Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 18h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 18h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1340 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 18h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16799.40 trên tổng giá trị $281,122,201,163

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $467.33 trên tổng giá trị $44,989,995,078

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1406.01 trên tổng giá trị $23,690,442,469

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.37 trên tổng giá trị $12,143,878,988

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.247615 trên tổng giá trị $9,592,393,351

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng ACES Aces (ACES) đang có giá hiện tại $0.000334 trên tổng giá trị đã biến động tăng 100.09% trong 1h qua

    + Đồng STARS StarCash Network (STARS) đang có giá hiện tại $0.222761 trên tổng giá trị đã biến động tăng 64.87% trong 1h qua

    + Đồng ECC ECC (ECC) đang có giá hiện tại $0.000501 trên tổng giá trị $12,533,975 đã biến động tăng 49.95% trong 1h qua

    + Đồng TFL TrueFlip (TFL) đang có giá hiện tại $1.36 trên tổng giá trị $8,486,787 đã biến động tăng 46.42% trong 1h qua

    + Đồng SOAR Soarcoin (SOAR) đang có giá hiện tại $0.033063 trên tổng giá trị $23,541,846 đã biến động tăng 40.06% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.014851 trên tổng giá trị $90,699 đã biến động tăng 795.70% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.23 trên tổng giá trị $8,063,012 đã biến động tăng 575.25% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003125 trên tổng giá trị $28,993 đã biến động tăng 443.71% trong 24h qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.004920 trên tổng giá trị $7,747,978 đã biến động tăng 406.30% trong 24h qua

    + Đồng JIN Jin Coin (JIN) đang có giá hiện tại $0.014707 trên tổng giá trị $144,837 đã biến động tăng 338.54% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000167 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3876.10% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000137 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1929.86% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $27.64 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1321.44% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.011916 trên tổng giá trị đã biến động tăng 974.52% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.394990 trên tổng giá trị $29,866,971 đã biến động tăng 957.17% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 18h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 KAYI Kayicoin KAYI $149,161 $0.000525 284,252,913 $1,189 -14.72% -16.06% 35.95%
702 SCORE Scorecoin SCORE $149,073 $0.004912 30,346,591 $4,113 -1.54% -27.98% 29.60%
703 GP GoldPieces GP $145,382 $0.119150 1,220,161 $1,568 11.71% 18.61% 9.49%
704 MNM Mineum MNM $144,821 $0.015347 9,436,367 $888 0.05% 83.11% -16.75%
705 ACP AnarchistsPrime ACP $142,057 $0.032323 4,394,874 $933 0.03% 10.48% 104.76%
706 CMT Comet CMT $140,646 $0.161138 872,830 $3,925 -0.71% 7.80% 133.31%
707 XCXT CoinonatX XCXT $136,907 $0.008458 16,186,473 $963 17.79% 50.59% 4.72%
708 EGAS ETHGAS EGAS $134,259 $0.013218 10,157,540 $3,643 -0.75% 28.02% 118.96%
709 TAJ TajCoin TAJ $133,582 $0.016543 8,074,669 $2,126 -0.03% 24.62% 57.97%
710 GLT GlobalToken GLT $132,912 $0.005029 26,429,000 $654 0.06% -17.85% 140.48%
711 VUC Virta Unique … VUC $130,259 $0.002117 61,528,150 $1,319 4.69% 28.58% 62.63%
712 QTL Quatloo QTL $130,199 $0.016868 7,718,883 $705 0.08% -6.77% 51.73%
713 AERM Aerium AERM $130,183 $0.178483 729,386 $9,602 6.89% -12.25% -59.22%
714 REE ReeCoin REE $126,793 $0.000050 2,560,000,000 $1,058 -0.32% -47.52% 21.73%
715 RPC RonPaulCoin RPC $116,765 $0.129900 898,883 $979 0.02% 49.01% 106.15%
716 SCRT SecretCoin SCRT $113,778 $0.026906 4,228,672 $757 0.05% 9.49% 20.92%
717 MAR Marijuanacoin MAR $112,219 $0.073458 1,527,653 $565 -0.26% 6.65% -36.96%
718 NEVA NevaCoin NEVA $111,438 $0.044930 2,480,270 $1,468 0.00% 8.33% 13.22%
719 MONK Monkey Project MONK $110,753 $1.05 105,797 $4,653 -15.25% 13.48% -76.58%
720 BRAT BRAT BRAT $105,878 $0.000662 160,000,000 $1,159 35.82% 134.33% 182.47%
721 MST MustangCoin MST $104,660 $0.166037 630,343 $1,107 3.48% 21.96% 20.94%
722 PRC PRCoin PRC $100,806 $0.006351 15,873,600 $27,881 -0.04% -2.11% -40.44%
723 EOT EOT Token EOT $98,579 $0.011933 8,260,903 $5,793 2.96% 14.53% -8.11%
724 SGR Sugar Exchange SGR $98,233 $0.028067 3,500,000 $1,554 -0.09% -5.47% -17.32%
725 300 300 Token 300 $90,246 $300.82 300 $1,515 12.46% 46.45% 21.21%
726 XCO X-Coin XCO $89,476 $0.007225 12,384,976 $10,739 0.05% 15.42% 12.39%
727 WOMEN WomenCoin WOMEN $86,367 $0.001953 44,220,400 $1,754 11.22% 18.62% -13.18%
728 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $77,689 $0.009675 8,030,000 $1,029 2.11% -7.44% -18.12%
729 KURT Kurrent KURT $76,791 $0.007741 9,919,485 $752 -0.93% 3.86% 8.34%
730 CPN CompuCoin CPN $72,449 $0.003694 19,615,019 $739 -1.13% 7.12% 9.06%
731 KRONE Kronecoin KRONE $72,209 $0.019131 3,774,512 $651 -0.64% 18.99% 73.14%
732 PRX Printerium PRX $68,870 $0.005826 11,821,728 $924 17.64% -62.69% 25.18%
733 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $61,743 $0.070490 875,902 $87,117 -9.63% 107.70% 456.44%
734 RBT Rimbit RBT $57,738 $0.000500 115,499,623 $509 -0.22% 69.08% 21.95%
735 WORM HealthyWormCoin WORM $56,176 $0.000501 112,047,845 $1,953 -0.03% 53.87% 120.40%
736 ITZ Interzone ITZ $52,402 $0.027541 1,902,676 $641 2.40% 31.93% 36.74%
737 ERY Eryllium ERY $52,165 $0.009519 5,479,939 $975 -0.03% -5.04% 49.02%
738 OS76 OsmiumCoin OS76 $51,845 $0.057991 894,026 $3,545 -4.30% 49.87% 75.20%
739 ICON Iconic ICON $44,588 $0.075204 592,894 $1,036 0.05% 19.64% 26.48%
740 MSCN Master Swiscoin MSCN $37,338 $0.000835 44,732,800 $879 0.73% 4.38% -21.56%
741 CRTM Corethum CRTM $35,943 $0.014377 2,500,000 $3,416 -0.10% 114.88% 84.71%
742 LBTC LiteBitcoin LBTC $32,366 $0.010151 3,188,280 $13,030 7.01% 19.12% 163.39%
743 SDP SydPak SDP $31,434 $0.196700 159,808 $768 -0.03% 19.64% 46.05%
