang có giá hiện tại $0.235036 trên tổng giá trị $3,559,348 đã biến động tăng 486.00% trong 24h qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.004768 trên tổng giá trị $7,508,901 đã biến động tăng 409.16% trong 24h qua

    + Đồng SPRTS Sprouts (SPRTS) đang có giá hiện tại $6.5e-07 trên tổng giá trị $926,744 đã biến động tăng 382.38% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $21.54 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1037.09% trong 7 ngày qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000154 trên tổng giá trị $68,143,756 đã biến động tăng 836.03% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.010446 trên tổng giá trị đã biến động tăng 776.97% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.004768 trên tổng giá trị $7,508,901 đã biến động tăng 660.16% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.404290 trên tổng giá trị $30,570,186 đã biến động tăng 568.35% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 7h ngày 12/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CMPCO CampusCoin CMPCO $200,114 $0.000684 292,573,545 $2,546 -12.64% -5.47% -19.99%
702 ISL IslaCoin ISL $199,930 $0.132080 1,513,704 $537 -2.29%
703 PXI Prime-XI PXI $198,752 $0.011081 17,936,305 $558 -2.30% 5.43% 71.19%
704 DRXNE DROXNE DRXNE $191,397 $0.003020 63,378,612 $1,804 -2.38% 10.24% 39.52%
705 ECO EcoCoin ECO $191,381 $0.166320 1,150,677 $14,121 -4.92% -4.20% -38.22%
706 USDE USDe USDE $190,357 $0.000168 1,134,236,104 $1,165 -2.29% -45.31% 26.69%
707 BXT BitTokens BXT $183,135 $0.325062 563,385 $2,495 -1.93% -46.02% -49.08%
708 SCORE Scorecoin SCORE $181,281 $0.005974 30,346,591 $3,003 14.63% 7.88% 46.20%
709 SRC SecureCoin SRC $178,459 $0.021639 8,247,311 $1,749 -2.29% -8.29% 41.88%
710 BTPL Bitcoin Planet BTPL $173,641 $0.030866 5,625,701 $846 -2.29% -7.11% 63.44%
711 ICE iDice ICE $172,381 $0.109726 1,571,013 $523 15.05% -47.57% 37.95%
712 COAL BitCoal COAL $169,953 $0.037767 4,500,000 $3,242 -10.95% 7.98% 68.10%
713 DBTC Debitcoin DBTC $168,515 $0.009362 17,999,629 $515 -2.29% -6.09% -13.55%
714 CACH CacheCoin CACH $166,056 $0.039583 4,195,132 $1,064 -2.01% 19.96% 31.77%
715 CRDNC Credence Coin CRDNC $165,495 $0.048291 3,427,006 $860,180 14.43% 18.66% -98.85%
716 MONK Monkey Project MONK $163,335 $1.54 105,797 $17,771 -2.07% 63.31% -59.31%
717 SOIL SOILcoin SOIL $160,820 $0.028204 5,702,048 $4,927 -13.35% 100.71% 149.49%
718 PIE PIECoin PIE $153,105 $0.011412 13,415,807 $1,021 -2.29% 22.81% 85.51%
719 EAGLE EagleCoin EAGLE $150,077 $0.071690 2,093,421 $11,350 8.97% 38.18% -17.73%
720 KAYI Kayicoin KAYI $144,291 $0.000508 284,253,467 $1,504 -2.30% -33.96% -5.53%
721 ACP AnarchistsPrime ACP $143,224 $0.032589 4,394,874 $923 -2.29% 8.00% 44.64%
722 MNM Mineum MNM $142,494 $0.015100 9,436,367 $982 -12.02% -31.37% -26.57%
723 RPC RonPaulCoin RPC $142,002 $0.157925 899,174 $729 -2.29% 42.90% 117.00%
724 REE ReeCoin REE $140,016 $0.000055 2,560,000,000 $1,105 -1.72% -8.99% 27.83%
725 NEVA NevaCoin NEVA $139,988 $0.056408 2,481,715 $1,676 -2.40% -10.39% 35.94%
726 UNITS GameUnits UNITS $139,028 $0.040031 3,472,983 $1,480 -2.11% 3.98% 45.45%
727 XCXT CoinonatX XCXT $138,088 $0.008517 16,213,688 $875 -2.78% 23.10% 7.15%
728 CJ Cryptojacks CJ $136,472 $0.000336 406,568,581 $739 -2.29% -11.11% -12.62%
729 BIP BipCoin BIP $135,891 $0.083509 1,627,261 $918 -4.50% 13.23% 82.15%
730 TAJ TajCoin TAJ $135,199 $0.016739 8,076,755 $2,115 -3.24% 3.34% 57.12%
731 HONEY Honey HONEY $128,124 $0.372643 343,825 $4,708 -0.27% -28.09% -16.92%
732 300 300 Token 300 $125,871 $419.57 300 $2,270 -2.29% 51.71% 126.69%
733 MAR Marijuanacoin MAR $123,622 $0.080820 1,529,589 $786 -1.74% 12.29% -33.36%
734 BITEUR bitEUR BITEUR $117,858 $1.22 96,935 $4,169 0.55% -0.78% -3.64%
735 XCO X-Coin XCO $117,774 $0.009509 12,384,976 $2,203 1.59% 36.61% 16.21%
736 CMT Comet CMT $117,669 $0.134813 872,830 $2,000 -2.32% -0.38% 60.33%
737 GLT GlobalToken GLT $111,974 $0.004229 26,475,400 $1,059 1.52% -5.85% 99.11%
738 VUC Virta Unique … VUC $108,457 $0.001763 61,528,650 $2,136 -2.32% -1.46% 26.04%
739 SGR Sugar Exchange SGR $103,750 $0.029643 3,500,000 $2,062 -8.30% 4.11% -16.55%
740 AERM Aerium AERM $103,111 $0.141367 729,386 $7,313 -13.25% -33.33% -73.15%
741 PRC PRCoin PRC $101,336 $0.006377 15,889,800 $27,999 -2.28% 3.86% -37.47%
742 MST MustangCoin MST $98,837 $0.156799 630,343 $627 -2.07% -8.07% 14.19%
743 CPN CompuCoin CPN $98,661 $0.005030 19,615,019 $1,051 2.06% 44.51% 45.71%
744 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $97,727 $0.012170 8,030,000 $1,630 -1.72% 12.06% -21.01%
745 GPL Gold Pressed … GPL $91,047 $0.354920 256,527 $579 -2.27% 34.45% 15.23%
746 KRONE Kronecoin KRONE $79,511 $0.021012 3,784,062 $797 7.76% 16.77% 83.55%
747 KURT Kurrent KURT $79,427 $0.008007 9,919,485 $524 -2.06% 5.87% -15.38%
748 ITZ Interzone ITZ $79,055 $0.041305 1,913,946 $1,549 -2.23% 68.30% 133.49%
749 EOT EOT Token EOT $75,332 $0.009119 8,260,903 $3,604 -12.82% -19.72% -27.42%
750 OS76 OsmiumCoin OS76 $69,920 $0.078208 894,026 $1,112 -2.29% 43.88% 177.02%
751 ERY Eryllium ERY $64,172 $0.011704 5,483,032 $1,728 -2.51% 24.60% 79.21%
752 ICON Iconic ICON $63,185 $0.106571 592,894 $730 -2.29% 17.56% 47.48%
753 WOMEN WomenCoin WOMEN $61,380 $0.001388 44,220,400 $1,098 -2.43% -24.72% -51.33%
754 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $57,921 $0.065819 880,002 $49,806 -3.97% -25.84% 204.09%
755 CASH Cashcoin CASH $57,914 $0.001255 46,158,242 $2,432 63.54% 62.94% 5.40%
756 GBC GBCGoldCoin GBC $47,694 $0.004198 11,361,817 $523 0.00% 172.76% 294.31%
757 VPRC VapersCoin VPRC $46,328 $0.000059 780,124,964 $1,384 -1.83% 48.71% 2.81%
758 EGO EGO EGO $40,279 $0.000671 60,000,001 $805 -2.29% -27.18% -14.52%
759 NTWK Network Token NTWK $36,244 $0.003105 11,671,310 $1,077 9.30% 40.76% -12.68%
760 CRTM Corethum CRTM $35,970 $0.014388 2,500,000 $1,493 -1.67% 38.63% -3.49%
761 MSCN Master Swiscoin MSCN $32,698 $0.000731 44,739,140 $841 -0.40% -9.94% -29.99%
