Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 12/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 4h ngày 12/12/2017 (GMT +7) của 1343 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 12/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $17385.30 trên tổng giá trị $290,941,030,961

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $475.52 trên tổng giá trị $45,782,902,217

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1417.39 trên tổng giá trị $23,883,092,370

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.30 trên tổng giá trị $11,949,562,026

    + Đồng LTC Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $194.87 trên tổng giá trị $10,573,541,280

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng HALLO Halloween Coin (HALLO) đang có giá hiện tại $0.000558 trên tổng giá trị đã biến động tăng 212.13% trong 1h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.002295 trên tổng giá trị $21,331 đã biến động tăng 182.31% trong 1h qua

    + Đồng SOIL SOILcoin (SOIL) đang có giá hiện tại $0.047059 trên tổng giá trị $268,330 đã biến động tăng 151.36% trong 1h qua

    + Đồng GAIA GAIA (GAIA) đang có giá hiện tại $0.064792 trên tổng giá trị $1,561,565 đã biến động tăng 146.47% trong 1h qua

    + Đồng FLASH Flash (FLASH) đang có giá hiện tại $0.007118 trên tổng giá trị đã biến động tăng 89.61% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000036 trên tổng giá trị $184,940 đã biến động tăng 1638.39% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.010979 trên tổng giá trị $331,880 đã biến động tăng 523.21% trong 24h qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.004297 trên tổng giá trị $6,766,726 đã biến động tăng 347.80% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.041196 trên tổng giá trị $251,608 đã biến động tăng 277.28% trong 24h qua

    + Đồng HALLO Halloween Coin (HALLO) đang có giá hiện tại $0.000558 trên tổng giá trị đã biến động tăng 263.80% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000036 trên tổng giá trị $184,940 đã biến động tăng 1705.56% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $23.49 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1132.31% trong 7 ngày qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000160 trên tổng giá trị $70,811,185 đã biến động tăng 852.05% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000096 trên tổng giá trị đã biến động tăng 851.48% trong 7 ngày qua

    + Đồng MOTO Motocoin (MOTO) đang có giá hiện tại $0.029318 trên tổng giá trị đã biến động tăng 821.97% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 4h ngày 12/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 COAL BitCoal COAL $178,042 $0.039565 4,500,000 $4,495 -2.71% 7.36% 81.05%
702 EBCH eBitcoinCash EBCH $176,460 $0.019004 9,285,500 $3,660 -0.15% -8.49% 24.74%
703 CACH CacheCoin CACH $168,972 $0.040278 4,195,132 $1,485 2.27% 1.34% 24.40%
704 TAJ TajCoin TAJ $167,918 $0.020796 8,074,669 $2,138 5.66% 39.27% 96.11%
705 XCT C-Bit XCT $165,551 $0.001053 157,223,250 $607 2.14% 5.14% 28.21%
706 BIP BipCoin BIP $162,196 $0.099674 1,627,261 $1,195 4.07% 20.34% 117.08%
707 PIE PIECoin PIE $160,701 $0.011978 13,415,767 $1,590 3.41% 7.39% 96.64%
708 SCORE Scorecoin SCORE $159,436 $0.005254 30,346,591 $3,179 1.41% -4.80% 33.89%
709 KAYI Kayicoin KAYI $154,838 $0.000545 284,253,335 $1,571 1.98% -21.34% 9.37%
710 CRDNC Credence Coin CRDNC $149,936 $0.043751 3,427,006 $866,503 3.23% 5.66% -99.00%
711 EAGLE EagleCoin EAGLE $148,942 $0.071148 2,093,421 $13,642 0.53% 50.02% -27.05%
712 ACP AnarchistsPrime ACP $147,567 $0.033577 4,394,874 $970 1.91% 14.21% 56.21%
713 RPC RonPaulCoin RPC $146,022 $0.162396 899,174 $782 1.94% 47.12% 129.18%
714 REE ReeCoin REE $145,768 $0.000057 2,560,000,000 $1,024 7.77% -17.87% 36.56%
715 XCXT CoinonatX XCXT $145,270 $0.008967 16,201,029 $1,076 1.95% 43.78% 14.41%
716 NEVA NevaCoin NEVA $144,707 $0.058315 2,481,475 $1,788 2.05% 1.32% 45.76%
717 UNITS GameUnits UNITS $144,327 $0.041557 3,472,983 $1,559 1.08% 11.36% 51.92%
718 AERM Aerium AERM $135,931 $0.186363 729,386 $4,289 14.25% -17.18% -66.31%
719 VUC Virta Unique … VUC $128,214 $0.002084 61,528,650 $2,295 13.36% 16.67% 55.36%
720 MAR Marijuanacoin MAR $124,851 $0.081648 1,529,141 $1,086 1.31% 7.91% -30.35%
721 CMT Comet CMT $122,158 $0.139956 872,830 $1,185 1.83% -2.12% 73.05%
722 BITEUR bitEUR BITEUR $117,196 $1.21 96,935 $4,123 0.30% -2.04% -4.65%
723 SGR Sugar Exchange SGR $113,158 $0.032331 3,500,000 $1,888 1.14% 7.92% -8.38%
724 GLT GlobalToken GLT $111,301 $0.004205 26,466,900 $1,034 -7.65% -18.03% 100.85%
725 QCN QuazarCoin QCN $104,941 $0.017360 6,044,911 $688 2.15% -2.68% -29.93%
726 PRC PRCoin PRC $104,782 $0.006597 15,883,600 $28,962 1.74% 7.34% -35.77%
727 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $104,354 $0.012996 8,030,000 $1,583 -13.43% 27.67% -11.78%
728 MST MustangCoin MST $102,010 $0.161833 630,343 $630 1.74% -3.85% 17.24%
729 XCO X-Coin XCO $95,039 $0.007674 12,384,976 $2,052 2.16% 4.56% 1.43%
730 GPL Gold Pressed … GPL $93,754 $0.365475 256,527 $553 29.49% 50.84% 22.09%
731 300 300 Token 300 $93,747 $312.49 300 $1,633 1.74% 13.24% 49.62%
732 KURT Kurrent KURT $91,185 $0.009192 9,919,485 $600 1.91% 23.97% 5.58%
733 WOMEN WomenCoin WOMEN $83,085 $0.001879 44,220,400 $869 1.74% 0.75% -30.31%
734 EOT EOT Token EOT $77,213 $0.009347 8,260,903 $3,459 11.20% -17.53% -28.25%
735 BRAT BRAT BRAT $76,756 $0.000480 160,000,000 $591 -8.78% -24.93% 109.59%
736 CPN CompuCoin CPN $75,341 $0.003841 19,615,019 $725 1.76% 6.33% 12.68%
737 KRONE Kronecoin KRONE $74,055 $0.019586 3,781,012 $736 1.74% -2.40% 72.30%
738 ERY Eryllium ERY $67,299 $0.012274 5,483,031 $1,741 -8.28% 12.91% 83.59%
739 OS76 OsmiumCoin OS76 $62,547 $0.069962 894,026 $3,874 2.15% 51.61% 134.77%
740 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $58,510 $0.066504 879,802 $65,434 -5.08% -16.40% 242.41%
741 GRIM Grimcoin GRIM $47,993 $0.002361 20,327,493 $712 1.74% 146.25% 29.17%
742 GBC GBCGoldCoin GBC $47,694 $0.004198 11,361,817 $523 0.00% 172.76% 285.26%
743 ICON Iconic ICON $46,523 $0.078468 592,894 $837 1.74% -17.57% 4.20%
