Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 19h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 19h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1340 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 19h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16568.50 trên tổng giá trị $277,258,935,850

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $463.76 trên tổng giá trị $44,646,793,140

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1388.37 trên tổng giá trị $23,393,322,960

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.27 trên tổng giá trị $11,879,378,886

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.247767 trên tổng giá trị $9,598,281,701

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng SPRTS Sprouts (SPRTS) đang có giá hiện tại $8.8e-07 trên tổng giá trị $1,244,362 đã biến động tăng 191.52% trong 1h qua

    + Đồng BCCS BitcoinCashSc… (BCCS) đang có giá hiện tại $0.018193 trên tổng giá trị đã biến động tăng 165.47% trong 1h qua

    + Đồng UKG Unikoin Gold (UKG) đang có giá hiện tại $0.174432 trên tổng giá trị $23,337,194 đã biến động tăng 120.64% trong 1h qua

    + Đồng TCOIN T-coin (TCOIN) đang có giá hiện tại $0.000318 trên tổng giá trị đã biến động tăng 90.82% trong 1h qua

    + Đồng OX OX Fina (OX) đang có giá hiện tại $0.000345 trên tổng giá trị đã biến động tăng 81.74% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.014683 trên tổng giá trị $89,674 đã biến động tăng 780.11% trong 24h qua

    + Đồng SPRTS Sprouts (SPRTS) đang có giá hiện tại $8.8e-07 trên tổng giá trị $1,244,362 đã biến động tăng 636.00% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.22 trên tổng giá trị $8,023,087 đã biến động tăng 572.47% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003093 trên tổng giá trị $28,703 đã biến động tăng 417.58% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000008 trên tổng giá trị $43,121 đã biến động tăng 322.06% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000165 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3832.47% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000135 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1839.83% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $26.06 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1235.74% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.387380 trên tổng giá trị $29,291,545 đã biến động tăng 909.28% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.010050 trên tổng giá trị đã biến động tăng 828.33% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 19h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 AERM Aerium AERM $141,418 $0.193886 729,386 $7,289 12.25% -9.60% -57.59%
702 ACP AnarchistsPrime ACP $140,584 $0.031988 4,394,874 $924 -1.05% 14.61% 96.96%
703 CACH CacheCoin CACH $138,764 $0.033077 4,195,132 $815 -8.45% -12.16% 7.98%
704 TAJ TajCoin TAJ $137,156 $0.016986 8,074,669 $2,146 2.55% 26.82% 62.56%
705 GLT GlobalToken GLT $135,864 $0.005140 26,434,700 $683 2.18% -12.34% 146.90%
706 VUC Virta Unique … VUC $135,392 $0.002200 61,528,150 $1,466 4.74% 27.51% 71.44%
707 XCXT CoinonatX XCXT $135,336 $0.008361 16,186,902 $925 -0.96% 40.18% 3.93%
708 EGAS ETHGAS EGAS $133,585 $0.013151 10,157,540 $3,556 -0.63% 37.37% 109.98%
709 QTL Quatloo QTL $128,783 $0.016684 7,718,883 $697 -0.98% -6.51% 50.01%
710 MONK Monkey Project MONK $127,976 $1.21 105,797 $5,343 15.54% 48.74% -73.10%
711 REE ReeCoin REE $125,648 $0.000049 2,560,000,000 $1,159 -1.24% -49.62% 22.02%
712 CMT Comet CMT $121,444 $0.139138 872,830 $2,914 -13.42% -16.24% 94.94%
713 RPC RonPaulCoin RPC $115,551 $0.128550 898,883 $967 -1.05% 46.48% 100.61%
714 SCRT SecretCoin SCRT $112,598 $0.026627 4,228,672 $759 -0.89% 7.71% 19.69%
715 MAR Marijuanacoin MAR $111,009 $0.072659 1,527,814 $558 -1.00% 5.25% -37.79%
716 NEVA NevaCoin NEVA $110,264 $0.044455 2,480,355 $1,453 -1.05% 6.37% 11.40%
717 BRAT BRAT BRAT $105,352 $0.000658 160,000,000 $1,151 -0.62% 131.91% 183.92%
718 MST MustangCoin MST $103,528 $0.164241 630,343 $1,013 -0.52% 19.18% 19.93%
719 PRC PRCoin PRC $99,765 $0.006285 15,874,200 $27,591 -0.96% -3.49% -40.11%
720 SGR Sugar Exchange SGR $97,593 $0.027884 3,500,000 $1,534 -0.73% -6.12% -17.91%
721 BITEUR bitEUR BITEUR $97,469 $1.09 89,549 $609 5.79% -11.17% -12.14%
722 EOT EOT Token EOT $96,711 $0.011707 8,260,903 $5,606 -1.43% 6.23% -10.42%
723 300 300 Token 300 $89,311 $297.70 300 $1,500 2.76% 44.20% 19.88%
724 XCO X-Coin XCO $88,897 $0.007178 12,384,976 $6,110 -0.66% 8.35% 13.97%
725 WOMEN WomenCoin WOMEN $80,448 $0.001819 44,220,400 $1,744 -6.81% 28.70% -19.83%
726 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $77,147 $0.009607 8,030,000 $1,021 0.63% -8.41% -20.40%
727 KURT Kurrent KURT $75,998 $0.007661 9,919,485 $744 -1.46% 5.40% 6.86%
728 CPN CompuCoin CPN $71,757 $0.003658 19,615,019 $731 -0.97% 6.30% 9.71%
729 KRONE Kronecoin KRONE $71,268 $0.018865 3,777,712 $658 -1.40% 16.31% 70.93%
730 PRX Printerium PRX $68,156 $0.005765 11,821,728 $914 -0.83% -59.28% 25.70%
731 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $62,585 $0.071452 875,902 $88,016 2.79% 112.09% 470.97%
732 ERY Eryllium ERY $58,032 $0.010590 5,479,998 $1,062 11.23% -0.90% 62.24%
733 RBT Rimbit RBT $57,133 $0.000495 115,499,623 $517 -1.05% 70.10% 18.29%
734 WORM HealthyWormCoin WORM $55,594 $0.000496 112,048,154 $1,840 -0.96% 32.54% 118.31%
735 OS76 OsmiumCoin OS76 $51,307 $0.057389 894,026 $3,508 -0.89% 47.52% 73.54%
736 ITZ Interzone ITZ $50,371 $0.026462 1,903,527 $622 -3.46% 24.69% 30.76%
737 ICON Iconic ICON $44,126 $0.074424 592,894 $1,026 -0.96% 19.24% 20.78%
738 MSCN Master Swiscoin MSCN $40,146 $0.000897 44,733,310 $952 7.56% 14.91% -14.30%
739 CRTM Corethum CRTM $35,765 $0.014306 2,500,000 $3,399 -0.62% 114.05% 81.07%
740 VPRC VapersCoin VPRC $34,524 $0.000044 780,124,964 $1,281 17.27% -56.94% -42.19%
741 LBTC LiteBitcoin LBTC $33,583 $0.010533 3,188,280 $13,627 5.56% 24.81% 147.66%
742 SDP SydPak SDP $31,108 $0.194660 159,808 $761 -0.96% 17.84% 44.69%
743 VLTC Vault Coin VLTC $30,371 $0.001001 30,351,560 $1,215 -0.96% -4.14% -11.95%
744 CASH Cashcoin CASH $27,830 $0.000603 46,158,242 $1,026 -1.02% -19.22% -56.99%
