Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 12/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 2h ngày 12/12/2017 (GMT +7) của 1340 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 12/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16714.90 trên tổng giá trị $279,719,873,354

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $477.29 trên tổng giá trị $45,951,600,370

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1428.34 trên tổng giá trị $24,067,475,437

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.33 trên tổng giá trị $12,044,177,236

    + Đồng LTC Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $197.86 trên tổng giá trị $10,735,400,456

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng GBC GBCGoldCoin (GBC) đang có giá hiện tại $0.004198 trên tổng giá trị $47,694 đã biến động tăng 109.90% trong 1h qua

    + Đồng PGL Prospectors Gold (PGL) đang có giá hiện tại $0.299361 trên tổng giá trị $19,308,785 đã biến động tăng 68.12% trong 1h qua

    + Đồng CAGE CageCoin (CAGE) đang có giá hiện tại $0.000001 trên tổng giá trị $125,185 đã biến động tăng 57.84% trong 1h qua

    + Đồng MINT Mintcoin (MINT) đang có giá hiện tại $0.000268 trên tổng giá trị $6,690,805 đã biến động tăng 54.47% trong 1h qua

    + Đồng PROC ProCurrency (PROC) đang có giá hiện tại $0.040766 trên tổng giá trị $3,915,068 đã biến động tăng 39.14% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000018 trên tổng giá trị $92,588 đã biến động tăng 761.36% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.010659 trên tổng giá trị $322,192 đã biến động tăng 486.20% trong 24h qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.005631 trên tổng giá trị $8,866,832 đã biến động tăng 477.58% trong 24h qua

    + Đồng MOTO Motocoin (MOTO) đang có giá hiện tại $0.028927 trên tổng giá trị đã biến động tăng 284.72% trong 24h qua

    + Đồng PGL Prospectors Gold (PGL) đang có giá hiện tại $0.299361 trên tổng giá trị $19,308,785 đã biến động tăng 279.90% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000119 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1228.71% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $22.91 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1104.08% trong 7 ngày qua

    + Đồng MOTO Motocoin (MOTO) đang có giá hiện tại $0.028927 trên tổng giá trị đã biến động tăng 867.54% trong 7 ngày qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000018 trên tổng giá trị $92,588 đã biến động tăng 804.10% trong 7 ngày qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000156 trên tổng giá trị $69,343,855 đã biến động tăng 770.06% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 2h ngày 12/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 COAL BitCoal COAL $186,400 $0.041422 4,500,000 $4,813 6.75% 3.51% 91.48%
702 PIE PIECoin PIE $178,174 $0.013281 13,415,741 $4,672 0.44% 35.95% 118.39%
703 EBCH eBitcoinCash EBCH $177,151 $0.019078 9,285,500 $3,761 0.25% -14.73% 26.86%
704 DBTC Debitcoin DBTC $169,690 $0.009427 17,999,629 $536 1.31% -6.23% 9.26%
705 QTL Quatloo QTL $164,744 $0.021343 7,718,883 $862 0.44% 42.74% 73.98%
706 CACH CacheCoin CACH $161,391 $0.038471 4,195,132 $1,456 0.14% -11.96% 17.59%
707 AERM Aerium AERM $159,389 $0.218525 729,386 $4,316 9.66% 7.26% -60.43%
708 XCT C-Bit XCT $158,553 $0.001008 157,223,250 $591 -23.63% -6.79% 27.05%
709 SCORE Scorecoin SCORE $153,204 $0.005048 30,346,591 $3,217 -5.35% -12.61% 30.20%
710 CRDNC Credence Coin CRDNC $151,712 $0.044270 3,427,006 $835,355 -8.26% 22.17% -98.97%
711 TAJ TajCoin TAJ $151,428 $0.018753 8,074,669 $2,205 0.12% 29.51% 78.44%
712 BIP BipCoin BIP $151,207 $0.092921 1,627,261 $1,099 0.49% 9.24% 102.05%
713 XCXT CoinonatX XCXT $148,581 $0.009177 16,189,764 $1,064 9.00% 48.82% 18.05%
714 EAGLE EagleCoin EAGLE $146,608 $0.070033 2,093,421 $13,632 0.30% 48.03% -32.52%
715 ACP AnarchistsPrime ACP $141,115 $0.032109 4,394,874 $927 0.41% 3.80% 56.59%
716 MAR Marijuanacoin MAR $140,942 $0.092189 1,528,839 $1,066 14.57% 20.00% -20.79%
717 UNITS GameUnits UNITS $140,207 $0.040371 3,472,983 $2,145 1.05% 7.17% 48.18%
718 NEVA NevaCoin NEVA $138,606 $0.055856 2,481,470 $1,950 0.46% 16.63% 42.37%
719 RPC RonPaulCoin RPC $137,907 $0.153395 899,029 $818 3.44% 44.38% 120.84%
720 CJ Cryptojacks CJ $135,035 $0.000332 406,568,581 $515 0.46% -12.19% -5.63%
721 VUC Virta Unique … VUC $133,990 $0.002178 61,528,650 $1,121 0.47% 20.78% 65.97%
722 REE ReeCoin REE $132,381 $0.000052 2,560,000,000 $1,044 0.04% -28.94% 27.01%
723 GLT GlobalToken GLT $120,263 $0.004545 26,460,300 $885 -3.70% -11.56% 118.11%
724 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $118,349 $0.014738 8,030,000 $1,704 33.32% 44.85% 4.46%
725 BITEUR bitEUR BITEUR $116,414 $1.21 96,599 $3,548 0.72% -1.83% -4.99%
726 CMT Comet CMT $116,178 $0.133105 872,830 $1,144 1.57% 1.93% 65.12%
727 SGR Sugar Exchange SGR $110,719 $0.031634 3,500,000 $1,835 0.37% 0.94% -9.01%
728 PRC PRCoin PRC $100,197 $0.006308 15,883,000 $27,696 0.46% -3.63% -38.49%
729 MST MustangCoin MST $98,120 $0.155661 630,343 $659 -0.33% -8.49% 12.92%
730 XCO X-Coin XCO $90,866 $0.007337 12,384,976 $1,976 0.50% 6.37% 4.53%
731 300 300 Token 300 $89,648 $298.83 300 $1,561 0.46% 7.22% 33.27%
732 KURT Kurrent KURT $86,885 $0.008759 9,919,485 $624 17.19% 1.57% 6.95%
733 BRAT BRAT BRAT $84,005 $0.000525 160,000,000 $729 0.25% -19.15% 130.72%
734 WOMEN WomenCoin WOMEN $74,618 $0.001687 44,220,400 $895 -12.55% -18.10% -35.06%
735 CPN CompuCoin CPN $72,202 $0.003681 19,615,019 $731 -11.10% -1.16% 8.83%
736 EOT EOT Token EOT $72,144 $0.008733 8,260,903 $4,488 3.28% -22.90% -33.62%
737 ERY Eryllium ERY $71,019 $0.012956 5,481,666 $1,995 0.36% 10.77% 95.62%
738 KRONE Kronecoin KRONE $70,817 $0.018730 3,780,962 $704 0.46% -12.58% 65.70%
739 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $61,667 $0.070156 879,002 $84,094 0.44% -10.41% 324.70%
740 OS76 OsmiumCoin OS76 $59,813 $0.066903 894,026 $3,704 0.46% 56.02% 122.76%
741 GBC GBCGoldCoin GBC $47,694 $0.004198 11,361,817 $523 109.90% 172.76% 281.61%
742 GRIM Grimcoin GRIM $45,826 $0.002258 20,297,314 $680 0.41% 135.18% 31.97%
