Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 12/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 1h ngày 12/12/2017 (GMT +7) của 1340 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 12/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16563.40 trên tổng giá trị $277,181,658,316

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $477.12 trên tổng giá trị $45,935,119,845

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1408.45 trên tổng giá trị $23,732,241,655

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.33 trên tổng giá trị $12,033,309,273

    + Đồng LTC Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $196.43 trên tổng giá trị $10,657,714,172

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng REGA Regacoin (REGA) đang có giá hiện tại $0.000661 trên tổng giá trị đã biến động tăng 299.06% trong 1h qua

    + Đồng LKC LinkedCoin (LKC) đang có giá hiện tại $0.000496 trên tổng giá trị đã biến động tăng 199.20% trong 1h qua

    + Đồng ANC Anoncoin (ANC) đang có giá hiện tại $2.50 trên tổng giá trị $5,266,612 đã biến động tăng 94.62% trong 1h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000017 trên tổng giá trị $87,566 đã biến động tăng 79.45% trong 1h qua

    + Đồng LTB LiteBar (LTB) đang có giá hiện tại $0.858403 trên tổng giá trị $698,887 đã biến động tăng 57.43% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000017 trên tổng giá trị $87,566 đã biến động tăng 715.83% trong 24h qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.005617 trên tổng giá trị $8,845,872 đã biến động tăng 473.44% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.010445 trên tổng giá trị $315,723 đã biến động tăng 461.53% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.036344 trên tổng giá trị $221,973 đã biến động tăng 382.81% trong 24h qua

    + Đồng SPRTS Sprouts (SPRTS) đang có giá hiện tại $5.2e-07 trên tổng giá trị $741,266 đã biến động tăng 271.56% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000165 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1655.80% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000121 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1293.37% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $25.02 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1225.91% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.010096 trên tổng giá trị đã biến động tăng 763.00% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.390021 trên tổng giá trị $29,491,243 đã biến động tăng 760.29% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 1h ngày 12/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 SCORE Scorecoin SCORE $169,305 $0.005579 30,346,591 $4,005 8.42% -11.86% 44.94%
702 DBTC Debitcoin DBTC $165,967 $0.009221 17,999,629 $594 -1.97% -7.92% 13.04%
703 QTL Quatloo QTL $163,846 $0.021227 7,718,883 $857 -3.87% 51.17% 77.10%
704 CACH CacheCoin CACH $161,211 $0.038428 4,195,132 $1,340 -0.23% -11.10% 17.44%
705 MONK Monkey Project MONK $158,402 $1.50 105,797 $16,563 -28.51% 54.80% -65.51%
706 AERM Aerium AERM $151,767 $0.208075 729,386 $5,859 12.98% 2.76% -61.62%
707 TAJ TajCoin TAJ $151,280 $0.018735 8,074,669 $2,259 -0.25% 31.38% 79.15%
708 BIP BipCoin BIP $150,482 $0.092476 1,627,261 $1,093 -2.91% 10.31% 100.92%
709 EAGLE EagleCoin EAGLE $146,087 $0.069784 2,093,421 $13,586 -9.21% 47.60% -33.32%
710 ACP AnarchistsPrime ACP $140,427 $0.031952 4,394,874 $923 -0.27% 0.66% 60.86%
711 UNITS GameUnits UNITS $138,628 $0.039916 3,472,983 $2,167 -0.22% 8.87% 46.93%
712 NEVA NevaCoin NEVA $137,905 $0.055579 2,481,265 $1,949 8.42% 21.10% 43.64%
713 RPC RonPaulCoin RPC $136,746 $0.152104 899,029 $831 4.91% 53.44% 119.53%
714 XCXT CoinonatX XCXT $135,999 $0.008401 16,189,388 $902 0.16% 36.91% 7.62%
715 CJ Cryptojacks CJ $134,369 $0.000330 406,568,581 $512 -0.27% -15.89% -3.73%
716 VUC Virta Unique … VUC $133,331 $0.002167 61,528,650 $1,116 0.14% 20.58% 67.37%
717 REE ReeCoin REE $132,395 $0.000052 2,560,000,000 $1,030 -0.29% -28.96% 29.11%
718 GLT GlobalToken GLT $124,418 $0.004703 26,456,800 $714 6.55% -8.35% 125.81%
719 MAR Marijuanacoin MAR $123,637 $0.080878 1,528,684 $786 8.09% 5.82% -30.19%
720 BITEUR bitEUR BITEUR $115,392 $1.19 96,599 $3,531 1.97% -2.25% -5.01%
721 CMT Comet CMT $114,330 $0.130988 872,830 $1,417 0.03% -2.25% 62.15%
722 SGR Sugar Exchange SGR $110,265 $0.031504 3,500,000 $1,828 0.65% 0.50% -9.09%
723 PRC PRCoin PRC $99,708 $0.006278 15,883,000 $27,561 -0.24% -7.35% -38.54%
724 MST MustangCoin MST $97,641 $0.154901 630,343 $656 -1.91% -8.22% 12.59%
725 XCO X-Coin XCO $90,390 $0.007298 12,384,976 $1,994 -0.09% 6.40% 7.33%
726 300 300 Token 300 $89,211 $297.37 300 $1,554 -0.27% 13.48% 28.22%
727 WOMEN WomenCoin WOMEN $84,387 $0.001908 44,220,400 $1,326 -2.57% -4.32% -24.74%
728 BRAT BRAT BRAT $83,740 $0.000523 160,000,000 $726 0.41% -18.68% 130.70%
729 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $81,529 $0.010153 8,030,000 $1,097 -0.20% 2.44% -26.76%
730 CPN CompuCoin CPN $81,232 $0.004141 19,615,019 $813 13.18% 13.72% 22.78%
731 KURT Kurrent KURT $74,270 $0.007487 9,919,485 $732 0.08% -15.03% -5.65%
732 EOT EOT Token EOT $71,740 $0.008684 8,260,903 $4,618 0.46% -23.64% -34.96%
733 ERY Eryllium ERY $70,726 $0.012905 5,480,466 $2,024 24.02% 10.74% 100.66%
734 KRONE Kronecoin KRONE $70,471 $0.018638 3,780,962 $700 -0.27% -12.15% 65.34%
735 OS76 OsmiumCoin OS76 $59,521 $0.066576 894,026 $3,686 -0.24% 55.83% 120.82%
736 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $58,933 $0.067106 878,202 $87,068 -5.89% 3.16% 348.94%
737 GRIM Grimcoin GRIM $45,562 $0.002247 20,279,377 $677 1.98% 134.94% 34.75%
738 ICON Iconic ICON $44,272 $0.074671 592,894 $796 -0.27% -7.26% -3.76%
739 VPRC VapersCoin VPRC $40,969 $0.000053 780,124,964 $1,330 6.20% 3.16% -25.37%
740 EGO EGO EGO $39,648 $0.000661 60,000,001 $795 -0.27% -28.30% -8.00%
741 CRTM Corethum CRTM $36,523 $0.014609 2,500,000 $4,818 0.17% 17.12% 37.20%
742 CASH Cashcoin CASH $34,832 $0.000755 46,158,242 $1,103 -0.22% -4.17% -40.48%
743 MSCN Master Swiscoin MSCN $33,159 $0.000741 44,736,580 $1,082 -1.15% -15.71% -26.89%