745 NTWK Network Token NTWK $26,941 $0.002308 11,671,310 $1,085 -0.62% -52.74% -34.34%
746 GSR GeyserCoin GSR $24,794 $0.529072 46,864 $5,183 -5.06% 26.18% 333.33%
747 XOC Xonecoin XOC $22,853 $0.054412 420,000 $663 -0.96% 17.76%
748 XRC Rawcoin XRC $20,060 $0.028459 704,882 $1,910 -5.68% 37.52% 65.90%
749 CTO Crypto CTO $18,259 $0.001488 12,267,014 $1,907 -0.96% -85.71% -86.70%
750 CREVA CrevaCoin CREVA $18,056 $0.000496 36,390,750 $1,936 -3.57% 10.70% -46.40%
751 LVPS LevoPlus LVPS $15,016 $0.009923 1,513,256 $6,915 -1.05% 26.25% 13.44%
752 HMC HarmonyCoin HMC $7,317 $0.013036 561,235 $4,827 -4.25% 32.82% 13.41%
753 UNITY SuperNET UNITY $42,533,741 $52.12 816,061 LowVol -1.17% 18.79% -25.87%
754 PPY Peerplays PPY $17,159,090 $4.49 3,825,355 LowVol -1.05% 18.27% 3.07%
755 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
756 ECOB Ecobit ECOB $6,236,978 $0.014033 444,444,444 LowVol 1.28% 13.90% 32.17%
757 YASH YashCoin YASH $5,623,305 $0.562315 10,000,275 LowVol -12.95% 14.42% 23.32%
758 PGL Prospectors Gold PGL $5,408,396 $0.083851 64,500,000 LowVol -1.05% 4.32%
759 XC XCurrency XC $4,406,712 $0.750591 5,870,990 LowVol 4.78% -41.71%
760 IXC Ixcoin IXC $3,980,587 $0.189560 20,999,088 LowVol 4.05% 37.87% 26.25%
761 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -2.24%
762 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 24.07%
763 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,803,399 $0.462091 6,066,768 LowVol -1.05% 6.43% 85.59%
764 JNS Janus JNS $2,417,619 $0.105021 23,020,335 LowVol -0.96% 24.60% -66.45%
765 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,209,323 $4.74 465,952 LowVol -0.87% 2.42% -10.97%
766 SIFT Smart Investm… SIFT $2,168,530 $3.00 722,935 LowVol -0.62% 14.47% -13.50%
767 RC RussiaCoin RC $1,843,978 $0.220101 8,377,873 LowVol -15.43% 20.47% 43.07%
768 HTC HitCoin HTC $1,825,114 $0.000166 10,996,318,099 LowVol -0.70% 18.18% 45.97%
769 ITT Intelligent T… ITT $1,808,614 $0.184592 9,797,899 LowVol -0.62% 1.13% 9.59%
770 NKA IncaKoin NKA $1,747,669 $0.000153 11,411,115,613 LowVol -1.07% 19.22% 36.99%
771 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,675,587 $0.055853 30,000,000 LowVol -0.89% 5.79% -48.23%
772 SHORTY Shorty SHORTY $1,670,410 $0.016704 100,000,000 LowVol -0.96% 17.76% 40.05%
773 MBI Monster Byte MBI $1,530,810 $0.090996 16,822,736 LowVol -1.04% 1.71% 65.10%
774 SDC ShadowCash SDC $1,245,797 $0.186075 6,695,133 LowVol 7.09% 51.98%
775 ORB Orbitcoin ORB $1,239,118 $0.400270 3,095,705 LowVol -0.81% 14.38% 22.74%
776 BTSR BTSR BTSR $1,217,346 $0.370660 3,284,266 LowVol -1.03% 13.57% 70.22%
777 DCY Dinastycoin DCY $1,171,796 $0.000825 1,420,858,063 LowVol -1.06% 17.42% 38.55%
778 METAL MetalCoin METAL $1,132,298 $0.014719 76,925,527 LowVol -1.05% 30.99% 45.54%
779 INPAY InPay INPAY $1,084,940 $0.108494 10,000,000 LowVol -0.96% 17.58% 19.19%
780 GOOD Goodomy GOOD $1,026,238 $0.002325 441,349,000 LowVol -0.96% 38.02% 54.63%
781 OPAL Opal OPAL $850,126 $0.056137 15,143,800 LowVol -0.64% 43.90% 44.01%
782 SMC SmartCoin SMC $838,561 $0.035553 23,586,345 LowVol -0.06% 7.88% 23.95%
783 DSH Dashcoin DSH $838,178 $0.047692 17,574,970 LowVol -1.19% 10.34% 5.30%
784 ECA Electra ECA $835,738 $0.000038 22,001,964,862 LowVol -23.25% 170.46% 44.01%
785 CARBON Carboncoin CARBON $835,323 $0.000054 15,392,009,893 LowVol 40.03% -1.64% -31.98%
786 VAL Valorbit VAL $736,544 $0.000138 5,323,121,812 LowVol -1.22% 21.76%
787 AU AurumCoin AU $701,311 $2.37 296,216 LowVol -1.05% 17.07% 44.78%
788 EBET EthBet EBET $667,036 $0.078452 8,502,500 LowVol -0.62% -18.08% -8.91%
789 TROLL Trollcoin TROLL $655,285 $0.001158 566,077,258 LowVol -0.89% 2.93% 32.51%
790 J Joincoin J $648,613 $0.264913 2,448,402 LowVol -1.18% 9.81% 161.05%
791 V Version V $626,508 $0.001334 469,480,840 LowVol -0.85% 16.92% 6.76%
792 XJO Joulecoin XJO $619,055 $0.017953 34,481,776 LowVol -1.39% 14.28% -23.60%
793 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
794 ITI iTicoin ITI $583,459 $18.23 32,000 LowVol -0.45% 20.76% -11.14%
795 BPC Bitpark Coin BPC $577,553 $0.007701 75,000,000 LowVol -21.39% -15.70% -21.91%
796 I0C I0Coin I0C $575,593 $0.027428 20,985,452 LowVol -1.16% 45.74% 31.59%
797 RIYA Etheriya RIYA $562,430 $0.355624 1,581,531 LowVol -1.05% -6.26% 15.16%
798 SAC SACoin SAC $556,868 $0.079386 7,014,722 LowVol -0.96% 4.16% 17.56%
799 WAY WayGuide WAY $545,998 $0.005458 100,040,708 LowVol -1.05% 29.52% 46.39%
800 USC Ultimate Secu… USC $540,554 $0.052262 10,343,113 LowVol -1.05% -6.75% -0.91%
801 CHESS ChessCoin CHESS $534,482 $0.009892 54,032,769 LowVol -0.99% 24.21% 76.38%
802 VIDZ PureVidz VIDZ $533,965 $0.004262 125,279,775 LowVol 34.60% -8.63% 78.61%
803 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $519,759 $0.095750 5,428,300 LowVol -1.02% -14.48% 28.15%
804 UNIC UniCoin UNIC $507,616 $0.170954 2,969,314 LowVol -0.49% 18.45% 73.77%
805 ICN iCoin ICN $507,520 $0.017366 29,225,569 LowVol -1.05% 18.89% 17.16%
806 PIGGY Piggycoin PIGGY $502,304 $0.001030 487,545,915 LowVol 1.38% 12.51% 24.43%
807 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
808 UFR Upfiring UFR $491,687 $0.034145 14,400,000 LowVol 14.72% 26.94% 42.21%
809 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -49.57%
810 FLT FlutterCoin FLT $478,714 $0.001486 322,214,524 LowVol -9.89% 17.38% 31.70%
811 GLC GlobalCoin GLC $470,848 $0.007225 65,171,010 LowVol 16.90%
812 FUCK FuckToken FUCK $467,174 $0.009090 51,392,878 LowVol -0.62% 3.92% 43.50%
813 NYAN Nyancoin NYAN $454,363 $0.001425 318,929,301 LowVol -4.19% 4.26% 50.91%
814 BUN BunnyCoin BUN $453,981 $0.000004 102,329,543,572 LowVol 44.96% 50.19% 47.86%
815 FUNK The Cypherfunks FUNK $449,198 $0.000010 46,324,394,999 LowVol -0.17% 16.00% 71.88%
816 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $447,081 $0.000020 22,890,011,164 LowVol 0.16% -74.10% -66.93%
817 STV Sativacoin STV $441,541 $0.062305 7,086,808 LowVol -1.05% 11.70% 69.90%
818 SWING Swing SWING $435,827 $0.156517 2,784,534 LowVol -1.05% 13.64% 70.78%
819 TYCHO Tychocoin TYCHO $432,932 $0.086166 5,024,368 LowVol -1.05% -23.05% -1.54%