744 EGO EGO EGO $41,664 $0.000694 60,000,001 $832 2.15% -24.51% -7.81%
745 VPRC VapersCoin VPRC $40,940 $0.000052 780,124,964 $1,239 1.32% 9.37% -22.27%
746 CASH Cashcoin CASH $36,600 $0.000793 46,158,242 $1,160 0.50% 1.34% -33.49%
747 CRTM Corethum CRTM $36,483 $0.014593 2,500,000 $4,812 -0.15% 27.95% 25.17%
748 MSCN Master Swiscoin MSCN $33,838 $0.000756 44,737,860 $912 0.27% -2.24% -25.82%
749 NTWK Network Token NTWK $33,072 $0.002834 11,671,310 $1,041 -0.24% -34.56% -4.58%
750 SDP SydPak SDP $32,654 $0.204330 159,810 $796 1.91% 12.50% 51.31%
751 VLTC Vault Coin VLTC $31,616 $0.001042 30,353,330 $1,263 1.74% 12.59% -11.88%
752 LBTC LiteBitcoin LBTC $31,571 $0.009902 3,188,280 $19,304 2.22% 5.15% -14.81%
753 GSR GeyserCoin GSR $27,124 $0.578789 46,864 $6,913 1.97% 41.90% 345.77%
754 XCS CybCSec XCS $26,708 $0.002257 11,834,082 $773 1.74% -33.09% -24.15%
755 CREVA CrevaCoin CREVA $25,785 $0.000709 36,390,750 $2,101 1.74% 44.41% -16.28%
756 XRC Rawcoin XRC $22,223 $0.031527 704,882 $3,703 1.70% 15.19% 75.37%
757 LVPS LevoPlus LVPS $19,177 $0.012673 1,513,256 $4,241 1.74% 32.30% 23.23%
758 CTO Crypto CTO $19,174 $0.001562 12,271,671 $2,001 1.97% -86.82% -82.68%
759 VOLT Bitvolt VOLT $15,741 $0.001042 15,112,554 $827 1.74% 69.86% 89.97%
760 BRAIN Braincoin BRAIN $10,514 $0.001042 10,094,424 $691 1.74% -76.57% -82.50%
761 HMC HarmonyCoin HMC $7,323 $0.013048 561,235 $7,570 1.74% 20.41% 20.63%
762 UNITY SuperNET UNITY $44,209,848 $54.17 816,061 19.74% -1.29%
763 ETT EncryptoTel [… ETT $23,133,927 $0.372340 62,131,190 LowVol 49.32% 136.42% 97.38%
764 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
765 PGL Prospectors Gold PGL $10,933,073 $0.169505 64,500,000 LowVol -20.31% 118.08% 192.14%
766 ECOB Ecobit ECOB $7,038,844 $0.015837 444,444,444 LowVol 7.00% 19.26% 34.42%
767 YASH YashCoin YASH $5,381,808 $0.538166 10,000,275 LowVol 1.74% -18.29% 16.79%
768 XC XCurrency XC $5,198,087 $0.885370 5,871,090 LowVol 2.15% 13.06%
769 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -2.06%
770 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 23.20%
771 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,942,693 $0.485044 6,066,857 LowVol 2.15% 12.73% 60.44%
772 JNS Janus JNS $2,537,693 $0.110237 23,020,335 LowVol 1.91% 97.00% -31.13%
773 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,097,439 $4.50 465,952 LowVol -0.40% 3.97% -19.36%
774 MBI Monster Byte MBI $1,851,880 $0.110082 16,822,736 LowVol 1.32% 30.55% 60.84%
775 HTC HitCoin HTC $1,825,114 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 8.26% 43.15%
776 NKA IncaKoin NKA $1,783,039 $0.000156 11,411,155,441 LowVol -1.18% 23.45% 39.87%
777 SHORTY Shorty SHORTY $1,753,380 $0.017534 100,000,000 LowVol 1.74% 10.97% 45.11%
778 RC RussiaCoin RC $1,748,211 $0.208670 8,377,873 LowVol -3.19% -19.62% 29.47%
779 SDC ShadowCash SDC $1,335,472 $0.199469 6,695,133 LowVol 1.91% 5.18% 27.88%
780 DCY Dinastycoin DCY $1,220,341 $0.000859 1,420,858,063 LowVol 2.03% 12.05% 10.95%
781 STRC StarCredits STRC $1,217,907 $0.270646 4,500,000 LowVol 1.97% 7.85% 35.05%
782 PIGGY Piggycoin PIGGY $1,156,911 $0.002373 487,547,388 LowVol 3.82% 146.47% 70.80%
783 INPAY InPay INPAY $1,138,830 $0.113883 10,000,000 LowVol 1.91% 13.18% 25.74%
784 METAL MetalCoin METAL $1,137,598 $0.014788 76,925,527 LowVol 8.33% 50.95%
785 BTSR BTSR BTSR $1,118,036 $0.340422 3,284,266 LowVol 1.76% -0.38% 55.73%
786 GOOD Goodomy GOOD $1,012,883 $0.002295 441,349,000 LowVol 1.31% 49.87% 54.70%
787 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,005,360 $0.033512 30,000,000 LowVol 0.35% -52.48% -66.52%
788 OPAL Opal OPAL $921,827 $0.060871 15,143,840 LowVol 1.70% 15.40% 58.76%
789 BPC Bitpark Coin BPC $919,575 $0.012261 75,000,000 LowVol 1.75% 46.52% 21.23%
790 DSH Dashcoin DSH $913,431 $0.051973 17,574,970 LowVol 3.66% 14.28% 22.05%
791 TALK BTCtalkcoin TALK $894,612 $0.013702 65,290,635 LowVol 2.14% 43.24% 42.06%
792 TES TeslaCoin TES $894,113 $0.012164 73,505,490 LowVol 2.01% 29.24% 22.29%
793 NOBL NobleCoin NOBL $817,486 $0.000353 2,315,935,979 LowVol -3.79% -22.25% 23.30%
794 FC2 FuelCoin FC2 $793,992 $0.007812 101,636,292 LowVol -0.47% 2.23% 48.93%
795 AU AurumCoin AU $761,360 $2.57 296,216 LowVol 2.12% 33.84% 57.51%
796 VAL Valorbit VAL $736,632 $0.000138 5,323,752,015 LowVol 20.90%
797 TROLL Trollcoin TROLL $705,960 $0.001247 566,095,262 LowVol 2.10% -4.26% 49.83%
798 RIYA Etheriya RIYA $689,992 $0.436281 1,581,531 LowVol 1.70% 8.62% 40.30%
799 J Joincoin J $687,834 $0.280932 2,448,402 LowVol 1.89% 22.13% 212.38%
800 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $646,374 $0.000028 22,891,426,164 LowVol 0.81% -17.48% -22.57%
801 CARBON Carboncoin CARBON $639,146 $0.000042 15,392,009,939 LowVol -41.01% 5.40% -48.45%
802 V Version V $598,596 $0.001275 469,535,033 LowVol 1.85% 3.48% 12.82%
803 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
804 SAC SACoin SAC $584,533 $0.083329 7,014,755 LowVol 1.74% 13.24% 4.02%
805 VIDZ PureVidz VIDZ $580,412 $0.004633 125,279,775 LowVol 8.67% 36.33% 88.87%
806 WAY WayGuide WAY $573,120 $0.005729 100,040,708 LowVol 1.74% 24.56% 51.69%
807 ITI iTicoin ITI $571,386 $17.86 32,000 LowVol -1.49% 7.90% -11.04%
808 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $569,977 $0.105001 5,428,300 LowVol 0.22% 16.87% 24.65%
809 USC Ultimate Secu… USC $560,899 $0.054229 10,343,113 LowVol 1.74% -6.08% 2.22%
810 SLG Sterlingcoin SLG $554,925 $0.131895 4,207,322 LowVol 2.58% 17.80% 41.01%
811 FUNK The Cypherfunks FUNK $536,667 $0.000012 46,328,307,499 LowVol 0.93% 19.72% 94.30%
812 C2 Coin2.1 C2 $535,307 $0.005354 99,976,323 LowVol 3.55% 46.60% 147.74%
813 NYAN Nyancoin NYAN $531,811 $0.001667 318,929,301 LowVol 1.05% 29.42% 49.65%
814 UNI Universe UNI $531,728 $0.045435 11,703,145 LowVol 0.67% 1.10% -13.04%
815 UNIC UniCoin UNIC $529,280 $0.178237 2,969,530 LowVol 1.79% 11.67% 79.51%
816 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 50.84%
817 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -49.27%
818 LOT LottoCoin LOT $470,728 $0.000032 14,491,014,421 LowVol 12.22% 43.18% 73.69%
