Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 17h ngày 11/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 17h ngày 11/12/2017 (GMT +7) của 1340 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 17h ngày 11/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16783.80 trên tổng giá trị $280,859,471,416

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $467.17 trên tổng giá trị $44,974,305,346

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1407.48 trên tổng giá trị $23,715,140,732

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.38 trên tổng giá trị $12,185,877,690

    + Đồng XRP Ripple (XRP) đang có giá hiện tại $0.244681 trên tổng giá trị $9,478,732,700

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.004849 trên tổng giá trị $7,636,550 đã biến động tăng 116.76% trong 1h qua

    + Đồng NTWK Network Token (NTWK) đang có giá hiện tại $0.004168 trên tổng giá trị $48,649 đã biến động tăng 80.44% trong 1h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000008 trên tổng giá trị $42,909 đã biến động tăng 69.83% trong 1h qua

    + Đồng ECA Electra (ECA) đang có giá hiện tại $0.000014 trên tổng giá trị $307,247 đã biến động tăng 64.17% trong 1h qua

    + Đồng CCM100 CCMiner (CCM100) đang có giá hiện tại $0.003691 trên tổng giá trị $12,402 đã biến động tăng 56.42% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng AHT Bowhead (AHT) đang có giá hiện tại $0.255884 trên tổng giá trị $2,047,072 đã biến động tăng 1585.91% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.014764 trên tổng giá trị $90,169 đã biến động tăng 792.93% trong 24h qua

    + Đồng EMV Ethereum Movi… (EMV) đang có giá hiện tại $1.27 trên tổng giá trị $8,325,810 đã biến động tăng 599.54% trong 24h qua

    + Đồng FRAZ Frazcoin (FRAZ) đang có giá hiện tại $0.003114 trên tổng giá trị $28,891 đã biến động tăng 462.33% trong 24h qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.004849 trên tổng giá trị $7,636,550 đã biến động tăng 407.32% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000167 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3866.08% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000136 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1988.58% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $24.03 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1140.74% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.393722 trên tổng giá trị $29,771,092 đã biến động tăng 981.70% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.011872 trên tổng giá trị đã biến động tăng 951.12% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 17h ngày 11/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 ACP AnarchistsPrime ACP $141,555 $0.032209 4,394,874 $930 -0.33% 5.73% 100.70%
702 CMT Comet CMT $141,106 $0.161665 872,830 $5,909 -0.37% 23.74% 141.92%
703 EGAS ETHGAS EGAS $135,109 $0.013301 10,157,540 $3,468 4.95% 27.99% 129.35%
704 TAJ TajCoin TAJ $133,118 $0.016486 8,074,669 $2,118 -0.37% 25.52% 56.45%
705 GLT GlobalToken GLT $132,370 $0.005010 26,423,700 $553 -0.07% -12.25% 138.40%
706 MONK Monkey Project MONK $130,182 $1.23 105,797 $6,201 17.76% 22.77% -72.31%
707 GP GoldPieces GP $129,669 $0.106272 1,220,161 $1,379 -0.09% 1.13% -0.66%
708 QTL Quatloo QTL $129,578 $0.016787 7,718,883 $702 -0.40% 0.18% 50.86%
709 REE ReeCoin REE $126,753 $0.000050 2,560,000,000 $911 0.75% -45.45% 21.55%
710 VUC Virta Unique … VUC $123,926 $0.002014 61,528,150 $1,217 -0.44% 23.04% 51.25%
711 AERM Aerium AERM $121,325 $0.166338 729,386 $9,187 -12.74% -19.45% -60.79%
712 RPC RonPaulCoin RPC $116,362 $0.129452 898,883 $982 -0.33% 49.84% 109.15%
713 PIE PIECoin PIE $116,182 $0.008660 13,416,690 $10,204 -4.08% 108.47% 94.93%
714 SCRT SecretCoin SCRT $113,376 $0.026811 4,228,672 $745 -0.33% 9.94% 20.47%
715 XCXT CoinonatX XCXT $113,235 $0.006996 16,186,154 $766 -11.11% 19.86% -13.54%
716 MAR Marijuanacoin MAR $112,153 $0.073422 1,527,509 $609 -0.39% 7.32% -36.68%
717 NEVA NevaCoin NEVA $110,995 $0.044756 2,480,015 $1,460 -0.35% 9.02% 12.90%
718 MST MustangCoin MST $100,752 $0.159837 630,343 $1,055 -0.39% 18.86% 16.13%
719 PRC PRCoin PRC $100,448 $0.006328 15,873,200 $27,782 -0.39% -2.07% -39.70%
720 SGR Sugar Exchange SGR $98,075 $0.028021 3,500,000 $1,577 -1.88% -5.18% -18.63%
721 EOT EOT Token EOT $95,373 $0.011545 8,260,903 $5,789 -0.99% 22.85% -10.65%
722 XCO X-Coin XCO $89,160 $0.007199 12,384,976 $10,701 -32.37% 25.62% 7.78%
723 300 300 Token 300 $79,935 $266.45 300 $1,076 -0.33% 30.91% 7.45%
724 BRAT BRAT BRAT $76,756 $0.000480 160,000,000 $716 -14.84% 71.35% 102.73%
725 KURT Kurrent KURT $76,738 $0.007736 9,919,485 $803 3.91% -0.81% 8.56%
726 WOMEN WomenCoin WOMEN $76,166 $0.001722 44,220,400 $2,039 -8.87% -6.39% -24.92%
727 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $75,897 $0.009452 8,030,000 $936 0.03% -11.73% -18.59%
728 KRONE Kronecoin KRONE $72,391 $0.019179 3,774,512 $641 -0.33% 34.99% 73.33%
729 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $68,391 $0.078081 875,902 $93,190 -0.19% 131.24% 505.55%
730 PRX Printerium PRX $58,639 $0.004960 11,821,728 $810 -8.60% -73.15% 4.61%
731 RBT Rimbit RBT $57,641 $0.000499 115,499,623 $1,621 -0.41% 61.18% 22.52%
732 OS76 OsmiumCoin OS76 $56,277 $0.062948 894,026 $3,517 -0.39% 64.13% 89.98%
733 WORM HealthyWormCoin WORM $55,978 $0.000500 112,047,713 $1,906 -0.33% 80.41% 119.39%
734 VLTC Vault Coin VLTC $54,612 $0.001799 30,351,250 $1,184 2.54% 78.02% 57.83%
735 ERY Eryllium ERY $51,980 $0.009486 5,479,845 $976 -0.39% -2.84% 52.20%
736 NTWK Network Token NTWK $48,649 $0.004168 11,671,310 $1,090 80.44% -14.47% 13.85%
737 ICON Iconic ICON $44,430 $0.074938 592,894 $1,033 -0.39% 20.27% 27.13%
738 MSCN Master Swiscoin MSCN $37,602 $0.000841 44,732,350 $875 4.52% 8.60% -22.16%
739 CRTM Corethum CRTM $35,933 $0.014373 2,500,000 $3,415 0.36% 115.52% 87.19%
740 SDP SydPak SDP $31,323 $0.196005 159,808 $766 -0.39% 20.32% 45.36%
741 LBTC LiteBitcoin LBTC $30,634 $0.009608 3,188,280 $12,963 -11.34% 14.22% 165.50%
742 VPRC VapersCoin VPRC $29,883 $0.000038 780,124,964 $1,527 1.50% -65.44% -51.66%