820 LOT LottoCoin LOT $427,240 $0.000029 14,491,014,421 LowVol -0.28% 19.62% 44.91%
821 FNC FinCoin FNC $427,019 $0.033157 12,878,667 LowVol -0.97% -24.26% -11.21%
822 GUN Guncoin GUN $423,259 $0.002145 197,369,578 LowVol -1.09% 17.90% 12.33%
823 JET Jetcoin JET $417,177 $0.085619 4,872,509 LowVol -1.05% 161.07% 7.39%
824 BERN BERNcash BERN $398,844 $0.005599 71,234,301 LowVol -1.05% 17.31% 44.39%
825 SLG Sterlingcoin SLG $384,358 $0.091358 4,207,169 LowVol -0.92% -36.12% 0.69%
826 TTC TittieCoin TTC $381,336 $0.000303 1,259,816,434 LowVol -0.79% 38.51% 114.61%
827 STS Stress STS $373,863 $0.000662 565,134,332 LowVol -0.98% 17.76%
828 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 37.35%
829 PR Prototanium PR $360,922 $1.84 195,944 LowVol -1.05% 3.31% 45.64%
830 XPTX PlatinumBAR XPTX $359,727 $0.840967 427,754 LowVol 0.60% 19.76% 16.70%
831 XGR GoldReserve XGR $354,831 $0.020664 17,171,382 LowVol -6.43% -14.55% -14.23%
832 FRC Freicoin FRC $352,323 $0.011908 29,587,544 LowVol -0.96% 19.55% 46.36%
833 ROC Rasputin Onli… ROC $351,053 $0.323959 1,083,633 LowVol -0.62% 3.62% -27.02%
834 SH Shilling SH $347,963 $0.008766 39,696,875 LowVol -0.89% 13.48% 15.80%
835 CAT Catcoin CAT $341,069 $0.054908 6,211,600 LowVol -1.05% 51.74% 115.39%
836 MAD SatoshiMadness MAD $330,887 $0.000165 2,000,683,485 LowVol -1.05% 17.82%
837 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 18.85%
838 MCRN MACRON MCRN $326,084 $0.000812 401,421,401 LowVol 0.15% 94.00% 108.19%
839 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $323,338 $0.024377 13,264,180 LowVol 4.30% 23.56% 55.23%
840 BLC Blakecoin BLC $299,615 $0.019812 15,122,697 LowVol -0.95% 17.64% 72.33%
841 WMC WMCoin WMC $299,319 $0.025966 11,527,489 LowVol -1.05% 11.45% 45.50%
842 BIGUP BigUp BIGUP $299,243 $0.000141 2,119,659,897 LowVol -15.11% -3.20% 15.27%
843 Q2C QubitCoin Q2C $287,365 $0.001158 248,218,657 LowVol -0.96% 3.02% -4.13%
844 EVO Evotion EVO $282,933 $0.089209 3,171,565 LowVol -0.83% 13.83% 14.73%
845 YAC Yacoin YAC $277,626 $0.002315 119,903,749 LowVol -0.96% 26.66% 88.74%
846 PHS Philosopher S… PHS $265,583 $0.044158 6,014,340 LowVol -1.05% 36.09% 56.05%
847 SPACE SpaceCoin SPACE $258,087 $0.012283 21,011,758 LowVol -5.14% 16.02% 41.59%
848 C2 Coin2.1 C2 $252,382 $0.002524 99,976,323 LowVol -0.96% -35.58% 31.71%
849 ACOIN Acoin ACOIN $240,535 $0.197146 1,220,085 LowVol 10.19% 40.46% 38.24%
850 CNNC Cannation CNNC $237,091 $0.095721 2,476,893 LowVol -1.05% 24.64% 77.09%
851 GAIA GAIA GAIA $235,177 $0.009758 24,101,381 LowVol 7.32%
852 HODL HOdlcoin HODL $234,895 $0.001488 157,808,925 LowVol -1.05% -3.65% 28.54%
853 FIRE Firecoin FIRE $231,674 $2.35 98,412 LowVol -1.05% 30.93% 60.97%
854 URC Unrealcoin URC $231,187 $0.032912 7,024,402 LowVol -1.05% 59.42% 21.98%
855 HMP HempCoin HMP $224,372 $0.000165 1,356,645,470 LowVol -1.05% 17.74% 45.54%
856 GRT Grantcoin GRT $224,094 $0.005189 43,184,900 LowVol -11.30% 3.47% 27.39%
857 BUMBA BumbaCoin BUMBA $223,037 $0.009923 22,476,680 LowVol -1.05% 17.83% 132.39%
858 EVIL Evil Coin EVIL $222,612 $0.010590 21,020,383 LowVol -1.17% 15.59% -1.27%
859 CYP Cypher CYP $222,127 $0.034897 6,365,285 LowVol -0.89% 16.32% 58.58%
860 ANTI AntiBitcoin ANTI $213,749 $0.012239 17,465,159 LowVol -1.05% 47.70% 39.44%
861 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -0.94% -39.06%
862 ARI Aricoin ARI $210,075 $0.001498 140,262,505 LowVol -4.52% 18.17% 32.63%
863 HAL Halcyon HAL $209,379 $0.039362 5,319,323 LowVol -1.05% -22.11% 45.54%
864 RED RedCoin RED $208,360 $0.002812 74,107,896 LowVol -0.96% 15.93% 52.96%
865 OHM OHM OHM $207,637 $0.006946 29,891,953 LowVol -1.05% 17.74% 45.54%
866 PXI Prime-XI PXI $202,611 $0.011301 17,928,095 LowVol -1.05% 26.41% 71.12%
867 PHO Photon PHO $200,966 $0.000010 20,575,112,887 LowVol 20.09% 17.77% 145.84%
868 FRK Franko FRK $199,963 $0.214837 930,767 LowVol -0.96% 46.94%
869 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 104.83%
870 DLC Dollarcoin DLC $188,266 $0.020673 9,106,714 LowVol -0.89% 17.76% 45.18%
871 RBX Ripto Bux RBX $187,084 $0.000491 381,236,123 LowVol -2.04% 40.78% 30.13%
872 LEA LeaCoin LEA $186,115 $0.000591 315,091,891 LowVol -0.64% 39.41% 14.95%
873 XRA Ratecoin XRA $184,872 $0.001607 115,010,842 LowVol -1.06% 46.27% 36.35%
874 E4ROW E4ROW E4ROW $184,804 $0.032073 5,762,000 LowVol -0.62% 3.92% 41.56%
875 IMS Independent M… IMS $177,131 $0.032992 5,368,934 LowVol -0.12% -8.56% 58.05%
876 BITZ Bitz BITZ $174,841 $0.087820 1,990,891 LowVol -0.96%
877 ARCO AquariusCoin ARCO $172,922 $0.115485 1,497,359 LowVol -1.08% 14.86% 48.41%
878 TEK TEKcoin TEK $157,932 $0.000112 1,414,054,562 LowVol -0.69% -11.79% -26.07%
879 DUO ParallelCoin DUO $157,508 $0.521829 301,838 LowVol -7.51% 10.17% -39.73%
880 CON PayCon CON $157,295 $0.006826 23,042,604 LowVol -0.40% -28.04% 49.55%
881 KED Darsek KED $156,522 $0.010742 14,570,610 LowVol 9.34% -4.65%
882 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 10.72% 38.65%
883 VOT VoteCoin VOT $152,582 $0.009262 16,474,625 LowVol -1.05% 13.70% -10.75%
884 XPY PayCoin XPY $152,234 $0.012871 11,827,505 LowVol -0.89% 11.96% 7.65%
885 BOST BoostCoin BOST $149,016 $0.012569 11,855,487 LowVol -1.05% 6.74% -33.24%
886 MNC Mincoin MNC $147,564 $0.036608 4,030,919 LowVol -27.95% -7.40% -18.53%
887 TSE Tattoocoin (S… TSE $144,496 $0.001598 90,421,856 LowVol -1.37% 87.29% 56.67%
888 AMBER AmberCoin AMBER $140,265 $0.003210 43,699,481 LowVol 14.27% -50.56%
889 SOON SoonCoin SOON $136,093 $0.010920 12,462,620 LowVol -0.89% 16.77% 37.28%
890 BITGOLD bitGold BITGOLD $135,709 $1700.34 79.8131 LowVol -0.78% 21.30% 8.52%
891 DRM Dreamcoin DRM $135,316 $0.055239 2,449,632 LowVol -1.05% -21.61% 51.94%
892 CRX Chronos CRX $135,207 $0.001834 73,729,962 LowVol -1.08% -5.66% 120.49%
893 PX PX PX $133,232 $0.001387 96,064,156 LowVol -32.20%
894 ARG Argentum ARG $132,602 $0.015418 8,600,230 LowVol -0.64% 24.55% 4.36%
895 611 SixEleven 611 $131,588 $0.304816 431,696 LowVol -1.05% 62.83% 80.02%
896 JIN Jin Coin JIN $127,047 $0.012900 9,848,485 LowVol -12.15% 282.72% -29.18%
897 ISL IslaCoin ISL $125,173 $0.082693 1,513,704 LowVol -0.96%
898 ALL Allion ALL $114,308 $0.018439 6,199,359 LowVol -0.96% 38.23% 33.16%