819 FUCK FuckToken FUCK $460,915 $0.008968 51,392,878 LowVol -0.20% 1.78% 41.85%
820 GUN Guncoin GUN $442,931 $0.002244 197,405,728 LowVol 1.00% 6.88% 19.59%
821 BBT BitBoost BBT $436,362 $0.089733 4,862,878 LowVol -0.15% 1.41% -22.23%
822 XGR GoldReserve XGR $435,638 $0.025370 17,171,382 LowVol 2.88% 13.52% -0.46%
823 BERN BERNcash BERN $426,855 $0.005992 71,234,301 LowVol 1.62% 11.79% 67.94%
824 FLY Flycoin FLY $413,392 $1.96 210,806 LowVol 2.15% 54.48%
825 GLC GlobalCoin GLC $395,984 $0.006076 65,171,010 LowVol 1.74% -9.92% -4.89%
826 STS Stress STS $392,434 $0.000694 565,134,332 LowVol 1.74% 13.24%
827 Q2C QubitCoin Q2C $387,824 $0.001562 248,219,864 LowVol 1.74% 27.39% 24.42%
828 PR Prototanium PR $378,606 $1.93 195,946 LowVol 1.94% 11.84% 46.36%
829 ECA Electra ECA $368,202 $0.000017 22,006,662,155 LowVol 2.47% 9.25% 224.64%
830 I0C I0Coin I0C $361,450 $0.017224 20,985,469 LowVol 1.57% -12.48% -8.64%
831 BIGUP BigUp BIGUP $361,359 $0.000170 2,119,707,864 LowVol 2.10% 32.70% 49.38%
832 ROC Rasputin Onli… ROC $360,286 $0.332480 1,083,633 LowVol -0.15% 5.58% -24.96%
833 SH Shilling SH $347,568 $0.008753 39,707,525 LowVol 7.73% 42.78%
834 MAD SatoshiMadness MAD $347,323 $0.000174 2,000,683,485 LowVol 1.91% 13.24%
835 FRC Freicoin FRC $339,055 $0.011458 29,591,909 LowVol 1.74% 0.21% 49.45%
836 FNC FinCoin FNC $328,931 $0.025541 12,878,667 LowVol 6.86% -40.84% -26.96%
837 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 18.02%
838 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $327,141 $0.024660 13,266,330 LowVol 2.20% 11.33% 56.54%
839 CAT Catcoin CAT $323,551 $0.052081 6,212,500 LowVol 2.15% 17.92% 74.82%
840 BLC Blakecoin BLC $314,531 $0.020799 15,122,697 LowVol 1.86% 11.77% 79.25%
841 WMC WMCoin WMC $313,850 $0.027226 11,527,489 LowVol 1.64% 11.48% 51.45%
842 LANA LanaCoin LANA $291,730 $0.000347 841,576,869 LowVol 1.91% -6.53% 5.36%
843 YAC Yacoin YAC $291,453 $0.002430 119,918,112 LowVol 2.15% 13.33% 112.42%
844 STV Sativacoin STV $281,618 $0.039738 7,086,821 LowVol 1.69% -34.51% -0.55%
845 BUN BunnyCoin BUN $270,741 $0.000003 102,329,774,180 LowVol -7.48% -2.86% -5.87%
846 TTC TittieCoin TTC $267,960 $0.000213 1,259,816,434 LowVol 2.13% 43.24% 27.65%
847 EVIL Evil Coin EVIL $265,992 $0.012654 21,020,383 LowVol 2.11% 19.47% 20.53%
848 SHDW Shadow Token SHDW $254,097 $0.036300 7,000,000 LowVol 2.74% -31.61%
849 JET Jetcoin JET $253,763 $0.052081 4,872,509 LowVol -3.81% -53.22% 19.61%
850 RUPX Rupaya RUPX $251,608 $0.041196 6,107,587 LowVol 11.23% 277.28% 132.57%
851 SPACE SpaceCoin SPACE $249,396 $0.011867 21,015,417 LowVol 2.99% -7.19% 45.72%
852 HODL HOdlcoin HODL $246,762 $0.001562 157,935,975 LowVol 1.91% 27.38% -0.57%
853 RED RedCoin RED $233,535 $0.003151 74,107,896 LowVol 1.79% 11.75% 49.46%
854 CYP Cypher CYP $233,160 $0.036630 6,365,285 LowVol 1.91% 39.54%
855 GRT Grantcoin GRT $231,603 $0.005363 43,189,029 LowVol 1.40% 2.88% 34.70%
856 BUMBA BumbaCoin BUMBA $229,404 $0.010206 22,477,854 LowVol 2.03% 10.96% 122.72%
857 RBX Ripto Bux RBX $229,380 $0.000602 381,236,123 LowVol 2.67% 34.25% 59.10%
858 KED Darsek KED $227,667 $0.015619 14,576,086 LowVol 1.74% 45.55% 43.68%
859 ARI Aricoin ARI $226,161 $0.001612 140,262,505 LowVol -12.83% 15.25% 35.05%
860 ACOIN Acoin ACOIN $220,996 $0.181132 1,220,085 LowVol 1.85% 10.57% 16.32%
861 WYV Wyvern WYV $218,901 $0.122737 1,783,494 LowVol 1.74% -11.22% 4.82%
862 OHM OHM OHM $217,971 $0.007291 29,894,687 LowVol 1.91% 13.24% 51.69%
863 FIRE Firecoin FIRE $217,332 $2.21 98,412 LowVol 1.97% 1.20% 50.75%
864 URC Unrealcoin URC $215,843 $0.030728 7,024,402 LowVol 2.15% 36.35% 15.77%
865 ICE iDice ICE $214,501 $0.136537 1,571,013 LowVol -0.11% -33.44% 72.28%
866 FRK Franko FRK $211,559 $0.227295 930,767 LowVol 2.78% 15.63% 53.78%
867 TEK TEKcoin TEK $211,492 $0.000150 1,414,054,562 LowVol 30.02% 20.22% 24.18%
868 HAL Halcyon HAL $209,008 $0.039282 5,320,694 LowVol 7.66% 45.69%
869 XCRE Creatio XCRE $202,669 $0.009876 20,520,514 LowVol 1.64% -0.76% 106.35%
870 PXI Prime-XI PXI $202,494 $0.011291 17,934,295 LowVol 4.81% 0.65% 72.14%
871 LEA LeaCoin LEA $200,442 $0.000636 315,124,491 LowVol 0.88% 37.14% 37.96%
872 EUC Eurocoin EUC $199,604 $0.016076 12,416,554 LowVol 1.66% -24.11% 36.47%
873 DLC Dollarcoin DLC $197,618 $0.021700 9,106,714 LowVol 1.74% 13.24% 51.69%
874 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 113.53%
875 E4ROW E4ROW E4ROW $189,126 $0.032823 5,762,000 LowVol -0.15% 6.45% 45.15%
876 VTA Virtacoin VTA $184,940 $0.000036 5,201,310,113 LowVol 1.33% 1638.39% 1705.56%
877 CON PayCon CON $184,115 $0.007990 23,042,604 LowVol 4.13% -8.30% 65.25%
878 BITZ Bitz BITZ $183,526 $0.092183 1,990,891 LowVol 2.15%
879 IMS Independent M… IMS $183,103 $0.034104 5,368,934 LowVol 2.02% -4.78% 115.64%
880 ANTI AntiBitcoin ANTI $181,919 $0.010416 17,465,159 LowVol 1.91% 12.23% 4.62%
881 ARCO AquariusCoin ARCO $179,265 $0.119679 1,497,885 LowVol 1.91% 19.76% 55.34%
882 XRA Ratecoin XRA $179,188 $0.001557 115,055,007 LowVol 2.11% -0.91% 18.74%
883 EMD Emerald Crypto EMD $175,142 $0.009162 19,117,129 LowVol 1.94% 12.42% -11.64%
884 HXX Hexx HXX $162,947 $0.109522 1,487,800 LowVol -8.72% 5.46% 173.60%
885 DUO ParallelCoin DUO $162,536 $0.538483 301,840 LowVol -4.34% 3.64% 7.67%
886 PHO Photon PHO $160,055 $0.000008 20,579,831,481 LowVol 1.37% -10.20% 93.08%
887 BOST BoostCoin BOST $156,419 $0.013194 11,855,487 LowVol 2.15% 13.23% -11.76%
888 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol
889 CRX Chronos CRX $151,528 $0.002055 73,729,962 LowVol 2.08% 96.08% 147.14%
890 GP GoldPieces GP $144,631 $0.118534 1,220,161 LowVol 2.81% 7.48% 1.40%
891 SOON SoonCoin SOON $143,158 $0.011487 12,462,620 LowVol 1.72% -2.67% 43.39%
892 TSE Tattoocoin (S… TSE $141,277 $0.001562 90,421,856 LowVol 0.78% 67.77% 26.01%
893 CJ Cryptojacks CJ $141,172 $0.000347 406,568,581 LowVol 1.72% -6.38% -5.72%
894 VOT VoteCoin VOT $140,141 $0.008507 16,474,625 LowVol 1.74% 0.66% -24.87%
895 BITGOLD bitGold BITGOLD $136,839 $1714.49 79.8131 LowVol -0.50% 22.70% 10.65%
896 DRM Dreamcoin DRM $135,643 $0.055373 2,449,632 LowVol 8.13% 38.82%
