Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 23h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1340 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16675.00 trên tổng giá trị $279,046,536,875

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $473.96 trên tổng giá trị $45,630,205,972

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1386.32 trên tổng giá trị $23,359,058,775

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.15 trên tổng giá trị $11,547,447,380

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.249929 trên tổng giá trị $9,682,035,732

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng MNC Mincoin (MNC) đang có giá hiện tại $0.108897 trên tổng giá trị $438,955 đã biến động tăng 203.80% trong 1h qua

    + Đồng ACES Aces (ACES) đang có giá hiện tại $0.000332 trên tổng giá trị đã biến động tăng 101.88% trong 1h qua

    + Đồng B3 B3Coin (B3) đang có giá hiện tại $0.000131 trên tổng giá trị đã biến động tăng 42.86% trong 1h qua

    + Đồng EBT Ebittree Coin (EBT) đang có giá hiện tại $0.001492 trên tổng giá trị $1,887 đã biến động tăng 35.37% trong 1h qua

    + Đồng TYCHO Tychocoin (TYCHO) đang có giá hiện tại $0.115476 trên tổng giá trị $580,194 đã biến động tăng 32.96% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.036594 trên tổng giá trị $223,493 đã biến động tăng 1991.79% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.010167 trên tổng giá trị $307,310 đã biến động tăng 437.41% trong 24h qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.004854 trên tổng giá trị $7,644,140 đã biến động tăng 402.71% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000009 trên tổng giá trị $47,680 đã biến động tăng 335.33% trong 24h qua

    + Đồng SPRTS Sprouts (SPRTS) đang có giá hiện tại $5.3e-07 trên tổng giá trị $759,856 đã biến động tăng 275.13% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000167 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3841.02% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000124 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1437.47% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $27.88 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1397.15% trong 7 ngày qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.010167 trên tổng giá trị $307,310 đã biến động tăng 832.82% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.391570 trên tổng giá trị $29,608,370 đã biến động tăng 819.98% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 23h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 DBTC Debitcoin DBTC $166,683 $0.009260 17,999,629 $597 -0.80% -7.43% 34.91%
702 CACH CacheCoin CACH $162,268 $0.038680 4,195,132 $1,200 0.81% -10.77% 23.94%
703 EAGLE EagleCoin EAGLE $161,049 $0.076931 2,093,421 $14,321 -12.75% 64.32% -26.21%
704 COAL BitCoal COAL $159,783 $0.035507 4,500,000 $2,226 0.90% -14.82% 64.44%
705 SCORE Scorecoin SCORE $155,970 $0.005140 30,346,591 $3,682 0.20% -20.81% 36.56%
706 BIP BipCoin BIP $155,242 $0.095401 1,627,261 $1,012 0.94% 13.83% 106.32%
707 TAJ TajCoin TAJ $151,810 $0.018801 8,074,669 $2,349 0.57% 28.53% 80.91%
708 GLT GlobalToken GLT $149,070 $0.005636 26,447,500 $735 9.54% -4.02% 173.91%
709 CRDNC Credence Coin CRDNC $145,500 $0.042457 3,427,006 $829,682 -9.50% 71.62% -99.00%
710 ACP AnarchistsPrime ACP $141,032 $0.032090 4,394,874 $927 1.00% 1.04% 74.99%
711 UNITS GameUnits UNITS $138,578 $0.039902 3,472,983 $2,127 1.01% 17.75% 47.24%
712 GP GoldPieces GP $137,959 $0.113066 1,220,161 $541 0.19% 12.99% -4.27%
713 EGAS ETHGAS EGAS $137,293 $0.013516 10,157,540 $4,488 0.16% 30.49% 92.84%
714 XCXT CoinonatX XCXT $136,009 $0.008402 16,188,467 $945 0.53% 35.63% 6.12%
715 CJ Cryptojacks CJ $134,951 $0.000332 406,568,581 $573 0.86% -23.55% 0.64%
716 AERM Aerium AERM $134,321 $0.184157 729,386 $6,431 8.14% -26.72% -64.33%
717 VUC Virta Unique … VUC $133,387 $0.002168 61,528,650 $1,066 1.04% 20.21% 69.79%
718 REE ReeCoin REE $133,050 $0.000052 2,560,000,000 $1,026 8.39% -33.40% 34.71%
719 RPC RonPaulCoin RPC $129,369 $0.143922 898,883 $746 12.76% 53.95% 110.68%
720 NEVA NevaCoin NEVA $127,421 $0.051359 2,481,010 $1,766 0.89% 11.82% 33.11%
721 MAR Marijuanacoin MAR $114,176 $0.074703 1,528,395 $718 1.23% -3.98% -34.95%
722 CMT Comet CMT $113,201 $0.129694 872,830 $2,013 -17.26% -14.59% 60.67%
723 SCRT SecretCoin SCRT $112,957 $0.026712 4,228,672 $789 1.01% 1.43% 20.46%
724 SGR Sugar Exchange SGR $110,519 $0.031577 3,500,000 $1,816 0.77% -0.99% -7.99%
725 BITEUR bitEUR BITEUR $103,658 $1.16 89,549 $782 3.71% -5.29% -7.13%
726 QCN QuazarCoin QCN $100,294 $0.016591 6,044,911 $500 -44.94% -38.00% -33.77%
727 PRC PRCoin PRC $100,118 $0.006305 15,879,800 $27,679 0.94% -11.36% -38.45%
728 MST MustangCoin MST $99,879 $0.158451 630,343 $1,066 1.09% -0.98% 15.40%
729 XCO X-Coin XCO $90,489 $0.007306 12,384,976 $2,365 1.01% 2.50% 12.75%
730 300 300 Token 300 $89,595 $298.65 300 $1,504 0.94% 30.57% 22.58%
731 BRAT BRAT BRAT $82,333 $0.000515 160,000,000 $757 -4.48% -6.67% 127.49%
732 EOT EOT Token EOT $82,179 $0.009948 8,260,903 $5,797 -8.72% -17.20% -25.40%
733 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $81,810 $0.010188 8,030,000 $1,117 -23.06% 1.11% -23.84%
734 WOMEN WomenCoin WOMEN $80,796 $0.001827 44,220,400 $1,808 0.90% 16.86% -24.05%
735 KURT Kurrent KURT $74,240 $0.007484 9,919,485 $734 -1.35% -6.29% 0.15%
736 OS76 OsmiumCoin OS76 $71,941 $0.080468 894,026 $3,611 5.96% 87.87% 153.18%
737 CPN CompuCoin CPN $71,842 $0.003663 19,615,019 $732 0.93% 3.27% 10.93%
738 KRONE Kronecoin KRONE $70,715 $0.018719 3,777,762 $703 1.00% -7.30% 68.99%
739 EGO EGO EGO $59,729 $0.000995 60,000,001 $605 -13.48% 42.96%
740 ERY Eryllium ERY $57,151 $0.010429 5,480,141 $876 14.69% -9.89% 62.08%
741 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $55,996 $0.063806 877,602 $99,132 -10.58% 64.01% 420.83%
742 WORM HealthyWormCoin WORM $55,772 $0.000498 112,050,092 $772 1.00% -32.26% 119.98%
743 ICON Iconic ICON $44,266 $0.074661 592,894 $790 0.94% -7.49% 4.29%
744 MSCN Master Swiscoin MSCN $38,199 $0.000854 44,735,550 $897 0.04% 0.46% -15.07%
