Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 12/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 6h ngày 12/12/2017 (GMT +7) của 1343 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 12/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $17216.90 trên tổng giá trị $288,126,319,370

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $477.96 trên tổng giá trị $46,017,746,680

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1424.69 trên tổng giá trị $24,006,275,821

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.33 trên tổng giá trị $12,025,832,337

    + Đồng LTC Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $220.73 trên tổng giá trị $11,976,948,634

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng OPAL Opal (OPAL) đang có giá hiện tại $0.240415 trên tổng giá trị $3,640,806 đã biến động tăng 298.40% trong 1h qua

    + Đồng TOP TopCoin (TOP) đang có giá hiện tại $0.002035 trên tổng giá trị đã biến động tăng 199.79% trong 1h qua

    + Đồng XBTS Beatcoin (XBTS) đang có giá hiện tại $0.071354 trên tổng giá trị $108,792 đã biến động tăng 125.69% trong 1h qua

    + Đồng XQN Quotient (XQN) đang có giá hiện tại $0.007906 trên tổng giá trị đã biến động tăng 69.54% trong 1h qua

    + Đồng MINT Mintcoin (MINT) đang có giá hiện tại $0.000297 trên tổng giá trị $7,404,247 đã biến động tăng 64.48% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000040 trên tổng giá trị $209,162 đã biến động tăng 1896.38% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.080676 trên tổng giá trị $492,741 đã biến động tăng 647.19% trong 24h qua

    + Đồng OPAL Opal (OPAL) đang có giá hiện tại $0.240415 trên tổng giá trị $3,640,806 đã biến động tăng 429.94% trong 24h qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.004588 trên tổng giá trị $7,224,613 đã biến động tăng 390.28% trong 24h qua

    + Đồng TOP TopCoin (TOP) đang có giá hiện tại $0.002035 trên tổng giá trị đã biến động tăng 364.25% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $22.98 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1115.66% trong 7 ngày qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000157 trên tổng giá trị $69,761,763 đã biến động tăng 857.16% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.010696 trên tổng giá trị đã biến động tăng 805.11% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.004588 trên tổng giá trị $7,224,613 đã biến động tăng 631.08% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.409735 trên tổng giá trị $30,981,907 đã biến động tăng 623.78% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 6h ngày 12/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 PXI Prime-XI PXI $203,545 $0.011349 17,935,410 $520 -8.73% -4.38% 74.52%
702 ECO EcoCoin ECO $202,626 $0.176093 1,150,677 $19,111 -0.71% -1.05% -34.10%
703 SOIL SOILcoin SOIL $202,582 $0.035528 5,702,048 $6,252 64.26% 155.74% 219.91%
704 DRXNE DROXNE DRXNE $196,255 $0.003097 63,375,572 $1,789 -0.19% 20.07% 43.36%
705 USDE USDe USDE $194,949 $0.000172 1,134,236,104 $1,193 -0.42% -36.43% 39.17%
706 COAL BitCoal COAL $190,977 $0.042439 4,500,000 $3,613 -0.44% 23.42% 91.06%
707 BXT BitTokens BXT $186,856 $0.331690 563,346 $2,484 0.24% -46.06% -44.23%
708 SRC SecureCoin SRC $182,765 $0.022161 8,247,241 $1,802 -0.42% -12.28% 44.62%
709 BTPL Bitcoin Planet BTPL $177,820 $0.031610 5,625,354 $866 -0.48% -3.54% 64.36%
710 DBTC Debitcoin DBTC $172,582 $0.009588 17,999,629 $529 -0.47% -1.85% -8.81%
711 CACH CacheCoin CACH $170,063 $0.040538 4,195,132 $1,090 1.23% 27.89% 31.50%
712 MONK Monkey Project MONK $166,894 $1.58 105,797 $18,124 -8.67% 70.04% -59.99%
713 SCORE Scorecoin SCORE $158,250 $0.005215 30,346,591 $2,818 -0.23% -8.69% 30.31%
714 PIE PIECoin PIE $156,800 $0.011688 13,415,785 $1,049 -1.21% 19.05% 89.67%
715 CRDNC Credence Coin CRDNC $148,109 $0.043218 3,427,006 $864,161 3.68% 3.51% -99.00%
716 KAYI Kayicoin KAYI $147,675 $0.000520 284,253,411 $1,539 -1.12% -32.02% -0.67%
717 ACP AnarchistsPrime ACP $146,680 $0.033375 4,394,874 $946 0.24% 14.17% 48.80%
718 MNM Mineum MNM $145,930 $0.015465 9,436,367 $1,006 -28.18% -28.70% -24.83%
719 RPC RonPaulCoin RPC $145,429 $0.161736 899,174 $747 -0.48% 48.32% 121.28%
720 NEVA NevaCoin NEVA $143,498 $0.057827 2,481,480 $1,708 -0.34% 5.56% 41.27%
721 BIP BipCoin BIP $142,860 $0.087792 1,627,261 $921 0.25% 20.02% 91.95%
722 REE ReeCoin REE $142,544 $0.000056 2,560,000,000 $1,048 -1.70% -17.58% 32.52%
723 XCXT CoinonatX XCXT $142,058 $0.008766 16,206,426 $876 -0.85% 34.03% 11.06%
724 UNITS GameUnits UNITS $142,019 $0.040893 3,472,983 $1,537 -1.12% 7.99% 49.07%
725 TAJ TajCoin TAJ $140,532 $0.017404 8,074,867 $2,192 -3.91% 10.80% 63.63%
726 CJ Cryptojacks CJ $139,764 $0.000344 406,568,581 $757 -0.48% -7.16% -9.11%
727 EAGLE EagleCoin EAGLE $137,410 $0.065639 2,093,421 $10,382 -7.11% 30.55% -28.69%
728 300 300 Token 300 $128,908 $429.69 300 $2,260 -0.48% 57.70% 121.94%
729 AERM Aerium AERM $128,744 $0.176510 729,386 $5,790 0.60% -22.17% -67.50%
730 HONEY Honey HONEY $128,418 $0.373594 343,736 $4,746 -17.82% -31.88% -17.09%
731 MAR Marijuanacoin MAR $125,795 $0.082252 1,529,394 $1,049 1.14% 11.74% -31.28%
732 XCO X-Coin XCO $120,699 $0.009746 12,384,976 $2,550 29.84% 39.13% 21.23%
733 CMT Comet CMT $120,534 $0.138096 872,830 $1,857 -0.83% -0.88% 66.59%
734 BITEUR bitEUR BITEUR $117,248 $1.21 96,935 $4,154 -2.52% -1.29% -4.32%
735 SGR Sugar Exchange SGR $113,085 $0.032310 3,500,000 $1,885 0.19% 13.91% -9.97%
736 VUC Virta Unique … VUC $111,105 $0.001806 61,528,650 $2,175 -12.90% 2.44% 30.71%
737 GLT GlobalToken GLT $110,332 $0.004168 26,469,200 $1,059 -0.32% -6.34% 98.00%
738 QCN QuazarCoin QCN $103,898 $0.017188 6,044,911 $649 -0.42% -4.80% -30.85%
739 PRC PRCoin PRC $103,762 $0.006531 15,886,800 $28,674 -0.48% 7.87% -36.19%
740 MST MustangCoin MST $100,997 $0.160226 630,343 $624 -0.48% -3.55% 16.44%
741 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $99,493 $0.012390 8,030,000 $1,639 -0.10% 15.36% -18.59%
742 CPN CompuCoin CPN $94,583 $0.004822 19,615,019 $929 26.29% 40.29% 40.33%
743 GPL Gold Pressed … GPL $93,233 $0.363442 256,527 $593 -0.15% 44.04% 18.70%