762 SDP SydPak SDP $31,568 $0.197533 159,811 $720 -2.29% 9.23% 45.60%
763 VLTC Vault Coin VLTC $30,174 $0.000994 30,353,910 $1,311 -2.28% 7.28% -18.22%
764 LBTC LiteBitcoin LBTC $29,918 $0.009384 3,188,280 $19,096 -8.22% 6.19% -39.16%
765 GSR GeyserCoin GSR $26,214 $0.559370 46,864 $6,378 -2.32% 43.70% 325.34%
766 CREVA CrevaCoin CREVA $24,096 $0.000662 36,390,750 $1,973 -2.29% 34.47% -15.19%
767 XCS CybCSec XCS $21,847 $0.001846 11,834,082 $953 -2.29% -43.44% -39.98%
768 XRC Rawcoin XRC $20,125 $0.028550 704,882 $2,656 -2.54% 20.81% 57.61%
769 LVPS LevoPlus LVPS $18,540 $0.012251 1,513,256 $4,073 -2.29% 17.26% 11.05%
770 CTO Crypto CTO $18,538 $0.001510 12,273,214 $1,935 -2.29% -75.96% -83.03%
771 VOLT Bitvolt VOLT $15,218 $0.001007 15,112,554 $802 -2.29% 50.15% 83.34%
772 BRAIN Braincoin BRAIN $10,165 $0.001007 10,094,424 $668 -2.29% -77.38% -83.14%
773 HMC HarmonyCoin HMC $6,708 $0.011952 561,235 $7,763 -7.33% 11.24% 8.52%
774 UNITY SuperNET UNITY $44,209,848 $54.17 816,061 18.43% 9.74%
775 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
776 PGL Prospectors Gold PGL $12,006,611 $0.186149 64,500,000 LowVol 9.56% 138.97% 219.34%
777 ECOB Ecobit ECOB $6,491,956 $0.014607 444,444,444 LowVol 3.21% -1.95% 20.36%
778 YASH YashCoin YASH $5,202,803 $0.520266 10,000,275 LowVol -2.29% -21.18% 10.36%
779 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -2.19%
780 OPAL Opal OPAL $3,559,348 $0.235036 15,143,840 LowVol -1.66% 486.00% 523.07%
781 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 22.64%
782 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,792,556 $0.000122 22,891,871,164 LowVol -3.47% 260.57% 236.32%
783 JNS Janus JNS $2,453,300 $0.106571 23,020,335 LowVol -2.29% 18.29% -20.94%
784 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,143,783 $4.60 465,952 LowVol 2.12% 5.20% -16.06%
785 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,045,545 $0.337166 6,066,878 LowVol -29.73% -5.33% 0.04%
786 MBI Monster Byte MBI $1,858,795 $0.110493 16,822,736 LowVol -0.10% 30.75% 52.25%
787 HTC HitCoin HTC $1,825,114 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 8.03% 43.34%
788 NKA IncaKoin NKA $1,750,202 $0.000153 11,411,186,771 LowVol -2.44% 18.48% 37.11%
789 RC RussiaCoin RC $1,695,681 $0.202400 8,377,873 LowVol -29.65% -23.77% 25.26%
790 SHORTY Shorty SHORTY $1,695,060 $0.016951 100,000,000 LowVol -2.29% 6.08% 39.31%
791 DCY Dinastycoin DCY $1,425,859 $0.001004 1,420,858,063 LowVol -2.19% 12.47% 27.84%
792 BTSR BTSR BTSR $1,218,177 $0.370913 3,284,266 LowVol -1.32% 8.64% 79.43%
793 STRC StarCredits STRC $1,177,394 $0.261643 4,500,000 LowVol -2.29% 12.57% 30.18%
794 METAL MetalCoin METAL $1,137,598 $0.014788 76,925,527 LowVol 8.21% 54.11%
795 SDC ShadowCash SDC $1,131,498 $0.169003 6,695,133 LowVol -14.37% 10.66%
796 INPAY InPay INPAY $1,100,950 $0.110095 10,000,000 LowVol -2.29% 9.23% 22.62%
797 GOOD Goodomy GOOD $1,000,847 $0.002268 441,349,000 LowVol 0.43% 48.80% 71.22%
798 TALK BTCtalkcoin TALK $969,187 $0.014844 65,290,635 LowVol 9.66% 48.84% 53.57%
799 TES TeslaCoin TES $886,711 $0.012063 73,505,490 LowVol -2.14% 26.13% 22.81%
800 NOBL NobleCoin NOBL $806,031 $0.000348 2,315,954,721 LowVol -2.34% -24.68% 25.52%
801 RIYA Etheriya RIYA $763,067 $0.482486 1,581,531 LowVol 3.47% 22.36% 54.58%
802 FC2 FuelCoin FC2 $750,526 $0.007384 101,636,407 LowVol -2.29% -9.65% 43.99%
803 VAL Valorbit VAL $736,639 $0.000138 5,323,803,147 LowVol 20.35%
804 AU AurumCoin AU $736,102 $2.49 296,216 LowVol -2.39% 28.82% 52.56%
805 CRM Cream CRM $675,906 $0.015075 44,835,301 LowVol -2.35% 29.40% 1.75%
806 TROLL Trollcoin TROLL $671,884 $0.001187 566,101,849 LowVol -3.78% -8.17% 32.80%
807 J Joincoin J $657,695 $0.268622 2,448,402 LowVol -2.26% -1.79% 238.45%
808 BPC Bitpark Coin BPC $657,383 $0.008765 75,000,000 LowVol -2.58% 15.05% -16.08%
809 CARBON Carboncoin CARBON $651,978 $0.000042 15,392,009,953 LowVol 1.77% 2.15% -48.08%
810 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $602,308 $0.110957 5,428,300 LowVol 2.33% 7.44% 30.70%
811 V Version V $598,987 $0.001276 469,554,050 LowVol -2.15% 3.45% 12.54%
812 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
813 UNI Universe UNI $587,645 $0.050182 11,710,229 LowVol -0.37% 4.42% -0.42%
814 ITI iTicoin ITI $577,082 $18.03 32,000 LowVol -3.52% 5.17% -11.52%
815 UNIC UniCoin UNIC $576,275 $0.194058 2,969,604 LowVol -1.19% 22.78% 94.48%
816 SAC SACoin SAC $565,091 $0.080557 7,014,767 LowVol -2.29% 9.29% 0.10%
817 VIDZ PureVidz VIDZ $558,966 $0.004462 125,279,775 LowVol -5.41% 35.29% 75.67%
818 WAY WayGuide WAY $554,056 $0.005538 100,040,708 LowVol -2.28% 21.07% 45.98%
819 BBT BitBoost BBT $551,183 $0.113345 4,862,878 LowVol 25.98% 35.08% -1.90%
820 USC Ultimate Secu… USC $539,382 $0.052149 10,343,113 LowVol -2.57% 7.41% -1.97%
821 FUNK The Cypherfunks FUNK $527,804 $0.000011 46,329,482,499 LowVol -0.02% 23.96% 85.08%
822 C2 Coin2.1 C2 $517,501 $0.005176 99,976,323 LowVol -2.29% 44.75% 133.45%
823 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 51.30%
824 JET Jetcoin JET $501,678 $0.102961 4,872,509 LowVol -2.29% -8.19% 156.66%
825 NYAN Nyancoin NYAN $494,261 $0.001550 318,929,301 LowVol -8.94% 11.84% 35.53%
826 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -47.96%
827 GUN Guncoin GUN $459,885 $0.002329 197,418,778 LowVol -2.99% 17.11% 19.92%
828 LOT LottoCoin LOT $432,616 $0.000030 14,491,014,421 LowVol -2.11% 9.49% 57.72%
829 BERN BERNcash BERN $428,729 $0.006019 71,234,301 LowVol -2.15% 9.58% 68.55%
830 FLY Flycoin FLY $399,641 $1.90 210,806 LowVol -2.28% 49.65%
831 FUCK FuckToken FUCK $398,982 $0.007763 51,392,878 LowVol 9.30% -10.76% 22.62%
832 ROC Rasputin Onli… ROC $394,834 $0.364361 1,083,633 LowVol 9.30% 17.27% -17.87%
833 SHDW Shadow Token SHDW $387,973 $0.055425 7,000,000 LowVol -2.14% 4.23%
834 CON PayCon CON $385,332 $0.016723 23,042,604 LowVol 111.35% 118.77% 219.68%
