Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 3h ngày 12/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 3h ngày 12/12/2017 (GMT +7) của 1340 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 3h ngày 12/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $17143.10 trên tổng giá trị $286,886,349,880

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $474.73 trên tổng giá trị $45,706,352,330

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1423.93 trên tổng giá trị $23,993,238,299

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.34 trên tổng giá trị $12,069,470,962

    + Đồng LTC Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $190.61 trên tổng giá trị $10,342,056,229

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng [email protected] Bankcoin ([email protected]) đang có giá hiện tại $0.479674 trên tổng giá trị $4,936,700 đã biến động tăng 554.79% trong 1h qua

    + Đồng INDIA India Coin (INDIA) đang có giá hiện tại $0.000340 trên tổng giá trị đã biến động tăng 104.56% trong 1h qua

    + Đồng SOJ Sojourn (SOJ) đang có giá hiện tại $0.003310 trên tổng giá trị $1,606 đã biến động tăng 67.84% trong 1h qua

    + Đồng OPT Opus (OPT) đang có giá hiện tại $0.029032 trên tổng giá trị $4,066,790 đã biến động tăng 64.86% trong 1h qua

    + Đồng EVO Evotion (EVO) đang có giá hiện tại $0.152620 trên tổng giá trị $484,074 đã biến động tăng 61.21% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000035 trên tổng giá trị $182,929 đã biến động tăng 1604.86% trong 24h qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.005590 trên tổng giá trị $8,802,346 đã biến động tăng 475.70% trong 24h qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.006985 trên tổng giá trị đã biến động tăng 464.30% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.007955 trên tổng giá trị $240,464 đã biến động tăng 366.05% trong 24h qua

    + Đồng MOTO Motocoin (MOTO) đang có giá hiện tại $0.031257 trên tổng giá trị đã biến động tăng 276.81% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000035 trên tổng giá trị $182,929 đã biến động tăng 1680.60% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $23.68 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1134.00% trong 7 ngày qua

    + Đồng MOTO Motocoin (MOTO) đang có giá hiện tại $0.031257 trên tổng giá trị đã biến động tăng 924.09% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000093 trên tổng giá trị đã biến động tăng 896.57% trong 7 ngày qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000157 trên tổng giá trị $69,380,638 đã biến động tăng 807.55% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 3h ngày 12/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 DBTC Debitcoin DBTC $173,827 $0.009657 17,999,629 $549 2.28% -6.91% 7.33%
702 CACH CacheCoin CACH $165,326 $0.039409 4,195,132 $1,492 2.30% -9.65% 21.00%
703 QTL Quatloo QTL $162,467 $0.021048 7,718,883 $869 -1.53% 33.63% 67.91%
704 XCT C-Bit XCT $162,199 $0.001032 157,223,250 $602 2.13% -2.75% 27.71%
705 SCORE Scorecoin SCORE $156,775 $0.005166 30,346,591 $3,328 2.27% -7.17% 31.89%
706 TAJ TajCoin TAJ $155,281 $0.019231 8,074,669 $2,126 2.26% 29.72% 82.01%
707 PIE PIECoin PIE $155,141 $0.011564 13,415,753 $3,679 -9.90% 9.74% 89.93%
708 BIP BipCoin BIP $154,644 $0.095033 1,627,261 $1,045 2.12% 9.54% 106.65%
709 KAYI Kayicoin KAYI $151,821 $0.000534 284,253,278 $1,521 -13.53% -17.66% 10.71%
710 EAGLE EagleCoin EAGLE $148,095 $0.070743 2,093,421 $13,599 0.88% 50.17% -29.68%
711 ACP AnarchistsPrime ACP $144,556 $0.032892 4,394,874 $950 2.28% 9.25% 55.97%
712 RPC RonPaulCoin RPC $143,080 $0.159124 899,174 $779 2.91% 43.15% 128.17%
713 NEVA NevaCoin NEVA $141,918 $0.057191 2,481,475 $1,997 2.24% 7.98% 44.24%
714 UNITS GameUnits UNITS $141,814 $0.040834 3,472,983 $1,583 1.02% 6.68% 49.56%
715 XCXT CoinonatX XCXT $140,504 $0.008676 16,193,811 $1,015 -2.57% 39.72% 11.05%
716 CRDNC Credence Coin CRDNC $139,025 $0.040567 3,427,006 $853,910 -3.41% 3.12% -99.06%
717 REE ReeCoin REE $135,318 $0.000053 2,560,000,000 $1,047 2.06% -26.04% 27.98%
718 MAR Marijuanacoin MAR $123,308 $0.080646 1,528,997 $948 -11.04% 5.27% -31.07%
719 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $120,399 $0.014994 8,030,000 $1,734 1.62% 45.88% 4.09%
720 CMT Comet CMT $119,569 $0.136990 872,830 $1,224 2.78% 0.34% 69.85%
721 GLT GlobalToken GLT $118,955 $0.004495 26,462,900 $914 -2.62% -15.01% 115.43%
722 AERM Aerium AERM $118,732 $0.162784 729,386 $4,291 -25.64% -19.41% -70.54%
723 BITEUR bitEUR BITEUR $116,309 $1.20 96,935 $4,076 -0.56% -2.39% -5.67%
724 SGR Sugar Exchange SGR $111,795 $0.031941 3,500,000 $1,871 0.86% 3.12% -9.86%
725 VUC Virta Unique … VUC $110,132 $0.001790 61,528,650 $1,950 -12.15% -0.71% 34.60%
726 QCN QuazarCoin QCN $102,800 $0.017006 6,044,911 $502 2.28% 7.10% -32.12%
727 PRC PRCoin PRC $102,640 $0.006462 15,883,000 $28,371 2.28% 3.29% -37.07%
728 MST MustangCoin MST $99,929 $0.158531 630,343 $617 1.88% -6.73% 14.85%
729 XCO X-Coin XCO $93,082 $0.007516 12,384,976 $2,024 2.28% 4.89% 2.88%
730 300 300 Token 300 $91,834 $306.11 300 $1,599 2.28% 9.88% 41.24%
731 KURT Kurrent KURT $89,324 $0.009005 9,919,485 $588 1.48% 13.43% 6.60%
732 BRAT BRAT BRAT $84,187 $0.000526 160,000,000 $737 0.15% -19.29% 130.38%
733 WOMEN WomenCoin WOMEN $81,390 $0.001841 44,220,400 $851 9.62% -6.18% -30.52%
734 EOT EOT Token EOT $73,885 $0.008944 8,260,903 $4,597 2.26% -19.64% -31.35%
735 CPN CompuCoin CPN $73,818 $0.003763 19,615,019 $740 2.08% 1.54% 10.82%
736 ERY Eryllium ERY $73,151 $0.013341 5,483,031 $2,097 2.81% 16.81% 96.60%
737 KRONE Kronecoin KRONE $72,544 $0.019186 3,781,012 $721 2.28% -10.14% 69.14%
738 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $62,253 $0.070814 879,102 $74,740 0.03% -14.71% 289.96%
739 OS76 OsmiumCoin OS76 $61,271 $0.068534 894,026 $3,795 2.28% 59.75% 128.90%
740 GBC GBCGoldCoin GBC $47,694 $0.004198 11,361,817 $523 -0.60% 172.76% 282.34%
741 GRIM Grimcoin GRIM $46,979 $0.002313 20,312,611 $697 2.28% 141.03% 31.76%
742 ICON Iconic ICON $45,574 $0.076867 592,894 $819 2.28% -6.16% 1.30%