744 EOT EOT Token EOT $86,423 $0.010462 8,260,903 $4,517 -0.48% -7.65% -17.80%
745 KURT Kurrent KURT $80,963 $0.008162 9,919,485 $540 -1.31% 8.27% -11.19%
746 ITZ Interzone ITZ $80,849 $0.042266 1,912,842 $1,578 59.46% 75.92% 139.44%
747 KRONE Kronecoin KRONE $73,512 $0.019443 3,781,012 $717 -0.22% 9.78% 70.55%
748 OS76 OsmiumCoin OS76 $71,607 $0.080095 894,026 $1,142 15.08% 36.52% 174.90%
749 ERY Eryllium ERY $65,864 $0.012012 5,483,032 $1,797 -0.73% 22.34% 85.21%
750 ICON Iconic ICON $64,710 $0.109142 592,894 $822 39.81% 4.26% 46.66%
751 WOMEN WomenCoin WOMEN $62,969 $0.001424 44,220,400 $1,069 -21.80% -22.54% -49.89%
752 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $61,089 $0.069419 880,002 $57,080 4.56% -17.29% 233.45%
753 GBC GBCGoldCoin GBC $47,694 $0.004198 11,361,817 $523 0.00% 172.76% 290.93%
754 VPRC VapersCoin VPRC $47,300 $0.000061 780,124,964 $1,413 11.74% 39.46% -1.02%
755 EGO EGO EGO $41,251 $0.000688 60,000,001 $824 -0.42% -24.30% -11.07%
756 CRTM Corethum CRTM $36,492 $0.014597 2,500,000 $4,814 -0.34% 41.42% 6.27%
757 CASH Cashcoin CASH $35,436 $0.000768 46,158,242 $2,490 -23.94% 0.41% -35.40%
758 NTWK Network Token NTWK $33,081 $0.002834 11,671,310 $983 -0.33% 10.79% -14.89%
759 LBTC LiteBitcoin LBTC $33,013 $0.010354 3,188,280 $20,143 5.08% 17.89% -25.80%
760 MSCN Master Swiscoin MSCN $32,833 $0.000734 44,738,620 $861 -1.05% -5.79% -28.99%
761 SDP SydPak SDP $32,330 $0.202300 159,811 $738 -0.48% 13.54% 49.37%
762 VLTC Vault Coin VLTC $30,902 $0.001018 30,353,640 $1,343 -0.48% 11.51% -15.41%
763 GSR GeyserCoin GSR $26,855 $0.573039 46,864 $6,469 -0.41% 68.25% 335.33%
764 CREVA CrevaCoin CREVA $24,677 $0.000678 36,390,750 $2,021 -3.74% 39.78% -15.79%
765 XCS CybCSec XCS $22,374 $0.001891 11,834,082 $997 -21.75% -42.34% -37.80%
766 XRC Rawcoin XRC $20,720 $0.029395 704,882 $2,771 3.61% 12.30% 61.98%
767 LVPS LevoPlus LVPS $18,987 $0.012547 1,513,256 $4,171 -0.42% 24.91% 14.80%
768 CTO Crypto CTO $18,984 $0.001547 12,272,537 $1,981 -0.48% -84.39% -82.71%
769 VOLT Bitvolt VOLT $15,585 $0.001031 15,112,554 $821 -0.48% 70.32% 84.59%
770 BRAIN Braincoin BRAIN $10,410 $0.001031 10,094,424 $684 -0.48% -76.51% -82.72%
771 HMC HarmonyCoin HMC $7,250 $0.012918 561,235 $7,494 -0.42% 21.37% 17.92%
772 UNITY SuperNET UNITY $44,209,848 $54.17 816,061 22.47% 5.33%
773 ETT EncryptoTel [… ETT $23,036,940 $0.370779 62,131,190 LowVol 0.05% 142.98% 95.00%
774 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
775 PGL Prospectors Gold PGL $10,933,202 $0.169507 64,500,000 LowVol -0.34% 120.86% 191.29%
776 ECOB Ecobit ECOB $6,291,867 $0.014157 444,444,444 LowVol -6.19% -1.16% 17.96%
777 YASH YashCoin YASH $5,328,347 $0.532820 10,000,275 LowVol -0.49% -18.07% 15.26%
778 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -2.14%
779 OPAL Opal OPAL $3,640,806 $0.240415 15,143,840 LowVol 298.40% 429.94% 541.76%
780 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 22.84%
781 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,913,461 $0.480225 6,066,868 LowVol -0.42% 21.84% 48.29%
782 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,895,543 $0.000126 22,891,661,164 LowVol -1.13% 276.35% 244.22%
783 JNS Janus JNS $2,512,485 $0.109142 23,020,335 LowVol -0.48% 46.50% -23.75%
784 RC RussiaCoin RC $2,411,939 $0.287894 8,377,873 LowVol 38.77% 10.73% 78.34%
785 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,094,434 $4.49 465,952 LowVol -2.66% 4.58% -18.84%
786 MBI Monster Byte MBI $1,862,882 $0.110736 16,822,736 LowVol -0.22% 33.00% 55.88%
787 HTC HitCoin HTC $1,825,114 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 9.65% 43.28%
788 NKA IncaKoin NKA $1,791,510 $0.000157 11,411,182,358 LowVol 0.64% 24.34% 40.39%
789 SHORTY Shorty SHORTY $1,735,960 $0.017360 100,000,000 LowVol -0.42% 10.27% 43.03%
790 DCY Dinastycoin DCY $1,458,667 $0.001027 1,420,858,063 LowVol 19.65% 24.42% 31.48%
791 SDC ShadowCash SDC $1,322,202 $0.197487 6,695,133 LowVol -0.42% 6.90% 27.50%
792 BTSR BTSR BTSR $1,235,281 $0.376121 3,284,266 LowVol 10.89% 11.21% 77.79%
793 STRC StarCredits STRC $1,205,807 $0.267957 4,500,000 LowVol -0.48% 16.96% 33.46%
794 METAL MetalCoin METAL $1,137,598 $0.014788 76,925,527 LowVol 9.81% 53.08%
795 INPAY InPay INPAY $1,127,510 $0.112751 10,000,000 LowVol -0.48% 13.54% 24.92%
796 PIGGY Piggycoin PIGGY $1,068,275 $0.002191 487,547,444 LowVol -9.17% 113.69% 57.20%
797 GOOD Goodomy GOOD $996,632 $0.002258 441,349,000 LowVol -0.44% 49.83% 62.45%
798 DSH Dashcoin DSH $933,677 $0.053125 17,574,970 LowVol 1.00% 22.48% 27.54%
799 TES TeslaCoin TES $906,683 $0.012335 73,505,490 LowVol 1.69% 31.25% 25.58%
800 TALK BTCtalkcoin TALK $885,439 $0.013562 65,290,635 LowVol -0.39% 38.88% 41.68%
801 NOBL NobleCoin NOBL $824,982 $0.000356 2,315,946,612 LowVol -24.75% -21.33% 26.08%
802 FC2 FuelCoin FC2 $768,635 $0.007563 101,636,359 LowVol -2.69% -2.11% 46.33%
803 AU AurumCoin AU $755,243 $2.55 296,216 LowVol -0.34% 34.24% 56.33%
804 VAL Valorbit VAL $736,636 $0.000138 5,323,785,948 LowVol 20.55%
805 RIYA Etheriya RIYA $711,624 $0.449959 1,581,531 LowVol 3.52% 15.95% 44.49%
806 TROLL Trollcoin TROLL $698,611 $0.001234 566,098,992 LowVol -0.54% -8.36% 41.68%
807 BPC Bitpark Coin BPC $675,249 $0.009003 75,000,000 LowVol -26.15% 17.67% -12.79%
808 J Joincoin J $673,477 $0.275068 2,448,402 LowVol -0.42% 11.19% 231.68%
809 CARBON Carboncoin CARBON $638,593 $0.000041 15,392,009,948 LowVol -0.93% 0.59% -49.34%
810 V Version V $612,809 $0.001305 469,545,482 LowVol 2.69% 7.42% 15.86%
811 UNI Universe UNI $601,651 $0.051393 11,706,848 LowVol 13.83% 10.77% -1.85%
812 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
813 VIDZ PureVidz VIDZ $591,347 $0.004720 125,279,775 LowVol 3.73% 45.18% 88.48%
814 ITI iTicoin ITI $583,286 $18.23 32,000 LowVol -0.41% 10.69% -10.10%
815 UNIC UniCoin UNIC $580,735 $0.195560 2,969,602 LowVol 9.79% 24.88% 96.43%
816 SAC SACoin SAC $578,726 $0.082501 7,014,761 LowVol -0.48% 13.54% 2.69%
817 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $576,806 $0.106259 5,428,300 LowVol 0.08% 3.28% 25.02%
818 WAY WayGuide WAY $567,426 $0.005672 100,040,708 LowVol -0.42% 25.27% 49.77%
819 USC Ultimate Secu… USC $553,956 $0.053558 10,343,113 LowVol -0.56% 9.58% 0.77%