743 ICON Iconic ICON $44,489 $0.075037 592,894 $800 0.46% -7.16% -2.87%
744 VPRC VapersCoin VPRC $41,117 $0.000053 780,124,964 $1,326 1.33% 5.79% -25.30%
745 EGO EGO EGO $39,843 $0.000664 60,000,001 $799 0.46% -28.71% -9.03%
746 CRTM Corethum CRTM $36,629 $0.014651 2,500,000 $4,832 0.22% 0.07% 36.27%
747 CASH Cashcoin CASH $35,720 $0.000774 46,158,242 $1,109 2.52% -2.07% -37.75%
748 MSCN Master Swiscoin MSCN $32,997 $0.000738 44,737,150 $959 -0.44% -13.65% -27.44%
749 LBTC LiteBitcoin LBTC $32,962 $0.010339 3,188,280 $17,801 4.58% 12.83% 2.78%
750 SDP SydPak SDP $31,226 $0.195396 159,810 $762 0.46% 6.06% 45.12%
751 VLTC Vault Coin VLTC $30,234 $0.000996 30,352,930 $1,208 -0.34% 6.32% -13.62%
752 NTWK Network Token NTWK $27,681 $0.002372 11,671,310 $1,115 0.22% -52.57% -23.82%
753 GSR GeyserCoin GSR $25,938 $0.553484 46,864 $7,736 1.99% 34.67% 327.61%
754 XCS CybCSec XCS $25,540 $0.002158 11,834,082 $631 -12.98% -36.65% -27.05%
755 CREVA CrevaCoin CREVA $23,955 $0.000658 36,390,750 $1,912 0.45% 32.88% -25.68%
756 XRC Rawcoin XRC $23,639 $0.033537 704,882 $3,930 1.11% 31.27% 90.49%
757 LVPS LevoPlus LVPS $18,339 $0.012119 1,513,256 $4,167 38.37% 21.08% 26.11%
758 CTO Crypto CTO $18,334 $0.001494 12,270,665 $1,914 0.46% -86.96% -83.72%
759 BRAIN Braincoin BRAIN $10,055 $0.000996 10,094,424 $694 -71.30% -78.28% -83.17%
760 HMC HarmonyCoin HMC $6,999 $0.012470 561,235 $7,337 0.27% 14.17% 16.17%
761 UNITY SuperNET UNITY $44,209,848 $54.17 816,061 16.80% -7.82%
762 ETT EncryptoTel [… ETT $22,484,221 $0.361883 62,131,190 LowVol 0.63% 126.52% 95.41%
763 PGL Prospectors Gold PGL $19,308,785 $0.299361 64,500,000 LowVol 68.12% 279.90% 391.95%
764 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
765 ECN E-coin ECN $13,009,726 $2.74 4,739,962 LowVol 0.25% 90.59% -38.25%
766 ECOB Ecobit ECOB $6,472,622 $0.014563 444,444,444 LowVol 0.35% 10.63% 27.01%
767 YASH YashCoin YASH $5,644,565 $0.564441 10,000,275 LowVol 0.46% -15.15% 23.29%
768 XC XCurrency XC $4,970,807 $0.846661 5,871,071 LowVol 0.43% 7.21%
769 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -1.79%
770 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 23.91%
771 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,814,026 $0.463837 6,066,843 LowVol 0.46% -0.24% 66.86%
772 JNS Janus JNS $2,426,758 $0.105418 23,020,335 LowVol 0.46% 86.52% -42.61%
773 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,101,316 $4.51 465,952 LowVol 0.78% 3.86% -19.36%
774 HTC HitCoin HTC $1,825,114 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 7.19% 45.45%
775 RC RussiaCoin RC $1,810,860 $0.216148 8,377,873 LowVol 0.41% -6.18% 35.61%
776 MBI Monster Byte MBI $1,786,087 $0.106171 16,822,736 LowVol 0.40% 24.66% 62.18%
777 NKA IncaKoin NKA $1,774,365 $0.000155 11,411,149,092 LowVol 1.80% 21.59% 39.74%
778 SHORTY Shorty SHORTY $1,676,720 $0.016767 100,000,000 LowVol 0.46% 7.12% 39.79%
779 SDC ShadowCash SDC $1,277,083 $0.190748 6,695,133 LowVol 0.46% -0.39% 28.54%
780 BTSR BTSR BTSR $1,226,870 $0.373560 3,284,266 LowVol 0.46% 9.23% 68.46%
781 DCY Dinastycoin DCY $1,153,615 $0.000812 1,420,858,063 LowVol 0.48% 4.87% 9.78%
782 METAL MetalCoin METAL $1,137,598 $0.014788 76,925,527 LowVol 0.52% 9.80% 49.23%
783 INPAY InPay INPAY $1,089,040 $0.108904 10,000,000 LowVol 0.46% 7.06% 20.56%
784 CARBON Carboncoin CARBON $1,070,599 $0.000070 15,392,009,928 LowVol 5.35% 61.58% -13.32%
785 PIGGY Piggycoin PIGGY $1,036,072 $0.002125 487,547,388 LowVol -0.17% 106.89% 53.61%
786 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,027,113 $0.034237 30,000,000 LowVol -37.19% -51.92% -67.16%
787 GOOD Goodomy GOOD $979,645 $0.002220 441,349,000 LowVol -1.27% 26.63% 49.98%
788 OPAL Opal OPAL $900,937 $0.059492 15,143,840 LowVol 0.82% -1.63% 53.54%
789 DSH Dashcoin DSH $864,520 $0.049190 17,574,970 LowVol 1.39% 8.23% 12.48%
790 TES TeslaCoin TES $859,139 $0.011688 73,505,488 LowVol 0.65% 22.96% 13.98%
791 TALK BTCtalkcoin TALK $855,621 $0.013105 65,290,635 LowVol 0.43% 42.64% 34.62%
792 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $784,151 $0.000034 22,891,111,164 LowVol 1.26% -1.34% -16.28%
793 VAL Valorbit VAL $736,610 $0.000138 5,323,593,352 LowVol 21.63%
794 AU AurumCoin AU $728,519 $2.46 296,216 LowVol 0.63% 23.22% 51.28%
795 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $692,108 $0.127500 5,428,300 LowVol 21.69% 42.94% 55.04%
796 TROLL Trollcoin TROLL $674,170 $0.001191 566,091,420 LowVol 0.37% -2.58% 44.98%
797 V Version V $671,978 $0.001431 469,524,016 LowVol 3.57% 14.64% 25.51%
798 RIYA Etheriya RIYA $665,837 $0.421008 1,581,531 LowVol 0.60% 0.66% 36.17%
799 J Joincoin J $658,581 $0.268984 2,448,402 LowVol 0.65% 19.91% 176.86%
800 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
801 ITI iTicoin ITI $585,539 $18.30 32,000 LowVol 1.19% 8.05% -8.05%
802 BPC Bitpark Coin BPC $577,690 $0.007703 75,000,000 LowVol 0.46% -8.27% -22.66%
803 SAC SACoin SAC $558,975 $0.079686 7,014,747 LowVol 0.46% 5.17% 0.05%
804 CRM Cream CRM $558,517 $0.012457 44,834,523 LowVol 0.46% -18.73% -19.94%
805 WAY WayGuide WAY $548,062 $0.005478 100,040,708 LowVol 0.46% 17.96% 45.90%
806 USC Ultimate Secu… USC $536,375 $0.051858 10,343,113 LowVol 0.46% -16.04% -1.79%
807 NYAN Nyancoin NYAN $530,415 $0.001663 318,929,301 LowVol 0.57% 14.62% 55.11%
808 C2 Coin2.1 C2 $520,076 $0.005202 99,976,323 LowVol 0.12% 38.34% 146.54%
809 UNIC UniCoin UNIC $514,117 $0.173135 2,969,455 LowVol -5.72% 5.87% 75.34%
810 UNI Universe UNI $513,532 $0.043897 11,698,617 LowVol 0.51% -8.07% -15.16%
811 VIDZ PureVidz VIDZ $503,415 $0.004018 125,279,775 LowVol 3.37% -22.46% 67.82%
812 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
813 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -49.24%
814 GUN Guncoin GUN $453,552 $0.002298 197,397,328 LowVol 1.81% 4.31% 24.93%
815 PR Prototanium PR $443,077 $2.26 195,946 LowVol 0.46% 27.88% 76.45%
816 BBT BitBoost BBT $438,101 $0.090091 4,862,878 LowVol -2.27% -0.93% -21.71%
817 LOT LottoCoin LOT $426,334 $0.000029 14,491,014,421 LowVol -3.60% 19.71% 53.89%