897 ARG Argentum ARG $134,988 $0.015692 8,602,360 LowVol 1.70% 23.56% 11.62%
898 JIN Jin Coin JIN $133,358 $0.013541 9,848,485 LowVol 1.91% 0.37% -32.50%
899 PX PX PX $133,299 $0.001387 96,112,102 LowVol -19.96%
900 611 SixEleven 611 $130,491 $0.302248 431,735 LowVol 1.81% 6.08% 77.68%
901 AMBER AmberCoin AMBER $128,967 $0.002951 43,699,481 LowVol -3.75% -56.06%
902 CAGE CageCoin CAGE $126,956 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 0.59% 28.56% -25.99%
903 XPY PayCoin XPY $126,775 $0.010719 11,827,671 LowVol -6.39% -14.81%
904 MARS Marscoin MARS $120,941 $0.004277 28,279,074 LowVol 1.76% 0.47% 8.96%
905 URO Uro URO $119,886 $0.099300 1,207,310 LowVol 2.15% -6.13%
906 VEC2 VectorAI VEC2 $118,457 $0.007118 16,642,709 LowVol 1.91% 13.17% 37.31%
907 SCRT SecretCoin SCRT $118,191 $0.027950 4,228,672 LowVol 1.97% 12.54% 24.61%
908 MCRN MACRON MCRN $116,482 $0.000290 401,421,401 LowVol -32.72% -36.49% -31.98%
909 ALL Allion ALL $114,387 $0.018451 6,199,359 LowVol 1.91% 7.80% 35.45%
910 BAS BitAsean BAS $112,695 $0.022539 5,000,000 LowVol -12.64% -16.40% -1.87%
911 CF Californium CF $110,319 $0.045831 2,407,091 LowVol 2.15% 8.90% 33.43%
912 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
913 GCC GuccioneCoin GCC $109,170 $0.005382 20,285,537 LowVol 1.74% 21.05% 56.75%
914 AMMO Ammo Rewards AMMO $108,019 $0.001389 77,777,777 LowVol 1.91% 29.42% -19.58%
915 POP PopularCoin POP $105,424 $0.000031 3,372,875,244 LowVol 0.44% 33.38% 30.18%
916 WARP WARP WARP $101,531 $0.092703 1,095,224 LowVol 1.74% 51.50%
917 MRJA GanjaCoin MRJA $100,549 $0.022586 4,451,920 LowVol 2.15% 34.75% 21.24%
918 NRO Neuro NRO $100,371 $0.002604 38,544,537 LowVol 1.74% 6.16% 35.14%
919 ADCN Asiadigicoin ADCN $99,546 $0.003993 24,931,054 LowVol 2.15% 13.33% 49.65%
920 MND MindCoin MND $99,168 $0.006250 15,867,695 LowVol 1.97% 10.18% 45.30%
921 ZMC ZetaMicron ZMC $98,997 $0.000165 600,344,291 LowVol 7.56%
922 FXE FuturXe FXE $98,087 $0.416645 235,421 LowVol 1.74% 13.18% 29.29%
923 BVC BeaverCoin BVC $97,392 $0.031263 3,115,258 LowVol 1.67% 5.66% 33.67%
924 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $96,875 $0.001215 79,719,140 LowVol 1.74% -20.73% 5.04%
925 GPU GPU Coin GPU $96,439 $0.002383 40,477,042 LowVol 2.17% -15.00% -12.77%
926 ARB ARbit ARB $95,605 $0.012152 7,867,350 LowVol 2.15% 38.01%
927 BTQ BitQuark BTQ $93,020 $0.010242 9,081,731 LowVol 2.15% 17.20% 25.12%
928 BLRY BillaryCoin BLRY $92,101 $0.010242 8,992,015 LowVol 1.74% 11.29% -38.34%
929 MAY Theresa May Coin MAY $91,253 $0.003610 25,278,800 LowVol 0.96% 12.20% 3.15%
930 COXST CoExistCoin COXST $90,918 $0.003355 27,100,000 LowVol 2.34% 3.57% 212.73%
931 $$$ Money $$$ $85,355 $0.001860 45,887,218 LowVol 0.31% 17.76% 15.13%
932 DRS Digital Rupees DRS $84,327 $0.000165 510,802,961 LowVol 7.68% 44.25%
933 ICOB ICOBID ICOB $83,230 $0.000780 106,701,874 LowVol 0.72% -13.61% 50.50%
934 BENJI BenjiRolls BENJI $83,151 $0.004105 20,255,396 LowVol 20.09% 65.13% 67.17%
935 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
936 JWL Jewels JWL $80,582 $0.003993 20,181,636 LowVol 1.74% 10.77%
937 BLZ BlazeCoin BLZ $80,126 $0.000132 608,557,394 LowVol 0.95% 26.67% 77.19%
938 EMP EMoneyPower EMP $78,182 $0.008498 9,200,000 LowVol 8.69%
939 ATX Artex Coin ATX $74,058 $0.003943 18,781,750 LowVol 1.74% 44.16% -0.44%
940 VIP VIP Tokens VIP $73,037 $0.000875 83,450,403 LowVol 2.59% 24.78% 52.95%
941 PRX Printerium PRX $71,722 $0.006067 11,821,728 LowVol 1.91% 38.91% 77.72%
942 SPT Spots SPT $70,966 $0.003167 22,406,021 LowVol 1.42% 15.03% 2.37%
943 PONZI PonziCoin PONZI $68,765 $0.079857 861,099 LowVol 1.74% -9.41% 113.39%
944 ZYD Zayedcoin ZYD $68,288 $0.010937 6,243,840 LowVol 1.74% 48.23% 110.63%
945 EXN ExchangeN EXN $67,217 $0.013180 5,100,000 LowVol 57.54% 66.25% 14.32%
946 BSC BowsCoin BSC $67,034 $0.012078 5,550,102 LowVol 2.99% 14.18% 14.71%
947 CRT CRTCoin CRT $66,055 $0.833290 79,270 LowVol 1.91% 13.24% 51.69%
948 LUNA Luna Coin LUNA $65,331 $0.039367 1,659,543 LowVol 1.44% 69.10% 109.15%
949 CNC CHNCoin CNC $65,312 $0.001319 49,529,503 LowVol 9.34% -33.08%
950 TOR Torcoin TOR $64,605 $0.204330 316,179 LowVol 33.06% 122.14% 4.48%
951 ORLY Orlycoin ORLY $63,620 $0.001736 36,646,779 LowVol 2.15% 13.24% 38.40%
952 KIC KibiCoin KIC $62,732 $0.004267 14,701,000 LowVol 2.12% 39.17% -26.09%
953 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 39.62%
954 DIBC DIBCOIN DIBC $61,484 $0.012297 5,000,000 LowVol 1.45% 18.20% -22.98%
955 EREAL eREAL EREAL $61,369 $0.000897 68,427,562 LowVol -0.15% 5.04% 80.93%
956 CWXT CryptoWorldX … CWXT $60,690 $0.001018 59,630,200 LowVol 2.29% 2.66% 13.12%
957 RBT Rimbit RBT $59,950 $0.000519 115,499,623 LowVol 2.10% 65.33% 3.02%
958 IMPS ImpulseCoin IMPS $59,749 $0.002951 20,245,510 LowVol 1.74% -7.00% 33.95%
959 FLAX Flaxscript FLAX $59,727 $0.010693 5,585,703 LowVol 2.00% -16.85% -53.82%
960 CXT Coinonat CXT $59,259 $0.006872 8,623,200 LowVol -0.63% 0.70% 30.84%
961 SFC Solarflarecoin SFC $58,583 $0.004160 14,083,450 LowVol 1.71% 43.00% 1.49%
962 WORM HealthyWormCoin WORM $58,358 $0.000521 112,052,885 LowVol 1.74% -15.07% 127.54%
963 FUZZ FuzzBalls FUZZ $55,340 $0.011458 4,829,945 LowVol 1.74% 49.47% 32.25%
964 RIDE Ride My Car RIDE $52,746 $0.000521 101,276,976 LowVol 1.74% 64.82% 89.06%
965 DES Destiny DES $52,220 $0.032637 1,600,000 LowVol 103.46%
966 DLISK DAPPSTER DLISK $52,081 $0.000521 100,000,000 LowVol 1.74% 13.24% 53.18%
967 ITZ Interzone ITZ $51,054 $0.026708 1,911,531 LowVol 1.99% 11.10% 51.90%
968 CESC CryptoEscudo CESC $50,034 $0.000347 144,105,100 LowVol 1.97% 13.24% 7.53%
969 XBTS Beatcoin XBTS $48,446 $0.031775 1,524,686 LowVol 1.96% -36.12% 34.69%
970 SONG SongCoin SONG $48,435 $0.001487 32,565,300 LowVol 1.34% -11.36% 80.09%
971 VRS Veros VRS $46,413 $0.000095 486,609,040 LowVol 1.13% 72.54% 57.69%
972 ROOFS Roofs ROOFS $45,136 $0.000347 130,000,000 LowVol 1.74% 76.44% 31.59%
973 UET Useless Ether… UET $44,949 $0.011335 3,965,716 LowVol 4.20% 13.35% 21.74%
974 DIX Dix Asset DIX $44,226 $4.4e-07 100,000,000,000 LowVol -7.07% 39.75% 97.82%
975 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol 0.47% -14.06%