743 CASH Cashcoin CASH $28,732 $0.000622 46,158,242 $1,033 -7.30% -15.09% -57.40%
744 GSR GeyserCoin GSR $26,019 $0.555210 46,864 $5,288 -0.33% 20.64% 376.14%
745 XOC Xonecoin XOC $23,011 $0.054788 420,000 $667 -0.39% 20.32%
746 XRC Rawcoin XRC $21,238 $0.030130 704,882 $967 -0.35% 50.29% 71.42%
747 CREVA CrevaCoin CREVA $18,869 $0.000518 36,390,750 $1,158 0.30% 18.50% -43.22%
748 CTO Crypto CTO $18,384 $0.001499 12,266,026 $1,920 -0.50% -86.27% -87.40%
749 LVPS LevoPlus LVPS $15,120 $0.009992 1,513,256 $6,913 -6.61% 28.86% 16.21%
750 HMC HarmonyCoin HMC $7,617 $0.013571 561,235 $4,735 11.96% 34.55% 15.30%
751 NANOX Project-X NANOX $2,607 $33305.90 0.078264 $500 -0.33% -27.91% -49.62%
752 UNITY SuperNET UNITY $43,653,621 $53.49 816,061 LowVol 1.66% 26.56% -25.45%
753 PPY Peerplays PPY $17,277,676 $4.52 3,825,355 LowVol -0.33% 14.73% -0.43%
754 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
755 YASH YashCoin YASH $7,154,307 $0.715411 10,000,275 LowVol -0.39% 47.64% 59.15%
756 ECOB Ecobit ECOB $5,974,089 $0.013442 444,444,444 LowVol -2.95% 7.39% 25.83%
757 PGL Prospectors Gold PGL $5,445,767 $0.084431 64,500,000 LowVol -0.39% -1.95%
758 XC XCurrency XC $4,406,692 $0.750591 5,870,963 LowVol 6.34% -41.77%
759 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -2.39%
760 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 23.83%
761 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,822,757 $0.465284 6,066,741 LowVol -0.39% 8.72% 86.51%
762 JNS Janus JNS $2,434,308 $0.105746 23,020,335 LowVol -0.33% 44.34% -69.96%
763 RC RussiaCoin RC $2,381,025 $0.284204 8,377,873 LowVol -0.53% 59.08% 86.35%
764 SIFT Smart Investm… SIFT $2,379,873 $3.29 722,935 LowVol 0.36% 25.91% -5.22%
765 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,245,328 $4.82 465,952 LowVol 0.73% 5.26% -9.17%
766 HTC HitCoin HTC $1,831,217 $0.000167 10,996,318,099 LowVol -0.39% 20.27% 46.24%
767 NKA IncaKoin NKA $1,703,278 $0.000149 11,411,097,990 LowVol 0.84% 15.84% 33.66%
768 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,686,900 $0.056230 30,000,000 LowVol -0.51% 11.77% -48.28%
769 MBI Monster Byte MBI $1,541,240 $0.091617 16,822,736 LowVol -0.39% 3.68% 65.90%
770 DCY Dinastycoin DCY $1,408,777 $0.000991 1,420,858,063 LowVol -0.43% 43.19% 79.05%
771 SDC ShadowCash SDC $1,245,797 $0.186075 6,695,133 LowVol 8.64% 61.32%
772 ORB Orbitcoin ORB $1,238,624 $0.400118 3,095,646 LowVol -0.66% 16.13% 21.72%
773 BTSR BTSR BTSR $1,193,578 $0.363423 3,284,266 LowVol 0.15% 12.57% 71.45%
774 METAL MetalCoin METAL $1,140,121 $0.014821 76,925,527 LowVol -0.39% 33.86% 46.26%
775 INPAY InPay INPAY $1,092,430 $0.109243 10,000,000 LowVol -0.33% 20.09% 19.78%
776 GOOD Goodomy GOOD $1,032,863 $0.002340 441,349,000 LowVol -0.24% 41.15% 54.69%
777 SMC SmartCoin SMC $835,768 $0.035434 23,586,345 LowVol 0.25% 9.05% 27.55%
778 VAL Valorbit VAL $736,526 $0.000138 5,322,991,828 LowVol -0.07% 21.52%
779 BPC Bitpark Coin BPC $732,061 $0.009761 75,000,000 LowVol -0.33% 13.51% -2.48%
780 AU AurumCoin AU $708,657 $2.39 296,216 LowVol 4.63% 17.75% 46.03%
781 EBET EthBet EBET $670,180 $0.078822 8,502,500 LowVol 0.31% -15.59% -7.67%
782 TROLL Trollcoin TROLL $659,724 $0.001165 566,073,319 LowVol -0.34% 5.12% 30.37%
783 VLT Veltor VLT $649,846 $1.17 554,855 LowVol -0.39% 20.39% 12.69%
784 J Joincoin J $645,986 $0.263840 2,448,402 LowVol -0.21% 2.82% 162.68%
785 V Version V $627,690 $0.001337 469,469,596 LowVol -0.29% 19.11% 4.34%
786 XJO Joulecoin XJO $625,811 $0.018149 34,481,060 LowVol 1.72% 17.21% -22.75%
787 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
788 DAXX DaxxCoin DAXX $580,386 $0.001164 498,403,570 LowVol -0.39% 41.48% 70.84%
789 I0C I0Coin I0C $575,732 $0.027435 20,985,448 LowVol -1.00% 47.94% 32.23%
790 FLT FlutterCoin FLT $573,661 $0.001780 322,214,524 LowVol -16.48% 42.70% 58.02%
791 ITI iTicoin ITI $568,634 $17.77 32,000 LowVol -0.66% 19.98% -15.28%
792 RIYA Etheriya RIYA $566,318 $0.358082 1,581,531 LowVol -0.33% -4.30% 16.39%
793 SAC SACoin SAC $560,716 $0.079934 7,014,715 LowVol -0.18% 6.99% 25.38%
794 WAY WayGuide WAY $549,772 $0.005495 100,040,708 LowVol -0.39% 32.30% 47.56%
795 USC Ultimate Secu… USC $544,290 $0.052623 10,343,113 LowVol -8.41% -4.75% -0.39%
796 CHESS ChessCoin CHESS $538,719 $0.009970 54,032,769 LowVol -0.35% 24.23% 72.21%
797 CARBON Carboncoin CARBON $538,246 $0.000035 15,392,009,884 LowVol -1.05% -47.61% -56.59%
798 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $527,813 $0.097234 5,428,300 LowVol 2.48% -7.35% 32.88%
799 ICN iCoin ICN $511,022 $0.017486 29,225,288 LowVol -0.45% 21.43% 17.58%
800 UNIC UniCoin UNIC $506,880 $0.170710 2,969,249 LowVol -0.19% 22.08% 73.63%
801 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
802 PIGGY Piggycoin PIGGY $487,631 $0.001000 487,538,152 LowVol -8.78% 18.11% 22.08%
803 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -47.79%
804 NYAN Nyancoin NYAN $480,751 $0.001507 318,929,301 LowVol -0.12% 11.96% 61.94%
805 GLC GlobalCoin GLC $470,848 $0.007225 65,171,010 LowVol 18.59%
806 FUCK FuckToken FUCK $469,376 $0.009133 51,392,878 LowVol 0.36% 4.63% 43.95%
807 FUNK The Cypherfunks FUNK $448,006 $0.000010 46,323,607,499 LowVol -5.54% 10.83% 69.71%
808 CFT CryptoForecast CFT $446,958 $0.009716 46,000,000 LowVol -4.14% 1.71% 21.12%
809 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $444,837 $0.000019 22,889,731,164 LowVol -0.99% -65.35% -69.93%
810 STV Sativacoin STV $444,722 $0.062754 7,086,803 LowVol -0.36% 14.12% 71.02%
811 SWING Swing SWING $438,806 $0.157595 2,784,387 LowVol -0.50% 15.76% 70.44%
812 TYCHO Tychocoin TYCHO $435,924 $0.086762 5,024,368 LowVol -0.39% -21.67% -0.21%
813 FNC FinCoin FNC $429,753 $0.033369 12,878,667 LowVol -0.36% -23.54% -10.92%
814 GUN Guncoin GUN $426,496 $0.002161 197,361,178 LowVol -0.22% 16.78% 11.33%
815 LOT LottoCoin LOT $426,471 $0.000029 14,491,014,421 LowVol -0.70% 22.03% 45.16%
816 JET Jetcoin JET $420,060 $0.086210 4,872,509 LowVol -0.39% 166.08% -1.33%
817 BERN BERNcash BERN $403,414 $0.005663 71,234,301 LowVol -0.33% 20.96% 42.48%
818 VIDZ PureVidz VIDZ $395,887 $0.003160 125,279,775 LowVol -1.11% 7.76% 32.17%
819 UFR Upfiring UFR $395,290 $0.027451 14,400,000 LowVol -10.63% -7.73% 11.71%