745 VPRC VapersCoin VPRC $37,758 $0.000048 780,124,964 $1,250 -1.48% -26.13% -32.77%
746 CRTM Corethum CRTM $36,418 $0.014567 2,500,000 $4,804 0.45% 114.94% 55.70%
747 CASH Cashcoin CASH $34,982 $0.000758 46,158,242 $1,108 -9.29% -3.23% -41.42%
748 LBTC LiteBitcoin LBTC $33,227 $0.010422 3,188,280 $18,743 9.99% 21.06% 37.33%
749 SDP SydPak SDP $31,208 $0.195281 159,809 $761 0.94% 6.32% 45.92%
750 VLTC Vault Coin VLTC $30,468 $0.001004 30,352,470 $1,219 1.01% -5.61% -11.27%
751 XCS CybCSec XCS $29,452 $0.002489 11,834,082 $615 -7.77% -24.46% -15.39%
752 NTWK Network Token NTWK $27,522 $0.002358 11,671,310 $1,108 0.45% -52.38% -28.53%
753 GSR GeyserCoin GSR $25,146 $0.536566 46,864 $5,102 1.49% 45.15% 310.74%
754 CREVA CrevaCoin CREVA $23,948 $0.000658 36,390,750 $1,975 1.05% 34.04% -29.58%
755 XRC Rawcoin XRC $23,698 $0.033620 704,882 $3,675 6.75% 19.82% 96.87%
756 CTO Crypto CTO $18,321 $0.001493 12,269,086 $1,913 0.94% -86.77% -84.74%
757 LVPS LevoPlus LVPS $14,311 $0.009457 1,513,256 $3,388 0.94% -15.28% 3.63%
758 HMC HarmonyCoin HMC $7,033 $0.012531 561,235 $7,583 0.94% 19.16% 13.63%
759 UNITY SuperNET UNITY $44,209,848 $54.17 816,061 3.88% 16.93% -16.22%
760 PPY Peerplays PPY $17,136,368 $4.48 3,825,355 LowVol 0.55% 7.24% 2.63%
761 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
762 ECN E-coin ECN $12,997,367 $2.74 4,738,256 LowVol 3.67% 60.21% -39.33%
763 ECOB Ecobit ECOB $6,487,733 $0.014597 444,444,444 LowVol 1.02% 8.69% 32.62%
764 YASH YashCoin YASH $5,641,235 $0.564108 10,000,275 LowVol 0.93% -15.08% 28.60%
765 PGL Prospectors Gold PGL $5,425,637 $0.084118 64,500,000 LowVol 1.00% 22.31%
766 XC XCurrency XC $4,967,835 $0.846162 5,871,021 LowVol 0.94% 7.30% -33.66%
767 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -1.60%
768 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 24.62%
769 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,812,357 $0.463564 6,066,814 LowVol 1.00% -3.01% 87.56%
770 JNS Janus JNS $2,425,307 $0.105355 23,020,335 LowVol 1.00% 30.71% -51.50%
771 SIFT Smart Investm… SIFT $2,215,290 $3.06 722,935 LowVol 0.45% 15.34% -11.06%
772 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,092,621 $4.49 465,952 LowVol -3.68% 0.48% -18.38%
773 HTC HitCoin HTC $1,825,114 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 7.35% 47.27%
774 RC RussiaCoin RC $1,824,902 $0.217824 8,377,873 LowVol 1.01% 5.61% 39.36%
775 MBI Monster Byte MBI $1,787,214 $0.106238 16,822,736 LowVol 1.02% 24.36% 80.18%
776 NKA IncaKoin NKA $1,753,595 $0.000154 11,411,138,833 LowVol 1.33% 14.10% 37.91%
777 SHORTY Shorty SHORTY $1,675,730 $0.016757 100,000,000 LowVol 1.00% 7.30% 40.91%
778 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,641,921 $0.054731 30,000,000 LowVol 0.93% -18.19% -48.97%
779 SDC ShadowCash SDC $1,276,327 $0.190635 6,695,133 LowVol 1.00% -0.33% 39.60%
780 BTSR BTSR BTSR $1,222,969 $0.372372 3,284,266 LowVol -1.07% 9.19% 66.50%
781 DCY Dinastycoin DCY $1,179,285 $0.000830 1,420,858,063 LowVol -7.58% 7.35% 22.19%
782 CNO Coin(O) CNO $1,169,111 $0.011117 105,168,000 LowVol -29.06% -26.54% -3.97%
783 METAL MetalCoin METAL $1,135,913 $0.014766 76,925,527 LowVol 0.93% 19.38% 46.66%
784 INPAY InPay INPAY $1,088,400 $0.108840 10,000,000 LowVol 1.00% 7.14% 20.39%
785 GOOD Goodomy GOOD $1,027,858 $0.002329 441,349,000 LowVol 0.29% 25.54% 57.25%
786 CARBON Carboncoin CARBON $1,016,885 $0.000066 15,392,009,913 LowVol 1.41% 12.51% -17.55%
787 PIGGY Piggycoin PIGGY $1,010,495 $0.002073 487,547,264 LowVol 15.60% 97.69% 71.13%
788 OPAL Opal OPAL $871,064 $0.057519 15,143,824 LowVol 0.11% -17.87% 49.81%
789 SMC SmartCoin SMC $866,692 $0.036746 23,586,345 LowVol 0.45% 1.63% 26.75%
790 DSH Dashcoin DSH $863,548 $0.049135 17,574,970 LowVol 1.01% 6.04% 10.11%
791 TROLL Trollcoin TROLL $843,473 $0.001490 566,085,146 LowVol 1.00% 20.51% 78.99%
792 VAL Valorbit VAL $736,573 $0.000138 5,323,325,288 LowVol 22.31%
793 TES TeslaCoin TES $735,658 $0.010008 73,505,484 LowVol 1.94% -3.92% -1.66%
794 AU AurumCoin AU $723,785 $2.44 296,216 LowVol 2.73% 13.37% 50.31%
795 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $721,736 $0.132958 5,428,300 LowVol 1.42% 48.91% 69.13%
796 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $718,027 $0.000031 22,890,656,164 LowVol -1.60% -65.68% -34.07%
797 J Joincoin J $659,560 $0.269384 2,448,402 LowVol -0.78% 20.02% 168.46%
798 V Version V $639,462 $0.001362 469,505,496 LowVol 0.03% 8.70% 14.99%
799 ITI iTicoin ITI $616,317 $19.26 32,000 LowVol -0.62% 18.57% -3.20%
800 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
801 BPC Bitpark Coin BPC $577,385 $0.007698 75,000,000 LowVol 0.79% -12.97% -21.10%
802 RIYA Etheriya RIYA $564,224 $0.356758 1,581,531 LowVol 1.00% -14.58% 16.05%
803 FUNK The Cypherfunks FUNK $562,678 $0.000012 46,325,794,999 LowVol 13.28% 32.18% 118.37%
804 UNIC UniCoin UNIC $562,603 $0.189468 2,969,382 LowVol 0.40% 20.23% 92.92%
805 SAC SACoin SAC $558,645 $0.079639 7,014,737 LowVol 1.00% -5.15% 6.67%
806 WAY WayGuide WAY $547,739 $0.005475 100,040,708 LowVol 1.00% 18.03% 46.66%
807 UNI Universe UNI $539,492 $0.046144 11,691,456 LowVol -0.49% -6.17% -7.29%
808 VIDZ PureVidz VIDZ $531,562 $0.004243 125,279,775 LowVol 1.07% -30.44% 78.58%
809 USC Ultimate Secu… USC $527,608 $0.051011 10,343,113 LowVol -10.84% -17.32% -2.92%
810 NYAN Nyancoin NYAN $523,596 $0.001642 318,929,301 LowVol 0.09% 9.19% 61.34%
811 C2 Coin2.1 C2 $521,375 $0.005215 99,976,323 LowVol 1.00% 22.05% 156.13%
812 UFR Upfiring UFR $502,288 $0.034881 14,400,000 LowVol 0.46% 30.85% 51.44%
813 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
814 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -51.56%
815 FUCK FuckToken FUCK $477,246 $0.009286 51,392,878 LowVol 0.45% 4.70% 47.55%
816 LOT LottoCoin LOT $463,084 $0.000032 14,491,014,421 LowVol -0.67% 17.63% 59.30%
817 PR Prototanium PR $442,808 $2.26 195,945 LowVol 1.00% 28.13% 79.49%
818 STV Sativacoin STV $439,495 $0.062016 7,086,814 LowVol 1.00% 22.18% 64.62%
819 SWING Swing SWING $437,319 $0.157017 2,785,168 LowVol 1.01% 3.83% 74.68%