744 VLTC Vault Coin VLTC $30,690 $0.001011 30,351,510 $1,222 -43.99% -2.60% -11.10%
745 VPRC VapersCoin VPRC $29,388 $0.000038 780,124,964 $1,116 -1.14% -66.71% -51.60%
746 CASH Cashcoin CASH $28,114 $0.000609 46,158,242 $1,037 -2.53% -17.85% -57.39%
747 NTWK Network Token NTWK $27,075 $0.002320 11,671,310 $1,090 -44.42% -52.55% -33.74%
748 GSR GeyserCoin GSR $26,111 $0.557177 46,864 $5,144 -0.04% 21.18% 367.79%
749 XOC Xonecoin XOC $23,093 $0.054982 420,000 $670 -0.03% 19.64%
750 XRC Rawcoin XRC $21,407 $0.030370 704,882 $1,122 -0.86% 48.95% 75.66%
751 CREVA CrevaCoin CREVA $18,711 $0.000514 36,390,750 $1,722 -1.16% 15.76% -44.05%
752 CTO Crypto CTO $18,450 $0.001504 12,266,518 $1,927 0.05% -85.92% -86.96%
753 LVPS LevoPlus LVPS $15,174 $0.010027 1,513,256 $6,938 -0.03% 28.19% 15.97%
754 HMC HarmonyCoin HMC $7,638 $0.013609 561,235 $4,568 3.75% 37.02% 17.04%
755 NANOX Project-X NANOX $2,616 $33424.00 0.078264 $502 -0.04% -14.64% -49.14%
756 UNITY SuperNET UNITY $42,792,758 $52.44 816,061 LowVol -1.96% 20.97% -26.22%
757 PPY Peerplays PPY $17,338,882 $4.53 3,825,355 LowVol -0.03% 18.90% 2.20%
758 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
759 ECOB Ecobit ECOB $6,027,200 $0.013561 444,444,444 LowVol 0.48% 6.80% 27.31%
760 YASH YashCoin YASH $5,849,351 $0.584919 10,000,275 LowVol -18.49% 19.62% 28.08%
761 PGL Prospectors Gold PGL $5,465,066 $0.084730 64,500,000 LowVol -0.03% 1.79%
762 XC XCurrency XC $4,406,702 $0.750591 5,870,976 LowVol 5.36% -41.74%
763 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -2.32%
764 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 23.95%
765 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,832,769 $0.466933 6,066,756 LowVol -0.03% 8.14% 87.37%
766 JNS Janus JNS $2,442,941 $0.106121 23,020,335 LowVol -0.03% 34.55% -68.21%
767 RC RussiaCoin RC $2,395,745 $0.285961 8,377,873 LowVol 0.21% 58.56% 86.68%
768 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,219,933 $4.76 465,952 LowVol -0.74% 3.36% -10.15%
769 SIFT Smart Investm… SIFT $2,179,324 $3.01 722,935 LowVol -8.48% 14.93% -13.14%
770 HTC HitCoin HTC $1,837,705 $0.000167 10,996,318,099 LowVol -0.03% 19.64% 46.87%
771 NKA IncaKoin NKA $1,771,368 $0.000155 11,411,100,263 LowVol 4.26% 20.60% 38.92%
772 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,693,296 $0.056443 30,000,000 LowVol 0.04% 7.86% -47.86%
773 MBI Monster Byte MBI $1,546,642 $0.091938 16,822,736 LowVol -0.03% 2.42% 66.66%
774 ORB Orbitcoin ORB $1,250,664 $0.404003 3,095,679 LowVol 0.64% 16.35% 23.41%
775 SDC ShadowCash SDC $1,245,797 $0.186075 6,695,133 LowVol 7.65% 56.88%
776 BTSR BTSR BTSR $1,228,693 $0.374115 3,284,266 LowVol 2.91% 15.10% 74.66%
777 DCY Dinastycoin DCY $1,184,450 $0.000834 1,420,858,063 LowVol -16.25% 19.32% 44.60%
778 METAL MetalCoin METAL $1,144,167 $0.014874 76,925,527 LowVol -0.03% 33.10% 46.93%
779 INPAY InPay INPAY $1,096,310 $0.109631 10,000,000 LowVol -0.03% 19.42% 20.33%
780 GOOD Goodomy GOOD $1,035,851 $0.002347 441,349,000 LowVol -0.05% 40.09% 55.52%
781 OPAL Opal OPAL $856,494 $0.056557 15,143,800 LowVol -0.33% 42.86% 43.82%
782 DSH Dashcoin DSH $847,112 $0.048200 17,574,970 LowVol -0.01% 10.70% 6.46%
783 SMC SmartCoin SMC $839,815 $0.035606 23,586,345 LowVol 0.14% 8.63% 25.98%
784 VAL Valorbit VAL $736,528 $0.000138 5,323,006,542 LowVol -0.94% 21.65%
785 BPC Bitpark Coin BPC $734,642 $0.009795 75,000,000 LowVol -0.04% 11.78% -1.27%
786 AU AurumCoin AU $708,666 $2.39 296,216 LowVol -0.39% 17.94% 46.17%
787 EBET EthBet EBET $670,356 $0.078842 8,502,500 LowVol -0.10% -16.80% -7.85%
788 TROLL Trollcoin TROLL $662,206 $0.001170 566,075,350 LowVol 0.07% 4.59% 32.28%
789 J Joincoin J $656,282 $0.268045 2,448,402 LowVol 1.20% 6.41% 165.62%
790 V Version V $631,496 $0.001345 469,475,271 LowVol 0.24% 18.25% 6.31%
791 XJO Joulecoin XJO $628,186 $0.018218 34,481,420 LowVol 0.35% 16.55% -22.52%
792 CARBON Carboncoin CARBON $606,959 $0.000039 15,392,009,891 LowVol 12.49% -31.23% -50.48%
793 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
794 ITI iTicoin ITI $586,579 $18.33 32,000 LowVol 2.35% 23.24% -11.58%
795 I0C I0Coin I0C $584,308 $0.027844 20,985,450 LowVol 1.03% 48.80% 33.30%
796 RIYA Etheriya RIYA $568,325 $0.359351 1,581,531 LowVol -0.03% -4.81% 16.48%
797 SAC SACoin SAC $562,703 $0.080217 7,014,718 LowVol -0.03% 5.76% 22.29%
798 WAY WayGuide WAY $551,720 $0.005515 100,040,708 LowVol -0.03% 31.60% 47.99%
799 USC Ultimate Secu… USC $546,218 $0.052810 10,343,113 LowVol -0.03% -5.28% 0.06%
800 CHESS ChessCoin CHESS $540,673 $0.010006 54,032,769 LowVol -0.03% 25.52% 76.47%
801 FLT FlutterCoin FLT $531,329 $0.001649 322,214,524 LowVol -7.73% 31.01% 46.28%
802 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $523,392 $0.096419 5,428,300 LowVol -0.59% -12.97% 30.80%
803 ICN iCoin ICN $512,837 $0.017548 29,225,469 LowVol 0.03% 20.81% 18.19%
804 UNIC UniCoin UNIC $510,126 $0.171803 2,969,249 LowVol 0.41% 19.72% 74.66%
805 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
806 PIGGY Piggycoin PIGGY $501,013 $0.001028 487,542,210 LowVol 2.34% 14.95% 24.72%
807 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -48.49%
808 NYAN Nyancoin NYAN $482,154 $0.001512 318,929,301 LowVol 0.17% 11.36% 61.56%
809 GLC GlobalCoin GLC $470,848 $0.007225 65,171,010 LowVol 17.60%
810 FUCK FuckToken FUCK $469,499 $0.009135 51,392,878 LowVol -0.10% 4.32% 44.11%
811 FUNK The Cypherfunks FUNK $450,137 $0.000010 46,324,007,499 LowVol 0.36% 13.63% 71.38%
812 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $446,273 $0.000019 22,889,886,164 LowVol 0.21% -68.07% -68.45%
813 STV Sativacoin STV $446,082 $0.062945 7,086,806 LowVol -0.08% 13.41% 72.24%
814 SWING Swing SWING $440,393 $0.158160 2,784,478 LowVol -0.03% 15.32% 71.88%
815 TYCHO Tychocoin TYCHO $437,469 $0.087069 5,024,368 LowVol -0.03% -22.08% -0.15%
816 FNC FinCoin FNC $431,166 $0.033479 12,878,667 LowVol -0.03% -23.44% -10.50%
817 LOT LottoCoin LOT $428,676 $0.000030 14,491,014,421 LowVol 0.29% 21.31% 45.64%
818 GUN Guncoin GUN $427,758 $0.002167 197,365,378 LowVol -0.03% 18.83% 12.22%
819 JET Jetcoin JET $421,549 $0.086516 4,872,509 LowVol -0.03% 164.60% 3.65%