820 SLG Sterlingcoin SLG $394,931 $0.093871 4,207,148 LowVol -0.40% -33.09% 3.49%
821 XGR GoldReserve XGR $383,221 $0.022317 17,171,382 LowVol -0.27% -6.67% -7.74%
822 TTC TittieCoin TTC $379,900 $0.000302 1,259,816,434 LowVol -0.38% 39.15% 101.57%
823 STS Stress STS $376,446 $0.000666 565,134,332 LowVol -0.33% 20.27%
824 PR Prototanium PR $363,370 $1.85 195,943 LowVol -0.34% 1.29% 46.26%
825 FLY Flycoin FLY $362,756 $1.72 210,806 LowVol 37.38%
826 XPTX PlatinumBAR XPTX $356,157 $0.832893 427,615 LowVol -0.33% 20.37% 16.00%
827 FRC Freicoin FRC $354,750 $0.011990 29,586,940 LowVol -0.39% 20.27% 42.47%
828 ROC Rasputin Onli… ROC $352,707 $0.325486 1,083,633 LowVol 0.36% 4.34% -25.35%
829 SH Shilling SH $350,348 $0.008826 39,694,625 LowVol -0.39% 15.90% 11.60%
830 BIGUP BigUp BIGUP $350,083 $0.000165 2,119,645,339 LowVol -0.68% 14.23% 38.20%
831 MAD SatoshiMadness MAD $333,174 $0.000167 2,000,683,485 LowVol -0.33%
832 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 18.62%
833 MCRN MACRON MCRN $324,475 $0.000808 401,421,401 LowVol 95.30% 114.43%
834 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $308,950 $0.023293 13,263,580 LowVol -0.48% 18.56% 48.57%
835 ECA Electra ECA $307,247 $0.000014 22,000,303,030 LowVol 64.17% 0.86% -60.95%
836 BUN BunnyCoin BUN $303,601 $0.000003 102,329,527,584 LowVol -0.04% -16.94% 6.79%
837 BLC Blakecoin BLC $301,782 $0.019956 15,122,697 LowVol -0.34% 20.13% 73.16%
838 WMC WMCoin WMC $301,389 $0.026145 11,527,489 LowVol -0.39% 18.04% 46.26%
839 Q2C QubitCoin Q2C $289,351 $0.001166 248,218,418 LowVol -0.39% 5.24% -5.15%
840 EVO Evotion EVO $284,309 $0.089645 3,171,509 LowVol -1.47% 15.83% 14.86%
841 YAC Yacoin YAC $279,540 $0.002331 119,901,846 LowVol -0.39% 29.52% 81.32%
842 SPACE SpaceCoin SPACE $275,659 $0.013120 21,010,884 LowVol 8.77% 24.91% 47.19%
843 PHS Philosopher S… PHS $267,418 $0.044463 6,014,340 LowVol -0.39% 39.59% 59.18%
844 CAT Catcoin CAT $261,699 $0.042132 6,211,400 LowVol -0.33% 13.45% 58.49%
845 C2 Coin2.1 C2 $254,066 $0.002541 99,976,323 LowVol -0.33% -34.50% 34.20%
846 GRT Grantcoin GRT $251,700 $0.005829 43,184,110 LowVol -0.33% 13.82% 39.95%
847 GAIA GAIA GAIA $248,078 $0.010293 24,101,381 LowVol 11.25%
848 CNNC Cannation CNNC $238,730 $0.096383 2,476,893 LowVol 0.79% 24.22% 76.28%
849 HODL HOdlcoin HODL $236,477 $0.001499 157,780,490 LowVol 12.13% -1.60% 23.10%
850 FIRE Firecoin FIRE $233,274 $2.37 98,412 LowVol -0.33% 33.75% 61.78%
851 URC Unrealcoin URC $232,784 $0.033139 7,024,402 LowVol -0.33% 62.82% 27.12%
852 ARI Aricoin ARI $229,965 $0.001640 140,262,505 LowVol -0.43% 31.28% 45.00%
853 HMP HempCoin HMP $225,922 $0.000167 1,356,645,470 LowVol -0.33% 20.27% 46.26%
854 EVIL Evil Coin EVIL $224,630 $0.010686 21,020,383 LowVol -1.81% 17.84% 3.57%
855 BUMBA BumbaCoin BUMBA $224,576 $0.009992 22,476,416 LowVol -0.33% 20.27% 114.42%
856 CYP Cypher CYP $223,662 $0.035138 6,365,285 LowVol -0.45% 18.59% 59.50%
857 ANTI AntiBitcoin ANTI $215,227 $0.012323 17,465,159 LowVol -0.33% 50.85% 44.31%
858 ACOIN Acoin ACOIN $212,655 $0.174295 1,220,085 LowVol -0.52% 30.68% 22.09%
859 SHDW Shadow Token SHDW $211,497 $0.030214 7,000,000 LowVol -3.75% -38.28%
860 HAL Halcyon HAL $210,815 $0.039634 5,319,043 LowVol -0.50% -20.55% 46.26%
861 RED RedCoin RED $209,799 $0.002831 74,107,896 LowVol -10.82% 21.30% 58.39%
862 OHM OHM OHM $209,070 $0.006994 29,891,749 LowVol -0.39% 20.27% 46.26%
863 MNC Mincoin MNC $204,679 $0.050777 4,030,919 LowVol -0.52% 31.34% 14.02%
864 PXI Prime-XI PXI $203,814 $0.011369 17,926,675 LowVol -0.14% 21.56% 73.35%
865 FRK Franko FRK $201,345 $0.216322 930,767 LowVol -0.39% 47.95%
866 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 99.82%
867 MARS Marscoin MARS $193,018 $0.006825 28,279,074 LowVol 0.05% 75.95% 66.41%
868 RBX Ripto Bux RBX $190,461 $0.000500 381,236,123 LowVol -0.33% 17.87% 27.47%
869 DLC Dollarcoin DLC $189,567 $0.020816 9,106,714 LowVol -0.33% 19.79% 45.89%
870 DRXNE DROXNE DRXNE $187,846 $0.002965 63,350,284 LowVol -6.51% 22.22% 37.11%
871 XRA Ratecoin XRA $186,126 $0.001618 114,999,530 LowVol -0.41% 22.21% 35.07%
872 E4ROW E4ROW E4ROW $185,675 $0.032224 5,762,000 LowVol 0.36% 4.63% 42.01%
873 LEA LeaCoin LEA $184,694 $0.000586 315,068,891 LowVol -0.95% 40.65% 11.29%
874 IMS Independent M… IMS $176,474 $0.032869 5,368,934 LowVol -6.93% 1.29% 47.71%
875 BITZ Bitz BITZ $176,049 $0.088427 1,990,891 LowVol -0.33%
876 DUO ParallelCoin DUO $175,305 $0.580791 301,838 LowVol -3.18% 20.95% -35.99%
877 ARCO AquariusCoin ARCO $173,134 $0.115635 1,497,242 LowVol -0.83% 16.23% 47.85%
878 PHO Photon PHO $166,620 $0.000008 20,572,032,693 LowVol 0.11% -1.46% 94.74%
879 TEK TEKcoin TEK $160,507 $0.000114 1,414,054,562 LowVol -0.59% -7.61% -23.99%
880 CON PayCon CON $157,351 $0.006829 23,042,604 LowVol -0.39% -26.65% 46.02%
881 KED Darsek KED $156,511 $0.010742 14,569,616 LowVol 10.83% -6.27%
882 VOT VoteCoin VOT $153,637 $0.009326 16,474,625 LowVol -0.33% 27.27% -10.58%
883 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol 12.26% 38.63%
884 XPY PayCoin XPY $153,286 $0.012960 11,827,475 LowVol -0.33% 14.70% 9.46%
885 BOST BoostCoin BOST $150,047 $0.012656 11,855,487 LowVol -0.33% 6.59% -33.84%
886 TSE Tattoocoin (S… TSE $143,535 $0.001587 90,421,856 LowVol -1.63% 88.85% 73.42%
887 JIN Jin Coin JIN $142,686 $0.014488 9,848,485 LowVol -0.33% 335.98% -18.40%
888 AMBER AmberCoin AMBER $140,265 $0.003210 43,699,481 LowVol 15.96% -50.14%
889 BITGOLD bitGold BITGOLD $137,972 $1728.69 79.8131 LowVol 0.16% 24.90% 11.41%
890 SOON SoonCoin SOON $137,033 $0.010996 12,462,620 LowVol -0.50% 18.74% 38.30%
891 CAGE CageCoin CAGE $136,984 $0.000001 101,168,328,395 LowVol -1.59% 12.63% -12.97%
892 DRM Dreamcoin DRM $136,251 $0.055621 2,449,632 LowVol -0.39% -17.21% 54.98%
893 CRX Chronos CRX $135,864 $0.001843 73,729,962 LowVol -0.58% 33.15% 111.96%
894 PX PX PX $133,230 $0.001387 96,062,385 LowVol 1.58% -32.33%
895 ARG Argentum ARG $133,050 $0.015471 8,599,753 LowVol -0.23% 25.28% 4.52%
896 611 SixEleven 611 $132,494 $0.306922 431,686 LowVol -0.39% 34.10% 80.76%
897 ICOB ICOBID ICOB $131,796 $0.001235 106,701,874 LowVol 0.64% 78.54% 129.62%