835 GLC GlobalCoin GLC $382,813 $0.005874 65,171,010 LowVol -2.29% -13.06% -7.78%
836 STS Stress STS $379,381 $0.000671 565,134,332 LowVol -2.29% 9.80%
837 Q2C QubitCoin Q2C $374,924 $0.001510 248,220,246 LowVol -2.29% 25.11% 14.53%
838 ECA Electra ECA $356,551 $0.000016 22,008,114,151 LowVol -2.08% 5.56% 221.00%
839 I0C I0Coin I0C $349,165 $0.016638 20,985,474 LowVol -2.27% 2.04% -8.02%
840 SH Shilling SH $347,601 $0.008753 39,711,375 LowVol 7.49% 50.08%
841 MAD SatoshiMadness MAD $343,579 $0.000172 2,000,683,485 LowVol -0.02% 11.77%
842 BIGUP BigUp BIGUP $339,640 $0.000160 2,119,713,118 LowVol -2.34% 4.71% 39.73%
843 BLC Blakecoin BLC $336,498 $0.022251 15,122,697 LowVol -0.07% 21.11% 92.26%
844 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 17.47%
845 FRC Freicoin FRC $327,790 $0.011077 29,592,983 LowVol -2.29% 0.19% 32.89%
846 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $318,260 $0.023988 13,267,580 LowVol -2.27% 7.83% 51.68%
847 WMC WMCoin WMC $303,738 $0.026349 11,527,489 LowVol -2.28% 9.38% 44.98%
848 HAL Halcyon HAL $303,632 $0.057061 5,321,140 LowVol -2.23% 56.05% 113.46%
849 SPACE SpaceCoin SPACE $302,656 $0.014401 21,016,489 LowVol 20.62% 23.56% 75.99%
850 YAC Yacoin YAC $281,760 $0.002350 119,918,921 LowVol -2.29% 9.38% 97.47%
851 LANA LanaCoin LANA $270,701 $0.000322 841,708,460 LowVol -2.30% -12.10% -6.05%
852 EVIL Evil Coin EVIL $270,652 $0.012876 21,020,383 LowVol -1.95% 12.01% 25.96%
853 PR Prototanium PR $270,276 $1.38 195,947 LowVol -27.98% -19.38% 3.71%
854 STV Sativacoin STV $262,262 $0.037007 7,086,830 LowVol -3.69% -13.93% -9.93%
855 TRI Triangles TRI $258,255 $3.54 72,891 LowVol -15.14% -13.95% 9.49%
856 RED RedCoin RED $239,204 $0.003228 74,107,896 LowVol -2.23% 15.02% 50.90%
857 HODL HOdlcoin HODL $238,618 $0.001510 157,978,325 LowVol -2.29% 22.89% -10.35%
858 ARI Aricoin ARI $234,317 $0.001671 140,262,505 LowVol 0.55% 8.80% 37.95%
859 XCRE Creatio XCRE $234,240 $0.011415 20,520,514 LowVol -2.35% 36.30% 136.51%
860 TEK TEKcoin TEK $232,010 $0.000164 1,414,054,562 LowVol -1.97% 28.99% 42.46%
861 GRT Grantcoin GRT $226,200 $0.005237 43,190,179 LowVol -1.56% 0.26% 26.42%
862 BUMBA BumbaCoin BUMBA $221,779 $0.009866 22,478,238 LowVol -2.29% 7.03% 92.55%
863 KED Darsek KED $220,108 $0.015100 14,576,999 LowVol -2.29% 41.26% 38.25%
864 CYP Cypher CYP $220,064 $0.034572 6,365,285 LowVol -2.29% 6.31% 32.01%
865 ACOIN Acoin ACOIN $215,008 $0.176224 1,220,085 LowVol -3.07% 7.38% 10.69%
866 TTC TittieCoin TTC $213,933 $0.000170 1,259,816,434 LowVol -1.77% 12.76% -4.85%
867 FRK Franko FRK $211,559 $0.227295 930,767 LowVol 13.95% 53.90%
868 WYV Wyvern WYV $211,362 $0.118486 1,783,860 LowVol -2.29% -14.36% 2.45%
869 OHM OHM OHM $210,754 $0.007049 29,899,450 LowVol -2.28% 9.23% 46.16%
870 RBX Ripto Bux RBX $210,042 $0.000551 381,236,123 LowVol -7.92% 22.51% 41.42%
871 E4ROW E4ROW E4ROW $207,261 $0.035970 5,762,000 LowVol 9.30% 17.19% 58.85%
872 VTA Virtacoin VTA $204,951 $0.000039 5,201,310,113 LowVol -1.77% 1837.68%
873 LEA LeaCoin LEA $196,465 $0.000623 315,136,091 LowVol -8.82% 38.18% 35.00%
874 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 112.55%
875 EUC Eurocoin EUC $191,822 $0.015449 12,416,554 LowVol -2.95% 8.17% 33.09%
876 DLC Dollarcoin DLC $191,045 $0.020979 9,106,714 LowVol -2.29% 9.23% 45.97%
877 ARCO AquariusCoin ARCO $190,606 $0.127235 1,498,061 LowVol -2.55% 21.71% 65.59%
878 BITZ Bitz BITZ $178,330 $0.089573 1,990,891 LowVol -1.79% 9.11%
879 PHO Photon PHO $177,380 $0.000009 20,581,142,201 LowVol -1.81% 2.00% 112.01%
880 FIRE Firecoin FIRE $176,509 $1.79 98,412 LowVol -2.28% -17.99% 21.86%
881 ANTI AntiBitcoin ANTI $175,869 $0.010070 17,465,159 LowVol -2.29% 4.94% -0.47%
882 IMS Independent M… IMS $175,683 $0.032722 5,368,934 LowVol -2.34% -6.40% 109.20%
883 XRA Ratecoin XRA $173,282 $0.001506 115,069,737 LowVol -2.29% -5.68% 9.18%
884 EMD Emerald Crypto EMD $172,971 $0.009048 19,117,129 LowVol -2.23% 45.59% -14.70%
885 SOON SoonCoin SOON $165,234 $0.013258 12,462,620 LowVol 9.65% 10.62% 64.74%
886 MARS Marscoin MARS $160,527 $0.005677 28,279,074 LowVol -7.65% 36.15% 39.81%
887 URC Unrealcoin URC $154,434 $0.021985 7,024,402 LowVol -27.68% -2.58% -14.17%
888 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol
889 HXX Hexx HXX $151,771 $0.102006 1,487,863 LowVol -2.31% -1.64% 155.28%
890 TSE Tattoocoin (S… TSE $151,333 $0.001674 90,421,856 LowVol -2.37% 80.95% 32.33%
891 BOST BoostCoin BOST $151,216 $0.012755 11,855,487 LowVol -2.29% 9.23% -1.84%
892 AMMO Ammo Rewards AMMO $143,586 $0.001846 77,777,777 LowVol -2.29% 71.65% 22.68%
893 GPU GPU Coin GPU $141,728 $0.003501 40,477,042 LowVol -2.13% 26.38% 23.44%
894 ARG Argentum ARG $140,032 $0.016277 8,603,098 LowVol -2.73% 27.89% 17.31%
895 611 SixEleven 611 $136,392 $0.315902 431,754 LowVol -1.19% 11.56% 83.65%
896 DRM Dreamcoin DRM $135,643 $0.055373 2,449,632 LowVol 7.90% 37.68%
897 VOT VoteCoin VOT $135,480 $0.008224 16,474,625 LowVol -2.29% -2.78% -29.34%
898 PX PX PX $133,325 $0.001387 96,131,096 LowVol -11.78%
899 JIN Jin Coin JIN $128,923 $0.013091 9,848,485 LowVol -2.29% -2.53% -34.95%
900 GP GoldPieces GP $127,759 $0.104707 1,220,161 LowVol -2.31% -5.93% -7.95%
901 MCRN MACRON MCRN $127,523 $0.000318 401,421,401 LowVol -1.80% -30.03% -24.05%
902 XPY PayCoin XPY $126,776 $0.010719 11,827,735 LowVol -14.84% -13.25%
903 AMBER AmberCoin AMBER $124,678 $0.002853 43,699,481 LowVol -2.29% -7.10% -57.49%
904 BAS BitAsean BAS $122,764 $0.024553 5,000,000 LowVol 8.92% 7.19% 9.46%
905 URO Uro URO $115,899 $0.095997 1,207,310 LowVol -2.29% -3.91%
906 VEC2 VectorAI VEC2 $114,521 $0.006881 16,643,225 LowVol -2.28% 9.23% 32.59%
907 CRX Chronos CRX $114,429 $0.001552 73,729,962 LowVol -24.73% -4.10% 83.43%
908 SCRT SecretCoin SCRT $114,260 $0.027020 4,228,672 LowVol -2.29% 8.56% 19.91%
909 POP PopularCoin POP $110,150 $0.000033 3,372,875,244 LowVol -1.49% 12.86% 29.59%
910 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