820 NYAN Nyancoin NYAN $547,895 $0.001718 318,929,301 LowVol 3.26% 28.10% 51.96%
821 C2 Coin2.1 C2 $529,988 $0.005301 99,976,323 LowVol -0.42% 47.25% 139.82%
822 FUNK The Cypherfunks FUNK $519,426 $0.000011 46,328,944,999 LowVol -10.61% 20.56% 84.83%
823 JET Jetcoin JET $513,782 $0.105445 4,872,509 LowVol 10.78% -4.57% 156.16%
824 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 51.19%
825 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -48.60%
826 GUN Guncoin GUN $476,124 $0.002412 197,412,928 LowVol 7.87% 22.87% 26.05%
827 LOT LottoCoin LOT $441,937 $0.000030 14,491,014,421 LowVol -5.70% 14.27% 61.80%
828 BERN BERNcash BERN $438,638 $0.006158 71,234,301 LowVol 2.72% 12.98% 73.22%
829 BBT BitBoost BBT $436,472 $0.089756 4,862,878 LowVol -0.33% 6.77% -22.28%
830 FLY Flycoin FLY $409,285 $1.94 210,806 LowVol -0.42% 53.17%
831 SHDW Shadow Token SHDW $396,721 $0.056674 7,000,000 LowVol 54.14% 5.74%
832 GLC GlobalCoin GLC $392,049 $0.006016 65,171,010 LowVol -0.42% -9.71% -5.63%
833 STS Stress STS $388,535 $0.000688 565,134,332 LowVol -0.42% 13.59%
834 Q2C QubitCoin Q2C $383,972 $0.001547 248,220,061 LowVol -0.42% 27.69% 19.47%
835 XGR GoldReserve XGR $379,149 $0.022080 17,171,382 LowVol -12.55% 3.15% -15.18%
836 PR Prototanium PR $375,005 $1.91 195,947 LowVol -0.44% 13.49% 44.15%
837 ECA Electra ECA $364,267 $0.000017 22,007,586,008 LowVol -0.66% 9.46% 227.04%
838 FUCK FuckToken FUCK $364,164 $0.007086 51,392,878 LowVol -0.69% -18.10% 11.98%
839 ROC Rasputin Onli… ROC $360,378 $0.332565 1,083,633 LowVol -0.34% 7.57% -25.00%
840 I0C I0Coin I0C $357,257 $0.017024 20,985,472 LowVol -0.81% 2.64% -7.26%
841 BIGUP BigUp BIGUP $347,836 $0.000164 2,119,707,864 LowVol -0.64% 9.41% 43.36%
842 SH Shilling SH $347,588 $0.008753 39,709,825 LowVol 9.10% 48.39%
843 MAD SatoshiMadness MAD $343,871 $0.000172 2,000,683,485 LowVol -0.48% 13.54%
844 FRC Freicoin FRC $335,695 $0.011344 29,592,513 LowVol -0.42% 4.04% 40.54%
845 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 17.67%
846 BLC Blakecoin BLC $326,991 $0.021622 15,122,697 LowVol 4.53% 18.93% 86.85%
847 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $325,863 $0.024561 13,267,380 LowVol -1.79% 12.34% 55.60%
848 WMC WMCoin WMC $311,066 $0.026985 11,527,489 LowVol 13.54% 48.47%
849 YAC Yacoin YAC $288,558 $0.002406 119,918,812 LowVol -0.42% 13.50% 106.23%
850 LANA LanaCoin LANA $277,229 $0.000329 841,697,660 LowVol -0.51% -9.70% -3.69%
851 STV Sativacoin STV $276,642 $0.039036 7,086,826 LowVol -0.49% -22.51% -4.47%
852 EVIL Evil Coin EVIL $273,715 $0.013021 21,020,383 LowVol 0.48% 19.28% 26.15%
853 SPACE SpaceCoin SPACE $251,022 $0.011944 21,016,068 LowVol 0.54% -0.34% 48.22%
854 RED RedCoin RED $244,832 $0.003304 74,107,896 LowVol 5.32% 15.88% 54.78%
855 HODL HOdlcoin HODL $244,348 $0.001547 157,959,570 LowVol -0.42% 27.74% -5.73%
856 XCRE Creatio XCRE $240,041 $0.011698 20,520,514 LowVol -0.20% 41.55% 143.10%
857 TEK TEKcoin TEK $237,001 $0.000168 1,414,054,562 LowVol 10.79% 33.64% 45.87%
858 ARI Aricoin ARI $232,405 $0.001657 140,262,505 LowVol 2.29% 13.32% 37.57%
859 GRT Grantcoin GRT $229,901 $0.005323 43,189,699 LowVol -1.50% 3.43% 30.82%
860 RBX Ripto Bux RBX $228,248 $0.000599 381,236,123 LowVol -0.48% 35.12% 55.82%
861 BUMBA BumbaCoin BUMBA $227,130 $0.010105 22,478,058 LowVol -0.42% 11.26% 102.29%
862 KED Darsek KED $225,414 $0.015464 14,576,593 LowVol -0.49% 45.94% 41.83%
863 CYP Cypher CYP $225,374 $0.035407 6,365,285 LowVol -0.88% 9.45% 35.11%
864 ACOIN Acoin ACOIN $218,333 $0.178949 1,220,085 LowVol -1.41% 10.60% 13.30%
865 OHM OHM OHM $215,835 $0.007219 29,898,859 LowVol -0.48% 13.54% 49.88%
866 TTC TittieCoin TTC $215,776 $0.000171 1,259,816,434 LowVol -0.21% 15.78% -3.85%
867 LEA LeaCoin LEA $214,656 $0.000681 315,135,491 LowVol 5.99% 51.04% 47.61%
868 URC Unrealcoin URC $213,698 $0.030422 7,024,402 LowVol -0.48% 36.72% 15.60%
869 FRK Franko FRK $211,559 $0.227295 930,767 LowVol 15.55% 53.86%
870 VTA Virtacoin VTA $209,162 $0.000040 5,201,310,113 LowVol 12.64% 1896.38%
871 HAL Halcyon HAL $209,015 $0.039282 5,320,860 LowVol 9.03% 46.12%
872 EUC Eurocoin EUC $197,945 $0.015942 12,416,554 LowVol -0.30% -6.49% 36.05%
873 DLC Dollarcoin DLC $195,655 $0.021485 9,106,714 LowVol -0.48% 13.54% 49.75%
874 ARCO AquariusCoin ARCO $195,553 $0.130544 1,497,984 LowVol 2.69% 35.09% 69.35%
875 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 112.91%
876 E4ROW E4ROW E4ROW $189,174 $0.032831 5,762,000 LowVol -0.33% 7.72% 45.06%
877 CON PayCon CON $182,353 $0.007914 23,042,604 LowVol -0.58% -0.97% 55.54%
878 BITZ Bitz BITZ $181,702 $0.091267 1,990,891 LowVol -0.49% 12.01%
879 PHO Photon PHO $181,018 $0.000009 20,580,388,537 LowVol 12.75% -0.44% 117.09%
880 FIRE Firecoin FIRE $180,768 $1.84 98,412 LowVol -3.05% -14.75% 25.04%
881 ANTI AntiBitcoin ANTI $180,111 $0.010313 17,465,159 LowVol -0.48% 10.35% 2.10%
882 IMS Independent M… IMS $179,922 $0.033512 5,368,934 LowVol -1.35% -3.51% 115.37%
883 XRA Ratecoin XRA $177,449 $0.001542 115,063,988 LowVol -0.52% -1.33% 12.57%
884 EMD Emerald Crypto EMD $177,195 $0.009269 19,117,129 LowVol 1.66% 34.95% -12.59%
885 MARS Marscoin MARS $164,348 $0.005812 28,279,074 LowVol -17.61% 40.54% 46.26%
886 HXX Hexx HXX $155,430 $0.104467 1,487,836 LowVol -2.36% 5.13% 161.22%
887 TSE Tattoocoin (S… TSE $154,985 $0.001714 90,421,856 LowVol 10.34% 87.64% 35.94%
888 BOST BoostCoin BOST $154,865 $0.013063 11,855,487 LowVol -0.42% 13.54% -3.72%
889 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol
890 CRX Chronos CRX $152,078 $0.002063 73,729,962 LowVol 0.54% 51.39% 144.34%
891 ICE iDice ICE $149,496 $0.095159 1,571,013 LowVol -30.54% -53.84% 19.22%
892 AMMO Ammo Rewards AMMO $147,051 $0.001891 77,777,777 LowVol 36.84% 78.43% 19.30%
893 GPU GPU Coin GPU $144,960 $0.003581 40,477,042 LowVol 51.25% 29.29% 27.53%
894 ARG Argentum ARG $144,127 $0.016754 8,602,777 LowVol 5.68% 33.42% 20.02%
895 SOON SoonCoin SOON $141,610 $0.011363 12,462,620 LowVol -0.61% -3.77% 41.45%
896 611 SixEleven 611 $139,682 $0.323526 431,750 LowVol 7.49% 15.09% 88.94%
897 VOT VoteCoin VOT $138,749 $0.008422 16,474,625 LowVol -0.48% 0.41% -27.05%