743 EGO EGO EGO $40,814 $0.000680 60,000,001 $815 2.28% -26.84% -8.28%
744 VPRC VapersCoin VPRC $40,503 $0.000052 780,124,964 $1,230 -1.58% 5.91% -26.82%
745 CASH Cashcoin CASH $36,590 $0.000793 46,158,242 $1,136 2.28% 0.36% -34.92%
746 CRTM Corethum CRTM $36,580 $0.014632 2,500,000 $4,825 -0.19% 3.05% 33.58%
747 MSCN Master Swiscoin MSCN $33,732 $0.000754 44,737,730 $905 1.97% -7.91% -26.07%
748 NTWK Network Token NTWK $33,160 $0.002841 11,671,310 $1,044 19.72% -42.86% -3.62%
749 SDP SydPak SDP $31,988 $0.200160 159,810 $780 2.28% 8.80% 48.44%
750 VLTC Vault Coin VLTC $30,971 $0.001020 30,353,150 $1,237 2.00% 9.25% -12.56%
751 LBTC LiteBitcoin LBTC $30,806 $0.009662 3,188,280 $17,592 -6.67% 1.78% -10.41%
752 GSR GeyserCoin GSR $26,571 $0.566979 46,864 $6,775 2.28% 33.85% 337.02%
753 XCS CybCSec XCS $26,162 $0.002211 11,834,082 $757 2.28% -35.07% -25.54%
754 CREVA CrevaCoin CREVA $25,259 $0.000694 36,390,750 $2,058 5.28% 40.16% -20.06%
755 XRC Rawcoin XRC $21,780 $0.030899 704,882 $3,643 -4.75% 19.08% 73.60%
756 LVPS LevoPlus LVPS $18,786 $0.012414 1,513,256 $4,154 8.20% 24.09% 25.27%
757 CTO Crypto CTO $18,781 $0.001531 12,271,148 $1,961 2.28% -87.00% -83.09%
758 BRAIN Braincoin BRAIN $10,300 $0.001020 10,094,424 $677 2.28% -77.49% -82.82%
759 HMC HarmonyCoin HMC $7,173 $0.012781 561,235 $7,415 2.34% 16.83% 18.83%
760 UNITY SuperNET UNITY $44,209,848 $54.17 816,061 17.51% -4.76%
761 ETT EncryptoTel [… ETT $15,441,154 $0.248525 62,131,190 LowVol -23.05% 55.74% 32.47%
762 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
763 PGL Prospectors Gold PGL $10,957,067 $0.169877 64,500,000 LowVol -36.89% 116.06% 191.09%
764 ECOB Ecobit ECOB $6,607,111 $0.014866 444,444,444 LowVol 2.25% 12.12% 27.75%
765 YASH YashCoin YASH $5,271,995 $0.527185 10,000,275 LowVol -6.74% -20.71% 14.69%
766 XC XCurrency XC $5,092,011 $0.867304 5,871,080 LowVol 2.28% 9.90%
767 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -1.99%
768 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 23.46%
769 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,882,640 $0.475146 6,066,850 LowVol 2.28% 5.59% 63.57%
770 JNS Janus JNS $2,485,920 $0.107988 23,020,335 LowVol 2.28% 91.20% -37.16%
771 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,102,145 $4.51 465,952 LowVol -0.07% 4.46% -19.41%
772 RC RussiaCoin RC $1,855,012 $0.221418 8,377,873 LowVol 2.28% -10.36% 37.85%
773 NKA IncaKoin NKA $1,829,972 $0.000160 11,411,150,207 LowVol 3.21% 25.45% 43.76%
774 MBI Monster Byte MBI $1,826,781 $0.108590 16,822,736 LowVol 2.17% 27.59% 61.86%
775 HTC HitCoin HTC $1,825,114 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 7.26% 43.99%
776 SHORTY Shorty SHORTY $1,717,600 $0.017176 100,000,000 LowVol 2.28% 8.77% 42.57%
777 SDC ShadowCash SDC $1,308,216 $0.195398 6,695,133 LowVol 2.28% 1.99% 28.09%
778 DCY Dinastycoin DCY $1,192,248 $0.000839 1,420,858,063 LowVol 3.20% 8.46% 10.26%
779 METAL MetalCoin METAL $1,137,598 $0.014788 76,925,527 LowVol 7.38% 49.99%
780 PIGGY Piggycoin PIGGY $1,133,148 $0.002324 487,547,388 LowVol 9.12% 136.54% 67.59%
781 INPAY InPay INPAY $1,115,590 $0.111559 10,000,000 LowVol 2.28% 9.77% 23.11%
782 BTSR BTSR BTSR $1,097,017 $0.334022 3,284,266 LowVol -10.72% -2.49% 51.17%
783 CARBON Carboncoin CARBON $1,090,141 $0.000071 15,392,009,933 LowVol 2.35% 80.75% -12.01%
784 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $999,498 $0.033317 30,000,000 LowVol -1.84% -53.19% -67.42%
785 GOOD Goodomy GOOD $997,550 $0.002260 441,349,000 LowVol 1.70% 37.03% 52.45%
786 OPAL Opal OPAL $906,392 $0.059852 15,143,840 LowVol 0.53% 9.16% 54.32%
787 BPC Bitpark Coin BPC $900,750 $0.012010 75,000,000 LowVol 55.68% 40.48% 19.58%
788 DSH Dashcoin DSH $881,717 $0.050169 17,574,970 LowVol 1.83% 10.04% 15.98%
789 TES TeslaCoin TES $878,707 $0.011954 73,505,489 LowVol 2.15% 26.65% 17.36%
790 TALK BTCtalkcoin TALK $876,416 $0.013423 65,290,635 LowVol 2.27% 42.64% 38.94%
791 NOBL NobleCoin NOBL $804,137 $0.000347 2,315,930,319 LowVol -27.46% -24.23% 21.74%
792 AU AurumCoin AU $746,235 $2.52 296,216 LowVol 2.29% 29.14% 54.60%
793 VAL Valorbit VAL $736,630 $0.000138 5,323,742,147 LowVol 21.17%
794 TROLL Trollcoin TROLL $690,645 $0.001220 566,093,232 LowVol 2.29% -2.86% 47.80%
795 RIYA Etheriya RIYA $676,951 $0.428035 1,581,531 LowVol 1.52% 3.74% 37.94%
796 J Joincoin J $675,957 $0.276081 2,448,402 LowVol 2.46% 23.45% 194.82%
797 CRM Cream CRM $647,117 $0.014433 44,834,687 LowVol 15.68% -5.79% -6.78%
798 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $642,558 $0.000028 22,891,266,164 LowVol -18.18% -18.84% -27.18%
799 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
800 V Version V $587,627 $0.001252 469,530,460 LowVol -12.66% 0.51% 10.16%
801 ITI iTicoin ITI $583,402 $18.23 32,000 LowVol -0.42% 8.19% -8.74%
802 SAC SACoin SAC $572,604 $0.081629 7,014,751 LowVol 2.28% 10.93% 2.13%
803 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $567,958 $0.104629 5,428,300 LowVol -1.07% 16.83% 25.44%
804 WAY WayGuide WAY $561,425 $0.005612 100,040,708 LowVol 2.28% 20.89% 48.92%
805 USC Ultimate Secu… USC $549,453 $0.053123 10,343,113 LowVol 2.28% -13.96% 0.29%
806 SLG Sterlingcoin SLG $540,838 $0.128547 4,207,313 LowVol 1.53% 8.59% 38.50%
807 NYAN Nyancoin NYAN $529,040 $0.001659 318,929,301 LowVol -0.36% 21.97% 51.75%
808 UNI Universe UNI $526,347 $0.044983 11,701,002 LowVol 2.32% -2.78% -14.06%
809 UNIC UniCoin UNIC $520,983 $0.175447 2,969,463 LowVol 1.24% 7.15% 77.09%
810 VIDZ PureVidz VIDZ $514,565 $0.004107 125,279,775 LowVol 2.32% 11.74% 70.06%
811 C2 Coin2.1 C2 $511,684 $0.005118 99,976,323 LowVol -1.76% 38.61% 139.43%
812 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 51.28%
813 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -49.26%
814 FUCK FuckToken FUCK $462,132 $0.008992 51,392,878 LowVol 26.28% 0.98% 42.31%
815 SWING Swing SWING $456,147 $0.163742 2,785,766 LowVol 14.26% 4.59% 81.50%
816 BBT BitBoost BBT $437,514 $0.089970 4,862,878 LowVol -0.19% -0.49% -21.97%
817 GUN Guncoin GUN $434,637 $0.002202 197,401,678 LowVol -4.30% -0.43% 18.32%
818 XGR GoldReserve XGR $423,827 $0.024682 17,171,382 LowVol 1.44% 6.05% -2.02%
