Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 22h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1340 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16518.70 trên tổng giá trị $276,429,905,569

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $471.25 trên tổng giá trị $45,368,743,190

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1381.29 trên tổng giá trị $23,274,183,984

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.13 trên tổng giá trị $11,490,022,284

    + Đồng LTC Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $182.23 trên tổng giá trị $9,886,889,721

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng MUT Mutual Coin (MUT) đang có giá hiện tại $0.004935 trên tổng giá trị $1,780,269 đã biến động tăng 156.54% trong 1h qua

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.030565 trên tổng giá trị $186,670 đã biến động tăng 109.17% trong 1h qua

    + Đồng VOT VoteCoin (VOT) đang có giá hiện tại $0.008226 trên tổng giá trị $135,515 đã biến động tăng 108.39% trong 1h qua

    + Đồng QCN QuazarCoin (QCN) đang có giá hiện tại $0.032903 trên tổng giá trị $198,895 đã biến động tăng 100.05% trong 1h qua

    + Đồng ANI Animecoin (ANI) đang có giá hiện tại $0.000329 trên tổng giá trị đã biến động tăng 99.88% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.030565 trên tổng giá trị $186,670 đã biến động tăng 1656.43% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.52 trên tổng giá trị $9,959,465 đã biến động tăng 724.71% trong 24h qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.005531 trên tổng giá trị $8,710,539 đã biến động tăng 483.39% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.009758 trên tổng giá trị $294,955 đã biến động tăng 389.15% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000009 trên tổng giá trị $48,340 đã biến động tăng 341.82% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000167 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3847.61% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000123 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1481.72% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $28.29 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1424.23% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.385103 trên tổng giá trị $29,119,371 đã biến động tăng 827.83% trong 7 ngày qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.009758 trên tổng giá trị $294,955 đã biến động tăng 795.74% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 22h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 XCT C-Bit XCT $156,857 $0.000998 157,223,250 $569 -4.27% 2.50% 33.89%
702 TAJ TajCoin TAJ $154,216 $0.019099 8,074,669 $2,322 8.27% 31.06% 84.08%
703 BIP BipCoin BIP $153,932 $0.094596 1,627,261 $1,004 -0.01% 14.11% 103.82%
704 CRDNC Credence Coin CRDNC $153,622 $0.044827 3,427,006 $819,040 -14.16% 85.13% -98.94%
705 SCORE Scorecoin SCORE $150,572 $0.004962 30,346,591 $3,467 -0.01% -20.04% 33.21%
706 ACP AnarchistsPrime ACP $139,842 $0.031819 4,394,874 $919 -0.06% 3.87% 79.20%
707 MONK Monkey Project MONK $139,432 $1.32 105,797 $10,410 8.67% 40.38% -70.60%
708 GP GoldPieces GP $137,666 $0.112826 1,220,161 $508 -4.06% 16.63% -2.93%
709 UNITS GameUnits UNITS $137,351 $0.039549 3,472,983 $2,108 1.22% 18.07% 45.92%
710 EGAS ETHGAS EGAS $137,198 $0.013507 10,157,540 $3,961 0.85% 40.87% 98.54%
711 CMT Comet CMT $136,885 $0.156829 872,830 $2,393 2.30% -1.01% 98.34%
712 GLT GlobalToken GLT $135,745 $0.005133 26,447,200 $700 -9.26% -9.98% 148.94%
713 XCXT CoinonatX XCXT $134,538 $0.008311 16,188,165 $970 -0.28% 27.49% 4.65%
714 CJ Cryptojacks CJ $133,967 $0.000330 406,568,581 $579 -0.05% -25.18% 0.28%
715 VUC Virta Unique … VUC $132,150 $0.002148 61,528,150 $1,044 -0.87% 15.82% 68.66%
716 AERM Aerium AERM $128,690 $0.176436 729,386 $6,436 24.92% -32.08% -64.95%
717 NEVA NevaCoin NEVA $126,362 $0.050934 2,480,885 $1,748 -0.01% 12.01% 30.94%
718 REE ReeCoin REE $123,001 $0.000048 2,560,000,000 $1,218 1.26% -43.57% 24.10%
719 MAR Marijuanacoin MAR $112,962 $0.073915 1,528,254 $700 1.52% -4.49% -35.87%
720 SCRT SecretCoin SCRT $112,004 $0.026487 4,228,672 $783 -0.01% 0.03% 19.45%
721 SGR Sugar Exchange SGR $109,735 $0.031353 3,500,000 $1,805 11.80% -1.46% -8.33%
722 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $106,495 $0.013262 8,030,000 $1,449 -0.05% 26.18% 2.14%
723 PRC PRCoin PRC $99,262 $0.006252 15,878,000 $27,446 -0.06% -11.15% -39.48%
724 MST MustangCoin MST $99,043 $0.157126 630,343 $1,058 -3.67% 2.36% 14.77%
725 BITEUR bitEUR BITEUR $98,883 $1.10 89,549 $625 1.31% -10.44% -11.21%
726 XCO X-Coin XCO $89,725 $0.007245 12,384,976 $2,345 0.04% 0.43% 15.31%
727 300 300 Token 300 $88,839 $296.13 300 $1,492 -0.06% 31.71% 19.96%
728 EOT EOT Token EOT $85,151 $0.010308 8,260,903 $5,445 -11.32% -15.46% -22.94%
729 BRAT BRAT BRAT $81,804 $0.000511 160,000,000 $754 -11.91% 16.17% 125.31%
730 WOMEN WomenCoin WOMEN $80,142 $0.001812 44,220,400 $1,796 -2.85% 23.06% -23.37%
731 KURT Kurrent KURT $75,377 $0.007599 9,919,485 $711 0.40% -2.67% 3.69%
732 OS76 OsmiumCoin OS76 $71,334 $0.079789 894,026 $3,581 39.69% 88.32% 143.96%
733 CPN CompuCoin CPN $71,285 $0.003634 19,615,019 $698 0.10% 2.68% 10.48%
734 KRONE Kronecoin KRONE $70,118 $0.018561 3,777,762 $698 0.00% 2.42% 68.12%
735 PRX Printerium PRX $66,479 $0.005623 11,821,728 $895 -0.32% -55.87% 31.43%
736 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $58,623 $0.066799 877,602 $99,247 -11.43% 78.26% 443.27%
737 WORM HealthyWormCoin WORM $55,301 $0.000494 112,049,580 $1,804 -0.06% -16.68% 118.13%
738 ITZ Interzone ITZ $51,680 $0.027112 1,906,172 $652 9.89% 15.13% 36.08%
739 ERY Eryllium ERY $51,131 $0.009330 5,480,084 $793 14.33% -19.95% 41.41%
740 ICON Iconic ICON $43,893 $0.074031 592,894 $791 0.02% -2.11% 8.61%
741 VPRC VapersCoin VPRC $38,235 $0.000049 780,124,964 $1,256 2.91% -33.02% -32.76%
742 MSCN Master Swiscoin MSCN $38,153 $0.000853 44,735,420 $862 -10.74% 5.02% -16.51%
743 CRTM Corethum CRTM $36,230 $0.014492 2,500,000 $4,779 0.11% 114.16% 68.51%
744 CASH Cashcoin CASH $33,975 $0.000736 46,158,242 $1,099 10.21% -4.09% -43.99%
