Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 20h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1340 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16673.40 trên tổng giá trị $279,015,593,445

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $467.62 trên tổng giá trị $45,018,515,888

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1386.40 trên tổng giá trị $23,360,268,110

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.25 trên tổng giá trị $11,819,063,079

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.250862 trên tổng giá trị $9,718,179,355

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng CNNC Cannation (CNNC) đang có giá hiện tại $0.377349 trên tổng giá trị $934,653 đã biến động tăng 294.21% trong 1h qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.005495 trên tổng giá trị $8,653,470 đã biến động tăng 139.24% trong 1h qua

    + Đồng OPT Opus (OPT) đang có giá hiện tại $0.031616 trên tổng giá trị $4,428,801 đã biến động tăng 94.77% trong 1h qua

    + Đồng UAHPAY UAHPay (UAHPAY) đang có giá hiện tại $0.000419 trên tổng giá trị đã biến động tăng 80.34% trong 1h qua

    + Đồng NVST NVO (NVST) đang có giá hiện tại $1.19 trên tổng giá trị $17,792,700 đã biến động tăng 70.41% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.014739 trên tổng giá trị $90,013 đã biến động tăng 767.02% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.22 trên tổng giá trị $8,035,235 đã biến động tăng 571.04% trong 24h qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.005495 trên tổng giá trị $8,653,470 đã biến động tăng 479.30% trong 24h qua

    + Đồng CNNC Cannation (CNNC) đang có giá hiện tại $0.377349 trên tổng giá trị $934,653 đã biến động tăng 394.75% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000008 trên tổng giá trị $43,510 đã biến động tăng 318.75% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000166 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3843.98% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000135 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1775.05% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $28.71 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1374.87% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.390277 trên tổng giá trị $29,510,600 đã biến động tăng 890.36% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009137 trên tổng giá trị đã biến động tăng 741.11% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 20h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 MNM Mineum MNM $150,158 $0.015913 9,436,367 $947 4.71% 85.01% -15.29%
702 UNITS GameUnits UNITS $149,811 $0.043136 3,472,983 $1,486 -0.63% 37.40% 58.63%
703 KAYI Kayicoin KAYI $145,476 $0.000512 284,252,985 $970 -1.81% -21.55% 32.14%
704 GP GoldPieces GP $144,454 $0.118389 1,220,161 $1,558 0.41% 19.33% 5.07%
705 SCORE Scorecoin SCORE $143,829 $0.004740 30,346,591 $3,305 -0.63% -24.20% 27.70%
706 ACP AnarchistsPrime ACP $141,156 $0.032118 4,394,874 $928 0.35% 16.00% 92.82%
707 TAJ TajCoin TAJ $140,488 $0.017399 8,074,669 $2,300 2.01% 27.20% 66.95%
708 CACH CacheCoin CACH $139,328 $0.033212 4,195,132 $772 0.29% -16.96% 10.01%
709 XCXT CoinonatX XCXT $135,942 $0.008398 16,187,211 $875 0.40% 29.72% 4.86%
710 CJ Cryptojacks CJ $135,159 $0.000332 406,568,581 $1,020 -20.75% -20.55% 0.75%
711 VUC Virta Unique … VUC $134,442 $0.002185 61,528,150 $1,218 -0.71% 19.51% 71.28%
712 EGAS ETHGAS EGAS $133,214 $0.013115 10,157,540 $3,736 -0.27% 47.97% 102.31%
713 AERM Aerium AERM $131,057 $0.179682 729,386 $6,964 -7.40% -19.68% -62.33%
714 MONK Monkey Project MONK $129,481 $1.22 105,797 $6,107 1.80% 55.46% -72.94%
715 NEVA NevaCoin NEVA $127,558 $0.051424 2,480,510 $1,775 13.07% 20.47% 30.05%
716 REE ReeCoin REE $126,514 $0.000049 2,560,000,000 $1,156 0.25% -48.88% 24.60%
717 PIE PIECoin PIE $120,311 $0.008967 13,416,749 $10,314 -14.46% 108.52% 77.13%
718 CMT Comet CMT $119,476 $0.136883 872,830 $2,878 -1.69% -14.48% 84.94%
719 RPC RonPaulCoin RPC $116,022 $0.129073 898,883 $971 0.29% 45.25% 98.28%
720 SCRT SecretCoin SCRT $113,056 $0.026736 4,228,672 $752 0.33% 5.97% 20.30%
721 MAR Marijuanacoin MAR $111,695 $0.073101 1,527,955 $571 0.54% 2.94% -36.82%
722 BRAT BRAT BRAT $106,553 $0.000666 160,000,000 $1,175 1.15% 129.95% 190.15%
723 MST MustangCoin MST $103,724 $0.164551 630,343 $939 0.17% 16.20% 20.54%
724 QCN QuazarCoin QCN $100,381 $0.016606 6,044,911 $516 -16.35% 4.55% -32.39%
725 PRC PRCoin PRC $100,175 $0.006310 15,875,000 $27,704 0.41% -5.08% -39.57%
726 SGR Sugar Exchange SGR $98,184 $0.028053 3,500,000 $1,544 0.57% -6.93% -17.53%
727 BITEUR bitEUR BITEUR $98,084 $1.10 89,549 $609 0.44% -11.32% -11.93%
728 EOT EOT Token EOT $97,020 $0.011744 8,260,903 $5,623 0.24% 2.76% -10.74%
729 XCO X-Coin XCO $89,825 $0.007253 12,384,976 $3,633 0.76% 2.05% 17.20%
730 300 300 Token 300 $89,674 $298.91 300 $1,506 0.29% 41.85% 20.47%
731 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $87,889 $0.010945 8,030,000 $1,197 13.92% 3.11% -9.34%
732 WOMEN WomenCoin WOMEN $83,298 $0.001884 44,220,400 $1,788 3.46% 37.67% -18.20%
733 KURT Kurrent KURT $75,735 $0.007635 9,919,485 $751 -0.40% 2.98% 6.19%
734 CPN CompuCoin CPN $71,769 $0.003659 19,615,019 $704 -0.08% 5.31% 11.39%
735 KRONE Kronecoin KRONE $70,771 $0.018734 3,777,712 $687 -0.73% 18.58% 69.44%
736 PRX Printerium PRX $68,433 $0.005789 11,821,728 $918 0.29% -59.02% 28.66%
737 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $68,243 $0.077911 875,902 $97,602 9.22% 128.88% 533.41%
738 RBT Rimbit RBT $57,361 $0.000497 115,499,623 $517 0.29% 68.91% 14.86%
739 WORM HealthyWormCoin WORM $55,820 $0.000498 112,048,441 $1,821 0.33% 15.84% 119.55%
740 OS76 OsmiumCoin OS76 $51,516 $0.057623 894,026 $3,523 0.33% 45.12% 74.53%
741 ITZ Interzone ITZ $50,597 $0.026569 1,904,332 $655 0.33% 21.41% 31.80%
742 ERY Eryllium ERY $45,149 $0.008239 5,480,012 $1,140 -20.68% -27.23% 22.78%
743 ICON Iconic ICON $44,305 $0.074727 592,894 $1,030 0.33% 18.40% 15.91%
744 MSCN Master Swiscoin MSCN $42,898 $0.000959 44,734,400 $913 9.60% 22.35% -7.11%