818 STV Sativacoin STV $425,036 $0.059976 7,086,818 LowVol 0.44% 26.78% 54.24%
819 XGR GoldReserve XGR $417,180 $0.024295 17,171,382 LowVol -0.23% -0.98% -2.25%
820 BERN BERNcash BERN $415,800 $0.005837 71,234,301 LowVol 0.54% 10.43% 62.87%
821 SWING Swing SWING $398,787 $0.143161 2,785,586 LowVol 0.57% -9.80% 59.34%
822 FLY Flycoin FLY $395,317 $1.88 210,806 LowVol 0.44% 47.78%
823 GLC GlobalCoin GLC $378,671 $0.005810 65,171,010 LowVol 0.43% -14.72% -9.20%
824 STS Stress STS $375,276 $0.000664 565,134,332 LowVol 0.46% 7.24%
825 Q2C QubitCoin Q2C $370,867 $0.001494 248,219,636 LowVol 0.43% 20.61% 22.96%
826 FUCK FuckToken FUCK $365,523 $0.007112 51,392,878 LowVol 0.22% -20.59% 12.79%
827 ROC Rasputin Onli… ROC $361,722 $0.333805 1,083,633 LowVol 0.22% 4.28% -24.46%
828 ECA Electra ECA $357,145 $0.000016 22,005,384,807 LowVol 1.00% 4.92% 222.11%
829 I0C I0Coin I0C $353,716 $0.016855 20,985,465 LowVol 0.49% -18.77% -12.75%
830 SH Shilling SH $347,549 $0.008753 39,705,375 LowVol 6.66% 36.77%
831 MAD SatoshiMadness MAD $332,137 $0.000166 2,000,683,485 LowVol 0.46% 7.21%
832 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 18.70%
833 ICN iCoin ICN $320,229 $0.010957 29,226,488 LowVol 0.43% -31.72% -25.90%
834 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $313,824 $0.023656 13,266,280 LowVol -50.13% 5.62% 50.87%
835 CAT Catcoin CAT $309,385 $0.049804 6,212,100 LowVol 0.46% -5.89% 81.01%
836 BLC Blakecoin BLC $301,054 $0.019907 15,122,697 LowVol 0.57% 5.51% 72.38%
837 WMC WMCoin WMC $300,451 $0.026064 11,527,489 LowVol 0.46% 1.73% 47.14%
838 FNC FinCoin FNC $300,300 $0.023318 12,878,667 LowVol -27.86% -45.14% -34.11%
839 BIGUP BigUp BIGUP $288,617 $0.000136 2,119,707,785 LowVol 0.84% -4.14% 20.03%
840 LANA LanaCoin LANA $282,785 $0.000336 841,556,421 LowVol 0.78% -10.49% 8.55%
841 YAC Yacoin YAC $278,707 $0.002324 119,916,827 LowVol 0.43% 5.95% 104.35%
842 JET Jetcoin JET $270,888 $0.055595 4,872,509 LowVol 0.46% -43.79% 7.70%
843 TTC TittieCoin TTC $269,031 $0.000214 1,259,816,434 LowVol 1.22% 1.93% 35.94%
844 ARI Aricoin ARI $256,334 $0.001828 140,262,505 LowVol 2.84% 30.76% 55.11%
845 SHDW Shadow Token SHDW $251,974 $0.035996 7,000,000 LowVol 0.54% -31.43%
846 SPACE SpaceCoin SPACE $240,213 $0.011431 21,014,558 LowVol -1.79% -4.89% 36.27%
847 EVIL Evil Coin EVIL $238,823 $0.011362 21,020,383 LowVol -3.41% 6.05% 5.79%
848 MCRN MACRON MCRN $236,412 $0.000589 401,421,401 LowVol -39.12% 26.97% 39.29%
849 GAIA GAIA GAIA $236,066 $0.009795 24,101,381 LowVol 0.46% 4.34%
850 HODL HOdlcoin HODL $235,931 $0.001494 157,907,540 LowVol 0.46% 20.62% 2.87%
851 GRT Grantcoin GRT $224,514 $0.005199 43,188,010 LowVol 0.32% -1.26% 36.11%
852 CYP Cypher CYP $222,966 $0.035028 6,365,285 LowVol 0.43% 38.47%
853 BUMBA BumbaCoin BUMBA $218,766 $0.009733 22,477,582 LowVol 0.46% 4.76% 131.64%
854 ICE iDice ICE $218,284 $0.138945 1,571,013 LowVol 0.00% 11.06% 82.89%
855 KED Darsek KED $217,709 $0.014937 14,575,517 LowVol 0.47% 37.81% 38.22%
856 RED RedCoin RED $211,773 $0.002858 74,107,896 LowVol 0.43% 5.90% 37.68%
857 ACOIN Acoin ACOIN $211,159 $0.173069 1,220,085 LowVol 2.00% 8.27% 13.17%
858 WYV Wyvern WYV $209,297 $0.117370 1,783,227 LowVol 0.46% -17.96% 0.69%
859 HAL Halcyon HAL $208,997 $0.039282 5,320,401 LowVol 6.62% 46.24%
860 RUPX Rupaya RUPX $208,995 $0.034219 6,107,522 LowVol -4.87% 221.43% 117.32%
861 OHM OHM OHM $208,439 $0.006973 29,894,390 LowVol 0.46% 7.21% 45.90%
862 FIRE Firecoin FIRE $207,830 $2.11 98,412 LowVol 0.34% -4.19% 44.92%
863 URC Unrealcoin URC $206,406 $0.029384 7,024,402 LowVol 9.53% 29.12% 9.58%
864 RBX Ripto Bux RBX $201,282 $0.000528 381,236,123 LowVol 15.42% 16.89% 42.38%
865 FRK Franko FRK $200,720 $0.215650 930,767 LowVol 0.43% 46.13%
866 LEA LeaCoin LEA $199,042 $0.000632 315,119,491 LowVol 1.04% 35.33% 36.07%
867 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 114.80%
868 EUC Eurocoin EUC $191,460 $0.015420 12,416,554 LowVol 0.76% -28.29% 31.46%
869 E4ROW E4ROW E4ROW $189,880 $0.032954 5,762,000 LowVol 0.22% 4.28% 46.12%
870 DLC Dollarcoin DLC $188,978 $0.020751 9,106,714 LowVol 0.46% 7.21% 45.90%
871 PXI Prime-XI PXI $187,712 $0.010467 17,932,865 LowVol 0.49% 20.64% 59.48%
872 XRA Ratecoin XRA $180,977 $0.001573 115,042,935 LowVol -15.19% 8.19% 26.13%
873 ARCO AquariusCoin ARCO $179,356 $0.119749 1,497,767 LowVol 0.76% 10.55% 55.97%
874 DUO ParallelCoin DUO $176,335 $0.584201 301,840 LowVol 4.06% 18.75% 2.14%
875 IMS Independent M… IMS $175,539 $0.032695 5,368,934 LowVol -0.03% -11.51% 96.15%
876 BITZ Bitz BITZ $175,502 $0.088152 1,990,891 LowVol 0.41%
877 HXX Hexx HXX $174,416 $0.117235 1,487,747 LowVol 0.04% 2.16% 194.05%
878 ANTI AntiBitcoin ANTI $173,966 $0.009961 17,465,159 LowVol 0.46% 23.63% 3.16%
879 CON PayCon CON $171,877 $0.007459 23,042,604 LowVol 2.63% -25.87% 61.35%
880 XCRE Creatio XCRE $167,382 $0.008157 20,520,514 LowVol 0.17% -16.44% 73.49%
881 TEK TEKcoin TEK $167,124 $0.000118 1,414,054,562 LowVol 1.17% -4.63% -9.12%
882 PHO Photon PHO $161,597 $0.000008 20,579,045,048 LowVol -18.99% -11.66% 96.56%
883 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol
884 BOST BoostCoin BOST $149,579 $0.012617 11,855,487 LowVol 0.43% -2.56% -21.98%
885 CRX Chronos CRX $146,480 $0.001987 73,729,962 LowVol 0.53% 29.77% 135.26%
886 TSE Tattoocoin (S… TSE $145,746 $0.001612 90,421,856 LowVol 1.12% 71.28% 32.77%
887 AMBER AmberCoin AMBER $140,265 $0.003210 43,699,481 LowVol 3.67% -51.76%
888 VOT VoteCoin VOT $139,484 $0.008467 16,474,625 LowVol 0.46% 6.89% -23.42%
889 BITGOLD bitGold BITGOLD $137,428 $1721.87 79.8131 LowVol 0.89% 23.26% 10.16%
890 SOON SoonCoin SOON $136,786 $0.010976 12,462,620 LowVol 0.51% 2.67% 37.75%
891 DRM Dreamcoin DRM $135,643 $0.055373 2,449,632 LowVol 7.06% 43.28%
892 GP GoldPieces GP $135,008 $0.110648 1,220,161 LowVol 0.61% -0.65% -6.62%
893 PX PX PX $133,272 $0.001387 96,093,030 LowVol -24.37%
894 ARG Argentum ARG $132,672 $0.015424 8,601,841 LowVol 0.94% 20.07% 8.97%
895 BAS BitAsean BAS $129,327 $0.025865 5,000,000 LowVol -2.41% -3.42% 10.49%
896 JIN Jin Coin JIN $127,527 $0.012949 9,848,485 LowVol 0.46% 48.95% -35.00%