744 SDP SydPak SDP $31,074 $0.194442 159,810 $758 -0.27% 5.94% 44.73%
745 LBTC LiteBitcoin LBTC $30,498 $0.009566 3,188,280 $18,544 -3.27% 8.64% 2.98%
746 VLTC Vault Coin VLTC $30,328 $0.000999 30,352,800 $1,208 -0.27% 5.33% -12.36%
747 XCS CybCSec XCS $29,325 $0.002478 11,834,082 $624 -0.29% -26.88% -15.99%
748 NTWK Network Token NTWK $27,601 $0.002365 11,671,310 $1,112 0.17% -52.71% -27.93%
749 GSR GeyserCoin GSR $25,812 $0.550782 46,864 $7,385 3.94% 46.67% 324.73%
750 CREVA CrevaCoin CREVA $23,838 $0.000655 36,390,750 $1,902 -0.30% 32.63% -27.46%
751 XRC Rawcoin XRC $23,374 $0.033160 704,882 $3,667 -0.29% 21.84% 90.50%
752 CTO Crypto CTO $18,243 $0.001487 12,270,119 $1,905 -0.24% -86.80% -84.11%
753 LVPS LevoPlus LVPS $13,250 $0.008756 1,513,256 $3,506 -0.27% -19.39% -6.60%
754 HMC HarmonyCoin HMC $6,965 $0.012409 561,235 $7,301 -0.75% 15.52% 14.68%
755 UNITY SuperNET UNITY $44,209,848 $54.17 816,061 17.09% -10.79%
756 ETT EncryptoTel [… ETT $22,274,342 $0.358505 62,131,190 LowVol -0.22% 129.75% 95.39%
757 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
758 ECN E-coin ECN $12,960,201 $2.73 4,739,497 LowVol -0.53% 90.68% -39.68%
759 PGL Prospectors Gold PGL $11,851,166 $0.183739 64,500,000 LowVol 6.91% 135.75% 189.73%
760 ECOB Ecobit ECOB $6,400,044 $0.014400 444,444,444 LowVol -0.87% 8.68% 27.42%
761 YASH YashCoin YASH $5,617,014 $0.561686 10,000,275 LowVol -0.24% -15.23% 23.09%
762 XC XCurrency XC $4,946,515 $0.842528 5,871,039 LowVol -0.24% 7.06% -33.52%
763 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -1.65%
764 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 24.28%
765 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,800,287 $0.461573 6,066,835 LowVol -0.27% -3.18% 73.39%
766 JNS Janus JNS $2,414,902 $0.104903 23,020,335 LowVol -0.24% 86.34% -46.42%
767 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,081,881 $4.47 465,952 LowVol -0.35% 2.14% -20.02%
768 HTC HitCoin HTC $1,825,114 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 7.61% 46.56%
769 RC RussiaCoin RC $1,802,022 $0.215093 8,377,873 LowVol -0.27% 1.05% 35.92%
770 MBI Monster Byte MBI $1,778,180 $0.105701 16,822,736 LowVol -0.31% 24.60% 67.17%
771 NKA IncaKoin NKA $1,730,694 $0.000152 11,411,146,008 LowVol -1.56% 15.72% 36.59%
772 SHORTY Shorty SHORTY $1,668,540 $0.016685 100,000,000 LowVol -0.29% 7.11% 39.63%
773 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,634,763 $0.054492 30,000,000 LowVol -0.27% -23.06% -48.75%
774 SDC ShadowCash SDC $1,270,850 $0.189817 6,695,133 LowVol -0.24% -0.55% 31.73%
775 BTSR BTSR BTSR $1,220,893 $0.371740 3,284,266 LowVol -0.29% 9.18% 67.05%
776 DCY Dinastycoin DCY $1,147,401 $0.000808 1,420,858,063 LowVol -0.30% 4.71% 12.63%
777 METAL MetalCoin METAL $1,131,028 $0.014703 76,925,527 LowVol -0.24% 13.28% 47.51%
778 INPAY InPay INPAY $1,083,720 $0.108372 10,000,000 LowVol -0.24% 6.94% 20.03%
779 PIGGY Piggycoin PIGGY $1,039,553 $0.002132 487,547,378 LowVol 0.24% 103.42% 54.11%
780 CARBON Carboncoin CARBON $1,004,686 $0.000065 15,392,009,925 LowVol -1.08% 34.49% -18.40%
781 GOOD Goodomy GOOD $975,147 $0.002209 441,349,000 LowVol -5.00% 19.40% 49.43%
782 OPAL Opal OPAL $896,480 $0.059198 15,143,839 LowVol 2.21% -10.22% 53.45%
783 TES TeslaCoin TES $855,339 $0.011636 73,505,487 LowVol 15.79% 18.61% 13.60%
784 DSH Dashcoin DSH $853,057 $0.048538 17,574,970 LowVol -0.70% 7.92% 10.15%
785 TALK BTCtalkcoin TALK $851,449 $0.013041 65,290,635 LowVol -0.23% 45.04% 31.70%
786 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $782,455 $0.000034 22,890,986,164 LowVol 6.48% -20.66% -20.49%
787 VAL Valorbit VAL $736,603 $0.000138 5,323,543,134 LowVol 21.96%
788 AU AurumCoin AU $725,201 $2.45 296,216 LowVol 0.79% 20.51% 50.68%
789 TROLL Trollcoin TROLL $670,674 $0.001185 566,089,294 LowVol -20.35% -3.22% 44.72%
790 RIYA Etheriya RIYA $662,859 $0.419125 1,581,531 LowVol 17.64% 0.61% 35.95%
791 J Joincoin J $654,120 $0.267162 2,448,402 LowVol -0.27% 19.66% 170.88%
792 V Version V $650,316 $0.001385 469,518,591 LowVol 1.31% 11.24% 20.53%
793 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $635,745 $0.047924 13,265,830 LowVol 4.91% 114.78% 206.52%
794 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
795 ITI iTicoin ITI $587,814 $18.37 32,000 LowVol 2.11% 10.16% -7.62%
796 BPC Bitpark Coin BPC $574,856 $0.007665 75,000,000 LowVol -0.27% -8.60% -22.43%
797 UNIC UniCoin UNIC $556,624 $0.187454 2,969,389 LowVol -1.40% 15.68% 90.36%
798 SAC SACoin SAC $556,247 $0.079297 7,014,744 LowVol -0.29% 1.02% 0.83%
799 CRM Cream CRM $555,790 $0.012396 44,834,393 LowVol -0.29% -18.10% -20.77%
800 WAY WayGuide WAY $545,387 $0.005452 100,040,708 LowVol -0.27% 17.82% 45.62%
801 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $539,891 $0.099459 5,428,300 LowVol -25.45% 12.00% 22.69%
802 USC Ultimate Secu… USC $533,757 $0.051605 10,343,113 LowVol -2.79% -16.15% -2.04%
803 NYAN Nyancoin NYAN $527,780 $0.001655 318,929,301 LowVol 0.01% 10.40% 57.33%
804 C2 Coin2.1 C2 $519,136 $0.005193 99,976,323 LowVol -0.27% 32.81% 148.93%
805 UNI Universe UNI $510,680 $0.043661 11,696,523 LowVol -1.17% -9.09% -14.46%
806 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
807 FUNK The Cypherfunks FUNK $490,634 $0.000011 46,326,444,999 LowVol -14.64% 10.16% 86.49%
808 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -50.10%
809 FLT FlutterCoin FLT $481,988 $0.001496 322,214,524 LowVol -26.32% 7.27% 35.29%
810 VIDZ PureVidz VIDZ $481,314 $0.003842 125,279,775 LowVol -2.56% -41.26% 61.08%
811 GUN Guncoin GUN $454,174 $0.002301 197,392,978 LowVol 0.03% 9.97% 25.67%
812 BBT BitBoost BBT $447,977 $0.092122 4,862,878 LowVol 2.72% 1.29% -19.83%
813 UFR Upfiring UFR $445,929 $0.030967 14,400,000 LowVol -5.94% 15.03% 34.76%
814 LOT LottoCoin LOT $444,634 $0.000031 14,491,014,421 LowVol -5.64% 16.12% 58.10%
815 PR Prototanium PR $440,865 $2.25 195,945 LowVol -0.24% 27.83% 76.08%
816 STV Sativacoin STV $423,271 $0.059727 7,086,816 LowVol -0.18% 53.18% 55.30%
817 FNC FinCoin FNC $416,067 $0.032307 12,878,667 LowVol -2.20% -23.11% -9.21%
818 XGR GoldReserve XGR $415,333 $0.024188 17,171,382 LowVol -1.71% -4.00% -1.40%