898 BAS BitAsean BAS $128,681 $0.025736 5,000,000 LowVol 1.27% -1.71% 5.37%
899 ISL IslaCoin ISL $126,038 $0.083265 1,513,704 LowVol -0.39%
900 ALL Allion ALL $115,098 $0.018566 6,199,359 LowVol -0.39% 41.18% 34.08%
901 URO Uro URO $115,002 $0.095255 1,207,310 LowVol -0.39% 65.31%
902 VEC2 VectorAI VEC2 $113,627 $0.006828 16,640,804 LowVol -0.50% 49.44% 45.84%
903 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
904 GPU GPU Coin GPU $107,693 $0.002661 40,477,042 LowVol -2.71% 1.68% 3.98%
905 CF Californium CF $103,815 $0.043131 2,406,948 LowVol -0.33% 18.79% 26.40%
906 AMMO Ammo Rewards AMMO $103,619 $0.001332 77,777,777 LowVol 13.84% 1.55% -31.38%
907 POP PopularCoin POP $101,172 $0.000030 3,372,875,244 LowVol 7.86% 44.28% 33.43%
908 QCN QuazarCoin QCN $100,666 $0.016653 6,044,911 LowVol -0.33% 20.27% -34.11%
909 ZMC ZetaMicron ZMC $99,975 $0.000167 600,344,291 LowVol -0.39% 20.27% 46.24%
910 GCC GuccioneCoin GCC $97,966 $0.004829 20,285,537 LowVol -0.33% 20.27% 36.63%
911 ARB ARbit ARB $96,689 $0.012295 7,864,125 LowVol 54.26%
912 MRJA GanjaCoin MRJA $96,453 $0.021666 4,451,920 LowVol -0.33% -52.56% -36.02%
913 NRO Neuro NRO $96,057 $0.002498 38,454,663 LowVol -0.39% 12.80% 20.11%
914 WARP WARP WARP $95,571 $0.087262 1,095,224 LowVol -0.33% 22.54% 43.52%
915 EMD Emerald Crypto EMD $95,527 $0.004997 19,117,129 LowVol 0.52% -44.36% -49.46%
916 ADCN Asiadigicoin ADCN $95,490 $0.003830 24,931,054 LowVol -0.33% 24.85% 43.30%
917 MND MindCoin MND $95,128 $0.005995 15,867,695 LowVol -3.02% 18.34% 45.09%
918 FXE FuturXe FXE $94,130 $0.399838 235,421 LowVol -0.33% 20.22% -56.52%
919 BVC BeaverCoin BVC $93,663 $0.030066 3,115,258 LowVol 3.08% 12.42% 30.11%
920 JWL Jewels JWL $93,117 $0.004614 20,181,636 LowVol 0.98%
921 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $92,929 $0.001166 79,719,140 LowVol -0.33% 4.64%
922 BITEUR bitEUR BITEUR $91,173 $1.02 89,549 LowVol -22.75% -15.92% -17.43%
923 RUPX Rupaya RUPX $90,169 $0.014764 6,107,168 LowVol -0.46% 792.93% 18.85%
924 ATX Artex Coin ATX $89,620 $0.004772 18,781,750 LowVol 0.35% 99.64% 27.02%
925 BTQ BitQuark BTQ $89,230 $0.009825 9,081,731 LowVol -0.33% 18.19% 21.09%
926 MAY Theresa May Coin MAY $87,201 $0.003453 25,255,400 LowVol -0.24% 8.75% 4.01%
927 SOIL SOILcoin SOIL $86,228 $0.015122 5,702,048 LowVol -0.52% 15.10% 46.18%
928 DRS Digital Rupees DRS $85,064 $0.000167 510,802,961 LowVol -0.39% 19.08% 37.69%
929 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
930 EMP EMoneyPower EMP $78,136 $0.008493 9,200,000 LowVol -0.45%
931 $$$ Money $$$ $76,201 $0.001661 45,887,218 LowVol -6.25% -7.52% 3.98%
932 IMPS ImpulseCoin IMPS $74,172 $0.003664 20,245,510 LowVol -0.33% 76.40% 63.58%
933 CPN CompuCoin CPN $73,134 $0.003728 19,615,019 LowVol -0.79% 8.39% 8.44%
934 EXN ExchangeN EXN $70,828 $0.013888 5,100,000 LowVol -0.36% 0.30% 6.11%
935 PONZI PonziCoin PONZI $69,979 $0.081267 861,099 LowVol 8.75% 31.36% 118.05%
936 VIP VIP Tokens VIP $69,485 $0.000833 83,450,403 LowVol -0.39% 50.34% 69.08%
937 ZYD Zayedcoin ZYD $67,586 $0.010824 6,243,840 LowVol -0.33% 98.46% 102.27%
938 BLRY BillaryCoin BLRY $67,385 $0.007494 8,992,009 LowVol -0.39% -20.41% -33.94%
939 BLZ BlazeCoin BLZ $66,559 $0.000109 608,557,394 LowVol -1.26% 14.78% 60.72%
940 CXT Coinonat CXT $65,222 $0.007564 8,623,200 LowVol -0.87% 33.36% 36.81%
941 CNC CHNCoin CNC $64,121 $0.001296 49,479,695 LowVol 0.11% -33.55%
942 BSC BowsCoin BSC $63,773 $0.011491 5,550,102 LowVol -0.33% 20.32% 9.69%
943 CRT CRTCoin CRT $63,364 $0.799342 79,270 LowVol -0.39% 20.27% 46.26%
944 SONG SongCoin SONG $62,939 $0.001933 32,565,300 LowVol 7.01% 66.13% 141.86%
945 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 39.96%
946 ORLY Orlycoin ORLY $61,028 $0.001665 36,646,779 LowVol -0.39% 35.64% 32.96%
947 GPL Gold Pressed … GPL $60,331 $0.235185 256,527 LowVol -0.30% 24.03% -0.68%
948 EREAL eREAL EREAL $60,249 $0.000880 68,427,562 LowVol 0.36% 93.10% 71.93%
949 EGO EGO EGO $59,951 $0.000999 60,000,001 LowVol -0.50% 20.61% 46.26%
950 CWXT CryptoWorldX … CWXT $59,577 $0.000999 59,630,200 LowVol -0.39% 27.85% 13.49%
951 SPT Spots SPT $58,979 $0.002632 22,406,021 LowVol 0.11% 0.90% -14.39%
952 BIOS BiosCrypto BIOS $58,946 $0.002831 20,821,709 LowVol 0.42% 107.36% 53.78%
953 FLAX Flaxscript FLAX $57,486 $0.010292 5,585,680 LowVol -0.49% -6.53% -56.64%
954 DIBC DIBCOIN DIBC $56,794 $0.011359 5,000,000 LowVol 0.81% 51.44% -16.81%
955 BENJI BenjiRolls BENJI $54,156 $0.002674 20,255,296 LowVol -0.33% 14.92% 17.76%
956 XBTS Beatcoin XBTS $53,545 $0.035119 1,524,686 LowVol -0.62% -38.84% -10.77%
957 ITZ Interzone ITZ $50,704 $0.026661 1,901,779 LowVol -0.39% 33.33% 33.85%
958 G3N G3N G3N $50,371 $0.006661 7,561,891 LowVol -0.39% 9.34% 33.10%
959 DLISK DAPPSTER DLISK $49,959 $0.000500 100,000,000 LowVol -0.33% 18.43% 46.26%
960 KIC KibiCoin KIC $49,121 $0.003341 14,701,000 LowVol -0.32% 1.92% -52.91%
961 CESC CryptoEscudo CESC $47,996 $0.000333 144,105,100 LowVol -0.50% 20.27% -16.82%
962 FUZZ FuzzBalls FUZZ $47,116 $0.009755 4,829,945 LowVol 0.92% 12.29% 28.64%
963 DIX Dix Asset DIX $44,908 $4.5e-07 100,000,000,000 LowVol 1.75% 121.08% 58.33%
964 SFC Solarflarecoin SFC $44,814 $0.003182 14,083,450 LowVol -25.56% 2.17% -25.12%
965 UET Useless Ether… UET $44,129 $0.011128 3,965,716 LowVol 0.31% 45.53% 35.79%
966 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol 11.24% -13.88%
967 LUNA Luna Coin LUNA $44,028 $0.026557 1,657,885 LowVol -1.89% -19.93% 44.13%
968 ROOFS Roofs ROOFS $43,298 $0.000333 130,000,000 LowVol -0.39% 140.64% 46.29%
969 VTA Virtacoin VTA $42,909 $0.000008 5,201,310,113 LowVol 69.83% 304.06% 311.95%
970 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 11.80% 35.96%
971 MTM MTMGaming MTM $41,263 $0.013754 2,999,967 LowVol -1.79% 29.55% 63.25%
972 HVCO High Voltage HVCO $40,807 $0.027311 1,494,171 LowVol -0.33% 44.50%
973 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,612 $0.015487 2,622,273 LowVol -0.39% 14.99%
974 STEPS Steps STEPS $40,321 $0.002165 18,625,017 LowVol -0.33% 20.56%
975 DPAY DPAY DPAY $39,738 $0.000500 79,541,001 LowVol -0.33% 18.15% 46.26%