820 BBT BitBoost BBT $435,583 $0.089573 4,862,878 LowVol 0.45% -4.65% -22.01%
821 FNC FinCoin FNC $425,980 $0.033076 12,878,667 LowVol 1.01% -20.98% -8.40%
822 GUN Guncoin GUN $424,133 $0.002149 197,384,878 LowVol 0.93% 2.82% 16.24%
823 XGR GoldReserve XGR $421,506 $0.024547 17,171,382 LowVol 1.70% -4.28% 2.56%
824 JET Jetcoin JET $418,507 $0.085891 4,872,509 LowVol 1.00% -7.12% 33.30%
825 BERN BERNcash BERN $406,672 $0.005709 71,234,301 LowVol -5.32% 8.22% 56.43%
826 FLY Flycoin FLY $395,085 $1.87 210,806 LowVol 1.00% 51.22%
827 GLC GlobalCoin GLC $378,447 $0.005807 65,171,010 LowVol 1.00% -14.64%
828 XPTX PlatinumBAR XPTX $376,682 $0.879943 428,075 LowVol 0.71% 13.07% 23.40%
829 STS Stress STS $375,055 $0.000664 565,134,332 LowVol 0.94% 7.30%
830 Q2C QubitCoin Q2C $370,648 $0.001493 248,219,162 LowVol 2.84% 20.71% 26.66%
831 MCRN MACRON MCRN $360,557 $0.000898 401,421,401 LowVol -1.40% 99.36% 114.41%
832 ROC Rasputin Onli… ROC $359,644 $0.331887 1,083,633 LowVol 0.45% 4.70% -24.74%
833 ECA Electra ECA $354,320 $0.000016 22,003,627,285 LowVol -39.72% 4.14% 97.55%
834 FRC Freicoin FRC $353,474 $0.011946 29,589,827 LowVol 1.00% 5.36% 57.59%
835 I0C I0Coin I0C $353,372 $0.016839 20,985,459 LowVol 0.96% -18.73% -15.92%
836 SH Shilling SH $347,517 $0.008753 39,701,725 LowVol 6.81% 24.28%
837 MAD SatoshiMadness MAD $331,941 $0.000166 2,000,683,485 LowVol 0.94% 7.30%
838 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 19.40%
839 ICN iCoin ICN $320,035 $0.010950 29,226,113 LowVol 1.01% -31.90% -25.61%
840 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $319,228 $0.024065 13,265,080 LowVol 0.23% 8.69% 54.47%
841 CAT Catcoin CAT $309,202 $0.049774 6,212,100 LowVol 1.00% 19.37% 99.67%
842 TRI Triangles TRI $301,305 $4.13 72,891 LowVol 0.94% -7.49% 27.26%
843 BLC Blakecoin BLC $300,515 $0.019872 15,122,697 LowVol 0.93% 5.56% 73.00%
844 WMC WMCoin WMC $300,274 $0.026048 11,527,489 LowVol 1.01% 1.49% 46.92%
845 LANA LanaCoin LANA $281,849 $0.000335 841,525,112 LowVol 0.95% -9.47% 19.58%
846 YAC Yacoin YAC $278,525 $0.002323 119,909,162 LowVol 1.00% 105.30%
847 TTC TittieCoin TTC $263,949 $0.000210 1,259,816,434 LowVol 1.00% -19.78% 35.50%
848 SPACE SpaceCoin SPACE $261,976 $0.012467 21,013,257 LowVol 0.70% 8.76% 46.42%
849 SHDW Shadow Token SHDW $253,868 $0.036267 7,000,000 LowVol 1.20% 17.71% -30.00%
850 ARI Aricoin ARI $250,519 $0.001786 140,262,505 LowVol 0.45% 28.31% 55.53%
851 EVIL Evil Coin EVIL $247,174 $0.011759 21,020,383 LowVol 0.82% 11.56% 9.39%
852 GAIA GAIA GAIA $235,927 $0.009789 24,101,381 LowVol 1.01% 5.41%
853 HODL HOdlcoin HODL $235,729 $0.001493 157,865,190 LowVol 1.01% 20.72% 17.58%
854 GRT Grantcoin GRT $229,068 $0.005304 43,186,560 LowVol 2.67% 0.89% 39.38%
855 HMP HempCoin HMP $225,086 $0.000166 1,356,645,470 LowVol 1.01% 7.30% 46.68%
856 RUPX Rupaya RUPX $223,493 $0.036594 6,107,395 LowVol 19.86% 1991.79% 181.28%
857 CYP Cypher CYP $222,835 $0.035008 6,365,285 LowVol 1.01% 60.69%
858 ACOIN Acoin ACOIN $221,647 $0.181665 1,220,085 LowVol 1.02% 14.04% 23.23%
859 BUMBA BumbaCoin BUMBA $218,633 $0.009727 22,477,200 LowVol 28.99% 4.84% 143.48%
860 KED Darsek KED $217,608 $0.014932 14,572,949 LowVol 2.84% 37.96% 37.05%
861 XRA Ratecoin XRA $214,928 $0.001868 115,032,982 LowVol 0.44% 50.53% 54.13%
862 WYV Wyvern WYV $209,137 $0.117301 1,782,909 LowVol 1.29% -15.96% 1.19%
863 RED RedCoin RED $209,024 $0.002821 74,107,896 LowVol 1.00% 5.65% 42.70%
864 FIRE Firecoin FIRE $208,997 $2.12 98,412 LowVol 1.00% -2.41% 46.07%
865 HAL Halcyon HAL $208,979 $0.039282 5,319,955 LowVol 0.41% -12.55% 46.14%
866 OHM OHM OHM $208,307 $0.006968 29,893,101 LowVol 1.00% 7.30% 46.66%
867 FRK Franko FRK $200,601 $0.215522 930,767 LowVol 1.00% 48.37%
868 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 115.38%
869 LEA LeaCoin LEA $191,515 $0.000608 315,115,091 LowVol -0.04% 30.51% 27.20%
870 DLC Dollarcoin DLC $188,867 $0.020739 9,106,714 LowVol 0.94% 7.30% 46.66%
871 E4ROW E4ROW E4ROW $188,788 $0.032764 5,762,000 LowVol 0.45% 4.70% 45.56%
872 PHO Photon PHO $185,198 $0.000009 20,577,537,720 LowVol -1.40% 3.49% 127.54%
873 RBX Ripto Bux RBX $179,422 $0.000471 381,236,123 LowVol 0.94% 4.44% 30.06%
874 IMS Independent M… IMS $176,894 $0.032948 5,368,934 LowVol 0.95% -16.18% 79.66%
875 BITZ Bitz BITZ $175,398 $0.088100 1,990,891 LowVol 0.94%
876 ARCO AquariusCoin ARCO $174,483 $0.116509 1,497,594 LowVol -0.04% 5.93% 51.13%
877 ANTI AntiBitcoin ANTI $173,863 $0.009955 17,465,159 LowVol 1.01% 53.37% 7.92%
878 XCRE Creatio XCRE $170,232 $0.008296 20,520,514 LowVol 1.00% 4.65% 82.25%
879 CON PayCon CON $168,192 $0.007299 23,042,604 LowVol 7.65% -30.21% 64.69%
880 TEK TEKcoin TEK $167,834 $0.000119 1,414,054,562 LowVol 0.84% -3.26% -20.05%
881 DUO ParallelCoin DUO $159,944 $0.529899 301,838 LowVol 0.54% 5.84% -23.31%
882 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 0.85% 40.05%
883 BOST BoostCoin BOST $149,492 $0.012609 11,855,487 LowVol 0.94% 4.56% -26.92%
884 TSE Tattoocoin (S… TSE $145,289 $0.001607 90,421,856 LowVol 1.11% 70.88% 34.91%
885 URC Unrealcoin URC $144,515 $0.020573 7,024,402 LowVol 1.01% -9.48% -24.26%
886 AMBER AmberCoin AMBER $140,265 $0.003210 43,699,481 LowVol 3.79% -51.20%
887 VOT VoteCoin VOT $139,402 $0.008462 16,474,625 LowVol 10.91% 9.45% -21.46%
888 BITGOLD bitGold BITGOLD $136,851 $1714.64 79.8131 LowVol 1.11% 23.92% 9.43%
889 SOON SoonCoin SOON $136,528 $0.010955 12,462,620 LowVol 1.01% 6.95% 37.98%
890 DRM Dreamcoin DRM $135,747 $0.055415 2,449,632 LowVol 0.94% -23.47% 49.83%
891 CRX Chronos CRX $135,685 $0.001840 73,729,962 LowVol 0.96% 7.51% 116.00%
892 PX PX PX $133,259 $0.001387 96,083,592 LowVol -30.20%
893 BAS BitAsean BAS $133,078 $0.026616 5,000,000 LowVol 2.12% 3.91% 11.63%
894 ARG Argentum ARG $130,267 $0.015145 8,601,154 LowVol 0.36% 15.49% 5.15%
895 BIGUP BigUp BIGUP $128,339 $0.000061 2,119,689,096 LowVol -50.06% -60.85% -48.10%
896 XPY PayCoin XPY $127,554 $0.010784 11,827,603 LowVol 0.93% -14.54% -12.20%
897 JIN Jin Coin JIN $127,452 $0.012941 9,848,485 LowVol 1.00% 248.75% -32.25%