911 CF Californium CF $106,650 $0.044306 2,407,099 LowVol -2.28% 10.23% 28.40%
912 GCC GuccioneCoin GCC $105,539 $0.005203 20,285,537 LowVol -2.29% 16.76% 50.84%
913 BITGOLD bitGold BITGOLD $103,020 $1290.77 79.8131 LowVol 1.43% -6.70% -14.33%
914 ZMC ZetaMicron ZMC $98,997 $0.000165 600,344,291 LowVol 7.33%
915 BVC BeaverCoin BVC $98,012 $0.031462 3,115,258 LowVol -2.34% 6.10% 37.75%
916 MRJA GanjaCoin MRJA $97,205 $0.021834 4,451,920 LowVol -2.29% 8.37% 40.10%
917 WARP WARP WARP $96,316 $0.087942 1,095,224 LowVol -2.91% 8.45% 42.99%
918 ADCN Asiadigicoin ADCN $96,235 $0.003860 24,931,054 LowVol -2.29% 9.32% 45.31%
919 MND MindCoin MND $95,869 $0.006042 15,867,695 LowVol -2.29% 6.36% 36.42%
920 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $95,869 $0.001203 79,719,140 LowVol 0.02% -0.11% 5.02%
921 ALL Allion ALL $95,393 $0.015388 6,199,359 LowVol -15.72% -7.46% 13.42%
922 FXE FuturXe FXE $94,825 $0.402787 235,421 LowVol -2.29% 9.19% 5.22%
923 COXST CoExistCoin COXST $92,977 $0.003431 27,100,000 LowVol 0.98% 199.98% 210.15%
924 ARB ARbit ARB $92,435 $0.011748 7,868,250 LowVol -2.29% 30.14%
925 $$$ Money $$$ $92,290 $0.002011 45,887,218 LowVol -1.81% 27.55% 26.17%
926 NRO Neuro NRO $90,615 $0.002350 38,566,246 LowVol -2.29% -17.76% 21.98%
927 BTQ BitQuark BTQ $89,926 $0.009902 9,081,731 LowVol -2.29% 12.81% 19.98%
928 BLRY BillaryCoin BLRY $89,037 $0.009902 8,992,016 LowVol -2.29% 43.21% -37.44%
929 MAY Theresa May Coin MAY $88,069 $0.003483 25,284,800 LowVol -2.52% -3.88% 1.21%
930 DRS Digital Rupees DRS $84,327 $0.000165 510,802,961 LowVol 7.45% 43.59%
931 ICOB ICOBID ICOB $82,740 $0.000775 106,701,874 LowVol -2.35% -16.03% 47.82%
932 XBTS Beatcoin XBTS $82,556 $0.054146 1,524,686 LowVol -20.39% 75.24% 118.19%
933 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
934 BENJI BenjiRolls BENJI $80,134 $0.003956 20,255,396 LowVol -2.35% 58.97% 51.85%
935 BLZ BlazeCoin BLZ $79,174 $0.000130 608,557,394 LowVol -9.51% 27.32% 69.67%
936 EMP EMoneyPower EMP $78,182 $0.008498 9,200,000 LowVol 8.45%
937 JWL Jewels JWL $77,902 $0.003860 20,181,636 LowVol -2.29% 7.57%
938 CAGE CageCoin CAGE $74,123 $7.3e-07 101,168,328,395 LowVol -3.04% -23.89% -50.61%
939 VIP VIP Tokens VIP $73,037 $0.000875 83,450,403 LowVol 13.93% 57.29%
940 EXN ExchangeN EXN $69,578 $0.013643 5,100,000 LowVol 3.93% 61.28% 18.05%
941 BSC BowsCoin BSC $67,034 $0.012078 5,550,102 LowVol 14.08% 14.18%
942 ZYD Zayedcoin ZYD $66,017 $0.010573 6,243,840 LowVol -2.29% 5.87% 104.36%
943 CNC CHNCoin CNC $65,364 $0.001319 49,569,543 LowVol 11.05% -34.33%
944 ATX Artex Coin ATX $64,949 $0.003458 18,781,750 LowVol -11.36% -8.17% -11.34%
945 PONZI PonziCoin PONZI $64,599 $0.075019 861,099 LowVol -2.28% -15.08% 99.61%
946 CRT CRTCoin CRT $63,858 $0.805573 79,270 LowVol -2.29% 9.23% 45.97%
947 SPT Spots SPT $63,337 $0.002827 22,406,021 LowVol -2.08% 10.48% -7.62%
948 TOR Torcoin TOR $62,456 $0.197533 316,179 LowVol -2.29% 114.28% -2.65%
949 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 39.26%
950 BRAT BRAT BRAT $61,514 $0.000384 160,000,000 LowVol -0.69% -37.50% 67.20%
951 ORLY Orlycoin ORLY $61,504 $0.001678 36,646,779 LowVol -2.28% 9.23% 32.86%
952 PRX Printerium PRX $61,482 $0.005201 11,821,728 LowVol -2.29% 27.59% 58.28%
953 DIBC DIBCOIN DIBC $59,977 $0.011995 5,000,000 LowVol -1.68% 15.10% -22.01%
954 KIC KibiCoin KIC $59,684 $0.004060 14,701,000 LowVol -2.14% 32.12% -14.30%
955 RBT Rimbit RBT $59,356 $0.000514 115,499,623 LowVol -2.15% 64.40% -3.82%
956 CXT Coinonat CXT $58,900 $0.006830 8,623,200 LowVol -2.41% -0.05% 33.49%
957 FLAX Flaxscript FLAX $58,312 $0.010440 5,585,730 LowVol -0.22% -1.80% -53.95%
958 LUNA Luna Coin LUNA $57,607 $0.034713 1,659,551 LowVol -9.96% 45.23% 83.99%
959 WORM HealthyWormCoin WORM $56,418 $0.000503 112,054,541 LowVol -2.29% -18.01% 118.96%
960 IMPS ImpulseCoin IMPS $54,364 $0.002685 20,245,510 LowVol -4.29% -20.56% 21.75%
961 SFC Solarflarecoin SFC $53,582 $0.003805 14,083,450 LowVol -1.12% 27.94% -8.02%
962 FUZZ FuzzBalls FUZZ $53,499 $0.011077 4,829,945 LowVol -2.29% 44.19% 31.46%
963 SONG SongCoin SONG $52,814 $0.001622 32,565,300 LowVol -1.82% -2.80% 87.68%
964 CWXT CryptoWorldX … CWXT $51,608 $0.000865 59,630,200 LowVol -2.24% -9.32% -1.24%
965 BOAT BOAT BOAT $51,605 $0.002782 18,547,845 LowVol 22.21% 38.78% 66.44%
966 RIDE Ride My Car RIDE $50,991 $0.000503 101,276,976 LowVol -2.29% 63.85% 66.11%
967 DES Destiny DES $50,483 $0.031552 1,600,000 LowVol -2.29% 111.15%
968 UET Useless Ether… UET $49,260 $0.012421 3,965,716 LowVol 31.16% 45.82% 32.46%
969 CESC CryptoEscudo CESC $48,370 $0.000336 144,105,100 LowVol -2.29% 9.38% 21.53%
970 EREAL eREAL EREAL $44,269 $0.000647 68,427,562 LowVol 9.30% -26.02% 34.61%
971 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol 0.71% -8.71%
972 VRS Veros VRS $43,927 $0.000090 486,609,040 LowVol -3.00% 65.73% 36.59%
973 ROOFS Roofs ROOFS $43,635 $0.000336 130,000,000 LowVol -2.29% 118.46% 16.84%
974 HVCO High Voltage HVCO $42,128 $0.028195 1,494,171 LowVol -2.28% 11.90% 48.55%
975 AGLC AgrolifeCoin AGLC $41,988 $0.005538 7,581,396 LowVol -2.29% -5.55%
976 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 34.65%
977 STEPS Steps STEPS $40,635 $0.002182 18,625,017 LowVol -2.11% 9.23%
978 DIX Dix Asset DIX $40,628 $4.1e-07 100,000,000,000 LowVol -0.46% 5.79% 82.83%
979 DPAY DPAY DPAY $40,053 $0.000504 79,541,001 LowVol 9.25% 49.27%
980 OFF Cthulhu Offer… OFF $39,608 $0.015104 2,622,273 LowVol -5.44% 6.84% 8.57%
981 SCS Speedcash SCS $39,416 $0.150541 261,831 LowVol 27.20% 41.39% 115.00%
982 G3N G3N G3N $39,342 $0.005203 7,561,891 LowVol -2.29% -15.35% 2.85%
983 MTM MTMGaming MTM $38,930 $0.012977 2,999,967 LowVol -2.14% 1.35% 44.86%
984 BIOS BiosCrypto BIOS $38,439 $0.001846 20,821,709 LowVol -2.29% -5.55%
985 IMX Impact IMX $36,757 $0.000336 109,509,108 LowVol -2.29% -27.18% 191.94%
986 SLEVIN Slevin SLEVIN $36,456 $0.000521 70,000,000 LowVol 12.99% -9.40%