899 URO Uro URO $114,213 $0.094601 1,207,310 LowVol -1.05% 16.72% 64.43%
900 VEC2 VectorAI VEC2 $112,841 $0.006781 16,641,134 LowVol -1.06% 46.30% 43.80%
901 MARS Marscoin MARS $111,050 $0.003927 28,279,074 LowVol -0.64% 0.28% -1.74%
902 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
903 GPU GPU Coin GPU $106,823 $0.002639 40,477,042 LowVol -1.03% 1.32% 3.67%
904 BAS BitAsean BAS $104,780 $0.020956 5,000,000 LowVol -0.62% -20.57% -13.80%
905 CF Californium CF $103,103 $0.042835 2,406,962 LowVol -0.96% 16.41% 25.61%
906 ICOB ICOBID ICOB $103,095 $0.000966 106,701,874 LowVol -9.33% 37.50% 81.42%
907 AMMO Ammo Rewards AMMO $102,907 $0.001323 77,777,777 LowVol -1.05% -14.22% -37.27%
908 POP PopularCoin POP $102,570 $0.000030 3,372,875,244 LowVol 6.74% 45.68% 34.85%
909 QCN QuazarCoin QCN $99,975 $0.016539 6,044,911 LowVol -22.92% 6.06% -31.47%
910 ZMC ZetaMicron ZMC $99,289 $0.000165 600,344,291 LowVol -0.96% 17.81% 45.46%
911 GCC GuccioneCoin GCC $97,294 $0.004796 20,285,537 LowVol -0.89% 17.76% 37.47%
912 WARP WARP WARP $96,726 $0.088317 1,095,224 LowVol 0.93% 45.54%
913 ARB ARbit ARB $96,696 $0.012295 7,864,735 LowVol 54.49%
914 MRJA GanjaCoin MRJA $95,791 $0.021517 4,451,920 LowVol -1.05% -44.17% -36.33%
915 NRO Neuro NRO $95,436 $0.002481 38,469,687 LowVol -1.05% 10.40% 21.80%
916 EMD Emerald Crypto EMD $95,096 $0.004974 19,117,129 LowVol -4.34% -41.49% -48.86%
917 ADCN Asiadigicoin ADCN $94,835 $0.003804 24,931,054 LowVol -1.05% 18.72% 42.55%
918 MND MindCoin MND $94,475 $0.005954 15,867,695 LowVol -0.96% 17.76% 44.37%
919 FXE FuturXe FXE $93,484 $0.397094 235,421 LowVol -1.05% 17.69% -47.55%
920 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol -0.14%
921 BVC BeaverCoin BVC $93,020 $0.029860 3,115,258 LowVol -1.05% 10.21% 26.63%
922 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $92,292 $0.001158 79,719,140 LowVol -1.05% 16.37% 1.20%
923 RUPX Rupaya RUPX $89,674 $0.014683 6,107,232 LowVol -1.07% 780.11% 26.46%
924 BTQ BitQuark BTQ $88,618 $0.009758 9,081,731 LowVol -1.05% 19.60% 20.49%
925 MAY Theresa May Coin MAY $86,617 $0.003429 25,259,600 LowVol -1.05% 11.78% 3.17%
926 DRS Digital Rupees DRS $84,480 $0.000165 510,802,961 LowVol -0.96% 17.76% 37.05%
927 SOIL SOILcoin SOIL $83,643 $0.014669 5,702,048 LowVol -2.71% 26.02% 42.06%
928 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
929 EMP EMoneyPower EMP $77,599 $0.008435 9,200,000 LowVol -1.05% 15.40%
930 ATX Artex Coin ATX $77,487 $0.004126 18,781,750 LowVol -1.05% 76.35% 7.10%
931 $$$ Money $$$ $75,306 $0.001641 45,887,218 LowVol -0.92% -7.09% 2.36%
932 CAGE CageCoin CAGE $74,467 $7.4e-07 101,168,328,395 LowVol -46.74% -42.54% -56.63%
933 PONZI PonziCoin PONZI $69,498 $0.080709 861,099 LowVol -1.05% 28.56% 117.19%
934 VIP VIP Tokens VIP $69,008 $0.000827 83,450,403 LowVol -1.05% 47.20% 61.83%
935 EXN ExchangeN EXN $67,177 $0.013172 5,100,000 LowVol -0.87% -5.80% 8.38%
936 ZYD Zayedcoin ZYD $67,122 $0.010750 6,243,840 LowVol -1.05% 96.27% 101.75%
937 BLZ BlazeCoin BLZ $66,924 $0.000110 608,557,394 LowVol -0.57% 14.14% 61.55%
938 BLRY BillaryCoin BLRY $66,922 $0.007442 8,992,010 LowVol -0.96% -22.07% -34.14%
939 CXT Coinonat CXT $65,286 $0.007571 8,623,200 LowVol -0.96% 30.88% 37.54%
940 KIC KibiCoin KIC $64,910 $0.004415 14,701,000 LowVol 31.65% 71.56% -37.69%
941 CNC CHNCoin CNC $64,450 $0.001302 49,488,319 LowVol 0.15% -10.44% -33.00%
942 BSC BowsCoin BSC $63,336 $0.011412 5,550,102 LowVol -0.89% 17.76% 9.15%
943 SONG SongCoin SONG $63,170 $0.001940 32,565,300 LowVol -0.22% 65.33% 143.93%
944 CRT CRTCoin CRT $62,929 $0.793856 79,270 LowVol -1.05% 17.74% 45.54%
945 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 40.23%
946 ORLY Orlycoin ORLY $60,609 $0.001654 36,646,779 LowVol -1.05% 32.31%
947 EREAL eREAL EREAL $59,967 $0.000876 68,427,562 LowVol -0.62% 91.78% 69.28%
948 GPL Gold Pressed … GPL $59,953 $0.233711 256,527 LowVol -1.00% 22.09% -5.00%
949 EGO EGO EGO $59,539 $0.000992 60,000,001 LowVol -1.05% 16.98% 45.54%
950 SPT Spots SPT $59,272 $0.002645 22,406,021 LowVol 0.15% 0.02% -13.83%
951 CWXT CryptoWorldX … CWXT $59,172 $0.000992 59,630,200 LowVol -1.04% 15.57% 14.66%
952 FLAX Flaxscript FLAX $58,746 $0.010517 5,585,680 LowVol 1.67% 8.30% -55.11%
953 BIOS BiosCrypto BIOS $58,542 $0.002812 20,821,709 LowVol -0.89% 49.95%
954 IMPS ImpulseCoin IMPS $56,922 $0.002812 20,245,510 LowVol -17.27% 33.52% 26.91%
955 DIBC DIBCOIN DIBC $56,479 $0.011296 5,000,000 LowVol -0.72% 41.26% -21.06%
956 BENJI BenjiRolls BENJI $54,229 $0.002677 20,255,346 LowVol -0.73% 5.91% 17.52%
957 XBTS Beatcoin XBTS $53,315 $0.034968 1,524,686 LowVol -1.04% -40.68% -0.10%
958 G3N G3N G3N $50,025 $0.006615 7,561,891 LowVol -1.05% 7.05% 32.31%
959 DLISK DAPPSTER DLISK $49,616 $0.000496 100,000,000 LowVol -1.05% 18.04% 45.54%
960 CESC CryptoEscudo CESC $47,666 $0.000331 144,105,100 LowVol -0.96% 17.76% -19.32%
961 FUZZ FuzzBalls FUZZ $46,793 $0.009688 4,829,945 LowVol -0.96% 10.22% 24.87%
962 BRAIN Braincoin BRAIN $45,076 $0.004465 10,094,424 LowVol 27.22% -5.46% -24.43%
963 SFC Solarflarecoin SFC $44,513 $0.003161 14,083,450 LowVol -0.96% -2.54% -24.42%
964 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol 9.74% -14.18%
965 UET Useless Ether… UET $43,922 $0.011076 3,965,716 LowVol -0.62% 14.47% 26.32%
966 LUNA Luna Coin LUNA $43,732 $0.026376 1,658,039 LowVol -0.85% -21.60% 43.69%
967 VTA Virtacoin VTA $43,121 $0.000008 5,201,310,113 LowVol 0.15% 322.06% 315.38%
968 ROOFS Roofs ROOFS $43,000 $0.000331 130,000,000 LowVol -1.05% 80.15% 45.59%
969 DIX Dix Asset DIX $42,469 $4.2e-07 100,000,000,000 LowVol -1.17% 95.52% 58.76%
970 MTM MTMGaming MTM $41,668 $0.013890 2,999,967 LowVol 4.36% 27.32% 62.88%
971 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 10.23% 36.23%
972 HVCO High Voltage HVCO $40,527 $0.027123 1,494,171 LowVol -0.96% 17.06% 43.78%
973 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,333 $0.015381 2,622,273 LowVol -0.96% 13.86%
974 DPAY DPAY DPAY $40,053 $0.000504 79,541,001 LowVol 19.51% 47.70%
975 STEPS Steps STEPS $40,044 $0.002150 18,625,017 LowVol -1.05% 17.13%
976 XCS CybCSec XCS $39,144 $0.003308 11,834,082 LowVol -1.05% 12.15% 11.95%