745 LBTC LiteBitcoin LBTC $31,124 $0.009762 3,188,280 $16,197 3.08% 15.01% 47.90%
746 SDP SydPak SDP $30,944 $0.193633 159,809 $757 -0.01% 7.15% 44.74%
747 VLTC Vault Coin VLTC $30,211 $0.000995 30,352,170 $1,208 0.02% -9.51% -12.02%
748 XCS CybCSec XCS $29,203 $0.002468 11,834,082 $610 -24.93% -23.17% -16.10%
749 NTWK Network Token NTWK $27,380 $0.002346 11,671,310 $1,103 0.11% -52.56% -29.10%
750 XOC Xonecoin XOC $25,566 $0.060870 420,000 $661 -0.01% 20.96% 111.69%
751 GSR GeyserCoin GSR $24,664 $0.526281 46,864 $4,953 5.45% 42.14% 310.29%
752 CREVA CrevaCoin CREVA $23,746 $0.000653 36,390,750 $1,959 32.20% 34.71% -30.69%
753 XRC Rawcoin XRC $22,595 $0.032054 704,882 $3,468 19.49% 20.24% 89.44%
754 CTO Crypto CTO $18,165 $0.001481 12,268,603 $1,897 -0.06% -86.72% -85.35%
755 LVPS LevoPlus LVPS $14,190 $0.009377 1,513,256 $6,113 -0.06% -4.00% 2.11%
756 HMC HarmonyCoin HMC $6,973 $0.012425 561,235 $7,519 -0.36% 18.89% 11.66%
757 UNITY SuperNET UNITY $42,666,432 $52.28 816,061 LowVol -0.01% 12.50% -21.64%
758 PPY Peerplays PPY $17,068,583 $4.46 3,825,355 LowVol -0.06% 8.02% 3.13%
759 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
760 ECOB Ecobit ECOB $6,372,356 $0.014338 444,444,444 LowVol -0.99% 9.54% 31.84%
761 YASH YashCoin YASH $5,593,644 $0.559349 10,000,275 LowVol -0.06% -13.16% 28.77%
762 PGL Prospectors Gold PGL $5,379,861 $0.083409 64,500,000 LowVol -0.06% 16.52%
763 XC XCurrency XC $4,925,915 $0.839023 5,871,013 LowVol 7.56% -34.55%
764 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -1.74%
765 IXC Ixcoin IXC $3,524,256 $0.167829 20,999,088 LowVol -1.42% 21.31% 13.46%
766 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 24.63%
767 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,788,624 $0.459653 6,066,803 LowVol -0.06% -2.78% 85.60%
768 JNS Janus JNS $2,404,865 $0.104467 23,020,335 LowVol 0.02% 12.62% -54.22%
769 SIFT Smart Investm… SIFT $2,203,831 $3.05 722,935 LowVol -0.12% 14.92% -11.64%
770 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,169,401 $4.66 465,952 LowVol -0.73% 2.62% -14.44%
771 HTC HitCoin HTC $1,825,114 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 8.51% 46.69%
772 RC RussiaCoin RC $1,808,364 $0.215850 8,377,873 LowVol -0.04% 7.25% 38.81%
773 MBI Monster Byte MBI $1,771,922 $0.105329 16,822,736 LowVol 0.05% 24.27% 85.10%
774 NKA IncaKoin NKA $1,718,973 $0.000151 11,411,135,012 LowVol -0.33% 12.99% 35.02%
775 SHORTY Shorty SHORTY $1,661,590 $0.016616 100,000,000 LowVol -0.06% 7.56% 39.84%
776 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,628,175 $0.054273 30,000,000 LowVol 0.03% -12.57% -49.38%
777 ORB Orbitcoin ORB $1,338,717 $0.432431 3,095,794 LowVol 3.48% 13.04% 34.20%
778 SDC ShadowCash SDC $1,265,561 $0.189027 6,695,133 LowVol -0.09% 42.31%
779 BTSR BTSR BTSR $1,237,968 $0.376939 3,284,266 LowVol 1.30% 10.65% 66.91%
780 DCY Dinastycoin DCY $1,168,853 $0.000823 1,420,858,063 LowVol 0.03% 7.57% 25.09%
781 METAL MetalCoin METAL $1,126,328 $0.014642 76,925,527 LowVol -0.06% 19.66% 45.42%
782 INPAY InPay INPAY $1,079,210 $0.107921 10,000,000 LowVol 0.03% 7.39% 19.11%
783 GOOD Goodomy GOOD $1,025,439 $0.002323 441,349,000 LowVol -0.04% 26.61% 56.48%
784 PIGGY Piggycoin PIGGY $1,010,339 $0.002072 487,547,177 LowVol 96.98% 101.48% 87.53%
785 CARBON Carboncoin CARBON $999,029 $0.000065 15,392,009,909 LowVol 28.78% 10.74% -19.58%
786 OPAL Opal OPAL $870,641 $0.057492 15,143,813 LowVol 1.16% -17.02% 49.81%
787 SMC SmartCoin SMC $863,095 $0.036593 23,586,345 LowVol 0.82% 2.25% 26.39%
788 DSH Dashcoin DSH $856,223 $0.048718 17,574,970 LowVol 2.58% 3.51% 8.33%
789 TROLL Trollcoin TROLL $836,286 $0.001477 566,083,109 LowVol 28.22% 20.93% 75.49%
790 VAL Valorbit VAL $736,559 $0.000138 5,323,227,341 LowVol 22.31%
791 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $728,447 $0.000032 22,890,516,164 LowVol 3.23% -69.85% -36.86%
792 TES TeslaCoin TES $721,499 $0.009816 73,505,483 LowVol -13.81% -5.38% -5.23%
793 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $711,520 $0.131076 5,428,300 LowVol -0.64% 40.85% 69.22%
794 ECA Electra ECA $705,405 $0.000032 22,003,004,478 LowVol -2.60% 109.60% 152.65%
795 AU AurumCoin AU $704,516 $2.38 296,216 LowVol 0.91% 8.95% 46.21%
796 J Joincoin J $665,867 $0.271960 2,448,402 LowVol 0.06% 20.80% 168.39%
797 V Version V $639,993 $0.001363 469,499,026 LowVol 0.72% 9.80% 13.28%
798 FLT FlutterCoin FLT $632,024 $0.001962 322,214,524 LowVol 11.77% 41.95% 78.51%
799 ITI iTicoin ITI $621,120 $19.41 32,000 LowVol 4.69% 20.23% -2.69%
800 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
801 BPC Bitpark Coin BPC $573,410 $0.007645 75,000,000 LowVol -0.23% -17.49% -21.25%
802 UNIC UniCoin UNIC $559,574 $0.188448 2,969,382 LowVol 0.84% 20.89% 91.97%
803 RIYA Etheriya RIYA $559,463 $0.353748 1,581,531 LowVol -0.01% -14.37% 15.07%
804 SAC SACoin SAC $553,931 $0.078967 7,014,733 LowVol 2.07% -4.76% 8.54%
805 CHESS ChessCoin CHESS $546,304 $0.010111 54,032,769 LowVol -0.19% 5.84% 80.20%
806 WAY WayGuide WAY $543,118 $0.005429 100,040,708 LowVol -0.06% 18.31% 45.68%
807 UNI Universe UNI $535,018 $0.045770 11,689,220 LowVol 0.05% -7.42% -6.82%
808 USC Ultimate Secu… USC $523,158 $0.050580 10,343,113 LowVol -8.22% -17.12% -3.72%
809 NYAN Nyancoin NYAN $523,028 $0.001640 318,929,301 LowVol 6.43% 10.47% 64.02%
810 VIDZ PureVidz VIDZ $520,264 $0.004153 125,279,775 LowVol -1.58% -21.53% 74.80%
811 C2 Coin2.1 C2 $516,976 $0.005171 99,976,323 LowVol -0.06% 21.16% 157.76%
812 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
813 UFR Upfiring UFR $499,692 $0.034701 14,400,000 LowVol 0.11% 30.36% 49.47%
814 FUNK The Cypherfunks FUNK $495,389 $0.000011 46,325,307,499 LowVol 2.64% 16.94% 91.71%
815 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -51.39%
816 FUCK FuckToken FUCK $474,779 $0.009238 51,392,878 LowVol -0.12% 4.31% 46.58%
817 LOT LottoCoin LOT $463,672 $0.000032 14,491,014,421 LowVol 1.98% 19.88% 56.48%
818 PR Prototanium PR $439,029 $2.24 195,944 LowVol -0.02% 24.34% 77.96%
819 STV Sativacoin STV $435,974 $0.061519 7,086,813 LowVol -0.01% 5.14% 64.44%