987 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 0.37%
988 BNX BnrtxCoin BNX $35,021 $0.001318 26,569,001 LowVol -2.44% 9.70% 29.92%
989 DLISK DAPPSTER DLISK $33,566 $0.000336 100,000,000 LowVol -34.86% -27.18% -1.19%
990 PLNC PLNcoin PLNC $31,549 $0.001846 17,089,600 LowVol -2.29% 39.40%
991 XOC Xonecoin XOC $31,015 $0.073844 420,000 LowVol -2.28% 46.08% 134.06%
992 LIR LetItRide LIR $30,464 $0.000839 36,303,501 LowVol -2.29% 11.14%
993 ZNE Zonecoin ZNE $29,033 $0.011244 2,581,970 LowVol -2.29% 9.23%
994 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $28,590 $0.037929 753,776 LowVol 16.66% 33.56%
995 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 5.28%
996 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -3.55%
997 ALTC Antilitecoin ALTC $26,443 $0.000839 31,512,613 LowVol -2.29% 9.29% 10.44%
998 WBB Wild Beast Block WBB $26,290 $0.155408 169,168 LowVol -8.91% 14.51% 0.13%
999 PLACO PlayerCoin PLACO $23,576 $0.000671 35,120,000 LowVol -2.29% 9.23% -9.92%
1000 IBANK iBank IBANK $23,333 $0.005155 4,526,324 LowVol 8.23% 79.35%
1001 GRIM Grimcoin GRIM $23,278 $0.001142 20,384,227 LowVol -2.28% -10.13% -41.56%
1002 FRAZ Frazcoin FRAZ $21,902 $0.002355 9,299,323 LowVol -2.29% 200.59% 232.13%
1003 JS JavaScript Token JS $20,922 $0.002618 7,991,996 LowVol 7.98% 16.25% 13.20%
1004 GEERT GeertCoin GEERT $20,844 $0.004094 5,091,200 LowVol 4.68% 114.56% 116.67%
1005 RSGP RSGPcoin RSGP $20,074 $11.62 1,727 LowVol -2.29% 9.64% 34.27%
1006 SLFI Selfiecoin SLFI $18,097 $0.000168 107,829,281 LowVol -2.29% 9.38% 45.97%
1007 GBT GameBet Coin GBT $17,842 $0.000839 21,262,780 LowVol -2.29% -55.46%
1008 P7C P7Coin P7C $17,615 $0.000500 35,220,238 LowVol 8.51% 44.42%
1009 JOBS JobsCoin JOBS $17,597 $0.000166 106,019,270 LowVol 8.03% -50.15%
1010 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 8.24%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $15,340 $0.011077 1,384,879 LowVol -2.29% 9.23% 41.78%
1012 ARGUS Argus ARGUS $15,117 $0.013165 1,148,324 LowVol -2.31% 16.89% 44.85%
1013 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $14,171 $0.001047 13,532,750 LowVol -1.04% -13.64% -29.86%
1014 ELS Elysium ELS $14,115 $0.003524 4,005,012 LowVol -2.29% -20.90% -9.84%
1015 BIOB BioBar BIOB $13,528 $0.015272 885,756 LowVol -2.28% -8.81% -25.98%
1016 DAS DAS DAS $12,799 $0.004694 2,726,468 LowVol -1.34%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $11,338 $0.003374 3,360,417 LowVol -6.24% 57.90% 26.63%
1018 MILO MiloCoin MILO $10,865 $0.001007 10,789,954 LowVol -2.28% -61.56%
1019 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol 11.51%
1020 CONX Concoin CONX $10,118 $0.013594 744,266 LowVol -2.29% 60.87% 91.03%
1021 TRADE Tradecoin TRADE $9,291 $0.001175 7,908,979 LowVol -2.29% -4.42% -7.82%
1022 TSTR Tristar Coin TSTR $8,438 $0.001678 5,027,857 LowVol -2.29% -0.70% -66.05%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,147 $0.033739 211,827 LowVol -2.14% 36.31%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,806 LowVol 30.70%
1026 MRNG MorningStar MRNG $5,531 $0.000169 32,701,101 LowVol -2.35% -7.18%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,625 $0.003357 1,377,917 LowVol -2.29% 9.23% 84.41%
1028 MGM Magnum MGM $3,948 $0.000997 3,960,151 LowVol 8.15% -75.91%
1029 XNG Enigma XNG $3,628 $0.218176 16,627 LowVol -2.29% 17.86% 81.25%
1030 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -7.31%
1031 ULA Ulatech ULA $3,350 $0.016783 199,586 LowVol -2.29% -67.87% -1.20%
1032 DGCS Digital Credits DGCS $3,004 $0.000516 5,826,388 LowVol -0.01% 11.87% 124.24%
1033 NANOX Project-X NANOX $2,592 $33112.70 0.078264 LowVol 7.76% -45.65%
1034 TOKEN SwapToken TOKEN $2,192 $1.4e-07 15,320,585,365 LowVol -3.04% 20.77% -17.56%
1035 SOJ Sojourn SOJ $1,433 $0.002953 485,214 LowVol -2.36% 80.76% -47.19%
1036 EBT Ebittree Coin EBT $1,293 $0.001023 1,264,511 LowVol -2.29% -26.48% -61.38%
1037 ABN Abncoin ABN $617 $0.009107 67,700 LowVol -46.44% -38.14% -32.74%
1038 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1039 DMB Digital Money… DMB $494 $0.001173 421,300 LowVol -2.29% 6.45% 2.66%
1040 ENV Environ ENV $286 $0.000002 132,717,518 LowVol -1.77% 44.16% 57.48%
1041 CALC CaliphCoin CALC $132 $0.001510 87,140 LowVol -2.29% 22.12% 108.13%
1042 FDC Future Digita… FDC $37 $0.000014 2,753,201 LowVol -3.04%
1043 FAL Falcoin FAL $33 $0.000168 196,766 LowVol -2.29% 45.97%
1044 APW AppleCoin APW $14 $0.000168 82,775 LowVol -2.29% 9.23% 45.39%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $4.25 $21,167,500 0.00% 13.44% 44.24%
1046 CMT CyberMiles CMT $0.215209 $8,665,320 2.15% -4.91%
1047 BCD Bitcoin Diamo… BCD $37.84 $8,156,630 0.95% -3.54% -18.76%
1048 ITC IoT Chain ITC $0.887335 $5,074,520 -5.20% 0.16%
1049 ERO Eroscoin ERO $0.167788 $4,635,710 -3.57% 7.08%
1050 AI POLY AI AI $20.15 $3,554,690 -2.29% 6.51% 31.14%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $3.20 $3,302,290 -3.38% -5.04% 19.97%
1052 ETN Electroneum ETN $0.105366 $2,595,040 -1.80% -1.17% 10.65%
1053 REC Regalcoin REC $28.94 $2,185,780 0.83% 1.51% -38.46%
1054 NULS Nuls NULS $0.883736 $2,124,910 1.96% 13.79% 10.31%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $3.82 $2,099,820 -4.42% -23.37% -24.88%
1056 FRST FirstCoin FRST $17.58 $1,812,640 -2.42% 9.21% 7.29%
1057 FRGC Fargocoin FRGC $10.92 $1,683,400 -0.51% 6.36% 6.00%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.39 $1,346,200 -1.91% -2.21% -20.11%
1059 STC Santa Coin STC $0.660906 $777,261 -8.38% 2.68%
1060 TSL Energo TSL $0.031562 $771,951 1.14% 3.48% 3.09%
1061 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.87 $735,963 -1.78% 13.40% 46.41%
1062 B2X SegWit2x [Fut… B2X $200.37 $657,767 -0.05% -4.70% -8.11%
1063 BTE BitSerial BTE $6.39 $585,686 1.65% -4.10% -21.32%
1064 RYZ ANRYZE RYZ $0.017903 $533,441 -5.77% -7.55% -7.33%
1065 XIN Infinity Econ… XIN $0.023496 $480,394 -0.64% -13.52% -16.21%
1066 WC WINCOIN WC $0.643454 $382,695 -0.17% 1.75% -45.09%