977 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,437 $0.005076 7,571,771 134.26%
978 BOAT BOAT BOAT $36,811 $0.001985 18,547,845 LowVol -0.89% 0.94% 7.78%
979 BNX BnrtxCoin BNX $36,575 $0.001378 26,534,001 LowVol -0.73% 15.82% 51.61%
980 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 3.11%
981 IMX Impact IMX $36,223 $0.000331 109,509,108 LowVol -0.98% 17.76% 191.07%
982 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,731 $0.000496 70,000,000 LowVol -1.05% 17.76% 36.95%
983 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 9.78%
984 RIDE Ride My Car RIDE $33,500 $0.000331 101,276,976 LowVol -0.96% -16.89%
985 TOR Torcoin TOR $31,544 $0.099767 316,179 LowVol 16.60% -39.99%
986 VRS Veros VRS $29,020 $0.000060 486,609,040 LowVol -1.44% 17.53% 123.13%
987 FRAZ Frazcoin FRAZ $28,703 $0.003093 9,280,948 LowVol -1.05% 417.58% 16.57%
988 ZNE Zonecoin ZNE $28,611 $0.011081 2,581,970 LowVol 17.84% 2.46%
989 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 9.54% 53.42%
990 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -5.35%
991 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol 0.15% -3.09%
992 ALTC Antilitecoin ALTC $26,059 $0.000827 31,512,613 LowVol -1.05% -1.87% 21.28%
993 SCS Speedcash SCS $25,809 $0.098571 261,831 LowVol -1.05% 42.43%
994 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 9.22% 21.86%
995 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -3.93%
996 WBB Wild Beast Block WBB $25,115 $0.148652 168,951 LowVol -0.59% -7.07% -3.55%
997 LIR LetItRide LIR $25,094 $0.000691 36,302,377 LowVol 1.38%
998 GRIM Grimcoin GRIM $23,342 $0.001158 20,161,883 LowVol -1.05% 32.96% -31.57%
999 PLACO PlayerCoin PLACO $23,234 $0.000662 35,120,000 LowVol -15.19% -21.49% 11.75%
1000 IBANK iBank IBANK $23,206 $0.005127 4,526,324 LowVol -0.89% 30.38% 87.07%
1001 COXST CoExistCoin COXST $22,449 $0.000828 27,100,000 LowVol -0.93% -67.74% -50.87%
1002 ELS Elysium ELS $19,209 $0.004796 4,005,012 LowVol -1.05% 17.76% 24.13%
1003 JS JavaScript Token JS $18,806 $0.002353 7,991,996 LowVol -0.62% 3.92% -28.67%
1004 SLFI Selfiecoin SLFI $17,834 $0.000165 107,829,281 LowVol -0.96% 17.76% 45.54%
1005 JOBS JobsCoin JOBS $17,597 $0.000166 106,019,270 LowVol -0.70% 18.16% -40.84%
1006 GBT GameBet Coin GBT $17,583 $0.000827 21,262,780 LowVol -0.96% -58.17%
1007 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 39.91%
1008 P7C P7Coin P7C $17,475 $0.000496 35,220,238 LowVol -1.05%
1009 RSGP RSGPcoin RSGP $16,483 $9.54 1,727 LowVol -1.05% -2.18% -5.73%
1010 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 13.71%
1011 SOCC SocialCoin SOCC $15,117 $0.010915 1,384,879 LowVol -1.05% 17.76% 65.27%
1012 BIOB BioBar BIOB $13,331 $0.015050 885,756 LowVol -0.96% -42.69% -25.73%
1013 DAS DAS DAS $12,782 $0.004694 2,723,014 LowVol -4.69%
1014 ARGUS Argus ARGUS $12,706 $0.011064 1,148,324 LowVol -0.84% 5.35% 20.79%
1015 CCM100 CCMiner CCM100 $12,524 $0.003727 3,360,417 LowVol 3.95% 104.71% 56.45%
1016 VOLT Bitvolt VOLT $12,497 $0.000827 15,112,554 LowVol -17.54% 47.20% 74.37%
1017 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $11,863 $0.000877 13,532,750 LowVol -14.79% -21.98% -23.56%
1018 GEERT GeertCoin GEERT $10,732 $0.002108 5,091,200 LowVol -24.41% -3.41%
1019 TRADE Tradecoin TRADE $10,442 $0.001323 7,892,279 LowVol -1.05% 131.33%
1020 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -21.13%
1021 CONX Concoin CONX $9,355 $0.012569 744,266 LowVol -0.96% 171.02% 78.40%
1022 TSTR Tristar Coin TSTR $9,147 $0.001819 5,027,857 LowVol -0.96% 20.51% -55.43%
1023 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -0.17% -7.89%
1024 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,771 $0.031965 211,827 12.30% 68.39%
1025 MRNG MorningStar MRNG $6,239 $0.000191 32,695,663 LowVol -1.26% 20.88%
1026 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,806 LowVol 28.92%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,558 $0.003308 1,377,917 LowVol -1.05% 19.91% 66.82%
1028 MGM Magnum MGM $3,930 $0.000992 3,960,151 LowVol -1.05% -52.90% -77.55%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -2.62%
1030 XNG Enigma XNG $3,286 $0.197637 16,627 LowVol -1.13% -1.18% 62.14%
1031 ULA Ulatech ULA $3,102 $0.015543 199,586 LowVol -1.05% -50.60% -30.36%
1032 DGCS Digital Credits DGCS $2,891 $0.000496 5,826,388 LowVol -1.05% 17.84% 118.31%
1033 NANOX Project-X NANOX $2,589 $33077.40 0.078264 LowVol -0.96% 3.52% -47.86%
1034 TOKEN SwapToken TOKEN $1,755 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -4.42% -13.64% -25.45%
1035 EBT Ebittree Coin EBT $1,403 $0.001109 1,264,511 LowVol -1.05% 21.37% -48.62%
1036 ABN Abncoin ABN $1,131 $0.016704 67,700 LowVol -1.05% 45.05% 31.94%
1037 SOJ Sojourn SOJ $849 $0.001750 485,214 LowVol -1.26% 61.83% -70.25%
1038 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1039 DMB Digital Money… DMB $486 $0.001154 421,300 LowVol -1.05% 26.02% 26.07%
1040 ENV Environ ENV $216 $0.000002 132,717,518 LowVol -0.02% 66.07%
1041 CALC CaliphCoin CALC $105 $0.001208 87,140 LowVol -1.05% -4.45% 47.79%
1042 FAL Falcoin FAL $33 $0.000165 196,766 LowVol -1.05% 17.76% 4.30%
1043 APW AppleCoin APW $14 $0.000165 82,464 LowVol -0.98% 17.76% 43.88%
1044 FDC Future Digita… FDC $8 $0.000003 2,753,201 LowVol -1.26%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.99 $29,726,200 1.04% 8.29% 27.17%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $39.72 $16,606,500 -1.15% 15.85% -12.10%
1047 CMT CyberMiles CMT $0.218794 $6,997,300 -2.22% -6.18%
1048 ORME Ormeus Coin ORME $3.52 $5,657,750 0.80% 19.08% 28.46%
1049 ITC IoT Chain ITC $0.935342 $4,805,770 -5.66% 6.21%
1050 AI POLY AI AI $20.14 $3,354,890 -0.61% 15.47% 31.95%
1051 ETN Electroneum ETN $0.114909 $2,593,390 -0.15% 13.56% 50.69%
1052 ERO Eroscoin ERO $0.166449 $2,411,440 0.10% 18.83%
1053 FRGC Fargocoin FRGC $10.08 $2,348,900 -1.70% -7.76% -2.09%
1054 REC Regalcoin REC $30.80 $2,347,110 3.62% 1.44% -35.58%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $4.53 $2,302,760 2.83% -7.77% -5.43%
1056 NULS Nuls NULS $0.814624 $2,174,790 -0.17% 4.08% 16.04%