745 CRTM Corethum CRTM $34,880 $0.013952 2,500,000 $4,404 -0.86% 107.94% 74.45%
746 VPRC VapersCoin VPRC $34,663 $0.000044 780,124,964 $1,181 5.20% -50.67% -40.93%
747 SDP SydPak SDP $31,235 $0.195452 159,809 $764 0.35% 15.90% 45.58%
748 CASH Cashcoin CASH $30,793 $0.000667 46,158,242 $1,035 10.59% -12.19% -51.27%
749 VLTC Vault Coin VLTC $30,494 $0.001005 30,351,800 $1,220 0.33% -5.01% -11.44%
750 LBTC LiteBitcoin LBTC $30,403 $0.009536 3,188,280 $13,497 -8.85% 13.75% 93.82%
751 NTWK Network Token NTWK $27,150 $0.002326 11,671,310 $1,093 0.86% -52.56% -33.63%
752 GSR GeyserCoin GSR $23,347 $0.498178 46,864 $4,898 -6.23% 31.57% 299.09%
753 XOC Xonecoin XOC $22,946 $0.054634 420,000 $665 0.33% 15.84% 91.48%
754 XRC Rawcoin XRC $19,056 $0.027034 704,882 $2,905 -5.05% 23.60% 58.80%
755 CTO Crypto CTO $18,334 $0.001495 12,267,560 $1,914 0.41% -85.72% -86.19%
756 CREVA CrevaCoin CREVA $18,129 $0.000498 36,390,750 $1,945 0.29% 9.29% -46.50%
757 LVPS LevoPlus LVPS $14,324 $0.009465 1,513,256 $6,946 -4.69% 19.42% 6.19%
758 HMC HarmonyCoin HMC $7,071 $0.012599 561,235 $7,960 -3.43% 26.29% 10.88%
759 UNITY SuperNET UNITY $43,080,909 $52.79 816,061 LowVol 1.66% 17.18% -24.33%
760 PPY Peerplays PPY $17,228,865 $4.50 3,825,355 LowVol 0.41% 16.37% 4.62%
761 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
762 ECOB Ecobit ECOB $6,478,311 $0.014576 444,444,444 LowVol 3.91% 20.53% 36.66%
763 YASH YashCoin YASH $5,646,175 $0.564602 10,000,275 LowVol 0.33% 6.86% 25.81%
764 PGL Prospectors Gold PGL $5,430,390 $0.084192 64,500,000 LowVol 0.29% 8.85%
765 XC XCurrency XC $4,406,719 $0.750591 5,870,999 LowVol 2.67% -41.70%
766 IXC Ixcoin IXC $3,985,858 $0.189811 20,999,088 LowVol 0.04% 38.83% 27.11%
767 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -2.07%
768 ZEIT Zeitcoin ZEIT $3,563,809 $0.000096 36,971,159,247 LowVol 48.26% 191.91% 194.47%
769 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 24.27%
770 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,814,805 $0.463970 6,066,782 LowVol 0.29% 4.71% 86.65%
771 JNS Janus JNS $2,427,448 $0.105448 23,020,335 LowVol 0.35% 18.45% -63.22%
772 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,212,534 $4.75 465,952 LowVol 0.25% 2.41% -11.37%
773 SIFT Smart Investm… SIFT $2,185,367 $3.02 722,935 LowVol 0.79% 14.92% -12.68%
774 RC RussiaCoin RC $1,826,217 $0.217981 8,377,873 LowVol -1.02% 16.09% 41.21%
775 HTC HitCoin HTC $1,825,114 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 15.78% 46.07%
776 MBI Monster Byte MBI $1,787,870 $0.106277 16,822,736 LowVol 13.29% 22.25% 93.14%
777 NKA IncaKoin NKA $1,726,902 $0.000151 11,411,119,046 LowVol -1.21% 16.42% 35.40%
778 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,682,481 $0.056083 30,000,000 LowVol 0.32% 4.04% -48.00%
779 SHORTY Shorty SHORTY $1,677,200 $0.016772 100,000,000 LowVol 0.41% 15.84% 40.85%
780 SDC ShadowCash SDC $1,245,797 $0.186075 6,695,133 LowVol 5.21% 48.18%
781 ORB Orbitcoin ORB $1,241,254 $0.400955 3,095,744 LowVol 0.09% 12.33% 23.42%
782 BTSR BTSR BTSR $1,221,583 $0.371950 3,284,266 LowVol 0.33% 12.40% 67.95%
783 DCY Dinastycoin DCY $1,176,446 $0.000828 1,420,858,063 LowVol 0.32% 15.52% 35.83%
784 METAL MetalCoin METAL $1,136,905 $0.014779 76,925,527 LowVol 0.33% 28.94% 46.37%
785 INPAY InPay INPAY $1,089,350 $0.108935 10,000,000 LowVol 0.33% 15.67% 19.87%
786 GOOD Goodomy GOOD $1,031,185 $0.002336 441,349,000 LowVol 0.42% 35.85% 56.07%
787 OPAL Opal OPAL $856,220 $0.056539 15,143,800 LowVol 0.78% 14.63% 46.17%
788 SMC SmartCoin SMC $843,325 $0.035755 23,586,345 LowVol 0.56% 6.64% 23.58%
789 DSH Dashcoin DSH $842,530 $0.047939 17,574,970 LowVol 0.38% 7.81% 6.00%
790 ECA Electra ECA $839,163 $0.000038 22,002,304,242 LowVol 0.41% 166.06% 74.83%
791 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $741,739 $0.136643 5,428,300 LowVol 42.78% 26.38% 80.40%
792 VAL Valorbit VAL $736,548 $0.000138 5,323,145,711 LowVol -0.66% 21.96%
793 AU AurumCoin AU $701,874 $2.37 296,216 LowVol 0.00% 14.67% 45.10%
794 J Joincoin J $671,641 $0.274318 2,448,402 LowVol 1.60% 18.30% 168.94%
795 TROLL Trollcoin TROLL $657,931 $0.001162 566,079,199 LowVol 0.33% 1.27% 34.63%
796 V Version V $629,653 $0.001341 469,487,260 LowVol 0.47% 15.09% 8.44%
797 XJO Joulecoin XJO $611,223 $0.017726 34,482,132 LowVol -1.54% 10.83% -24.50%
798 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
799 ITI iTicoin ITI $585,398 $18.29 32,000 LowVol 0.29% 17.80% -9.91%
800 BPC Bitpark Coin BPC $579,884 $0.007732 75,000,000 LowVol 0.32% -17.68% -21.09%
801 RIYA Etheriya RIYA $564,719 $0.357071 1,581,531 LowVol 0.41% -7.78% 15.82%
802 WAY WayGuide WAY $548,219 $0.005480 100,040,708 LowVol 0.35% 27.70% 47.11%
803 SAC SACoin SAC $547,485 $0.078048 7,014,725 LowVol -1.74% 0.27% 12.61%
804 CHESS ChessCoin CHESS $545,110 $0.010089 54,032,769 LowVol 1.39% 21.01% 79.80%
805 USC Ultimate Secu… USC $542,753 $0.052475 10,343,113 LowVol 0.35% -8.26% -0.36%
806 VIDZ PureVidz VIDZ $535,158 $0.004272 125,279,775 LowVol 0.32% -17.85% 79.39%
807 ICN iCoin ICN $509,585 $0.017436 29,225,700 LowVol 0.35% 17.26% 17.88%
808 UNIC UniCoin UNIC $508,367 $0.171203 2,969,382 LowVol 0.18% 16.35% 74.16%
809 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
810 UFR Upfiring UFR $495,504 $0.034410 14,400,000 LowVol 0.79% 30.37% 44.84%
811 CARBON Carboncoin CARBON $486,554 $0.000032 15,392,009,898 LowVol -38.69% -43.57% -60.52%
812 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -50.56%
813 FLT FlutterCoin FLT $480,722 $0.001492 322,214,524 LowVol 0.39% 15.49% 33.01%
814 GLC GlobalCoin GLC $470,848 $0.007225 65,171,010 LowVol 14.60%
815 FUCK FuckToken FUCK $470,800 $0.009161 51,392,878 LowVol 0.79% 4.32% 44.87%
816 BUN BunnyCoin BUN $467,940 $0.000005 102,329,574,620 LowVol 13.95% 72.92% 47.32%
817 NYAN Nyancoin NYAN $457,475 $0.001434 318,929,301 LowVol 0.84% 2.86% 50.26%
818 FUNK The Cypherfunks FUNK $452,537 $0.000010 46,324,669,999 LowVol 1.02% 15.30% 73.99%
819 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $450,965 $0.000020 22,890,211,164 LowVol 1.12% -77.95% -64.84%
820 STV Sativacoin STV $443,364 $0.062562 7,086,810 LowVol 0.33% 9.82% 69.97%