819 BERN BERNcash BERN $414,713 $0.005822 71,234,301 LowVol 1.61% 10.55% 62.15%
820 SWING Swing SWING $396,099 $0.142204 2,785,431 LowVol -1.87% -7.05% 58.82%
821 FLY Flycoin FLY $393,388 $1.87 210,806 LowVol -0.27% 47.60%
822 MCRN MACRON MCRN $392,216 $0.000977 401,421,401 LowVol 6.34% 112.51% 132.12%
823 GLC GlobalCoin GLC $376,823 $0.005782 65,171,010 LowVol -0.22% -14.84%
824 STS Stress STS $373,445 $0.000661 565,134,332 LowVol -0.29% 7.11%
825 Q2C QubitCoin Q2C $369,055 $0.001487 248,219,477 LowVol -0.24% 20.44% 23.85%
826 FUCK FuckToken FUCK $364,465 $0.007092 51,392,878 LowVol 0.19% -20.83% 12.63%
827 ROC Rasputin Onli… ROC $360,675 $0.332839 1,083,633 LowVol 0.19% 3.97% -24.56%
828 ECA Electra ECA $353,580 $0.000016 22,004,799,314 LowVol -0.08% 4.24% 222.35%
829 FRC Freicoin FRC $351,969 $0.011895 29,590,901 LowVol -0.27% -9.27% 56.48%
830 I0C I0Coin I0C $350,778 $0.016715 20,985,463 LowVol -0.44% -19.16% -14.44%
831 SH Shilling SH $347,539 $0.008753 39,704,275 LowVol 7.08% 32.02%
832 MAD SatoshiMadness MAD $330,517 $0.000165 2,000,683,485 LowVol -0.27% 7.11%
833 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 19.06%
834 ICN iCoin ICN $318,664 $0.010903 29,226,369 LowVol -0.27% -32.03% -26.07%
835 CAT Catcoin CAT $307,875 $0.049561 6,212,100 LowVol -0.22% -3.36% 90.23%
836 BLC Blakecoin BLC $299,184 $0.019784 15,122,697 LowVol -0.30% 5.21% 71.68%
837 WMC WMCoin WMC $298,985 $0.025937 11,527,489 LowVol -0.24% 1.30% 46.54%
838 BIGUP BigUp BIGUP $283,403 $0.000134 2,119,707,785 LowVol -1.02% -12.67% 18.17%
839 LANA LanaCoin LANA $280,269 $0.000333 841,546,431 LowVol -0.32% -10.43% 11.21%
840 YAC Yacoin YAC $277,345 $0.002313 119,916,424 LowVol -0.22% 103.89%
841 JET Jetcoin JET $269,565 $0.055324 4,872,509 LowVol -35.48% -39.95% -1.40%
842 TTC TittieCoin TTC $265,737 $0.000211 1,259,816,434 LowVol 1.27% -13.46% 34.73%
843 ARI Aricoin ARI $255,216 $0.001820 140,262,505 LowVol 1.45% 30.76% 55.48%
844 SHDW Shadow Token SHDW $250,894 $0.035842 7,000,000 LowVol -1.02% -31.35%
845 EVIL Evil Coin EVIL $247,334 $0.011766 21,020,383 LowVol 0.08% 10.53% 9.55%
846 SPACE SpaceCoin SPACE $237,695 $0.011311 21,014,121 LowVol -9.41% -0.69% 33.45%
847 GAIA GAIA GAIA $234,914 $0.009747 24,101,381 LowVol -0.27% 4.30%
848 HODL HOdlcoin HODL $234,758 $0.001487 157,893,625 LowVol -0.24% 20.48% 6.87%
849 GRT Grantcoin GRT $223,762 $0.005181 43,187,360 LowVol -0.18% -1.20% 36.04%
850 RUPX Rupaya RUPX $221,973 $0.036344 6,107,477 LowVol -0.51% 382.81% 145.28%
851 CYP Cypher CYP $221,878 $0.034857 6,365,285 LowVol -0.22% 53.48%
852 BUMBA BumbaCoin BUMBA $217,696 $0.009685 22,477,452 LowVol -0.24% 4.66% 139.21%
853 ICE iDice ICE $217,623 $0.138524 1,571,013 LowVol -1.53% 19.92% 78.18%
854 KED Darsek KED $216,624 $0.014863 14,574,234 LowVol -0.25% 37.66% 37.43%
855 XRA Ratecoin XRA $213,287 $0.001854 115,040,328 LowVol -0.28% 37.92% 50.13%
856 RED RedCoin RED $210,916 $0.002846 74,107,896 LowVol 1.10% 6.31% 39.33%
857 HAL Halcyon HAL $208,990 $0.039282 5,320,233 LowVol 7.01% 46.32%
858 WYV Wyvern WYV $208,265 $0.116798 1,783,124 LowVol -0.27% -18.05% 0.48%
859 OHM OHM OHM $207,421 $0.006938 29,894,299 LowVol -0.27% 7.11% 45.62%
860 FIRE Firecoin FIRE $206,816 $2.10 98,412 LowVol -0.91% -4.28% 44.47%
861 ACOIN Acoin ACOIN $206,126 $0.168944 1,220,085 LowVol -0.75% 8.52% 11.67%
862 PHO Photon PHO $201,466 $0.000010 20,578,193,080 LowVol 6.29% 7.70% 146.09%
863 FRK Franko FRK $199,740 $0.214597 930,767 LowVol -0.22% 45.82%
864 LEA LeaCoin LEA $196,145 $0.000622 315,119,491 LowVol 1.48% 33.82% 32.76%
865 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 115.40%
866 EUC Eurocoin EUC $189,802 $0.015286 12,416,554 LowVol -1.23% -28.67% 30.59%
867 E4ROW E4ROW E4ROW $189,330 $0.032858 5,762,000 LowVol 0.17% 3.97% 45.91%
868 DLC Dollarcoin DLC $188,055 $0.020650 9,106,714 LowVol -0.29% 7.11% 45.62%
869 PXI Prime-XI PXI $186,787 $0.010416 17,932,155 LowVol -0.20% 21.67% 58.89%
870 URC Unrealcoin URC $179,869 $0.025606 7,024,402 LowVol -0.24% 12.94% -5.06%
871 ARCO AquariusCoin ARCO $178,085 $0.118905 1,497,712 LowVol 1.72% 9.16% 54.82%
872 DUO ParallelCoin DUO $176,395 $0.584398 301,840 LowVol 9.54% 19.10% -3.73%
873 IMS Independent M… IMS $175,956 $0.032773 5,368,934 LowVol -0.32% -12.92% 91.17%
874 BITZ Bitz BITZ $174,645 $0.087722 1,990,891 LowVol -0.29%
875 RBX Ripto Bux RBX $174,351 $0.000457 381,236,123 LowVol -2.69% 1.66% 24.56%
876 HXX Hexx HXX $174,249 $0.117125 1,487,721 LowVol -0.59% 1.36% 194.88%
877 ANTI AntiBitcoin ANTI $173,116 $0.009912 17,465,159 LowVol -0.29% 37.86% 4.35%
878 CON PayCon CON $167,325 $0.007262 23,042,604 LowVol -0.33% -29.17% 59.40%
879 XCRE Creatio XCRE $166,565 $0.008117 20,520,514 LowVol -1.96% 0.21% 74.67%
880 TEK TEKcoin TEK $166,122 $0.000117 1,414,054,562 LowVol -0.49% -3.76% -10.87%
881 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol
882 BOST BoostCoin BOST $148,849 $0.012555 11,855,487 LowVol -0.24% -5.01% -24.07%
883 CRX Chronos CRX $145,433 $0.001973 73,729,962 LowVol -0.44% 13.75% 131.91%
884 TSE Tattoocoin (S… TSE $141,674 $0.001567 90,421,856 LowVol -1.89% 67.16% 30.09%
885 AMBER AmberCoin AMBER $140,265 $0.003210 43,699,481 LowVol 4.01% -51.51%
886 VOT VoteCoin VOT $138,803 $0.008425 16,474,625 LowVol 0.06% 9.25% -23.08%
887 SOON SoonCoin SOON $135,980 $0.010911 12,462,620 LowVol -0.21% 7.17% 37.18%
888 BITGOLD bitGold BITGOLD $135,927 $1703.07 79.8131 LowVol -0.40% 22.16% 8.78%
889 DRM Dreamcoin DRM $135,643 $0.055373 2,449,632 LowVol 0.06% 0.19% 45.41%
890 GP GoldPieces GP $134,482 $0.110217 1,220,161 LowVol 1.19% -0.96% -7.53%
891 PX PX PX $133,270 $0.001387 96,091,114 LowVol -26.40%
892 ARG Argentum ARG $132,202 $0.015369 8,601,634 LowVol 2.98% 20.18% 8.15%
893 BAS BitAsean BAS $130,429 $0.026086 5,000,000 LowVol -1.27% -0.74% 11.04%
894 JIN Jin Coin JIN $126,905 $0.012886 9,848,485 LowVol -0.29% 141.26% -34.36%
895 XPY PayCoin XPY $126,774 $0.010719 11,827,628 LowVol -0.45% -5.66% -13.79%
896 611 SixEleven 611 $123,455 $0.285959 431,724 LowVol -0.78% 0.65% 69.40%
897 MARS Marscoin MARS $116,931 $0.004135 28,279,074 LowVol 0.23% -3.43% 6.66%