819 LOT LottoCoin LOT $421,402 $0.000029 14,491,014,421 LowVol -1.18% 31.83% 54.55%
820 BERN BERNcash BERN $420,511 $0.005903 71,234,301 LowVol 1.00% 11.48% 65.02%
821 FLY Flycoin FLY $404,955 $1.92 210,806 LowVol 2.28% 51.45%
822 GLC GlobalCoin GLC $387,904 $0.005952 65,171,010 LowVol 2.28% -12.66% -6.70%
823 STS Stress STS $384,426 $0.000680 565,134,332 LowVol 2.28% 9.90%
824 Q2C QubitCoin Q2C $379,910 $0.001531 248,219,786 LowVol 2.28% 23.64% 24.12%
825 ICN iCoin ICN $372,771 $0.012755 29,226,619 LowVol 16.23% -20.34% -14.06%
826 PR Prototanium PR $370,879 $1.89 195,946 LowVol -11.01% 7.71% 46.32%
827 ROC Rasputin Onli… ROC $361,238 $0.333358 1,083,633 LowVol -0.19% 4.74% -24.71%
828 ECA Electra ECA $358,712 $0.000016 22,006,302,231 LowVol 0.28% 5.43% 219.81%
829 I0C I0Coin I0C $355,206 $0.016926 20,985,467 LowVol 0.31% -18.37% -11.46%
830 BIGUP BigUp BIGUP $354,305 $0.000167 2,119,707,864 LowVol 23.08% 28.98% 46.78%
831 SH Shilling SH $347,558 $0.008753 39,706,425 LowVol 6.73% 39.99%
832 MAD SatoshiMadness MAD $340,236 $0.000170 2,000,683,485 LowVol 2.28% 9.88%
833 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 18.29%
834 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $320,050 $0.024125 13,266,330 LowVol 1.86% 7.88% 53.41%
835 CAT Catcoin CAT $316,949 $0.051018 6,212,500 LowVol 2.28% 3.13% 78.45%
836 BLC Blakecoin BLC $307,803 $0.020354 15,122,697 LowVol 2.15% 7.93% 75.71%
837 WMC WMCoin WMC $307,777 $0.026699 11,527,489 LowVol 2.28% 6.28% 49.75%
838 FNC FinCoin FNC $306,891 $0.023829 12,878,667 LowVol 2.05% -44.52% -32.29%
839 LANA LanaCoin LANA $285,834 $0.000340 841,569,185 LowVol 1.01% -9.57% 6.21%
840 YAC Yacoin YAC $285,503 $0.002381 119,917,481 LowVol 2.28% 9.38% 108.57%
841 JET Jetcoin JET $277,492 $0.056951 4,872,509 LowVol 2.28% -45.91% 20.44%
842 STV Sativacoin STV $276,139 $0.038965 7,086,819 LowVol -33.53% -30.79% -1.20%
843 TTC TittieCoin TTC $262,534 $0.000208 1,259,816,434 LowVol -0.98% 23.34% 30.66%
844 EVIL Evil Coin EVIL $260,676 $0.012401 21,020,383 LowVol 8.98% 15.78% 16.49%
845 ARI Aricoin ARI $259,833 $0.001852 140,262,505 LowVol 1.24% 32.11% 56.08%
846 SHDW Shadow Token SHDW $247,609 $0.035373 7,000,000 LowVol -1.40% -33.01%
847 SPACE SpaceCoin SPACE $242,276 $0.011529 21,015,049 LowVol 0.96% -8.45% 39.49%
848 GAIA GAIA GAIA $241,821 $0.010034 24,101,381 LowVol 2.28% 6.32%
849 HODL HOdlcoin HODL $241,706 $0.001531 157,922,060 LowVol 2.28% 23.64% 1.08%
850 MCRN MACRON MCRN $231,602 $0.000577 401,421,401 LowVol -2.17% 24.74% 35.76%
851 RED RedCoin RED $228,733 $0.003086 74,107,896 LowVol 6.83% 12.08% 47.43%
852 CYP Cypher CYP $228,403 $0.035883 6,365,285 LowVol 2.28% 36.77%
853 GRT Grantcoin GRT $228,229 $0.005284 43,188,539 LowVol 1.55% 0.35% 35.14%
854 RUPX Rupaya RUPX $225,329 $0.036894 6,107,561 LowVol 6.03% 235.02% 121.21%
855 RBX Ripto Bux RBX $224,129 $0.000588 381,236,123 LowVol 10.54% 30.11% 56.88%
856 BUMBA BumbaCoin BUMBA $224,101 $0.009970 22,477,734 LowVol 2.28% 7.39% 127.95%
857 KED Darsek KED $223,020 $0.015301 14,575,835 LowVol 2.28% 41.23% 41.07%
858 ACOIN Acoin ACOIN $218,281 $0.178906 1,220,085 LowVol 3.52% 9.16% 15.83%
859 ICE iDice ICE $214,965 $0.136832 1,571,013 LowVol -1.69% -15.06% 76.51%
860 WYV Wyvern WYV $214,418 $0.120232 1,783,368 LowVol 2.28% -15.91% 2.78%
861 OHM OHM OHM $213,521 $0.007143 29,894,459 LowVol 2.28% 9.90% 48.92%
862 FIRE Firecoin FIRE $212,897 $2.16 98,412 LowVol 2.28% -1.78% 47.99%
863 URC Unrealcoin URC $211,438 $0.030100 7,024,402 LowVol 2.28% 32.21% 13.20%
864 HAL Halcyon HAL $209,003 $0.039282 5,320,554 LowVol 6.57% 45.69%
865 FRK Franko FRK $205,613 $0.220907 930,767 LowVol 2.28% 10.32% 49.61%
866 LEA LeaCoin LEA $199,817 $0.000634 315,122,891 LowVol 0.43% 35.68% 37.65%
867 XCRE Creatio XCRE $198,744 $0.009685 20,520,514 LowVol 11.32% -5.08% 103.51%
868 EUC Eurocoin EUC $195,848 $0.015773 12,416,554 LowVol 2.17% -26.49% 33.89%
869 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 114.04%
870 DLC Dollarcoin DLC $193,585 $0.021257 9,106,714 LowVol 2.28% 9.90% 48.92%
871 PXI Prime-XI PXI $192,296 $0.010723 17,933,575 LowVol 2.28% 10.11% 62.94%
872 E4ROW E4ROW E4ROW $189,625 $0.032910 5,762,000 LowVol -0.29% 5.42% 45.62%
873 VTA Virtacoin VTA $182,929 $0.000035 5,201,310,113 LowVol 36.28% 1604.86% 1680.60%
874 BITZ Bitz BITZ $179,781 $0.090302 1,990,891 LowVol 2.28%
875 IMS Independent M… IMS $179,776 $0.033484 5,368,934 LowVol 2.28% -8.25% 106.91%
876 HXX Hexx HXX $178,664 $0.120088 1,487,777 LowVol 2.28% 9.46% 200.36%
877 DUO ParallelCoin DUO $178,293 $0.590685 301,840 LowVol 0.91% 17.92% 10.17%
878 ANTI AntiBitcoin ANTI $178,207 $0.010204 17,465,159 LowVol 2.28% 14.06% 3.99%
879 ARCO AquariusCoin ARCO $176,065 $0.117547 1,497,830 LowVol -1.93% 11.11% 52.81%
880 CON PayCon CON $176,043 $0.007640 23,042,604 LowVol 3.36% -18.98% 62.51%
881 XRA Ratecoin XRA $175,642 $0.001527 115,048,112 LowVol -1.37% -2.09% 19.25%
882 EMD Emerald Crypto EMD $171,644 $0.008979 19,117,129 LowVol 52.62% 1.52% -12.24%
883 TEK TEKcoin TEK $163,699 $0.000116 1,414,054,562 LowVol -2.11% -6.79% -9.75%
884 PHO Photon PHO $158,314 $0.000008 20,579,700,409 LowVol -12.98% -12.68% 91.66%
885 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol
886 BOST BoostCoin BOST $153,226 $0.012925 11,855,487 LowVol 2.28% 4.59% -17.44%
887 CRX Chronos CRX $148,562 $0.002015 73,729,962 LowVol 1.30% 51.47% 140.28%
888 TSE Tattoocoin (S… TSE $147,636 $0.001633 90,421,856 LowVol 1.69% 73.53% 32.98%
889 GP GoldPieces GP $140,532 $0.115175 1,220,161 LowVol 3.75% 3.37% -2.25%
890 SOON SoonCoin SOON $140,305 $0.011258 12,462,620 LowVol 2.42% -0.02% 40.85%
891 AMBER AmberCoin AMBER $140,265 $0.003210 43,699,481 LowVol 3.62% -52.06%
892 CJ Cryptojacks CJ $138,337 $0.000340 406,568,581 LowVol 2.29% -9.55% -5.58%
893 VOT VoteCoin VOT $137,282 $0.008333 16,474,625 LowVol -1.08% 1.48% -25.50%
894 BITGOLD bitGold BITGOLD $137,234 $1719.44 79.8131 LowVol -0.23% 23.56% 10.16%
895 DRM Dreamcoin DRM $135,643 $0.055373 2,449,632 LowVol 7.14% 40.87%
896 PX PX PX $133,279 $0.001387 96,097,718 LowVol -22.41%