821 SWING Swing SWING $437,628 $0.157153 2,784,725 LowVol 0.29% 11.91% 72.36%
822 LOT LottoCoin LOT $430,182 $0.000030 14,491,014,421 LowVol 0.88% 18.29% 45.58%
823 FNC FinCoin FNC $428,628 $0.033282 12,878,667 LowVol 0.30% -24.40% -10.50%
824 GUN Guncoin GUN $424,971 $0.002153 197,373,628 LowVol 0.29% 10.56% 13.35%
825 JET Jetcoin JET $418,874 $0.085967 4,872,509 LowVol 0.33% 163.62% 13.48%
826 BERN BERNcash BERN $400,465 $0.005622 71,234,301 LowVol 0.29% 15.65% 47.31%
827 SLG Sterlingcoin SLG $386,122 $0.091777 4,207,185 LowVol 0.44% -37.29% 1.22%
828 STS Stress STS $375,383 $0.000664 565,134,332 LowVol 0.35% 15.84%
829 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 37.20%
830 PR Prototanium PR $362,381 $1.85 195,944 LowVol 0.40% 2.05% 46.46%
831 XGR GoldReserve XGR $356,511 $0.020762 17,171,382 LowVol 0.43% -15.78% -13.74%
832 XPTX PlatinumBAR XPTX $355,736 $0.831503 427,823 LowVol -0.70% 16.03% 15.27%
833 ROC Rasputin Onli… ROC $353,778 $0.326474 1,083,633 LowVol 0.79% 4.02% -26.32%
834 FRC Freicoin FRC $353,768 $0.011956 29,588,417 LowVol 0.29% 20.53% 49.62%
835 I0C I0Coin I0C $353,408 $0.016841 20,985,453 LowVol -38.62% -12.29% -19.04%
836 SH Shilling SH $349,391 $0.008801 39,698,325 LowVol 0.33% 12.71% 19.21%
837 BIGUP BigUp BIGUP $349,380 $0.000165 2,119,666,433 LowVol 5.09% 11.88% 35.72%
838 CAT Catcoin CAT $342,459 $0.055132 6,211,650 LowVol 0.35% 50.90% 120.33%
839 MAD SatoshiMadness MAD $332,231 $0.000166 2,000,683,485 LowVol 0.35% 15.25%
840 MCRN MACRON MCRN $329,022 $0.000820 401,421,401 LowVol 1.10% 91.94% 106.91%
841 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 19.05%
842 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $324,706 $0.024480 13,264,280 LowVol 0.38% 22.72% 56.57%
843 BLC Blakecoin BLC $300,824 $0.019892 15,122,697 LowVol 0.33% 15.74% 73.10%
844 WMC WMCoin WMC $300,537 $0.026071 11,527,489 LowVol 0.35% 9.56% 46.18%
845 EVO Evotion EVO $292,440 $0.092206 3,171,598 LowVol 3.38% 15.21% 18.79%
846 Q2C QubitCoin Q2C $288,534 $0.001162 248,218,786 LowVol 0.29% 1.36% -3.01%
847 LANA LanaCoin LANA $282,004 $0.000335 841,494,135 LowVol 0.85% -6.41% 32.66%
848 YAC Yacoin YAC $278,757 $0.002325 119,904,298 LowVol 0.29% 27.84% 94.30%
849 TTC TittieCoin TTC $263,773 $0.000209 1,259,816,434 LowVol -30.89% -7.88% 48.37%
850 SPACE SpaceCoin SPACE $259,075 $0.012330 21,012,121 LowVol 0.35% 14.50% 43.29%
851 C2 Coin2.1 C2 $253,409 $0.002535 99,976,323 LowVol 0.29% -36.63% 29.93%
852 GAIA GAIA GAIA $236,133 $0.009798 24,101,381 LowVol 0.41% 7.24%
853 HODL HOdlcoin HODL $235,871 $0.001495 157,822,840 LowVol 0.33% -2.33% 31.84%
854 URC Unrealcoin URC $232,127 $0.033046 7,024,402 LowVol 0.35% 56.82% 21.73%
855 ACOIN Acoin ACOIN $225,919 $0.185167 1,220,085 LowVol -6.12% 25.92% 29.25%
856 HMP HempCoin HMP $225,283 $0.000166 1,356,645,470 LowVol 0.41% 15.84% 46.37%
857 GRT Grantcoin GRT $224,638 $0.005202 43,185,270 LowVol -2.24% 4.59% 29.72%
858 CYP Cypher CYP $223,030 $0.035039 6,365,285 LowVol 0.29% 17.19% 59.29%
859 EVIL Evil Coin EVIL $222,919 $0.010605 21,020,383 LowVol 0.06% 13.90% -2.30%
860 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol 0.56% -39.98%
861 ARI Aricoin ARI $211,078 $0.001505 140,262,505 LowVol 0.48% 16.41% 33.40%
862 HAL Halcyon HAL $210,238 $0.039522 5,319,508 LowVol 0.29% -23.25% 46.29%
863 RED RedCoin RED $209,207 $0.002823 74,107,896 LowVol 0.33% 13.56% 50.84%
864 FIRE Firecoin FIRE $209,180 $2.13 98,412 LowVol -9.81% 15.84% 45.58%
865 OHM OHM OHM $208,487 $0.006974 29,892,735 LowVol 0.41% 15.84% 46.37%
866 MNC Mincoin MNC $203,625 $0.050516 4,030,919 LowVol 24.42% 17.72% 12.61%
867 PXI Prime-XI PXI $203,362 $0.011343 17,928,755 LowVol 0.25% 9.37% 71.81%
868 PHO Photon PHO $202,780 $0.000010 20,575,440,567 LowVol 4.10% 16.69% 149.43%
869 FRK Franko FRK $200,777 $0.215711 930,767 LowVol 0.29% 47.47%
870 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 107.39%
871 DLC Dollarcoin DLC $189,032 $0.020757 9,106,714 LowVol 0.41% 15.84% 45.99%
872 E4ROW E4ROW E4ROW $186,238 $0.032322 5,762,000 LowVol 0.91% 4.32% 42.91%
873 LEA LeaCoin LEA $186,130 $0.000591 315,095,891 LowVol 0.21% 36.81% 16.42%
874 RBX Ripto Bux RBX $185,933 $0.000488 381,236,123 LowVol -0.76% 43.64% 31.11%
875 XRA Ratecoin XRA $185,602 $0.001614 115,018,030 LowVol 0.32% 53.57% 36.03%
876 IMS Independent M… IMS $177,004 $0.032968 5,368,934 LowVol -0.47% -10.24% 63.33%
877 BITZ Bitz BITZ $175,552 $0.088178 1,990,891 LowVol 0.35%
878 ANTI AntiBitcoin ANTI $174,015 $0.009964 17,465,159 LowVol -18.59% 19.01% 12.14%
879 ARCO AquariusCoin ARCO $173,449 $0.115832 1,497,417 LowVol 0.18% 13.24% 48.79%
880 BUMBA BumbaCoin BUMBA $171,231 $0.007618 22,476,802 LowVol -23.32% -11.43% 81.22%
881 TEK TEKcoin TEK $158,753 $0.000112 1,414,054,562 LowVol 0.63% -12.04% -25.59%
882 CON PayCon CON $157,914 $0.006853 23,042,604 LowVol 0.32% -29.38% 52.14%
883 DUO ParallelCoin DUO $157,681 $0.522403 301,838 LowVol -0.01% 9.60% -36.43%
884 KED Darsek KED $156,527 $0.010742 14,571,093 LowVol 7.05% -3.78%
885 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 8.43% 38.57%
886 VOT VoteCoin VOT $153,203 $0.009299 16,474,625 LowVol 0.33% 16.06% -10.97%
887 XPY PayCoin XPY $152,854 $0.012924 11,827,519 LowVol 0.35% 9.61% 6.98%
888 BOST BoostCoin BOST $149,622 $0.012620 11,855,487 LowVol 0.35% 12.46% -31.66%
889 TSE Tattoocoin (S… TSE $144,667 $0.001600 90,421,856 LowVol -0.11% 83.43% 48.60%
890 AMBER AmberCoin AMBER $140,265 $0.003210 43,699,481 LowVol 12.01% -50.69%
891 BITGOLD bitGold BITGOLD $136,709 $1712.86 79.8131 LowVol 0.44% 21.65% 9.16%
892 SOON SoonCoin SOON $136,645 $0.010964 12,462,620 LowVol 0.33% 14.94% 37.90%
893 DRM Dreamcoin DRM $135,866 $0.055464 2,449,632 LowVol 0.33% -22.93% 52.03%
894 CRX Chronos CRX $135,697 $0.001840 73,729,962 LowVol 0.32% -9.05% 122.93%
895 ARG Argentum ARG $133,343 $0.015504 8,600,437 LowVol 0.54% 23.43% 5.18%
896 PX PX PX $133,236 $0.001387 96,066,754 LowVol -32.09%
897 611 SixEleven 611 $132,124 $0.306055 431,702 LowVol 0.35% 71.04% 81.32%
898 BAS BitAsean BAS $129,135 $0.025827 5,000,000 LowVol 23.26% -1.25% 6.60%