976 XCS CybCSec XCS $39,414 $0.003331 11,834,082 LowVol -0.39% 14.54% 12.51%
977 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,435 $0.005076 7,571,362
978 BOAT BOAT BOAT $37,065 $0.001998 18,547,845 LowVol -0.33% 3.10% 7.38%
979 BNX BnrtxCoin BNX $36,539 $0.001377 26,534,001 LowVol 0.31% 64.88% 51.16%
980 IMX Impact IMX $36,473 $0.000333 109,509,108 LowVol -30.29% 20.27% 192.51%
981 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 4.60%
982 BRAIN Braincoin BRAIN $35,301 $0.003497 10,094,424 LowVol -22.48% -42.64% -40.93%
983 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,971 $0.000500 70,000,000 LowVol -0.33% 20.27% 46.26%
984 PLNC PLNcoin PLNC $34,253 $0.002004 17,089,600 LowVol 11.40%
985 RIDE Ride My Car RIDE $33,731 $0.000333 101,276,976 LowVol -0.33% 22.75% -25.79%
986 TOR Torcoin TOR $31,544 $0.099767 316,179 LowVol 15.82% -36.28%
987 VRS Veros VRS $29,297 $0.000060 486,609,040 LowVol -0.53% 19.10% 144.80%
988 PLACO PlayerCoin PLACO $29,243 $0.000833 35,120,000 LowVol -0.39% 0.23% 31.80%
989 FRAZ Frazcoin FRAZ $28,891 $0.003114 9,277,448 LowVol -6.32% 462.33% 16.08%
990 ZNE Zonecoin ZNE $28,726 $0.011126 2,581,970 LowVol 19.93% 2.72%
991 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol 11.10% 53.12%
992 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -6.30%
993 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol 2.68% -3.03%
994 ALTC Antilitecoin ALTC $26,239 $0.000833 31,512,613 LowVol -0.33% 0.23% 21.88%
995 SCS Speedcash SCS $25,987 $0.099252 261,831 LowVol -8.90% 43.14%
996 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 10.78% 21.63%
997 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -4.29%
998 LIR LetItRide LIR $25,094 $0.000691 36,301,882 LowVol 1.35% 1.27%
999 WBB Wild Beast Block WBB $25,068 $0.148398 168,923 LowVol 1.39% -5.90% -3.84%
1000 GRIM Grimcoin GRIM $23,455 $0.001166 20,120,461 LowVol -0.33% 36.26% -33.68%
1001 IBANK iBank IBANK $23,367 $0.005162 4,526,324 LowVol -0.39% 30.93% 88.92%
1002 COXST CoExistCoin COXST $22,565 $0.000833 27,100,000 LowVol -0.39% -66.24% -55.92%
1003 ELS Elysium ELS $19,342 $0.004829 4,005,012 LowVol -0.39% 6.56% 23.75%
1004 JS JavaScript Token JS $18,895 $0.002364 7,991,996 LowVol 0.31% 4.63% -19.76%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $17,957 $0.000167 107,829,281 LowVol -0.39% 20.32% 46.26%
1006 GBT GameBet Coin GBT $17,704 $0.000833 21,262,780 LowVol 22.31% -57.46%
1007 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $17,680 $0.001306 13,532,750 LowVol -3.81% 17.95% 15.21%
1008 JOBS JobsCoin JOBS $17,655 $0.000167 106,019,270 LowVol -0.33% 20.27% -38.02%
1009 P7C P7Coin P7C $17,596 $0.000500 35,220,238 LowVol -0.39%
1010 GBC GBCGoldCoin GBC $17,486 $0.001539 11,361,817 LowVol 0.00% 0.00% 39.91%
1011 RSGP RSGPcoin RSGP $16,596 $9.61 1,727 LowVol -0.33% -0.08% -5.25%
1012 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 15.08%
1013 SOCC SocialCoin SOCC $15,221 $0.010991 1,384,879 LowVol -0.33% 20.27% 68.73%
1014 VOLT Bitvolt VOLT $15,100 $0.000999 15,112,554 LowVol -0.39% 80.41% 119.39%
1015 BIOB BioBar BIOB $13,423 $0.015154 885,756 LowVol -0.39% -42.39% -25.33%
1016 DAS DAS DAS $12,778 $0.004694 2,722,182 LowVol -5.01%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $12,402 $0.003691 3,360,417 LowVol 56.42% 99.65% 71.73%
1018 ARGUS Argus ARGUS $12,103 $0.010540 1,148,324 LowVol -0.25% -0.88% 13.75%
1019 GEERT GeertCoin GEERT $10,732 $0.002108 5,091,200 LowVol -23.28% -3.06%
1020 TRADE Tradecoin TRADE $10,511 $0.001332 7,889,554 LowVol -0.39% 132.52%
1021 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol 1.35% -21.24%
1022 CONX Concoin CONX $9,420 $0.012656 744,266 LowVol -0.33% 154.28% 79.28%
1023 TSTR Tristar Coin TSTR $9,210 $0.001832 5,027,857 LowVol -0.33% -12.21% -51.12%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol 0.98% -8.02%
1025 OCEAN BurstOcean OCEAN $6,771 $0.031965 211,827 15.39% 70.72%
1026 MRNG MorningStar MRNG $6,198 $0.000190 32,694,786 LowVol -1.59% 20.27%
1027 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,805 LowVol 28.67%
1028 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,589 $0.003331 1,377,917 LowVol -0.39% 31.24% 69.31%
1029 MGM Magnum MGM $3,957 $0.000999 3,960,151 LowVol -0.33% -51.89% -77.50%
1030 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -1.48%
1031 XNG Enigma XNG $3,312 $0.199169 16,627 LowVol -0.39% 1.01% 53.38%
1032 ULA Ulatech ULA $3,124 $0.015650 199,586 LowVol -53.73% -49.54% -30.21%
1033 DGCS Digital Credits DGCS $2,911 $0.000500 5,826,388 LowVol -0.33% 20.27% 119.39%
1034 TOKEN SwapToken TOKEN $1,806 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol -1.29% -12.44% -22.97%
1035 EBT Ebittree Coin EBT $1,412 $0.001117 1,264,511 LowVol -3.31% 17.64% -48.37%
1036 ABN Abncoin ABN $1,139 $0.016820 67,700 LowVol -0.39% 48.20% 29.81%
1037 SOJ Sojourn SOJ $844 $0.001739 485,214 LowVol -1.59% -64.69%
1038 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1039 DMB Digital Money… DMB $490 $0.001162 421,300 LowVol -0.39% 28.80% 27.17%
1040 ENV Environ ENV $215 $0.000002 132,717,518 LowVol 0.11% 65.24%
1041 CALC CaliphCoin CALC $106 $0.001216 87,140 LowVol -0.39% -1.08% 47.56%
1042 FAL Falcoin FAL $33 $0.000167 196,766 LowVol -0.33% 20.27% 0.81%
1043 APW AppleCoin APW $14 $0.000167 82,413 LowVol -0.39% 20.27% 45.00%
1044 FDC Future Digita… FDC $7 $0.000003 2,753,201 LowVol -1.59%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.95 $23,609,800 0.00% 8.56% 23.83%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $42.64 $17,457,900 0.25% 37.29% -6.48%
1047 CMT CyberMiles CMT $0.221737 $6,804,590 0.35% -5.16%
1048 ORME Ormeus Coin ORME $3.48 $6,672,830 -0.71% 18.88% 25.72%
1049 ITC IoT Chain ITC $0.986662 $4,761,300 4.95% 12.99%
1050 FRGC Fargocoin FRGC $10.91 $3,456,580 2.28% -0.48% 6.28%
1051 AI POLY AI AI $20.28 $3,384,950 -0.40% 15.94% 32.13%
1052 ETN Electroneum ETN $0.110017 $2,435,130 1.43% 10.11% 48.31%
1053 ERO Eroscoin ERO $0.176402 $2,422,040 -0.33% 25.82%
1054 GRX GOLD Reward T… GRX $4.19 $2,271,310 0.33% -13.13% -11.38%
1055 NULS Nuls NULS $0.800646 $2,153,330 -0.88% 3.48% 19.37%