897 ARG Argentum ARG $132,858 $0.015445 8,602,102 LowVol 0.05% 20.46% 9.42%
898 JIN Jin Coin JIN $130,636 $0.013265 9,848,485 LowVol 2.28% 13.14% -33.76%
899 BAS BitAsean BAS $129,154 $0.025831 5,000,000 LowVol -0.19% -5.04% 11.07%
900 611 SixEleven 611 $128,074 $0.296653 431,731 LowVol 2.97% 3.90% 74.87%
901 CAGE CageCoin CAGE $127,872 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 2.73% 27.65% -26.52%
902 XPY PayCoin XPY $126,775 $0.010719 11,827,655 LowVol -3.37% -14.86%
903 MARS Marscoin MARS $118,790 $0.004201 28,279,074 LowVol 1.01% -2.58% 7.39%
904 URO Uro URO $117,440 $0.097274 1,207,310 LowVol 2.28% -8.97% 69.58%
905 VEC2 VectorAI VEC2 $116,039 $0.006972 16,642,550 LowVol 2.28% 16.60% 34.94%
906 SCRT SecretCoin SCRT $115,779 $0.027380 4,228,672 LowVol 2.28% 9.20% 22.33%
907 ALL Allion ALL $112,058 $0.018076 6,199,359 LowVol 0.96% 10.04% 32.42%
908 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
909 CF Californium CF $108,068 $0.044896 2,407,089 LowVol -4.25% 2.19% 31.02%
910 GCC GuccioneCoin GCC $106,942 $0.005272 20,285,537 LowVol 2.28% 17.48% 53.79%
911 SOIL SOILcoin SOIL $106,635 $0.018701 5,702,048 LowVol 5.56% 26.09% 76.53%
912 POP PopularCoin POP $105,831 $0.000031 3,372,875,244 LowVol 1.41% 33.18% 33.36%
913 AMMO Ammo Rewards AMMO $105,815 $0.001360 77,777,777 LowVol 2.28% 25.58% -24.43%
914 WARP WARP WARP $99,459 $0.090812 1,095,224 LowVol 2.28% 48.75%
915 ZMC ZetaMicron ZMC $98,997 $0.000165 600,344,291 LowVol 6.57% 45.69%
916 MRJA GanjaCoin MRJA $98,498 $0.022125 4,451,920 LowVol 2.28% 30.41% 11.62%
917 NRO Neuro NRO $98,302 $0.002551 38,536,419 LowVol 2.28% 0.52% 32.01%
918 ADCN Asiadigicoin ADCN $97,515 $0.003911 24,931,054 LowVol 2.28% 10.08% 46.76%
919 MND MindCoin MND $97,144 $0.006122 15,867,695 LowVol 2.28% 7.01% 44.24%
920 FXE FuturXe FXE $96,085 $0.408143 235,421 LowVol 2.28% 9.81% 26.73%
921 BVC BeaverCoin BVC $95,641 $0.030701 3,115,258 LowVol 1.07% 2.71% 31.01%
922 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $94,899 $0.001190 79,719,140 LowVol 2.28% -23.07% 3.64%
923 GPU GPU Coin GPU $94,437 $0.002333 40,477,042 LowVol 2.27% -17.49% -12.88%
924 ARB ARbit ARB $93,651 $0.011904 7,867,065 LowVol 2.28% 37.65%
925 BTQ BitQuark BTQ $91,122 $0.010034 9,081,731 LowVol 2.28% 13.76% 22.52%
926 BLRY BillaryCoin BLRY $90,221 $0.010034 8,992,015 LowVol 2.28% -3.87% -40.51%
927 MAY Theresa May Coin MAY $90,078 $0.003564 25,276,600 LowVol 2.28% 13.33% 2.06%
928 COXST CoExistCoin COXST $88,597 $0.003269 27,100,000 LowVol -1.40% -21.55% 206.10%
929 $$$ Money $$$ $85,048 $0.001853 45,887,218 LowVol -2.59% 16.00% 14.67%
930 DRS Digital Rupees DRS $84,327 $0.000165 510,802,961 LowVol 6.69% 44.57%
931 ICOB ICOBID ICOB $82,732 $0.000775 106,701,874 LowVol 1.46% -13.86% 49.06%
932 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
933 BLZ BlazeCoin BLZ $79,969 $0.000131 608,557,394 LowVol 0.08% 24.52% 77.54%
934 JWL Jewels JWL $78,938 $0.003911 20,181,636 LowVol 2.28% 9.22%
935 EMP EMoneyPower EMP $78,182 $0.008498 9,200,000 LowVol 7.68%
936 ATX Artex Coin ATX $72,547 $0.003863 18,781,750 LowVol -6.87% 39.91% -2.86%
937 VIP VIP Tokens VIP $70,958 $0.000850 83,450,403 LowVol 2.28% 29.54% 48.92%
938 PRX Printerium PRX $70,258 $0.005943 11,821,728 LowVol 2.28% -15.27% 67.21%
939 SPT Spots SPT $70,195 $0.003133 22,406,021 LowVol -2.11% 12.64% 1.21%
940 PONZI PonziCoin PONZI $67,362 $0.078227 861,099 LowVol 2.28% -6.51% 109.51%
941 ZYD Zayedcoin ZYD $66,895 $0.010714 6,243,840 LowVol 2.28% 74.49% 106.03%
942 BENJI BenjiRolls BENJI $66,399 $0.003278 20,255,396 LowVol -16.33% 30.63% 34.97%
943 CNC CHNCoin CNC $65,304 $0.001319 49,524,047 LowVol 7.67% -32.60%
944 BSC BowsCoin BSC $65,125 $0.011734 5,550,102 LowVol 2.28% 9.80% 11.70%
945 CRT CRTCoin CRT $64,707 $0.816286 79,270 LowVol 2.28% 9.80% 48.92%
946 LUNA Luna Coin LUNA $64,338 $0.038768 1,659,542 LowVol 0.99% 55.78% 106.05%
947 ORLY Orlycoin ORLY $62,322 $0.001701 36,646,779 LowVol 2.28% 9.90% 36.02%
948 GPL Gold Pressed … GPL $62,184 $0.242407 256,527 LowVol 1.93% 5.66% -18.34%
949 KIC KibiCoin KIC $61,642 $0.004193 14,701,000 LowVol 1.72% 35.46% -30.83%
950 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 39.70%
951 EREAL eREAL EREAL $61,531 $0.000899 68,427,562 LowVol -0.19% 4.66% 80.68%
952 DIBC DIBCOIN DIBC $60,528 $0.012106 5,000,000 LowVol 10.81% 18.30% -23.88%
953 CXT Coinonat CXT $59,579 $0.006909 8,623,200 LowVol 1.29% 1.23% 30.15%
954 CWXT CryptoWorldX … CWXT $59,303 $0.000995 59,630,200 LowVol 2.27% -2.33% 10.46%
955 RBT Rimbit RBT $58,764 $0.000509 115,499,623 LowVol 2.08% 60.12% 3.62%
956 FLAX Flaxscript FLAX $58,652 $0.010500 5,585,701 LowVol 2.10% -16.90% -54.42%
957 IMPS ImpulseCoin IMPS $58,530 $0.002891 20,245,510 LowVol 2.28% -4.18% 31.32%
958 SFC Solarflarecoin SFC $57,437 $0.004078 14,083,450 LowVol 2.05% 41.07% 0.03%
959 WORM HealthyWormCoin WORM $57,167 $0.000510 112,052,123 LowVol 2.28% -22.94% 123.38%
960 FUZZ FuzzBalls FUZZ $54,211 $0.011224 4,829,945 LowVol 2.28% 45.07% 29.82%
961 RIDE Ride My Car RIDE $51,669 $0.000510 101,276,976 LowVol 53.43% 55.20% 90.07%
962 DLISK DAPPSTER DLISK $51,018 $0.000510 100,000,000 LowVol 2.28% 9.80% 50.05%
963 ITZ Interzone ITZ $49,986 $0.026163 1,910,542 LowVol 2.82% 9.66% 48.05%
964 CESC CryptoEscudo CESC $49,013 $0.000340 144,105,100 LowVol 2.28% 9.80% -0.52%
965 TOR Torcoin TOR $48,392 $0.153054 316,179 LowVol 2.28% 64.82% -20.67%
966 SONG SongCoin SONG $47,962 $0.001473 32,565,300 LowVol -2.19% -12.98% 79.92%
967 DIX Dix Asset DIX $47,825 $4.8e-07 100,000,000,000 LowVol -0.81% 51.90% 112.98%
968 XBTS Beatcoin XBTS $47,466 $0.031131 1,524,686 LowVol 2.28% -41.80% 34.22%
969 VRS Veros VRS $45,693 $0.000094 486,609,040 LowVol 7.75% 65.63% 65.18%
970 UET Useless Ether… UET $45,068 $0.011364 3,965,716 LowVol 25.95% 4.80% 22.15%
971 ROOFS Roofs ROOFS $44,215 $0.000340 130,000,000 LowVol 2.28% 36.40% 32.91%
972 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol -0.46% -15.70%
973 AGLC AgrolifeCoin AGLC $42,543 $0.005612 7,580,709 LowVol 2.26% 5.52%
974 EXN ExchangeN EXN $42,004 $0.008236 5,100,000 LowVol 1.95% -20.59% -28.46%