898 DRM Dreamcoin DRM $135,643 $0.055373 2,449,632 LowVol 9.52% 37.97%
899 PX PX PX $133,323 $0.001387 96,129,725 LowVol -14.91%
900 JIN Jin Coin JIN $132,033 $0.013406 9,848,485 LowVol -0.48% 0.90% -33.30%
901 GP GoldPieces GP $130,843 $0.107234 1,220,161 LowVol -0.61% -2.22% -6.68%
902 MCRN MACRON MCRN $130,162 $0.000324 401,421,401 LowVol 11.43% -27.72% -23.55%
903 AMBER AmberCoin AMBER $127,686 $0.002922 43,699,481 LowVol -0.42% -3.52% -56.52%
904 XPY PayCoin XPY $126,775 $0.010719 11,827,718 LowVol -12.75% -14.44%
905 URO Uro URO $118,695 $0.098314 1,207,310 LowVol -0.48% -5.87%
906 VEC2 VectorAI VEC2 $117,283 $0.007047 16,643,000 LowVol -0.42% 13.58% 35.93%
907 SCRT SecretCoin SCRT $117,017 $0.027672 4,228,672 LowVol -0.48% 12.84% 23.01%
908 ALL Allion ALL $113,252 $0.018268 6,199,359 LowVol -0.48% 10.22% 34.79%
909 POP PopularCoin POP $113,008 $0.000034 3,372,875,244 LowVol 5.44% 25.27% 34.60%
910 BAS BitAsean BAS $112,824 $0.022565 5,000,000 LowVol -0.34% -4.66% 0.14%
911 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
912 CF Californium CF $109,223 $0.045376 2,407,096 LowVol -0.48% 14.63% 31.72%
913 XBTS Beatcoin XBTS $108,792 $0.071354 1,524,686 LowVol 125.69% 111.42% 192.47%
914 GCC GuccioneCoin GCC $108,085 $0.005328 20,285,537 LowVol -0.42% 21.37% 54.74%
915 BITGOLD bitGold BITGOLD $101,603 $1273.01 79.8131 LowVol -24.89% -8.47% -15.93%
916 BVC BeaverCoin BVC $100,259 $0.032183 3,115,258 LowVol 3.23% 10.20% 38.87%
917 MRJA GanjaCoin MRJA $99,550 $0.022361 4,451,920 LowVol -0.42% 30.31% 35.35%
918 ZMC ZetaMicron ZMC $98,997 $0.000165 600,344,291 LowVol 8.93%
919 WARP WARP WARP $98,640 $0.090064 1,095,224 LowVol -2.28% 11.51% 46.71%
920 ADCN Asiadigicoin ADCN $98,557 $0.003953 24,931,054 LowVol -0.48% 13.54% 48.51%
921 MND MindCoin MND $98,183 $0.006188 15,867,695 LowVol -0.42% 10.48% 41.54%
922 FXE FuturXe FXE $97,112 $0.412505 235,421 LowVol -0.49% 13.50% 16.42%
923 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $95,913 $0.001203 79,719,140 LowVol -0.42% -10.66% 4.31%
924 ARB ARbit ARB $94,661 $0.012031 7,867,835 LowVol -0.48% 33.25%
925 $$$ Money $$$ $93,917 $0.002047 45,887,218 LowVol 19.61% 30.92% 27.28%
926 NRO Neuro NRO $92,775 $0.002406 38,555,405 LowVol -0.42% -9.28% 25.72%
927 COXST CoExistCoin COXST $92,221 $0.003403 27,100,000 LowVol 0.14% 149.70% 209.68%
928 BTQ BitQuark BTQ $92,096 $0.010141 9,081,731 LowVol -0.42% 17.53% 23.26%
929 BLRY BillaryCoin BLRY $91,186 $0.010141 8,992,016 LowVol -0.42% 48.51% -36.91%
930 MAY Theresa May Coin MAY $90,395 $0.003575 25,282,600 LowVol -0.44% 2.30% 3.20%
931 BLZ BlazeCoin BLZ $87,427 $0.000144 608,557,394 LowVol 3.64% 41.74% 90.02%
932 ICOB ICOBID ICOB $84,668 $0.000794 106,701,874 LowVol 1.61% -12.78% 52.85%
933 DRS Digital Rupees DRS $84,327 $0.000165 510,802,961 LowVol 9.06% 43.83%
934 BENJI BenjiRolls BENJI $82,068 $0.004052 20,255,396 LowVol -0.75% 65.04% 58.95%
935 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
936 JWL Jewels JWL $79,782 $0.003953 20,181,636 LowVol -0.42% 10.07%
937 EMP EMoneyPower EMP $78,182 $0.008498 9,200,000 LowVol 10.08%
938 CAGE CageCoin CAGE $75,915 $7.5e-07 101,168,328,395 LowVol -2.04% -21.44% -51.63%
939 ATX Artex Coin ATX $73,322 $0.003904 18,781,750 LowVol -0.42% 20.86% -0.53%
940 VIP VIP Tokens VIP $73,037 $0.000875 83,450,403 LowVol 15.63% 54.67%
941 ZYD Zayedcoin ZYD $67,610 $0.010828 6,243,840 LowVol -0.42% 10.05% 109.36%
942 BSC BowsCoin BSC $67,034 $0.012078 5,550,102 LowVol 15.63% 14.38%
943 EXN ExchangeN EXN $66,885 $0.013115 5,100,000 LowVol -0.39% 96.41% 13.59%
944 PONZI PonziCoin PONZI $66,157 $0.076829 861,099 LowVol -0.48% -11.73% 104.70%
945 CRT CRTCoin CRT $65,399 $0.825011 79,270 LowVol -0.42% 13.54% 49.77%
946 CNC CHNCoin CNC $65,336 $0.001319 49,548,071 LowVol 11.95% -33.87%
947 SPT Spots SPT $64,761 $0.002890 22,406,021 LowVol -9.11% 11.07% -6.00%
948 LUNA Luna Coin LUNA $64,501 $0.038866 1,659,549 LowVol -1.01% 67.68% 106.34%
949 TOR Torcoin TOR $63,963 $0.202300 316,179 LowVol -0.42% 122.74% 1.02%
950 ORLY Orlycoin ORLY $62,987 $0.001719 36,646,779 LowVol -0.42% 13.54% 36.45%
951 PRX Printerium PRX $62,965 $0.005326 11,821,728 LowVol -8.28% 25.33% 61.10%
952 BRAT BRAT BRAT $61,921 $0.000387 160,000,000 LowVol -0.39% -37.10% 68.59%
953 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 39.44%
954 KIC KibiCoin KIC $61,354 $0.004173 14,701,000 LowVol 0.31% 37.85% -17.70%
955 DIBC DIBCOIN DIBC $61,031 $0.012206 5,000,000 LowVol -0.35% 18.58% -21.74%
956 RBT Rimbit RBT $60,718 $0.000526 115,499,623 LowVol 2.14% 70.64% 0.40%
957 CXT Coinonat CXT $60,392 $0.007003 8,623,200 LowVol 2.11% 3.78% 35.92%
958 FLAX Flaxscript FLAX $58,489 $0.010471 5,585,715 LowVol -1.71% -8.87% -54.39%
959 WORM HealthyWormCoin WORM $57,778 $0.000516 112,053,635 LowVol -0.48% -14.84% 124.62%
960 IMPS ImpulseCoin IMPS $55,676 $0.002750 20,245,510 LowVol -6.27% -17.32% 24.90%
961 FUZZ FuzzBalls FUZZ $54,790 $0.011344 4,829,945 LowVol -0.48% 49.82% 33.13%
962 SFC Solarflarecoin SFC $54,230 $0.003851 14,083,450 LowVol -7.03% 31.91% -6.50%
963 SONG SongCoin SONG $53,918 $0.001656 32,565,300 LowVol 11.00% 0.26% 94.93%
964 CWXT CryptoWorldX … CWXT $52,854 $0.000886 59,630,200 LowVol -10.47% -5.98% 0.13%
965 RIDE Ride My Car RIDE $52,222 $0.000516 101,276,976 LowVol -0.48% 70.32% 76.41%
966 DES Destiny DES $51,701 $0.032313 1,600,000 LowVol -0.48% 110.33%
967 DLISK DAPPSTER DLISK $51,563 $0.000516 100,000,000 LowVol -0.48% 13.54% 51.76%
968 CESC CryptoEscudo CESC $49,537 $0.000344 144,105,100 LowVol -0.42% 13.54% 19.56%
969 VRS Veros VRS $45,325 $0.000093 486,609,040 LowVol -0.55% 72.75% 44.68%
970 ROOFS Roofs ROOFS $44,687 $0.000344 130,000,000 LowVol -0.48% 127.08% 23.30%
971 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol 1.72% -10.65%
972 HVCO High Voltage HVCO $43,145 $0.028875 1,494,171 LowVol -0.48% 16.31% 52.32%
973 AGLC AgrolifeCoin AGLC $43,000 $0.005672 7,581,213 LowVol -0.48% 2.52%
974 BOAT BOAT BOAT $42,299 $0.002281 18,547,845 LowVol -6.72% 15.12% 38.36%
975 STEPS Steps STEPS $41,988 $0.002254 18,625,017 LowVol 14.56%
976 OFF Cthulhu Offer… OFF $41,916 $0.015985 2,622,273 LowVol -0.48% 16.13% 15.11%