1056 REC Regalcoin REC $28.94 $2,061,130 1.14% -3.77% -39.71%
1057 FRST FirstCoin FRST $17.43 $1,920,330 -0.27% 21.44% 6.73%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.61 $1,228,110 0.25% 5.84% -18.54%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.66 $1,016,090 0.85% 13.25% 36.99%
1060 STC Santa Coin STC $0.745536 $756,544 5.44% 21.37%
1061 RYZ ANRYZE RYZ $0.019502 $693,225 -4.95% 17.11% 1.74%
1062 BTE BitSerial BTE $6.39 $608,476 0.62% 3.40% -22.12%
1063 B2X SegWit2x [Fut… B2X $205.67 $576,582 0.45% 3.89% -5.70%
1064 WC WINCOIN WC $0.707759 $571,205 -0.94% 19.89% -41.71%
1065 THS TechShares THS $0.954873 $548,937 -0.43% 1.27% 14.43%
1066 UGT UG Token UGT $0.445200 $438,071 -1.22% 9.58% 0.19%
1067 ADK Aidos Kuneen ADK $46.80 $397,303 -0.33% 75.07% 70.48%
1068 GBG Golos Gold GBG $0.151111 $371,305 -1.58% 6.83% 15.35%
1069 BSR BitSoar BSR $0.192342 $325,620 10.36% -5.22% -15.19%
1070 XIN Infinity Econ… XIN $0.029975 $320,313 0.41% 6.78% 14.98%
1071 TSL Energo TSL $0.029826 $277,467 -1.68% 0.21% -3.19%
1072 VASH VPNCoin VASH $0.007827 $256,528 4.72% 54.23% 37.42%
1073 LLT LLToken LLT $0.342408 $238,023 -0.72% 1.67% -42.34%
1074 BOT Bodhi BOT $0.410739 $204,438 -0.80% -0.09% -6.61%
1075 XCPO Copico XCPO $0.021817 $195,853 3.79% 14.95% -9.20%
1076 SBC StrikeBitClub SBC $1.10 $178,751 5.36% 14.28%
1077 CAPP Cappasity CAPP $0.019746 $161,198 2.88% 5.45%
1078 TER TerraNova TER $24.03 $153,614 11.82% 199.39% 1140.74%
1079 XID Sphre AIR XID $0.182319 $139,184 -0.35% 12.07% 2.79%
1080 SUR Suretly SUR $2.47 $113,403 0.31% 10.00% -17.75%
1081 ICX ICON ICX $1.92 $105,688 -1.35% 6.99% 37.70%
1082 INF InfChain INF $0.012989 $100,688 2.04% 15.55% 2.68%
1083 BT2 BT2 [CST] BT2 $77.51 $90,706 -2.38% -9.60% -54.11%
1084 DSR Desire DSR $0.369635 $68,779 -1.77% 29.18% 41.24%
1085 SEND Social Send SEND $0.079934 $63,359 -0.33% 31.08%
1086 BTCM BTCMoon BTCM $0.035703 $62,261 0.65% 7.08% 21.14%
1087 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.066114 $53,065 -22.03% -11.41% -22.44%
1088 QBT Qbao QBT $0.222058 $48,309 -0.42% 8.25% -13.29%
1089 SNOV Snovio SNOV $0.004910 $47,070 1.15% 0.08%
1090 MKR Maker MKR $459.02 $46,140 2.17% 14.72% 13.67%
1091 XYLO XYLO XYLO $0.884256 $46,053 -0.33% 62.88%
1092 MSD MSD MSD $0.009311 $40,679 9.33% 16.36% -22.02%
1093 BT1 BT1 [CST] BT1 $16491.80 $31,766 -0.13% 27.79% 42.82%
1094 BCDN BlockCDN BCDN $0.086240 $25,619 0.36% -1.56%
1095 FOR FORCE FOR $0.012081 $24,713 -2.53% 46.18% 69.55%
1096 B3 B3Coin B3 $0.000098 $20,254 -17.26% 64.96% 174.86%
1097 CMP Compcoin CMP $9.99 $19,887 -0.33%
1098 XID International… XID $0.008660 $19,652 -0.39% -6.39% 7.12%
1099 VIU Viuly VIU $0.011394 $17,255 -0.16% 1.87% 30.82%
1100 WISH MyWish WISH $0.147787 $15,888 0.16% 10.20% 17.74%
1101 EVR Everus EVR $1.24 $15,279 -0.28% 10.67% -32.05%
1102 BOS BOScoin BOS $1.48 $14,674 8.79% 32.15% 27.80%
1103 DAY Chronologic DAY $3.51 $11,822 -2.44% 6.46% -26.25%
1104 FRD Farad FRD $0.106759 $11,516 7.32% 34.57% -14.15%
1105 SKR Sakuracoin SKR $0.011872 $10,638 19.15% 25.56% 951.12%
1106 WILD Wild Crypto WILD $0.128896 $9,401 0.31% -27.06% -28.60%
1107 MCR Macro MCR $1.55 $9,324 -1.76% 10.42% -25.15%
1108 AKY Akuya Coin AKY $0.115405 $9,049 0.69% 9.06% -20.52%
1109 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.046366 $8,097 0.36% 0.33% -19.80%
1110 BPL Blockpool BPL $0.197857 $7,231 -0.33% 17.12% 30.56%
1111 DEUS DeusCoin DEUS $0.296756 $6,968 -0.33% 13.34% -13.42%
1112 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003595 $6,829 9.36% 9.66% 38.90%
1113 SND Sand Coin SND $0.797965 $6,738 26.28% 21.32% 28.34%
1114 NUKO Nekonium NUKO $0.079268 $6,736 -18.17% 29.60%
1115 PLC PlusCoin PLC $0.000726 $6,578 -5.93% 33.32% 28.30%
1116 COR CORION COR $0.798481 $5,933 19.45% 4.81% 4.80%
1117 GLS GlassCoin GLS $0.632979 $5,808 -0.33% 0.42% -53.33%
1118 BTU Bitcoin Unlim… BTU $74.63 $5,542 -4.98% -13.68% -38.40%
1119 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000233 $5,383 0.36% -43.29% -61.32%
1120 PLX PlexCoin PLX $0.024053 $4,999 -10.35% -14.25% -75.63%
1121 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.280479 $4,999 -0.36% 22.74% -42.10%
1122 MOTO Motocoin MOTO $0.018343 $4,908 -1.11% 173.34% 473.45%
1123 BON Bonpay BON $1.50 $4,752 -0.92% 24.50%
1124 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005574 $4,603 -4.83% 0.63% 28.29%
1125 AIB Advanced Inte… AIB $0.016608 $4,110 12.08% 3.46% 290.15%
1126 MGC GulfCoin MGC $0.002998 $3,897 -0.33% 71.07% 5.86%
1127 ONG onG.social ONG $0.166916 $3,804 0.36% -24.66% 27.09%
1128 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002506 $3,695 -12.76% -7.81% 16.08%
1129 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.129394 $3,504 -0.33% 19.35% 63.98%
1130 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.003955 $3,322 -16.91% -18.86% -65.74%
1131 SISA SISA SISA $0.011898 $3,146 -0.15% 1.22% 8.92%
1132 ELC Elacoin ELC $0.110706 $3,055 -0.41% 58.82% 23.92%
1133 STU bitJob STU $0.033962 $3,001 -0.12% -11.95% 13.06%
1134 BUB Bubble BUB $0.025812 $2,899 28.53% 1.17%
1135 TCOIN T-coin TCOIN $0.000167 $2,636 -0.39% -39.41% -28.18%
1136 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $2,517 -1.41% 13.82% -10.54%
1137 ACC AdCoin ACC $0.105356 $2,442 -0.32% 11.89% 18.11%
1138 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.80 $2,378 -0.39% 15.25% 14.64%
1139 ABC Alphabit ABC $25.29 $2,352 -0.32% 23.09% 39.03%
1140 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009917 $2,329 -0.76% 11.27% 159.42%
1141 HYTV Hyper TV HYTV $0.003246 $2,300 -10.33% -13.37% -11.88%
1142 DFS DFSCoin DFS $0.005396 $2,294 -5.39% 23.84% -29.39%
1143 PEC Peacecoin PEC $0.064614 $2,212 -0.33% -2.97% 18.61%
1144 DMC DynamicCoin DMC $0.002195 $2,186 0.72% 12.61% -47.47%
1145 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000333 $2,034 -0.33% 20.27% -41.82%
1146 PRES President Trump PRES $0.000912 $1,967 -0.50% -77.64% -68.32%
1147 GARY President Joh… GARY $0.228978 $1,888 -0.39% 75.63% 18.23%
1148 MEN PeopleCoin MEN $0.000167 $1,855 -0.33% 20.27%
1149 ANI Animecoin ANI $0.000333 $1,677 -0.39% 20.27% 61.20%
1150 BAT BatCoin BAT $0.000005 $1,544 -0.39% 21.84% 136.48%