899 JIN Jin Coin JIN $127,563 $0.012953 9,848,485 LowVol 0.29% 277.31% -29.75%
900 ALL Allion ALL $114,772 $0.018514 6,199,359 LowVol 0.33% 30.69% 34.09%
901 URO Uro URO $114,678 $0.094986 1,207,310 LowVol 0.35% 13.55% 65.20%
902 VEC2 VectorAI VEC2 $113,301 $0.006808 16,641,317 LowVol 0.41% 43.91% 44.05%
903 MARS Marscoin MARS $111,720 $0.003951 28,279,074 LowVol 0.69% -0.90% 0.00%
904 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
905 GPU GPU Coin GPU $107,285 $0.002651 40,477,042 LowVol 0.39% -0.31% 3.90%
906 GCC GuccioneCoin GCC $104,427 $0.005148 20,285,537 LowVol 7.24% 23.83% 48.26%
907 CF Californium CF $103,522 $0.043009 2,406,969 LowVol 0.33% 14.57% 26.36%
908 AMMO Ammo Rewards AMMO $103,325 $0.001328 77,777,777 LowVol 0.33% -15.75% -36.01%
909 POP PopularCoin POP $102,900 $0.000031 3,372,875,244 LowVol 3.22% 43.67% 34.74%
910 ZMC ZetaMicron ZMC $99,693 $0.000166 600,344,291 LowVol 0.35% 15.84% 46.15%
911 WARP WARP WARP $97,120 $0.088676 1,095,224 LowVol 0.33% 46.36%
912 ARB ARbit ARB $96,700 $0.012295 7,865,035 LowVol 54.57%
913 EMD Emerald Crypto EMD $96,372 $0.005041 19,117,129 LowVol 1.25% -41.15% -48.17%
914 MRJA GanjaCoin MRJA $96,181 $0.021604 4,451,920 LowVol 0.29% -23.28% -33.24%
915 NRO Neuro NRO $95,858 $0.002491 38,483,311 LowVol 0.33% 8.60% 23.64%
916 ADCN Asiadigicoin ADCN $95,221 $0.003819 24,931,054 LowVol 0.33% 16.21% 43.20%
917 MND MindCoin MND $94,859 $0.005978 15,867,695 LowVol 0.33% 15.84% 45.47%
918 FXE FuturXe FXE $93,865 $0.398709 235,421 LowVol 0.33% 15.79% -42.51%
919 BVC BeaverCoin BVC $93,399 $0.029981 3,115,258 LowVol 0.41% 8.37% 27.27%
920 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol 0.35%
921 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $92,667 $0.001162 79,719,140 LowVol 0.33% 13.38% 0.46%
922 RUPX Rupaya RUPX $90,013 $0.014739 6,107,284 LowVol 0.32% 767.02% 25.98%
923 BTQ BitQuark BTQ $88,978 $0.009798 9,081,731 LowVol 0.29% 22.05% 21.18%
924 MAY Theresa May Coin MAY $86,910 $0.003440 25,261,000 LowVol 0.25% 15.47% 3.40%
925 DRS Digital Rupees DRS $84,823 $0.000166 510,802,961 LowVol 0.35% 15.84% 37.82%
926 SOIL SOILcoin SOIL $83,985 $0.014729 5,702,048 LowVol 0.36% 36.55% 42.73%
927 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
928 ICOB ICOBID ICOB $79,941 $0.000749 106,701,874 LowVol -22.48% 4.21% 41.39%
929 EMP EMoneyPower EMP $77,915 $0.008469 9,200,000 LowVol 0.41% 12.15%
930 ATX Artex Coin ATX $77,802 $0.004142 18,781,750 LowVol 0.33% 58.59% 6.61%
931 $$$ Money $$$ $75,600 $0.001648 45,887,218 LowVol 0.33% -6.90% 2.55%
932 CAGE CageCoin CAGE $74,554 $7.4e-07 101,168,328,395 LowVol -12.20% -44.82% -57.73%
933 PONZI PonziCoin PONZI $69,781 $0.081037 861,099 LowVol 0.33% 26.47% 118.43%
934 EGO EGO EGO $69,745 $0.001162 60,000,001 LowVol 17.08% 70.76%
935 VIP VIP Tokens VIP $69,289 $0.000830 83,450,403 LowVol 0.29% 44.80% 59.80%
936 EXN ExchangeN EXN $67,555 $0.013246 5,100,000 LowVol 0.52% -5.83% 13.48%
937 ZYD Zayedcoin ZYD $67,395 $0.010794 6,243,840 LowVol 0.29% 93.07% 103.68%
938 BLZ BlazeCoin BLZ $67,292 $0.000111 608,557,394 LowVol 0.62% 12.93% 62.34%
939 BLRY BillaryCoin BLRY $67,194 $0.007473 8,992,010 LowVol 0.29% -23.34% -37.67%
940 CXT Coinonat CXT $65,551 $0.007602 8,623,200 LowVol 0.29% 28.47% 38.63%
941 CNC CHNCoin CNC $65,263 $0.001319 49,492,367 LowVol 1.50% -11.04% -32.00%
942 SONG SongCoin SONG $63,711 $0.001956 32,565,300 LowVol 1.11% 60.89% 146.84%
943 BSC BowsCoin BSC $63,594 $0.011458 5,550,102 LowVol 0.29% 16.15% 9.78%
944 CRT CRTCoin CRT $63,185 $0.797085 79,270 LowVol 0.29% 16.15% 46.37%
945 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 40.46%
946 KIC KibiCoin KIC $61,436 $0.004179 14,701,000 LowVol -3.68% 109.86% -40.85%
947 ORLY Orlycoin ORLY $60,855 $0.001661 36,646,779 LowVol 0.35% 33.06%
948 EREAL eREAL EREAL $60,432 $0.000883 68,427,562 LowVol 0.79% 92.51% 71.73%
949 GPL Gold Pressed … GPL $60,212 $0.234722 256,527 LowVol 0.37% 20.25% -8.54%
950 SPT Spots SPT $59,806 $0.002669 22,406,021 LowVol 1.14% -1.06% -12.95%
951 FLAX Flaxscript FLAX $58,976 $0.010559 5,585,680 LowVol 3.24% 15.34% -54.76%
952 BIOS BiosCrypto BIOS $58,780 $0.002823 20,821,709 LowVol 0.33% 49.21%
953 IMPS ImpulseCoin IMPS $57,153 $0.002823 20,245,510 LowVol 0.41% 31.29% 28.01%
954 CWXT CryptoWorldX … CWXT $56,410 $0.000946 59,630,200 LowVol -4.75% -2.80% 10.35%
955 DIBC DIBCOIN DIBC $55,516 $0.011103 5,000,000 LowVol -0.75% 28.99% -24.21%
956 BENJI BenjiRolls BENJI $54,448 $0.002688 20,255,346 LowVol 0.34% 4.44% 18.68%
957 XBTS Beatcoin XBTS $50,400 $0.033056 1,524,686 LowVol -4.35% -45.44% 0.50%
958 G3N G3N G3N $50,229 $0.006642 7,561,891 LowVol 0.35% 5.31% 33.06%
959 DIX Dix Asset DIX $49,991 $5e-07 100,000,000,000 LowVol 18.16% 98.64% 96.98%
960 DLISK DAPPSTER DLISK $49,818 $0.000498 100,000,000 LowVol 0.33% 15.84% 46.37%
961 CESC CryptoEscudo CESC $47,860 $0.000332 144,105,100 LowVol 0.29% 12.81% -18.99%
962 FUZZ FuzzBalls FUZZ $46,983 $0.009727 4,829,945 LowVol 0.35% 10.40% 23.99%
963 BRAIN Braincoin BRAIN $45,259 $0.004484 10,094,424 LowVol 0.29% 10.62% -24.00%
964 SFC Solarflarecoin SFC $45,029 $0.003197 14,083,450 LowVol 1.10% -1.64% -22.53%
965 UET Useless Ether… UET $44,263 $0.011161 3,965,716 LowVol 0.96% 13.80% 22.06%
966 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol 7.45% -14.26%
967 LUNA Luna Coin LUNA $43,907 $0.026480 1,658,142 LowVol 0.31% -22.76% 44.73%
968 VTA Virtacoin VTA $43,510 $0.000008 5,201,310,113 LowVol 1.14% 318.75% 319.64%
969 ROOFS Roofs ROOFS $43,175 $0.000332 130,000,000 LowVol 0.33% 40.49% 46.47%
970 MTM MTMGaming MTM $41,989 $0.013997 2,999,967 LowVol 1.62% 25.51% 63.62%
971 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 7.99% 36.45%
972 HVCO High Voltage HVCO $40,998 $0.027439 1,494,171 LowVol 1.08% 14.87% 45.69%
973 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,497 $0.015444 2,622,273 LowVol 0.35% 14.03%
974 STEPS Steps STEPS $40,207 $0.002159 18,625,017 LowVol 0.41%
975 DPAY DPAY DPAY $40,053 $0.000504 79,541,001 LowVol 17.35% 47.94%
976 XCS CybCSec XCS $39,303 $0.003321 11,834,082 LowVol 0.33% 10.33% 12.59%