898 611 SixEleven 611 $124,591 $0.288595 431,717 LowVol 1.00% 27.59% 70.63%
899 MARS Marscoin MARS $116,609 $0.004124 28,279,074 LowVol 0.65% -1.33% 6.89%
900 CF Californium CF $116,213 $0.048281 2,407,016 LowVol 4.27% 10.07% 42.24%
901 ALL Allion ALL $115,386 $0.018613 6,199,359 LowVol 1.01% 19.19% 35.77%
902 URO Uro URO $114,577 $0.094903 1,207,310 LowVol 0.94% 1.50% 66.41%
903 VEC2 VectorAI VEC2 $113,206 $0.006802 16,641,848 LowVol 1.01% 33.30% 38.75%
904 EMD Emerald Crypto EMD $109,878 $0.005748 19,117,129 LowVol -38.09% -35.77% -41.00%
905 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
906 POP PopularCoin POP $106,374 $0.000032 3,372,875,244 LowVol 0.13% 41.91% 36.89%
907 GCC GuccioneCoin GCC $104,335 $0.005143 20,285,537 LowVol 0.94% 14.70% 49.79%
908 AMMO Ammo Rewards AMMO $103,235 $0.001327 77,777,777 LowVol 0.94% -21.96% -33.54%
909 ZMC ZetaMicron ZMC $99,606 $0.000166 600,344,291 LowVol 1.01% 7.30% 47.29%
910 WARP WARP WARP $97,035 $0.088598 1,095,224 LowVol 1.01% 46.58%
911 MRJA GanjaCoin MRJA $96,096 $0.021585 4,451,920 LowVol 0.94% 27.32% -18.99%
912 NRO Neuro NRO $95,818 $0.002489 38,501,054 LowVol 1.00% -1.62% 27.21%
913 ADCN Asiadigicoin ADCN $95,137 $0.003816 24,931,054 LowVol 0.94% 7.50% 43.44%
914 MND MindCoin MND $94,776 $0.005973 15,867,695 LowVol 0.94% 7.30% 46.27%
915 FXE FuturXe FXE $93,743 $0.398194 235,421 LowVol 0.94% 7.21% -11.76%
916 BVC BeaverCoin BVC $93,317 $0.029955 3,115,258 LowVol 0.93% 0.37% 28.15%
917 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $92,586 $0.001161 79,719,140 LowVol 0.94% 7.30% -1.50%
918 GPU GPU Coin GPU $92,133 $0.002276 40,477,042 LowVol 1.01% -19.85% -11.99%
919 ARB ARbit ARB $91,354 $0.011614 7,865,875 LowVol 0.94% 45.26%
920 BTQ BitQuark BTQ $88,900 $0.009789 9,081,731 LowVol 0.94% 12.27% 21.23%
921 MAY Theresa May Coin MAY $86,986 $0.003442 25,268,800 LowVol 0.94% 11.31% 1.15%
922 DRS Digital Rupees DRS $84,749 $0.000166 510,802,961 LowVol 0.94% 7.30% 38.07%
923 SOIL SOILcoin SOIL $83,824 $0.014701 5,702,048 LowVol 0.85% 15.32% 41.90%
924 $$$ Money $$$ $82,424 $0.001796 45,887,218 LowVol 1.01% 10.76% 10.96%
925 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
926 ICOB ICOBID ICOB $80,151 $0.000751 106,701,874 LowVol 0.60% -3.74% 43.22%
927 BENJI BenjiRolls BENJI $79,538 $0.003927 20,255,346 LowVol 4.97% 57.81% 65.83%
928 EMP EMoneyPower EMP $78,182 $0.008498 9,200,000 LowVol 7.76%
929 ATX Artex Coin ATX $77,729 $0.004139 18,781,750 LowVol 1.01% 20.33% 5.00%
930 JWL Jewels JWL $77,014 $0.003816 20,181,636 LowVol 1.01%
931 CAGE CageCoin CAGE $74,875 $7.4e-07 101,168,328,395 LowVol 1.12% -26.01% -58.34%
932 PRX Printerium PRX $74,031 $0.006262 11,821,728 LowVol 11.46% -47.56% 51.76%
933 BLZ BlazeCoin BLZ $73,944 $0.000122 608,557,394 LowVol -0.31% 19.09% 71.80%
934 PONZI PonziCoin PONZI $69,720 $0.080966 861,099 LowVol 0.94% 15.09% 118.86%
935 VIP VIP Tokens VIP $69,228 $0.000830 83,450,403 LowVol 1.01% 34.12% 51.73%
936 BLRY BillaryCoin BLRY $67,136 $0.007466 8,992,012 LowVol 1.00% -28.99% -47.80%
937 CXT Coinonat CXT $67,020 $0.007772 8,623,200 LowVol 0.88% 20.28% 43.93%
938 SPT Spots SPT $65,538 $0.002925 22,406,021 LowVol -1.40% 3.46% -4.76%
939 EXN ExchangeN EXN $65,476 $0.012838 5,100,000 LowVol 0.65% -13.14% 12.07%
940 CNC CHNCoin CNC $65,280 $0.001319 49,505,655 LowVol -10.65% -31.65%
941 ZYD Zayedcoin ZYD $65,264 $0.010453 6,243,840 LowVol 1.00% 73.33% 99.96%
942 BSC BowsCoin BSC $63,538 $0.011448 5,550,102 LowVol 1.00% 7.32% 10.01%
943 CRT CRTCoin CRT $63,130 $0.796388 79,270 LowVol 0.94% 7.30% 46.66%
944 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 40.86%
945 EREAL eREAL EREAL $61,260 $0.000895 68,427,562 LowVol 0.45% 25.46% 77.29%
946 ORLY Orlycoin ORLY $60,802 $0.001659 36,646,779 LowVol 0.94% 33.71%
947 GPL Gold Pressed … GPL $60,491 $0.235808 256,527 LowVol 0.78% 14.24% -16.77%
948 FLAX Flaxscript FLAX $58,250 $0.010429 5,585,681 LowVol -1.03% -3.22% -54.87%
949 CWXT CryptoWorldX … CWXT $57,991 $0.000973 59,630,200 LowVol 4.10% -10.24% 12.41%
950 RBT Rimbit RBT $57,578 $0.000499 115,499,623 LowVol 1.08% 18.23% 6.95%
951 IMPS ImpulseCoin IMPS $57,103 $0.002821 20,245,510 LowVol 0.94% 21.75% 28.54%
952 KIC KibiCoin KIC $56,508 $0.003844 14,701,000 LowVol 1.34% 125.99% -44.07%
953 LUNA Luna Coin LUNA $53,614 $0.032322 1,658,726 LowVol 1.00% -8.60% 74.00%
954 SFC Solarflarecoin SFC $53,481 $0.003797 14,083,450 LowVol 1.69% 21.42% -4.83%
955 G3N G3N G3N $50,185 $0.006637 7,561,891 LowVol 0.94% -2.45% 33.34%
956 DLISK DAPPSTER DLISK $49,774 $0.000498 100,000,000 LowVol 0.94% 7.30% 46.75%
957 DIBC DIBCOIN DIBC $48,344 $0.009669 5,000,000 LowVol 1.20% -7.67% -37.70%
958 DIX Dix Asset DIX $48,195 $4.8e-07 100,000,000,000 LowVol -2.57% 55.78% 112.62%
959 SONG SongCoin SONG $48,193 $0.001480 32,565,300 LowVol -1.92% -12.56% 88.40%
960 CESC CryptoEscudo CESC $47,818 $0.000332 144,105,100 LowVol 1.00% 7.30% -18.12%
961 VTA Virtacoin VTA $47,680 $0.000009 5,201,310,113 LowVol -1.56% 335.33% 363.29%
962 ITZ Interzone ITZ $47,455 $0.024887 1,906,816 LowVol -3.80% 2.13% 26.47%
963 TOR Torcoin TOR $47,265 $0.149489 316,179 LowVol 1.00% 61.13% -18.89%
964 FUZZ FuzzBalls FUZZ $46,942 $0.009719 4,829,945 LowVol 1.00% 25.71% 19.81%
965 XBTS Beatcoin XBTS $46,309 $0.030373 1,524,686 LowVol -4.71% -40.55% 10.27%
966 GRIM Grimcoin GRIM $44,666 $0.002207 20,241,244 LowVol 1.00% 130.18% 32.10%
967 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol -0.39% -14.70%
968 ROOFS Roofs ROOFS $43,138 $0.000332 130,000,000 LowVol 1.00% 7.30% 46.88%
969 VRS Veros VRS $42,899 $0.000088 486,609,040 LowVol 2.29% 59.39% 127.82%
970 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 0.12% 36.84%
971 HVCO High Voltage HVCO $40,998 $0.027439 1,494,171 LowVol 8.20% 46.11%
972 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,462 $0.015430 2,622,273 LowVol 1.01% 11.27% 12.80%
973 STEPS Steps STEPS $40,172 $0.002157 18,625,017 LowVol 1.00%
974 DPAY DPAY DPAY $40,053 $0.000504 79,541,001 LowVol 8.55% 48.75%
975 BOAT BOAT BOAT $40,005 $0.002157 18,547,845 LowVol 9.35% 4.35% 25.31%