897 XPY PayCoin XPY $126,775 $0.010719 11,827,642 LowVol -3.27% -14.40%
898 CAGE CageCoin CAGE $125,185 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 57.84% 11.12% -28.88%
899 611 SixEleven 611 $124,245 $0.287784 431,728 LowVol 0.43% 0.92% 70.32%
900 MARS Marscoin MARS $117,455 $0.004153 28,279,074 LowVol 0.69% -3.97% 6.71%
901 CF Californium CF $116,284 $0.048309 2,407,072 LowVol 0.46% 8.36% 41.48%
902 URO Uro URO $114,645 $0.094959 1,207,310 LowVol 0.46% -11.12% 67.30%
903 VEC2 VectorAI VEC2 $113,276 $0.006806 16,642,352 LowVol 0.41% 21.64% 32.75%
904 SCRT SecretCoin SCRT $113,024 $0.026728 4,228,672 LowVol 0.46% 6.57% 19.85%
905 EMD Emerald Crypto EMD $112,299 $0.005874 19,117,129 LowVol 0.38% -37.77% -41.78%
906 ALL Allion ALL $110,815 $0.017875 6,199,359 LowVol 0.46% 14.54% 30.89%
907 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
908 POP PopularCoin POP $104,498 $0.000031 3,372,875,244 LowVol -3.82% 32.00% 31.71%
909 GCC GuccioneCoin GCC $104,397 $0.005146 20,285,537 LowVol 0.41% 14.61% 50.26%
910 AMMO Ammo Rewards AMMO $103,297 $0.001328 77,777,777 LowVol 0.46% 15.03% -30.15%
911 QCN QuazarCoin QCN $100,353 $0.016601 6,044,911 LowVol -21.91% -12.30% -35.10%
912 SOIL SOILcoin SOIL $99,188 $0.017395 5,702,048 LowVol 3.78% 14.96% 65.51%
913 ZMC ZetaMicron ZMC $98,997 $0.000165 600,344,291 LowVol 6.50% 47.33%
914 WARP WARP WARP $97,092 $0.088650 1,095,224 LowVol 0.46% 45.76%
915 MRJA GanjaCoin MRJA $96,153 $0.021598 4,451,920 LowVol 0.41% 27.25% 0.79%
916 NRO Neuro NRO $95,939 $0.002490 38,526,930 LowVol 0.46% -7.19% 28.69%
917 ADCN Asiadigicoin ADCN $95,194 $0.003818 24,931,054 LowVol 0.41% 7.47% 43.30%
918 MND MindCoin MND $94,832 $0.005976 15,867,695 LowVol 0.46% 5.26% 42.77%
919 BVC BeaverCoin BVC $94,504 $0.030336 3,115,258 LowVol 0.65% 1.51% 29.71%
920 FXE FuturXe FXE $93,799 $0.398429 235,421 LowVol 0.46% 7.12% 22.06%
921 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $92,640 $0.001162 79,719,140 LowVol 0.46% -17.38% 2.04%
922 VTA Virtacoin VTA $92,588 $0.000018 5,201,310,113 LowVol 32.37% 761.36% 804.10%
923 GPU GPU Coin GPU $92,191 $0.002278 40,477,042 LowVol 0.46% -19.37% -14.32%
924 ARB ARbit ARB $91,418 $0.011621 7,866,790 LowVol 0.46% 37.43%
925 COXST CoExistCoin COXST $90,128 $0.003326 27,100,000 LowVol 10.48% -14.59% 212.61%
926 $$$ Money $$$ $89,721 $0.001955 45,887,218 LowVol 0.52% 22.27% 20.58%
927 BTQ BitQuark BTQ $88,953 $0.009795 9,081,731 LowVol 0.46% 11.00% 20.18%
928 BLRY BillaryCoin BLRY $88,074 $0.009795 8,992,014 LowVol 31.72% -6.98% -40.34%
929 MAY Theresa May Coin MAY $87,927 $0.003479 25,274,400 LowVol 0.44% 12.34% 0.13%
930 DRS Digital Rupees DRS $84,327 $0.000165 510,802,961 LowVol -0.01% 6.62% 45.09%
931 ICOB ICOBID ICOB $81,499 $0.000764 106,701,874 LowVol 0.78% -14.03% 46.13%
932 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
933 BLZ BlazeCoin BLZ $79,945 $0.000131 608,557,394 LowVol 1.70% 24.14% 78.48%
934 BENJI BenjiRolls BENJI $79,265 $0.003913 20,255,396 LowVol 0.52% 55.99% 62.57%
935 EMP EMoneyPower EMP $78,182 $0.008498 9,200,000 LowVol 7.61%
936 ATX Artex Coin ATX $77,774 $0.004141 18,781,750 LowVol 0.46% 49.90% 3.87%
937 JWL Jewels JWL $77,059 $0.003818 20,181,636 LowVol 0.46%
938 SPT Spots SPT $71,653 $0.003198 22,406,021 LowVol 14.85% 3.54%
939 VIP VIP Tokens VIP $69,269 $0.000830 83,450,403 LowVol 0.46% 34.04% 45.92%
940 PRX Printerium PRX $68,586 $0.005802 11,821,728 LowVol -7.00% -37.72% 57.37%
941 PONZI PonziCoin PONZI $65,758 $0.076366 861,099 LowVol -5.30% -1.06% 105.25%
942 ZYD Zayedcoin ZYD $65,303 $0.010459 6,243,840 LowVol 0.46% 73.22% 101.13%
943 CNC CHNCoin CNC $65,298 $0.001319 49,519,559 LowVol 7.19% -32.02%
944 LUNA Luna Coin LUNA $63,866 $0.038490 1,659,288 LowVol -0.03% 38.06% 105.37%
945 BSC BowsCoin BSC $63,575 $0.011455 5,550,102 LowVol 0.41% 7.21% 9.43%
946 CRT CRTCoin CRT $63,167 $0.796857 79,270 LowVol 0.46% 7.23% 45.90%
947 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 40.06%
948 EREAL eREAL EREAL $61,614 $0.000900 68,427,562 LowVol 0.22% 4.23% 80.45%
949 GPL Gold Pressed … GPL $60,916 $0.237466 256,527 LowVol 0.53% 10.76% -19.96%
950 ORLY Orlycoin ORLY $60,838 $0.001660 36,646,779 LowVol 0.46% 7.26% 33.52%
951 KIC KibiCoin KIC $60,420 $0.004110 14,701,000 LowVol 3.15% 45.91% -35.02%
952 CXT Coinonat CXT $58,754 $0.006814 8,623,200 LowVol -12.92% 0.58% 27.50%
953 CWXT CryptoWorldX … CWXT $57,877 $0.000971 59,630,200 LowVol 0.40% -4.98% 8.61%
954 RBT Rimbit RBT $57,485 $0.000498 115,499,623 LowVol -0.12% 56.33% 4.97%
955 FLAX Flaxscript FLAX $57,372 $0.010271 5,585,684 LowVol -0.61% -14.20% -55.16%
956 IMPS ImpulseCoin IMPS $57,137 $0.002822 20,245,510 LowVol 0.46% 28.67%
957 SFC Solarflarecoin SFC $56,201 $0.003991 14,083,450 LowVol 0.94% 39.76% -1.42%
958 WORM HealthyWormCoin WORM $55,806 $0.000498 112,051,214 LowVol 0.46% -29.78% 118.86%
959 DIBC DIBCOIN DIBC $54,900 $0.010980 5,000,000 LowVol 0.07% 13.56% -30.56%
960 FUZZ FuzzBalls FUZZ $52,921 $0.010957 4,829,945 LowVol 0.46% 41.52% 28.65%
961 G3N G3N G3N $50,215 $0.006640 7,561,891 LowVol 0.41% -2.53% 32.64%
962 DLISK DAPPSTER DLISK $49,804 $0.000498 100,000,000 LowVol 0.46% 7.21% 46.83%
963 ITZ Interzone ITZ $48,751 $0.025531 1,909,507 LowVol 3.00% 9.23% 40.71%
964 SONG SongCoin SONG $48,311 $0.001484 32,565,300 LowVol -6.83% -12.52% 84.38%
965 DIX Dix Asset DIX $48,100 $4.8e-07 100,000,000,000 LowVol 1.21% 51.85% 113.31%
966 CESC CryptoEscudo CESC $47,846 $0.000332 144,105,100 LowVol 0.41% 7.21% -7.43%
967 TOR Torcoin TOR $47,241 $0.149411 316,179 LowVol 0.46% 60.82% -21.38%
968 XBTS Beatcoin XBTS $46,337 $0.030391 1,524,686 LowVol 0.47% -40.72% 25.63%
969 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol -0.53% -15.39%
970 ROOFS Roofs ROOFS $43,163 $0.000332 130,000,000 LowVol 0.46% 10.30% 34.24%
971 VRS Veros VRS $42,531 $0.000087 486,609,040 LowVol -0.33% 52.50% 66.56%
972 AGLC AgrolifeCoin AGLC $41,527 $0.005478 7,580,172 LowVol 4.41%
973 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol -0.02% 36.05%
974 EXN ExchangeN EXN $41,138 $0.008066 5,100,000 LowVol -0.35% -37.00% -29.74%