820 SWING Swing SWING $433,589 $0.155686 2,785,025 LowVol 0.02% 4.15% 72.59%
821 BBT BitBoost BBT $433,331 $0.089110 4,862,878 LowVol 0.11% -9.99% -22.52%
822 BERN BERNcash BERN $429,861 $0.006034 71,234,301 LowVol 8.43% 15.79% 63.08%
823 FNC FinCoin FNC $422,338 $0.032794 12,878,667 LowVol -0.65% -23.29% -10.01%
824 GUN Guncoin GUN $420,462 $0.002130 197,380,528 LowVol -0.05% -1.24% 14.40%
825 JET Jetcoin JET $414,977 $0.085167 4,872,509 LowVol -0.01% 24.81%
826 XGR GoldReserve XGR $414,758 $0.024154 17,171,382 LowVol 0.36% -5.58% 1.72%
827 FLY Flycoin FLY $391,751 $1.86 210,806 LowVol 0.03% 48.49%
828 GLC GlobalCoin GLC $375,255 $0.005758 65,171,010 LowVol -0.55% -14.30%
829 XPTX PlatinumBAR XPTX $374,218 $0.874388 427,977 LowVol 2.22% 14.14% 22.26%
830 STS Stress STS $371,891 $0.000658 565,134,332 LowVol 0.02% 7.74%
831 Q2C QubitCoin Q2C $367,521 $0.001481 248,219,047 LowVol 12.43% 21.00% 23.91%
832 MCRN MACRON MCRN $365,544 $0.000911 401,421,401 LowVol 3.14% 103.80% 121.56%
833 ROC Rasputin Onli… ROC $357,784 $0.330171 1,083,633 LowVol -0.12% 4.31% -25.24%
834 FRC Freicoin FRC $350,481 $0.011845 29,588,954 LowVol -0.06% 14.92% 53.77%
835 I0C I0Coin I0C $349,299 $0.016645 20,985,457 LowVol -0.38% -18.66% -18.06%
836 SH Shilling SH $347,506 $0.008753 39,700,525 LowVol 0.41% 7.74% 22.46%
837 MAD SatoshiMadness MAD $329,140 $0.000165 2,000,683,485 LowVol -0.01% 7.56%
838 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 19.39%
839 ICN iCoin ICN $317,333 $0.010858 29,225,956 LowVol -37.15% -31.74% -26.27%
840 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $315,939 $0.023817 13,265,030 LowVol -1.28% 10.70% 53.10%
841 TRI Triangles TRI $298,762 $4.10 72,891 LowVol 0.02% -7.51% 25.81%
842 BLC Blakecoin BLC $297,994 $0.019705 15,122,697 LowVol -0.06% 6.58% 71.72%
843 WMC WMCoin WMC $297,740 $0.025829 11,527,489 LowVol 0.10% 1.73% 45.29%
844 EVO Evotion EVO $292,924 $0.092357 3,171,638 LowVol 1.08% 8.47% 19.32%
845 LANA LanaCoin LANA $279,229 $0.000332 841,512,403 LowVol -0.14% -9.46% 22.58%
846 YAC Yacoin YAC $276,168 $0.002303 119,906,065 LowVol -0.06% 102.71%
847 BIGUP BigUp BIGUP $268,975 $0.000127 2,119,680,635 LowVol -22.33% -17.24% 6.25%
848 TTC TittieCoin TTC $261,705 $0.000208 1,259,816,434 LowVol 0.12% -18.64% 38.37%
849 SPACE SpaceCoin SPACE $259,089 $0.012330 21,012,884 LowVol -0.22% 7.52% 44.28%
850 SHDW Shadow Token SHDW $251,418 $0.035917 7,000,000 LowVol 1.25% 16.81% -30.52%
851 ARI Aricoin ARI $249,481 $0.001779 140,262,505 LowVol 2.82% 29.34% 56.37%
852 EVIL Evil Coin EVIL $245,369 $0.011673 21,020,383 LowVol 1.93% 14.19% 8.30%
853 GAIA GAIA GAIA $233,936 $0.009706 24,101,381 LowVol 0.02% 5.21%
854 HODL HOdlcoin HODL $233,719 $0.001481 157,851,275 LowVol -0.06% 11.61% 21.82%
855 GRT Grantcoin GRT $223,245 $0.005169 43,186,090 LowVol -0.04% -0.60% 33.75%
856 HMP HempCoin HMP $223,187 $0.000165 1,356,645,470 LowVol -0.06% 7.56% 45.42%
857 CYP Cypher CYP $220,955 $0.034713 6,365,285 LowVol -0.06% 58.53%
858 ACOIN Acoin ACOIN $218,889 $0.179405 1,220,085 LowVol -0.86% 12.18% 23.02%
859 XRA Ratecoin XRA $214,212 $0.001862 115,024,475 LowVol 3.90% 58.07% 54.86%
860 KED Darsek KED $210,967 $0.014477 14,572,276 LowVol 1.25% 35.22% 32.05%
861 HAL Halcyon HAL $208,294 $0.039154 5,319,806 LowVol 0.02% -22.23% 45.32%
862 RED RedCoin RED $207,261 $0.002797 74,107,896 LowVol -0.06% 5.83% 44.07%
863 FIRE Firecoin FIRE $207,234 $2.11 98,412 LowVol -0.06% 1.20% 44.66%
864 WYV Wyvern WYV $206,773 $0.115983 1,782,788 LowVol -0.01% -16.00% 0.06%
865 OHM OHM OHM $206,548 $0.006910 29,892,962 LowVol -0.01% 7.56% 45.42%
866 FRK Franko FRK $198,909 $0.213704 930,767 LowVol -0.06% 46.52%
867 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 112.87%
868 LEA LeaCoin LEA $189,672 $0.000602 315,111,491 LowVol -0.03% 30.62% 24.58%
869 E4ROW E4ROW E4ROW $187,812 $0.032595 5,762,000 LowVol 0.11% 4.31% 44.60%
870 PHO Photon PHO $187,751 $0.000009 20,576,587,447 LowVol -9.02% 5.48% 130.99%
871 DLC Dollarcoin DLC $187,273 $0.020564 9,106,714 LowVol -0.06% 7.56% 45.42%
872 RUPX Rupaya RUPX $186,670 $0.030565 6,107,352 LowVol 109.17% 1656.43% 152.33%
873 RBX Ripto Bux RBX $177,901 $0.000467 381,236,123 LowVol -3.47% 11.80% 28.07%
874 EMD Emerald Crypto EMD $177,716 $0.009296 19,117,129 LowVol 15.10% 5.05% -4.43%
875 IMS Independent M… IMS $175,221 $0.032636 5,368,934 LowVol -0.16% -16.36% 72.26%
876 ARCO AquariusCoin ARCO $174,186 $0.116315 1,497,533 LowVol -0.40% 6.87% 50.35%
877 BITZ Bitz BITZ $173,918 $0.087357 1,990,891 LowVol -0.06%
878 ANTI AntiBitcoin ANTI $172,396 $0.009871 17,465,159 LowVol -0.06% 13.23% 8.49%
879 BUMBA BumbaCoin BUMBA $169,640 $0.007547 22,477,074 LowVol -0.06% -17.63% 85.32%
880 XCRE Creatio XCRE $168,796 $0.008226 20,520,514 LowVol -0.06% -6.07% 83.18%
881 TEK TEKcoin TEK $165,518 $0.000117 1,414,054,562 LowVol 1.72% -6.63% -22.15%
882 DUO ParallelCoin DUO $159,179 $0.527364 301,838 LowVol 0.78% 5.42% -28.18%
883 CON PayCon CON $156,334 $0.006785 23,042,604 LowVol -0.08% -34.36% 53.61%
884 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 2.27% 39.01%
885 BOST BoostCoin BOST $148,230 $0.012503 11,855,487 LowVol -0.06% 7.81% -29.15%
886 MNC Mincoin MNC $144,423 $0.035829 4,030,919 LowVol -24.37% -23.96% -21.02%
887 URC Unrealcoin URC $143,296 $0.020400 7,024,402 LowVol -0.06% -9.27% -24.74%
888 TSE Tattoocoin (S… TSE $141,032 $0.001560 90,421,856 LowVol -2.24% 67.61% 31.98%
889 AMBER AmberCoin AMBER $140,265 $0.003210 43,699,481 LowVol 4.99% -50.98%
890 VOT VoteCoin VOT $135,515 $0.008226 16,474,625 LowVol 108.39% 6.20% -22.88%
891 SOON SoonCoin SOON $135,369 $0.010862 12,462,620 LowVol -0.06% 6.91% 36.80%
892 BITGOLD bitGold BITGOLD $134,926 $1690.53 79.8131 LowVol -0.06% 21.37% 7.85%
893 DRM Dreamcoin DRM $134,602 $0.054948 2,449,632 LowVol 0.02% -28.08% 49.45%
894 CRX Chronos CRX $134,113 $0.001819 73,729,962 LowVol -0.38% 5.46% 116.10%
895 PX PX PX $133,247 $0.001387 96,074,558 LowVol -31.79%
896 BAS BitAsean BAS $130,227 $0.026045 5,000,000 LowVol -0.12% 1.84% 8.36%
897 ARG Argentum ARG $129,871 $0.015100 8,600,911 LowVol 0.71% 14.56% 4.03%