976 AGLC AgrolifeCoin AGLC $43,430 $0.005729 7,580,924 LowVol 1.74% 6.53%
977 OFF Cthulhu Offer… OFF $42,337 $0.016145 2,622,273 LowVol 2.15% 17.01% 16.59%
978 STEPS Steps STEPS $41,988 $0.002254 18,625,017 LowVol 2.04% 13.54%
979 BNX BnrtxCoin BNX $41,939 $0.001580 26,538,001 LowVol 1.44% 28.80% 61.03%
980 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol -0.76% 35.27%
981 HVCO High Voltage HVCO $40,998 $0.027439 1,494,171 LowVol 9.13% 44.91%
982 G3N G3N G3N $40,696 $0.005382 7,561,891 LowVol 1.74% -18.42% 6.87%
983 BOAT BOAT BOAT $40,495 $0.002183 18,547,845 LowVol -3.23% 4.51% 34.25%
984 DPAY DPAY DPAY $40,053 $0.000504 79,541,001 LowVol 9.49% 48.58%
985 MTM MTMGaming MTM $39,774 $0.013258 2,999,967 LowVol -0.35% 6.20% 51.33%
986 BIOS BiosCrypto BIOS $39,762 $0.001910 20,821,709 LowVol 2.15% -1.85%
987 IMX Impact IMX $38,022 $0.000347 109,509,108 LowVol 1.74% -12.05% 203.39%
988 SLEVIN Slevin SLEVIN $36,456 $0.000521 70,000,000 LowVol 1.91% 15.18% -3.25%
989 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 0.42%
990 PLNC PLNcoin PLNC $32,635 $0.001910 17,089,600 LowVol 2.15%
991 LIR LetItRide LIR $31,512 $0.000868 36,303,314 LowVol 1.97% 20.07%
992 WBB Wild Beast Block WBB $30,152 $0.178289 169,120 LowVol 20.87% 22.98% 18.21%
993 ZNE Zonecoin ZNE $30,032 $0.011631 2,581,970 LowVol 1.91% 13.24%
994 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 18.01%
995 ALTC Antilitecoin ALTC $27,353 $0.000868 31,512,613 LowVol 1.91% 2.99% 19.41%
996 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -2.55%
997 SCS Speedcash SCS $27,091 $0.103467 261,831 LowVol 1.74% -2.61% 48.46%
998 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol
999 XOC Xonecoin XOC $25,519 $0.060761 420,000 LowVol 1.74% 20.47% 104.55%
1000 PLACO PlayerCoin PLACO $24,388 $0.000694 35,120,000 LowVol 1.74% 13.24% 1.40%
1001 IBANK iBank IBANK $23,333 $0.005155 4,526,324 LowVol 8.47% 81.13%
1002 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $22,377 $0.029686 753,776 LowVol -4.90% 5.02%
1003 FRAZ Frazcoin FRAZ $21,331 $0.002295 9,294,823 LowVol 182.31% -11.94% 149.31%
1004 RSGP RSGPcoin RSGP $20,765 $12.02 1,727 LowVol 1.74% 13.51% 25.13%
1005 GEERT GeertCoin GEERT $19,961 $0.003921 5,091,200 LowVol 1.02% 104.48% 104.20%
1006 JS JavaScript Token JS $19,325 $0.002418 7,991,996 LowVol -0.15% 6.01% -16.42%
1007 SLFI Selfiecoin SLFI $18,719 $0.000174 107,829,281 LowVol 1.97% 13.24% 51.69%
1008 GBT GameBet Coin GBT $18,456 $0.000868 21,262,780 LowVol 1.91% -52.08%
1009 P7C P7Coin P7C $17,615 $0.000500 35,220,238 LowVol 8.75%
1010 JOBS JobsCoin JOBS $17,597 $0.000166 106,019,270 LowVol 8.26% -47.67%
1011 ARGUS Argus ARGUS $17,193 $0.014972 1,148,324 LowVol 9.47% 34.37% 66.13%
1012 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 10.67%
1013 SOCC SocialCoin SOCC $15,868 $0.011458 1,384,879 LowVol 1.74% 13.24% 59.35%
1014 ELS Elysium ELS $14,601 $0.003646 4,005,012 LowVol -2.72% -18.00% -6.31%
1015 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $14,386 $0.001063 13,532,750 LowVol 5.83% -12.33% -5.36%
1016 BIOB BioBar BIOB $13,993 $0.015798 885,756 LowVol 1.74% -5.46% -23.35%
1017 DAS DAS DAS $12,796 $0.004694 2,725,975 LowVol -1.91%
1018 CCM100 CCMiner CCM100 $11,954 $0.003557 3,360,417 LowVol -0.35% 70.75% 36.51%
1019 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -7.91%
1020 CONX Concoin CONX $9,820 $0.013194 744,266 LowVol 1.74% 56.47% 85.95%
1021 TRADE Tradecoin TRADE $9,606 $0.001215 7,904,929 LowVol 1.91% 0.52% -4.90%
1022 TSTR Tristar Coin TSTR $8,728 $0.001736 5,027,857 LowVol 1.74% 2.94% -64.72%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,220 $0.034084 211,827 LowVol -0.41% 4.57% 47.64%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol
1025 MRNG MorningStar MRNG $5,719 $0.000175 32,700,598 LowVol 1.63% 5.81%
1026 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,806 LowVol 29.74%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,784 $0.003472 1,377,917 LowVol 2.15% 13.24% 77.59%
1028 MGM Magnum MGM $3,948 $0.000997 3,960,151 LowVol 8.38% -76.22%
1029 XNG Enigma XNG $3,752 $0.225683 16,627 LowVol 1.91% 16.21% 97.20%
1030 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -5.22%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $3,034 $0.000521 5,826,388 LowVol 1.74% 13.24% 127.54%
1032 NANOX Project-X NANOX $2,592 $33112.70 0.078264 LowVol 7.99% -46.48%
1033 EBT Ebittree Coin EBT $2,415 $0.001910 1,264,511 LowVol 1.74% 50.96% -19.71%
1034 ULA Ulatech ULA $2,086 $0.010453 199,586 LowVol 1.91% -79.95% -49.31%
1035 TOKEN SwapToken TOKEN $1,799 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol 0.32% -40.76% -31.19%
1036 SOJ Sojourn SOJ $1,481 $0.003053 485,214 LowVol -8.04% 177.99% -44.39%
1037 ABN Abncoin ABN $964 $0.014235 67,700 LowVol 1.74% 13.24% 9.01%
1038 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1039 DMB Digital Money… DMB $501 $0.001189 421,300 LowVol 1.64% 11.36% 9.48%
1040 ENV Environ ENV $258 $0.000002 132,717,518 LowVol 1.47% 93.08%
1041 CALC CaliphCoin CALC $136 $0.001562 87,140 LowVol 1.91% 23.76% 110.27%
1042 FDC Future Digita… FDC $38 $0.000014 2,753,201 LowVol -0.09%
1043 FAL Falcoin FAL $34 $0.000174 196,766 LowVol 1.74% -43.41% 51.69%
1044 APW AppleCoin APW $14 $0.000174 82,696 LowVol 1.74% 13.24%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.99 $14,691,500 0.00% 6.51% 35.76%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $38.41 $8,499,600 0.16% -4.82% -16.65%
1047 CMT CyberMiles CMT $0.211864 $7,814,240 -0.89% -7.50%
1048 ITC IoT Chain ITC $0.914564 $5,206,620 -1.40% 2.08%
1049 ERO Eroscoin ERO $0.182209 $4,797,150 5.01% 20.23%
1050 AI POLY AI AI $20.85 $3,674,220 1.91% 13.15% 36.90%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $3.24 $3,607,690 -1.59% -1.38% 20.84%
1052 ETN Electroneum ETN $0.109176 $2,544,680 -0.37% 2.45% 20.44%
1053 NULS Nuls NULS $0.969510 $2,319,940 2.67% 19.66% 26.53%
1054 REC Regalcoin REC $29.32 $2,306,430 0.98% 3.08% -37.82%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $3.96 $2,101,030 -4.50% -21.62% -20.97%
1056 FRST FirstCoin FRST $18.18 $1,900,790 1.83% 12.96% 10.42%