977 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 34.88%
978 DIX Dix Asset DIX $40,599 $4.1e-07 100,000,000,000 LowVol -4.99% 14.60% 82.25%
979 EREAL eREAL EREAL $40,406 $0.000590 68,427,562 LowVol -34.40% -31.40% 22.37%
980 G3N G3N G3N $40,291 $0.005328 7,561,891 LowVol -0.42% -13.20% 5.52%
981 DPAY DPAY DPAY $40,053 $0.000504 79,541,001 LowVol 10.88% 48.96%
982 MTM MTMGaming MTM $39,865 $0.013288 2,999,967 LowVol 0.31% 6.92% 49.99%
983 BIOS BiosCrypto BIOS $39,367 $0.001891 20,821,709 LowVol -0.48% -3.10%
984 IMX Impact IMX $37,644 $0.000344 109,509,108 LowVol -0.48% -24.30% 199.50%
985 UET Useless Ether… UET $37,468 $0.009448 3,965,716 LowVol -0.33% 5.51% 0.36%
986 SLEVIN Slevin SLEVIN $36,456 $0.000521 70,000,000 LowVol 14.68% -9.25%
987 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 0.38%
988 BNX BnrtxCoin BNX $35,843 $0.001349 26,566,001 LowVol -14.71% 11.73% 34.58%
989 PLNC PLNcoin PLNC $32,310 $0.001891 17,089,600 LowVol -0.42% 37.20%
990 XOC Xonecoin XOC $31,763 $0.075626 420,000 LowVol 10.84% 51.85% 143.92%
991 LIR LetItRide LIR $31,199 $0.000859 36,303,408 LowVol -0.48% 15.60%
992 SCS Speedcash SCS $31,007 $0.118423 261,831 LowVol -0.48% 12.89% 69.42%
993 WBB Wild Beast Block WBB $29,857 $0.176518 169,144 LowVol -0.42% 31.15% 14.03%
994 ZNE Zonecoin ZNE $29,733 $0.011516 2,581,970 LowVol -0.42% 13.54%
995 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 9.89%
996 ALTC Antilitecoin ALTC $27,081 $0.000859 31,512,613 LowVol -0.48% 13.54% 14.98%
997 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol
998 PLACO PlayerCoin PLACO $24,145 $0.000688 35,120,000 LowVol -0.42% 13.54% -4.96%
999 GRIM Grimcoin GRIM $23,813 $0.001169 20,363,288 LowVol -41.63% 11.19% -40.21%
1000 IBANK iBank IBANK $23,333 $0.005155 4,526,324 LowVol 9.85% 79.66%
1001 FRAZ Frazcoin FRAZ $22,424 $0.002412 9,296,573 LowVol 5.76% 133.20% 205.53%
1002 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $22,154 $0.029391 753,776 LowVol -0.48% 3.67%
1003 RSGP RSGPcoin RSGP $20,559 $11.90 1,727 LowVol -0.42% 13.97% 30.42%
1004 GEERT GeertCoin GEERT $19,910 $0.003911 5,091,200 LowVol 2.60% 107.24% 105.90%
1005 JS JavaScript Token JS $19,330 $0.002419 7,991,996 LowVol -0.34% 8.00% 0.90%
1006 SLFI Selfiecoin SLFI $18,533 $0.000172 107,829,281 LowVol -0.42% 13.59% 49.77%
1007 GBT GameBet Coin GBT $18,273 $0.000859 21,262,780 LowVol -0.42% -52.76%
1008 P7C P7Coin P7C $17,615 $0.000500 35,220,238 LowVol 10.18% 44.65%
1009 JOBS JobsCoin JOBS $17,597 $0.000166 106,019,270 LowVol 9.65% -50.06%
1010 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 9.44%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $15,710 $0.011344 1,384,879 LowVol -0.48% 13.54% 49.66%
1012 ARGUS Argus ARGUS $15,473 $0.013475 1,148,324 LowVol -10.06% 21.28% 47.82%
1013 ELS Elysium ELS $14,456 $0.003609 4,005,012 LowVol -0.48% -17.78% -7.51%
1014 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $14,368 $0.001062 13,532,750 LowVol 0.04% -11.13% -22.44%
1015 BIOB BioBar BIOB $13,854 $0.015641 885,756 LowVol -0.48% -5.21% -24.17%
1016 DAS DAS DAS $12,799 $0.004694 2,726,468 LowVol -1.41%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $12,118 $0.003606 3,360,417 LowVol 0.88% 73.85% 36.84%
1018 MILO MiloCoin MILO $11,127 $0.001031 10,789,954 LowVol -0.48% -60.42%
1019 CONX Concoin CONX $10,362 $0.013922 744,266 LowVol -0.42% 67.22% 95.91%
1020 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol 7.65%
1021 TRADE Tradecoin TRADE $9,513 $0.001203 7,907,129 LowVol -0.48% -0.65% -5.66%
1022 TSTR Tristar Coin TSTR $8,642 $0.001719 5,027,857 LowVol -0.48% 3.22% -65.17%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,319 $0.034550 211,827 LowVol 0.88% 9.43% 43.36%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol
1025 MRNG MorningStar MRNG $5,665 $0.000173 32,700,861 LowVol -0.59% -1.39%
1026 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,806 LowVol 30.18%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,737 $0.003438 1,377,917 LowVol -0.42% 13.54% 83.94%
1028 MGM Magnum MGM $3,948 $0.000997 3,960,151 LowVol 9.77% -75.98%
1029 XNG Enigma XNG $3,715 $0.223440 16,627 LowVol -0.48% 21.03% 94.02%
1030 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -6.27%
1031 ULA Ulatech ULA $3,431 $0.017188 199,586 LowVol -0.48% -66.60% -4.91%
1032 DGCS Digital Credits DGCS $3,004 $0.000516 5,826,388 LowVol -0.42% 13.54% 124.63%
1033 NANOX Project-X NANOX $2,592 $33112.70 0.078264 LowVol 9.37% -45.57%
1034 TOKEN SwapToken TOKEN $2,245 $1.5e-07 15,320,585,365 LowVol -2.04% 2.00% -14.43%
1035 SOJ Sojourn SOJ $1,467 $0.003024 485,214 LowVol -0.61% 112.19% -45.56%
1036 EBT Ebittree Coin EBT $1,324 $0.001047 1,264,511 LowVol -0.49% -21.22% -58.94%
1037 ABN Abncoin ABN $1,152 $0.017016 67,700 LowVol 16.20% 26.32% 26.73%
1038 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1039 DMB Digital Money… DMB $506 $0.001201 421,300 LowVol 0.61% 11.04% 7.07%
1040 ENV Environ ENV $292 $0.000002 132,717,518 LowVol 12.63% 48.85% 117.04%
1041 CALC CaliphCoin CALC $135 $0.001547 87,140 LowVol -0.48% 24.10% 111.42%
1042 FDC Future Digita… FDC $38 $0.000014 2,753,201 LowVol -2.24%
1043 FAL Falcoin FAL $34 $0.000172 196,766 LowVol -0.48% -42.29% 49.75%
1044 APW AppleCoin APW $14 $0.000172 82,737 LowVol -0.48% 13.54% 49.13%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $4.25 $21,166,500 1.49% 13.45% 44.37%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $37.56 $8,330,620 -0.39% -4.53% -19.22%
1047 CMT CyberMiles CMT $0.210657 $8,050,730 -0.74% -5.77%
1048 ITC IoT Chain ITC $0.945020 $5,147,730 2.01% 7.62%
1049 ERO Eroscoin ERO $0.178563 $4,747,370 2.53% 17.89%
1050 AI POLY AI AI $20.64 $3,636,090 -0.46% 12.14% 34.91%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $3.31 $3,486,980 1.61% -0.06% 24.10%
1052 ETN Electroneum ETN $0.107253 $2,647,590 -0.81% 2.32% 14.37%
1053 REC Regalcoin REC $28.41 $2,278,830 -2.44% 1.22% -39.68%
1054 NULS Nuls NULS $0.863448 $2,096,290 -1.19% 10.47% 9.72%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $4.05 $2,050,730 0.27% -18.34% -19.96%
1056 FRST FirstCoin FRST $18.03 $1,882,000 -0.31% 13.52% 9.59%