975 HVCO High Voltage HVCO $40,998 $0.027439 1,494,171 LowVol 8.05% 45.32%
976 BNX BnrtxCoin BNX $40,962 $0.001544 26,535,001 LowVol 0.63% 24.16% 61.35%
977 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,486 $0.015439 2,622,273 LowVol 0.46% 10.81% 12.14%
978 MTM MTMGaming MTM $40,217 $0.013406 2,999,967 LowVol 0.76% 3.54% 54.15%
979 STEPS Steps STEPS $40,196 $0.002158 18,625,017 LowVol 0.46% 5.80%
980 DPAY DPAY DPAY $40,053 $0.000504 79,541,001 LowVol 8.40% 48.86%
981 BOAT BOAT BOAT $38,839 $0.002094 18,547,845 LowVol -12.12% 1.51% 28.20%
982 BIOS BiosCrypto BIOS $38,023 $0.001826 20,821,709 LowVol 0.46% -5.59%
983 UET Useless Ether… UET $37,607 $0.009483 3,965,716 LowVol -10.25% -14.97% 1.58%
984 IMX Impact IMX $36,360 $0.000332 109,509,108 LowVol 0.41% 7.21% 191.81%
985 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 0.67%
986 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,863 $0.000498 70,000,000 LowVol 0.46% 0.09%
987 RIDE Ride My Car RIDE $33,626 $0.000332 101,276,976 LowVol 0.46% -11.73% 26.90%
988 PLNC PLNcoin PLNC $31,208 $0.001826 17,089,600 LowVol 0.43%
989 LIR LetItRide LIR $30,134 $0.000830 36,303,180 LowVol 0.46% 18.64%
990 ZNE Zonecoin ZNE $28,719 $0.011123 2,581,970 LowVol 0.46% 7.21% 5.76%
991 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 28.71%
992 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -2.81%
993 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol
994 ALTC Antilitecoin ALTC $26,157 $0.000830 31,512,613 LowVol 0.46% -10.65% 17.97%
995 SCS Speedcash SCS $25,906 $0.098943 261,831 LowVol 0.46% -0.49% 42.79%
996 XOC Xonecoin XOC $25,798 $0.061424 420,000 LowVol 0.44% 20.57% 110.52%
997 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 21.71%
998 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -2.90%
999 WBB Wild Beast Block WBB $24,574 $0.145336 169,082 LowVol 0.64% -15.52% -3.27%
1000 IBANK iBank IBANK $23,333 $0.005155 4,526,324 LowVol 0.63% 10.48% 83.40%
1001 PLACO PlayerCoin PLACO $23,321 $0.000664 35,120,000 LowVol 0.46% 0.97% 3.31%
1002 GEERT GeertCoin GEERT $19,971 $0.003923 5,091,200 LowVol 0.81% 51.74% 104.69%
1003 RSGP RSGPcoin RSGP $19,857 $11.50 1,727 LowVol 0.92% 7.00% 16.75%
1004 JS JavaScript Token JS $19,402 $0.002428 7,991,996 LowVol 0.22% 4.71% -18.19%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $17,901 $0.000166 107,829,281 LowVol 0.46% 7.21% 45.92%
1006 GBT GameBet Coin GBT $17,649 $0.000830 21,262,780 LowVol 0.46% -53.92%
1007 JOBS JobsCoin JOBS $17,597 $0.000166 106,019,270 LowVol 7.19% -47.34%
1008 P7C P7Coin P7C $17,541 $0.000498 35,220,238 LowVol 0.46% 6.10%
1009 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 11.49%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $15,174 $0.010957 1,384,879 LowVol 0.46% 7.21% 62.81%
1011 VOLT Bitvolt VOLT $15,053 $0.000996 15,112,554 LowVol 0.46% 60.82% 89.25%
1012 ELS Elysium ELS $14,627 $0.003652 4,005,012 LowVol -13.36% -18.67% -5.59%
1013 ARGUS Argus ARGUS $14,214 $0.012378 1,148,324 LowVol 0.86% 10.09% 39.66%
1014 BIOB BioBar BIOB $13,381 $0.015107 885,756 LowVol 0.44% -10.49% -26.18%
1015 DAS DAS DAS $12,796 $0.004694 2,725,917 LowVol -2.44%
1016 CCM100 CCMiner CCM100 $12,087 $0.003597 3,360,417 LowVol 0.97% 66.47% 39.05%
1017 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $12,005 $0.000887 13,532,750 LowVol 0.51% -28.22% 7.33%
1018 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -17.19%
1019 CONX Concoin CONX $9,390 $0.012617 744,266 LowVol 0.46% 48.15% 78.85%
1020 TRADE Tradecoin TRADE $9,183 $0.001162 7,902,029 LowVol 0.46% -9.13%
1021 TSTR Tristar Coin TSTR $9,182 $0.001826 5,027,857 LowVol 0.44% 7.21% -62.10%
1022 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,378 $0.000794 9,291,698 LowVol 0.46% -75.34% -26.77%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,300 $0.034464 211,827 LowVol 0.97% 2.02% 55.67%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -5.28%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,806 LowVol 29.99%
1026 MRNG MorningStar MRNG $5,481 $0.000168 32,699,181 LowVol 0.51% 3.23%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,575 $0.003320 1,377,917 LowVol 0.46% 7.21% 62.76%
1028 MGM Magnum MGM $3,948 $0.000997 3,960,151 LowVol 0.55% 7.31% -76.41%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -4.52%
1030 XNG Enigma XNG $3,298 $0.198384 16,627 LowVol 0.41% -11.08% 74.35%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $2,902 $0.000498 5,826,388 LowVol 0.46% 7.23% 118.86%
1032 NANOX Project-X NANOX $2,592 $33112.70 0.078264 LowVol 6.92% -46.17%
1033 EBT Ebittree Coin EBT $2,309 $0.001826 1,264,511 LowVol 0.46% 84.66% -16.68%
1034 ULA Ulatech ULA $1,995 $0.009996 199,586 LowVol -3.68% -79.24% -54.05%
1035 TOKEN SwapToken TOKEN $1,774 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol 1.12% -34.00% -28.75%
1036 SOJ Sojourn SOJ $958 $0.001974 485,214 LowVol 0.70% 77.88% -63.47%
1037 ABN Abncoin ABN $922 $0.013613 67,700 LowVol 0.46% 7.21% 7.36%
1038 DMB Digital Money… DMB $544 $0.001292 421,300 LowVol 0.52% 21.66% 23.84%
1039 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1040 ENV Environ ENV $261 $0.000002 132,717,518 LowVol 1.26% 96.52%
1041 CALC CaliphCoin CALC $130 $0.001494 87,140 LowVol 0.46% 17.17% 97.50%
1042 FAL Falcoin FAL $33 $0.000166 196,766 LowVol 0.46% -46.39% 45.90%
1043 APW AppleCoin APW $14 $0.000166 82,646 LowVol 0.46% 7.21%
1044 FDC Future Digita… FDC $7 $0.000003 2,753,201 LowVol
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.99 $14,691,400 0.01% 7.19% 35.11%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $37.97 $8,681,040 0.33% -9.49% -16.82%
1047 CMT CyberMiles CMT $0.210864 $7,292,650 0.67% -10.18%
1048 ITC IoT Chain ITC $0.868491 $4,970,780 -1.59% -5.57%
1049 ERO Eroscoin ERO $0.167778 $4,586,900 -2.31% 9.03%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $3.29 $3,728,250 2.32% 0.53% 22.30%
1051 AI POLY AI AI $19.94 $3,520,720 -2.69% 3.91% 30.81%
1052 ETN Electroneum ETN $0.109685 $2,401,610 -0.15% 1.07% 25.51%
1053 REC Regalcoin REC $28.99 $2,164,240 1.67% 1.11% -38.48%
1054 GRX GOLD Reward T… GRX $4.24 $2,045,270 -1.18% -17.44% -14.00%