898 CF Californium CF $115,716 $0.048074 2,407,049 LowVol -0.27% 8.18% 41.20%
899 URO Uro URO $114,085 $0.094495 1,207,310 LowVol -0.29% -10.33% 66.38%
900 VEC2 VectorAI VEC2 $112,722 $0.006773 16,642,199 LowVol -0.24% 32.14% 33.01%
901 SCRT SecretCoin SCRT $112,472 $0.026597 4,228,672 LowVol -0.24% 5.26% 19.61%
902 EMD Emerald Crypto EMD $111,659 $0.005841 19,117,129 LowVol -0.54% -37.85% -41.40%
903 ALL Allion ALL $110,272 $0.017788 6,199,359 LowVol -5.12% 21.34% 30.09%
904 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
905 POP PopularCoin POP $107,985 $0.000032 3,372,875,244 LowVol -5.93% 38.76% 36.92%
906 GCC GuccioneCoin GCC $103,887 $0.005121 20,285,537 LowVol -0.27% 14.49% 49.55%
907 AMMO Ammo Rewards AMMO $102,792 $0.001322 77,777,777 LowVol -0.29% -2.45% -33.30%
908 QCN QuazarCoin QCN $99,863 $0.016520 6,044,911 LowVol -33.47% -28.10% -34.79%
909 ZMC ZetaMicron ZMC $98,997 $0.000165 600,344,291 LowVol -0.48% 6.91% 47.11%
910 WARP WARP WARP $96,618 $0.088218 1,095,224 LowVol -0.29% 45.50%
911 MRJA GanjaCoin MRJA $95,684 $0.021493 4,451,920 LowVol -0.22% 27.09% -6.82%
912 NRO Neuro NRO $95,457 $0.002478 38,521,479 LowVol -0.27% -9.20% 27.80%
913 ADCN Asiadigicoin ADCN $94,729 $0.003800 24,931,054 LowVol -0.27% 7.35% 42.53%
914 SOIL SOILcoin SOIL $94,636 $0.016597 5,702,048 LowVol 12.98% 10.62% 58.86%
915 MND MindCoin MND $94,369 $0.005947 15,867,695 LowVol -0.29% 6.13% 44.97%
916 BVC BeaverCoin BVC $94,104 $0.030208 3,115,258 LowVol 1.05% 1.47% 29.38%
917 FXE FuturXe FXE $93,341 $0.396484 235,421 LowVol -0.27% 7.02% 4.09%
918 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $92,188 $0.001156 79,719,140 LowVol -0.22% -6.87% 1.70%
919 GPU GPU Coin GPU $91,769 $0.002267 40,477,042 LowVol -0.27% -19.30% -13.97%
920 ARB ARbit ARB $90,969 $0.011564 7,866,470 LowVol -0.22% 39.37%
921 $$$ Money $$$ $89,225 $0.001944 45,887,218 LowVol 0.09% 22.48% 19.85%
922 BTQ BitQuark BTQ $88,519 $0.009747 9,081,731 LowVol -0.24% 10.86% 20.08%
923 VTA Virtacoin VTA $87,566 $0.000017 5,201,310,113 LowVol 79.45% 715.83% 754.89%
924 MAY Theresa May Coin MAY $87,490 $0.003462 25,272,200 LowVol 0.84% 12.22% 0.37%
925 DRS Digital Rupees DRS $84,327 $0.000165 510,802,961 LowVol -0.31% 7.03% 41.64%
926 COXST CoExistCoin COXST $81,669 $0.003014 27,100,000 LowVol -1.04% -10.79% 169.28%
927 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
928 ICOB ICOBID ICOB $80,653 $0.000756 106,701,874 LowVol 0.49% -10.84% 44.14%
929 BLZ BlazeCoin BLZ $78,775 $0.000129 608,557,394 LowVol 5.57% 23.60% 77.60%
930 BENJI BenjiRolls BENJI $78,720 $0.003886 20,255,346 LowVol -0.42% 56.28% 62.58%
931 EMP EMoneyPower EMP $78,182 $0.008498 9,200,000 LowVol 8.03%
932 ATX Artex Coin ATX $77,395 $0.004121 18,781,750 LowVol -0.27% 38.94% 3.47%
933 JWL Jewels JWL $76,683 $0.003800 20,181,636 LowVol -0.29%
934 PRX Printerium PRX $73,713 $0.006235 11,821,728 LowVol -0.24% -46.91% 62.86%
935 CAGE CageCoin CAGE $73,012 $7.2e-07 101,168,328,395 LowVol -1.62% -35.82% -59.35%
936 PONZI PonziCoin PONZI $69,420 $0.080618 861,099 LowVol -0.24% 14.21% 117.31%
937 VIP VIP Tokens VIP $68,931 $0.000826 83,450,403 LowVol -0.22% 33.88% 45.86%
938 CXT Coinonat CXT $67,526 $0.007831 8,623,200 LowVol 0.68% 17.94% 46.33%
939 BLRY BillaryCoin BLRY $66,847 $0.007434 8,992,013 LowVol -0.24% -29.12% -52.78%
940 SPT Spots SPT $65,373 $0.002918 22,406,021 LowVol 5.30% -5.29%
941 CNC CHNCoin CNC $65,291 $0.001319 49,513,927 LowVol 0.94% -31.71%
942 ZYD Zayedcoin ZYD $64,984 $0.010408 6,243,840 LowVol -0.27% 73.02% 100.00%
943 LUNA Luna Coin LUNA $63,856 $0.038490 1,659,034 LowVol 16.00% 23.44% 106.19%
944 BSC BowsCoin BSC $63,265 $0.011399 5,550,102 LowVol -0.24% 7.11% 9.21%
945 CRT CRTCoin CRT $62,859 $0.792968 79,270 LowVol -0.24% 7.06% 45.66%
946 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 40.47%
947 EREAL eREAL EREAL $61,435 $0.000898 68,427,562 LowVol 0.15% 3.92% 79.36%
948 GPL Gold Pressed … GPL $60,631 $0.236352 256,527 LowVol 0.20% 12.50% -19.86%
949 ORLY Orlycoin ORLY $60,541 $0.001652 36,646,779 LowVol -0.27% 7.56% 33.31%
950 DIBC DIBCOIN DIBC $58,749 $0.011750 5,000,000 LowVol 22.24% 24.29% -25.22%
951 KIC KibiCoin KIC $58,388 $0.003972 14,701,000 LowVol -1.20% 69.67% -39.85%
952 CWXT CryptoWorldX … CWXT $57,716 $0.000968 59,630,200 LowVol -1.91% -6.88% 9.58%
953 FLAX Flaxscript FLAX $57,657 $0.010322 5,585,683 LowVol 0.50% -7.89% -54.72%
954 RBT Rimbit RBT $57,558 $0.000498 115,499,623 LowVol 0.06% 42.60% 5.92%
955 IMPS ImpulseCoin IMPS $56,858 $0.002808 20,245,510 LowVol -0.22% 28.15%
956 SFC Solarflarecoin SFC $55,899 $0.003969 14,083,450 LowVol 0.70% 40.49% -1.32%
957 WORM HealthyWormCoin WORM $55,533 $0.000496 112,050,854 LowVol -0.24% -37.48% 118.43%
958 FUZZ FuzzBalls FUZZ $52,662 $0.010903 4,829,945 LowVol -0.29% 41.38% 30.21%
959 SONG SongCoin SONG $52,311 $0.001606 32,565,300 LowVol 6.21% -5.12% 100.79%
960 G3N G3N G3N $49,970 $0.006608 7,561,891 LowVol -0.29% -2.63% 32.40%
961 DLISK DAPPSTER DLISK $49,561 $0.000496 100,000,000 LowVol -0.27% 7.11% 46.21%
962 CESC CryptoEscudo CESC $47,613 $0.000330 144,105,100 LowVol -0.29% 7.11% -12.26%
963 DIX Dix Asset DIX $47,461 $4.7e-07 100,000,000,000 LowVol -0.20% 51.00% 109.92%
964 ITZ Interzone ITZ $47,303 $0.024780 1,908,886 LowVol -0.27% 5.13% 32.99%
965 TOR Torcoin TOR $47,010 $0.148681 316,179 LowVol -0.38% 60.66% -20.60%
966 XBTS Beatcoin XBTS $46,104 $0.030238 1,524,686 LowVol -0.30% -38.13% 19.64%
967 BOAT BOAT BOAT $44,182 $0.002382 18,547,845 LowVol -0.08% 17.97% 45.17%
968 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol -0.14% -15.14%
969 ROOFS Roofs ROOFS $42,952 $0.000330 130,000,000 LowVol -0.29% 7.11% 38.48%
970 VRS Veros VRS $42,658 $0.000088 486,609,040 LowVol -0.35% 53.79% 83.86%
971 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 0.33% 36.45%
972 UET Useless Ether… UET $41,248 $0.010401 3,965,716 LowVol 4.94% -3.03% 11.58%
973 HVCO High Voltage HVCO $40,998 $0.027439 1,494,171 LowVol 8.47% 45.70%
974 EXN ExchangeN EXN $40,949 $0.008029 5,100,000 LowVol -25.38% -43.77% -29.91%
975 BNX BnrtxCoin BNX $40,663 $0.001532 26,535,001 LowVol 1.44% 23.54% 62.26%