898 XPY PayCoin XPY $126,477 $0.010693 11,827,545 LowVol -0.06% -15.56% -12.44%
899 JIN Jin Coin JIN $126,377 $0.012832 9,848,485 LowVol -0.06% 249.56% -31.97%
900 611 SixEleven 611 $123,539 $0.286160 431,712 LowVol -5.60% 47.88% 70.02%
901 MARS Marscoin MARS $115,900 $0.004098 28,279,074 LowVol 1.11% -1.22% 6.08%
902 CF Californium CF $115,232 $0.047874 2,406,992 LowVol 12.46% 13.98% 41.08%
903 RPC RonPaulCoin RPC $114,920 $0.127848 898,883 LowVol -0.08% 36.92% 90.30%
904 ALL Allion ALL $114,410 $0.018455 6,199,359 LowVol 0.24% 15.13% 34.44%
905 URO Uro URO $113,611 $0.094102 1,207,310 LowVol 0.02% 7.56% 64.36%
906 VEC2 VectorAI VEC2 $112,250 $0.006745 16,641,665 LowVol -0.06% 33.62% 39.94%
907 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
908 POP PopularCoin POP $104,933 $0.000031 3,372,875,244 LowVol -0.27% 40.86% 35.93%
909 GCC GuccioneCoin GCC $103,455 $0.005100 20,285,537 LowVol 0.02% 14.98% 48.11%
910 AMMO Ammo Rewards AMMO $102,364 $0.001316 77,777,777 LowVol -0.01% -21.78% -34.73%
911 ZMC ZetaMicron ZMC $98,765 $0.000165 600,344,291 LowVol 0.02% 7.56% 45.44%
912 WARP WARP WARP $96,216 $0.087851 1,095,224 LowVol 0.02% 45.37%
913 MRJA GanjaCoin MRJA $95,286 $0.021403 4,451,920 LowVol -0.06% 27.84% -25.01%
914 NRO Neuro NRO $94,986 $0.002468 38,491,488 LowVol 0.10% 0.84% 24.31%
915 ADCN Asiadigicoin ADCN $94,335 $0.003784 24,931,054 LowVol 0.03% 7.73% 42.25%
916 MND MindCoin MND $93,977 $0.005923 15,867,695 LowVol -0.06% 7.56% 45.04%
917 FXE FuturXe FXE $92,952 $0.394834 235,421 LowVol -0.06% 7.47% -26.21%
918 BVC BeaverCoin BVC $92,529 $0.029702 3,115,258 LowVol 0.02% 0.62% 26.85%
919 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $91,805 $0.001152 79,719,140 LowVol -0.06% 7.63% -2.87%
920 GPU GPU Coin GPU $91,387 $0.002258 40,477,042 LowVol 0.06% -20.13% -12.22%
921 ARB ARbit ARB $90,581 $0.011516 7,865,625 LowVol 45.28%
922 BTQ BitQuark BTQ $88,150 $0.009706 9,081,731 LowVol -0.06% 13.20% 20.35%
923 MAY Theresa May Coin MAY $86,242 $0.003413 25,265,800 LowVol 0.02% 11.58% 1.03%
924 DRS Digital Rupees DRS $84,034 $0.000165 510,802,961 LowVol -0.01% 7.56% 36.91%
925 SOIL SOILcoin SOIL $83,076 $0.014570 5,702,048 LowVol 0.00% 25.98% 40.91%
926 $$$ Money $$$ $81,608 $0.001778 45,887,218 LowVol -0.43% 3.96% 9.76%
927 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
928 ICOB ICOBID ICOB $79,329 $0.000743 106,701,874 LowVol -0.06% -3.37% 41.46%
929 EMP EMoneyPower EMP $78,182 $0.008498 9,200,000 LowVol 8.94%
930 BENJI BenjiRolls BENJI $77,708 $0.003836 20,255,346 LowVol 22.54% 50.24% 64.14%
931 ATX Artex Coin ATX $77,073 $0.004104 18,781,750 LowVol 0.02% 22.10% 4.56%
932 JWL Jewels JWL $76,364 $0.003784 20,181,636 LowVol 0.00%
933 BLZ BlazeCoin BLZ $73,434 $0.000121 608,557,394 LowVol 1.74% 19.09% 73.04%
934 CAGE CageCoin CAGE $72,681 $7.2e-07 101,168,328,395 LowVol -2.21% -36.06% -59.38%
935 PONZI PonziCoin PONZI $69,132 $0.080283 861,099 LowVol 0.02% 15.35% 117.02%
936 EGO EGO EGO $69,096 $0.001152 60,000,001 LowVol 0.02% 67.50%
937 VIP VIP Tokens VIP $68,644 $0.000823 83,450,403 LowVol -0.06% 34.45% 53.14%
938 BLRY BillaryCoin BLRY $66,569 $0.007403 8,992,012 LowVol -0.06% -28.82% -45.41%
939 CXT Coinonat CXT $66,520 $0.007714 8,623,200 LowVol 2.14% 21.46% 41.99%
940 SPT Spots SPT $66,444 $0.002965 22,406,021 LowVol 3.14% 4.42% -3.00%
941 CNC CHNCoin CNC $65,273 $0.001319 49,500,551 LowVol -11.85% -31.70%
942 EXN ExchangeN EXN $65,040 $0.012753 5,100,000 LowVol -0.07% -12.85% 10.00%
943 ZYD Zayedcoin ZYD $64,714 $0.010364 6,243,840 LowVol -0.06% 73.75% 97.55%
944 BSC BowsCoin BSC $63,002 $0.011352 5,550,102 LowVol 0.02% 7.56% 9.07%
945 CRT CRTCoin CRT $62,597 $0.789669 79,270 LowVol 0.02% 7.56% 45.42%
946 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 40.88%
947 EREAL eREAL EREAL $60,943 $0.000891 68,427,562 LowVol -0.12% 53.17% 75.32%
948 ORLY Orlycoin ORLY $60,289 $0.001645 36,646,779 LowVol -0.06% 32.32%
949 GPL Gold Pressed … GPL $60,072 $0.234175 256,527 LowVol 0.23% 14.43% -15.21%
950 FLAX Flaxscript FLAX $58,962 $0.010556 5,585,680 LowVol 0.52% 2.02% -54.42%
951 BIOS BiosCrypto BIOS $58,233 $0.002797 20,821,709 LowVol -0.06% 45.44%
952 RBT Rimbit RBT $57,015 $0.000494 115,499,623 LowVol 0.10% 29.73% 6.84%
953 IMPS ImpulseCoin IMPS $56,621 $0.002797 20,245,510 LowVol -0.06% 22.06% 27.44%
954 KIC KibiCoin KIC $56,180 $0.003822 14,701,000 LowVol 0.47% 127.13% -45.33%
955 CWXT CryptoWorldX … CWXT $55,826 $0.000936 59,630,200 LowVol -0.06% -12.65% 9.22%
956 LUNA Luna Coin LUNA $53,161 $0.032050 1,658,724 LowVol 22.12% -11.09% 74.14%
957 SFC Solarflarecoin SFC $53,055 $0.003767 14,083,450 LowVol 4.58% 15.35% -5.76%
958 G3N G3N G3N $49,762 $0.006581 7,561,891 LowVol -0.06% -2.22% 32.20%
959 DIX Dix Asset DIX $49,510 $5e-07 100,000,000,000 LowVol 0.09% 59.70% 117.39%
960 DLISK DAPPSTER DLISK $49,354 $0.000494 100,000,000 LowVol -0.06% 7.56% 45.42%
961 XBTS Beatcoin XBTS $49,125 $0.032220 1,524,686 LowVol -0.02% -43.25% 12.50%
962 SONG SongCoin SONG $48,679 $0.001495 32,565,300 LowVol 0.35% -4.66% 89.83%
963 VTA Virtacoin VTA $48,340 $0.000009 5,201,310,113 LowVol 3.14% 341.82% 368.16%
964 DIBC DIBCOIN DIBC $47,957 $0.009591 5,000,000 LowVol -12.90% -6.41% -37.46%
965 CESC CryptoEscudo CESC $47,415 $0.000329 144,105,100 LowVol -0.06% 4.91% -19.45%
966 TOR Torcoin TOR $46,866 $0.148227 316,179 LowVol 61.52% -18.48%
967 FUZZ FuzzBalls FUZZ $46,546 $0.009637 4,829,945 LowVol -0.06% 18.76% 20.39%
968 UET Useless Ether… UET $46,497 $0.011725 3,965,716 LowVol 0.52% 21.29% 27.12%
969 BRAIN Braincoin BRAIN $44,838 $0.004442 10,094,424 LowVol 0.02% -0.09% -24.49%
970 GRIM Grimcoin GRIM $44,252 $0.002188 20,224,542 LowVol 87.37% 130.73% 29.10%
971 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol 0.70% -14.47%
972 ROOFS Roofs ROOFS $42,774 $0.000329 130,000,000 LowVol -0.01% 7.56% 45.60%
973 VRS Veros VRS $42,024 $0.000086 486,609,040 LowVol 46.61% 47.63% 144.92%
974 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 1.28% 36.84%
975 HVCO High Voltage HVCO $40,998 $0.027439 1,494,171 LowVol 9.38% 46.13%
976 MTM MTMGaming MTM $40,486 $0.013496 2,999,967 LowVol 0.08% 9.83% 57.26%