1057 FRST FirstCoin FRST $17.36 $1,877,040 -0.81% 17.89% 6.35%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.65 $1,262,070 -0.89% 6.52% -16.32%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.59 $817,407 -2.61% 10.15% 35.02%
1060 STC Santa Coin STC $0.711113 $782,305 0.90% 21.87%
1061 RYZ ANRYZE RYZ $0.018728 $691,022 -4.27% 12.09% -3.46%
1062 BTE BitSerial BTE $6.50 $632,435 -1.08% 2.80% -20.04%
1063 WC WINCOIN WC $0.705938 $567,767 -2.47% 18.51% -41.67%
1064 THS TechShares THS $0.949247 $545,085 -0.90% -1.14% 18.06%
1065 B2X SegWit2x [Fut… B2X $202.05 $531,062 -0.53% 3.98% -7.36%
1066 TSL Energo TSL $0.030822 $496,210 1.19% 3.49% 0.36%
1067 UGT UG Token UGT $0.442835 $436,003 -0.40% 5.94% 0.39%
1068 GBG Golos Gold GBG $0.165360 $377,047 5.19% 11.30% 26.14%
1069 XIN Infinity Econ… XIN $0.028612 $337,460 -1.52% 2.93% 10.05%
1070 BSR BitSoar BSR $0.160591 $323,318 -14.82% -14.60% -27.25%
1071 ADK Aidos Kuneen ADK $38.20 $297,423 -18.58% 41.92% 38.39%
1072 VASH VPNCoin VASH $0.007608 $249,157 -0.89% 37.61% 30.70%
1073 SBC StrikeBitClub SBC $1.49 $246,014 11.42% 54.99%
1074 BOT Bodhi BOT $0.448101 $242,290 6.62% 8.60% 1.70%
1075 LLT LLToken LLT $0.335741 $210,987 -0.82% -1.99% -42.03%
1076 XCPO Copico XCPO $0.022202 $194,122 4.60% 16.40% -8.33%
1077 CAPP Cappasity CAPP $0.018112 $172,548 -5.01% -4.96%
1078 TER TerraNova TER $26.06 $165,559 -7.12% 212.49% 1235.74%
1079 XID Sphre AIR XID $0.181472 $143,795 -0.47% 10.46% 1.85%
1080 ICX ICON ICX $1.98 $115,973 -0.68% 10.24% 40.66%
1081 SUR Suretly SUR $2.60 $108,732 5.02% 3.66% -15.41%
1082 INF InfChain INF $0.013066 $97,446 1.52% 16.17% -1.19%
1083 BT2 BT2 [CST] BT2 $103.37 $84,034 25.18% 25.97% -40.96%
1084 QBT Qbao QBT $0.258804 $81,842 12.69% 25.32% 1.20%
1085 DSR Desire DSR $0.377757 $69,943 -1.32% 30.52% 41.20%
1086 MKR Maker MKR $433.79 $64,199 -4.16% 8.53% 7.78%
1087 BTCM BTCMoon BTCM $0.036609 $61,973 2.57% 3.14% -4.12%
1088 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.077566 $58,855 -0.22% 5.17% -8.76%
1089 SEND Social Send SEND $0.060532 $55,607 -25.07% 2.86%
1090 SNOV Snovio SNOV $0.004998 $42,961 -0.44% 8.70%
1091 MSD MSD MSD $0.009123 $39,858 0.14% 13.74% -23.87%
1092 BT1 BT1 [CST] BT1 $16396.90 $32,077 -0.64% 22.75% 42.31%
1093 XYLO XYLO XYLO $0.878187 $32,060 -1.05% 37.09%
1094 BCDN BlockCDN BCDN $0.086297 $27,982 0.27% -1.93%
1095 CMP Compcoin CMP $9.92 $19,687 -1.05%
1096 XID International… XID $0.008600 $19,517 -0.96% -9.22% 6.59%
1097 B3 B3Coin B3 $0.000091 $19,482 -7.64% 53.69% 162.22%
1098 EVR Everus EVR $1.41 $17,918 3.43% 15.38% -20.51%
1099 FOR FORCE FOR $0.011872 $17,073 -0.74% 49.71% 60.06%
1100 WISH MyWish WISH $0.151827 $16,519 6.44% 3.88% 22.49%
1101 VIU Viuly VIU $0.010565 $14,973 4.34% -6.86% 22.82%
1102 BOS BOScoin BOS $1.04 $14,700 -29.96% -8.51% -11.41%
1103 DAY Chronologic DAY $3.47 $11,714 -0.74% 0.05% -32.65%
1104 FRD Farad FRD $0.106771 $11,011 0.25% 47.48% -12.18%
1105 AKY Akuya Coin AKY $0.114117 $9,686 -1.05% 3.55% -32.52%
1106 WILD Wild Crypto WILD $0.128292 $9,357 -0.62% -25.74% -26.14%
1107 MCR Macro MCR $1.49 $8,623 -4.22% 3.01% -26.21%
1108 SKR Sakuracoin SKR $0.010050 $8,190 -15.67% 13.28% 828.33%
1109 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.046148 $8,059 -0.62% 3.92% -19.62%
1110 NUKO Nekonium NUKO $0.082693 $7,023 -1.64% 15.45%
1111 DEUS DeusCoin DEUS $0.294719 $6,921 -0.96% 16.24% -14.59%
1112 BTU Bitcoin Unlim… BTU $76.95 $6,635 1.21% -15.76% -35.60%
1113 SND Sand Coin SND $0.624906 $6,626 4.21% -6.50% 2.02%
1114 PLC PlusCoin PLC $0.000702 $6,554 -5.46% 28.73% 20.29%
1115 GLS GlassCoin GLS $0.793029 $6,201 23.73% 25.85% -39.85%
1116 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003123 $6,163 -1.61% -4.47% 21.26%
1117 BPL Blockpool BPL $0.168701 $5,827 -15.04% 3.53% 11.09%
1118 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006127 $5,666 -1.78% 10.98% 41.07%
1119 PLX PlexCoin PLX $0.025611 $5,545 10.95% -6.08% -72.92%
1120 COR CORION COR $0.793494 $5,408 -1.01% 5.89% 3.01%
1121 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000232 $5,357 -0.62% -46.18% -63.51%
1122 STU bitJob STU $0.037950 $4,819 4.22% -1.08% 26.90%
1123 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.242043 $4,766 -3.36% -10.95% -51.99%
1124 MOTO Motocoin MOTO $0.017797 $4,658 -0.81% 165.76% 484.49%
1125 BON Bonpay BON $1.49 $4,047 -0.79% 28.89%
1126 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002398 $4,004 1.26% -5.85% 10.35%
1127 ONG onG.social ONG $0.166133 $3,786 -0.62% -25.18% 27.53%
1128 MGC GulfCoin MGC $0.002977 $3,539 -1.05% 24.11% 7.35%
1129 AIB Advanced Inte… AIB $0.017284 $3,502 9.00% 11.25% 306.97%
1130 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.128505 $3,480 -1.05% 16.86% 47.76%
1131 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004919 $3,466 -0.68% 1.60% -57.91%
1132 SHND StrongHands SHND $2.7e-08 $3,158 9.24% 23.66% -0.56%
1133 TCOIN T-coin TCOIN $0.000318 $3,109 90.82% 20.23% 37.37%
1134 ELC Elacoin ELC $0.109969 $3,035 -1.05% 55.50% 24.80%
1135 BUB Bubble BUB $0.020839 $2,881 -19.56% -18.60%
1136 OX OX Fina OX $0.000345 $2,546 81.74% 116.79% 87.84%
1137 ACC AdCoin ACC $0.104699 $2,400 -0.99% 21.27% 23.03%
1138 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.76 $2,361 -0.89% 128.12% 19.58%
1139 ABC Alphabit ABC $25.11 $2,336 -0.95% 58.04% 38.90%
1140 DFS DFSCoin DFS $0.005366 $2,271 -0.97% 25.61% -31.84%
1141 SISA SISA SISA $0.012913 $2,210 5.02% 20.60% 21.79%
1142 PEC Peacecoin PEC $0.082032 $2,178 15.75% -13.74% 50.42%
1143 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009440 $2,159 -4.25% 28.82% 140.28%
1144 DMC DynamicCoin DMC $0.002164 $2,141 8.44% 10.58% -45.91%
1145 HYTV Hyper TV HYTV $0.003230 $2,057 -0.62% -5.00% -12.46%
1146 PRES President Trump PRES $0.000906 $1,954 -0.96% -79.62% -68.93%
1147 GARY President Joh… GARY $0.227407 $1,875 -1.05% 125.51% 17.64%
1148 MEN PeopleCoin MEN $0.000165 $1,843 -1.05% 17.76%
1149 BLX Blockchain Index BLX $3.32 $1,775 -0.59% 15.11% 18.48%
1150 MCI Musiconomi MCI $0.024935 $1,747 -2.33% -18.61% -24.88%
1151 ANI Animecoin ANI $0.000331 $1,666 -1.05% 17.74% 75.99%
1152 BAT BatCoin BAT $0.000005 $1,579 0.38% 22.08% 138.83%