1067 UGT UG Token UGT $0.489056 $371,000 9.27% 14.76% 12.50%
1068 THS TechShares THS $0.939307 $370,019 -1.36% 6.10% 12.22%
1069 BSR BitSoar BSR $0.251742 $322,804 -2.29% 42.01% 26.54%
1070 LLT LLToken LLT $0.361123 $267,371 3.58% 5.63% -33.78%
1071 BOT Bodhi BOT $0.428021 $230,213 0.62% 7.21% -1.82%
1072 XCPO Copico XCPO $0.023651 $227,679 -6.38% 17.71% -5.17%
1073 SBC StrikeBitClub SBC $1.12 $201,517 -12.91% -60.02%
1074 XID Sphre AIR XID $0.185437 $166,885 1.63% 10.20% 2.21%
1075 BT2 BT2 [CST] BT2 $86.40 $139,039 -5.37% 16.97% -55.49%
1076 CAPP Cappasity CAPP $0.018527 $133,586 2.97% -0.54%
1077 QBT Qbao QBT $0.251692 $99,028 7.80% 19.73% -0.40%
1078 GBG Golos Gold GBG $0.161491 $98,859 -2.86% 1.51% 17.64%
1079 INF InfChain INF $0.013594 $97,576 -2.29% 12.36% -4.88%
1080 ADK Aidos Kuneen ADK $47.16 $96,969 -2.29% 10.20% 77.81%
1081 ICX ICON ICX $1.98 $76,913 4.20% 11.54% 45.40%
1082 BTCM BTCMoon BTCM $0.031148 $72,582 -2.22% -17.32% -57.43%
1083 MKR Maker MKR $486.50 $71,980 11.67% 20.60% 23.85%
1084 DSR Desire DSR $0.413724 $68,965 1.90% 14.82% 59.94%
1085 BTU Bitcoin Unlim… BTU $84.07 $63,430 -0.07% -3.11% -31.60%
1086 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.072838 $62,795 -4.27% -3.28% -15.75%
1087 VIU Viuly VIU $0.018045 $60,362 11.28% 73.42% 113.14%
1088 TER TerraNova TER $21.54 $50,841 -9.96% 52.84% 1037.09%
1089 VASH VPNCoin VASH $0.006377 $47,015 -7.18% -18.44% -0.11%
1090 PCOIN Pioneer Coin PCOIN $0.873040 $39,428 -11.58%
1091 MSD MSD MSD $0.009064 $38,972 -0.42% -0.47% -27.20%
1092 SNOV Snovio SNOV $0.005205 $37,683 9.40% 6.66%
1093 SEND Social Send SEND $0.068809 $37,445 -3.69% -11.11%
1094 BT1 BT1 [CST] BT1 $16547.20 $32,208 -1.22% 8.24% 45.03%
1095 FOR FORCE FOR $0.011323 $26,779 5.25% 6.36% -6.46%
1096 B3 B3Coin B3 $0.000089 $25,107 3.77% -9.21% 130.11%
1097 TOK Tokugawa TOK $0.637577 $24,881 -7.14%
1098 KBR Kubera Coin KBR $0.174541 $23,604 0.28%
1099 COR CORION COR $0.671408 $23,172 -3.88% -17.39% -17.42%
1100 CMP Compcoin CMP $9.99 $22,509 -2.27%
1101 WISH MyWish WISH $0.149574 $21,434 -0.32% 1.10% 23.89%
1102 BCDN BlockCDN BCDN $0.093160 $21,151 9.30% 10.43%
1103 EVR Everus EVR $1.37 $20,851 -10.69% 1.73% -23.11%
1104 XID International… XID $0.008727 $19,805 -2.29% 0.36% 7.03%
1105 AKY Akuya Coin AKY $0.116640 $15,115 -2.29% 4.60% -23.22%
1106 WILD Wild Crypto WILD $0.187252 $12,942 10.13% 35.23% 15.36%
1107 FRD Farad FRD $0.119071 $11,697 3.60% 74.39% -2.10%
1108 NUKO Nekonium NUKO $0.075523 $11,166 -0.52% 20.14%
1109 DAY Chronologic DAY $3.56 $10,788 7.12% 6.03% -45.72%
1110 MCR Macro MCR $1.63 $9,997 9.43% 3.91% 8.55%
1111 SKR Sakuracoin SKR $0.010446 $8,566 -2.24% 12.15% 776.97%
1112 BOS BOScoin BOS $1.41 $8,437 9.43% 19.86% 12.67%
1113 GLS GlassCoin GLS $0.803895 $8,251 8.98% 37.65% -55.89%
1114 PLX PlexCoin PLX $0.029059 $8,198 20.16% -11.65% -56.07%
1115 MGC GulfCoin MGC $0.003692 $7,502 -2.29% 20.32% 37.51%
1116 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $7,111 -3.41% 24.08% -6.08%
1117 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000258 $7,071 9.19% -39.93% -66.86%
1118 DEUS DeusCoin DEUS $0.299069 $7,023 -2.29% 10.24% -18.15%
1119 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003581 $6,954 3.72% 4.51% 28.33%
1120 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.243295 $6,796 -14.57% 1.56% -48.57%
1121 FLASH Flash FLASH $0.005374 $6,673 -0.22% -11.67% 7.56%
1122 TCOIN T-coin TCOIN $0.000168 $5,845 -15.78% -29.69% -27.80%
1123 STU bitJob STU $0.039590 $5,764 5.58% 18.73% 29.92%
1124 SND Sand Coin SND $0.681238 $5,667 -3.53% 12.73% 10.57%
1125 BPL Blockpool BPL $0.155050 $5,464 -2.14% -15.06% 0.85%
1126 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.010299 $5,288 7.55% 131.53% -38.32%
1127 SUR Suretly SUR $2.66 $5,248 8.07% 9.96% -21.40%
1128 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005804 $5,178 -6.35% 8.98% 37.16%
1129 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.010116 $4,462 -0.15% 57.50% 142.61%
1130 PNX Phantomx PNX $0.018096 $4,362 -2.29% 18.07% -10.19%
1131 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002658 $4,049 -1.09% -1.75% 3.74%
1132 ACC AdCoin ACC $0.109940 $3,683 11.41% 13.37% 46.17%
1133 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.130402 $3,531 -2.29% 9.23% 23.84%
1134 MCI Musiconomi MCI $0.042985 $3,276 8.87% 72.51% 23.41%
1135 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.046580 $3,260 9.30% 5.47% -21.16%
1136 SISA SISA SISA $0.013583 $3,177 12.33% 30.25% -1.80%
1137 TOP TopCoin TOP $0.001312 $3,153 -27.67% 184.62% 212.82%
1138 EFYT Ergo EFYT $16.99 $2,951 1.12% 27.40% 42.78%
1139 ONG onG.social ONG $0.229796 $2,895 9.30% 19.53% 44.87%
1140 MINEX Minex MINEX $0.017041 $2,871 -3.22% -10.35% 10.15%
1141 XRY Royalties XRY $0.000161 $2,864 -2.33% 8.20% -11.33%
1142 CASH Cash Poker Pro CASH $0.066760 $2,804 9.30% 25.97% 66.05%
1143 DGPT DigiPulse DGPT $0.846924 $2,592 9.04% -21.72% -26.85%
1144 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.83 $2,396 -2.29% 9.32% 20.10%
1145 BON Bonpay BON $1.40 $2,236 -2.46% 12.53%
1146 ABC Alphabit ABC $26.18 $2,236 -2.26% 12.09% 42.63%
1147 HYTV Hyper TV HYTV $0.002588 $2,231 -13.17% -31.07% -30.00%
1148 BAT BatCoin BAT $0.000006 $2,189 -16.52% 37.29% 183.29%
1149 OX OX Fina OX $0.000180 $2,187 -3.87% -4.13% 19.41%
1150 ACES Aces ACES $0.000168 $2,120 -2.29% 9.38% 43.12%
1151 ZBC Zilbercoin ZBC $0.030561 $2,036 -2.24% 11.07% -14.36%
1152 GAY GAY Money GAY $0.016936 $2,032 -2.28% 46.53% 97.45%
1153 PRES President Trump PRES $0.000943 $2,013 -14.59% -67.06% -69.87%
1154 TIE TIES Network TIE $0.119038 $2,000 11.73% 22.21% 88.02%
1155 VULC Vulcano VULC $0.004580 $1,953 -2.29% -43.89% -45.85%
1156 GARY President Joh… GARY $0.230763 $1,902 -2.28% 13.43% 19.63%
1157 MEN PeopleCoin MEN $0.000168 $1,870 -2.29% 9.23%
1158 AIB Advanced Inte… AIB $0.014646 $1,851 3.30% 5.44% 235.23%
1159 ACN Avoncoin ACN $0.000503 $1,754 -2.29% -28.81% 12.62%