1057 FRGC Fargocoin FRGC $10.97 $1,681,150 -0.12% 7.37% 6.56%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.45 $1,398,890 -0.92% 1.77% -19.23%
1059 STC Santa Coin STC $0.721850 $802,019 15.78% 12.87%
1060 TSL Energo TSL $0.030881 $759,754 -0.94% 1.51% 1.06%
1061 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.94 $711,328 -0.25% 13.90% 49.25%
1062 B2X SegWit2x [Fut… B2X $200.62 $647,967 -0.17% -3.53% -7.69%
1063 BTE BitSerial BTE $6.29 $571,143 -4.24% -2.65% -22.21%
1064 RYZ ANRYZE RYZ $0.019669 $562,390 5.86% 2.10% 1.74%
1065 XIN Infinity Econ… XIN $0.024063 $488,580 -7.76% -11.22% -14.16%
1066 WC WINCOIN WC $0.654340 $458,905 1.14% -0.96% -44.16%
1067 THS TechShares THS $0.952269 $375,256 0.24% 6.88% 14.57%
1068 UGT UG Token UGT $0.446590 $337,256 -0.33% 3.06% 3.10%
1069 BSR BitSoar BSR $0.257816 $330,592 16.70% 49.45% 29.47%
1070 LLT LLToken LLT $0.347763 $251,884 -2.54% 2.00% -36.13%
1071 XCPO Copico XCPO $0.026006 $235,074 -5.10% 30.97% 3.91%
1072 SBC StrikeBitClub SBC $1.31 $234,672 13.79% -31.00%
1073 BOT Bodhi BOT $0.424642 $218,204 -0.28% 6.61% -2.66%
1074 XID Sphre AIR XID $0.182455 $160,740 -0.08% 9.40% 0.82%
1075 BT2 BT2 [CST] BT2 $90.91 $155,454 5.53% 23.10% -53.41%
1076 CAPP Cappasity CAPP $0.018562 $148,159 0.53% -3.57%
1077 GBG Golos Gold GBG $0.165965 $105,116 -2.02% 4.12% 22.05%
1078 ADK Aidos Kuneen ADK $48.30 $100,999 -0.48% 19.27% 81.47%
1079 INF InfChain INF $0.013922 $99,053 -0.48% 16.42% -3.07%
1080 QBT Qbao QBT $0.232617 $93,238 -1.55% 10.89% -8.12%
1081 ICX ICON ICX $1.89 $77,273 -2.48% 7.74% 38.85%
1082 BTCM BTCMoon BTCM $0.032195 $72,529 9.61% -13.09% -56.07%
1083 DSR Desire DSR $0.397954 $68,953 1.38% 14.49% 52.97%
1084 MKR Maker MKR $434.60 $67,611 -0.34% 8.65% 10.63%
1085 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.077517 $65,585 -2.11% 5.31% -10.04%
1086 BTU Bitcoin Unlim… BTU $84.13 $63,470 5.27% -1.28% -31.36%
1087 TER TerraNova TER $22.98 $53,908 -8.58% 44.71% 1115.66%
1088 VIU Viuly VIU $0.016100 $51,782 6.89% 48.93% 91.22%
1089 VASH VPNCoin VASH $0.006875 $51,629 -0.42% -12.62% 7.87%
1090 SEND Social Send SEND $0.068751 $45,127 -0.42% 1.50%
1091 PCOIN Pioneer Coin PCOIN $1.01 $42,187 13.62%
1092 MSD MSD MSD $0.009104 $39,290 -0.30% 2.37% -27.01%
1093 BT1 BT1 [CST] BT1 $16764.90 $36,995 0.28% 11.43% 47.07%
1094 SNOV Snovio SNOV $0.004728 $34,375 -0.01% -2.92%
1095 FOR FORCE FOR $0.010766 $27,436 -0.86% 4.66% -5.88%
1096 TOK Tokugawa TOK $0.687337 $24,887 2.03%
1097 B3 B3Coin B3 $0.000089 $23,980 -3.12% -6.96% 133.20%
1098 COR CORION COR $0.704610 $23,389 2.05% -5.80% -13.64%
1099 KBR Kubera Coin KBR $0.177034 $23,102 4.82%
1100 CMP Compcoin CMP $10.23 $23,035 -0.48%
1101 EVR Everus EVR $1.54 $22,456 14.74% 16.09% -13.40%
1102 XID International… XID $0.008938 $20,283 -0.48% 9.76%
1103 WISH MyWish WISH $0.148215 $19,846 8.45% 1.51% 23.47%
1104 BCDN BlockCDN BCDN $0.085031 $19,310 -0.33% 3.12%
1105 AKY Akuya Coin AKY $0.119455 $15,480 -4.64% 10.65% -24.02%
1106 NUKO Nekonium NUKO $0.077345 $12,190 -13.81% 21.50%
1107 FRD Farad FRD $0.113996 $11,311 -0.46% 54.20% -6.31%
1108 WILD Wild Crypto WILD $0.169626 $10,417 0.25% 24.62% 5.26%
1109 DAY Chronologic DAY $3.32 $10,099 1.30% -1.11% -49.68%
1110 SKR Sakuracoin SKR $0.010696 $9,657 7.49% 17.41% 805.11%
1111 SUR Suretly SUR $2.47 $8,950 0.51% 0.04% -26.82%
1112 BOS BOScoin BOS $1.29 $8,605 -11.14% 22.23% 3.16%
1113 MCR Macro MCR $1.49 $7,753 -0.44% -3.61% -2.57%
1114 MGC GulfCoin MGC $0.003781 $7,683 -4.81% 25.07% 40.70%
1115 DEUS DeusCoin DEUS $0.306285 $7,192 -0.48% 11.20% -16.19%
1116 GLS GlassCoin GLS $0.653134 $7,034 -0.42% 13.51% -62.88%
1117 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $6,854 -3.62% 28.88% -2.52%
1118 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.284660 $6,602 -6.30% 19.96% -41.54%
1119 PLX PlexCoin PLX $0.024197 $6,546 -22.71% -25.45% -63.93%
1120 FLASH Flash FLASH $0.005332 $6,529 -6.45% -14.09% 8.64%
1121 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000236 $6,216 -0.33% -42.25% -69.86%
1122 TCOIN T-coin TCOIN $0.000172 $6,055 -32.80% -25.91% -28.56%
1123 SND Sand Coin SND $0.699401 $6,036 -1.76% -1.97% 13.63%
1124 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003454 $6,017 6.45% 3.03% 24.67%
1125 BPL Blockpool BPL $0.158542 $5,591 -6.83% -8.05% 3.87%
1126 STU bitJob STU $0.037444 $5,482 0.20% 21.33% 22.50%
1127 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.009708 $5,021 14.43% 117.27% -42.65%
1128 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006141 $4,800 -0.34% 24.11% 45.22%
1129 TOP TopCoin TOP $0.002035 $4,800 199.79% 364.25% 399.16%
1130 PNX Phantomx PNX $0.018531 $4,477 -0.42% 16.82% -9.44%
1131 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009511 $4,183 -10.05% 39.72% 124.43%
1132 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002695 $4,090 9.88% 4.67% 5.55%
1133 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.133549 $3,617 -0.48% 13.54% 23.17%
1134 SISA SISA SISA $0.012078 $3,149 -0.56% 21.99% -7.74%
1135 MCI Musiconomi MCI $0.039395 $3,016 -6.16% 41.60% 13.36%
1136 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042515 $2,976 -0.34% -3.20% -28.51%
1137 XRY Royalties XRY $0.000165 $2,952 -0.79% 11.51% -11.70%
1138 ONG onG.social ONG $0.209742 $2,781 -0.34% 8.11% 36.58%
1139 ACC AdCoin ACC $0.096127 $2,642 0.89% 0.04% 27.71%
1140 CASH Cash Poker Pro CASH $0.060934 $2,559 -0.33% 15.61% 51.63%
1141 OX OX Fina OX $0.000203 $2,456 18.01% 9.95% 27.76%
1142 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.95 $2,454 -0.48% 13.50% 23.21%
1143 DGPT DigiPulse DGPT $0.774933 $2,370 -14.03% -28.08% -32.95%
1144 ABC Alphabit ABC $26.81 $2,289 -0.41% 16.45% 46.62%
1145 BAT BatCoin BAT $0.000006 $2,271 -9.06% 49.39% 208.81%
1146 BON Bonpay BON $1.44 $2,259 1.81% 10.24%
1147 MINEX Minex MINEX $0.017704 $2,247 -0.94% -6.33% 14.26%
1148 ACES Aces ACES $0.000172 $2,171 -0.41% 13.63% 46.78%
1149 PRES President Trump PRES $0.001099 $2,086 -0.42% -75.04% -64.81%
1150 ZBC Zilbercoin ZBC $0.031283 $2,084 -0.48% 15.55% -11.50%
1151 GAY GAY Money GAY $0.017344 $2,081 -0.24% 51.47% 104.95%
1152 AIB Advanced Inte… AIB $0.014189 $2,079 -13.27% 0.17% 225.88%