977 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,440 $0.005076 7,572,313 40.50%
978 BOAT BOAT BOAT $36,960 $0.001993 18,547,845 LowVol 0.32% -0.70% 8.72%
979 IMX Impact IMX $36,370 $0.000332 109,509,108 LowVol 0.33% 15.84% 192.73%
980 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 3.17%
981 LIR LetItRide LIR $36,170 $0.000996 36,302,591 LowVol 0.57% 46.37%
982 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,872 $0.000498 70,000,000 LowVol 0.33% 15.84% 30.46%
983 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 7.84%
984 BNX BnrtxCoin BNX $34,160 $0.001287 26,534,501 LowVol -6.56% -0.06% 41.83%
985 RIDE Ride My Car RIDE $33,636 $0.000332 101,276,976 LowVol 0.41% -11.07%
986 TOR Torcoin TOR $31,544 $0.099767 316,179 LowVol 15.65% -42.00%
987 VRS Veros VRS $29,183 $0.000060 486,609,040 LowVol 0.56% 6.56% 106.27%
988 ZNE Zonecoin ZNE $28,727 $0.011126 2,581,970 LowVol 0.35% 15.84% 2.94%
989 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 7.32% 53.67%
990 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -4.78%
991 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -3.31%
992 ALTC Antilitecoin ALTC $26,165 $0.000830 31,512,613 LowVol 0.35% -3.47% 21.97%
993 SCS Speedcash SCS $25,914 $0.098971 261,831 LowVol 0.33% 43.24%
994 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 7.00% 22.06%
995 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -3.51%
996 WBB Wild Beast Block WBB $25,293 $0.149683 168,975 LowVol 0.61% -8.33% -2.83%
997 GRIM Grimcoin GRIM $23,462 $0.001162 20,183,176 LowVol 0.41% 30.79% -31.35%
998 PLACO PlayerCoin PLACO $23,328 $0.000664 35,120,000 LowVol 0.29% -22.77% 16.12%
999 IBANK iBank IBANK $23,301 $0.005148 4,526,324 LowVol 0.41% 28.25% 87.49%
1000 FRAZ Frazcoin FRAZ $23,107 $0.002489 9,283,073 LowVol -19.58% 223.59% 3.09%
1001 COXST CoExistCoin COXST $22,542 $0.000832 27,100,000 LowVol 0.41% -68.89% -47.64%
1002 RSGP RSGPcoin RSGP $19,772 $11.45 1,727 LowVol 16.08% 14.98% 13.14%
1003 ELS Elysium ELS $19,287 $0.004816 4,005,012 LowVol 0.29% 15.84% 24.84%
1004 JS JavaScript Token JS $18,952 $0.002371 7,991,996 LowVol 0.91% 4.32% -27.02%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $17,906 $0.000166 107,829,281 LowVol 0.35% 16.15% 46.37%
1006 GBT GameBet Coin GBT $17,654 $0.000830 21,262,780 LowVol 0.33% -56.88%
1007 JOBS JobsCoin JOBS $17,597 $0.000166 106,019,270 LowVol 15.78% -42.67%
1008 P7C P7Coin P7C $17,546 $0.000498 35,220,238 LowVol 0.33%
1009 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 39.91%
1010 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 13.35%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $15,178 $0.010960 1,384,879 LowVol 0.33% 15.84% 65.43%
1012 BIOB BioBar BIOB $13,385 $0.015111 885,756 LowVol 0.33% -42.97% -25.38%
1013 ARGUS Argus ARGUS $12,861 $0.011200 1,148,324 LowVol 1.20% 4.78% 23.16%
1014 DAS DAS DAS $12,785 $0.004694 2,723,496 LowVol -4.22%
1015 CCM100 CCMiner CCM100 $12,620 $0.003755 3,360,417 LowVol 1.72% 101.80% 50.63%
1016 VOLT Bitvolt VOLT $12,548 $0.000830 15,112,554 LowVol 0.33% 44.80% 71.96%
1017 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $11,949 $0.000883 13,532,750 LowVol 0.64% -23.29% -3.51%
1018 GEERT GeertCoin GEERT $10,732 $0.002108 5,091,200 LowVol -25.81% -1.64%
1019 TRADE Tradecoin TRADE $10,487 $0.001328 7,893,754 LowVol 0.41%
1020 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -21.08%
1021 CONX Concoin CONX $9,393 $0.012620 744,266 LowVol 0.33% 166.61% 79.42%
1022 TSTR Tristar Coin TSTR $9,184 $0.001827 5,027,857 LowVol 0.33% 15.84% -55.68%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,622 $0.035982 211,827 LowVol 0.81% 23.85% 85.22%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol 0.35% -7.83%
1025 MRNG MorningStar MRNG $6,245 $0.000191 32,695,830 LowVol 0.29% 20.95%
1026 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,806 LowVol 29.13%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,576 $0.003321 1,377,917 LowVol 0.35% 15.84% 66.99%
1028 MGM Magnum MGM $3,946 $0.000996 3,960,151 LowVol 0.41% -53.66% -77.28%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -2.93%
1030 XNG Enigma XNG $3,299 $0.198441 16,627 LowVol 0.35% -3.47% 68.30%
1031 ULA Ulatech ULA $3,202 $0.016041 199,586 LowVol 3.13% -50.04% -27.44%
1032 DGCS Digital Credits DGCS $2,903 $0.000498 5,826,388 LowVol 0.35% 16.09% 119.55%
1033 NANOX Project-X NANOX $2,599 $33211.90 0.078264 LowVol 0.33% 15.84% -45.87%
1034 TOKEN SwapToken TOKEN $1,769 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol 0.02% -13.34% -24.73%
1035 EBT Ebittree Coin EBT $1,408 $0.001114 1,264,511 LowVol 0.33% 35.68% -48.33%
1036 ABN Abncoin ABN $1,135 $0.016772 67,700 LowVol 0.33% 42.68% 33.44%
1037 SOJ Sojourn SOJ $850 $0.001752 485,214 LowVol 0.31% 58.70% -71.17%
1038 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1039 DMB Digital Money… DMB $488 $0.001159 421,300 LowVol 0.34% 23.84% 25.18%
1040 ENV Environ ENV $218 $0.000002 132,717,518 LowVol 1.10% 67.63%
1041 CALC CaliphCoin CALC $106 $0.001213 87,140 LowVol 0.33% -6.00% 49.41%
1042 FAL Falcoin FAL $33 $0.000166 196,766 LowVol 0.33% 15.84% 11.78%
1043 APW AppleCoin APW $14 $0.000166 82,494 LowVol 0.41% 15.84% 44.15%
1044 FDC Future Digita… FDC $8 $0.000003 2,753,201 LowVol -0.03%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.99 $29,729,800 0.00% 11.14% 28.29%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $39.20 $15,752,500 -0.82% 2.82% -13.09%
1047 CMT CyberMiles CMT $0.219349 $7,171,870 0.05% -5.17%
1048 ORME Ormeus Coin ORME $3.46 $5,541,670 -1.80% 14.65% 27.00%
1049 ITC IoT Chain ITC $0.950273 $4,804,400 0.76% 6.07%
1050 ERO Eroscoin ERO $0.174293 $4,586,620 4.55% 22.67%
1051 AI POLY AI AI $20.17 $3,965,780 0.15% 12.43% 32.60%
1052 ETN Electroneum ETN $0.115238 $2,577,090 0.19% 12.16% 47.69%
1053 REC Regalcoin REC $30.67 $2,383,650 -2.14% 0.48% -35.62%
1054 GRX GOLD Reward T… GRX $4.68 $2,361,770 1.12% -5.82% -2.87%
1055 NULS Nuls NULS $0.809948 $2,167,740 0.79% 0.53% 13.70%
1056 FRGC Fargocoin FRGC $10.23 $2,022,350 1.32% -6.10% -0.89%