977 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,120 $0.015300 2,622,273 LowVol -0.06% 12.32%
978 DPAY DPAY DPAY $40,053 $0.000504 79,541,001 LowVol 9.74% 48.46%
979 STEPS Steps STEPS $39,833 $0.002139 18,625,017 LowVol -0.06%
980 BNX BnrtxCoin BNX $39,630 $0.001494 26,535,001 LowVol 13.64% 8.84% 63.57%
981 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,463 $0.005076 7,576,755 9.20%
982 BOAT BOAT BOAT $36,616 $0.001974 18,547,845 LowVol -0.06% -5.56% 11.49%
983 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 0.00% 1.98%
984 IMX Impact IMX $36,032 $0.000329 109,509,108 LowVol -0.06% 7.56% 190.84%
985 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,548 $0.000494 70,000,000 LowVol -0.06% 7.56% 17.91%
986 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 1.75%
987 RIDE Ride My Car RIDE $33,323 $0.000329 101,276,976 LowVol 0.02% 1.49%
988 LIR LetItRide LIR $29,862 $0.000823 36,302,837 LowVol -16.65% 21.20%
989 ZNE Zonecoin ZNE $28,460 $0.011022 2,581,970 LowVol -0.06% 7.56% 2.48%
990 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 0.58% 54.11%
991 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -4.01%
992 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -3.73%
993 ALTC Antilitecoin ALTC $25,921 $0.000823 31,512,613 LowVol -0.06% -10.37% 21.18%
994 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 0.35% 22.41%
995 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -2.74%
996 SCS Speedcash SCS $25,673 $0.098050 261,831 LowVol -0.01% -9.27% 42.32%
997 WBB Wild Beast Block WBB $25,015 $0.148012 169,010 LowVol -0.06% -17.10% -2.90%
998 PLACO PlayerCoin PLACO $23,111 $0.000658 35,120,000 LowVol 0.10% -22.86% 16.34%
999 IBANK iBank IBANK $23,084 $0.005100 4,526,324 LowVol 0.02% 19.08% 85.00%
1000 COXST CoExistCoin COXST $22,333 $0.000824 27,100,000 LowVol -0.01% -71.00% -40.90%
1001 RSGP RSGPcoin RSGP $19,588 $11.34 1,727 LowVol -0.01% 6.76% 12.44%
1002 JS JavaScript Token JS $19,191 $0.002401 7,991,996 LowVol 0.06% 4.74% -24.10%
1003 ELS Elysium ELS $19,108 $0.004771 4,005,012 LowVol -0.01% 7.56% 24.04%
1004 SLFI Selfiecoin SLFI $17,739 $0.000165 107,829,281 LowVol 0.02% 7.56% 45.42%
1005 FRAZ Frazcoin FRAZ $17,648 $0.001901 9,285,198 LowVol -22.93% -24.07% -3.26%
1006 JOBS JobsCoin JOBS $17,597 $0.000166 106,019,270 LowVol 8.51% -46.06%
1007 GBT GameBet Coin GBT $17,490 $0.000823 21,262,780 LowVol -0.06% -55.24%
1008 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 39.91%
1009 P7C P7Coin P7C $17,383 $0.000494 35,220,238 LowVol -0.01%
1010 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 12.99%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $15,037 $0.010858 1,384,879 LowVol -0.06% 7.56% 62.89%
1012 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $13,712 $0.001013 13,532,750 LowVol 16.06% -23.87% 36.12%
1013 ARGUS Argus ARGUS $13,532 $0.011784 1,148,324 LowVol 0.93% 3.88% 31.53%
1014 BIOB BioBar BIOB $13,260 $0.014971 885,756 LowVol -0.01% -28.28% -25.82%
1015 DAS DAS DAS $12,787 $0.004694 2,723,922 LowVol -3.45%
1016 VOLT Bitvolt VOLT $12,431 $0.000823 15,112,554 LowVol 0.02% 34.54% 64.91%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $12,168 $0.003621 3,360,417 LowVol 0.08% 76.59% 41.86%
1018 GEERT GeertCoin GEERT $10,732 $0.002108 5,091,200 LowVol -27.54% 2.76%
1019 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -20.81%
1020 CONX Concoin CONX $9,306 $0.012503 744,266 LowVol -0.06% 147.54% 78.26%
1021 TSTR Tristar Coin TSTR $9,099 $0.001810 5,027,857 LowVol 0.02% 7.56% -59.59%
1022 TRADE Tradecoin TRADE $9,094 $0.001152 7,896,429 LowVol -12.51%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,349 $0.034694 211,827 LowVol 0.08% 8.22% 71.14%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -7.38%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,806 LowVol 29.60%
1026 MRNG MorningStar MRNG $5,423 $0.000166 32,697,451 LowVol -0.16% 4.45%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,534 $0.003290 1,377,917 LowVol -0.06% 7.56% 64.32%
1028 MGM Magnum MGM $3,909 $0.000987 3,960,151 LowVol 0.02% -52.98% -77.13%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -3.24%
1030 XNG Enigma XNG $3,269 $0.196595 16,627 LowVol -0.06% -13.41% 73.78%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $2,876 $0.000494 5,826,388 LowVol -0.06% 7.56% 118.13%
1032 NANOX Project-X NANOX $2,592 $33112.70 0.078264 LowVol 0.58% 8.24% -45.87%
1033 ULA Ulatech ULA $2,062 $0.010332 199,586 LowVol -0.01% -69.85% -52.56%
1034 TOKEN SwapToken TOKEN $1,724 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -2.24% -19.53% -28.49%
1035 EBT Ebittree Coin EBT $1,395 $0.001103 1,264,511 LowVol 0.03% 46.92% -48.66%
1036 SOJ Sojourn SOJ $941 $0.001939 485,214 LowVol 71.99% -65.43%
1037 ABN Abncoin ABN $913 $0.013490 67,700 LowVol -18.79% 7.56% 8.88%
1038 DMB Digital Money… DMB $542 $0.001285 421,300 LowVol -1.90% 27.57% 33.82%
1039 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1040 ENV Environ ENV $242 $0.000002 132,717,518 LowVol 3.14% 85.19%
1041 CALC CaliphCoin CALC $105 $0.001201 87,140 LowVol 0.03% -11.66% 52.09%
1042 FAL Falcoin FAL $32 $0.000165 196,766 LowVol -0.01% -14.28% 27.48%
1043 APW AppleCoin APW $14 $0.000165 82,541 LowVol -0.01% 7.56% 42.37%
1044 FDC Future Digita… FDC $7 $0.000003 2,753,201 LowVol 0.00%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.99 $19,618,100 0.01% 12.32% 30.49%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $37.73 $9,914,740 -3.72% -10.57% -16.26%
1047 CMT CyberMiles CMT $0.200206 $6,531,250 -4.17% -12.12%
1048 ITC IoT Chain ITC $0.935244 $4,880,180 2.61% 1.04%
1049 ORME Ormeus Coin ORME $3.21 $4,839,580 -3.30% -0.95% 19.46%
1050 ERO Eroscoin ERO $0.172675 $4,543,350 2.84% 14.37%
1051 AI POLY AI AI $19.91 $3,931,520 0.43% 3.98% 31.70%
1052 ETN Electroneum ETN $0.112019 $2,434,180 -2.01% 3.83% 35.98%
1053 REC Regalcoin REC $30.29 $2,305,550 -2.31% 0.40% -36.08%
1054 NULS Nuls NULS $0.808609 $2,195,320 0.69% -4.94% 12.26%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $4.35 $2,082,140 -2.22% -11.42% -9.61%
1056 FRST FirstCoin FRST $17.20 $1,841,680 -0.24% 7.31% 5.57%