975 OFF Cthulhu Offer… OFF $41,473 $0.015815 2,622,273 LowVol 2.28% 13.57% 14.47%
976 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol -0.12% 35.58%
977 BNX BnrtxCoin BNX $41,365 $0.001559 26,537,001 LowVol 0.90% 25.70% 60.75%
978 STEPS Steps STEPS $41,176 $0.002211 18,625,017 LowVol 2.28% 9.54%
979 HVCO High Voltage HVCO $40,998 $0.027439 1,494,171 LowVol 8.12% 44.99%
980 MTM MTMGaming MTM $40,185 $0.013395 2,999,967 LowVol 0.56% 5.98% 53.43%
981 DPAY DPAY DPAY $40,053 $0.000504 79,541,001 LowVol 8.38% 48.50%
982 G3N G3N G3N $39,865 $0.005272 7,561,891 LowVol -20.73% -22.64% 4.94%
983 BOAT BOAT BOAT $39,566 $0.002133 18,547,845 LowVol 1.71% 1.29% 30.89%
984 BIOS BiosCrypto BIOS $38,950 $0.001871 20,821,709 LowVol 2.28% -3.63%
985 IMX Impact IMX $37,246 $0.000340 109,509,108 LowVol 2.28% -2.27% 197.84%
986 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 0.55%
987 SLEVIN Slevin SLEVIN $35,713 $0.000510 70,000,000 LowVol 2.28% 10.63% -1.54%
988 PLNC PLNcoin PLNC $31,969 $0.001871 17,089,600 LowVol 2.28%
989 LIR LetItRide LIR $30,869 $0.000850 36,303,256 LowVol 2.28% 19.47%
990 ZNE Zonecoin ZNE $29,419 $0.011394 2,581,970 LowVol 2.28% 9.90%
991 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $27,688 $0.036733 753,776 LowVol 30.23%
992 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 23.07%
993 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -2.69%
994 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol
995 ALTC Antilitecoin ALTC $26,795 $0.000850 31,512,613 LowVol 2.28% -5.45% 18.80%
996 SCS Speedcash SCS $26,538 $0.101356 261,831 LowVol 2.28% -2.18% 45.74%
997 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -2.53%
998 XOC Xonecoin XOC $24,999 $0.059521 420,000 LowVol -3.25% 16.92% 103.66%
999 WBB Wild Beast Block WBB $24,959 $0.147597 169,100 LowVol 1.40% -10.93% -1.97%
1000 PLACO PlayerCoin PLACO $23,890 $0.000680 35,120,000 LowVol 2.28% 5.53% 2.42%
1001 IBANK iBank IBANK $23,333 $0.005155 4,526,324 LowVol 0.00% 7.47% 82.13%
1002 RSGP RSGPcoin RSGP $20,341 $11.78 1,727 LowVol 2.47% 9.92% 20.88%
1003 GEERT GeertCoin GEERT $19,887 $0.003906 5,091,200 LowVol -0.30% 76.11% 103.58%
1004 JS JavaScript Token JS $19,376 $0.002424 7,991,996 LowVol -0.19% 5.18% -16.74%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $18,337 $0.000170 107,829,281 LowVol 2.28% 9.90% 48.94%
1006 GBT GameBet Coin GBT $18,080 $0.000850 21,262,780 LowVol 2.28% -52.99%
1007 P7C P7Coin P7C $17,615 $0.000500 35,220,238 LowVol 0.27% 7.23%
1008 JOBS JobsCoin JOBS $17,597 $0.000166 106,019,270 LowVol 7.26% -47.54%
1009 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 11.06%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $15,544 $0.011224 1,384,879 LowVol 2.28% 9.88% 61.12%
1011 VOLT Bitvolt VOLT $15,420 $0.001020 15,112,554 LowVol 2.28% 64.85% 89.79%
1012 ELS Elysium ELS $14,984 $0.003741 4,005,012 LowVol 2.28% -16.63% -3.64%
1013 ARGUS Argus ARGUS $14,929 $0.013001 1,148,324 LowVol 4.92% 15.47% 46.12%
1014 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $14,246 $0.001053 13,532,750 LowVol 18.61% -14.39% 8.19%
1015 BIOB BioBar BIOB $13,707 $0.015475 885,756 LowVol 2.28% -8.25% -24.80%
1016 DAS DAS DAS $12,796 $0.004694 2,725,953 LowVol -2.25%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $12,078 $0.003594 3,360,417 LowVol 0.56% 70.39% 38.41%
1018 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -15.48%
1019 CONX Concoin CONX $9,619 $0.012925 744,266 LowVol 2.28% 51.86% 82.55%
1020 TRADE Tradecoin TRADE $9,408 $0.001190 7,903,429 LowVol 2.28% -3.37% -6.76%
1021 TSTR Tristar Coin TSTR $8,550 $0.001701 5,027,857 LowVol -7.02% -0.09% -65.37%
1022 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,558 $0.000813 9,291,823 LowVol 2.28% -74.73% -11.45%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,295 $0.034437 211,827 LowVol 0.49% 4.42% 52.29%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol
1025 MRNG MorningStar MRNG $5,614 $0.000172 32,699,949 LowVol 2.31% 4.80%
1026 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,806 LowVol 29.66%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,687 $0.003401 1,377,917 LowVol 2.28% 9.90% 70.13%
1028 MGM Magnum MGM $3,948 $0.000997 3,960,151 LowVol 7.38% -76.33%
1029 XNG Enigma XNG $3,676 $0.221077 16,627 LowVol 11.27% 5.27% 93.60%
1030 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -4.89%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $2,973 $0.000510 5,826,388 LowVol 2.28% 9.90% 123.38%
1032 NANOX Project-X NANOX $2,592 $33112.70 0.078264 LowVol 7.00% -46.36%
1033 EBT Ebittree Coin EBT $2,365 $0.001871 1,264,511 LowVol 2.28% 62.17% -18.18%
1034 ULA Ulatech ULA $2,044 $0.010239 199,586 LowVol 2.28% -80.54% -52.60%
1035 TOKEN SwapToken TOKEN $1,812 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol 2.73% -40.04% -29.16%
1036 SOJ Sojourn SOJ $1,606 $0.003310 485,214 LowVol 67.84% 198.84% -39.28%
1037 ABN Abncoin ABN $944 $0.013945 67,700 LowVol 2.28% 9.90% 8.45%
1038 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1039 DMB Digital Money… DMB $491 $0.001166 421,300 LowVol -9.89% 9.49% 9.40%
1040 ENV Environ ENV $255 $0.000002 132,717,518 LowVol -2.17% 91.63%
1041 CALC CaliphCoin CALC $133 $0.001531 87,140 LowVol 2.28% 20.11% 103.96%
1042 FDC Future Digita… FDC $39 $0.000014 2,753,201 LowVol
1043 FAL Falcoin FAL $33 $0.000170 196,766 LowVol 2.28% -45.06% 48.92%
1044 APW AppleCoin APW $14 $0.000170 82,669 LowVol 2.28% 9.88%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.99 $14,691,500 0.00% 6.51% 35.87%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $38.21 $8,543,830 0.87% -7.17% -16.73%
1047 CMT CyberMiles CMT $0.214137 $7,640,840 1.46% -8.13%
1048 ITC IoT Chain ITC $0.923152 $5,142,870 5.74% 1.21%
1049 ERO Eroscoin ERO $0.171860 $4,699,040 2.28% 11.18%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $3.29 $3,702,300 0.88% 0.22% 22.33%
1051 AI POLY AI AI $20.43 $3,609,990 2.29% 8.58% 33.75%
1052 ETN Electroneum ETN $0.109504 $2,429,530 -0.22% 1.44% 23.24%
1053 NULS Nuls NULS $0.949761 $2,243,170 12.79% 16.51% 26.16%