1057 FRST FirstCoin FRST $17.44 $1,922,220 0.43% 15.88% 6.92%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.66 $1,262,210 0.53% 5.79% -15.79%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.61 $801,419 0.23% 11.54% 36.26%
1060 STC Santa Coin STC $0.672540 $799,272 -4.01% 13.47%
1061 TSL Energo TSL $0.031397 $780,904 2.58% 3.86% 2.23%
1062 RYZ ANRYZE RYZ $0.019552 $689,055 3.79% 13.95% 0.56%
1063 BTE BitSerial BTE $6.64 $641,279 1.65% 2.03% -17.71%
1064 WC WINCOIN WC $0.714121 $546,739 1.44% 17.51% -40.88%
1065 THS TechShares THS $0.946049 $543,892 -0.44% -3.04% 19.54%
1066 B2X SegWit2x [Fut… B2X $200.17 $537,022 -0.82% 1.45% -8.10%
1067 UGT UG Token UGT $0.433278 $451,264 -2.93% 3.94% -1.15%
1068 GBG Golos Gold GBG $0.162593 $364,108 -1.54% 3.06% 24.09%
1069 ADK Aidos Kuneen ADK $46.66 $352,963 22.04% 64.82% 72.60%
1070 XIN Infinity Econ… XIN $0.028562 $330,465 1.00% 1.01% 9.12%
1071 BSR BitSoar BSR $0.161244 $324,626 0.33% -11.45% -25.98%
1072 SBC StrikeBitClub SBC $1.75 $305,797 19.53% 76.70%
1073 VASH VPNCoin VASH $0.007971 $234,308 4.98% 22.48% 35.59%
1074 BOT Bodhi BOT $0.432263 $233,676 -1.74% 3.90% -1.72%
1075 LLT LLToken LLT $0.334866 $212,249 -0.60% -2.41% -41.26%
1076 XCPO Copico XCPO $0.021470 $201,835 -2.14% 10.57% -11.48%
1077 TER TerraNova TER $28.71 $172,787 -1.48% 195.35% 1374.87%
1078 CAPP Cappasity CAPP $0.018882 $170,170 -1.29% 0.11%
1079 XID Sphre AIR XID $0.181577 $144,539 0.27% 9.41% 1.86%
1080 ICX ICON ICX $1.99 $116,414 0.51% 9.04% 40.55%
1081 SUR Suretly SUR $2.70 $105,125 3.88% 4.66% -13.11%
1082 QBT Qbao QBT $0.233565 $98,014 -5.40% 10.81% -8.41%
1083 INF InfChain INF $0.012787 $93,418 -2.21% 12.76% -5.28%
1084 BT2 BT2 [CST] BT2 $96.41 $86,185 -6.78% 16.62% -45.56%
1085 SEND Social Send SEND $0.077882 $71,388 28.56% 26.57%
1086 DSR Desire DSR $0.368764 $69,272 -2.81% 23.40% 37.96%
1087 MKR Maker MKR $437.15 $66,883 0.91% 8.95% 9.03%
1088 BTCM BTCMoon BTCM $0.035314 $55,428 -3.04% -4.57% -18.50%
1089 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.071240 $54,529 -6.05% -9.33% -16.04%
1090 SNOV Snovio SNOV $0.005175 $40,861 3.42% 12.52%
1091 MSD MSD MSD $0.009161 $39,552 2.25% 11.98% -23.74%
1092 BT1 BT1 [CST] BT1 $16561.50 $35,593 0.96% 18.30% 44.24%
1093 CMP Compcoin CMP $9.96 $19,641 0.41%
1094 XID International… XID $0.008635 $19,596 0.33% 7.19%
1095 B3 B3Coin B3 $0.000100 $19,468 11.01% 52.03% 192.55%
1096 BCDN BlockCDN BCDN $0.087432 $19,042 1.24% 0.07%
1097 XYLO XYLO XYLO $0.881759 $17,969 0.33% 33.07%
1098 WISH MyWish WISH $0.153546 $17,140 1.15% 2.20% 25.00%
1099 FOR FORCE FOR $0.014610 $16,330 18.61% 84.02% 93.07%
1100 BOS BOScoin BOS $1.41 $14,759 35.36% 20.92% 18.91%
1101 VIU Viuly VIU $0.010923 $13,420 2.63% -2.46% 28.03%
1102 DAY Chronologic DAY $3.42 $11,846 -1.25% -2.08% -35.98%
1103 FRD Farad FRD $0.107538 $11,088 1.03% 54.08% -10.50%
1104 WILD Wild Crypto WILD $0.130217 $10,322 1.52% -24.32% -23.56%
1105 AKY Akuya Coin AKY $0.114581 $9,406 0.41% 6.82% -34.10%
1106 BTU Bitcoin Unlim… BTU $83.18 $8,782 5.36% -8.28% -30.48%
1107 EVR Everus EVR $1.42 $8,532 0.77% 8.12% -18.74%
1108 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.046506 $8,122 0.91% 4.32% -19.39%
1109 MCR Macro MCR $1.49 $8,092 0.33% 1.92% -24.25%
1110 SKR Sakuracoin SKR $0.009137 $7,787 -9.14% 1.12% 741.11%
1111 NUKO Nekonium NUKO $0.083030 $7,069 0.33% 6.85%
1112 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000419 $6,987 80.34% -5.99% -34.85%
1113 DEUS DeusCoin DEUS $0.295918 $6,949 0.33% 14.48% -14.65%
1114 SND Sand Coin SND $0.666402 $6,649 9.41% 2.60% 9.96%
1115 PLC PlusCoin PLC $0.000837 $6,581 19.27% 52.83% 41.15%
1116 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003752 $6,403 16.77% 13.34% 45.76%
1117 BPL Blockpool BPL $0.169220 $6,312 0.23% 5.04% 11.18%
1118 GLS GlassCoin GLS $0.796255 $6,227 0.33% 22.47% -38.60%
1119 PLX PlexCoin PLX $0.025817 $5,856 0.57% -9.71% -71.51%
1120 STU bitJob STU $0.038459 $5,389 1.15% 7.06% 27.96%
1121 COR CORION COR $0.664918 $4,809 -16.27% -11.92% -14.45%
1122 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.235826 $4,691 -2.58% -14.54% -54.17%
1123 MOTO Motocoin MOTO $0.017923 $4,577 0.65% 177.68% 494.58%
1124 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002886 $4,228 9.14% 13.59% 32.93%
1125 TCOIN T-coin TCOIN $0.000323 $4,212 1.41% 24.02% 37.45%
1126 BON Bonpay BON $1.50 $4,051 0.37% 20.87%
1127 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $3,865 3.33% 26.35% 2.42%
1128 ONG onG.social ONG $0.167422 $3,816 0.79% -24.89% 29.48%
1129 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.004651 $3,665 -20.11% -16.71% 7.47%
1130 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004960 $3,539 0.85% 3.65% -57.88%
1131 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.129028 $3,494 0.33% 14.95% 43.96%
1132 AIB Advanced Inte… AIB $0.013673 $3,307 -8.13% -9.54% 222.01%
1133 ELC Elacoin ELC $0.110411 $3,047 0.29% 53.06% 26.27%
1134 BUB Bubble BUB $0.020924 $2,893 0.35% -18.35%
1135 PEC Peacecoin PEC $0.063103 $2,729 -23.08% -39.48% 16.36%
1136 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.010012 $2,415 6.14% 45.02% 150.53%
1137 ACC AdCoin ACC $0.105159 $2,411 0.38% 24.95% 28.58%
1138 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.78 $2,371 0.33% 113.78% 23.21%
1139 ABC Alphabit ABC $25.21 $2,345 0.35% 55.63% 39.78%
1140 DFS DFSCoin DFS $0.005402 $2,321 0.61% 20.46% -32.00%
1141 SISA SISA SISA $0.012978 $2,289 0.47% 15.57% 25.31%
1142 DMC DynamicCoin DMC $0.002209 $2,115 3.45% 11.25% -43.98%
1143 PRES President Trump PRES $0.000909 $1,962 0.35% -80.20% -68.97%
1144 MGC GulfCoin MGC $0.002989 $1,926 0.29% 15.44% 9.22%
1145 MCI Musiconomi MCI $0.028059 $1,905 12.68% -9.16% -15.81%
1146 GARY President Joh… GARY $0.228332 $1,882 0.29% 100.16% 18.32%
1147 MEN PeopleCoin MEN $0.000166 $1,850 0.33% 15.84%
1148 OX OX Fina OX $0.000281 $1,812 -16.88% 73.13% 48.20%
1149 BLX Blockchain Index BLX $3.35 $1,789 0.79% 15.55% 18.98%
1150 HYTV Hyper TV HYTV $0.003720 $1,743 14.42% 7.14% 1.00%
1151 BAT BatCoin BAT $0.000005 $1,559 -0.22% 19.10% 137.63%