820 BERN BERNcash BERN $403,028 $0.005658 71,234,301 LowVol -0.40% 19.81% 43.75%
821 CFT CryptoForecast CFT $401,045 $0.008718 46,000,000 LowVol -10.64% -5.41% 9.92%
822 VIDZ PureVidz VIDZ $396,764 $0.003167 125,279,775 LowVol -0.10% -17.39% 32.57%
823 UFR Upfiring UFR $395,395 $0.027458 14,400,000 LowVol -0.10% -3.26% 13.28%
824 XGR GoldReserve XGR $389,577 $0.022688 17,171,382 LowVol 0.85% -5.62% -5.91%
825 SLG Sterlingcoin SLG $387,892 $0.092198 4,207,157 LowVol -2.06% -34.84% 1.62%
826 TTC TittieCoin TTC $384,938 $0.000306 1,259,816,434 LowVol 0.94% 38.87% 110.53%
827 STS Stress STS $377,780 $0.000668 565,134,332 LowVol -0.03% 19.64%
828 PR Prototanium PR $364,737 $1.86 195,943 LowVol -0.01% 4.85% 47.01%
829 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 37.39%
830 XPTX PlatinumBAR XPTX $357,467 $0.835845 427,671 LowVol 0.05% 19.70% 16.21%
831 FRC Freicoin FRC $356,009 $0.012033 29,587,074 LowVol -0.04% 19.70% 45.41%
832 BIGUP BigUp BIGUP $353,210 $0.000167 2,119,652,241 LowVol 0.47% 15.18% 37.36%
833 ROC Rasputin Onli… ROC $352,801 $0.325572 1,083,633 LowVol -0.10% 4.02% -26.71%
834 SH Shilling SH $351,600 $0.008857 39,695,875 LowVol -0.03% 15.29% 14.08%
835 MAD SatoshiMadness MAD $334,354 $0.000167 2,000,683,485 LowVol -0.03% 20.18%
836 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 18.75%
837 MCRN MACRON MCRN $325,118 $0.000810 401,421,401 LowVol 0.03% 94.56% 111.34%
838 BUN BunnyCoin BUN $313,445 $0.000003 102,329,527,584 LowVol 3.06% -7.71% 5.90%
839 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $310,233 $0.023389 13,263,830 LowVol 0.02% 18.07% 48.80%
840 BLC Blakecoin BLC $302,722 $0.020018 15,122,697 LowVol 0.00% 19.54% 73.96%
841 WMC WMCoin WMC $302,456 $0.026238 11,527,489 LowVol -0.03% 15.39% 46.93%
842 Q2C QubitCoin Q2C $290,376 $0.001170 248,218,525 LowVol -0.04% 4.68% -3.96%
843 EVO Evotion EVO $285,597 $0.090050 3,171,536 LowVol 0.14% 15.51% 15.59%
844 ECA Electra ECA $284,699 $0.000013 22,001,437,059 LowVol -7.69% -7.39% -58.45%
845 YAC Yacoin YAC $280,534 $0.002340 119,902,554 LowVol -0.04% 28.79% 86.26%
846 SPACE SpaceCoin SPACE $278,121 $0.013237 21,011,390 LowVol 4.89% 25.21% 49.68%
847 PHS Philosopher S… PHS $268,366 $0.044621 6,014,340 LowVol 0.03% 38.35% 58.54%
848 C2 Coin2.1 C2 $255,028 $0.002551 99,976,323 LowVol -0.02% -34.59% 35.77%
849 GRT Grantcoin GRT $252,594 $0.005849 43,184,520 LowVol -0.04% 14.20% 42.31%
850 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol 12.30%
851 CNNC Cannation CNNC $239,576 $0.096724 2,476,893 LowVol -0.03% 24.01% 78.83%
852 HODL HOdlcoin HODL $237,335 $0.001504 157,794,405 LowVol -0.03% -2.11% 26.64%
853 FIRE Firecoin FIRE $234,100 $2.38 98,412 LowVol -0.03% 33.04% 62.52%
854 URC Unrealcoin URC $233,609 $0.033257 7,024,402 LowVol 0.03% 61.96% 27.63%
855 HMP HempCoin HMP $226,723 $0.000167 1,356,645,470 LowVol -0.03% 19.64% 46.93%
856 EVIL Evil Coin EVIL $225,435 $0.010725 21,020,383 LowVol -0.03% 17.30% 1.96%
857 BUMBA BumbaCoin BUMBA $225,372 $0.010027 22,476,544 LowVol 0.03% 19.64% 127.02%
858 CYP Cypher CYP $224,455 $0.035262 6,365,285 LowVol 0.03% 17.93% 60.16%
859 ANTI AntiBitcoin ANTI $215,990 $0.012367 17,465,159 LowVol -0.03% 50.06% 42.92%
860 ACOIN Acoin ACOIN $213,497 $0.174985 1,220,085 LowVol 0.00% 29.08% 22.72%
861 ARI Aricoin ARI $212,109 $0.001512 140,262,505 LowVol -8.10% 19.99% 33.83%
862 HAL Halcyon HAL $211,569 $0.039774 5,319,202 LowVol 0.03% -20.93% 46.93%
863 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -3.89% -38.22%
864 RED RedCoin RED $210,543 $0.002841 74,107,896 LowVol -1.96% 18.71% 57.32%
865 OHM OHM OHM $209,812 $0.007019 29,891,859 LowVol -0.03% 19.64% 46.93%
866 MNC Mincoin MNC $204,861 $0.050822 4,030,919 LowVol -0.24% 30.21% 13.51%
867 PXI Prime-XI PXI $204,727 $0.011420 17,927,385 LowVol 0.04% 34.47% 73.51%
868 FRK Franko FRK $202,059 $0.217089 930,767 LowVol -0.04% 48.49%
869 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 102.41%
870 RBX Ripto Bux RBX $191,136 $0.000501 381,236,123 LowVol -0.03% 28.09% 30.66%
871 DLC Dollarcoin DLC $190,239 $0.020890 9,106,714 LowVol -0.03% 19.32% 46.57%
872 LEA LeaCoin LEA $187,993 $0.000597 315,081,891 LowVol 1.41% 41.81% 14.68%
873 XRA Ratecoin XRA $186,909 $0.001625 115,005,389 LowVol 0.09% 32.16% 38.12%
874 E4ROW E4ROW E4ROW $185,724 $0.032232 5,762,000 LowVol -0.10% 4.32% 42.16%
875 IMS Independent M… IMS $177,381 $0.033038 5,368,934 LowVol -1.86% -6.07% 52.66%
876 BITZ Bitz BITZ $176,673 $0.088741 1,990,891 LowVol 0.05%
877 DUO ParallelCoin DUO $175,937 $0.582886 301,838 LowVol -0.03% 21.96% -34.67%
878 ARCO AquariusCoin ARCO $175,340 $0.117104 1,497,302 LowVol 0.83% 16.77% 50.29%
879 PHO Photon PHO $166,967 $0.000008 20,574,097,078 LowVol 0.21% -1.51% 99.22%
880 TEK TEKcoin TEK $159,365 $0.000113 1,414,054,562 LowVol -0.89% -9.63% -25.46%
881 CON PayCon CON $157,912 $0.006853 23,042,604 LowVol -0.03% -27.21% 48.40%
882 KED Darsek KED $156,517 $0.010742 14,570,119 LowVol 9.86% -5.44%
883 VOT VoteCoin VOT $154,181 $0.009359 16,474,625 LowVol 0.05% 15.51% -9.97%
884 XPY PayCoin XPY $153,830 $0.013006 11,827,491 LowVol 0.03% 14.05% 9.36%
885 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 11.27% 38.66%
886 BOST BoostCoin BOST $150,578 $0.012701 11,855,487 LowVol -0.04% 5.76% -33.53%
887 TSE Tattoocoin (S… TSE $147,364 $0.001630 90,421,856 LowVol 2.14% 92.12% 69.68%
888 JIN Jin Coin JIN $144,837 $0.014707 9,848,485 LowVol 1.12% 338.54% -18.29%
889 CAGE CageCoin CAGE $140,638 $0.000001 101,168,328,395 LowVol 2.30% 12.08% -14.62%
890 AMBER AmberCoin AMBER $140,265 $0.003210 43,699,481 LowVol 14.89% -50.38%
891 SOON SoonCoin SOON $137,526 $0.011035 12,462,620 LowVol -0.03% 18.42% 38.78%
892 BITGOLD bitGold BITGOLD $136,889 $1715.12 79.8131 LowVol -0.72% 22.92% 9.60%
893 CRX Chronos CRX $136,818 $0.001856 73,729,962 LowVol 0.29% 11.13% 118.08%
894 DRM Dreamcoin DRM $136,734 $0.055818 2,449,632 LowVol -0.03% -19.65% 54.19%
895 ARG Argentum ARG $133,466 $0.015519 8,600,008 LowVol -0.02% 25.36% 5.08%
896 PX PX PX $133,232 $0.001387 96,063,704 LowVol 0.76% -32.26%
897 611 SixEleven 611 $132,965 $0.308010 431,692 LowVol -0.03% 47.77% 81.63%