1160 BLX Blockchain Index BLX $3.62 $1,618 9.30% 17.19% 21.91%
1161 XOT Internet of T… XOT $2347.91 $1,501 -2.29% 9.23% 8.05%
1162 MOTO Motocoin MOTO $0.020666 $1,458 -3.36% 47.54% 490.68%
1163 MGC MergeCoin MGC $0.011077 $1,253 -9.81% -5.18% -28.74%
1164 WIC Wi Coin WIC $0.002530 $1,223 -2.23% -2.64% -1.22%
1165 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006585 $1,144 9.73% 71.52% 93.34%
1166 LKC LinkedCoin LKC $0.000503 $1,111 -2.29% 63.85% 118.99%
1167 APC AlpaCoin APC $0.030578 $1,105 -2.25% 13.00% 14.71%
1168 ETT EncryptoTel [… ETT $0.100395 $1,103 -2.56% -3.49% -11.59%
1169 PLC PlusCoin PLC $0.000932 $1,089 9.30% 12.64% 57.87%
1170 PEC Peacecoin PEC $0.063103 $1,082 -2.29% -10.96% 8.17%
1171 DMC DynamicCoin DMC $0.002056 $979 2.56% -28.38% -42.62%
1172 DFS DFSCoin DFS $0.005661 $884 -2.46% 6.95% -30.93%
1173 TRIA Triaconta TRIA $10.35 $867 9.29% 17.05% 10.87%
1174 HNC Huncoin HNC $0.002517 $847 -2.29% 17.03% 46.05%
1175 FAP FAPcoin FAP $0.004531 $744 -2.29% -59.19% -29.62%
1176 BTBc Bitbase BTBc $0.004364 $668 -2.29% -2.71% -56.39%
1177 BUB Bubble BUB $0.022153 $654 17.27% 27.56% 6.93%
1178 HAT Hawala.Today HAT $0.355960 $642 10.97% 75.58% 90.80%
1179 BSN Bastonet BSN $0.000839 $609 -2.29% 8.72% 16.83%
1180 EAG EA Coin EAG $4.53 $586 -2.29% 90.86% 68.15%
1181 EVC EventChain EVC $0.085397 $578 9.30% -34.94% -19.11%
1182 DUB Dubstep DUB $0.002685 $576 -2.29% -4.97% 15.86%
1183 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002382 $567 25.83% 5.48% 14.24%
1184 UR UR UR $0.001176 $563 -2.26% 7.45% 78.94%
1185 LDCN LandCoin LDCN $0.001578 $563 -3.03% 13.83% -59.96%
1186 REGA Regacoin REGA $0.000671 $556 -2.29% -45.38% -66.07%
1187 RHFC RHFCoin RHFC $0.001007 $524 -2.29% -16.21% -2.69%
1188 COUPE Coupecoin COUPE $0.000091 LowVol -4.01% -18.70% 149.51%
1189 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.013426 LowVol -2.29% -21.34% -31.73%
1190 EXRN EXRNchain EXRN $0.000002 LowVol 9.30% 121.65% 11.99%
1191 ANI Animecoin ANI $0.000168 LowVol -2.28% -45.38% 18.64%
1192 WA WA Space WA $0.026852 LowVol -2.29% 9.23% 49.30%
1193 NAMO NamoCoin NAMO $0.000238 LowVol -1.34% 17.71% 79.81%
1194 EBIT eBIT EBIT $0.001568 LowVol 9.30% -53.28% -15.16%
1195 INDIA India Coin INDIA $0.000503 LowVol -2.29% 63.85% 118.96%
1196 IQT iQuant IQT $0.169573 LowVol -14.50% 0.48% -8.64%
1197 FRN Francs FRN $0.026551 LowVol 2.73% -7.98% 15.51%
1198 SKC Skeincoin SKC $0.031216 LowVol -2.29% 38.08% 116.24%
1199 HDLB HODL Bucks HDLB $0.067131 LowVol -2.29% 49.13%
1200 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.090123 LowVol -2.29% -1.13% 16.69%
1201 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000661 LowVol -2.28% 44.19%
1202 MAVRO Mavro MAVRO $0.033230 LowVol -2.29% -0.23% 70.76%
1203 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 LowVol -12.63% -21.87% 123.99%
1204 HIGH High Gain HIGH $0.000336 LowVol -2.29% -23.02% -45.71%
1205 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol 0.66% 7.25% 37.42%
1206 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000503 LowVol -2.29% 63.85% -27.02%
1207 SAK Sharkcoin SAK $0.002042 LowVol 2.11% 8.02% -10.00%
1208 XQN Quotient XQN $0.007720 LowVol -2.29% 43.68% 26.69%
1209 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000168 LowVol -2.29% 9.23% -27.01%
1210 FUDD DimonCoin FUDD $0.000776 LowVol 9.30% -12.20% -44.00%
1211 EUSD eUSD EUSD $0.000233 LowVol 9.30% -7.28% -38.19%
1212 DASHS Dashs DASHS $0.050516 LowVol -11.82% -3.30% -10.64%
1213 IRL IrishCoin IRL $0.004867 LowVol -2.28% 105.77%
1214 IBTC iBTC IBTC $0.009420 LowVol 9.29% -11.70% 114.44%
1215 XAU Xaucoin XAU $0.044474 LowVol -3.02% 48.78%
1216 CME Cashme CME $0.000168 LowVol -2.28% -45.42% 45.97%
1217 YES Yescoin YES $0.000168 LowVol -2.29% 9.19% 46.56%
1218 KASHH KashhCoin KASHH $0.000168 LowVol -2.29% 9.23% 134.24%
1219 QBT Cubits QBT $0.003831 LowVol -13.68% -0.14% -2.97%
1220 ELC Elacoin ELC $0.109844 LowVol -2.34% 1.11% 27.42%
1221 CYDER Cyder CYDER $0.000336 LowVol -2.29% 9.23% 45.97%
1222 NTC Natcoin NTC $0.083914 LowVol -2.29% -30.19% -46.89%
1223 DBG Digital Bulli… DBG $0.007552 LowVol -2.29% 9.23% 11.82%
1224 EDRC EDRCoin EDRC $0.073255 LowVol 0.06% 26.82% 46.49%
1225 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.006881 LowVol -2.29% 86.60% 72.96%
1226 TELL Tellurion TELL $0.000270 LowVol -2.58% -0.95% -13.85%
1227 MARX MarxCoin MARX $0.001647 LowVol -2.13% 8.28% 62.64%
1228 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002853 LowVol -2.29% -7.15% 79.16%
1229 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000336 LowVol -2.29% 9.23% -2.69%
1230 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000503 LowVol -2.29% 19.51%
1231 ZSE ZSEcoin ZSE $0.020992 LowVol -3.58% 60.74% 98.83%
1232 FFC FireFlyCoin FFC $0.000168 LowVol -2.29% 9.23% 45.97%
1233 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002350 LowVol -2.29% 9.23% 40.46%
1234 CC CyberCoin CC $0.000168 LowVol -2.28% 9.29% 45.98%
1235 TEAM TeamUp TEAM $0.000503 LowVol -2.29% 63.85% 102.64%
1236 BEST BestChain BEST $0.002145 LowVol 7.81% 53.31% 76.19%
1237 GMX GoldMaxCoin GMX $0.002350 LowVol -60.70% -73.31% 68.89%
1238 STARS StarCash Network STARS $0.111973 LowVol -2.29% -32.93% -41.66%
1239 XDE2 XDE II XDE2 $4.28 LowVol -2.29% 26.93% 159.86%
1240 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000116 LowVol 9.30% -33.92% -28.00%
1241 LEPEN LePen LEPEN $0.000148 LowVol -4.66% -2.35% 81.02%
1242 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001258 LowVol -2.29% -17.96% 9.38%
1243 BGR Bongger BGR $0.000220 LowVol -8.91% 31.96% 87.17%
1244 HCC Happy Creator… HCC $0.000671 LowVol -2.29% 9.29% 16.78%
1245 9COIN 9COIN 9COIN $0.003692 LowVol -2.29% 6.59% 15.56%
1246 VOYA Voyacoin VOYA $3.34 LowVol -2.28% 39.03% 12.62%
1247 ASN Aseancoin ASN $0.006713 LowVol -2.29% -17.58% -60.67%
1248 YEL Yellow Token YEL $0.005952 LowVol 9.30% 16.18% -48.43%