976 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,288 $0.015364 2,622,273 LowVol -0.27% 10.82% 11.92%
977 DPAY DPAY DPAY $40,053 $0.000504 79,541,001 LowVol 8.82% 48.92%
978 STEPS Steps STEPS $39,999 $0.002148 18,625,017 LowVol -0.27%
979 MTM MTMGaming MTM $39,669 $0.013223 2,999,967 LowVol 0.44% -1.10% 52.83%
980 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,477 $0.005076 7,579,614 -1.49%
981 BIOS BiosCrypto BIOS $37,838 $0.001817 20,821,709 LowVol -0.29% -5.78%
982 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 0.93%
983 IMX Impact IMX $36,182 $0.000330 109,509,108 LowVol -0.24% 7.11% 191.24%
984 BRAIN Braincoin BRAIN $35,020 $0.003469 10,094,424 LowVol -4.83% -24.89% -41.19%
985 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,692 $0.000496 70,000,000 LowVol -0.29% 6.80% 3.85%
986 RIDE Ride My Car RIDE $33,462 $0.000330 101,276,976 LowVol -0.27% 21.38%
987 PLNC PLNcoin PLNC $31,056 $0.001817 17,089,600 LowVol -0.27%
988 LIR LetItRide LIR $29,987 $0.000826 36,303,109 LowVol -0.29% 20.07%
989 ZNE Zonecoin ZNE $28,579 $0.011069 2,581,970 LowVol -0.27% 7.11% 4.30%
990 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol -0.91% 34.83%
991 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -2.96%
992 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol
993 ALTC Antilitecoin ALTC $26,030 $0.000826 31,512,613 LowVol -0.24% -10.74% 19.38%
994 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 -0.99% 22.07%
995 SCS Speedcash SCS $25,780 $0.098460 261,831 LowVol -0.22% -0.66% 42.51%
996 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -2.64%
997 XOC Xonecoin XOC $25,672 $0.061125 420,000 LowVol -0.29% 20.45% 110.11%
998 WBB Wild Beast Block WBB $24,408 $0.144371 169,065 LowVol -0.41% -15.74% -3.72%
999 PLACO PlayerCoin PLACO $23,208 $0.000661 35,120,000 LowVol -0.27% -2.38% 6.29%
1000 IBANK iBank IBANK $23,180 $0.005121 4,526,324 LowVol -0.29% 13.86% 83.35%
1001 GBC GBCGoldCoin GBC $22,722 $0.002000 11,361,817 LowVol 0.00% 29.94% 81.80%
1002 GEERT GeertCoin GEERT $19,733 $0.003876 5,091,200 LowVol 32.44% 100.57%
1003 RSGP RSGPcoin RSGP $19,670 $11.39 1,727 LowVol -0.27% 6.31% 14.26%
1004 JS JavaScript Token JS $19,346 $0.002421 7,991,996 LowVol 0.17% 4.40% -19.98%
1005 ELS Elysium ELS $19,187 $0.004791 4,005,012 LowVol -0.29% 7.11% 24.20%
1006 SLFI Selfiecoin SLFI $17,814 $0.000165 107,829,281 LowVol -0.27% 7.11% 45.62%
1007 JOBS JobsCoin JOBS $17,597 $0.000166 106,019,270 LowVol 7.61% -47.17%
1008 GBT GameBet Coin GBT $17,563 $0.000826 21,262,780 LowVol -0.24% -53.99%
1009 P7C P7Coin P7C $17,455 $0.000496 35,220,238 LowVol -0.27%
1010 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 12.07%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $15,100 $0.010903 1,384,879 LowVol -0.27% 7.11% 62.83%
1012 VOLT Bitvolt VOLT $14,980 $0.000991 15,112,554 LowVol 19.65% 60.66% 92.36%
1013 ARGUS Argus ARGUS $14,141 $0.012315 1,148,324 LowVol 3.45% 8.47% 39.32%
1014 BIOB BioBar BIOB $13,316 $0.015033 885,756 LowVol -0.29% -11.40% -26.09%
1015 DAS DAS DAS $12,794 $0.004694 2,725,501 LowVol -2.67%
1016 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $11,935 $0.000882 13,532,750 LowVol -0.08% -30.23% 15.30%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $11,923 $0.003548 3,360,417 LowVol 0.31% 59.01% 37.87%
1018 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -19.06%
1019 CONX Concoin CONX $9,344 $0.012555 744,266 LowVol -0.27% 58.64% 78.50%
1020 TSTR Tristar Coin TSTR $9,137 $0.001817 5,027,857 LowVol -0.27% 7.11% -62.47%
1021 TRADE Tradecoin TRADE $9,136 $0.001156 7,900,579 LowVol -0.29%
1022 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,341 $0.000790 9,289,573 LowVol 0.14% -75.37% -39.21%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,201 $0.033994 211,827 LowVol 0.44% -2.56% 57.12%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -6.13%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,806 LowVol 30.04%
1026 MRNG MorningStar MRNG $5,445 $0.000167 32,698,602 LowVol -0.37% 3.35%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,553 $0.003304 1,377,917 LowVol -0.29% 7.11% 62.23%
1028 MGM Magnum MGM $3,925 $0.000991 3,960,151 LowVol -0.24% 7.11% -76.63%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -4.03%
1030 XNG Enigma XNG $3,282 $0.197416 16,627 LowVol -0.27% -14.67% 74.03%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $2,888 $0.000496 5,826,388 LowVol -0.24% 7.11% 118.49%
1032 NANOX Project-X NANOX $2,592 $33112.70 0.078264 LowVol 7.34% -46.02%
1033 EBT Ebittree Coin EBT $2,298 $0.001817 1,264,511 LowVol 35.08% 120.73% -16.22%
1034 ULA Ulatech ULA $2,071 $0.010375 199,586 LowVol -0.27% -75.28% -52.32%
1035 TOKEN SwapToken TOKEN $1,724 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -1.89% -26.44% -30.20%
1036 SOJ Sojourn SOJ $945 $0.001948 485,214 LowVol -0.85% 75.83% -63.66%
1037 ABN Abncoin ABN $917 $0.013546 67,700 LowVol -0.27% 7.11% 8.24%
1038 DMB Digital Money… DMB $541 $0.001284 421,300 LowVol -0.24% 21.44% 25.82%
1039 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1040 ENV Environ ENV $260 $0.000002 132,717,518 LowVol 6.33% 96.62%
1041 CALC CaliphCoin CALC $130 $0.001487 87,140 LowVol -0.27% 17.06% 94.80%
1042 FAL Falcoin FAL $33 $0.000165 196,766 LowVol -0.29% -46.45% 45.62%
1043 APW AppleCoin APW $14 $0.000165 82,623 LowVol -0.27% 7.11%
1044 FDC Future Digita… FDC $7 $0.000003 2,753,201 LowVol
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.99 $18,801,100 0.00% 8.49% 33.93%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $37.66 $8,921,320 -0.33% -10.86% -17.17%
1047 CMT CyberMiles CMT $0.209846 $7,134,170 1.69% -10.21%
1048 ITC IoT Chain ITC $0.877915 $4,880,170 -1.66% -4.10%
1049 ERO Eroscoin ERO $0.171601 $4,560,580 -1.32% 12.46%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $3.21 $4,233,800 -0.46% -1.43% 19.66%
1051 AI POLY AI AI $20.46 $4,152,630 -0.33% 4.54% 34.86%
1052 ETN Electroneum ETN $0.109481 $2,357,760 -2.33% 0.82% 27.31%
1053 REC Regalcoin REC $28.52 $2,170,140 -0.87% -0.73% -39.46%
1054 NULS Nuls NULS $0.835444 $2,043,320 -0.72% 2.25% 13.42%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $4.29 $1,997,100 -1.41% -15.63% -12.37%