1057 FRGC Fargocoin FRGC $10.41 $1,716,560 2.07% -3.67% 0.71%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.47 $1,362,660 -4.37% -3.53% -19.78%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.74 $792,637 3.49% 11.04% 42.00%
1060 STC Santa Coin STC $0.674525 $758,482 -0.41% 2.91%
1061 TSL Energo TSL $0.030398 $743,101 -0.47% -2.14% -0.57%
1062 RYZ ANRYZE RYZ $0.019216 $637,421 0.46% 7.92% -0.78%
1063 WC WINCOIN WC $0.707539 $596,492 0.35% 8.20% -40.12%
1064 BTE BitSerial BTE $6.54 $569,529 -1.38% -4.36% -17.96%
1065 B2X SegWit2x [Fut… B2X $200.29 $569,333 -1.55% -3.00% -8.03%
1066 UGT UG Token UGT $0.443673 $430,720 0.89% 7.29% 2.39%
1067 THS TechShares THS $0.992685 $356,589 7.73% 0.10% 24.24%
1068 XIN Infinity Econ… XIN $0.028461 $344,951 2.39% -5.67% 7.92%
1069 BSR BitSoar BSR $0.183433 $318,261 0.33% -3.96% -14.01%
1070 SBC StrikeBitClub SBC $1.28 $227,479 -5.85% 29.28%
1071 LLT LLToken LLT $0.349366 $219,413 2.41% 0.78% -37.54%
1072 XCPO Copico XCPO $0.027078 $212,310 16.72% 32.57% 11.32%
1073 BOT Bodhi BOT $0.437131 $210,486 4.84% 5.21% -0.31%
1074 GBG Golos Gold GBG $0.165142 $200,340 2.02% 0.43% 26.09%
1075 CAPP Cappasity CAPP $0.018429 $167,872 0.09% -2.22%
1076 TER TerraNova TER $28.29 $164,465 -3.43% 45.61% 1424.23%
1077 XID Sphre AIR XID $0.181344 $143,818 -0.28% 6.34% 1.72%
1078 ADK Aidos Kuneen ADK $46.23 $129,283 13.55% 27.61% 72.04%
1079 INF InfChain INF $0.013326 $97,033 -1.19% 10.93% -3.02%
1080 SUR Suretly SUR $2.66 $96,663 2.95% 5.49% -15.78%
1081 QBT Qbao QBT $0.243531 $89,076 7.41% 12.77% -3.64%
1082 BT2 BT2 [CST] BT2 $106.82 $83,751 2.04% 30.10% -40.88%
1083 VASH VPNCoin VASH $0.007403 $83,044 0.27% -8.20% 23.88%
1084 MKR Maker MKR $433.82 $75,940 -1.65% 7.21% 9.02%
1085 DSR Desire DSR $0.349947 $74,190 -5.47% 7.12% 31.81%
1086 ICX ICON ICX $1.95 $72,945 -3.87% 3.99% 36.87%
1087 SEND Social Send SEND $0.078802 $70,977 2.49% 14.64%
1088 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.067780 $54,532 -7.15% -25.56% -19.82%
1089 BTCM BTCMoon BTCM $0.034177 $50,983 -2.89% -8.95% -36.78%
1090 SNOV Snovio SNOV $0.005317 $35,869 1.24% 9.50%
1091 MSD MSD MSD $0.008894 $34,672 -3.17% 0.26% -26.28%
1092 BT1 BT1 [CST] BT1 $16185.80 $26,668 -1.87% 6.31% 41.66%
1093 BCDN BlockCDN BCDN $0.092392 $21,405 3.95% 8.68%
1094 B3 B3Coin B3 $0.000085 $21,371 -14.71% -12.49% 140.20%
1095 XID International… XID $0.008555 $19,414 -0.01% 6.51%
1096 CMP Compcoin CMP $9.87 $19,401 -0.06%
1097 VIU Viuly VIU $0.011094 $18,370 9.33% -3.72% 31.18%
1098 WISH MyWish WISH $0.147438 $17,198 -6.05% -2.69% 21.23%
1099 FOR FORCE FOR $0.011872 $15,937 -15.22% 23.07% 51.44%
1100 FRD Farad FRD $0.108156 $11,142 -0.11% 57.24% -9.49%
1101 WILD Wild Crypto WILD $0.140609 $10,990 8.49% -19.67% -14.32%
1102 DAY Chronologic DAY $3.33 $10,804 -3.79% -1.72% -41.87%
1103 XYLO XYLO XYLO $0.873554 $9,743 -0.01% 22.16%
1104 NUKO Nekonium NUKO $0.082257 $9,362 22.37% 0.70%
1105 AKY Akuya Coin AKY $0.113515 $9,036 0.10% -1.24% -35.95%
1106 BTU Bitcoin Unlim… BTU $78.55 $8,821 0.18% -11.59% -34.80%
1107 SKR Sakuracoin SKR $0.009877 $8,621 -12.77% -1.07% 789.00%
1108 EVR Everus EVR $1.49 $8,228 12.90% 7.76% -14.77%
1109 BOS BOScoin BOS $1.37 $7,998 -2.33% 14.88% 13.07%
1110 MCR Macro MCR $1.48 $7,529 -0.16% -5.31% -21.97%
1111 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000422 $7,046 0.11% -6.60% -36.46%
1112 DEUS DeusCoin DEUS $0.293164 $6,884 0.10% 6.55% -16.23%
1113 SND Sand Coin SND $0.695944 $6,726 -2.75% -5.47% 14.84%
1114 COR CORION COR $0.723772 $6,651 0.09% -15.08% -6.60%
1115 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003625 $6,494 -0.69% -0.16% 41.04%
1116 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042209 $6,464 -8.36% -9.88% -27.16%
1117 BPL Blockpool BPL $0.164684 $6,307 0.10% -2.93% 9.01%
1118 PLC PlusCoin PLC $0.000713 $6,172 -10.97% 14.72% 17.20%
1119 PLX PlexCoin PLX $0.022083 $5,269 -13.82% -29.67% -74.29%
1120 GLS GlassCoin GLS $0.641606 $5,164 2.54% -5.65% -50.14%
1121 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.236368 $4,766 -0.14% -19.37% -54.71%
1122 MOTO Motocoin MOTO $0.017801 $4,618 0.33% 169.84% 505.57%
1123 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $4,422 9.63% 32.67% 4.25%
1124 ACC AdCoin ACC $0.112384 $4,240 0.12% 19.61% 47.16%
1125 TCOIN T-coin TCOIN $0.000320 $4,179 -0.06% 30.29% 34.87%
1126 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002778 $4,155 0.15% 2.17% 26.42%
1127 BON Bonpay BON $1.44 $3,968 1.15% 1.18%
1128 ONG onG.social ONG $0.168837 $3,848 -0.12% -24.90% 31.07%
1129 STU bitJob STU $0.050154 $3,797 43.99% 59.15% 66.35%
1130 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005628 $3,747 6.84% -1.27% 30.41%
1131 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004994 $3,611 -0.10% 5.79% -59.87%
1132 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.127828 $3,462 -0.01% 6.73% 33.75%
1133 AIB Advanced Inte… AIB $0.014495 $3,357 1.20% -7.17% 241.41%
1134 ELC Elacoin ELC $0.109357 $3,017 -0.09% 42.24% 26.87%
1135 BUB Bubble BUB $0.025500 $2,874 -0.01% 0.69%
1136 MCI Musiconomi MCI $0.023792 $2,818 -15.87% -24.02% -29.22%
1137 PEC Peacecoin PEC $0.077322 $2,723 13.01% -30.66% 44.56%
1138 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.010378 $2,618 1.46% 13.31% 151.41%
1139 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.74 $2,349 -0.01% 11.49% 28.81%
1140 ABC Alphabit ABC $24.98 $2,324 -0.06% 11.98% 38.90%
1141 ACES Aces ACES $0.000165 $2,213 -0.06% 7.56% 45.42%
1142 ANI Animecoin ANI $0.000329 $2,129 99.88% 52.43% 108.34%
1143 OX OX Fina OX $0.000179 $2,117 -3.93% 4.01% -9.94%
1144 PRES President Trump PRES $0.000959 $1,970 0.87% -80.37% -67.59%
1145 CASH Cash Poker Pro CASH $0.060495 $1,943 0.16% 47.85% 15.16%
1146 DFS DFSCoin DFS $0.005559 $1,903 2.99% 14.57% -30.99%
1147 GARY President Joh… GARY $0.226207 $1,865 -0.06% 33.40% 17.55%
1148 SISA SISA SISA $0.013201 $1,855 1.56% 15.83% 30.78%
1149 HYTV Hyper TV HYTV $0.003719 $1,838 6.05% 4.88% 1.06%
1150 MEN PeopleCoin MEN $0.000165 $1,833 -0.01% 7.56%
1151 BLX Blockchain Index BLX $3.38 $1,804 -0.12% 15.54% 19.09%