1153 HYTV Hyper TV HYTV $0.003189 $2,010 12.12% -11.15% -13.71%
1154 VULC Vulcano VULC $0.004691 $2,000 -0.48% -33.07% -44.29%
1155 GARY President Joh… GARY $0.236331 $1,948 -0.42% 31.23% 22.50%
1156 MEN PeopleCoin MEN $0.000172 $1,915 -0.48% 13.54%
1157 TIE TIES Network TIE $0.106288 $1,825 1.93% 6.23% 67.96%
1158 ACN Avoncoin ACN $0.000516 $1,798 -0.48% -19.88% 14.50%
1159 XOT Internet of T… XOT $2404.56 $1,538 -0.48% 13.54% 10.85%
1160 MOTO Motocoin MOTO $0.021464 $1,504 1.46% 49.26% 528.77%
1161 BLX Blockchain Index BLX $3.31 $1,477 -0.33% 9.52% 11.47%
1162 MGC MergeCoin MGC $0.012375 $1,324 -0.42% 7.57% -20.71%
1163 PLC PlusCoin PLC $0.000850 $1,167 -0.33% 5.42% 41.92%
1164 LKC LinkedCoin LKC $0.000516 $1,138 -0.42% 70.32% 124.62%
1165 APC AlpaCoin APC $0.031303 $1,131 -0.41% 21.75% 15.04%
1166 ETT EncryptoTel [… ETT $0.102748 $1,123 -2.42% 3.43% -5.03%
1167 PEC Peacecoin PEC $0.064626 $1,108 -0.48% 5.19% 10.35%
1168 EFYT Ergo EFYT $16.79 $1,059 -0.11% 27.68% 42.67%
1169 DMC DynamicCoin DMC $0.002022 $952 -8.11% -33.41% -44.16%
1170 DFS DFSCoin DFS $0.005788 $918 -0.81% 10.98% -30.63%
1171 HNC Huncoin HNC $0.002578 $868 5.37% 21.65% 44.39%
1172 TRIA Triaconta TRIA $9.45 $796 2.83% 7.05% 1.26%
1173 FAP FAPcoin FAP $0.004641 $762 -1.69% -57.71% -27.80%
1174 BUB Bubble BUB $0.018906 $721 -0.42% 12.15% -11.36%
1175 WIC Wi Coin WIC $0.002589 $713 -0.47% 2.50% 1.96%
1176 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006005 $628 -0.39% 51.21% 82.62%
1177 BSN Bastonet BSN $0.000859 $624 -0.42% 6.01% 18.93%
1178 UR UR UR $0.001204 $624 0.22% 11.97% 89.39%
1179 EAG EA Coin EAG $4.64 $600 -0.42% 98.40% 70.45%
1180 BTBc Bitbase BTBc $0.004469 $596 -6.41% -0.48% -57.02%
1181 DUB Dubstep DUB $0.002750 $596 -0.42% 0.86% 18.58%
1182 LDCN LandCoin LDCN $0.001616 $574 13.45% 17.67% -58.42%
1183 REGA Regacoin REGA $0.000688 $569 -0.48% -43.23% -65.01%
1184 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001894 $558 -12.97% -10.30% -8.26%
1185 EVC EventChain EVC $0.077945 $558 -0.34% -40.65% -25.10%
1186 FRN Francs FRN $0.025705 $558 -20.35% -9.51% 8.24%
1187 RHFC RHFCoin RHFC $0.001031 $537 -0.49% -23.59% -0.22%
1188 COUPE Coupecoin COUPE $0.000095 LowVol 0.21% -14.78% 252.26%
1189 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.013750 LowVol -0.42% -18.55% -34.44%
1190 ANI Animecoin ANI $0.000172 LowVol -0.48% -43.23% 31.37%
1191 HAT Hawala.Today HAT $0.324897 LowVol 11.25% 54.92% 76.28%
1192 NAMO NamoCoin NAMO $0.000241 LowVol -0.52% 20.47% 81.80%
1193 WA WA Space WA $0.027500 LowVol -0.48% 13.54% 52.12%
1194 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006801 LowVol -3.50% -17.13% 344.91%
1195 EBIT eBIT EBIT $0.001431 LowVol -0.34% -57.12% -22.53%
1196 SKC Skeincoin SKC $0.031969 LowVol -0.42% 29.68% 120.45%
1197 INDIA India Coin INDIA $0.000516 LowVol 49.27% 70.32% 124.62%
1198 HDLB HODL Bucks HDLB $0.068751 LowVol -0.42% 52.33%
1199 SAK Sharkcoin SAK $0.002001 LowVol 7.29% 5.41% -10.39%
1200 EXRN EXRNchain EXRN $0.000001 LowVol 49.50% 164.11% 2.27%
1201 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.092298 LowVol -0.42% 1.89% 19.33%
1202 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000677 LowVol 32.11% 48.34%
1203 MAVRO Mavro MAVRO $0.034032 LowVol -27.82% 13.54% 76.48%
1204 HIGH High Gain HIGH $0.000344 LowVol -0.42% -8.43% -45.15%
1205 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000516 LowVol -0.48% 70.32% -25.82%
1206 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.4e-07 LowVol -0.34% -28.30% 104.54%
1207 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol 11.80% -4.16% 34.75%
1208 XQN Quotient XQN $0.007906 LowVol 69.54% 38.48% 29.97%
1209 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000172 LowVol -0.48% 13.54% -27.37%
1210 CME Cashme CME $0.000172 LowVol -0.42% -43.75% 49.77%
1211 NTC Natcoin NTC $0.085939 LowVol -0.48% -26.75% -46.79%
1212 FUDD DimonCoin FUDD $0.000709 LowVol -0.33% -19.41% -48.86%
1213 EUSD eUSD EUSD $0.000213 LowVol -0.34% -14.90% -37.66%
1214 YES Yescoin YES $0.000172 LowVol -0.48% 13.50% 50.37%
1215 KASHH KashhCoin KASHH $0.000172 LowVol -0.48% 13.54% 184.41%
1216 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000344 LowVol -0.48% 13.54% -0.17%
1217 IRL IrishCoin IRL $0.004984 LowVol -0.42% 113.02%
1218 ELC Elacoin ELC $0.112495 LowVol -1.25% 4.64% 30.72%
1219 CYDER Cyder CYDER $0.000344 LowVol -0.42% 13.54% 49.75%
1220 QBT Cubits QBT $0.004441 LowVol 1.15% 18.03% 14.02%
1221 DBG Digital Bulli… DBG $0.007734 LowVol -0.48% 13.54% 14.37%
1222 XDE2 XDE II XDE2 $4.38 LowVol -0.42% 45.75% 166.58%
1223 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007047 LowVol -5.05% 93.97% 76.05%
1224 TELL Tellurion TELL $0.000276 LowVol -1.63% 2.42% -5.29%
1225 MARX MarxCoin MARX $0.001685 LowVol 5.31% 12.65% 68.47%
1226 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002922 LowVol -0.42% -3.49% 84.99%
1227 IBTC iBTC IBTC $0.008598 LowVol 3.66% -12.20% 95.84%
1228 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000516 LowVol -0.42% 25.68%
1229 EDRC EDRCoin EDRC $0.072613 LowVol 15.26% 26.92% 44.59%
1230 ZSE ZSEcoin ZSE $0.021787 LowVol 0.61% 69.33% 106.92%
1231 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002406 LowVol -0.42% 13.54% 46.24%
1232 CC CyberCoin CC $0.000172 LowVol -0.49% 13.54% 49.75%
1233 IQT iQuant IQT $0.200292 LowVol 5.28% 20.40% 9.42%
1234 TEAM TeamUp TEAM $0.000516 LowVol -0.42% 70.32% 107.86%
1235 FFC FireFlyCoin FFC $0.000172 LowVol -0.48% 13.54% 49.77%
1236 STARS StarCash Network STARS $0.114675 LowVol -0.42% -30.29% -40.03%
1237 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001289 LowVol -0.32% -12.88% 11.94%
1238 GRN Granite GRN $0.017188 LowVol -0.42% 11.88% -0.20%
1239 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000106 LowVol -0.33% -39.35% -32.17%
1240 9COIN 9COIN 9COIN $0.003781 LowVol -0.48% 7.37% 17.66%
1241 BEST BestChain BEST $0.001768 LowVol 5.39% 28.02% 45.75%
1242 VOYA Voyacoin VOYA $3.42 LowVol -0.48% 42.73% 25.74%
1243 HCC Happy Creator… HCC $0.000688 LowVol -0.42% 13.54% 19.81%
1244 ASN Aseancoin ASN $0.006875 LowVol -0.49% -17.42% -60.03%
1245 YEL Yellow Token YEL $0.005433 LowVol -0.33% 6.63% -50.11%