1153 GAY GAY Money GAY $0.016534 $1,517 -0.40% 56.23% 121.78%
1154 XOT Internet of T… XOT $2313.76 $1,479 -0.96% 17.68% 8.02%
1155 FLASH Flash FLASH $0.005789 $1,468 -1.05% 0.53% 51.84%
1156 ZBC Zilbercoin ZBC $0.035957 $1,465 11.35% 31.17% 1.59%
1157 MGC MergeCoin MGC $0.012735 $1,300 -0.96% 23.24% -13.49%
1158 CASH Cash Poker Pro CASH $0.043380 $1,102 -28.08% 7.34% -27.80%
1159 VULC Vulcano VULC $0.004058 $1,096 -35.14% -34.33% -44.05%
1160 APC AlpaCoin APC $0.030141 $1,089 -0.94% 19.90% -0.18%
1161 PNX Phantomx PNX $0.015794 $1,085 -1.05% 17.92% -9.99%
1162 MINEX Minex MINEX $0.017424 $1,055 -1.03% 15.46% 15.08%
1163 HNC Huncoin HNC $0.002646 $1,018 -0.96% 25.61% 36.98%
1164 EFYT Ergo EFYT $16.35 $886 0.67% 4.95% 63.76%
1165 LDCN LandCoin LDCN $0.001611 $732 4.55% -7.82% -42.81%
1166 IBTC iBTC IBTC $0.007984 $721 -0.62% -24.37% 66.43%
1167 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002646 $716 -6.87% 10.83% 63.22%
1168 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004412 $691 -8.73% 1.33% 33.21%
1169 TIE TIES Network TIE $0.090496 $679 -0.62% -11.40% 8.93%
1170 BTBc Bitbase BTBc $0.004465 $662 -1.05% 27.18% -17.41%
1171 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002481 $650 -1.05% 47.18% 51.62%
1172 NAMO NamoCoin NAMO $0.000207 $631 -2.78% 31.51% 31.31%
1173 TCR TheCreed TCR $0.000662 $631 -0.96% 135.48% 172.07%
1174 XQN Quotient XQN $0.004465 $626 -0.96% -36.42% -22.59%
1175 DUB Dubstep DUB $0.002646 $611 -0.89% 16.35%
1176 EGOLD eGold EGOLD $0.018321 $608 -0.62% 84.32% 124.49%
1177 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.2e-07 $587 -33.75% -30.72% 58.49%
1178 EAG EA Coin EAG $4.46 $578 -1.05% 164.05% 47.24%
1179 ACES Aces ACES $0.000331 $571 -0.89% 135.52% 191.09%
1180 BEST BestChain BEST $0.001502 $556 -0.93% -51.37% 20.11%
1181 FRN Francs FRN $0.029850 $534 -0.91% -16.68% 4.04%
1182 RHFC RHFCoin RHFC $0.000992 $516 -1.05% -19.77% -2.81%
1183 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.101333 $515 -1.05% 20.86% 32.45%
1184 UR UR UR $0.000994 LowVol -2.00% -5.33% 83.96%
1185 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.018193 LowVol 165.47% -46.26%
1186 TRIA Triaconta TRIA $9.23 LowVol -0.62% 5.31% 4.30%
1187 EVC EventChain EVC $0.138439 LowVol -0.62% 3.92% 49.70%
1188 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006793 LowVol -1.05% 31.38% 294.76%
1189 ETT EncryptoTel [… ETT $0.088396 LowVol -0.89% 17.53% -2.83%
1190 ACN Avoncoin ACN $0.000662 LowVol -0.96% 57.01% 81.03%
1191 BSN Bastonet BSN $0.000662 LowVol -1.05% -17.71% -6.88%
1192 WIC Wi Coin WIC $0.002793 LowVol -1.02% -11.07% 5.61%
1193 WA WA Space WA $0.026462 LowVol -1.05% 19.51% 42.29%
1194 HAT Hawala.Today HAT $0.295301 LowVol -0.62% 47.77% 70.38%
1195 COUPE Coupecoin COUPE $0.000135 LowVol -1.34% 19.15% 1839.83%
1196 SAK Sharkcoin SAK $0.001789 LowVol -1.58% -6.60% -21.89%
1197 CC CyberCoin CC $0.000165 LowVol -0.89% -41.13% 45.54%
1198 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000165 LowVol -1.05% 17.83% 37.48%
1199 EBIT eBIT EBIT $0.004476 LowVol -0.62% 7.23% 45.77%
1200 INDIA India Coin INDIA $0.000165 LowVol -1.05% -60.75% -27.23%
1201 MAVRO Mavro MAVRO $0.045151 LowVol -0.52% 25.80% 138.15%
1202 10MT 10M Token 10MT $0.002256 LowVol -0.62% 3.92% 102.91%
1203 EDRC EDRCoin EDRC $0.061614 LowVol -0.96% 6.80% 13.06%
1204 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000165 LowVol -1.05% -39.43% -51.15%
1205 DBG Digital Bulli… DBG $0.007442 LowVol -0.89% 1.91% 11.83%
1206 HDLB HODL Bucks HDLB $0.074424 LowVol -1.05% 60.58% 73.87%
1207 QORA Qora QORA $0.231541 LowVol -0.96% 18.13% 7.74%
1208 QBT Cubits QBT $0.004342 LowVol -1.06% 33.72% 14.97%
1209 EXRN EXRNchain EXRN $9.2e-07 LowVol -0.62% 3.92% -19.70%
1210 HIGH High Gain HIGH $0.000331 LowVol -0.89% 17.76% -58.06%
1211 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000331 LowVol -1.05% 14.51% -43.97%
1212 FAP FAPcoin FAP $0.009262 LowVol -0.89% -11.63% 45.55%
1213 PCN PeepCoin PCN $0.000165 LowVol -1.05% 17.76% 45.54%
1214 NTC Natcoin NTC $0.082693 LowVol -1.05% -5.28% -41.87%
1215 XDE2 XDE II XDE2 $4.22 LowVol -1.05% 67.24%
1216 GRN Granite GRN $0.016539 LowVol -1.05% 12.15% 28.26%
1217 XRY Royalties XRY $0.000160 LowVol -0.57% 14.91% -16.86%
1218 CME Cashme CME $0.000165 LowVol -1.05% 45.54%
1219 DGPT DigiPulse DGPT $0.951590 LowVol 1.73% 6.64% -3.29%
1220 CYDER Cyder CYDER $0.000331 LowVol -1.05% 17.76% 45.54%
1221 SKC Skeincoin SKC $0.030596 LowVol -1.05% 6.25% 116.02%
1222 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013893 LowVol -1.05% 16.37% 33.81%
1223 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 LowVol -50.44% -41.12% -27.23%
1224 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003308 LowVol -1.05% 68.23% 109.50%
1225 MAGN Magnetcoin MAGN $0.665020 LowVol -1.05% 19.05% 30.70%
1226 TOP TopCoin TOP $0.000496 LowVol -1.05% 11.03% 24.60%
1227 RCN Rcoin RCN $0.000165 LowVol -0.96% 17.76% 45.54%
1228 BITOK Bitok BITOK $0.000165 LowVol -1.05% 17.76% 46.12%
1229 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001242 LowVol -10.17% -34.79% 7.50%
1230 EUSD eUSD EUSD $0.000231 LowVol -0.62% -5.17% 25.14%
1231 SWP Swapcoin SWP $0.064607 LowVol -0.62% -36.71% -26.12%
1232 LEPEN LePen LEPEN $0.000164 LowVol -0.95% 23.98% 78.24%
1233 MONETA Moneta MONETA $0.000662 LowVol -1.05% 46.28% 94.05%
1234 FFC FireFlyCoin FFC $0.000165 LowVol -1.05% 17.74% 45.54%
1235 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000104 LowVol -0.62% -41.38% 66.65%
1236 9COIN 9COIN 9COIN $0.003639 LowVol -1.05% 7.20% 19.28%
1237 ASN Aseancoin ASN $0.006781 LowVol -1.05% 20.70% -60.27%
1238 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005789 LowVol 0.87% 21.30% 34.58%
1239 POKE PokeCoin POKE $0.000165 LowVol -1.05% 17.70% 13.83%
1240 CYC Cycling Coin CYC $0.001488 LowVol -1.05% 17.29% 10.60%
1241 IPY Infinity Pay IPY $0.002100 LowVol -0.62% 21.55%
1242 IQT iQuant IQT $0.157837 LowVol -1.05% 17.13% -10.59%
1243 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol 0.42% 28.94% 57.72%
1244 TELL Tellurion TELL $0.000167 LowVol -0.86% -0.72% -36.56%
1245 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.128505 LowVol -1.05%