1151 BLX Blockchain Index BLX $3.25 $1,505 0.36% 12.68% 16.07%
1152 XOT Internet of T… XOT $2329.75 $1,490 -0.39% 20.19% 8.81%
1153 FLASH Flash FLASH $0.005829 $1,478 -4.91% 2.67% 51.01%
1154 GAY GAY Money GAY $0.016518 $1,474 -0.49% 58.18% 123.72%
1155 OX OX Fina OX $0.000191 $1,441 -39.25% 21.52% 8.74%
1156 VULC Vulcano VULC $0.006156 $1,374 -0.39% -0.11% -13.85%
1157 MCI Musiconomi MCI $0.025652 $1,313 0.34% -15.56% -22.19%
1158 MGC MergeCoin MGC $0.012823 $1,309 -0.33% 27.23% -11.83%
1159 PNX Phantomx PNX $0.019317 $1,169 -0.33% 45.60% 17.22%
1160 DGPT DigiPulse DGPT $0.960512 $1,125 -3.68% 7.14% -6.37%
1161 HNC Huncoin HNC $0.002165 $1,117 7.98% 2.08% 11.84%
1162 APC AlpaCoin APC $0.030346 $1,097 -0.32% 34.87% 1.20%
1163 TRIA Triaconta TRIA $9.27 $1,086 0.36% 13.36% 6.68%
1164 MINEX Minex MINEX $0.017540 $1,062 -0.30% 18.67% 13.84%
1165 IBTC iBTC IBTC $0.008021 $915 0.36% -23.96% 61.24%
1166 CASH Cash Poker Pro CASH $0.059808 $904 0.36% 48.32% -8.27%
1167 EFYT Ergo EFYT $16.24 $880 -1.44% 1.00% 66.97%
1168 LDCN LandCoin LDCN $0.001537 $727 -0.39% -6.72% -47.94%
1169 ZBC Zilbercoin ZBC $0.032230 $704 -0.20% 20.57% -10.88%
1170 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002831 $681 -0.33% 23.10% 74.21%
1171 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002498 $656 -0.39% 19.86% 43.53%
1172 BTBc Bitbase BTBc $0.004496 $652 -0.33% 12.05% -6.78%
1173 TCR TheCreed TCR $0.000666 $635 -0.50% 140.54% 144.39%
1174 EGOLD eGold EGOLD $0.018407 $633 0.31% 14.66% 125.40%
1175 XQN Quotient XQN $0.004496 $631 -0.45% -35.05% -19.24%
1176 DUB Dubstep DUB $0.002664 $615 -0.39% 16.97%
1177 NAMO NamoCoin NAMO $0.000212 $599 -0.44% 10.28% 34.47%
1178 BEST BestChain BEST $0.001511 $584 -0.43% -51.56% 20.65%
1179 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 $583 0.31% 4.63% 118.76%
1180 EAG EA Coin EAG $4.50 $582 -0.33% 86.94% 46.46%
1181 FRN Francs FRN $0.030040 $538 -4.81% -5.95% 4.17%
1182 UR UR UR $0.001007 $530 -2.97% 1.83% 79.79%
1183 RHFC RHFCoin RHFC $0.000999 $520 -0.33% -11.74%
1184 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.102033 $519 -0.33% 25.12% 33.02%
1185 NTC Natcoin NTC $0.083265 LowVol -0.33% -5.58% -38.32%
1186 FAP FAPcoin FAP $0.009559 LowVol -0.18% -9.10% 49.96%
1187 MAVRO Mavro MAVRO $0.045296 LowVol -0.33% 59.62% 138.22%
1188 EVC EventChain EVC $0.138843 LowVol 25.58% 4.35% 49.90%
1189 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006840 LowVol -0.39% 264.53% 339.40%
1190 ETT EncryptoTel [… ETT $0.089007 LowVol -2.66% 26.40% -2.79%
1191 ACN Avoncoin ACN $0.000666 LowVol -0.33% 16.77% 85.81%
1192 BSN Bastonet BSN $0.000666 LowVol -0.33% -9.27% -4.39%
1193 ACES Aces ACES $0.000167 LowVol -0.39% 20.27% 46.47%
1194 WA WA Space WA $0.026645 LowVol -0.39% 29.76% 41.31%
1195 COUPE Coupecoin COUPE $0.000136 LowVol -0.47% 79.56% 1988.58%
1196 WIC Wi Coin WIC $0.002812 LowVol -0.28% -2.94% 5.58%
1197 CC CyberCoin CC $0.000167 LowVol -0.39% -39.86% 46.26%
1198 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000167 LowVol -0.33% 20.26% 44.75%
1199 HAT Hawala.Today HAT $0.255011 LowVol -9.18% 16.46% 47.70%
1200 EDRC EDRCoin EDRC $0.062324 LowVol -0.68% 9.76% 11.75%
1201 STARS StarCash Network STARS $0.134696 LowVol -22.10% 25.74% -30.26%
1202 EBIT eBIT EBIT $0.004497 LowVol 0.46% 3.57% 30.23%
1203 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004817 LowVol -0.39% 12.22% 30.47%
1204 INDIA India Coin INDIA $0.000167 LowVol -0.33% -59.91% -26.87%
1205 PCN PeepCoin PCN $0.000167 LowVol -0.33% 20.27% 46.26%
1206 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000167 LowVol -0.33% -5.67% -51.25%
1207 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.006828 LowVol -0.39% -79.78%
1208 10MT 10M Token 10MT $0.002266 LowVol 0.36% 4.07% 77.90%
1209 RCN Rcoin RCN $0.000167 LowVol -0.39% 20.27% 46.26%
1210 DBG Digital Bulli… DBG $0.007494 LowVol -0.39% 4.08% 13.06%
1211 HDLB HODL Bucks HDLB $0.074938 LowVol -13.74% 64.01% 73.99%
1212 QORA Qora QORA $0.233141 LowVol -0.39% 9.24%
1213 QBT Cubits QBT $0.004521 LowVol -0.41% 38.16% 13.19%
1214 SAK Sharkcoin SAK $0.001906 LowVol -0.36% 0.37% -20.41%
1215 EXRN EXRNchain EXRN $9.3e-07 LowVol 0.31% 4.63% -13.63%
1216 CYDER Cyder CYDER $0.000333 LowVol -0.33% 20.27% 46.26%
1217 XDE2 XDE II XDE2 $4.24 LowVol -0.33% 49.96%
1218 GRN Granite GRN $0.016653 LowVol -0.39% 14.54% 37.31%
1219 CME Cashme CME $0.000167 LowVol -0.45% 46.26%
1220 EUSD eUSD EUSD $0.000232 LowVol -11.97% 8.99% 25.06%
1221 SKC Skeincoin SKC $0.030808 LowVol 7.27% 8.54% 118.64%
1222 PRN Protean PRN $0.000156 LowVol -0.64% 398.23% 131.99%
1223 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013988 LowVol -0.39% 18.86% 34.37%
1224 TOP TopCoin TOP $0.000666 LowVol 32.75% 50.01% 59.38%
1225 XRY Royalties XRY $0.000160 LowVol -0.34% 16.02% -17.09%
1226 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003331 LowVol -0.33% 71.82% 108.94%
1227 MAGN Magnetcoin MAGN $0.669616 LowVol -0.39% 21.91% 32.89%
1228 HIGH High Gain HIGH $0.000333 LowVol -33.55% 20.27% -59.44%
1229 TIE TIES Network TIE $0.102004 LowVol 0.31% 0.08% 13.79%
1230 BITOK Bitok BITOK $0.000167 LowVol -0.33% 20.27% 95.54%
1231 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001377 LowVol -12.56% -29.28% 19.57%
1232 LKC LinkedCoin LKC $0.000333 LowVol -0.39% 20.27% 46.26%
1233 SWP Swapcoin SWP $0.064912 LowVol 0.36% -36.29% -30.05%
1234 LEPEN LePen LEPEN $0.000165 LowVol -0.30% 28.43% 78.77%
1235 MONETA Moneta MONETA $0.000666 LowVol -0.39% 48.32% 95.01%
1236 FFC FireFlyCoin FFC $0.000167 LowVol -0.50% 20.27% 46.26%
1237 9COIN 9COIN 9COIN $0.003664 LowVol -0.50% 6.54% 26.25%
1238 ASN Aseancoin ASN $0.006828 LowVol -0.33% 23.28% -62.32%
1239 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005662 LowVol -0.39% 20.32% 31.19%
1240 POKE PokeCoin POKE $0.000167 LowVol -0.33% 20.27% 4.74%
1241 CYC Cycling Coin CYC $0.001499 LowVol -0.50% 20.38% 6.45%
1242 IPY Infinity Pay IPY $0.002110 LowVol 0.36% 21.93%
1243 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000333 LowVol -0.39% 20.27% -2.50%
1244 TELL Tellurion TELL $0.000168 LowVol -14.29% 5.55% -33.45%