1246 BGR Bongger BGR $0.000242 LowVol 12.75% 47.98% 105.95%
1247 POKE PokeCoin POKE $0.000172 LowVol -0.42% 11.94% -19.04%
1248 CYC Cycling Coin CYC $0.001547 LowVol -0.42% 22.68%
1249 SWP Swapcoin SWP $0.066141 LowVol -0.33% 7.56% -21.71%
1250 BXC Bitcedi BXC $0.003781 LowVol -0.48% 25.05% 6.13%
1251 BITOK Bitok BITOK $0.000094 LowVol -3.95% -38.14% -18.41%
1252 LEPEN LePen LEPEN $0.000155 LowVol 1.49% 3.43% 84.47%
1253 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005328 LowVol -0.45% 3.52% 27.08%
1254 AV AvatarCoin AV $0.056548 LowVol -8.99% 3.55% 31.75%
1255 XAU Xaucoin XAU $0.045891 LowVol -0.48% 53.78%
1256 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004469 LowVol -0.48% 37.84%
1257 IFC Infinitecoin IFC $0.000024 LowVol 9.61% 17.12% 97.07%
1258 RCN Rcoin RCN $0.000172 LowVol -0.42% 13.50% 49.75%
1259 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.062969 LowVol 0.88% 22.00% 58.56%
1260 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000859 LowVol -0.42% 12.13% 24.79%
1261 IPY Infinity Pay IPY $0.002149 LowVol -0.34% 11.22% 24.55%
1262 MONETA Moneta MONETA $0.000516 LowVol -0.42% 2.00% 36.95%
1263 AXIOM Axiom AXIOM $0.025266 LowVol -0.48% 13.54% 43.90%
1264 PRIMU Primulon PRIMU $0.000299 LowVol 9.79% 1.89% 41.22%
1265 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.010290 LowVol 61.03% 77.83%
1266 DON Donationcoin DON $0.000764 LowVol 7.98% 26.20% 41.79%
1267 BIT First Bitcoin BIT $0.010828 LowVol -0.48% 5.20% -12.86%
1268 QORA Qora QORA $0.240628 LowVol -0.42% 13.54% 5.63%
1269 10MT 10M Token 10MT $0.002308 LowVol -0.34% 7.49% 211.29%
1270 EGOLD eGold EGOLD $0.018801 LowVol -0.33% 7.83% 169.53%
1271 CLINT Clinton CLINT $0.013750 LowVol -0.48% 6.76%
1272 SFE SafeCoin SFE $0.000172 LowVol -0.48% 13.54% 49.75%
1273 TCR TheCreed TCR $0.000688 LowVol -0.48% 70.71% 159.60%
1274 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.384146 LowVol -0.42% -17.89%
1275 QBC Quebecoin QBC $0.002750 LowVol -0.42% 13.50% 40.96%
1276 PRN Protean PRN $0.000093 LowVol -0.54% 30.55% 0.07%
1277 GBRC Global Busine… GBRC $0.000172 LowVol -0.49% 12.63%
1278 MAGN Magnetcoin MAGN $0.691119 LowVol -0.42% 11.63% 13.85%
1279 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003953 LowVol -0.48% 4.32%
1280 OMC Omicron OMC $0.182018 LowVol -0.48% 38.92%
1281 LTH LAthaan LTH $0.001203 LowVol -0.48% 58.96% 109.68%
1282 DISK DarkLisk DISK $0.001031 LowVol -25.36% -14.84% 10.92%
1283 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -2.61% -9.55% -98.21%
1284 X2 X2 X2 $0.000172 LowVol -0.42% 13.59% 49.75%
1285 FUTC FutCoin FUTC $0.003438 LowVol -0.42% 13.54% 80.56%
1286 NBE BitCentavo NBE $0.000002 LowVol 12.75%
1287 BET BetaCoin BET $0.001891 LowVol -0.48% 9.78%
1288 DASHS Dashs DASHS $0.058438 LowVol -0.48% 13.54% 16.61%
1289 MBL MobileCash MBL $0.000688 LowVol -0.48% 13.54%
1290 STEX STEX STEX $1.26 LowVol -3.16% 16.21% 48.76%
1291 OPES Opescoin OPES $0.002063 LowVol -0.42% -11.68%
1292 CBD CBD Crystals CBD $0.002922 LowVol -0.42% 7.24% 80.76%
1293 PRM PrismChain PRM $0.002063 LowVol -0.48% 23.92% 47.96%
1294 PDG PinkDog PDG $0.000344 LowVol -0.42% 198.94%
1295 PCN PeepCoin PCN $0.000172 LowVol 13.89% 49.75%
1296 WINK Wink WINK $0.000344 LowVol -0.42% 13.54%
1297 GML GameLeagueCoin GML $0.015125 LowVol -0.42%
1298 TURBO TurboCoin TURBO $0.000172 LowVol -0.48% 13.54%
1299 FBL Faceblock FBL $0.001678 LowVol -0.34% 2.53%
1300 EGG EggCoin EGG $0.064970 LowVol -0.42% 13.54% 49.10%
1301 TRICK TrickyCoin TRICK $0.015641 LowVol -0.42% -19.90% 42.56%
1302 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003094 LowVol -0.42% 20.69% 17.20%
1303 WOW Wowcoin WOW $0.000120 LowVol -2.24% -18.75% 2.74%
1304 ANTX Antimatter ANTX $0.000002 LowVol 12.64% -98.05%
1305 VGC VegasCoin VGC $0.000111 LowVol -2.63% -26.56% -1.25%
1306 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000178 LowVol -2.24% 17.88% 27.38%
1307 KARMA Karmacoin KARMA $0.000173 LowVol 14.56% 51.11%
1308 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 120.74%
1309 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 9.39% 1.98%
1310 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 17.04%
1311 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1312 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 90.16%
1313 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1314 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -3.96%
1315 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 1.82%
1316 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1317 OP Operand OP $0.000979 LowVol 6.66%
1318 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol
1319 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1320 GAIN UGAIN GAIN $0.002323 LowVol 9.62% 55.76%
1321 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 2.45% 1.12%
1322 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 18.09%
1323 SPORT SportsCoin SPORT $0.001491 LowVol 9.46%
1324 NBIT netBit NBIT $0.080531 LowVol 10.83% 23.74%
1325 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 8.54% 43.15%
1326 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol
1327 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol
1328 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -15.68%
1329 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1330 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.128276 LowVol 9.06%
1331 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 24.14%
1332 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -86.78%
1333 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 9.85%
1334 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 8.51% 3.07%
1335 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 96.96%
1336 XTD XTD Coin XTD $0.000167 LowVol 10.14%
1337 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1338 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1339 XYLO XYLO XYLO $0.880311 LowVol 9.52%
1340 UNC UNCoin UNC $0.000149 29.69%
1341 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1342 FC Facecoin FC $0.003480 -8.37%
1343 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -5.37%

Quay lại phần 1

Phản hồi