1054 REC Regalcoin REC $29.25 $2,213,400 1.68% 1.86% -38.00%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $4.06 $1,988,400 -3.62% -20.34% -18.43%
1056 FRST FirstCoin FRST $17.80 $1,800,890 2.22% 9.76% 8.26%
1057 FRGC Fargocoin FRGC $10.96 $1,726,760 0.62% 5.44% 6.20%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.55 $1,317,800 2.46% 2.51% -17.02%
1059 TSL Energo TSL $0.031163 $758,059 1.18% 1.89% 2.14%
1060 STC Santa Coin STC $0.663232 $726,277 4.15% 9.24%
1061 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.89 $720,610 -0.30% 8.53% 47.33%
1062 RYZ ANRYZE RYZ $0.018258 $600,707 0.77% -5.22% -6.75%
1063 WC WINCOIN WC $0.697326 $581,027 2.10% 4.64% -40.46%
1064 B2X SegWit2x [Fut… B2X $204.07 $573,036 2.18% -3.96% -6.01%
1065 BTE BitSerial BTE $6.63 $541,188 2.00% 1.41% -17.48%
1066 UGT UG Token UGT $0.450278 $357,933 -0.26% -1.37% 4.64%
1067 XIN Infinity Econ… XIN $0.027040 $343,982 -2.81% -2.79% -2.95%
1068 BSR BitSoar BSR $0.173291 $323,555 2.18% -15.81% -14.45%
1069 THS TechShares THS $0.997651 $322,094 2.22% 8.30% 21.13%
1070 LLT LLToken LLT $0.365857 $258,721 0.34% 4.26% -32.97%
1071 XCPO Copico XCPO $0.031310 $239,198 8.88% 53.77% 26.27%
1072 BOT Bodhi BOT $0.426531 $212,668 1.51% 4.12% -2.55%
1073 SBC StrikeBitClub SBC $1.12 $204,080 9.49% 0.32%
1074 XID Sphre AIR XID $0.182313 $157,314 0.84% 6.67% 1.36%
1075 CAPP Cappasity CAPP $0.019658 $151,574 3.60% -4.62%
1076 BT2 BT2 [CST] BT2 $86.11 $138,378 -23.20% 8.85% -55.32%
1077 GBG Golos Gold GBG $0.168844 $113,981 2.55% -0.70% 26.88%
1078 ADK Aidos Kuneen ADK $36.56 $104,465 -21.74% -10.30% 36.75%
1079 QBT Qbao QBT $0.234285 $93,907 -0.57% 8.99% -7.75%
1080 INF InfChain INF $0.012925 $91,434 -1.60% 4.82% -8.79%
1081 MKR Maker MKR $435.64 $75,012 -0.29% 6.04% 10.37%
1082 BTCM BTCMoon BTCM $0.029636 $71,764 0.84% -22.63% -57.86%
1083 DSR Desire DSR $0.383741 $71,025 -6.35% 14.28% 44.03%
1084 ICX ICON ICX $1.90 $69,292 0.76% 3.77% 36.69%
1085 TER TerraNova TER $23.68 $68,359 3.27% -8.53% 1134.00%
1086 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.068875 $57,571 -7.02% -8.07% -19.48%
1087 VASH VPNCoin VASH $0.006802 $57,163 -1.02% -19.01% 8.70%
1088 SEND Social Send SEND $0.067854 $55,740 -1.90% -13.48%
1089 SNOV Snovio SNOV $0.004774 $38,662 0.04% 7.72%
1090 VIU Viuly VIU $0.013630 $37,503 5.93% 22.50% 63.93%
1091 MSD MSD MSD $0.008853 $36,932 2.27% 0.37% -28.71%
1092 BT1 BT1 [CST] BT1 $16972.00 $31,302 5.00% 12.68% 48.80%
1093 SUR Suretly SUR $2.68 $30,103 -0.15% 3.51% -18.70%
1094 FOR FORCE FOR $0.013616 $27,942 35.97% 35.47% 36.07%
1095 COR CORION COR $0.707287 $23,202 2.28% -1.42% -12.45%
1096 B3 B3Coin B3 $0.000093 $21,769 3.14% -13.41% 157.65%
1097 XID International… XID $0.008843 $20,068 2.28% 9.07%
1098 WISH MyWish WISH $0.150899 $19,879 5.77% 8.46% 25.03%
1099 BCDN BlockCDN BCDN $0.085234 $19,618 -0.19% -1.94%
1100 CMP Compcoin CMP $9.88 $19,320 2.28%
1101 WILD Wild Crypto WILD $0.165248 $11,398 12.12% 13.41% 5.05%
1102 FRD Farad FRD $0.115603 $10,854 0.15% 35.78% -4.43%
1103 BTU Bitcoin Unlim… BTU $79.07 $10,549 0.14% -3.74% -35.43%
1104 EVR Everus EVR $1.38 $10,520 0.68% 2.20% -23.52%
1105 DAY Chronologic DAY $3.38 $10,185 0.14% -8.82% -49.34%
1106 SKR Sakuracoin SKR $0.009879 $8,874 2.14% 7.41% 738.50%
1107 BOS BOScoin BOS $1.21 $8,260 -5.69% 15.89% -2.67%
1108 NUKO Nekonium NUKO $0.068364 $7,502 2.28% -7.50%
1109 MGC GulfCoin MGC $0.004081 $7,415 2.28% 31.88% 53.15%
1110 AKY Akuya Coin AKY $0.124143 $7,185 7.28% 5.55% -34.67%
1111 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000236 $7,117 -0.26% -43.59% -69.83%
1112 DEUS DeusCoin DEUS $0.303046 $7,116 2.28% 2.36% -16.22%
1113 MCR Macro MCR $1.48 $6,983 5.02% -5.29% -9.95%
1114 PLX PlexCoin PLX $0.026393 $6,880 2.31% -15.54% -63.98%
1115 SHND StrongHands SHND $2.9e-08 $6,541 6.60% 34.49% 1.95%
1116 GLS GlassCoin GLS $0.646226 $6,465 2.28% 9.85% -59.28%
1117 BPL Blockpool BPL $0.170437 $6,439 -10.30% 4.81% 11.39%
1118 SND Sand Coin SND $0.805967 $6,194 46.71% 2.07% 31.30%
1119 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003410 $5,584 -8.80% -10.39% 26.13%
1120 TCOIN T-coin TCOIN $0.000333 $5,583 2.27% 41.81% 39.80%
1121 MOTO Motocoin MOTO $0.031257 $5,411 7.91% 276.81% 924.09%
1122 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005687 $4,721 -0.19% 9.11% 28.07%
1123 ONG onG.social ONG $0.189408 $4,573 -0.19% 0.07% 35.42%
1124 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.292613 $4,543 4.31% 14.73% -44.75%
1125 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.007465 $4,326 13.37% 57.85% -51.76%
1126 STU bitJob STU $0.037469 $4,175 2.53% 19.06% 22.74%
1127 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.010420 $4,152 12.05% 17.62% 139.24%
1128 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002551 $3,963 -3.56% -11.70% 2.83%
1129 ACC AdCoin ACC $0.103563 $3,611 -11.10% 0.45% 39.87%
1130 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.132136 $3,578 2.28% 9.88% 19.16%
1131 BON Bonpay BON $1.39 $3,567 1.58% -4.29%
1132 PNX Phantomx PNX $0.014617 $3,321 -19.44% -16.39% -31.38%
1133 MCI Musiconomi MCI $0.039747 $3,251 -0.13% 26.20% 14.82%
1134 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042617 $2,983 -0.19% -5.73% -27.96%
1135 AIB Advanced Inte… AIB $0.016451 $2,908 7.60% 11.87% 281.20%
1136 SISA SISA SISA $0.012368 $2,861 1.48% 26.73% 5.89%
1137 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.90 $2,428 2.28% 9.90% 25.98%
1138 CASH Cash Poker Pro CASH $0.047352 $2,406 -0.19% -9.66% 16.84%
1139 XRY Royalties XRY $0.000169 $2,356 2.30% 10.43% -16.48%
1140 ACES Aces ACES $0.000340 $2,354 2.28% 119.80% 191.68%
1141 FLASH Flash FLASH $0.003741 $2,340 -43.75% -41.04% -18.54%
1142 ABC Alphabit ABC $26.53 $2,265 2.25% 12.78% 46.10%
1143 HYTV Hyper TV HYTV $0.002841 $2,251 -19.71% -18.67% -23.00%
1144 PRES President Trump PRES $0.000967 $2,025 0.81% -81.59% -68.77%
1145 MINEX Minex MINEX $0.017588 $2,025 2.18% -1.61% 14.33%
1146 BAT BatCoin BAT $0.000006 $2,011 -2.15% 35.03% 193.95%
1147 BLX Blockchain Index BLX $3.31 $1,997 -3.03% 12.80% 13.50%
1148 VULC Vulcano VULC $0.003858 $1,976 -5.48% -41.83% -53.50%