1056 FRST FirstCoin FRST $17.29 $1,737,880 -0.42% 7.87% 5.77%
1057 FRGC Fargocoin FRGC $10.87 $1,726,680 1.33% 1.41% 5.25%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.42 $1,316,590 -1.89% -2.10% -20.07%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.90 $784,871 0.57% 12.43% 48.52%
1060 TSL Energo TSL $0.031457 $761,438 -0.05% 3.26% 3.13%
1061 STC Santa Coin STC $0.628956 $705,234 -8.32% 2.15%
1062 RYZ ANRYZE RYZ $0.020450 $633,326 6.97% 9.65% 4.84%
1063 WC WINCOIN WC $0.686158 $593,921 -0.75% 4.63% -41.20%
1064 B2X SegWit2x [Fut… B2X $200.23 $560,933 -1.36% -5.93% -7.78%
1065 BTE BitSerial BTE $6.56 $547,891 -1.91% -1.88% -17.96%
1066 XIN Infinity Econ… XIN $0.027754 $396,708 0.43% -5.23% 2.51%
1067 UGT UG Token UGT $0.446991 $386,529 -0.37% 2.27% 4.08%
1068 BSR BitSoar BSR $0.168506 $314,239 -8.79% -17.86% -18.02%
1069 THS TechShares THS $0.918831 $275,768 -1.44% -0.25% 12.43%
1070 LLT LLToken LLT $0.352636 $258,846 -2.83% 0.70% -35.36%
1071 SBC StrikeBitClub SBC $1.29 $236,480 -10.70% 22.73%
1072 XCPO Copico XCPO $0.028149 $226,647 -1.21% 39.27% 14.57%
1073 BOT Bodhi BOT $0.418161 $209,252 -2.43% 0.95% -4.07%
1074 CAPP Cappasity CAPP $0.018306 $181,727 -7.21% -8.55%
1075 GBG Golos Gold GBG $0.164493 $173,950 -0.70% -2.18% 24.65%
1076 XID Sphre AIR XID $0.180485 $143,484 -0.08% 5.04% 0.89%
1077 ADK Aidos Kuneen ADK $46.42 $131,728 8.25% 15.35% 73.11%
1078 TER TerraNova TER $25.02 $98,522 -0.86% -13.55% 1225.91%
1079 QBT Qbao QBT $0.233092 $93,810 -1.91% 6.60% -7.92%
1080 BT2 BT2 [CST] BT2 $110.60 $88,016 2.60% 38.40% -41.05%
1081 INF InfChain INF $0.013051 $87,524 -2.73% 7.91% -7.17%
1082 MKR Maker MKR $434.96 $85,191 2.19% 6.08% 10.12%
1083 ICX ICON ICX $1.90 $73,520 -6.69% 4.13% 34.22%
1084 DSR Desire DSR $0.441774 $70,614 13.44% 33.00% 65.66%
1085 BTCM BTCMoon BTCM $0.030859 $68,820 0.59% -18.27% -53.24%
1086 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.071698 $60,180 -1.21% -6.98% -15.53%
1087 VASH VPNCoin VASH $0.006938 $57,682 3.04% -16.05% 13.32%
1088 SEND Social Send SEND $0.064429 $51,241 -12.98% -18.93%
1089 SUR Suretly SUR $2.68 $41,741 0.46% 0.16% -17.23%
1090 SNOV Snovio SNOV $0.004757 $38,798 -0.01% -2.61%
1091 MSD MSD MSD $0.008931 $35,683 -0.29% 1.33% -26.94%
1092 VIU Viuly VIU $0.011969 $26,141 3.59% 5.36% 44.62%
1093 BT1 BT1 [CST] BT1 $15972.00 $25,578 -0.09% 5.58% 39.65%
1094 COR CORION COR $0.687229 $22,782 3.67% -8.92% -12.37%
1095 B3 B3Coin B3 $0.000089 $21,144 -9.33% -14.92% 157.61%
1096 WISH MyWish WISH $0.153655 $20,759 8.49% 3.41% 27.35%
1097 BCDN BlockCDN BCDN $0.085101 $19,587 0.15% -2.11%
1098 XID International… XID $0.008590 $19,495 -0.29% 6.65%
1099 CMP Compcoin CMP $9.58 $18,734 -0.29%
1100 FOR FORCE FOR $0.011809 $16,373 -18.26% 23.59% 30.62%
1101 WILD Wild Crypto WILD $0.169729 $10,927 19.85% 0.71% 6.66%
1102 FRD Farad FRD $0.114589 $10,776 0.71% 51.72% -3.78%
1103 DAY Chronologic DAY $3.36 $10,424 2.34% -16.30% -46.75%
1104 BTU Bitcoin Unlim… BTU $69.69 $9,672 -5.10% -19.84% -42.69%
1105 SKR Sakuracoin SKR $0.010096 $9,333 9.41% 6.84% 763.00%
1106 EVR Everus EVR $1.36 $8,376 7.84% 0.39% -23.82%
1107 BOS BOScoin BOS $1.34 $8,023 -0.27% 20.49% 8.20%
1108 NUKO Nekonium NUKO $0.066411 $7,485 2.67% -12.72%
1109 MCR Macro MCR $1.44 $7,341 -3.35% -9.15% -16.40%
1110 MGC GulfCoin MGC $0.004626 $7,203 5.38% 48.29% 71.67%
1111 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000426 $7,103 0.15% 0.52% -42.02%
1112 DEUS DeusCoin DEUS $0.294389 $6,913 -0.27% -0.24% -17.14%
1113 AKY Akuya Coin AKY $0.115476 $6,661 -2.03% -2.63% -38.74%
1114 PLX PlexCoin PLX $0.025976 $6,492 13.75% -16.73% -67.09%
1115 SND Sand Coin SND $0.559946 $6,345 17.63% -28.25% -8.04%
1116 GLS GlassCoin GLS $0.627766 $6,280 -17.85% 7.08% -57.22%
1117 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003763 $6,213 3.15% 2.68% 43.89%
1118 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $5,623 -1.78% 39.01% 2.24%
1119 TCOIN T-coin TCOIN $0.000323 $5,512 0.41% 45.24% 36.71%
1120 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042550 $5,233 0.15% -9.19% -27.19%
1121 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.254950 $5,003 5.39% 8.38% -51.97%
1122 BON Bonpay BON $1.37 $4,695 -10.14% -4.77%
1123 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005673 $4,651 0.17% 5.13% 30.37%
1124 MOTO Motocoin MOTO $0.018743 $4,367 -0.15% 157.18% 534.48%
1125 ONG onG.social ONG $0.208025 $4,100 0.15% -8.51% 58.69%
1126 STU bitJob STU $0.038882 $4,069 7.00% 23.66% 29.18%
1127 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005672 $3,842 4.00% 17.06% -59.85%
1128 ACC AdCoin ACC $0.115336 $3,767 -3.44% 9.28% 58.44%
1129 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.010048 $3,710 -1.80% 4.64% 135.07%
1130 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002197 $3,583 -5.35% -21.11% -8.07%
1131 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.128362 $3,476 -0.29% 7.04% 22.21%
1132 AIB Advanced Inte… AIB $0.014079 $3,268 -3.49% -9.86% 229.29%
1133 PNX Phantomx PNX $0.014203 $3,215 -19.80% -7.27% -31.26%
1134 BPL Blockpool BPL $0.170500 $2,853 -0.27% 3.34% 11.79%
1135 MCI Musiconomi MCI $0.023977 $2,840 0.12% -24.27% -29.79%
1136 FLASH Flash FLASH $0.006608 $2,736 4.98% 4.49% 51.41%
1137 CASH Cash Poker Pro CASH $0.047279 $2,498 0.17% 7.59% 4.66%
1138 SISA SISA SISA $0.014100 $2,462 9.11% 38.38% 33.04%
1139 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.76 $2,359 -0.24% 7.08% 31.72%
1140 ABC Alphabit ABC $25.09 $2,333 -0.29% 5.96% 39.10%
1141 XRY Royalties XRY $0.000164 $2,290 -0.33% 7.62% -22.03%
1142 ACES Aces ACES $0.000330 $2,285 -0.27% 114.21% 191.24%
1143 HYTV Hyper TV HYTV $0.003526 $2,231 -5.78% -2.16% -4.09%
1144 MINEX Minex MINEX $0.017104 $1,987 -1.15% 2.67% 13.99%
1145 PRES President Trump PRES $0.000963 $1,978 -0.27% -81.59% -68.27%
1146 OX OX Fina OX $0.000170 $1,976 0.15% -38.05% -7.63%
1147 GARY President Joh… GARY $0.227152 $1,873 -0.29% 46.56% 18.10%
1148 MEN PeopleCoin MEN $0.000165 $1,840 -0.22% 7.11%
1149 BLX Blockchain Index BLX $3.40 $1,818 0.15% 15.17% 18.58%