1245 IQT iQuant IQT $0.158928 LowVol -0.33% 16.91% -5.03%
1246 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000185 LowVol 0.36% 4.85% 214.55%
1247 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.129394 LowVol -0.33%
1248 YEL Yellow Token YEL $0.006955 LowVol 29.71% 37.31% 31.41%
1249 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000003 LowVol -0.67% 17.71% 58.69%
1250 IRL IrishCoin IRL $0.003497 LowVol -0.33% 27.43% 57.20%
1251 AV AvatarCoin AV $0.059951 LowVol -1.97% 17.34% 50.78%
1252 YES Yescoin YES $0.000167 LowVol -0.39% 20.99% 88.86%
1253 WOW Wowcoin WOW $0.000135 LowVol -0.89% -2.43% 18.65%
1254 VGC VegasCoin VGC $0.000166 LowVol -0.33% 45.99%
1255 PRIMU Primulon PRIMU $0.000295 LowVol -0.33% 7.06% 30.75%
1256 AXIOM Axiom AXIOM $0.024480 LowVol -0.33% 20.27% 40.52%
1257 KASHH KashhCoin KASHH $0.000167 LowVol -0.33% 23.71% 3866.08%
1258 BGR Bongger BGR $0.000183 LowVol 0.04% 16.98% 53.40%
1259 MMXVI MMXVI MMXVI $0.003164 LowVol -0.39% -19.49% 5.80%
1260 X2 X2 X2 $0.000167 LowVol -0.45% -39.86% 47.88%
1261 MARX MarxCoin MARX $0.001733 LowVol -0.16% 72.65% 68.08%
1262 KARMA Karmacoin KARMA $0.000167 LowVol -0.39% 20.32% 46.43%
1263 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.372194 LowVol 0.42% -13.06% 45.67%
1264 QBC Quebecoin QBC $0.002664 LowVol -0.39% 20.27% 37.65%
1265 FUDD DimonCoin FUDD $0.000928 LowVol 0.36% -30.17% -22.02%
1266 TURBO TurboCoin TURBO $0.000167 LowVol -0.33% 20.27% 45.25%
1267 XTD XTD Coin XTD $0.000167 LowVol -0.33% 18.39%
1268 GBRC Global Busine… GBRC $0.000167 LowVol -0.33%
1269 WINK Wink WINK $0.000333 LowVol -0.39% 140.54%
1270 REGA Regacoin REGA $0.001166 LowVol -0.39% 21.42% -14.68%
1271 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000833 LowVol -0.39% 0.27% 7.22%
1272 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003830 LowVol -0.33% 40.70%
1273 GAIN UGAIN GAIN $0.002331 LowVol -0.39% 21.80% 57.51%
1274 TEAM TeamUp TEAM $0.000333 LowVol -0.33% 20.27% 46.60%
1275 EGG EggCoin EGG $0.062948 LowVol -0.50% 19.08% 45.49%
1276 BIT First Bitcoin BIT $0.011324 LowVol -0.33% -13.06% -9.19%
1277 DASHS Dashs DASHS $0.056620 LowVol -0.39% 11.33% 34.50%
1278 FUTC FutCoin FUTC $0.003331 LowVol -0.45% 26.86% 54.88%
1279 PRM PrismChain PRM $0.001832 LowVol -0.50% 10.25% 46.26%
1280 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -8.99% 19.48% -98.79%
1281 IFC Infinitecoin IFC $0.000018 LowVol 0.11% -6.24% 48.09%
1282 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006162 LowVol -0.39% -24.58% -15.67%
1283 TRICK TrickyCoin TRICK $0.021482 LowVol -0.39% 44.19% 102.35%
1284 BET BetaCoin BET $0.001832 LowVol -0.33% -24.27%
1285 MBL MobileCash MBL $0.000666 LowVol -0.39% 20.27% 93.33%
1286 STEX STEX STEX $1.31 LowVol 1.75% 26.56% 47.82%
1287 BXC Bitcedi BXC $0.002647 LowVol 0.04% -9.30% -18.39%
1288 DISK DarkLisk DISK $0.001332 LowVol -0.39% 20.27% 97.24%
1289 SPORT SportsCoin SPORT $0.001499 LowVol -0.39%
1290 LTH LAthaan LTH $0.001166 LowVol -0.39% 68.38% 86.40%
1291 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.057490 LowVol -1.75% 24.95% 38.38%
1292 NBE BitCentavo NBE $4.4e-07 LowVol 1.46%
1293 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol
1294 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 19.54% -20.04%
1295 DON Donationcoin DON $0.000676 LowVol 18.08% 37.92%
1296 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 35.53%
1297 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 36.06%
1298 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1299 VOYA Voyacoin VOYA $2.50 LowVol 12.89% 59.36%
1300 XAU Xaucoin XAU $0.040620 LowVol 10.75%
1301 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 91.69%
1302 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 33.93%
1303 OPES Opescoin OPES $0.002798 LowVol 2.29% 38.60%
1304 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol 1.58% -1.34%
1305 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol -15.54%
1306 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1307 OP Operand OP $0.000979 LowVol 2.29% 7.51%
1308 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol 0.99%
1309 CLINT Clinton CLINT $0.014297 LowVol -4.06%
1310 SFE SafeCoin SFE $0.000166 LowVol 19.93% 45.84%
1311 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1312 HCC Happy Creator… HCC $0.000649 LowVol 17.13% 4.24%
1313 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002650 LowVol 12.60% -0.68%
1314 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 11.68% 3.06%
1315 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 19.02%
1316 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol 4.60% 17.90%
1317 CBD CBD Crystals CBD $0.003032 LowVol 21.64% 88.66%
1318 NBIT netBit NBIT $0.080531 LowVol 0.00% 21.77% 22.28%
1319 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 18.66% 44.30%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol 23.25%
1321 PDG PinkDog PDG $0.000298 LowVol 161.94%
1322 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol 1.83%
1323 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol 1.83% 3.51%
1324 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000460 LowVol 10.77% 16.96%
1325 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1326 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 1.59% 24.69%
1327 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -93.21%
1328 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 20.09%
1329 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 18.63% 8.58%
1330 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol 20.48%
1331 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 23.41%
1332 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1333 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003941 LowVol 18.59% -9.16%
1334 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1335 UNC UNCoin UNC $0.000149 30.71%
1336 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1337 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000758 33.09%
1338 FC Facecoin FC $0.003480 -15.56%
1339 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -4.74%
1340 FBL Faceblock FBL $0.001654 0.57%

Quay lại phần 1

Phản hồi