1152 GAY GAY Money GAY $0.016604 $1,524 0.39% 54.26% 121.49%
1153 XOT Internet of T… XOT $2323.17 $1,485 0.33% 15.76% 8.79%
1154 FLASH Flash FLASH $0.005812 $1,474 0.33% -1.11% 51.48%
1155 ZBC Zilbercoin ZBC $0.036104 $1,471 2.20% 23.18% 3.22%
1156 MGC MergeCoin MGC $0.012953 $1,466 1.63% 17.13% -12.57%
1157 CASH Cash Poker Pro CASH $0.043716 $1,111 0.79% 7.76% -24.07%
1158 VULC Vulcano VULC $0.004074 $1,101 0.33% -35.40% -44.74%
1159 APC AlpaCoin APC $0.030262 $1,094 0.32% 13.38% 0.98%
1160 PNX Phantomx PNX $0.015859 $1,087 0.33% 16.63% -12.89%
1161 ACN Avoncoin ACN $0.000332 $1,082 -49.84% -22.77% -11.29%
1162 MINEX Minex MINEX $0.017651 $1,077 1.31% 13.57% 18.02%
1163 EFYT Ergo EFYT $16.62 $900 1.73% 10.37% 63.72%
1164 ANI Animecoin ANI $0.000166 $845 -49.86% -41.19% -6.41%
1165 HNC Huncoin HNC $0.002657 $843 0.33% 25.28% 37.76%
1166 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004969 $810 -5.67% 13.13% 55.72%
1167 IBTC iBTC IBTC $0.008074 $753 1.15% -27.55% 71.74%
1168 LDCN LandCoin LDCN $0.001617 $735 0.35% -10.30% -42.81%
1169 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002361 $723 -10.86% -3.13% 45.15%
1170 TIE TIES Network TIE $0.091199 $685 0.79% -11.06% 14.55%
1171 BTBc Bitbase BTBc $0.004484 $665 0.33% 24.10% -25.22%
1172 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002325 $652 -5.49% 35.22% 44.52%
1173 TCR TheCreed TCR $0.000664 $633 0.41% 137.79% 192.70%
1174 NAMO NamoCoin NAMO $0.000208 $633 0.33% 43.24% 32.06%
1175 XQN Quotient XQN $0.004484 $629 0.35% -37.28% -23.53%
1176 DUB Dubstep DUB $0.002657 $614 0.33% 16.91%
1177 EGOLD eGold EGOLD $0.018463 $612 0.79% 96.96% 126.73%
1178 UR UR UR $0.001155 $593 7.46% 8.30% 117.97%
1179 EAG EA Coin EAG $4.48 $580 0.33% 111.16% 49.16%
1180 ACES Aces ACES $0.000332 $573 0.29% 131.68% 192.73%
1181 FRN Francs FRN $0.030158 $554 0.88% -16.38% 5.44%
1182 RHFC RHFCoin RHFC $0.000996 $519 0.33% -22.65% -1.70%
1183 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.101745 $517 0.35% 18.49% 33.18%
1184 BEST BestChain BEST $0.001514 LowVol 0.80% -44.68% 21.16%
1185 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.018267 LowVol 0.33% -43.54%
1186 BSN Bastonet BSN $0.000664 LowVol 0.33% -19.51% -6.43%
1187 TRIA Triaconta TRIA $9.30 LowVol 0.79% 4.32% 4.26%
1188 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006821 LowVol 0.35% 9.84% 276.29%
1189 ETT EncryptoTel [… ETT $0.090556 LowVol 2.36% 4.36% -0.16%
1190 EVC EventChain EVC $0.139514 LowVol 0.79% 4.32% 51.13%
1191 WIC Wi Coin WIC $0.002805 LowVol 0.35% -11.08% 7.21%
1192 WA WA Space WA $0.026569 LowVol 0.35% 16.09% 44.04%
1193 COUPE Coupecoin COUPE $0.000135 LowVol 0.48% -0.64% 1775.05%
1194 SAK Sharkcoin SAK $0.001798 LowVol 0.51% -4.63% -20.67%
1195 CC CyberCoin CC $0.000166 LowVol 0.33% -42.08% 46.37%
1196 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000166 LowVol 0.33% 16.08% 34.89%
1197 HAT Hawala.Today HAT $0.297593 LowVol 0.79% 48.34% 71.54%
1198 INDIA India Coin INDIA $0.000166 LowVol 0.41% -61.39% -26.82%
1199 MAVRO Mavro MAVRO $0.045334 LowVol 0.55% 15.42% 139.75%
1200 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 LowVol 51.19% 4.32% 157.04%
1201 10MT 10M Token 10MT $0.002273 LowVol 0.79% 4.32% 120.36%
1202 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000498 LowVol 50.49% 44.58% -17.96%
1203 DBG Digital Bulli… DBG $0.007473 LowVol 0.29% 0.25% 12.15%
1204 HDLB HODL Bucks HDLB $0.074727 LowVol 0.33% 57.97% 76.54%
1205 QORA Qora QORA $0.232483 LowVol 0.33% 16.05% 7.20%
1206 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000166 LowVol 0.33% -42.08% -49.35%
1207 EXRN EXRNchain EXRN $9.3e-07 LowVol 0.91% 4.32% -21.66%
1208 HIGH High Gain HIGH $0.000332 LowVol -14.02% 15.84% -56.78%
1209 FAP FAPcoin FAP $0.009300 LowVol 0.33% -12.56% 46.38%
1210 EDRC EDRCoin EDRC $0.062007 LowVol 0.56% 5.09% 15.27%
1211 QBT Cubits QBT $0.004353 LowVol 0.23% 31.81% 19.88%
1212 EBIT eBIT EBIT $0.004511 LowVol 0.91% 12.10% 56.46%
1213 PCN PeepCoin PCN $0.000166 LowVol 0.41% 15.84% 46.37%
1214 XRY Royalties XRY $0.000154 LowVol -4.25% 8.38% -20.60%
1215 NTC Natcoin NTC $0.083030 LowVol 0.33% -6.01% -42.85%
1216 XDE2 XDE II XDE2 $4.23 LowVol 0.29% 78.65%
1217 GRN Granite GRN $0.016606 LowVol 0.35% 10.99% 25.06%
1218 CME Cashme CME $0.000166 LowVol 0.35% 46.37%
1219 DGPT DigiPulse DGPT $0.958555 LowVol 0.74% 6.97% -0.59%
1220 CYDER Cyder CYDER $0.000332 LowVol 0.33% 15.84% 46.37%
1221 SKC Skeincoin SKC $0.030721 LowVol 0.29% 6.40% 115.09%
1222 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013949 LowVol 0.41% 14.48% 34.61%
1223 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000332 LowVol 0.33% 15.84% -2.42%
1224 LKC LinkedCoin LKC $0.000166 LowVol 0.29% -42.08% -26.82%
1225 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003321 LowVol 0.29% 65.49% 111.86%
1226 MAGN Magnetcoin MAGN $0.667725 LowVol 0.41% 15.87% 29.25%
1227 TOP TopCoin TOP $0.000498 LowVol 0.33% 11.01% 25.73%
1228 RCN Rcoin RCN $0.000166 LowVol 0.35% 15.84% 46.37%
1229 BITOK Bitok BITOK $0.000166 LowVol 0.29% 15.84% 46.98%
1230 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001247 LowVol 0.33% -34.81% 8.04%
1231 EUSD eUSD EUSD $0.000272 LowVol 8.67% 3.77% 48.11%
1232 SWP Swapcoin SWP $0.065109 LowVol 0.79% -36.48% -23.11%
1233 LEPEN LePen LEPEN $0.000165 LowVol 0.33% 19.81% 76.21%
1234 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005646 LowVol -2.46% 15.90% 32.05%
1235 FFC FireFlyCoin FFC $0.000166 LowVol 0.29% 16.09% 46.37%
1236 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000105 LowVol 0.79% -41.18% 46.66%
1237 9COIN 9COIN 9COIN $0.003653 LowVol 0.33% 6.19% 17.45%
1238 ASN Aseancoin ASN $0.006808 LowVol 0.33% 18.13% -58.42%
1239 YEL Yellow Token YEL $0.005348 LowVol -22.73% 3.73% 1.39%
1240 POKE PokeCoin POKE $0.000166 LowVol 0.35% 18.90% 15.10%
1241 CYC Cycling Coin CYC $0.001495 LowVol 0.41% 13.64%
1242 IPY Infinity Pay IPY $0.002116 LowVol 0.79% 16.87% 22.71%
1243 IQT iQuant IQT $0.158479 LowVol 0.41% 16.97% -12.47%
1244 TELL Tellurion TELL $0.000185 LowVol 10.99% 5.07% -24.78%
1245 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol 1.14% 27.73% 53.18%