1152 DMC DynamicCoin DMC $0.002234 $1,752 5.16% 8.53% -43.72%
1153 BAT BatCoin BAT $0.000005 $1,518 1.58% 25.14% 162.16%
1154 GAY GAY Money GAY $0.016543 $1,517 0.26% 30.15% 116.56%
1155 FLASH Flash FLASH $0.005593 $1,504 -2.40% -10.81% 39.57%
1156 MINEX Minex MINEX $0.017076 $1,502 0.13% 2.02% 13.54%
1157 XOT Internet of T… XOT $2301.55 $1,472 0.02% 7.48% 7.73%
1158 MGC GulfCoin MGC $0.003948 $1,448 33.26% 36.50% 46.44%
1159 ZBC Zilbercoin ZBC $0.031416 $1,281 0.02% -0.66% -8.10%
1160 PNX Phantomx PNX $0.019956 $1,107 27.14% 35.45% 6.35%
1161 VULC Vulcano VULC $0.004036 $1,090 0.10% -40.02% -47.19%
1162 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 $1,086 -46.17% -46.19% -27.29%
1163 APC AlpaCoin APC $0.029985 $1,084 -0.01% 6.96% 1.83%
1164 MGC MergeCoin MGC $0.012503 $1,083 -3.57% 0.63% -16.34%
1165 ACN Avoncoin ACN $0.000329 $1,072 -0.06% -28.30% -12.37%
1166 ETT EncryptoTel [… ETT $0.090857 $948 2.20% -20.61% 0.60%
1167 EFYT Ergo EFYT $16.53 $895 1.09% 57.69%
1168 HNC Huncoin HNC $0.002632 $794 0.02% 27.85% 36.87%
1169 UR UR UR $0.001324 $787 9.95% 20.28% 147.68%
1170 TIE TIES Network TIE $0.103178 $781 -0.12% -0.71% 41.47%
1171 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004956 $772 0.77% 19.42% 56.01%
1172 IBTC iBTC IBTC $0.008142 $751 0.06% -27.56% 80.31%
1173 LDCN LandCoin LDCN $0.001602 $728 0.02% 8.62% -46.83%
1174 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002339 $716 -0.01% -8.72% 39.31%
1175 BTBc Bitbase BTBc $0.004277 $680 0.10% 7.77% -41.70%
1176 NAMO NamoCoin NAMO $0.000204 $666 0.01% 31.48% 19.67%
1177 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002303 $646 -0.06% 15.91% 45.36%
1178 TCR TheCreed TCR $0.000658 $627 -0.06% 188.80%
1179 XQN Quotient XQN $0.004442 $623 -0.01% -44.72% -25.92%
1180 EGOLD eGold EGOLD $0.018619 $618 0.06% 96.95% 129.14%
1181 DUB Dubstep DUB $0.002632 $608 -0.06% 16.37%
1182 EAG EA Coin EAG $4.44 $574 0.02% 48.13% 51.54%
1183 FRN Francs FRN $0.030170 $567 -0.09% -8.65% 7.53%
1184 RHFC RHFCoin RHFC $0.000987 $514 0.02% -28.34% -2.85%
1185 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.100798 $513 -0.01% 8.31% 32.24%
1186 BSN Bastonet BSN $0.000658 LowVol -0.06% -28.30% -9.46%
1187 WIC Wi Coin WIC $0.002488 LowVol -0.02% -22.84% -2.25%
1188 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.018097 LowVol 0.10% 27.20% -38.10%
1189 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006758 LowVol -0.06% 1.72% 282.11%
1190 EVC EventChain EVC $0.140693 LowVol 0.06% 4.31% 51.35%
1191 MAVRO Mavro MAVRO $0.044912 LowVol 0.36% 7.45% 138.68%
1192 COUPE Coupecoin COUPE $0.000123 LowVol -7.77% -18.22% 1481.72%
1193 WA WA Space WA $0.026322 LowVol -0.01% 7.56% 44.32%
1194 HAT Hawala.Today HAT $0.263574 LowVol 0.05% 30.27% 51.68%
1195 SAK Sharkcoin SAK $0.001824 LowVol 0.68% 6.37% -19.00%
1196 CC CyberCoin CC $0.000165 LowVol 0.02% -46.22% 45.42%
1197 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000165 LowVol 0.02% 7.55% 27.68%
1198 BEST BestChain BEST $0.001503 LowVol 0.12% -26.42% 20.63%
1199 TRIA Triaconta TRIA $9.38 LowVol 0.06% 4.31% 3.51%
1200 INDIA India Coin INDIA $0.000165 LowVol -0.01% -64.15% -27.29%
1201 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 LowVol 0.06% 4.31% 203.69%
1202 10MT 10M Token 10MT $0.002292 LowVol 0.11% 4.31% 163.37%
1203 EXRN EXRNchain EXRN $9.4e-07 LowVol 0.11% 4.31% -25.60%
1204 DBG Digital Bulli… DBG $0.007403 LowVol -0.06% 1.93% 10.79%
1205 HDLB HODL Bucks HDLB $0.074031 LowVol 0.10% 46.67% 79.55%
1206 QBT Cubits QBT $0.004352 LowVol 0.12% 17.20% 26.25%
1207 QORA Qora QORA $0.230320 LowVol 0.03% 7.74% 4.23%
1208 HIGH High Gain HIGH $0.000329 LowVol 0.02% 7.56% -54.81%
1209 FAP FAPcoin FAP $0.009214 LowVol -0.01% -17.15% 45.43%
1210 EDRC EDRCoin EDRC $0.061430 LowVol 0.02% -4.77% 15.88%
1211 XRY Royalties XRY $0.000153 LowVol 0.41% 1.87% -22.84%
1212 EBIT eBIT EBIT $0.004549 LowVol -0.12% 26.64% 81.59%
1213 NTC Natcoin NTC $0.082257 LowVol 0.10% -16.40% -46.85%
1214 TOP TopCoin TOP $0.000658 LowVol 0.04% 41.08% 68.03%
1215 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000165 LowVol -0.01% -25.25% -46.59%
1216 XDE2 XDE II XDE2 $4.19 LowVol -0.01% 103.06%
1217 DGPT DigiPulse DGPT $0.964642 LowVol -0.13% 6.52% -3.17%
1218 CME Cashme CME $0.000165 LowVol -0.06% 45.42%
1219 GRN Granite GRN $0.016451 LowVol 0.02% 5.79% 14.59%
1220 CYDER Cyder CYDER $0.000329 LowVol -0.01% 7.56% 45.42%
1221 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013819 LowVol -0.01% 6.29% 33.74%
1222 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000329 LowVol -0.06% 7.56% -3.05%
1223 SKC Skeincoin SKC $0.030435 LowVol -0.06% -0.23% 108.50%
1224 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003290 LowVol -0.01% 53.65% 111.69%
1225 RCN Rcoin RCN $0.000165 LowVol -0.06% 7.56% 45.42%
1226 BITOK Bitok BITOK $0.000165 LowVol 0.02% 7.56% 45.56%
1227 EUSD eUSD EUSD $0.000274 LowVol 0.11% 1.70% 50.44%
1228 MARX MarxCoin MARX $0.001437 LowVol -6.86% 29.87% 45.50%
1229 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001216 LowVol -1.49% -37.55% 5.68%
1230 STARS StarCash Network STARS $0.109762 LowVol 0.02% -33.02% -41.24%
1231 SWP Swapcoin SWP $0.065659 LowVol 0.06% -36.48% -22.01%
1232 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000494 LowVol -0.01% 11.77% -19.02%
1233 PCN PeepCoin PCN $0.000165 LowVol -0.06% 7.56% 45.42%
1234 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000106 LowVol 0.11% -41.18% 19.64%
1235 FFC FireFlyCoin FFC $0.000165 LowVol 0.02% 7.56% 45.42%
1236 YEL Yellow Token YEL $0.005393 LowVol 0.11% 3.41% -9.31%
1237 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005593 LowVol -0.06% 7.74% 32.38%
1238 9COIN 9COIN 9COIN $0.003619 LowVol -0.01% -1.75% 15.99%
1239 IQT iQuant IQT $0.158807 LowVol -0.01% 10.52% -14.11%
1240 VOYA Voyacoin VOYA $3.27 LowVol 0.02% 33.58% 111.49%
1241 POKE PokeCoin POKE $0.000165 LowVol 0.02% 2.13%
1242 CYC Cycling Coin CYC $0.001481 LowVol 0.02% 18.07%
1243 ASN Aseancoin ASN $0.006745 LowVol -0.01% 7.91% -58.74%
1244 TELL Tellurion TELL $0.000183 LowVol -0.54% -19.96% -25.70%