1057 FRGC Fargocoin FRGC $11.00 $1,682,110 0.37% 7.14% 6.70%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.53 $1,380,830 -0.38% 3.30% -17.59%
1059 TSL Energo TSL $0.030920 $747,688 -0.07% 1.14% 1.32%
1060 STC Santa Coin STC $0.626703 $741,608 -6.82% -0.37%
1061 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.87 $734,571 0.07% 8.76% 46.64%
1062 B2X SegWit2x [Fut… B2X $199.35 $609,977 -1.89% -5.44% -8.20%
1063 RYZ ANRYZE RYZ $0.018554 $593,083 1.09% -3.98% -4.83%
1064 WC WINCOIN WC $0.709069 $591,611 1.34% 2.95% -39.58%
1065 BTE BitSerial BTE $6.86 $558,655 3.01% 5.92% -14.95%
1066 XIN Infinity Econ… XIN $0.025520 $492,249 -6.23% -6.90% -9.42%
1067 UGT UG Token UGT $0.446464 $339,330 -0.73% -1.73% 3.39%
1068 BSR BitSoar BSR $0.222211 $333,362 23.66% 11.62% 10.50%
1069 THS TechShares THS $0.981201 $321,445 -1.97% 7.92% 19.05%
1070 LLT LLToken LLT $0.365560 $252,752 -0.05% 4.96% -32.96%
1071 XCPO Copico XCPO $0.030249 $235,230 -5.05% 49.93% 21.42%
1072 SBC StrikeBitClub SBC $1.29 $233,328 17.24% 3.37%
1073 BOT Bodhi BOT $0.416065 $212,455 -2.05% 2.81% -4.90%
1074 XID Sphre AIR XID $0.182650 $160,576 0.49% 8.01% 1.31%
1075 BT2 BT2 [CST] BT2 $86.86 $159,605 -1.26% 13.18% -55.32%
1076 CAPP Cappasity CAPP $0.017919 $152,825 -3.26% -11.87%
1077 ADK Aidos Kuneen ADK $48.78 $136,534 33.20% 20.93% 83.08%
1078 GBG Golos Gold GBG $0.169360 $113,517 0.51% 1.99% 26.68%
1079 INF InfChain INF $0.014062 $99,476 8.44% 15.61% -1.49%
1080 QBT Qbao QBT $0.231599 $92,827 -0.99% 9.23% -8.78%
1081 DSR Desire DSR $0.414828 $72,637 7.57% 22.72% 56.23%
1082 BTCM BTCMoon BTCM $0.030745 $71,661 0.60% -18.74% -56.69%
1083 ICX ICON ICX $1.89 $70,637 -0.72% 4.89% 37.16%
1084 MKR Maker MKR $434.49 $68,106 -0.15% 6.84% 10.25%
1085 TER TerraNova TER $23.49 $63,601 2.24% 3.70% 1132.31%
1086 SEND Social Send SEND $0.074996 $63,329 10.16% 2.57%
1087 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.072566 $61,455 -1.12% -0.13% -15.31%
1088 VASH VPNCoin VASH $0.006944 $58,334 1.97% -16.52% 9.36%
1089 VIU Viuly VIU $0.014561 $40,345 5.07% 31.94% 74.44%
1090 MSD MSD MSD $0.009041 $39,325 1.95% 2.53% -27.46%
1091 SNOV Snovio SNOV $0.004763 $38,566 -0.11% 3.37%
1092 BT1 BT1 [CST] BT1 $16771.50 $35,773 -0.43% 11.45% 47.05%
1093 FOR FORCE FOR $0.015028 $26,431 10.00% 48.74% 41.39%
1094 SUR Suretly SUR $2.67 $26,297 -0.29% 5.50% -20.09%
1095 CMP Compcoin CMP $10.33 $23,266 4.23%
1096 COR CORION COR $0.694431 $22,755 -2.14% 0.66% -15.24%
1097 KBR Kubera Coin KBR $0.173602 $22,736 0.78%
1098 PCOIN Pioneer Coin PCOIN $0.729129 $22,577 20.18%
1099 B3 B3Coin B3 $0.000093 $22,245 2.57% -9.52% 149.92%
1100 XID International… XID $0.009027 $20,486 1.91% 11.10%
1101 BCDN BlockCDN BCDN $0.085009 $19,566 -0.15% 0.39%
1102 WISH MyWish WISH $0.142035 $19,512 -5.72% 1.57% 18.29%
1103 FRD Farad FRD $0.115702 $10,880 0.13% 34.63% -4.70%
1104 EVR Everus EVR $1.40 $10,663 1.88% 4.42% -21.98%
1105 BTU Bitcoin Unlim… BTU $79.12 $10,551 0.05% -2.81% -35.51%
1106 DAY Chronologic DAY $3.38 $10,191 0.12% -6.36% -49.11%
1107 SKR Sakuracoin SKR $0.010075 $9,044 2.06% 10.01% 753.85%
1108 BOS BOScoin BOS $1.46 $8,691 12.43% 44.12% 16.92%
1109 FLASH Flash FLASH $0.007118 $8,516 89.61% 13.24% 51.49%
1110 WILD Wild Crypto WILD $0.135070 $8,437 -18.16% 4.46% -15.06%
1111 AKY Akuya Coin AKY $0.120653 $7,773 -0.78% 4.46% -32.67%
1112 NUKO Nekonium NUKO $0.069788 $7,642 1.91% -1.31%
1113 MGC GulfCoin MGC $0.004166 $7,638 1.74% 35.89% 55.62%
1114 MCR Macro MCR $1.51 $7,283 1.70% -2.37% -6.13%
1115 DEUS DeusCoin DEUS $0.309359 $7,264 1.74% 5.45% -14.98%
1116 PLX PlexCoin PLX $0.027105 $7,108 2.36% -13.96% -61.43%
1117 BPL Blockpool BPL $0.183412 $6,978 7.26% 13.92% 20.41%
1118 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000236 $6,850 -0.15% -43.04% -70.15%
1119 GLS GlassCoin GLS $0.659688 $6,820 1.74% 13.21% -60.00%
1120 SHND StrongHands SHND $2.6e-08 $6,696 -4.89% 18.17% -9.00%
1121 TOK Tokugawa TOK $0.329670 $6,392 12.64%
1122 SND Sand Coin SND $0.521650 $6,287 -25.93% -32.01% -14.76%
1123 TCOIN T-coin TCOIN $0.000340 $5,698 1.74% 44.62% 42.41%
1124 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003608 $5,659 3.35% -3.44% 32.34%
1125 MOTO Motocoin MOTO $0.029318 $5,528 -4.80% 166.62% 821.97%
1126 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.305385 $5,242 8.07% 21.27% -40.80%
1127 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.006498 $4,851 -8.99% 40.52% -59.38%
1128 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006140 $4,799 5.19% 20.69% 41.98%
1129 ONG onG.social ONG $0.209689 $4,582 10.84% 19.66% 45.02%
1130 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.010561 $4,367 1.58% 32.89% 143.87%
1131 STU bitJob STU $0.037577 $4,307 0.83% 20.24% 23.43%
1132 MCI Musiconomi MCI $0.043166 $4,120 4.69% 35.21% 24.37%
1133 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002462 $4,076 -3.85% -10.45% -2.23%
1134 PNX Phantomx PNX $0.018818 $3,923 17.79% 5.78% -11.86%
1135 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.134889 $3,653 1.74% 13.24% 19.77%
1136 BON Bonpay BON $1.42 $3,560 1.72% -1.78%
1137 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042505 $2,975 -0.24% -4.98% -28.66%
1138 ACC AdCoin ACC $0.094929 $2,921 -10.57% -5.09% 27.29%
1139 XRY Royalties XRY $0.000172 $2,866 1.34% 13.39% -11.79%
1140 SISA SISA SISA $0.012464 $2,856 0.61% 28.44% 0.00%
1141 BAT BatCoin BAT $0.000007 $2,634 22.87% 63.88% 251.85%
1142 AIB Advanced Inte… AIB $0.015468 $2,630 -4.80% 8.46% 257.13%
1143 CASH Cash Poker Pro CASH $0.060920 $2,544 28.80% 13.49% 51.73%
1144 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $5.00 $2,479 1.74% 13.23% 24.81%
1145 ACES Aces ACES $0.000347 $2,403 1.74% 126.48% 197.12%
1146 ABC Alphabit ABC $27.07 $2,312 1.72% 16.14% 48.79%
1147 HYTV Hyper TV HYTV $0.002834 $2,245 -0.18% -16.83% -23.25%
1148 PRES President Trump PRES $0.001058 $2,091 9.13% -79.68% -66.09%
1149 MINEX Minex MINEX $0.017951 $2,045 1.74% -3.39% 16.20%
1150 VULC Vulcano VULC $0.004738 $2,020 22.66% -27.89% -43.29%
1151 BLX Blockchain Index BLX $3.31 $1,992 -0.20% 12.76% 12.34%