976 BNX BnrtxCoin BNX $39,842 $0.001501 26,535,001 LowVol 0.30% 12.18% 62.73%
977 MTM MTMGaming MTM $39,705 $0.013235 2,999,967 LowVol -1.51% 0.75% 53.87%
978 UET Useless Ether… UET $39,261 $0.009900 3,965,716 LowVol -13.90% 3.60% 7.03%
979 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,464 $0.005076 7,577,048 4.02%
980 BIOS BiosCrypto BIOS $38,001 $0.001825 20,821,709 LowVol -20.71% -5.11%
981 BRAIN Braincoin BRAIN $36,846 $0.003650 10,094,424 LowVol -17.70% -20.58% -37.96%
982 IMX Impact IMX $36,338 $0.000332 109,509,108 LowVol 1.00% 7.30% 193.31%
983 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 1.31%
984 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,842 $0.000498 70,000,000 LowVol 0.94% 7.30% 13.69%
985 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 0.36%
986 RIDE Ride My Car RIDE $33,607 $0.000332 101,276,976 LowVol 0.94% 10.64%
987 LIR LetItRide LIR $30,116 $0.000830 36,302,895 LowVol 1.00% 22.21%
988 ZNE Zonecoin ZNE $28,702 $0.011116 2,581,970 LowVol 1.01% 7.30% 3.89%
989 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol -0.58% 48.43%
990 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -3.60%
991 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol
992 ALTC Antilitecoin ALTC $26,142 $0.000830 31,512,613 LowVol -4.45% -10.58% 22.21%
993 SCS Speedcash SCS $25,891 $0.098885 261,831 LowVol 0.94% -8.26% 43.53%
994 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 -0.81% 22.41%
995 XOC Xonecoin XOC $25,783 $0.061388 420,000 LowVol 1.00% 20.67% 112.20%
996 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -2.57%
997 WBB Wild Beast Block WBB $24,992 $0.147860 169,027 LowVol 0.45% -15.39% -2.32%
998 PLACO PlayerCoin PLACO $23,308 $0.000664 35,120,000 LowVol 1.01% -15.09% 14.09%
999 IBANK iBank IBANK $23,280 $0.005143 4,526,324 LowVol 0.94% 18.80% 85.93%
1000 COXST CoExistCoin COXST $22,523 $0.000831 27,100,000 LowVol 1.00% -70.97% -36.05%
1001 RSGP RSGPcoin RSGP $19,755 $11.44 1,727 LowVol 0.94% 6.50% 13.69%
1002 JS JavaScript Token JS $19,290 $0.002414 7,991,996 LowVol 0.45% 5.13% -22.86%
1003 ELS Elysium ELS $19,270 $0.004812 4,005,012 LowVol 1.00% 7.30% 25.09%
1004 SLFI Selfiecoin SLFI $17,890 $0.000166 107,829,281 LowVol 1.01% 7.30% 46.66%
1005 GBT GameBet Coin GBT $17,639 $0.000830 21,262,780 LowVol 1.01% -54.38%
1006 JOBS JobsCoin JOBS $17,597 $0.000166 106,019,270 LowVol 7.35% -47.70%
1007 P7C P7Coin P7C $17,531 $0.000498 35,220,238 LowVol 0.94%
1008 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 39.91%
1009 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 12.73%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $15,165 $0.010950 1,384,879 LowVol 1.00% 7.30% 63.56%
1011 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $13,836 $0.001022 13,532,750 LowVol 0.97% -25.38% 38.84%
1012 ARGUS Argus ARGUS $13,556 $0.011805 1,148,324 LowVol 0.09% 3.08% 33.10%
1013 BIOB BioBar BIOB $13,373 $0.015098 885,756 LowVol 0.94% -14.35% -25.26%
1014 DAS DAS DAS $12,791 $0.004694 2,724,838 LowVol -3.07%
1015 VOLT Bitvolt VOLT $12,537 $0.000830 15,112,554 LowVol 1.00% 34.12% 66.31%
1016 CCM100 CCMiner CCM100 $11,934 $0.003551 3,360,417 LowVol -1.51% 61.98% 38.80%
1017 GEERT GeertCoin GEERT $10,732 $0.002108 5,091,200 LowVol -27.92% 5.05%
1018 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -20.56%
1019 CONX Concoin CONX $9,385 $0.012609 744,266 LowVol 1.00% 122.37% 79.77%
1020 TSTR Tristar Coin TSTR $9,176 $0.001825 5,027,857 LowVol 0.94% 7.30% -61.72%
1021 TRADE Tradecoin TRADE $9,172 $0.001161 7,897,754 LowVol -4.82%
1022 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,210 $0.000776 9,286,323 LowVol -49.01% -75.86% -55.38%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,207 $0.034025 211,827 LowVol -1.58% -0.74% 64.23%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -6.90%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,806 LowVol 29.87%
1026 MRNG MorningStar MRNG $5,477 $0.000167 32,697,831 LowVol 0.97% 5.10%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,572 $0.003318 1,377,917 LowVol 1.01% 7.30% 64.92%
1028 MGM Magnum MGM $3,942 $0.000995 3,960,151 LowVol 0.94% -40.05% -76.78%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -3.46%
1030 XNG Enigma XNG $3,297 $0.198267 16,627 LowVol 1.00% -14.51% 75.25%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $2,900 $0.000498 5,826,388 LowVol 1.00% 7.30% 119.98%
1032 NANOX Project-X NANOX $2,592 $33112.70 0.078264 LowVol 7.07% -45.87%
1033 ULA Ulatech ULA $2,080 $0.010419 199,586 LowVol 1.00% -69.92% -52.13%
1034 EBT Ebittree Coin EBT $1,887 $0.001492 1,264,511 LowVol 35.37% 96.02% -30.57%
1035 TOKEN SwapToken TOKEN $1,768 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol 0.63% -18.00% -27.99%
1036 SOJ Sojourn SOJ $956 $0.001971 485,214 LowVol 1.00% 74.52% -63.42%
1037 ABN Abncoin ABN $921 $0.013605 67,700 LowVol 1.01% 7.30% 10.30%
1038 DMB Digital Money… DMB $546 $0.001296 421,300 LowVol 0.94% 25.21% 32.31%
1039 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1040 ENV Environ ENV $239 $0.000002 132,717,518 LowVol -1.56% 81.95%
1041 CALC CaliphCoin CALC $106 $0.001212 87,140 LowVol 0.94% -9.28% 55.29%
1042 FAL Falcoin FAL $33 $0.000166 196,766 LowVol 0.94% -32.32% 38.91%
1043 APW AppleCoin APW $14 $0.000166 82,569 LowVol 0.94% 7.30%
1044 FDC Future Digita… FDC $7 $0.000003 2,753,201 LowVol
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.99 $19,619,500 0.00% 10.53% 31.63%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $37.02 $9,256,860 -2.54% -11.75% -17.98%
1047 CMT CyberMiles CMT $0.204262 $6,703,100 1.47% -10.78%
1048 ITC IoT Chain ITC $0.861584 $5,013,620 -7.06% -6.78%
1049 ORME Ormeus Coin ORME $3.20 $4,722,780 -0.48% -2.51% 19.13%
1050 ERO Eroscoin ERO $0.169135 $4,577,510 -0.97% 11.17%
1051 AI POLY AI AI $20.66 $4,324,920 3.84% 5.50% 36.56%
1052 ETN Electroneum ETN $0.109859 $2,330,140 -1.95% 1.02% 31.77%
1053 REC Regalcoin REC $29.05 $2,293,780 -3.89% -1.59% -38.48%
1054 NULS Nuls NULS $0.851215 $2,249,540 5.12% 1.01% 17.25%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $4.37 $2,049,700 0.68% -10.44% -9.78%