1246 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.129028 LowVol 0.41%
1247 STARS StarCash Network STARS $0.221348 LowVol 0.33% 46.05% 18.12%
1248 AV AvatarCoin AV $0.059781 LowVol 0.35% 13.02% 43.99%
1249 IRL IrishCoin IRL $0.003487 LowVol 0.33% 53.74%
1250 PRIMU Primulon PRIMU $0.000271 LowVol 0.33% -5.08% 19.67%
1251 WOW Wowcoin WOW $0.000135 LowVol 0.24% -5.52% 11.61%
1252 VGC VegasCoin VGC $0.000166 LowVol 0.29% 46.13%
1253 YES Yescoin YES $0.000166 LowVol 0.25% 16.54% 70.97%
1254 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004318 LowVol 0.35% 35.65%
1255 MONETA Moneta MONETA $0.000664 LowVol 0.35% 44.45% 95.16%
1256 AXIOM Axiom AXIOM $0.024411 LowVol 0.33% 15.84% 40.63%
1257 FUDD DimonCoin FUDD $0.000721 LowVol 0.79% -46.10% -42.10%
1258 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000504 LowVol -0.10% -6.38%
1259 BGR Bongger BGR $0.000186 LowVol 1.14% 18.73% 56.58%
1260 BXC Bitcedi BXC $0.003502 LowVol 32.07% 15.97% 7.12%
1261 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000830 LowVol 0.41% -0.96% 11.49%
1262 KARMA Karmacoin KARMA $0.000166 LowVol 0.29% 15.90% 46.79%
1263 PRN Protean PRN $0.000109 LowVol 56.11% 63.78% 51.82%
1264 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.371143 LowVol 0.41% -16.08% 45.40%
1265 MARX MarxCoin MARX $0.001937 LowVol 0.76% 86.26% 93.60%
1266 TURBO TurboCoin TURBO $0.000166 LowVol 0.41% 15.84%
1267 QBC Quebecoin QBC $0.002657 LowVol 0.33% 16.15% 37.76%
1268 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000498 LowVol 0.33% 16.09% 36.95%
1269 GBRC Global Busine… GBRC $0.000166 LowVol 0.35%
1270 WINK Wink WINK $0.000332 LowVol 0.41% 131.68%
1271 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003819 LowVol 0.41% 2.76%
1272 TEAM TeamUp TEAM $0.000332 LowVol 0.35% 8.86% 46.86%
1273 EGG EggCoin EGG $0.062770 LowVol 0.29% 15.84% 45.59%
1274 HCC Happy Creator… HCC $0.000664 LowVol 0.35% 16.09% 12.34%
1275 BIT First Bitcoin BIT $0.011292 LowVol 0.35% -13.51% -8.85%
1276 IFC Infinitecoin IFC $0.000019 LowVol 1.28% -7.59% 51.68%
1277 LTH LAthaan LTH $0.000830 LowVol 0.33% 15.84% 46.37%
1278 FUTC FutCoin FUTC $0.003321 LowVol 0.41% -31.86% 63.02%
1279 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 0.23% 19.25% -98.67%
1280 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006144 LowVol 0.33% -27.35% -14.93%
1281 REGA Regacoin REGA $0.001162 LowVol 0.33% 1.36% -20.34%
1282 BET BetaCoin BET $0.001827 LowVol 0.33% -4.93%
1283 MBL MobileCash MBL $0.000664 LowVol 0.33% 19.18% 92.22%
1284 PDG PinkDog PDG $0.000332 LowVol 192.66%
1285 FBL Faceblock FBL $0.001652 LowVol 0.79%
1286 X2 X2 X2 $0.000166 LowVol 0.35% 4.49% 47.29%
1287 SPORT SportsCoin SPORT $0.001495 LowVol 0.35%
1288 TRICK TrickyCoin TRICK $0.015111 LowVol -18.07% 42.70%
1289 DISK DarkLisk DISK $0.001328 LowVol 16.09% 96.41%
1290 KASHH KashhCoin KASHH $0.000166 LowVol 0.29% 16.71% 3843.98%
1291 STEX STEX STEX $1.30 LowVol 1.40% 17.18% 57.52%
1292 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.058502 LowVol 1.62% 21.05% 39.85%
1293 DON Donationcoin DON $0.000355 LowVol -40.09% -23.76%
1294 NBE BitCentavo NBE $4.3e-07 LowVol -1.25%
1295 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 124.69%
1296 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 15.55% -19.61%
1297 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 35.62%
1298 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 36.10%
1299 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1300 VOYA Voyacoin VOYA $2.50 LowVol 9.04% 59.94%
1301 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 6.98% 38.53%
1302 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 92.37%
1303 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 33.83%
1304 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol 40.87%
1305 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -1.23%
1306 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -8.74%
1307 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1308 OP Operand OP $0.000979 LowVol 7.90%
1309 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol
1310 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -3.74%
1311 SFE SafeCoin SFE $0.000166 LowVol 15.84% 46.36%
1312 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1313 PRM PrismChain PRM $0.001829 LowVol 0.53% 13.65% 46.25%
1314 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002650 LowVol 9.00% 1.57%
1315 GAIN UGAIN GAIN $0.002323 LowVol 0.00% 16.43% 57.50%
1316 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 7.96% 2.94%
1317 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 19.95%
1318 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol 3.17% 17.84%
1319 CBD CBD Crystals CBD $0.003032 LowVol 17.74% 88.07%
1320 NBIT netBit NBIT $0.080531 LowVol 17.87% 23.97%
1321 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 14.61% 44.82%
1322 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol
1323 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol
1324 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -6.61%
1325 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1326 DASHS Dashs DASHS $0.056821 LowVol 16.58% 36.54%
1327 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 0.90% 25.27%
1328 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -94.63%
1329 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 15.99%
1330 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 14.58% 8.97%
1331 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol 20.82%
1332 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 25.62%
1333 XTD XTD Coin XTD $0.000167 LowVol 16.31%
1334 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1335 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003941 LowVol 14.54% -3.70%
1336 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1337 UNC UNCoin UNC $0.000149 31.18%
1338 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1339 FC Facecoin FC $0.003480 -15.28%
1340 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -3.15%

Quay lại phần 1

Phản hồi