898 ISL IslaCoin ISL $126,485 $0.083560 1,513,704 LowVol 0.03%
899 ALL Allion ALL $115,506 $0.018632 6,199,359 LowVol -0.03% 40.44% 34.31%
900 URO Uro URO $115,410 $0.095592 1,207,310 LowVol -0.03% 66.03%
901 VEC2 VectorAI VEC2 $114,031 $0.006852 16,640,975 LowVol -0.03% 48.65% 45.82%
902 MARS Marscoin MARS $111,624 $0.003947 28,279,074 LowVol -32.69% 1.36% -2.55%
903 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
904 GPU GPU Coin GPU $107,852 $0.002665 40,477,042 LowVol -0.23% 2.24% 4.40%
905 BAS BitAsean BAS $105,301 $0.021060 5,000,000 LowVol -18.27% -20.01% -13.59%
906 ICOB ICOBID ICOB $104,193 $0.000976 106,701,874 LowVol -21.23% 39.87% 82.41%
907 CF Californium CF $104,183 $0.043284 2,406,952 LowVol -0.03% 18.27% 26.77%
908 AMMO Ammo Rewards AMMO $103,986 $0.001337 77,777,777 LowVol -0.03% -12.85% -34.30%
909 EMD Emerald Crypto EMD $102,107 $0.005341 19,117,129 LowVol 6.87% -38.34% -45.42%
910 QCN QuazarCoin QCN $101,023 $0.016712 6,044,911 LowVol -0.04% 8.04% -32.58%
911 ZMC ZetaMicron ZMC $100,330 $0.000167 600,344,291 LowVol -0.03% 19.60% 46.87%
912 GCC GuccioneCoin GCC $98,313 $0.004846 20,285,537 LowVol 0.03% 19.66% 37.96%
913 MRJA GanjaCoin MRJA $96,795 $0.021742 4,451,920 LowVol -0.03% -52.85% -35.73%
914 ARB ARbit ARB $96,693 $0.012295 7,864,465 LowVol 54.38%
915 POP PopularCoin POP $96,665 $0.000029 3,372,875,244 LowVol 0.51% 37.33% 27.36%
916 NRO Neuro NRO $96,415 $0.002507 38,461,486 LowVol -0.03% 12.16% 21.84%
917 WARP WARP WARP $95,910 $0.087571 1,095,224 LowVol 0.05% 44.18%
918 ADCN Asiadigicoin ADCN $95,829 $0.003844 24,931,054 LowVol 0.05% 22.37% 43.95%
919 MND MindCoin MND $95,465 $0.006016 15,867,695 LowVol 0.05% 18.82% 45.61%
920 FXE FuturXe FXE $94,464 $0.401255 235,421 LowVol 0.05% 19.55% -51.78%
921 BVC BeaverCoin BVC $93,995 $0.030172 3,115,258 LowVol -0.03% 11.92% 29.53%
922 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $93,259 $0.001170 79,719,140 LowVol -0.03% 3.66%
923 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol 0.14%
924 BITEUR bitEUR BITEUR $90,998 $1.02 89,549 LowVol -0.34% -16.75% -17.70%
925 RUPX Rupaya RUPX $90,699 $0.014851 6,107,206 LowVol 0.19% 795.70% 27.13%
926 BTQ BitQuark BTQ $89,546 $0.009860 9,081,731 LowVol -0.04% 19.52% 21.64%
927 MAY Theresa May Coin MAY $87,518 $0.003465 25,257,600 LowVol 0.00% 9.28% 4.23%
928 SOIL SOILcoin SOIL $86,762 $0.015216 5,702,048 LowVol 0.22% 22.19% 47.24%
929 DRS Digital Rupees DRS $85,365 $0.000167 510,802,961 LowVol -0.03% 19.64% 38.38%
930 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
931 EMP EMoneyPower EMP $78,413 $0.008523 9,200,000 LowVol -0.03%
932 ATX Artex Coin ATX $78,299 $0.004169 18,781,750 LowVol -12.97% 79.16% 9.28%
933 $$$ Money $$$ $76,136 $0.001659 45,887,218 LowVol -0.46% -8.31% 3.76%
934 IMPS ImpulseCoin IMPS $74,435 $0.003677 20,245,510 LowVol -0.03% 75.47% 65.24%
935 PONZI PonziCoin PONZI $70,226 $0.081554 861,099 LowVol 3.70% 30.57% 119.20%
936 VIP VIP Tokens VIP $69,731 $0.000836 83,450,403 LowVol 0.05% 49.62% 66.62%
937 ZYD Zayedcoin ZYD $67,826 $0.010863 6,243,840 LowVol -0.03% 99.40% 103.21%
938 EXN ExchangeN EXN $67,726 $0.013280 5,100,000 LowVol -4.76% -4.93% 5.29%
939 BLRY BillaryCoin BLRY $67,623 $0.007520 8,992,009 LowVol -0.03% -20.83% -33.57%
940 BLZ BlazeCoin BLZ $67,403 $0.000111 608,557,394 LowVol 1.05% 15.71% 62.75%
941 CXT Coinonat CXT $65,970 $0.007650 8,623,200 LowVol 0.78% 33.46% 38.51%
942 CNC CHNCoin CNC $64,252 $0.001298 49,483,215 LowVol 0.10% -33.31%
943 BSC BowsCoin BSC $64,000 $0.011531 5,550,102 LowVol -0.04% 19.60% 10.19%
944 CRT CRTCoin CRT $63,589 $0.802175 79,270 LowVol -0.04% 19.70% 46.93%
945 SONG SongCoin SONG $63,141 $0.001939 32,565,300 LowVol 0.13% 66.19% 143.28%
946 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 40.10%
947 ORLY Orlycoin ORLY $61,244 $0.001671 36,646,779 LowVol 0.03% 35.02% 33.57%
948 GPL Gold Pressed … GPL $60,540 $0.236000 256,527 LowVol -0.03% 24.01% -1.62%
949 EREAL eREAL EREAL $60,265 $0.000881 68,427,562 LowVol -0.10% 92.48% 69.95%
950 EGO EGO EGO $60,163 $0.001003 60,000,001 LowVol -0.04% 19.68% 46.93%
951 CWXT CryptoWorldX … CWXT $59,788 $0.001003 59,630,200 LowVol -0.03% 24.91% 14.89%
952 BIOS BiosCrypto BIOS $59,155 $0.002841 20,821,709 LowVol -0.03% 106.33% 52.86%
953 SPT Spots SPT $59,096 $0.002638 22,406,021 LowVol 0.03% 0.25% -14.15%
954 FLAX Flaxscript FLAX $57,809 $0.010349 5,585,680 LowVol 0.17% -0.16% -56.08%
955 DIBC DIBCOIN DIBC $56,956 $0.011391 5,000,000 LowVol 0.02% 52.80% -18.47%
956 BENJI BenjiRolls BENJI $54,582 $0.002695 20,255,346 LowVol -2.42% 7.23% 18.00%
957 XBTS Beatcoin XBTS $53,969 $0.035397 1,524,686 LowVol 0.40% -39.11% -4.94%
958 G3N G3N G3N $50,550 $0.006685 7,561,891 LowVol 0.03% 8.78% 33.61%
959 DLISK DAPPSTER DLISK $50,136 $0.000501 100,000,000 LowVol -0.03% 19.70% 46.93%
960 KIC KibiCoin KIC $49,299 $0.003353 14,701,000 LowVol 0.06% 7.35% -52.75%
961 CESC CryptoEscudo CESC $48,166 $0.000334 144,105,100 LowVol -0.04% 19.64% -18.53%
962 FUZZ FuzzBalls FUZZ $47,283 $0.009790 4,829,945 LowVol -0.03% 11.98% 27.52%
963 SFC Solarflarecoin SFC $44,972 $0.003193 14,083,450 LowVol -5.09% -0.64% -24.28%
964 LUNA Luna Coin LUNA $44,173 $0.026643 1,657,962 LowVol -0.06% -20.59% 44.82%
965 UET Useless Ether… UET $44,141 $0.011131 3,965,716 LowVol -0.10% 27.93% 32.73%
966 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol 10.27% -14.02%
967 ROOFS Roofs ROOFS $43,451 $0.000334 130,000,000 LowVol 0.05% 139.31% 46.96%
968 VTA Virtacoin VTA $42,994 $0.000008 5,201,310,113 LowVol 7.35% 324.53% 313.60%
969 DIX Dix Asset DIX $42,727 $4.3e-07 100,000,000,000 LowVol -4.55% 105.09% 54.67%
970 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 10.82% 36.10%
971 HVCO High Voltage HVCO $40,952 $0.027408 1,494,171 LowVol -0.03% 45.16%
972 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,756 $0.015542 2,622,273 LowVol -0.03% 15.42%
973 STEPS Steps STEPS $40,464 $0.002173 18,625,017 LowVol -0.03% 19.66%
974 DPAY DPAY DPAY $40,053 $0.000504 79,541,001 LowVol 0.40% 19.69% 47.57%
975 MTM MTMGaming MTM $39,873 $0.013291 2,999,967 LowVol -3.33% 23.17% 56.83%