1056 FRST FirstCoin FRST $17.37 $1,866,400 0.99% 7.28% 6.57%
1057 FRGC Fargocoin FRGC $10.43 $1,716,560 0.32% -3.30% 0.87%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.48 $1,341,770 0.37% -2.34% -19.18%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.85 $790,864 3.03% 12.95% 46.48%
1060 STC Santa Coin STC $0.681409 $765,267 2.00% 3.26%
1061 TSL Energo TSL $0.030757 $750,453 -0.12% -0.58% 0.69%
1062 WC WINCOIN WC $0.711650 $654,760 0.65% 6.48% -39.38%
1063 RYZ ANRYZE RYZ $0.018627 $646,687 -3.53% 4.53% -3.55%
1064 B2X SegWit2x [Fut… B2X $202.38 $567,619 0.77% -3.96% -6.98%
1065 BTE BitSerial BTE $6.62 $548,697 0.96% -3.25% -16.91%
1066 UGT UG Token UGT $0.448062 $415,078 0.93% 8.32% 3.83%
1067 XIN Infinity Econ… XIN $0.026546 $398,913 -5.83% -13.39% 0.32%
1068 BSR BitSoar BSR $0.184994 $315,572 0.99% -7.39% -12.21%
1069 LLT LLToken LLT $0.366323 $249,082 3.96% 4.99% -33.59%
1070 THS TechShares THS $0.922979 $244,340 -5.48% -3.83% 14.25%
1071 SBC StrikeBitClub SBC $1.31 $235,113 2.11% 34.42%
1072 XCPO Copico XCPO $0.029004 $219,499 7.23% 42.03% 18.88%
1073 BOT Bodhi BOT $0.426081 $194,584 -2.28% 2.89% -2.41%
1074 GBG Golos Gold GBG $0.173672 $191,803 5.34% 6.50% 32.51%
1075 CAPP Cappasity CAPP $0.019616 $168,133 4.68% 3.19%
1076 TER TerraNova TER $27.88 $146,382 -1.35% 13.58% 1397.15%
1077 XID Sphre AIR XID $0.181385 $143,626 0.13% 5.89% 1.68%
1078 ADK Aidos Kuneen ADK $38.36 $104,304 -16.95% -5.79% 42.53%
1079 QBT Qbao QBT $0.240014 $94,032 -1.31% 11.25% -4.78%
1080 INF InfChain INF $0.013273 $91,789 -0.94% 9.43% -4.15%
1081 MKR Maker MKR $396.69 $89,107 -9.04% -2.12% 0.04%
1082 SUR Suretly SUR $2.68 $87,273 1.23% 6.75% -15.73%
1083 ICX ICON ICX $1.97 $85,915 1.63% 6.28% 38.19%
1084 BT2 BT2 [CST] BT2 $97.22 $81,733 -8.94% 20.03% -46.66%
1085 DSR Desire DSR $0.348321 $72,844 -1.01% 4.52% 31.30%
1086 SEND Social Send SEND $0.072836 $63,714 -7.04% -3.22%
1087 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.069684 $57,309 -2.51% -18.23% -17.63%
1088 BTCM BTCMoon BTCM $0.032570 $56,385 -5.36% -13.11% -44.27%
1089 VASH VPNCoin VASH $0.007134 $52,719 -0.98% -12.07% 18.62%
1090 SNOV Snovio SNOV $0.005169 $36,430 -2.03% 3.28%
1091 MSD MSD MSD $0.008969 $34,929 2.61% 0.02% -25.86%
1092 BT1 BT1 [CST] BT1 $16336.30 $26,370 1.02% 6.39% 42.90%
1093 VIU Viuly VIU $0.011532 $24,187 3.79% -0.95% 36.93%
1094 WISH MyWish WISH $0.141431 $22,034 -4.18% -6.79% 16.50%
1095 B3 B3Coin B3 $0.000131 $21,276 42.86% 23.61% 274.86%
1096 BCDN BlockCDN BCDN $0.084857 $21,268 -7.01% 0.39%
1097 COR CORION COR $0.724686 $21,254 1.58% -11.65% -6.63%
1098 XID International… XID $0.008628 $19,579 0.93% 7.41%
1099 CMP Compcoin CMP $9.62 $18,927 -2.42%
1100 FOR FORCE FOR $0.014488 $16,621 20.19% 39.87% 76.86%
1101 FRD Farad FRD $0.108771 $11,207 0.53% 57.09% -8.91%
1102 WILD Wild Crypto WILD $0.141357 $11,189 3.93% -20.69% -12.65%
1103 DAY Chronologic DAY $3.35 $10,850 0.53% -4.47% -43.48%
1104 BTU Bitcoin Unlim… BTU $78.62 $8,815 0.13% -11.07% -35.12%
1105 SKR Sakuracoin SKR $0.009962 $8,328 0.12% -1.36% 784.91%
1106 EVR Everus EVR $1.34 $8,179 -1.49% -1.65% -23.45%
1107 BOS BOScoin BOS $1.38 $8,057 0.13% 19.13% 13.02%
1108 AKY Akuya Coin AKY $0.114647 $7,844 1.08% -3.82% -35.89%
1109 MCR Macro MCR $1.49 $7,763 0.90% -6.33% -18.95%
1110 XYLO XYLO XYLO $0.880987 $7,165 1.00% 23.47%
1111 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000424 $7,083 0.41% -3.81% -38.17%
1112 NUKO Nekonium NUKO $0.061388 $6,997 -25.25% -22.61%
1113 BPL Blockpool BPL $0.171229 $6,970 4.13% 0.94% 12.53%
1114 DEUS DeusCoin DEUS $0.295659 $6,943 1.00% 4.85% -15.55%
1115 SND Sand Coin SND $0.647071 $6,880 1.41% -16.39% 7.10%
1116 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003653 $6,579 0.86% -2.27% 41.89%
1117 PLX PlexCoin PLX $0.023175 $5,408 5.74% -25.05% -72.44%
1118 GLS GlassCoin GLS $0.794563 $5,403 12.98% 23.27% -41.24%
1119 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042429 $5,235 0.45% -12.13% -26.80%
1120 SHND StrongHands SHND $2.9e-08 $5,134 2.63% 37.69% 6.75%
1121 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.241698 $4,860 2.16% -12.12% -53.57%
1122 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005657 $4,790 0.45% 0.37% 30.92%
1123 ACC AdCoin ACC $0.118443 $4,475 5.48% 18.37% 60.47%
1124 MOTO Motocoin MOTO $0.018810 $4,337 5.22% 172.40% 544.06%
1125 BON Bonpay BON $1.42 $4,333 -3.48% -1.10%
1126 TCOIN T-coin TCOIN $0.000323 $4,211 1.00% 39.98% 35.03%
1127 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002588 $4,158 -6.71% -6.10% 15.49%
1128 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005035 $3,970 0.72% 6.53% -60.95%
1129 ONG onG.social ONG $0.169715 $3,868 0.45% -24.62% 31.43%
1130 STU bitJob STU $0.036612 $3,773 -27.01% 16.22% 21.52%
1131 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.128915 $3,491 0.94% 6.68% 30.67%
1132 AIB Advanced Inte… AIB $0.014619 $3,386 0.94% -5.06% 243.82%
1133 ELC Elacoin ELC $0.110323 $3,045 1.00% 20.37% 28.70%
1134 BUB Bubble BUB $0.027874 $2,902 9.40% 12.64%
1135 MCI Musiconomi MCI $0.023922 $2,833 0.50% -23.76% -29.17%
1136 PEC Peacecoin PEC $0.077980 $2,746 1.01% -25.55% 46.60%
1137 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.010441 $2,672 -0.81% 8.11% 148.71%
1138 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.78 $2,369 1.01% 6.78% 32.98%
1139 ABC Alphabit ABC $25.19 $2,343 0.99% 5.76% 40.08%
1140 XRY Royalties XRY $0.000165 $2,314 7.66% 8.26% -20.22%
1141 ACES Aces ACES $0.000332 $2,298 101.88% 114.60% 193.31%
1142 OX OX Fina OX $0.000188 $2,264 4.95% -0.12% -1.21%
1143 ANI Animecoin ANI $0.000332 $2,156 0.94% 54.50% 123.73%
1144 PRES President Trump PRES $0.000967 $1,987 1.00% -80.79% -67.55%
1145 CASH Cash Poker Pro CASH $0.060810 $1,953 0.45% 48.40% 21.60%
1146 SISA SISA SISA $0.013242 $1,906 0.48% 25.71% 32.17%
1147 GARY President Joh… GARY $0.228132 $1,881 1.01% 35.27% 18.55%
1148 DMC DynamicCoin DMC $0.002343 $1,850 4.85% 15.06% -40.61%
1149 MEN PeopleCoin MEN $0.000166 $1,848 0.94% 7.30%
1150 HYTV Hyper TV HYTV $0.003738 $1,848 0.41% 5.99% 1.72%