1055 NULS Nuls NULS $0.822264 $1,963,400 -1.40% 0.55% 10.70%
1056 FRST FirstCoin FRST $17.39 $1,750,940 0.53% 8.03% 6.15%
1057 FRGC Fargocoin FRGC $10.88 $1,726,840 0.12% 3.00% 5.45%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.47 $1,289,650 1.35% -1.02% -18.97%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.90 $749,657 0.01% 10.43% 48.17%
1060 TSL Energo TSL $0.030751 $745,551 -1.82% 0.91% 0.80%
1061 STC Santa Coin STC $0.630845 $708,853 -1.70% 4.32%
1062 RYZ ANRYZE RYZ $0.017856 $614,270 -11.95% -5.39% -8.74%
1063 WC WINCOIN WC $0.680452 $579,792 -0.85% 6.92% -41.75%
1064 B2X SegWit2x [Fut… B2X $199.94 $567,008 -0.93% -6.16% -7.94%
1065 BTE BitSerial BTE $6.49 $537,975 -1.03% -1.77% -19.00%
1066 UGT UG Token UGT $0.450932 $372,604 0.81% -1.04% 4.96%
1067 XIN Infinity Econ… XIN $0.027724 $349,185 0.66% -1.80% 1.16%
1068 THS TechShares THS $0.990304 $319,026 7.38% 7.51% 20.84%
1069 BSR BitSoar BSR $0.169332 $315,780 -4.00% -17.78% -17.06%
1070 LLT LLToken LLT $0.366081 $258,853 2.70% 4.33% -32.59%
1071 XCPO Copico XCPO $0.028837 $228,197 0.67% 41.97% 16.91%
1072 BOT Bodhi BOT $0.418403 $212,498 0.24% 1.65% -4.14%
1073 SBC StrikeBitClub SBC $1.01 $183,991 -22.93% -6.93%
1074 GBG Golos Gold GBG $0.163898 $155,008 -0.31% -3.59% 23.71%
1075 CAPP Cappasity CAPP $0.018788 $151,836 -1.51% -8.03%
1076 XID Sphre AIR XID $0.180638 $151,766 -0.04% 5.24% 0.74%
1077 ADK Aidos Kuneen ADK $46.65 $132,374 0.46% 18.60% 74.30%
1078 QBT Qbao QBT $0.234739 $94,089 1.25% 8.07% -7.43%
1079 INF InfChain INF $0.013613 $89,498 3.84% 10.85% -3.59%
1080 MKR Maker MKR $436.22 $84,315 0.23% 6.00% 10.51%
1081 BT2 BT2 [CST] BT2 $112.36 $82,370 2.00% 41.28% -40.96%
1082 TER TerraNova TER $22.91 $78,272 -6.61% -20.05% 1104.08%
1083 ICX ICON ICX $1.88 $74,120 -0.52% 2.67% 34.27%
1084 BTCM BTCMoon BTCM $0.030174 $71,679 -3.47% -20.88% -55.67%
1085 DSR Desire DSR $0.419606 $70,533 0.92% 25.33% 57.27%
1086 VASH VPNCoin VASH $0.006973 $56,777 1.26% -17.00% 12.79%
1087 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.068563 $56,202 -8.17% -11.54% -19.45%
1088 SEND Social Send SEND $0.069061 $55,064 7.16% -11.95%
1089 SNOV Snovio SNOV $0.004769 $38,699 0.10% 3.28%
1090 MSD MSD MSD $0.008644 $36,265 -2.64% -2.07% -29.84%
1091 SUR Suretly SUR $2.68 $34,056 -0.10% -1.15% -17.84%
1092 VIU Viuly VIU $0.013373 $28,928 12.47% 18.47% 61.65%
1093 FOR FORCE FOR $0.009999 $27,865 -10.66% 5.59% 6.28%
1094 BT1 BT1 [CST] BT1 $16051.50 $25,672 0.44% 6.61% 40.72%
1095 COR CORION COR $0.690474 $22,890 0.43% -7.10% -13.14%
1096 B3 B3Coin B3 $0.000088 $20,468 -0.37% -16.67% 153.62%
1097 BCDN BlockCDN BCDN $0.085348 $19,644 0.22% -2.74%
1098 XID International… XID $0.008633 $19,591 0.44% 6.86%
1099 WISH MyWish WISH $0.145293 $19,288 -4.28% 1.58% 20.51%
1100 CMP Compcoin CMP $9.64 $18,860 0.59%
1101 EVR Everus EVR $1.37 $11,117 1.09% 0.80% -24.13%
1102 FRD Farad FRD $0.115350 $10,809 0.54% 41.22% -3.65%
1103 WILD Wild Crypto WILD $0.170222 $10,774 9.17% 10.41% 7.61%
1104 BTU Bitcoin Unlim… BTU $78.94 $10,716 13.28% -6.56% -35.31%
1105 DAY Chronologic DAY $3.37 $10,150 0.29% -14.15% -48.18%
1106 SKR Sakuracoin SKR $0.009657 $8,661 -5.10% 3.64% 721.95%
1107 BOS BOScoin BOS $1.26 $8,064 -5.74% 16.99% 1.87%
1108 NUKO Nekonium NUKO $0.066737 $7,323 0.54% -12.09%
1109 MGC GulfCoin MGC $0.003984 $7,238 -13.94% 27.24% 49.50%
1110 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000237 $7,126 -44.43% -43.93% -68.86%
1111 DEUS DeusCoin DEUS $0.295833 $6,947 0.46% -0.10% -17.44%
1112 AKY Akuya Coin AKY $0.115544 $6,820 -0.02% -2.66% -39.22%
1113 MCR Macro MCR $1.44 $6,787 0.45% -7.59% -13.73%
1114 PLX PlexCoin PLX $0.025786 $6,461 -0.77% -18.10% -66.16%
1115 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003645 $6,393 -3.19% -1.12% 37.19%
1116 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $6,359 -1.68% 35.63% 1.17%
1117 GLS GlassCoin GLS $0.630845 $6,311 0.46% 7.19% -58.41%
1118 SND Sand Coin SND $0.549087 $6,167 -2.81% -30.08% -10.06%
1119 BPL Blockpool BPL $0.189731 $6,012 11.25% 15.47% 24.24%
1120 TCOIN T-coin TCOIN $0.000325 $5,456 0.43% 44.79% 36.95%
1121 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.270724 $5,401 6.23% 8.11% -49.05%
1122 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042674 $5,248 0.22% -6.15% -27.25%
1123 ONG onG.social ONG $0.189662 $4,819 -8.89% -9.25% 40.52%
1124 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005695 $4,727 0.28% 8.59% 29.59%
1125 MOTO Motocoin MOTO $0.028927 $4,387 31.37% 284.72% 867.54%
1126 STU bitJob STU $0.036289 $4,142 -6.70% 15.18% 19.95%
1127 ACC AdCoin ACC $0.116287 $4,035 1.24% 11.32% 58.93%
1128 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005692 $3,854 0.83% 18.16% -61.53%
1129 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002610 $3,637 19.55% -8.34% 6.62%
1130 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009299 $3,633 -5.42% -4.29% 115.02%
1131 BON Bonpay BON $1.37 $3,593 -5.09% -5.92%
1132 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.128991 $3,493 0.46% 7.21% 19.23%
1133 PNX Phantomx PNX $0.018116 $3,274 27.67% 11.61% -14.44%
1134 MCI Musiconomi MCI $0.039774 $3,251 24.64% 25.60% 15.70%
1135 AIB Advanced Inte… AIB $0.015267 $3,179 8.40% -0.87% 255.58%
1136 SISA SISA SISA $0.012171 $2,862 -12.38% 20.37% 10.85%
1137 FLASH Flash FLASH $0.006640 $2,749 0.46% 4.60% 48.16%
1138 BAT BatCoin BAT $0.000006 $2,567 24.44% 41.96% 190.78%
1139 CASH Cash Poker Pro CASH $0.047416 $2,505 0.22% -1.86% 10.72%
1140 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.78 $2,370 0.46% 7.23% 27.34%
1141 XRY Royalties XRY $0.000165 $2,313 0.46% 7.69% -21.56%
1142 ACES Aces ACES $0.000332 $2,298 0.44% 114.43% 191.81%
1143 HYTV Hyper TV HYTV $0.003537 $2,237 0.05% -1.24% -3.95%
1144 ABC Alphabit ABC $25.90 $2,212 3.04% 9.59% 43.20%
1145 MINEX Minex MINEX $0.017187 $1,997 0.48% 0.49% 13.14%
1146 OX OX Fina OX $0.000171 $1,995 0.65% -39.30% -6.95%
1147 PRES President Trump PRES $0.000956 $1,982 -0.78% -81.82% -68.83%
1148 GARY President Joh… GARY $0.228266 $1,882 0.46% 47.59% 18.54%