1149 OX OX Fina OX $0.000175 $1,959 2.11% -28.40% -2.40%
1150 GARY President Joh… GARY $0.233832 $1,928 2.28% 51.27% 21.20%
1151 MEN PeopleCoin MEN $0.000170 $1,895 2.28% 9.88%
1152 ACN Avoncoin ACN $0.000510 $1,859 9.57% 6.16% 19.52%
1153 XOT Internet of T… XOT $2379.13 $1,521 2.28% 9.90% 10.16%
1154 GAY GAY Money GAY $0.012633 $1,450 2.12% 7.33% 55.05%
1155 MGC MergeCoin MGC $0.012244 $1,310 -1.37% 4.12% -20.37%
1156 DMC DynamicCoin DMC $0.002250 $1,247 0.90% -17.83% -39.96%
1157 ZBC Zilbercoin ZBC $0.028438 $1,174 2.30% 1.79% -17.28%
1158 PLC PlusCoin PLC $0.000852 $1,170 18.20% 16.63% 38.21%
1159 LKC LinkedCoin LKC $0.000510 $1,126 2.28% 64.85% 123.38%
1160 APC AlpaCoin APC $0.030978 $1,120 2.24% 18.34% 8.51%
1161 PEC Peacecoin PEC $0.079418 $1,093 2.28% 25.63% 50.38%
1162 EFYT Ergo EFYT $16.10 $1,083 -1.14% 19.79% 42.03%
1163 DFS DFSCoin DFS $0.005743 $1,069 9.04% 4.59% -31.37%
1164 ETT EncryptoTel [… ETT $0.088136 $1,032 -11.53% -3.20% -5.74%
1165 BUB Bubble BUB $0.018707 $884 11.40% 7.86% -18.04%
1166 HNC Huncoin HNC $0.002041 $831 2.28% -5.88% 4.57%
1167 ANI Animecoin ANI $0.000340 $802 2.28% 38.80% 197.88%
1168 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005129 $793 2.28% 7.30% 62.75%
1169 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002125 $679 1.95% -12.19% 10.66%
1170 TIE TIES Network TIE $0.104174 $662 -0.26% -3.98% 64.87%
1171 TRIA Triaconta TRIA $7.72 $661 -12.22% -15.48% -17.15%
1172 DUB Dubstep DUB $0.002721 $628 2.28% 17.59%
1173 UR UR UR $0.001182 $613 -1.03% 4.05% 101.30%
1174 XQN Quotient XQN $0.004592 $603 2.28% -40.65% -24.13%
1175 EVC EventChain EVC $0.061558 $598 -0.19% -54.61% -38.43%
1176 EAG EA Coin EAG $4.59 $594 2.28% 92.00% 64.05%
1177 FRN Francs FRN $0.032077 $582 -5.87% 3.67% 24.34%
1178 REGA Regacoin REGA $0.000680 $563 2.28% -45.06% -62.28%
1179 LDCN LandCoin LDCN $0.001487 $543 -0.92% 18.13% -58.98%
1180 BTBc Bitbase BTBc $0.004762 $541 6.07% 7.28% -54.25%
1181 RHFC RHFCoin RHFC $0.001020 $531 2.28% -26.75% -0.98%
1182 BSN Bastonet BSN $0.000680 $506 2.28% -26.75% -8.32%
1183 COUPE Coupecoin COUPE $0.000093 LowVol -22.34% -31.15% 896.57%
1184 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.013605 LowVol 2.28% -3.61% -44.44%
1185 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006985 LowVol 2.28% 464.30% 318.81%
1186 HAT Hawala.Today HAT $0.273669 LowVol -4.26% 18.12% 53.69%
1187 NAMO NamoCoin NAMO $0.000237 LowVol 2.15% 2.98% 70.13%
1188 IBTC iBTC IBTC $0.008287 LowVol -0.26% -13.22% 89.03%
1189 SAK Sharkcoin SAK $0.001822 LowVol 1.10% -12.21% -16.07%
1190 WA WA Space WA $0.027210 LowVol 2.28% 9.80% 48.50%
1191 EBIT eBIT EBIT $0.002150 LowVol -0.19% -38.09% 9.67%
1192 CC CyberCoin CC $0.000170 LowVol 2.28% 9.19% 48.92%
1193 ELC Elacoin ELC $0.112473 LowVol 2.27% 5.76% 31.37%
1194 DGPT DigiPulse DGPT $1.33 LowVol -0.09% 19.74% 20.00%
1195 WIC Wi Coin WIC $0.002578 LowVol 2.58% -3.24% 4.37%
1196 HDLB HODL Bucks HDLB $0.068024 LowVol -9.08% 34.52% 54.17%
1197 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.091322 LowVol 2.28% -3.46% 19.99%
1198 EXRN EXRNchain EXRN $9.5e-07 LowVol -20.12% 109.49% -31.55%
1199 FAP FAPcoin FAP $0.004934 LowVol 2.28% -56.06% -22.84%
1200 SKC Skeincoin SKC $0.030781 LowVol 2.28% 7.41% 110.13%
1201 QORA Qora QORA $0.238083 LowVol 2.28% 9.80% 4.87%
1202 MAVRO Mavro MAVRO $0.046426 LowVol 2.28% 50.01% 144.23%
1203 HIGH High Gain HIGH $0.000340 LowVol 2.28% 9.88% -49.95%
1204 TOP TopCoin TOP $0.000680 LowVol 2.26% 108.12% 65.04%
1205 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.5e-07 LowVol -0.26% -30.17% 105.34%
1206 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000170 LowVol 2.28% 9.88% -35.35%
1207 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000667 LowVol 6.61% 44.78%
1208 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol 14.28% -10.17% 34.00%
1209 XDE2 XDE II XDE2 $4.33 LowVol 2.28% 165.11%
1210 CME Cashme CME $0.000170 LowVol 2.28% 48.94%
1211 NTC Natcoin NTC $0.085030 LowVol 2.28% -28.64% -48.26%
1212 FUDD DimonCoin FUDD $0.000710 LowVol -0.19% -36.57% -48.50%
1213 INDIA India Coin INDIA $0.000340 LowVol 104.56% 9.90% 48.92%
1214 EUSD eUSD EUSD $0.000214 LowVol -0.03% -17.12% -12.57%
1215 CYDER Cyder CYDER $0.000340 LowVol 2.28% 9.90% 48.92%
1216 KASHH KashhCoin KASHH $0.000170 LowVol 2.28% 9.88% 463.25%
1217 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000340 LowVol 2.28% 9.90% -0.72%
1218 DBG Digital Bulli… DBG $0.007653 LowVol 2.28% 11.92% 12.97%
1219 TELL Tellurion TELL $0.000273 LowVol 2.48% -4.36% 1.02%
1220 QBT Cubits QBT $0.004271 LowVol 1.19% 21.67% 13.21%
1221 IRL IrishCoin IRL $0.004932 LowVol 2.28% 117.02%
1222 WSX WeAreSatoshi WSX $0.002891 LowVol -13.06% -4.28% 84.24%
1223 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007313 LowVol 2.28% 96.87% 82.96%
1224 MARX MarxCoin MARX $0.001576 LowVol 0.91% 1.67% 61.17%
1225 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002381 LowVol 2.28% 9.80% 48.11%
1226 TEAM TeamUp TEAM $0.000510 LowVol 2.28% 64.85% 123.24%
1227 STARS StarCash Network STARS $0.113462 LowVol 2.28% -32.53% -39.95%
1228 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000510 LowVol 2.28% 64.82% -22.77%
1229 IQT iQuant IQT $0.187327 LowVol 2.28% 18.97% -0.26%
1230 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001273 LowVol 2.28% -12.32% 10.28%
1231 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000107 LowVol -0.19% -40.93% -18.96%
1232 GRN Granite GRN $0.017006 LowVol 2.28% 7.65% 7.50%
1233 9COIN 9COIN 9COIN $0.003741 LowVol 2.28% 0.74% 17.07%
1234 BEST BestChain BEST $0.001648 LowVol 0.53% 15.79% 33.01%
1235 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000510 LowVol 2.28% 34.13%
1236 VOYA Voyacoin VOYA $3.38 LowVol 2.28% 36.49% 63.61%
1237 HCC Happy Creator… HCC $0.000680 LowVol 2.28% 9.88% 19.14%
1238 YEL Yellow Token YEL $0.005445 LowVol -0.19% 3.84% -40.33%
1239 ASN Aseancoin ASN $0.006802 LowVol 2.28% -20.09% -59.96%
1240 FFC FireFlyCoin FFC $0.000170 LowVol 2.28% 9.90% 48.92%
1241 POKE PokeCoin POKE $0.000170 LowVol 2.28% -7.36%