1151 BLX Blockchain Index BLX $3.39 $1,813 0.46% 15.97% 19.26%
1152 PLC PlusCoin PLC $0.000717 $1,714 0.45% -3.83% 17.29%
1153 ZBC Zilbercoin ZBC $0.027739 $1,714 -11.58% -8.90% -18.39%
1154 DFS DFSCoin DFS $0.005759 $1,644 4.74% 13.13% -29.39%
1155 MINEX Minex MINEX $0.017215 $1,549 0.96% 2.07% 14.44%
1156 MGC GulfCoin MGC $0.003816 $1,543 -3.27% 22.79% 41.53%
1157 FLASH Flash FLASH $0.005641 $1,516 1.00% -11.02% 36.81%
1158 BAT BatCoin BAT $0.000005 $1,512 -1.38% 21.81% 157.64%
1159 XOT Internet of T… XOT $2321.14 $1,484 0.94% 7.25% 8.31%
1160 GAY GAY Money GAY $0.012564 $1,448 -23.95% -14.84% 62.70%
1161 ETT EncryptoTel [… ETT $0.099407 $1,150 7.09% -15.22% 10.19%
1162 PNX Phantomx PNX $0.020134 $1,112 7.02% 32.44% 4.45%
1163 VULC Vulcano VULC $0.004071 $1,100 1.00% -40.17% -47.78%
1164 APC AlpaCoin APC $0.030236 $1,093 0.98% 11.11% 3.12%
1165 LKC LinkedCoin LKC $0.000166 $1,092 0.94% -46.35% -26.67%
1166 MGC MergeCoin MGC $0.012609 $1,000 1.00% 3.06% -16.06%
1167 EFYT Ergo EFYT $16.69 $904 1.14% 56.50%
1168 HNC Huncoin HNC $0.001991 $815 -17.42% -0.95% 3.52%
1169 TIE TIES Network TIE $0.103715 $785 0.45% -1.76% 49.03%
1170 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002207 $783 -2.43% -12.70% 27.97%
1171 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004998 $778 1.00% 17.96% 55.29%
1172 UR UR UR $0.001179 $722 -10.80% 5.54% 116.84%
1173 BTBc Bitbase BTBc $0.004314 $686 1.01% 5.60% -48.47%
1174 NAMO NamoCoin NAMO $0.000206 $674 0.87% 31.48% 23.51%
1175 IBTC iBTC IBTC $0.008185 $649 0.45% -27.29% 84.83%
1176 TCR TheCreed TCR $0.000664 $633 0.93% 179.46%
1177 LDCN LandCoin LDCN $0.001266 $632 -16.56% 3.61% -59.28%
1178 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002323 $622 1.01% 3.91% 45.71%
1179 EGOLD eGold EGOLD $0.018716 $621 0.45% 58.62% 130.52%
1180 XQN Quotient XQN $0.004480 $615 1.00% -45.00% -25.29%
1181 DUB Dubstep DUB $0.002655 $613 1.01% 17.91%
1182 EAG EA Coin EAG $4.48 $579 1.00% 60.20% 55.24%
1183 ACN Avoncoin ACN $0.000166 $571 -49.53% -64.23% -56.91%
1184 FRN Francs FRN $0.030441 $561 0.98% -1.57% 10.10%
1185 REGA Regacoin REGA $0.000166 $539 -82.19% -86.59% -89.62%
1186 RHFC RHFCoin RHFC $0.000995 $518 0.94% -28.50% -2.49%
1187 BSN Bastonet BSN $0.000664 LowVol 1.00% -28.47% -9.78%
1188 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.018250 LowVol 1.00% 28.27% -35.43%
1189 WIC Wi Coin WIC $0.002509 LowVol 1.00% -20.69% 0.13%
1190 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006815 LowVol 1.00% 11.38% 289.40%
1191 EVC EventChain EVC $0.141424 LowVol 0.45% 4.70% 50.13%
1192 MAVRO Mavro MAVRO $0.045295 LowVol 0.94% 7.45% 140.95%
1193 COUPE Coupecoin COUPE $0.000124 LowVol 1.07% -18.48% 1437.47%
1194 HAT Hawala.Today HAT $0.282858 LowVol 7.24% 39.59% 62.68%
1195 WA WA Space WA $0.026546 LowVol 1.01% 7.30% 45.62%
1196 SAK Sharkcoin SAK $0.001889 LowVol 2.26% 11.71% -15.47%
1197 CC CyberCoin CC $0.000166 LowVol 1.00% -46.35% 46.66%
1198 DGPT DigiPulse DGPT $1.32 LowVol 22.28% 45.93% 30.49%
1199 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000166 LowVol 0.94% 7.29% 25.80%
1200 TRIA Triaconta TRIA $9.43 LowVol 0.45% 4.70% 3.21%
1201 INDIA India Coin INDIA $0.000166 LowVol 1.00% -64.23% -26.67%
1202 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.089096 LowVol -11.49% -7.95% 16.85%
1203 10MT 10M Token 10MT $0.002304 LowVol 0.45% 4.70% 191.81%
1204 EXRN EXRNchain EXRN $9.4e-07 LowVol 0.45% 17.86% -27.36%
1205 QBT Cubits QBT $0.004258 LowVol -1.71% 17.56% 21.86%
1206 HDLB HODL Bucks HDLB $0.074661 LowVol 1.00% 46.32% 81.18%
1207 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 LowVol 0.45% 4.70% 207.87%
1208 QORA Qora QORA $0.232280 LowVol 0.93% 7.30% 3.61%
1209 HIGH High Gain HIGH $0.000332 LowVol 1.00% 7.30% -53.19%
1210 TOP TopCoin TOP $0.000664 LowVol 1.01% 46.18% 68.32%
1211 FAP FAPcoin FAP $0.009292 LowVol 1.00% -17.09% 46.67%
1212 EBIT eBIT EBIT $0.004573 LowVol 0.45% 33.15% 96.84%
1213 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000166 LowVol 0.94% -3.46% -44.41%
1214 XDE2 XDE II XDE2 $4.23 LowVol 1.00% 120.84%
1215 CME Cashme CME $0.000166 LowVol 0.94% 46.66%
1216 NTC Natcoin NTC $0.082957 LowVol 1.00% -23.30% -47.79%
1217 GRN Granite GRN $0.016591 LowVol 1.00% 6.03% 10.64%
1218 EDRC EDRCoin EDRC $0.062320 LowVol 1.54% -1.98% 17.99%
1219 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013937 LowVol 0.94% 6.04% 34.80%
1220 CYDER Cyder CYDER $0.000332 LowVol 0.94% 7.30% 46.66%
1221 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000332 LowVol 0.94% 7.30% -2.23%
1222 DBG Digital Bulli… DBG $0.007466 LowVol 0.94% 7.62% 11.40%
1223 SKC Skeincoin SKC $0.030694 LowVol 0.94% -1.73% 110.74%
1224 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003318 LowVol 1.01% 53.31% 113.44%
1225 RCN Rcoin RCN $0.000166 LowVol 1.00% 7.30% 46.66%
1226 EUSD eUSD EUSD $0.000276 LowVol 0.45% 2.08% 51.76%
1227 MARX MarxCoin MARX $0.001443 LowVol 0.47% 29.03% 47.23%
1228 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001226 LowVol 0.94% -30.85% 6.58%
1229 STARS StarCash Network STARS $0.110696 LowVol 1.01% -33.28% -40.74%
1230 SWP Swapcoin SWP $0.066000 LowVol 0.41% -36.25% -21.49%
1231 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000498 LowVol 1.00% 26.01% -19.29%
1232 FFC FireFlyCoin FFC $0.000166 LowVol 0.94% 7.31% 46.66%
1233 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000106 LowVol 0.45% -40.96% 9.68%
1234 YEL Yellow Token YEL $0.005421 LowVol 0.45% 3.79% -17.59%
1235 ASN Aseancoin ASN $0.006637 LowVol -1.52% 4.68% -59.40%
1236 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005641 LowVol 1.00% 7.30% 34.08%
1237 9COIN 9COIN 9COIN $0.003650 LowVol 0.94% -3.32% 16.61%
1238 IQT iQuant IQT $0.160158 LowVol 1.00% 10.26% -13.77%
1239 BEST BestChain BEST $0.001584 LowVol 5.50% -11.09% 27.16%
1240 VOYA Voyacoin VOYA $3.30 LowVol 1.00% 33.26% 110.97%
1241 POKE PokeCoin POKE $0.000166 LowVol 1.01% -0.99%
1242 CYC Cycling Coin CYC $0.001493 LowVol 1.00% 19.99%
1243 TELL Tellurion TELL $0.000185 LowVol 1.02% -29.37% -26.07%