1149 MEN PeopleCoin MEN $0.000166 $1,850 0.46% 7.21%
1150 BLX Blockchain Index BLX $3.41 $1,824 0.22% 15.51% 17.94%
1151 ZBC Zilbercoin ZBC $0.027756 $1,713 0.46% -4.06% -18.41%
1152 PLC PlusCoin PLC $0.000721 $1,534 0.22% -9.31% 17.25%
1153 XOT Internet of T… XOT $2322.51 $1,485 0.46% 7.21% 7.70%
1154 GAY GAY Money GAY $0.012353 $1,418 -1.04% -5.57% 53.89%
1155 DMC DynamicCoin DMC $0.002236 $1,327 0.48% -14.24% -41.12%
1156 ACN Avoncoin ACN $0.000332 $1,151 -33.03% -28.52% -20.18%
1157 ETT EncryptoTel [… ETT $0.099470 $1,148 0.41% 5.67% 9.52%
1158 LKC LinkedCoin LKC $0.000498 $1,099 29.13% 60.82% 118.86%
1159 EFYT Ergo EFYT $16.33 $1,097 0.53% 46.34%
1160 VULC Vulcano VULC $0.004076 $1,093 0.46% -38.67% -50.28%
1161 APC AlpaCoin APC $0.030253 $1,093 0.40% 15.60% 5.06%
1162 PEC Peacecoin PEC $0.077528 $1,067 0.46% 20.45% 47.74%
1163 DFS DFSCoin DFS $0.005239 $960 -4.29% -6.24% -37.24%
1164 MGC MergeCoin MGC $0.012617 $935 0.46% 7.21% -17.28%
1165 BUB Bubble BUB $0.016767 $925 -39.62% -19.70% -28.07%
1166 HNC Huncoin HNC $0.001992 $811 0.46% -7.74% 3.00%
1167 ANI Animecoin ANI $0.000332 $783 0.43% 13.40% 173.46%
1168 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005007 $774 0.46% 4.30% 58.02%
1169 UR UR UR $0.001193 $682 0.66% 1.04% 107.23%
1170 TIE TIES Network TIE $0.104314 $663 0.22% -4.41% 65.43%
1171 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002080 $625 -5.03% -11.25% 11.25%
1172 EGOLD eGold EGOLD $0.018824 $624 0.22% 4.32% 148.94%
1173 FRN Francs FRN $0.034026 $619 -0.46% 10.55% 28.98%
1174 DUB Dubstep DUB $0.002656 $614 0.46% 16.60%
1175 EVC EventChain EVC $0.061640 $599 0.22% -54.81% -37.39%
1176 IBTC iBTC IBTC $0.008298 $592 0.22% -18.00% 89.67%
1177 XQN Quotient XQN $0.004482 $588 0.46% -42.10% -25.67%
1178 EAG EA Coin EAG $4.48 $580 0.41% 75.83% 59.33%
1179 WIC Wi Coin WIC $0.002508 $551 0.28% -11.04% 3.00%
1180 REGA Regacoin REGA $0.000664 $550 33.91% -46.38% -62.06%
1181 BTBc Bitbase BTBc $0.004482 $542 0.41% 5.85% -55.68%
1182 LDCN LandCoin LDCN $0.001498 $539 0.46% 29.48% -56.82%
1183 RHFC RHFCoin RHFC $0.000996 $518 0.46% -28.52% -3.18%
1184 TRIA Triaconta TRIA $9.48 LowVol 0.22% 3.35% 1.99%
1185 BSN Bastonet BSN $0.000664 LowVol 0.41% -28.52% -10.20%
1186 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.013281 LowVol 0.46% -6.61% -48.18%
1187 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006819 LowVol 0.46% 242.18% 300.33%
1188 NAMO NamoCoin NAMO $0.000231 LowVol -0.11% 6.97% 60.40%
1189 COUPE Coupecoin COUPE $0.000119 LowVol -1.04% -16.49% 1228.71%
1190 SAK Sharkcoin SAK $0.001800 LowVol -4.20% -13.58% -16.93%
1191 EBIT eBIT EBIT $0.002153 LowVol -42.94% -38.30% 5.94%
1192 WA WA Space WA $0.026562 LowVol 0.46% 7.21% 45.00%
1193 HAT Hawala.Today HAT $0.285926 LowVol -0.81% 34.18% 62.77%
1194 CC CyberCoin CC $0.000166 LowVol 0.46% -20.16% 45.92%
1195 ELC Elacoin ELC $0.109809 LowVol 0.45% 3.22% 28.73%
1196 DGPT DigiPulse DGPT $1.33 LowVol 0.23% 21.73% 22.78%
1197 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.089148 LowVol 0.44% -6.71% 16.76%
1198 FAP FAPcoin FAP $0.004817 LowVol -47.95% -57.20% -24.40%
1199 HDLB HODL Bucks HDLB $0.074705 LowVol 0.46% 46.93% 72.34%
1200 SKC Skeincoin SKC $0.030048 LowVol 9.77% -0.15% 105.93%
1201 EXRN EXRNchain EXRN $9.5e-07 LowVol 0.17% 108.56% -31.32%
1202 QORA Qora QORA $0.232417 LowVol 0.46% 7.21% 2.57%
1203 MAVRO Mavro MAVRO $0.045321 LowVol 0.46% 31.33% 139.77%
1204 HIGH High Gain HIGH $0.000332 LowVol 0.46% 7.21% -50.93%
1205 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.5e-07 LowVol 0.22% -30.48% 106.03%
1206 TOP TopCoin TOP $0.000664 LowVol 0.41% 101.20% 57.11%
1207 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000166 LowVol 0.46% 7.21% -38.85%
1208 QBT Cubits QBT $0.004193 LowVol -2.04% 34.56% 11.45%
1209 FUDD DimonCoin FUDD $0.000711 LowVol -2.12% -44.11% -47.60%
1210 XDE2 XDE II XDE2 $4.23 LowVol 0.46% 159.74%
1211 CME Cashme CME $0.000166 LowVol 0.46% 45.90%
1212 NTC Natcoin NTC $0.083006 LowVol 0.46% -30.38% -48.54%
1213 INDIA India Coin INDIA $0.000166 LowVol 0.46% -50.52% -27.05%
1214 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -3.45% -17.11% 21.22%
1215 CYDER Cyder CYDER $0.000332 LowVol 0.46% 7.21% 45.90%
1216 KASHH KashhCoin KASHH $0.000166 LowVol 0.41% 7.21% 737.60%
1217 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000332 LowVol 0.46% 7.21% -2.73%
1218 DBG Digital Bulli… DBG $0.007471 LowVol 0.46% 9.68% 10.68%
1219 TELL Tellurion TELL $0.000267 LowVol 0.56% -8.36% 0.79%
1220 IRL IrishCoin IRL $0.004814 LowVol 38.73% 114.45%
1221 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003320 LowVol 0.41% 22.01% 112.35%
1222 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007139 LowVol 6.37% 92.09% 79.25%
1223 MARX MarxCoin MARX $0.001560 LowVol 1.47% 5.09% 59.99%
1224 RCN Rcoin RCN $0.000166 LowVol 0.46% 7.21% 45.90%
1225 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002324 LowVol 0.46% 7.21% 44.52%
1226 TEAM TeamUp TEAM $0.000498 LowVol 0.46% 60.86% 118.24%
1227 EUSD eUSD EUSD $0.000213 LowVol 0.22% -18.15% 3.00%
1228 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000653 LowVol 31.10% 40.67%
1229 STARS StarCash Network STARS $0.110761 LowVol 0.46% -34.17% -41.02%
1230 IQT iQuant IQT $0.182869 LowVol 0.49% 20.34% -1.10%
1231 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000498 LowVol 0.46% 60.82% -23.25%
1232 SWP Swapcoin SWP $0.066382 LowVol 0.22% -6.10% -21.19%
1233 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000107 LowVol 0.22% -41.20% -13.06%
1234 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001243 LowVol 0.66% -14.03% 7.72%
1235 GRN Granite GRN $0.016601 LowVol 0.46% 5.13% 4.92%
1236 9COIN 9COIN 9COIN $0.003652 LowVol 0.46% -2.62% 15.03%
1237 BEST BestChain BEST $0.001637 LowVol 0.78% 13.47% 31.18%
1238 YEL Yellow Token YEL $0.005453 LowVol 0.22% 3.38% -35.95%
1239 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000498 LowVol 0.46% 34.80%
1240 VOYA Voyacoin VOYA $3.30 LowVol 0.46% 33.15% 75.03%
1241 HCC Happy Creator… HCC $0.000664 LowVol 0.46% 7.24% 16.72%
1242 ASN Aseancoin ASN $0.006640 LowVol 0.46% -22.03% -61.15%