1150 PEC Peacecoin PEC $0.077149 $1,752 -0.24% 7.56% 46.59%
1151 ACN Avoncoin ACN $0.000496 $1,715 -0.24% 7.11% 22.30%
1152 ZBC Zilbercoin ZBC $0.027622 $1,705 -0.26% -7.17% -18.46%
1153 PLC PlusCoin PLC $0.000719 $1,530 0.17% -16.63% 17.23%
1154 XOT Internet of T… XOT $2311.17 $1,478 -0.29% 7.10% 7.42%
1155 GAY GAY Money GAY $0.012488 $1,422 -0.70% -16.11% 57.92%
1156 DFS DFSCoin DFS $0.005490 $1,348 -6.53% -2.46% -34.23%
1157 DMC DynamicCoin DMC $0.002224 $1,328 -5.97% -4.83% -42.10%
1158 ETT EncryptoTel [… ETT $0.098978 $1,145 -0.27% -4.28% 10.44%
1159 EFYT Ergo EFYT $16.26 $1,093 -0.97% 47.90%
1160 LKC LinkedCoin LKC $0.000496 $1,089 199.20% 60.60% 118.43%
1161 APC AlpaCoin APC $0.030108 $1,088 -0.23% 15.45% 4.36%
1162 VULC Vulcano VULC $0.004056 $1,088 -0.20% -39.27% -50.04%
1163 BUB Bubble BUB $0.027754 $941 -0.27% 25.76% 16.86%
1164 MGC MergeCoin MGC $0.012555 $930 -0.24% 7.11% -17.14%
1165 ANI Animecoin ANI $0.000330 $840 -0.27% 10.22% 154.68%
1166 BAT BatCoin BAT $0.000004 $826 -24.98% -4.01% 93.95%
1167 HNC Huncoin HNC $0.001982 $807 -0.24% -5.56% 2.86%
1168 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004982 $770 -0.27% 4.20% 55.20%
1169 UR UR UR $0.001186 $705 0.51% 1.61% 110.14%
1170 TIE TIES Network TIE $0.104012 $683 0.15% -4.69% 64.50%
1171 EGOLD eGold EGOLD $0.018770 $623 0.17% 6.89% 140.77%
1172 FRN Francs FRN $0.034222 $622 1.77% 13.87% 27.80%
1173 DUB Dubstep DUB $0.002643 $611 -0.27% 17.54%
1174 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002212 $602 0.15% -4.13% 21.56%
1175 EVC EventChain EVC $0.061462 $597 0.15% -54.94% -36.60%
1176 IBTC iBTC IBTC $0.008274 $591 0.95% -24.17% 89.40%
1177 XQN Quotient XQN $0.004460 $585 -0.29% -42.36% -25.82%
1178 EAG EA Coin EAG $4.46 $577 -0.24% 75.72% 57.98%
1179 BTBc Bitbase BTBc $0.004460 $564 2.26% 9.81% -54.48%
1180 REGA Regacoin REGA $0.000661 $547 299.06% -46.45% -61.08%
1181 LDCN LandCoin LDCN $0.001491 $536 0.64% 36.42% -54.89%
1182 RHFC RHFCoin RHFC $0.000991 $516 -0.27% -28.61% -3.39%
1183 TRIA Triaconta TRIA $9.45 LowVol 0.16% 3.39% 1.88%
1184 BSN Bastonet BSN $0.000661 LowVol -0.27% -28.60% -10.40%
1185 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.013216 LowVol -0.24% -7.10% -50.69%
1186 WIC Wi Coin WIC $0.002500 LowVol -0.24% -15.29% 2.54%
1187 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006786 LowVol -0.27% 113.34% 295.08%
1188 NAMO NamoCoin NAMO $0.000231 LowVol 11.57% 22.57% 52.68%
1189 COUPE Coupecoin COUPE $0.000121 LowVol 1.77% -17.39% 1293.37%
1190 SAK Sharkcoin SAK $0.001879 LowVol 2.89% -3.81% -14.10%
1191 WA WA Space WA $0.026432 LowVol -0.27% 7.11% 44.71%
1192 HAT Hawala.Today HAT $0.287161 LowVol 1.38% 38.91% 63.87%
1193 MAVRO Mavro MAVRO $0.045100 LowVol -0.24% 18.05% 139.73%
1194 CC CyberCoin CC $0.000165 LowVol -0.27% -46.63% 45.62%
1195 DGPT DigiPulse DGPT $1.33 LowVol 0.14% 29.25% 25.26%
1196 ELC Elacoin ELC $0.109165 LowVol -0.79% -0.72% 28.31%
1197 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.088713 LowVol -0.29% -8.86% 15.94%
1198 HDLB HODL Bucks HDLB $0.074341 LowVol -0.27% 46.01% 74.57%
1199 EXRN EXRNchain EXRN $9.5e-07 LowVol 0.15% 87.22% -31.26%
1200 SKC Skeincoin SKC $0.029902 LowVol 5.15% -4.03% 105.41%
1201 QORA Qora QORA $0.231282 LowVol -0.27% 7.11% 2.37%
1202 HIGH High Gain HIGH $0.000330 LowVol -0.27% 7.11% -51.02%
1203 FAP FAPcoin FAP $0.009252 LowVol -0.22% -17.58% 45.63%
1204 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.5e-07 LowVol -19.87% -30.69% 105.74%
1205 TOP TopCoin TOP $0.000661 LowVol -0.22% 82.63% 60.59%
1206 EBIT eBIT EBIT $0.004586 LowVol 0.15% 32.70% 117.80%
1207 QBT Cubits QBT $0.004280 LowVol 0.43% 44.97% 13.50%
1208 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000165 LowVol -0.27% 7.11% -41.04%
1209 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol -18.48% 2.58% 37.85%
1210 XDE2 XDE II XDE2 $4.21 LowVol -0.27% 159.23%
1211 CME Cashme CME $0.000165 LowVol -0.24% 45.62%
1212 NTC Natcoin NTC $0.082601 LowVol -0.27% -30.45% -49.55%
1213 INDIA India Coin INDIA $0.000165 LowVol -0.27% -57.19% -27.19%
1214 CYDER Cyder CYDER $0.000330 LowVol -0.27% 7.11% 45.62%
1215 KASHH KashhCoin KASHH $0.000165 LowVol 7.11% 1655.80%
1216 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000330 LowVol -0.29% 7.11% -2.92%
1217 DBG Digital Bulli… DBG $0.007434 LowVol -0.29% 9.54% 10.46%
1218 EUSD eUSD EUSD $0.000213 LowVol -15.11% -19.79% 14.85%
1219 TELL Tellurion TELL $0.000263 LowVol 46.03% -9.96% 1.30%
1220 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003304 LowVol -0.24% 36.80% 112.01%
1221 MARX MarxCoin MARX $0.001572 LowVol 8.60% 17.89% 61.60%
1222 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.007104 LowVol 91.90% 78.90%
1223 IQT iQuant IQT $0.181931 LowVol 13.78% 23.22% -1.54%
1224 FUDD DimonCoin FUDD $0.000726 LowVol -0.82% -46.75% -45.69%
1225 RCN Rcoin RCN $0.000165 LowVol -0.24% 7.11% 45.62%
1226 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002313 LowVol -0.29% 1.24% 44.35%
1227 TEAM TeamUp TEAM $0.000496 LowVol 60.66% 117.67%
1228 STARS StarCash Network STARS $0.110221 LowVol -0.27% -34.03% -41.15%
1229 SWP Swapcoin SWP $0.066190 LowVol 0.15% -21.45% -21.30%
1230 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000496 LowVol -0.27% 60.66% -22.26%
1231 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000106 LowVol 0.17% -41.37% -6.66%
1232 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001237 LowVol 1.03% -13.45% 7.23%
1233 GRN Granite GRN $0.016520 LowVol -0.24% 5.13% 4.36%
1234 9COIN 9COIN 9COIN $0.003634 LowVol -0.27% -4.05% 15.15%
1235 BEST BestChain BEST $0.001631 LowVol 2.24% 11.13% 30.28%
1236 YEL Yellow Token YEL $0.005437 LowVol 0.15% 3.07% -30.84%
1237 VOYA Voyacoin VOYA $3.28 LowVol -0.24% 33.02% 87.96%
1238 HCC Happy Creator… HCC $0.000661 LowVol -0.27% 7.11% 16.49%
1239 ASN Aseancoin ASN $0.006608 LowVol -0.24% -14.86% -60.68%
1240 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000498 LowVol -19.93% 4.14%
1241 POKE PokeCoin POKE $0.000165 LowVol -0.29% -5.27%
1242 CYC Cycling Coin CYC $0.001487 LowVol -0.27% 19.14%
1243 FFC FireFlyCoin FFC $0.000165 LowVol -0.29% 7.10% 45.64%