976 XCS CybCSec XCS $39,554 $0.003342 11,834,082 LowVol -0.03% 13.94% 13.03%
977 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,436 $0.005076 7,571,550 164.12%
978 BOAT BOAT BOAT $37,196 $0.002005 18,547,845 LowVol -0.03% 2.55% 8.50%
979 BNX BnrtxCoin BNX $36,898 $0.001391 26,534,001 LowVol 0.69% 38.04% 52.80%
980 IMX Impact IMX $36,602 $0.000334 109,509,108 LowVol -0.03% 19.64% 193.87%
981 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 3.69%
982 BRAIN Braincoin BRAIN $35,426 $0.003510 10,094,424 LowVol -0.03% -35.70% -40.66%
983 SLEVIN Slevin SLEVIN $35,095 $0.000501 70,000,000 LowVol 0.05% 19.64% 45.91%
984 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 10.39%
985 RIDE Ride My Car RIDE $33,851 $0.000334 101,276,976 LowVol -0.04% -21.19%
986 TOR Torcoin TOR $31,544 $0.099767 316,179 LowVol 15.83% -38.17%
987 VRS Veros VRS $29,440 $0.000061 486,609,040 LowVol -0.05% 24.48% 136.51%
988 PLACO PlayerCoin PLACO $29,346 $0.000836 35,120,000 LowVol -0.03% -0.30% 36.63%
989 FRAZ Frazcoin FRAZ $28,993 $0.003125 9,277,448 LowVol -1.83% 443.71% 16.30%
990 ZNE Zonecoin ZNE $28,726 $0.011126 2,581,970 LowVol 18.88% 2.79%
991 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 10.10% 53.28%
992 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -5.79%
993 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol 1.55% -3.03%
994 ALTC Antilitecoin ALTC $26,332 $0.000836 31,512,613 LowVol -0.03% -0.30% 22.45%
995 SCS Speedcash SCS $26,079 $0.099603 261,831 LowVol -0.04% 43.79%
996 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 9.81% 21.76%
997 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -4.24%
998 WBB Wild Beast Block WBB $25,236 $0.149382 168,937 LowVol 0.27% -6.09% -3.11%
999 LIR LetItRide LIR $25,094 $0.000691 36,302,123 LowVol 0.52% 1.30%
1000 GRIM Grimcoin GRIM $23,560 $0.001170 20,139,165 LowVol -0.03% 35.04% -31.60%
1001 IBANK iBank IBANK $23,450 $0.005181 4,526,324 LowVol -0.03% 32.42% 89.56%
1002 COXST CoExistCoin COXST $22,683 $0.000837 27,100,000 LowVol 0.14% -66.73% -53.25%
1003 ELS Elysium ELS $19,410 $0.004846 4,005,012 LowVol -0.03% 14.35% 25.04%
1004 JS JavaScript Token JS $18,899 $0.002365 7,991,996 LowVol -0.10% 4.32% -27.31%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $18,020 $0.000167 107,829,281 LowVol -0.03% 19.64% 46.93%
1006 GBT GameBet Coin GBT $17,767 $0.000836 21,262,780 LowVol -0.03% 22.02% -58.31%
1007 JOBS JobsCoin JOBS $17,718 $0.000167 106,019,270 LowVol -0.03% 19.64% -38.40%
1008 P7C P7Coin P7C $17,658 $0.000501 35,220,238 LowVol -0.04%
1009 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 39.91%
1010 RSGP RSGPcoin RSGP $16,655 $9.64 1,727 LowVol -0.03% -0.64% -4.82%
1011 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 14.41%
1012 SOCC SocialCoin SOCC $15,275 $0.011030 1,384,879 LowVol -0.03% 19.60% 67.40%
1013 VOLT Bitvolt VOLT $15,154 $0.001003 15,112,554 LowVol -0.04% 79.46% 115.55%
1014 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $13,917 $0.001028 13,532,750 LowVol -17.12% -7.97% -10.22%
1015 BIOB BioBar BIOB $13,470 $0.015208 885,756 LowVol -0.03% -41.93% -25.00%
1016 ARGUS Argus ARGUS $12,806 $0.011152 1,148,324 LowVol 3.58% 5.45% 20.99%
1017 DAS DAS DAS $12,781 $0.004694 2,722,687 LowVol -4.91%
1018 CCM100 CCMiner CCM100 $11,984 $0.003566 3,360,417 LowVol 10.29% 97.91% 57.34%
1019 GEERT GeertCoin GEERT $10,732 $0.002108 5,091,200 LowVol -23.72% -3.27%
1020 TRADE Tradecoin TRADE $10,550 $0.001337 7,890,979 LowVol -0.03% 133.55%
1021 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol 0.52% -21.19%
1022 CONX Concoin CONX $9,453 $0.012701 744,266 LowVol -0.03% 175.35% 80.10%
1023 TSTR Tristar Coin TSTR $9,243 $0.001838 5,027,857 LowVol 0.03% 20.38% -53.16%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol 0.09% -7.95%
1025 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,771 $0.031965 211,827 13.46% 69.73%
1026 MRNG MorningStar MRNG $6,363 $0.000195 32,695,432 LowVol 2.10% 23.36%
1027 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol 28.80%
1028 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,606 $0.003342 1,377,917 LowVol 0.03% 25.93% 69.26%
1029 MGM Magnum MGM $3,971 $0.001003 3,960,151 LowVol -0.03% -52.14% -77.39%
1030 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -2.02%
1031 XNG Enigma XNG $3,323 $0.199875 16,627 LowVol -0.04% 0.48% 58.77%
1032 ULA Ulatech ULA $3,135 $0.015705 199,586 LowVol -0.03% -49.81% -30.23%
1033 DGCS Digital Credits DGCS $2,921 $0.000501 5,826,388 LowVol 0.05% 19.64% 120.40%
1034 TOKEN SwapToken TOKEN $1,846 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol 1.91% -10.00% -21.53%
1035 EBT Ebittree Coin EBT $1,417 $0.001121 1,264,511 LowVol -0.03% 15.32% -48.13%
1036 ABN Abncoin ABN $1,143 $0.016879 67,700 LowVol 0.05% 47.31% 31.92%
1037 SOJ Sojourn SOJ $866 $0.001785 485,214 LowVol 2.14% -66.96%
1038 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1039 DMB Digital Money… DMB $491 $0.001166 421,300 LowVol -0.02% 28.13% 27.53%
1040 ENV Environ ENV $215 $0.000002 132,717,518 LowVol 0.03% 65.53%
1041 CALC CaliphCoin CALC $106 $0.001220 87,140 LowVol -0.03% -2.45% 48.74%
1042 FAL Falcoin FAL $33 $0.000167 196,766 LowVol -0.03% 19.64% 1.46%
1043 APW AppleCoin APW $14 $0.000167 82,438 LowVol 0.05% 19.60% 45.49%
1044 FDC Future Digita… FDC $8 $0.000003 2,753,201 LowVol 2.29%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.95 $23,612,300 -0.01% 6.89% 24.89%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $40.33 $16,748,300 -4.88% 27.97% -10.97%
1047 CMT CyberMiles CMT $0.224015 $6,933,130 0.77% -4.22%
1048 ORME Ormeus Coin ORME $3.49 $6,393,700 -0.09% 18.46% 26.84%
1049 ITC IoT Chain ITC $0.992511 $4,938,700 1.49% 13.04%
1050 AI POLY AI AI $20.07 $3,391,430 -1.04% 15.20% 31.12%
1051 ETN Electroneum ETN $0.114947 $2,570,840 4.23% 13.93% 53.04%
1052 ERO Eroscoin ERO $0.163874 $2,429,770 -7.46% 16.32%
1053 FRGC Fargocoin FRGC $10.13 $2,350,090 -7.28% -7.61% -1.46%
1054 GRX GOLD Reward T… GRX $4.37 $2,291,010 4.62% -10.49% -8.26%
1055 REC Regalcoin REC $29.69 $2,256,180 1.71% -2.34% -38.06%
1056 NULS Nuls NULS $0.817314 $2,185,710 0.83% 5.56% 18.65%