1244 LEPEN LePen LEPEN $0.000162 LowVol 0.88% 5.28% 73.92%
1245 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.128915 LowVol 1.00%
1246 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000502 LowVol 0.73% -1.51%
1247 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol -0.64% 24.92% 42.80%
1248 AV AvatarCoin AV $0.059729 LowVol 1.00% 4.68% 41.15%
1249 IRL IrishCoin IRL $0.003484 LowVol 0.93% 56.01%
1250 PRIMU Primulon PRIMU $0.000271 LowVol 1.00% -12.37% 26.45%
1251 VGC VegasCoin VGC $0.000166 LowVol 0.94% 46.84%
1252 PCN PeepCoin PCN $0.000166 LowVol 1.00% 7.30% 46.66%
1253 XAU Xaucoin XAU $0.063213 LowVol 54.74% 114.42%
1254 YES Yescoin YES $0.000166 LowVol 1.00% 7.58% 58.26%
1255 IPY Infinity Pay IPY $0.002145 LowVol 0.45% 19.09% 24.98%
1256 HCC Happy Creator… HCC $0.000664 LowVol 0.93% 7.31% 17.33%
1257 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004314 LowVol 1.00% 30.91%
1258 FUDD DimonCoin FUDD $0.000731 LowVol -22.19% -45.91% -43.67%
1259 MONETA Moneta MONETA $0.000664 LowVol 0.94% 43.08% 95.57%
1260 AXIOM Axiom AXIOM $0.024389 LowVol 1.00% 7.30% 40.91%
1261 BGR Bongger BGR $0.000203 LowVol -1.56% 26.40% 72.52%
1262 WOW Wowcoin WOW $0.000118 LowVol 1.11% -23.75% -2.61%
1263 BXC Bitcedi BXC $0.003531 LowVol 0.70% 8.41% 6.31%
1264 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000830 LowVol 1.01% 16.19%
1265 PRN Protean PRN $0.000101 LowVol -5.93% 37.37% 11.14%
1266 CLINT Clinton CLINT $0.013273 LowVol 0.94% -0.83%
1267 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.370818 LowVol 0.94% -22.44% 46.66%
1268 QBC Quebecoin QBC $0.002655 LowVol 1.01% 7.31% 38.03%
1269 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000498 LowVol 1.00% 46.66%
1270 KARMA Karmacoin KARMA $0.000166 LowVol 0.94% 7.31% 46.25%
1271 DON Donationcoin DON $0.000658 LowVol 0.93% 3.97% 39.64%
1272 GBRC Global Busine… GBRC $0.000166 LowVol 0.94%
1273 WINK Wink WINK $0.000332 LowVol 0.94% 114.60%
1274 MAGN Magnetcoin MAGN $0.667141 LowVol 0.94% 5.49% 27.32%
1275 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003816 LowVol 0.94% 1.94%
1276 IFC Infinitecoin IFC $0.000021 LowVol -1.41% -2.76% 68.09%
1277 EGG EggCoin EGG $0.062715 LowVol 0.94% 7.30% 45.88%
1278 LTH LAthaan LTH $0.001161 LowVol 1.01% 50.22% 105.32%
1279 FUTC FutCoin FUTC $0.003318 LowVol 0.94% -24.82% 73.10%
1280 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 0.99% -8.03% -98.53%
1281 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006139 LowVol 1.00% -32.50% -13.87%
1282 BET BetaCoin BET $0.001825 LowVol 0.94% 19.84%
1283 NBE BitCentavo NBE $0.000002 LowVol -1.56%
1284 STEX STEX STEX $1.30 LowVol 1.32% 14.35% 62.82%
1285 MBL MobileCash MBL $0.000664 LowVol 1.00% 7.58%
1286 OPES Opescoin OPES $0.001991 LowVol 1.01% -3.75%
1287 BIT First Bitcoin BIT $0.011282 LowVol 0.94% -16.03% -8.32%
1288 PDG PinkDog PDG $0.000332 LowVol 1.00% 193.67%
1289 FBL Faceblock FBL $0.001675 LowVol 0.46% 2.65%
1290 X2 X2 X2 $0.000166 LowVol 1.01% 7.30% 46.76%
1291 TURBO TurboCoin TURBO $0.000166 LowVol 1.00% 7.30%
1292 SPORT SportsCoin SPORT $0.001493 LowVol 1.00% 7.70%
1293 TRICK TrickyCoin TRICK $0.015098 LowVol 1.00% -24.30% 41.88%
1294 DISK DarkLisk DISK $0.001327 LowVol 1.01% 7.31% 82.67%
1295 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.055321 LowVol -1.58% -1.02% 34.92%
1296 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 123.44%
1297 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 7.13% -13.84%
1298 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 32.02%
1299 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 37.37%
1300 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1301 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 92.92%
1302 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 35.32%
1303 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -1.13%
1304 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -0.77%
1305 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1306 OP Operand OP $0.000979 LowVol 8.21%
1307 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol
1308 SFE SafeCoin SFE $0.000166 LowVol 7.39% 46.78%
1309 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1310 PRM PrismChain PRM $0.001829 LowVol 7.53% 43.77%
1311 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002650 LowVol 0.83% 1.86%
1312 GAIN UGAIN GAIN $0.002323 LowVol 7.31% 58.29%
1313 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 0.08% 2.63%
1314 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 19.61%
1315 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol 19.13%
1316 TEAM TeamUp TEAM $0.000331 LowVol 6.99% 45.85%
1317 CBD CBD Crystals CBD $0.003032 LowVol 8.92%
1318 NBIT netBit NBIT $0.080531 LowVol 9.28% 25.14%
1319 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 6.26% 45.23%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol
1321 KASHH KashhCoin KASHH $0.000167 LowVol 7.87% 3841.02%
1322 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol
1323 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -14.90%
1324 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1325 DASHS Dashs DASHS $0.056821 LowVol 8.08% 35.59%
1326 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 25.77%
1327 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -92.39%
1328 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 7.54%
1329 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 6.23% 6.62%
1330 BITOK Bitok BITOK $0.000164 LowVol -0.13% 6.17% 44.89%
1331 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol 21.52%
1332 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 42.39%
1333 XTD XTD Coin XTD $0.000167 LowVol 7.83%
1334 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1335 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003941 LowVol 6.19% -0.47%
1336 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1337 UNC UNCoin UNC $0.000149 31.58%
1338 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1339 FC Facecoin FC $0.003480 -13.35%
1340 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -10.21%

Quay lại phần 1

Phản hồi