1242 CYC Cycling Coin CYC $0.001531 LowVol 2.28% 21.84%
1243 ZSE ZSEcoin ZSE $0.015042 LowVol 0.89% 14.36% 43.90%
1244 BXC Bitcedi BXC $0.003741 LowVol 3.42% 17.57% 8.05%
1245 SWP Swapcoin SWP $0.066293 LowVol -0.26% 7.34% -21.45%
1246 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005274 LowVol 2.28% 0.24% 25.99%
1247 RCN Rcoin RCN $0.000170 LowVol 2.28% 9.88% 48.92%
1248 BGR Bongger BGR $0.000213 LowVol -2.06% 25.63% 81.11%
1249 EDRC EDRCoin EDRC $0.062072 LowVol 2.28% 5.10% 21.30%
1250 XAU Xaucoin XAU $0.045406 LowVol 2.28% 52.68%
1251 PRIMU Primulon PRIMU $0.000278 LowVol 2.28% -10.29% 31.37%
1252 AV AvatarCoin AV $0.061221 LowVol 2.28% 9.17% 43.35%
1253 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004422 LowVol 2.28% 33.06%
1254 PCN PeepCoin PCN $0.000170 LowVol 2.28% 10.56% 48.92%
1255 AXIOM Axiom AXIOM $0.024999 LowVol 2.28% 9.90% 43.09%
1256 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.062762 LowVol 0.49% 17.14% 56.19%
1257 IPY Infinity Pay IPY $0.002155 LowVol -0.26% 8.32% 25.04%
1258 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000850 LowVol 2.28% 24.11%
1259 MONETA Moneta MONETA $0.000510 LowVol 2.28% 9.90% 47.20%
1260 LEPEN LePen LEPEN $0.000166 LowVol 3.49% 8.69% 93.51%
1261 WOW Wowcoin WOW $0.000121 LowVol 2.34% -21.93% -1.03%
1262 10MT 10M Token 10MT $0.002313 LowVol -0.19% 4.68% 212.49%
1263 EGOLD eGold EGOLD $0.018846 LowVol -0.06% 5.01% 156.97%
1264 CLINT Clinton CLINT $0.013605 LowVol 2.28% 5.23%
1265 TCR TheCreed TCR $0.000680 LowVol 2.28% 46.40% 157.99%
1266 QBC Quebecoin QBC $0.002721 LowVol 2.28% 9.90% 40.16%
1267 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.380083 LowVol 2.28% -20.63%
1268 BITOK Bitok BITOK $0.000021 LowVol -86.33% -81.47%
1269 PRN Protean PRN $0.000084 LowVol 3.48% 13.93% -11.72%
1270 DON Donationcoin DON $0.000675 LowVol 2.28% 6.80% 32.58%
1271 GBRC Global Busine… GBRC $0.000170 LowVol 2.28%
1272 WINK Wink WINK $0.000340 LowVol 2.28% 44.19%
1273 KARMA Karmacoin KARMA $0.000170 LowVol 2.28% 9.90% 48.82%
1274 MAGN Magnetcoin MAGN $0.683810 LowVol 2.28% 8.03% 19.77%
1275 IFC Infinitecoin IFC $0.000022 LowVol -2.05% 5.92% 78.97%
1276 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003911 LowVol 2.28% 3.52%
1277 OMC Omicron OMC $0.180093 LowVol 2.28% 37.83%
1278 EGG EggCoin EGG $0.064283 LowVol 2.28% 9.90% 48.14%
1279 LTH LAthaan LTH $0.001190 LowVol 2.28% 53.86% 108.49%
1280 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 2.34% -0.57% -98.26%
1281 FUTC FutCoin FUTC $0.003401 LowVol 2.28% 9.80% 83.42%
1282 BIT First Bitcoin BIT $0.011054 LowVol -0.47% 5.05% -10.64%
1283 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006292 LowVol 2.28% -1.14%
1284 NBE BitCentavo NBE $0.000002 LowVol -2.11%
1285 BET BetaCoin BET $0.001871 LowVol 2.28% 13.28%
1286 DASHS Dashs DASHS $0.057820 LowVol 2.28% 9.88% 30.35%
1287 MBL MobileCash MBL $0.000680 LowVol 2.28% 9.90%
1288 STEX STEX STEX $1.29 LowVol -0.75% 13.53% 56.67%
1289 OPES Opescoin OPES $0.002041 LowVol 2.28% -7.90%
1290 CBD CBD Crystals CBD $0.002891 LowVol 2.28% 3.80%
1291 PRM PrismChain PRM $0.002041 LowVol 2.28% 19.87% 53.29%
1292 PDG PinkDog PDG $0.000340 LowVol 2.28% 196.77%
1293 FBL Faceblock FBL $0.001682 LowVol -0.26% 2.77%
1294 X2 X2 X2 $0.000170 LowVol 2.28% 9.90% 48.92%
1295 GML GameLeagueCoin GML $0.014965 LowVol
1296 TURBO TurboCoin TURBO $0.000170 LowVol 2.28% 9.88%
1297 YES Yescoin YES $0.000163 LowVol 2.30% 5.36% 45.02%
1298 TRICK TrickyCoin TRICK $0.015475 LowVol 2.28% -22.47% 42.89%
1299 DISK DarkLisk DISK $0.001360 LowVol 2.28% 9.90% 61.63%
1300 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003061 LowVol 2.28% 16.34% 16.55%
1301 ANTX Antimatter ANTX $0.000002 LowVol -98.30%
1302 VGC VegasCoin VGC $0.000112 LowVol 2.07% -27.39% -0.60%
1303 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000180 LowVol 5.90% 16.55% 25.83%
1304 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 121.48%
1305 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 7.05% -5.78%
1306 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 22.83%
1307 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1308 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 91.15%
1309 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1310 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -2.72%
1311 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 2.34%
1312 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1313 OP Operand OP $0.000979 LowVol 7.20%
1314 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol
1315 SFE SafeCoin SFE $0.000166 LowVol 7.29% 45.41%
1316 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1317 GAIN UGAIN GAIN $0.002323 LowVol 7.23% 56.65%
1318 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 0.01% 1.64%
1319 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 18.67%
1320 SPORT SportsCoin SPORT $0.001491 LowVol 7.08%
1321 NBIT netBit NBIT $0.080531 LowVol 8.42% 24.37%
1322 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 6.18% 43.88%
1323 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol
1324 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol
1325 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -19.33%
1326 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1327 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.128276 LowVol 6.67%
1328 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 24.77%
1329 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -90.05%
1330 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 7.46%
1331 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 6.15% 2.09%
1332 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 70.36%
1333 XTD XTD Coin XTD $0.000167 LowVol 7.75%
1334 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1335 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1336 XYLO XYLO XYLO $0.880311 LowVol 7.12%
1337 UNC UNCoin UNC $0.000149 30.33%
1338 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1339 FC Facecoin FC $0.003480 -10.61%
1340 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -6.64%

Quay lại phần 1

Phản hồi