1152 GARY President Joh… GARY $0.238703 $1,968 1.74% 55.86% 23.68%
1153 MEN PeopleCoin MEN $0.000174 $1,934 1.74% 13.24%
1154 ACN Avoncoin ACN $0.000521 $1,898 1.97% 7.36% 19.10%
1155 TIE TIES Network TIE $0.103900 $1,831 -0.15% -3.22% 64.33%
1156 ZBC Zilbercoin ZBC $0.028322 $1,822 -0.53% 5.87% -18.60%
1157 OX OX Fina OX $0.000173 $1,807 0.02% -15.79% -0.24%
1158 GAY GAY Money GAY $0.014583 $1,707 15.26% 25.15% 76.58%
1159 XOT Internet of T… XOT $2428.69 $1,553 1.74% 13.24% 12.28%
1160 MGC MergeCoin MGC $0.012499 $1,337 1.91% 7.28% -19.27%
1161 DMC DynamicCoin DMC $0.002337 $1,278 2.93% -17.82% -36.75%
1162 PLC PlusCoin PLC $0.000850 $1,167 -0.15% 15.47% 38.54%
1163 LKC LinkedCoin LKC $0.000521 $1,150 1.74% 69.86% 127.54%
1164 APC AlpaCoin APC $0.031612 $1,143 2.11% 21.94% 12.52%
1165 PEC Peacecoin PEC $0.065274 $1,119 -17.95% 5.13% 18.74%
1166 EFYT Ergo EFYT $16.51 $1,111 2.66% 25.34% 43.23%
1167 ETT EncryptoTel [… ETT $0.091353 $983 0.85% -1.77% -7.36%
1168 DGPT DigiPulse DGPT $0.963157 $951 -27.57% -12.54% -14.97%
1169 DFS DFSCoin DFS $0.005862 $924 1.64% 9.61% -30.14%
1170 HNC Huncoin HNC $0.002430 $851 18.70% 13.24% 28.24%
1171 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005235 $809 2.15% 13.94% 64.97%
1172 BUB Bubble BUB $0.019096 $734 1.74% 12.88% -14.54%
1173 TRIA Triaconta TRIA $7.70 $659 -0.15% -14.80% -17.42%
1174 DUB Dubstep DUB $0.002778 $642 1.74% 3.81% 19.57%
1175 UR UR UR $0.001207 $633 1.84% 12.46% 101.89%
1176 XQN Quotient XQN $0.004687 $615 2.15% -35.03% -22.72%
1177 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002182 $607 2.20% -8.66% 10.68%
1178 EAG EA Coin EAG $4.69 $606 1.74% 97.86% 68.91%
1179 REGA Regacoin REGA $0.000694 $575 1.91% -43.38% -62.56%
1180 FRN Francs FRN $0.032810 $564 2.09% 7.60% 30.67%
1181 BSN Bastonet BSN $0.000868 $564 27.18% -5.63% 17.50%
1182 EVC EventChain EVC $0.077925 $558 26.73% -41.93% -23.15%
1183 BTBc Bitbase BTBc $0.004861 $552 2.35% 5.69% -53.86%
1184 RHFC RHFCoin RHFC $0.001042 $542 1.74% -24.51% 0.92%
1185 LDCN LandCoin LDCN $0.001433 $538 -4.02% 5.66% -61.61%
1186 COUPE Coupecoin COUPE $0.000096 $502 2.76% -22.96% 851.48%
1187 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.013888 LowVol 1.91% -40.38%
1188 ANI Animecoin ANI $0.000174 LowVol -49.13% -28.24% 51.69%
1189 GMX GoldMaxCoin GMX $0.007131 LowVol 2.15% 155.02% 341.38%
1190 HAT Hawala.Today HAT $0.281965 LowVol 2.03% 19.25% 56.44%
1191 NAMO NamoCoin NAMO $0.000244 LowVol 2.97% 11.62% 82.30%
1192 SAK Sharkcoin SAK $0.001852 LowVol 1.84% -8.18% -14.84%
1193 WA WA Space WA $0.027776 LowVol 1.91% 13.24% 52.23%
1194 ELC Elacoin ELC $0.114683 LowVol 1.68% 7.36% 33.64%
1195 EBIT eBIT EBIT $0.001431 LowVol -29.52% -58.36% -24.07%
1196 WIC Wi Coin WIC $0.002627 LowVol 1.71% 4.55% 5.21%
1197 INDIA India Coin INDIA $0.000347 LowVol 1.91% 13.24% 51.69%
1198 HDLB HODL Bucks HDLB $0.069441 LowVol 1.74% 54.88%
1199 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.093224 LowVol 1.74% -0.33% 23.08%
1200 EXRN EXRNchain EXRN $9.4e-07 LowVol -7.84% 111.16% -31.78%
1201 FAP FAPcoin FAP $0.005037 LowVol 1.74% -54.72% -21.41%
1202 QORA Qora QORA $0.243043 LowVol 2.15% 13.24% 6.86%
1203 TOP TopCoin TOP $0.000694 LowVol 2.15% 95.75% 74.69%
1204 MAVRO Mavro MAVRO $0.047393 LowVol 1.91% 56.13% 148.27%
1205 HIGH High Gain HIGH $0.000347 LowVol 1.91% 13.24% -47.52%
1206 SKC Skeincoin SKC $0.031596 LowVol 2.53% 14.47% 116.33%
1207 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000521 LowVol 1.91% 69.86% -22.82%
1208 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000681 LowVol 1.84% 48.39%
1209 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.4e-07 LowVol -0.18% -29.61% 104.67%
1210 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000174 LowVol 1.74% 13.24% -31.68%
1211 XDE2 XDE II XDE2 $4.42 LowVol 1.74% 170.04%
1212 CME Cashme CME $0.000174 LowVol 1.74% 51.69%
1213 NTC Natcoin NTC $0.086801 LowVol 2.15% -26.47% -47.41%
1214 FUDD DimonCoin FUDD $0.000708 LowVol -0.20% -26.23% -48.82%
1215 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol -3.42% -17.04% 18.27%
1216 CYDER Cyder CYDER $0.000347 LowVol 1.74% 13.24% 51.69%
1217 KASHH KashhCoin KASHH $0.000174 LowVol 1.91% 13.24% 327.58%
1218 EUSD eUSD EUSD $0.000213 LowVol -0.15% -16.46% -23.44%
1219 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000347 LowVol 1.91% 13.24% 1.13%
1220 IRL IrishCoin IRL $0.005034 LowVol 2.15% 119.19%
1221 DBG Digital Bulli… DBG $0.007812 LowVol 1.91% 14.46% 15.23%
1222 TELL Tellurion TELL $0.000278 LowVol 2.09% -0.24% 0.71%
1223 QBT Cubits QBT $0.004391 LowVol 2.62% 14.74% 12.22%
1224 IBTC iBTC IBTC $0.008265 LowVol -0.18% -7.14% 88.41%
1225 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002951 LowVol -0.74% -3.75% 87.60%
1226 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007465 LowVol 1.91% 102.89% 86.37%
1227 MARX MarxCoin MARX $0.001601 LowVol 1.66% 4.58% 63.60%
1228 ZSE ZSEcoin ZSE $0.021752 LowVol 48.98% 66.92% 107.49%
1229 CC CyberCoin CC $0.000174 LowVol 1.91% 13.33% 51.69%
1230 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002430 LowVol 1.74% 13.24% 51.51%
1231 TEAM TeamUp TEAM $0.000521 LowVol 1.74% 69.86% 122.79%
1232 STARS StarCash Network STARS $0.115825 LowVol 1.74% -30.47% -38.97%
1233 IQT iQuant IQT $0.191230 LowVol 1.74% 18.59% 0.43%
1234 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001300 LowVol 1.91% -9.81% 12.64%
1235 GRN Granite GRN $0.017360 LowVol 1.91% 11.02% 8.73%
1236 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000106 LowVol -0.15% -40.46% -24.18%
1237 9COIN 9COIN 9COIN $0.003819 LowVol 1.91% 3.80% 19.19%
1238 BEST BestChain BEST $0.001676 LowVol 1.64% 19.09% 36.48%
1239 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000521 LowVol 1.74% 33.27%
1240 VOYA Voyacoin VOYA $3.45 LowVol 2.15% 40.63% 49.59%
1241 HCC Happy Creator… HCC $0.000694 LowVol 1.91% 13.24% 21.35%
1242 ASN Aseancoin ASN $0.006944 LowVol 1.74% -17.64% -59.49%
1243 YEL Yellow Token YEL $0.005431 LowVol -0.15% 4.67% -44.20%
1244 FFC FireFlyCoin FFC $0.000174 LowVol 2.15% 13.23% 51.69%
1245 POKE PokeCoin POKE $0.000174 LowVol 1.74% -10.29%