1243 POKE PokeCoin POKE $0.000166 LowVol 0.46% -5.16%
1244 CYC Cycling Coin CYC $0.001494 LowVol 0.46% 19.39%
1245 FFC FireFlyCoin FFC $0.000166 LowVol 0.46% 7.21% 45.93%
1246 ZSE ZSEcoin ZSE $0.014890 LowVol 1.66% 13.13% 43.06%
1247 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005149 LowVol -7.00% -2.18% 23.37%
1248 BGR Bongger BGR $0.000218 LowVol 1.19% 27.59% 85.28%
1249 EDRC EDRCoin EDRC $0.060594 LowVol -1.11% 2.52% 17.61%
1250 BXC Bitcedi BXC $0.003612 LowVol 0.52% 12.29% 5.59%
1251 XAU Xaucoin XAU $0.044325 LowVol -29.62% 49.28%
1252 AV AvatarCoin AV $0.059764 LowVol 0.46% 5.65% 40.44%
1253 PRIMU Primulon PRIMU $0.000271 LowVol 0.46% -12.46% 28.58%
1254 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004316 LowVol 5.18% 30.32%
1255 PCN PeepCoin PCN $0.000166 LowVol 0.43% 7.21% 45.90%
1256 AXIOM Axiom AXIOM $0.024404 LowVol 0.46% 7.21% 40.18%
1257 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.062812 LowVol 4.74% 14.58% 55.52%
1258 IPY Infinity Pay IPY $0.002157 LowVol 0.22% 10.93% 25.46%
1259 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000830 LowVol 0.46% 20.25%
1260 LEPEN LePen LEPEN $0.000161 LowVol 0.52% 4.53% 83.37%
1261 MONETA Moneta MONETA $0.000498 LowVol -9.58% 7.21% 45.90%
1262 WOW Wowcoin WOW $0.000118 LowVol 1.12% -23.62% -2.79%
1263 10MT 10M Token 10MT $0.002316 LowVol 0.22% 4.22% 213.54%
1264 CLINT Clinton CLINT $0.013281 LowVol 0.46% 2.82%
1265 TCR TheCreed TCR $0.000664 LowVol 0.46% 42.96% 152.63%
1266 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.371037 LowVol 0.46% -22.50%
1267 PRN Protean PRN $0.000081 LowVol 0.57% 10.02% -14.98%
1268 WINK Wink WINK $0.000332 LowVol 0.46% 79.99%
1269 KARMA Karmacoin KARMA $0.000166 LowVol 0.43% 7.21% 45.49%
1270 QBC Quebecoin QBC $0.002656 LowVol 0.43% 7.21% 37.32%
1271 DON Donationcoin DON $0.000659 LowVol 0.43% 3.86% 32.15%
1272 GBRC Global Busine… GBRC $0.000166 LowVol 0.46%
1273 MAGN Magnetcoin MAGN $0.667534 LowVol 0.44% 5.41% 19.63%
1274 IFC Infinitecoin IFC $0.000023 LowVol 1.43% 7.87% 81.26%
1275 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003818 LowVol 0.46% 1.23%
1276 OMC Omicron OMC $0.175807 LowVol
1277 EGG EggCoin EGG $0.062753 LowVol 0.44% 7.21% 45.14%
1278 LTH LAthaan LTH $0.001162 LowVol 0.46% 50.10% 104.26%
1279 FUTC FutCoin FUTC $0.003320 LowVol 0.43% 7.21% 78.84%
1280 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006142 LowVol 0.46% -6.11%
1281 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 0.87% -2.13% -98.36%
1282 NBE BitCentavo NBE $0.000002 LowVol 1.26%
1283 BET BetaCoin BET $0.001826 LowVol 0.44% 12.90%
1284 DASHS Dashs DASHS $0.056444 LowVol 7.24% 29.27%
1285 STEX STEX STEX $1.29 LowVol 1.21% 13.48% 59.25%
1286 MBL MobileCash MBL $0.000664 LowVol 0.46% 7.21%
1287 OPES Opescoin OPES $0.001992 LowVol 0.46% -8.12%
1288 BIT First Bitcoin BIT $0.011289 LowVol 0.41% 7.21% -8.48%
1289 CBD CBD Crystals CBD $0.002822 LowVol 0.37% 1.28%
1290 PRM PrismChain PRM $0.001992 LowVol 0.41% 16.96% 52.19%
1291 PDG PinkDog PDG $0.000332 LowVol 0.44% 191.30%
1292 FBL Faceblock FBL $0.001685 LowVol 0.17% 3.05%
1293 X2 X2 X2 $0.000166 LowVol 0.46% 7.21% 45.90%
1294 TURBO TurboCoin TURBO $0.000166 LowVol 0.46% 7.21%
1295 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000166 LowVol 0.46% 7.22% 16.17%
1296 YES Yescoin YES $0.000159 LowVol 0.02% 2.76% 42.73%
1297 TRICK TrickyCoin TRICK $0.015107 LowVol 0.41% -24.37% 40.33%
1298 DISK DarkLisk DISK $0.001328 LowVol 0.46% 7.24% 63.91%
1299 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002988 LowVol 0.41% 13.52% 14.19%
1300 VGC VegasCoin VGC $0.000110 LowVol -22.20% -28.95% -2.43%
1301 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 121.84%
1302 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 7.00% -8.10%
1303 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 25.16%
1304 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol
1305 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1306 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 91.82%
1307 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1308 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -2.13%
1309 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 2.71%
1310 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1311 OP Operand OP $0.000979 LowVol 7.59%
1312 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol
1313 SFE SafeCoin SFE $0.000166 LowVol 7.24% 45.95%
1314 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1315 GAIN UGAIN GAIN $0.002323 LowVol 7.19% 57.27%
1316 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol -0.06% 2.01%
1317 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 18.96%
1318 SPORT SportsCoin SPORT $0.001491 LowVol 7.01%
1319 NBIT netBit NBIT $0.080531 LowVol 8.54% 24.83%
1320 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 6.13% 44.40%
1321 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol
1322 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol
1323 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -19.04%
1324 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1325 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.128276 LowVol 0.00% 6.63%
1326 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 25.18%
1327 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -90.56%
1328 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 7.39%
1329 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 6.11% 3.27%
1330 BITOK Bitok BITOK $0.000164 LowVol 6.02% 44.11%
1331 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol 21.64%
1332 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 62.93%
1333 XTD XTD Coin XTD $0.000167 LowVol 7.68%
1334 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1335 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1336 XYLO XYLO XYLO $0.880311 LowVol 7.07%
1337 UNC UNCoin UNC $0.000149 30.82%
1338 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1339 FC Facecoin FC $0.003480 -11.22%
1340 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -6.90%

Quay lại phần 1

Phản hồi