1249 CYC Cycling Coin CYC $0.001510 LowVol -2.29% 17.64%
1250 SWP Swapcoin SWP $0.072464 LowVol 9.30% 17.20% -14.22%
1251 GRN Granite GRN $0.016783 LowVol -2.29% 8.46% -8.56%
1252 BXC Bitcedi BXC $0.003692 LowVol -2.29% 22.02% 2.58%
1253 BITOK Bitok BITOK $0.000091 LowVol -2.45% -40.54% -20.54%
1254 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005203 LowVol -2.31% -0.41% 23.37%
1255 AV AvatarCoin AV $0.055215 LowVol -2.29% -1.28% 28.41%
1256 AXIOM Axiom AXIOM $0.024671 LowVol -2.29% 9.23% 40.26%
1257 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004364 LowVol -2.29% 47.77% 37.41%
1258 IFC Infinitecoin IFC $0.000024 LowVol 0.51% 16.49% 97.28%
1259 IPY Infinity Pay IPY $0.002355 LowVol 9.30% 20.37% 36.39%
1260 RCN Rcoin RCN $0.000168 LowVol -2.29% 9.32% 45.97%
1261 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.061492 LowVol -2.14% 16.17% 54.65%
1262 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000839 LowVol -2.29% 8.32% 21.64%
1263 DON Donationcoin DON $0.000756 LowVol -1.92% 23.03% 37.18%
1264 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.010085 LowVol -2.11% 81.88%
1265 PRIMU Primulon PRIMU $0.000292 LowVol -2.29% 0.77% 38.90%
1266 PSY Psilocybin PSY $0.028363 LowVol 35.54%
1267 BIT First Bitcoin BIT $0.010573 LowVol -2.29% 1.20% -14.99%
1268 QORA Qora QORA $0.234959 LowVol -2.29% 9.38% 3.51%
1269 10MT 10M Token 10MT $0.002528 LowVol 9.30% 17.12% 240.87%
1270 EGOLD eGold EGOLD $0.020599 LowVol 9.30% 17.48% 195.15%
1271 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000168 LowVol -6.60% 9.24% 22.20%
1272 MONETA Moneta MONETA $0.000503 LowVol -2.29% -10.92% 29.92%
1273 WINK Wink WINK $0.000336 LowVol -2.29% 9.23%
1274 CLINT Clinton CLINT $0.013426 LowVol -2.29% 5.35%
1275 SFE SafeCoin SFE $0.000168 LowVol -2.29% 9.23% 45.97%
1276 QBC Quebecoin QBC $0.002685 LowVol -2.29% 9.29% 37.38%
1277 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.375095 LowVol -2.29% -20.98%
1278 TCR TheCreed TCR $0.000671 LowVol -2.29% 49.69% 153.10%
1279 PRN Protean PRN $0.000087 LowVol -6.91% 20.52% -7.67%
1280 GBRC Global Busine… GBRC $0.000168 LowVol -2.29% 9.23%
1281 MAGN Magnetcoin MAGN $0.660825 LowVol -4.32% 5.16% 6.42%
1282 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003860 LowVol -2.29% 1.74%
1283 OMC Omicron OMC $0.177730 LowVol -2.29% 35.75%
1284 LTH LAthaan LTH $0.001175 LowVol -2.29% 53.05% 104.36%
1285 DISK DarkLisk DISK $0.001007 LowVol -2.29% -18.03% 4.66%
1286 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -2.85% -9.09% -98.26%
1287 X2 X2 X2 $0.000168 LowVol -2.29% 9.23% 45.97%
1288 FUTC FutCoin FUTC $0.003357 LowVol -2.29% 9.23% 75.99%
1289 NBE BitCentavo NBE $0.000002 LowVol -1.81%
1290 BET BetaCoin BET $0.001846 LowVol -2.28% 6.57%
1291 MBL MobileCash MBL $0.000671 LowVol -2.29% 9.23%
1292 OPES Opescoin OPES $0.002014 LowVol -2.29% -15.50%
1293 CBD CBD Crystals CBD $0.002853 LowVol -2.29% 3.16% 76.46%
1294 PRM PrismChain PRM $0.002014 LowVol -2.29% 19.16% 42.48%
1295 PDG PinkDog PDG $0.000336 LowVol -2.29% 191.78%
1296 PCN PeepCoin PCN $0.000168 LowVol -2.28% 9.23% 45.97%
1297 FBL Faceblock FBL $0.001839 LowVol 9.30% 12.28%
1298 NBIT netBit NBIT $0.024671 LowVol -66.53% -62.16%
1299 STEX STEX STEX $1.26 LowVol -0.42% 12.45% 47.02%
1300 GML GameLeagueCoin GML $0.014769 LowVol -2.29%
1301 TURBO TurboCoin TURBO $0.000168 LowVol -2.29% 9.23%
1302 EGG EggCoin EGG $0.063439 LowVol -2.29% 9.23% 45.37%
1303 TRICK TrickyCoin TRICK $0.015272 LowVol -2.29% -22.88% 38.57%
1304 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003021 LowVol -2.28% 16.67% 14.24%
1305 WOW Wowcoin WOW $0.000117 LowVol -3.04% -20.28% 1.51%
1306 ANTX Antimatter ANTX $0.000002 LowVol -1.77% -98.08%
1307 VGC VegasCoin VGC $0.000095 LowVol -14.99% -38.19% -15.27%
1308 KARMA Karmacoin KARMA $0.000173 LowVol 12.87% 50.83%
1309 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 120.36%
1310 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 7.90% 5.48%
1311 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 14.93%
1312 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1313 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 89.83%
1314 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1315 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -4.42%
1316 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1317 OP Operand OP $0.000979 LowVol 6.47%
1318 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol
1319 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1320 POKE PokeCoin POKE $0.000171 LowVol -0.28% 11.10% -23.11%
1321 GAIN UGAIN GAIN $0.002323 LowVol 8.00% 55.44%
1322 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 1.40% 0.95%
1323 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 17.87%
1324 SPORT SportsCoin SPORT $0.001491 LowVol 7.84%
1325 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 6.93% 42.90%
1326 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol
1327 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol
1328 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -13.01%
1329 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1330 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.128276 LowVol 7.45%
1331 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 23.92%
1332 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -83.84%
1333 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 8.22%
1334 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 6.91% 2.01%
1335 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 96.65%
1336 XTD XTD Coin XTD $0.000167 LowVol 8.52%
1337 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1338 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1339 XYLO XYLO XYLO $0.880311 LowVol 7.90%
1340 UNC UNCoin UNC $0.000149 29.45%
1341 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1342 FC Facecoin FC $0.003480 -7.51%
1343 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -4.94%

Quay lại phần 1

Phản hồi