1246 CYC Cycling Coin CYC $0.001562 LowVol 1.91% 24.11%
1247 BXC Bitcedi BXC $0.003819 LowVol 1.74% 22.10% 9.15%
1248 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005381 LowVol 2.12% 3.23% 28.56%
1249 SWP Swapcoin SWP $0.066118 LowVol -0.20% 5.58% -21.71%
1250 BGR Bongger BGR $0.000216 LowVol 1.47% 28.97% 83.34%
1251 EDRC EDRCoin EDRC $0.063365 LowVol 1.74% 8.36% 24.87%
1252 XAU Xaucoin XAU $0.046352 LowVol 1.97% 55.60%
1253 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004514 LowVol 1.91% 35.57%
1254 AV AvatarCoin AV $0.062497 LowVol 2.15% 13.24% 46.01%
1255 PRIMU Primulon PRIMU $0.000277 LowVol -0.48% -9.57% 31.08%
1256 AXIOM Axiom AXIOM $0.025520 LowVol 2.15% 13.24% 45.74%
1257 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000868 LowVol 1.91% 26.41%
1258 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.062120 LowVol -0.35% 17.99% 55.45%
1259 IPY Infinity Pay IPY $0.002149 LowVol -0.20% 9.18% 24.63%
1260 MONETA Moneta MONETA $0.000521 LowVol 1.97% 13.18% 45.87%
1261 RCN Rcoin RCN $0.000174 LowVol 2.15% 13.24% 51.69%
1262 LEPEN LePen LEPEN $0.000170 LowVol 1.70% 12.12% 97.68%
1263 WOW Wowcoin WOW $0.000120 LowVol 0.21% -21.76% -1.93%
1264 10MT 10M Token 10MT $0.002307 LowVol -0.15% 5.51% 211.46%
1265 BIT First Bitcoin BIT $0.013020 LowVol 17.59% 24.90% 5.08%
1266 EGOLD eGold EGOLD $0.018796 LowVol -0.15% 5.85% 165.01%
1267 CLINT Clinton CLINT $0.013888 LowVol 1.91% 6.32%
1268 TCR TheCreed TCR $0.000694 LowVol 2.15% 50.98% 162.87%
1269 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.388001 LowVol 1.74% -18.15%
1270 QBC Quebecoin QBC $0.002778 LowVol 2.15% 13.24% 42.77%
1271 BITOK Bitok BITOK $0.000021 LowVol 1.47% -86.05% -81.31%
1272 PRN Protean PRN $0.000095 LowVol 11.91% 29.05% 0.06%
1273 DON Donationcoin DON $0.000689 LowVol 2.15% 10.84% 32.57%
1274 GBRC Global Busine… GBRC $0.000174 LowVol 1.97% 15.41%
1275 MAGN Magnetcoin MAGN $0.698054 LowVol 1.74% 11.33% 19.69%
1276 IFC Infinitecoin IFC $0.000022 LowVol 1.51% 8.06% 83.00%
1277 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003993 LowVol 1.74% 5.50%
1278 OMC Omicron OMC $0.183845 LowVol 1.74% 39.79%
1279 LTH LAthaan LTH $0.001215 LowVol 1.91% 58.53% 112.37%
1280 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -4.93% -11.58% -98.35%
1281 FUTC FutCoin FUTC $0.003472 LowVol 2.15% 13.24% 84.61%
1282 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006423 LowVol 1.74% 4.01%
1283 NBE BitCentavo NBE $0.000002 LowVol 1.37%
1284 BET BetaCoin BET $0.001910 LowVol 2.15% 13.58%
1285 DASHS Dashs DASHS $0.059025 LowVol 1.74% 13.24% 31.19%
1286 MBL MobileCash MBL $0.000694 LowVol 1.91% 13.24%
1287 STEX STEX STEX $1.31 LowVol 2.21% 17.89% 58.02%
1288 OPES Opescoin OPES $0.002083 LowVol 1.74% -7.77%
1289 CBD CBD Crystals CBD $0.002951 LowVol 1.74% 6.95%
1290 PRM PrismChain PRM $0.002083 LowVol 2.15% 23.53% 53.93%
1291 PDG PinkDog PDG $0.000347 LowVol 1.74% 202.30%
1292 WINK Wink WINK $0.000347 LowVol 1.74% 23.98%
1293 X2 X2 X2 $0.000174 LowVol 1.91% 13.24% 51.70%
1294 GML GameLeagueCoin GML $0.015277 LowVol 2.15%
1295 TURBO TurboCoin TURBO $0.000174 LowVol 1.74% 13.24%
1296 FBL Faceblock FBL $0.001678 LowVol -0.24% 2.51%
1297 YES Yescoin YES $0.000167 LowVol 1.82% 8.69% 47.15%
1298 EGG EggCoin EGG $0.065622 LowVol 1.91% 13.24% 50.89%
1299 TRICK TrickyCoin TRICK $0.015798 LowVol 2.15% -20.13% 45.16%
1300 DISK DarkLisk DISK $0.001389 LowVol 2.15% 13.24% 59.21%
1301 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003125 LowVol 1.91% 19.90% 18.72%
1302 ANTX Antimatter ANTX $0.000002 LowVol 1.47% -98.28%
1303 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol 0.59% -27.24% -1.26%
1304 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000558 LowVol 212.13% 263.80% 288.45%
1305 KARMA Karmacoin KARMA $0.000173 LowVol 2.04% 13.12% 51.53%
1306 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 121.12%
1307 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 8.04% -3.24%
1308 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 20.71%
1309 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1310 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 90.71%
1311 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1312 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -3.21%
1313 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 2.12%
1314 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1315 OP Operand OP $0.000979 LowVol 6.97%
1316 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol
1317 SFE SafeCoin SFE $0.000166 LowVol 8.31% 45.10%
1318 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1319 GAIN UGAIN GAIN $0.002323 LowVol 8.23% 56.25%
1320 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 0.94% 1.42%
1321 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 18.41%
1322 SPORT SportsCoin SPORT $0.001491 LowVol 8.08%
1323 NBIT netBit NBIT $0.080531 LowVol 9.44% 24.10%
1324 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 7.17% 43.56%
1325 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol
1326 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol
1327 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -19.51%
1328 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1329 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.128276 LowVol 7.69%
1330 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 24.50%
1331 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -89.78%
1332 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 8.46%
1333 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 7.14% 1.31%
1334 PCN PeepCoin PCN $0.000171 LowVol 0.60% 12.38% 49.26%
1335 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 78.77%
1336 XTD XTD Coin XTD $0.000167 LowVol 8.75%
1337 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1338 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1339 XYLO XYLO XYLO $0.880311 LowVol 8.14%
1340 UNC UNCoin UNC $0.000149 30.06%
1341 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1342 FC Facecoin FC $0.003480 -9.87%
1343 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -6.26%

Quay lại phần 1

Phản hồi