1057 FRST FirstCoin FRST $17.51 $1,899,640 0.20% 20.30% 7.27%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.75 $1,271,380 4.01% 8.73% -14.50%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.68 $917,420 0.46% 11.72% 38.27%
1060 STC Santa Coin STC $0.701903 $773,314 -1.61% 16.62%
1061 RYZ ANRYZE RYZ $0.019257 $702,570 -2.60% 12.14% -0.09%
1062 BTE BitSerial BTE $6.52 $623,368 1.53% 4.33% -20.31%
1063 WC WINCOIN WC $0.723668 $590,166 0.75% 22.07% -40.27%
1064 THS TechShares THS $0.957783 $550,498 -0.03% 0.09% 17.12%
1065 B2X SegWit2x [Fut… B2X $202.39 $522,916 -1.32% 4.17% -7.32%
1066 UGT UG Token UGT $0.445302 $431,536 0.37% 7.70% 0.58%
1067 TSL Energo TSL $0.030655 $388,946 2.73% 2.62% -0.33%
1068 GBG Golos Gold GBG $0.158800 $376,971 4.79% 12.39% 21.22%
1069 ADK Aidos Kuneen ADK $46.96 $369,855 -0.03% 75.09% 70.29%
1070 BSR BitSoar BSR $0.188511 $326,693 0.38% -5.31% -15.65%
1071 XIN Infinity Econ… XIN $0.029079 $315,177 -3.28% 3.34% 11.69%
1072 VASH VPNCoin VASH $0.007688 $252,507 -1.24% 49.75% 33.39%
1073 SBC StrikeBitClub SBC $1.39 $225,151 27.49% 45.27%
1074 BOT Bodhi BOT $0.420761 $215,507 2.34% 1.91% -4.51%
1075 LLT LLToken LLT $0.340642 $213,642 -0.53% 0.04% -41.97%
1076 XCPO Copico XCPO $0.022087 $195,208 2.28% 16.36% -8.35%
1077 TER TerraNova TER $27.64 $167,228 19.35% 244.37% 1321.44%
1078 CAPP Cappasity CAPP $0.019352 $164,840 0.37% 2.32%
1079 XID Sphre AIR XID $0.182211 $142,402 -0.19% 11.28% 2.46%
1080 ICX ICON ICX $2.00 $117,211 3.96% 11.59% 42.77%
1081 SUR Suretly SUR $2.47 $113,434 -0.10% 4.30% -18.56%
1082 INF InfChain INF $0.012868 $98,793 -1.24% 14.51% -0.39%
1083 BT2 BT2 [CST] BT2 $83.43 $89,225 7.31% 1.46% -51.75%
1084 DSR Desire DSR $0.379019 $70,022 -1.04% 31.79% 43.04%
1085 SEND Social Send SEND $0.081220 $65,175 2.58% 40.11%
1086 MKR Maker MKR $452.18 $64,932 -1.54% 12.96% 12.06%
1087 BTCM BTCMoon BTCM $0.036118 $64,741 0.25% 5.91% 8.84%
1088 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.072363 $55,232 -9.39% -0.42% -15.03%
1089 QBT Qbao QBT $0.231448 $47,273 4.09% 12.70% -9.60%
1090 SNOV Snovio SNOV $0.005050 $43,356 2.73% 7.51%
1091 MSD MSD MSD $0.009344 $41,131 -0.03% 16.72% -21.90%
1092 XYLO XYLO XYLO $0.887389 $37,507 -0.03% 51.09%
1093 BT1 BT1 [CST] BT1 $16522.50 $34,098 0.02% 27.71% 43.15%
1094 BCDN BlockCDN BCDN $0.086263 $25,626 -0.03% -2.17%
1095 FOR FORCE FOR $0.011959 $24,821 -1.39% 47.56% 63.61%
1096 B3 B3Coin B3 $0.000094 $20,044 -3.39% 60.48% 168.83%
1097 CMP Compcoin CMP $10.03 $19,894 0.05%
1098 XID International… XID $0.008690 $19,721 0.03% -7.11% 7.61%
1099 EVR Everus EVR $1.42 $18,082 14.44% 22.51% -21.31%
1100 WISH MyWish WISH $0.142266 $16,556 -3.86% 2.24% 13.98%
1101 BOS BOScoin BOS $1.49 $14,726 -0.03% 31.46% 27.30%
1102 VIU Viuly VIU $0.009464 $12,880 -17.20% -16.00% 9.29%
1103 DAY Chronologic DAY $3.49 $11,785 -0.71% 2.55% -29.71%
1104 FRD Farad FRD $0.106393 $11,059 -0.43% 36.65% -13.49%
1105 SKR Sakuracoin SKR $0.011916 $10,027 0.08% 28.03% 974.52%
1106 AKY Akuya Coin AKY $0.115313 $9,730 -0.47% 3.90% -27.92%
1107 WILD Wild Crypto WILD $0.128930 $9,404 -0.10% -26.09% -27.23%
1108 MCR Macro MCR $1.55 $9,072 -0.04% 10.11% -24.06%
1109 NUKO Nekonium NUKO $0.098601 $8,396 8.98% 49.52%
1110 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.046378 $8,100 -0.10% 3.46% -19.64%
1111 BPL Blockpool BPL $0.198542 $7,255 -0.04% 18.82% 31.01%
1112 DEUS DeusCoin DEUS $0.297807 $6,993 0.03% 14.90% -13.46%
1113 SND Sand Coin SND $0.570428 $6,750 -24.24% -16.81% -7.55%
1114 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003173 $6,729 -11.98% -3.81% 22.92%
1115 PLC PlusCoin PLC $0.000742 $6,580 2.07% 35.78% 29.08%
1116 GLS GlassCoin GLS $0.635222 $6,572 -0.03% 1.01% -52.56%
1117 COR CORION COR $0.801318 $5,954 -0.03% 5.06% 4.76%
1118 BTU Bitcoin Unlim… BTU $78.64 $5,771 3.12% -11.73% -34.74%
1119 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000233 $5,384 -0.03% -44.31% -62.97%
1120 STU bitJob STU $0.036758 $5,128 8.06% -4.73% 22.91%
1121 PLX PlexCoin PLX $0.023953 $5,124 -8.01% -13.80% -75.32%
1122 BON Bonpay BON $1.50 $4,791 -0.04% 28.57%
1123 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.006211 $4,777 11.28% 12.63% 42.81%
1124 MOTO Motocoin MOTO $0.017918 $4,732 -2.64% 159.88% 477.87%
1125 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.244229 $4,641 -13.15% -2.13% -50.63%
1126 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002427 $4,119 -3.52% -7.38% 11.72%
1127 MGC GulfCoin MGC $0.003008 $3,911 -0.03% 55.70% 6.67%
1128 AIB Advanced Inte… AIB $0.016664 $3,901 4.75% 4.04% 292.01%
1129 ONG onG.social ONG $0.166960 $3,805 -0.10% -24.89% 27.36%
1130 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.129852 $3,516 -0.03% 18.69% 56.08%
1131 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.004947 $3,386 24.92% 1.15% -57.98%
1132 SISA SISA SISA $0.011922 $3,149 0.02% 5.70% 10.01%
1133 ELC Elacoin ELC $0.111137 $3,067 0.00% 58.11% 25.27%
1134 BUB Bubble BUB $0.025904 $2,910 -0.03% 1.35%
1135 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $2,668 3.64% 16.02% -7.21%
1136 TCOIN T-coin TCOIN $0.000167 $2,640 -0.03% -38.99% -27.96%
1137 ACC AdCoin ACC $0.105709 $2,442 0.04% 16.59% 21.13%
1138 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.81 $2,386 0.03% 54.39% 17.88%
1139 ABC Alphabit ABC $25.37 $2,360 -0.03% 39.02% 39.95%
1140 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.010029 $2,324 0.67% 21.98% 160.56%
1141 DFS DFSCoin DFS $0.005417 $2,292 0.00% 26.44% -29.99%
1142 PEC Peacecoin PEC $0.064842 $2,199 0.05% -20.53% 19.09%
1143 HYTV Hyper TV HYTV $0.003246 $2,067 -0.10% -9.31% -12.09%
1144 PRES President Trump PRES $0.000915 $1,974 -0.03% -78.86% -68.43%
1145 GARY President Joh… GARY $0.229790 $1,894 -0.04% 99.53% 18.77%
1146 DMC DynamicCoin DMC $0.001972 $1,874 -10.44% 1.40% -51.68%
1147 MEN PeopleCoin MEN $0.000167 $1,862 -0.03% 19.64%
1148 BLX Blockchain Index BLX $3.34 $1,784 2.75% 15.55% 19.33%
1149 ANI Animecoin ANI $0.000334 $1,683 -0.04% 19.64% 69.85%
1150 BAT BatCoin BAT $0.000005 $1,557 0.31% 22.17% 137.52%
1151 XOT Internet of T… XOT $2338.00 $1,495 -0.03% 19.55% 9.17%
1152 FLASH Flash FLASH $0.005849 $1,483 -0.03% 2.13% 53.64%