1245 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol 0.03% 25.96% 46.79%
1246 LEPEN LePen LEPEN $0.000161 LowVol -0.57% 6.16% 69.57%
1247 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.127828 LowVol 0.02%
1248 AV AvatarCoin AV $0.059225 LowVol -0.06% 4.93% 39.98%
1249 IRL IrishCoin IRL $0.003455 LowVol -0.01% 54.00%
1250 PRIMU Primulon PRIMU $0.000269 LowVol -0.01% -12.05% 20.00%
1251 VGC VegasCoin VGC $0.000164 LowVol -0.06% 45.28%
1252 YES Yescoin YES $0.000164 LowVol -0.05% 8.06% 60.61%
1253 IPY Infinity Pay IPY $0.002134 LowVol 0.06% 18.72% 24.16%
1254 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000498 LowVol -20.25% -3.91%
1255 HCC Happy Creator… HCC $0.000658 LowVol -0.06% 7.56% 15.35%
1256 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004277 LowVol -0.01% 29.81%
1257 MONETA Moneta MONETA $0.000658 LowVol -0.06% 43.41% 93.90%
1258 FUDD DimonCoin FUDD $0.000938 LowVol 15.61% -30.46% -26.69%
1259 AXIOM Axiom AXIOM $0.024184 LowVol -0.01% 7.56% 39.72%
1260 BGR Bongger BGR $0.000206 LowVol 3.06% 28.86% 74.54%
1261 REGA Regacoin REGA $0.001316 LowVol 3.64% 7.56% -15.07%
1262 WOW Wowcoin WOW $0.000114 LowVol -13.11% -25.18% -5.44%
1263 BXC Bitcedi BXC $0.003510 LowVol 0.30% 8.92% 6.63%
1264 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000823 LowVol -0.06% 13.68%
1265 CLINT Clinton CLINT $0.013161 LowVol 0.10% -4.37%
1266 PRN Protean PRN $0.000107 LowVol 0.03% 48.63% 28.08%
1267 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.367689 LowVol -0.06% -22.25% 44.65%
1268 QBC Quebecoin QBC $0.002632 LowVol 0.02% 7.74% 36.87%
1269 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000494 LowVol 0.02% 10.24% 43.72%
1270 KARMA Karmacoin KARMA $0.000165 LowVol 0.02% 7.74% 45.42%
1271 DON Donationcoin DON $0.000653 LowVol 0.02% 3.72% 41.17%
1272 GBRC Global Busine… GBRC $0.000165 LowVol 0.02%
1273 WINK Wink WINK $0.000329 LowVol -0.01% 115.11%
1274 MAGN Magnetcoin MAGN $0.661512 LowVol -0.01% 5.74% 26.96%
1275 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003784 LowVol -0.06% 1.56%
1276 IFC Infinitecoin IFC $0.000021 LowVol 3.02% -1.30% 70.51%
1277 EGG EggCoin EGG $0.062186 LowVol -0.06% 7.63% 44.66%
1278 LTH LAthaan LTH $0.001152 LowVol -0.06% 50.58% 103.59%
1279 FUTC FutCoin FUTC $0.003290 LowVol -0.06% -35.83% 68.06%
1280 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006087 LowVol -0.01% -31.82% -15.03%
1281 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -2.31% -7.33% -98.60%
1282 BET BetaCoin BET $0.001810 LowVol -0.06% 13.78%
1283 NBE BitCentavo NBE $0.000002 LowVol 31.71%
1284 MBL MobileCash MBL $0.000658 LowVol -0.06% 90.02%
1285 OPES Opescoin OPES $0.001974 LowVol -0.06% -3.21%
1286 BIT First Bitcoin BIT $0.011187 LowVol -0.06% -16.89% -9.24%
1287 PDG PinkDog PDG $0.000329 LowVol -0.06% 191.20%
1288 FBL Faceblock FBL $0.001666 LowVol 0.06% 1.98%
1289 X2 X2 X2 $0.000165 LowVol -0.06% 7.56% 45.81%
1290 TURBO TurboCoin TURBO $0.000165 LowVol 0.02% 7.56%
1291 SPORT SportsCoin SPORT $0.001481 LowVol -0.06%
1292 TRICK TrickyCoin TRICK $0.014971 LowVol 0.03% -24.13% 41.05%
1293 DISK DarkLisk DISK $0.001316 LowVol 0.02% 7.56% 90.03%
1294 STEX STEX STEX $1.28 LowVol -0.03% 12.43% 59.82%
1295 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.056408 LowVol 0.22% 7.08% 36.69%
1296 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 124.35%
1297 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 8.48% -15.70%
1298 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 34.26%
1299 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 36.59%
1300 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1301 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 1.30% 38.34%
1302 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 92.93%
1303 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 34.23%
1304 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -1.13%
1305 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -3.49%
1306 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1307 OP Operand OP $0.000979 LowVol 8.21%
1308 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol
1309 SFE SafeCoin SFE $0.000166 LowVol 8.64% 46.80%
1310 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1311 PRM PrismChain PRM $0.001829 LowVol 8.70% 44.77%
1312 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002650 LowVol 1.93% 1.86%
1313 GAIN UGAIN GAIN $0.002323 LowVol 8.48% 58.07%
1314 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 1.18% 2.86%
1315 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 19.90%
1316 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol 0.00% 18.21%
1317 TEAM TeamUp TEAM $0.000331 LowVol 0.58% 7.21% 46.28%
1318 CBD CBD Crystals CBD $0.003032 LowVol 10.11% 87.31%
1319 NBIT netBit NBIT $0.080531 LowVol 10.47% 24.99%
1320 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 7.42% 45.23%
1321 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol
1322 KASHH KashhCoin KASHH $0.000167 LowVol 9.13% 3847.61%
1323 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol
1324 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -12.21%
1325 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1326 DASHS Dashs DASHS $0.056821 LowVol 9.26% 37.32%
1327 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 25.72%
1328 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -93.13%
1329 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 8.71%
1330 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 7.39% 7.70%
1331 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol 21.27%
1332 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 36.15%
1333 XTD XTD Coin XTD $0.000167 LowVol 9.00%
1334 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1335 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003941 LowVol 7.35% -0.47%
1336 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1337 UNC UNCoin UNC $0.000149 31.56%
1338 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1339 FC Facecoin FC $0.003480 -14.21%
1340 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -6.94%

Quay lại phần 1

Phản hồi