1244 ZSE ZSEcoin ZSE $0.014828 LowVol 6.60% 13.10% 42.92%
1245 BGR Bongger BGR $0.000217 LowVol 4.41% 29.07% 84.88%
1246 EDRC EDRCoin EDRC $0.060299 LowVol -3.09% 2.36% 16.15%
1247 BXC Bitcedi BXC $0.003595 LowVol 0.18% 11.08% 6.24%
1248 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005617 LowVol -0.27% 7.11% 34.38%
1249 AV AvatarCoin AV $0.059473 LowVol -0.27% 4.71% 40.17%
1250 IRL IrishCoin IRL $0.003469 LowVol -0.22% 55.90%
1251 PRIMU Primulon PRIMU $0.000270 LowVol -0.27% -12.55% 28.19%
1252 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004295 LowVol -0.27% 30.02%
1253 VGC VegasCoin VGC $0.000165 LowVol -0.24% 7.37% 46.41%
1254 PCN PeepCoin PCN $0.000165 LowVol -0.27% 7.11% 45.62%
1255 AXIOM Axiom AXIOM $0.024285 LowVol -0.29% 7.11% 39.91%
1256 XAU Xaucoin XAU $0.062942 LowVol -0.22% 112.58%
1257 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.061957 LowVol 12.59% 9.45% 52.87%
1258 IPY Infinity Pay IPY $0.002151 LowVol 0.15% 14.14% 25.28%
1259 LEPEN LePen LEPEN $0.000160 LowVol -0.03% 3.97% 78.73%
1260 MONETA Moneta MONETA $0.000496 LowVol -25.17% 7.11% 45.62%
1261 WOW Wowcoin WOW $0.000115 LowVol -1.89% -25.46% -5.25%
1262 10MT 10M Token 10MT $0.002310 LowVol 0.25% 3.91% 213.09%
1263 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000826 LowVol -0.22% 18.51%
1264 CLINT Clinton CLINT $0.013216 LowVol -0.22% 0.71%
1265 TCR TheCreed TCR $0.000661 LowVol -0.24% 43.08% 157.43%
1266 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.369226 LowVol -0.22% -22.58% 47.10%
1267 PRN Protean PRN $0.000081 LowVol -19.91% 10.39% -15.58%
1268 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000496 LowVol -0.27% 38.14%
1269 WINK Wink WINK $0.000330 LowVol -0.29% 108.75%
1270 KARMA Karmacoin KARMA $0.000165 LowVol -0.22% 7.06% 45.10%
1271 QBC Quebecoin QBC $0.002643 LowVol -0.29% 7.11% 37.05%
1272 DON Donationcoin DON $0.000655 LowVol -0.30% 4.12% 34.36%
1273 GBRC Global Busine… GBRC $0.000165 LowVol -0.27%
1274 MAGN Magnetcoin MAGN $0.664276 LowVol -0.29% 5.30% 21.79%
1275 IFC Infinitecoin IFC $0.000023 LowVol 6.16% 7.67% 81.56%
1276 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003800 LowVol -0.27% 1.01%
1277 EGG EggCoin EGG $0.062446 LowVol -0.24% 7.06% 44.85%
1278 LTH LAthaan LTH $0.001156 LowVol -0.27% 49.95% 103.86%
1279 FUTC FutCoin FUTC $0.003304 LowVol -0.24% 7.11% 77.58%
1280 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006112 LowVol -0.24% -9.11%
1281 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -1.68% -3.24% -98.47%
1282 NBE BitCentavo NBE $0.000002 LowVol 6.29%
1283 BET BetaCoin BET $0.001817 LowVol -0.22% 14.82%
1284 MBL MobileCash MBL $0.000661 LowVol -0.29% 7.21%
1285 STEX STEX STEX $1.28 LowVol -0.63% 12.26% 59.14%
1286 OPES Opescoin OPES $0.001982 LowVol -0.22% -7.01%
1287 BIT First Bitcoin BIT $0.011234 LowVol -0.29% -1.00% -8.73%
1288 CBD CBD Crystals CBD $0.002808 LowVol 1.16%
1289 PRM PrismChain PRM $0.001982 LowVol 16.84% 53.06%
1290 PDG PinkDog PDG $0.000330 LowVol -0.24% 191.16%
1291 FBL Faceblock FBL $0.001680 LowVol 0.15% 2.90%
1292 X2 X2 X2 $0.000165 LowVol -0.22% 7.11% 45.62%
1293 TURBO TurboCoin TURBO $0.000165 LowVol -0.24% 7.11%
1294 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000165 LowVol -0.27% 7.11% 18.81%
1295 YES Yescoin YES $0.000159 LowVol -0.80% 3.27% 45.01%
1296 TRICK TrickyCoin TRICK $0.015033 LowVol -0.29% -24.44% 40.37%
1297 DISK DarkLisk DISK $0.001322 LowVol -0.22% 7.11% 70.19%
1298 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002974 LowVol -0.29% 13.41% 13.97%
1299 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 122.41%
1300 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 7.39% -10.22%
1301 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 27.45%
1302 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 39.34%
1303 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1304 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 92.38%
1305 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1306 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -1.57%
1307 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 3.01%
1308 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1309 OP Operand OP $0.000979 LowVol 7.90%
1310 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol
1311 SFE SafeCoin SFE $0.000166 LowVol 7.62% 46.37%
1312 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1313 GAIN UGAIN GAIN $0.002323 LowVol 7.58% 57.81%
1314 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 0.33% 2.29%
1315 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 19.21%
1316 SPORT SportsCoin SPORT $0.001491 LowVol 0.02% 7.57%
1317 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol
1318 NBIT netBit NBIT $0.080531 LowVol 9.23% 25.08%
1319 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 6.52% 44.82%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol
1321 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol
1322 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -18.80%
1323 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1324 DASHS Dashs DASHS $0.056821 LowVol 8.35% 32.15%
1325 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.128276 LowVol -0.30% 7.29%
1326 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 25.50%
1327 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -91.11%
1328 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 7.80%
1329 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 6.49% 4.41%
1330 BITOK Bitok BITOK $0.000164 LowVol 6.43% 44.41%
1331 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol 21.68%
1332 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 55.69%
1333 XTD XTD Coin XTD $0.000167 LowVol 8.10%
1334 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1335 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1336 XYLO XYLO XYLO $0.880311 LowVol 0.06% 12.99%
1337 UNC UNCoin UNC $0.000149 31.19%
1338 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1339 FC Facecoin FC $0.003480 -11.87%
1340 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -6.67%

Quay lại phần 1

Phản hồi