1153 GAY GAY Money GAY $0.016577 $1,479 -0.03% 57.58% 123.47%
1154 MGC MergeCoin MGC $0.012868 $1,314 -0.03% 27.95% -11.95%
1155 MCI Musiconomi MCI $0.025661 $1,314 -0.10% -15.98% -22.35%
1156 OX OX Fina OX $0.000189 $1,221 -1.85% 18.54% 6.31%
1157 PNX Phantomx PNX $0.015960 $1,178 -17.63% 19.26% -6.96%
1158 HNC Huncoin HNC $0.002674 $1,129 23.14% 27.58% 38.29%
1159 VULC Vulcano VULC $0.006142 $1,106 -3.01% -0.44% -14.57%
1160 APC AlpaCoin APC $0.030451 $1,101 -0.03% 28.99% 1.31%
1161 TRIA Triaconta TRIA $9.28 $1,086 -0.10% 9.23% 5.75%
1162 DGPT DigiPulse DGPT $0.932973 $1,082 -3.02% 4.00% -7.24%
1163 MINEX Minex MINEX $0.017602 $1,066 0.05% 17.99% 15.74%
1164 CASH Cash Poker Pro CASH $0.060268 $1,049 0.64% 48.94% -3.90%
1165 EFYT Ergo EFYT $16.21 $879 -0.13% 1.41% 64.09%
1166 IBTC iBTC IBTC $0.008023 $864 -0.10% -23.99% 64.22%
1167 LDCN LandCoin LDCN $0.001542 $730 -0.03% -9.29% -46.21%
1168 ZBC Zilbercoin ZBC $0.032339 $707 -0.04% 19.36% -9.72%
1169 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002841 $683 0.05% 20.02% 75.10%
1170 TIE TIES Network TIE $0.090947 $683 -10.95% -11.07% 5.31%
1171 BTBc Bitbase BTBc $0.004512 $658 -0.03% 26.35% -9.21%
1172 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002507 $657 -0.03% 42.77% 48.41%
1173 TCR TheCreed TCR $0.000668 $637 -0.03% 139.07% 154.71%
1174 XQN Quotient XQN $0.004512 $633 -0.03% -35.39% -20.32%
1175 DUB Dubstep DUB $0.002674 $618 -0.03% 17.47%
1176 EGOLD eGold EGOLD $0.018412 $611 -0.10% 47.63% 125.53%
1177 NAMO NamoCoin NAMO $0.000213 $603 0.02% 18.29% 35.49%
1178 BEST BestChain BEST $0.001518 $586 0.11% -52.11% 21.26%
1179 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $584 -0.10% 4.30% 123.52%
1180 EAG EA Coin EAG $4.51 $584 -0.03% 169.15% 47.80%
1181 ACES Aces ACES $0.000334 $577 100.09% 139.20% 194.06%
1182 FRN Francs FRN $0.030144 $539 -1.29% -12.63% 4.80%
1183 UR UR UR $0.001015 $534 0.39% 2.45% 84.50%
1184 RHFC RHFCoin RHFC $0.001003 $522 0.05% -15.53%
1185 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.102395 $521 -0.03% 23.61% 33.71%
1186 NTC Natcoin NTC $0.083560 LowVol 0.05% -4.33% -39.51%
1187 EVC EventChain EVC $0.139129 LowVol 0.08% 4.32% 50.33%
1188 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006865 LowVol -0.04% 88.64% 328.82%
1189 ETT EncryptoTel [… ETT $0.089322 LowVol -0.03% 25.75% -2.12%
1190 ACN Avoncoin ACN $0.000668 LowVol -0.03% 38.64% 86.65%
1191 BSN Bastonet BSN $0.000668 LowVol -0.03% -14.17% -5.25%
1192 WIC Wi Coin WIC $0.002821 LowVol -0.03% -6.99% 6.51%
1193 WA WA Space WA $0.026739 LowVol 0.05% 25.11% 42.83%
1194 COUPE Coupecoin COUPE $0.000137 LowVol 0.16% 48.48% 1929.86%
1195 HAT Hawala.Today HAT $0.296771 LowVol 16.23% 48.34% 71.56%
1196 SAK Sharkcoin SAK $0.001817 LowVol -5.07% -4.82% -22.42%
1197 CC CyberCoin CC $0.000167 LowVol -0.04% -40.17% 46.93%
1198 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000167 LowVol -0.03% 19.59% 42.03%
1199 EBIT eBIT EBIT $0.004499 LowVol -0.10% 4.29% 38.15%
1200 INDIA India Coin INDIA $0.000167 LowVol -0.03% -60.12% -26.53%
1201 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004834 LowVol 0.03% 11.59% 37.92%
1202 MAVRO Mavro MAVRO $0.045457 LowVol -0.03% 42.02% 139.30%
1203 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006852 LowVol -0.03% -79.74%
1204 EDRC EDRCoin EDRC $0.062260 LowVol -0.52% 8.49% 12.77%
1205 10MT 10M Token 10MT $0.002267 LowVol -0.03% 4.39% 89.85%
1206 RCN Rcoin RCN $0.000167 LowVol -0.03% 19.70% 46.93%
1207 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000167 LowVol -0.03% -25.34% -51.02%
1208 QBT Cubits QBT $0.004393 LowVol -3.19% 33.90% 12.21%
1209 DBG Digital Bulli… DBG $0.007520 LowVol -0.03% 3.50% 13.24%
1210 HDLB HODL Bucks HDLB $0.075204 LowVol -0.03% 63.14% 75.85%
1211 QORA Qora QORA $0.233968 LowVol 0.03% 20.06% 9.60%
1212 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000334 LowVol -0.03% 19.60% -42.51%
1213 FAP FAPcoin FAP $0.009359 LowVol -2.42% -10.57% 46.94%
1214 EXRN EXRNchain EXRN $9.3e-07 LowVol -0.10% 4.32% -16.69%
1215 CYDER Cyder CYDER $0.000334 LowVol 0.05% 19.60% 46.93%
1216 PCN PeepCoin PCN $0.000167 LowVol -0.04% 19.60% 46.93%
1217 XDE2 XDE II XDE2 $4.26 LowVol -0.03% 59.47%
1218 GRN Granite GRN $0.016712 LowVol 0.03% 13.91% 33.66%
1219 XRY Royalties XRY $0.000162 LowVol 0.84% 16.42% -16.05%
1220 CME Cashme CME $0.000167 LowVol -0.03% 46.93%
1221 EUSD eUSD EUSD $0.000232 LowVol -0.10% 2.70% 25.43%
1222 SKC Skeincoin SKC $0.030917 LowVol 0.03% 8.02% 119.92%
1223 ZSE ZSEcoin ZSE $0.014038 LowVol -0.03% 18.23% 35.04%
1224 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003342 LowVol -0.04% 70.91% 110.12%
1225 MAGN Magnetcoin MAGN $0.671988 LowVol 0.05% 21.23% 33.02%
1226 HIGH High Gain HIGH $0.000334 LowVol -0.03% 19.60% -58.70%
1227 TOP TopCoin TOP $0.000502 LowVol -24.94% 12.23% 22.86%
1228 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000104 LowVol -43.67% -41.10% 77.57%
1229 BITOK Bitok BITOK $0.000167 LowVol -0.03% 19.60% 47.71%
1230 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001382 LowVol -2.31% -28.21% 19.82%
1231 LKC LinkedCoin LKC $0.000334 LowVol -0.03% 19.64% 46.93%
1232 SWP Swapcoin SWP $0.064929 LowVol -0.03% -36.49% -27.95%
1233 MONETA Moneta MONETA $0.000668 LowVol -0.03% 48.56% 95.91%
1234 FFC FireFlyCoin FFC $0.000167 LowVol -0.04% 19.70% 46.93%
1235 LEPEN LePen LEPEN $0.000166 LowVol -0.03% 27.79% 80.16%
1236 9COIN 9COIN 9COIN $0.003677 LowVol -0.03% 7.43% 23.51%
1237 ASN Aseancoin ASN $0.006852 LowVol 0.05% 22.59% -61.36%
1238 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005682 LowVol -0.03% 19.64% 31.80%
1239 POKE PokeCoin POKE $0.000167 LowVol -0.03% 19.53% 11.13%
1240 CYC Cycling Coin CYC $0.001504 LowVol 0.03% 19.65% 9.15%
1241 IPY Infinity Pay IPY $0.002110 LowVol -0.03% 22.06%
1242 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000334 LowVol 0.05% 19.60% -2.05%
1243 IQT iQuant IQT $0.159491 LowVol -0.03% 17.28% -9.20%
1244 TELL Tellurion TELL $0.000169 LowVol 0.05% 0.31% -34.78%
1245 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.129852 LowVol -0.03%