1246 STARS StarCash Network STARS $0.220451 LowVol 1.47% 50.53% 17.44%
1247 YEL Yellow Token YEL $0.006922 LowVol -0.62% 35.85% 31.00%
1248 AXIOM Axiom AXIOM $0.024312 LowVol -0.96% 17.74% 39.83%
1249 AV AvatarCoin AV $0.059539 LowVol -1.05% 14.89% 46.10%
1250 IRL IrishCoin IRL $0.003473 LowVol -0.96% 54.76%
1251 PRIMU Primulon PRIMU $0.000270 LowVol -5.48% -3.51% 19.33%
1252 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000331 LowVol -1.05% 17.84% -2.98%
1253 YES Yescoin YES $0.000165 LowVol -1.05% 18.68% 75.66%
1254 WOW Wowcoin WOW $0.000135 LowVol -1.13% -3.84% 11.13%
1255 VGC VegasCoin VGC $0.000165 LowVol -1.05% 45.28%
1256 KASHH KashhCoin KASHH $0.000165 LowVol -0.96% 19.70% 3832.47%
1257 PRN Protean PRN $0.000070 LowVol -16.97% 11.44% -0.89%
1258 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004300 LowVol -1.05% 37.72%
1259 X2 X2 X2 $0.000165 LowVol -0.96% -18.52% 46.55%
1260 FUDD DimonCoin FUDD $0.000715 LowVol -0.62% -46.31% -41.71%
1261 BGR Bongger BGR $0.000184 LowVol -0.02% 19.98% 54.88%
1262 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000827 LowVol -1.05% -1.67% 9.48%
1263 KARMA Karmacoin KARMA $0.000165 LowVol -1.05% 17.74% 45.75%
1264 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000504 LowVol 60.48% -8.11%
1265 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.369639 LowVol -1.05% -14.88% 44.80%
1266 MARX MarxCoin MARX $0.001924 LowVol -0.34% 88.77% 91.24%
1267 TURBO TurboCoin TURBO $0.000165 LowVol -1.05% 17.76% 44.31%
1268 QBC Quebecoin QBC $0.002646 LowVol -0.96% 17.76% 36.98%
1269 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000496 LowVol -0.89% 17.76% 32.79%
1270 GBRC Global Busine… GBRC $0.000165 LowVol -1.05%
1271 WINK Wink WINK $0.000331 LowVol -1.05% 135.52%
1272 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003804 LowVol -0.96% 1.60%
1273 TEAM TeamUp TEAM $0.000331 LowVol -0.96% 17.35% 45.82%
1274 EGG EggCoin EGG $0.062516 LowVol -1.05% 17.76% 44.77%
1275 HCC Happy Creator… HCC $0.000662 LowVol 17.76% 9.94%
1276 BIT First Bitcoin BIT $0.011246 LowVol -0.96% -14.04% -9.43%
1277 LTH LAthaan LTH $0.000827 LowVol -29.32% 17.74% 41.20%
1278 IFC Infinitecoin IFC $0.000019 LowVol 0.08% -7.00% 49.82%
1279 FUTC FutCoin FUTC $0.003308 LowVol -1.05% -22.68% 59.15%
1280 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -1.20% 21.43% -98.73%
1281 PRM PrismChain PRM $0.001819 LowVol -0.96% 11.74% 45.26%
1282 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006119 LowVol -0.96% -26.15% -15.63%
1283 REGA Regacoin REGA $0.001158 LowVol -1.05% 3.04% -18.17%
1284 BET BetaCoin BET $0.001819 LowVol -0.89% -12.79%
1285 MBL MobileCash MBL $0.000662 LowVol -1.05% 18.12% 91.84%
1286 BXC Bitcedi BXC $0.002660 LowVol 0.15% -10.11% -18.45%
1287 SPORT SportsCoin SPORT $0.001488 LowVol -1.05%
1288 STEX STEX STEX $1.28 LowVol -1.17% 18.66% 51.77%
1289 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.058055 LowVol 4.36% 22.80% 38.07%
1290 NBE BitCentavo NBE $4.4e-07 LowVol 0.46%
1291 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 123.67%
1292 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 18.00% -19.89%
1293 DON Donationcoin DON $0.000676 LowVol 16.31% 41.91%
1294 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 35.48%
1295 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 36.13%
1296 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1297 VOYA Voyacoin VOYA $2.50 LowVol 11.28% 59.68%
1298 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 9.21% 37.92%
1299 TRICK TrickyCoin TRICK $0.021527 LowVol 19.58% 103.16%
1300 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 92.06%
1301 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 33.93%
1302 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol 40.23%
1303 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -1.34%
1304 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -11.15%
1305 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1306 OP Operand OP $0.000979 LowVol 7.72%
1307 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol
1308 DISK DarkLisk DISK $0.001336 LowVol 0.01% 18.94% 97.39%
1309 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -4.07%
1310 SFE SafeCoin SFE $0.000166 LowVol 18.23% 46.12%
1311 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1312 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002650 LowVol 10.99% 0.98%
1313 GAIN UGAIN GAIN $0.002323 LowVol -0.63% 20.94% 57.25%
1314 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 10.19% 2.83%
1315 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 19.52%
1316 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol 3.19% 17.92%
1317 CBD CBD Crystals CBD $0.003032 LowVol 19.92% 88.50%
1318 NBIT netBit NBIT $0.080531 LowVol 20.31% 23.36%
1319 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 16.99% 44.58%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol 23.31%
1321 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol 162.36%
1322 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol -0.56%
1323 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -0.56% -3.45%
1324 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1325 DASHS Dashs DASHS $0.056821 LowVol -0.01% 17.64% 36.18%
1326 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 0.44% 25.02%
1327 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -94.53%
1328 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 18.39%
1329 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 16.96% 8.79%
1330 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol 20.62%
1331 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 24.37%
1332 XTD XTD Coin XTD $0.000167 LowVol -0.25% 18.91%
1333 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1334 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003941 LowVol 16.91% -5.64%
1335 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1336 UNC UNCoin UNC $0.000149 30.97%
1337 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1338 FC Facecoin FC $0.003480 -15.43%
1339 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -4.56%
1340 FBL Faceblock FBL $0.001654 0.73%

Quay lại phần 1

Phản hồi