1246 STARS StarCash Network STARS $0.222761 LowVol 64.87% 73.85% 17.50%
1247 YEL Yellow Token YEL $0.006957 LowVol -0.10% 36.85% 31.56%
1248 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol 8.32% 28.57% 64.47%
1249 AV AvatarCoin AV $0.060163 LowVol -0.03% 16.72% 50.42%
1250 IRL IrishCoin IRL $0.003510 LowVol -0.03% 26.67% 57.25%
1251 YES Yescoin YES $0.000167 LowVol -0.04% 20.53% 83.63%
1252 WOW Wowcoin WOW $0.000137 LowVol 0.96% -1.93% 13.42%
1253 VGC VegasCoin VGC $0.000167 LowVol -0.03% 46.66%
1254 PRIMU Primulon PRIMU $0.000296 LowVol -0.03% 6.23% 30.92%
1255 AXIOM Axiom AXIOM $0.024567 LowVol 0.05% 19.64% 41.17%
1256 KASHH KashhCoin KASHH $0.000167 LowVol -0.03% 22.67% 3876.10%
1257 PRN Protean PRN $0.000071 LowVol -55.04% 48.93% 2.41%
1258 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004345 LowVol 36.80% 42.27%
1259 X2 X2 X2 $0.000167 LowVol -0.03% -33.59% 48.22%
1260 FUDD DimonCoin FUDD $0.000719 LowVol -22.60% -46.11% -40.53%
1261 BGR Bongger BGR $0.000183 LowVol 0.03% 18.89% 54.04%
1262 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000836 LowVol 0.03% -0.28% 9.04%
1263 KARMA Karmacoin KARMA $0.000167 LowVol -0.03% 19.64% 47.22%
1264 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.373513 LowVol 0.03% -13.51% 46.25%
1265 QBC Quebecoin QBC $0.002674 LowVol -0.04% 19.64% 38.28%
1266 MARX MarxCoin MARX $0.001930 LowVol 5.20% 90.41% 89.56%
1267 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000501 LowVol 19.64% 30.74%
1268 TURBO TurboCoin TURBO $0.000167 LowVol -0.03% 19.60% 45.86%
1269 XTD XTD Coin XTD $0.000167 LowVol -0.03% 19.83%
1270 GBRC Global Busine… GBRC $0.000167 LowVol 0.05%
1271 WINK Wink WINK $0.000334 LowVol -0.03% 139.28%
1272 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003844 LowVol 0.05% 40.76%
1273 GAIN UGAIN GAIN $0.002340 LowVol 0.03% 22.56% 58.24%
1274 TEAM TeamUp TEAM $0.000334 LowVol -0.04% 19.50% 47.28%
1275 EGG EggCoin EGG $0.063171 LowVol -0.04% 19.64% 46.15%
1276 BIT First Bitcoin BIT $0.011364 LowVol -0.03% -13.41% -8.64%
1277 DASHS Dashs DASHS $0.056821 LowVol 0.05% 14.41% 35.60%
1278 IFC Infinitecoin IFC $0.000019 LowVol 0.50% -6.40% 49.15%
1279 FUTC FutCoin FUTC $0.003342 LowVol 0.03% -2.36% 57.55%
1280 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 2.20% 24.81% -98.76%
1281 PRM PrismChain PRM $0.001838 LowVol 0.03% 10.16% 46.93%
1282 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006183 LowVol -0.03% -24.97% -15.05%
1283 REGA Regacoin REGA $0.001170 LowVol -0.03% 9.95% -14.29%
1284 BET BetaCoin BET $0.001838 LowVol -0.04% -18.65%
1285 MBL MobileCash MBL $0.000668 LowVol 0.05% 19.64% 93.98%
1286 BXC Bitcedi BXC $0.002652 LowVol 0.14% -9.91% -18.44%
1287 DISK DarkLisk DISK $0.001337 LowVol -0.03% 19.64% 97.66%
1288 SPORT SportsCoin SPORT $0.001504 LowVol -0.03%
1289 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000167 LowVol -70.12%
1290 LTH LAthaan LTH $0.001170 LowVol 0.05% 67.50% 93.19%
1291 STEX STEX STEX $1.29 LowVol -1.96% 20.88% 48.83%
1292 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.055553 LowVol -3.53% 18.72% 32.94%
1293 NBE BitCentavo NBE $4.4e-07 LowVol -1.21%
1294 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 124.25%
1295 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 18.58% -19.95%
1296 DON Donationcoin DON $0.000676 LowVol 17.02% 38.63%
1297 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 35.50%
1298 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 36.11%
1299 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1300 VOYA Voyacoin VOYA $2.50 LowVol 11.90% 59.53%
1301 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 9.73% 38.19%
1302 TRICK TrickyCoin TRICK $0.021527 LowVol -0.12% 29.79% 102.98%
1303 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 91.89%
1304 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 33.94%
1305 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol 1.36% 39.40%
1306 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol 0.72% -1.34%
1307 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -13.40%
1308 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1309 OP Operand OP $0.000979 LowVol 1.36% 7.62%
1310 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol
1311 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -4.66%
1312 SFE SafeCoin SFE $0.000166 LowVol 18.88% 45.99%
1313 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1314 HCC Happy Creator… HCC $0.000649 LowVol 16.10% 5.98%
1315 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002650 LowVol 11.58% 0.16%
1316 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 10.79% 2.93%
1317 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 19.29%
1318 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol 3.69% 17.93%
1319 CBD CBD Crystals CBD $0.003032 LowVol 20.57% 88.62%
1320 NBIT netBit NBIT $0.080531 LowVol 20.96% 22.84%
1321 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 17.62% 44.45%
1322 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol 23.33%
1323 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol 162.16%
1324 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol 0.69%
1325 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol 0.69% -0.09%
1326 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1327 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 0.67% 24.86%
1328 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -94.25%
1329 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 19.00%
1330 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 17.59% 8.69%
1331 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol 20.51%
1332 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 23.73%
1333 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1334 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003941 LowVol 17.55% -7.43%
1335 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1336 UNC UNCoin UNC $0.000149 30.85%
1337 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1338 FC Facecoin FC $0.003480 -15.49%
1339 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -4.05%
1340 FBL Faceblock FBL $0.001654 0.65%

Quay lại phần 1

Phản hồi