Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 11h ngày 12/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 11h ngày 12/12/2017 (GMT +7) của 1343 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 11h ngày 12/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16643.00 trên tổng giá trị $278,528,094,350

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $534.76 trên tổng giá trị $51,489,032,051

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1436.68 trên tổng giá trị $24,208,722,465

    + Đồng LTC Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $243.77 trên tổng giá trị $13,228,008,645

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.23 trên tổng giá trị $11,759,803,493

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng LKC LinkedCoin (LKC) đang có giá hiện tại $0.000496 trên tổng giá trị đã biến động tăng 192.51% trong 1h qua

    + Đồng ACES Aces (ACES) đang có giá hiện tại $0.000331 trên tổng giá trị đã biến động tăng 94.88% trong 1h qua

    + Đồng SND Sand Coin (SND) đang có giá hiện tại $0.947431 trên tổng giá trị đã biến động tăng 56.43% trong 1h qua

    + Đồng CADASTRAL Bitland (CADASTRAL) đang có giá hiện tại $0.058593 trên tổng giá trị $1,757,805 đã biến động tăng 37.76% trong 1h qua

    + Đồng SKULL Pirate Blocks (SKULL) đang có giá hiện tại $0.002346 trên tổng giá trị đã biến động tăng 36.05% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.065900 trên tổng giá trị $402,507 đã biến động tăng 457.30% trong 24h qua

    + Đồng FDC Future Digita… (FDC) đang có giá hiện tại $0.000013 trên tổng giá trị $37 đã biến động tăng 398.84% trong 24h qua

    + Đồng COXST CoExistCoin (COXST) đang có giá hiện tại $0.003444 trên tổng giá trị $93,331 đã biến động tăng 318.09% trong 24h qua

    + Đồng TAG TagCoin (TAG) đang có giá hiện tại $0.145364 trên tổng giá trị $867,137 đã biến động tăng 295.11% trong 24h qua

    + Đồng SPRTS Sprouts (SPRTS) đang có giá hiện tại $5.4e-07 trên tổng giá trị $769,609 đã biến động tăng 262.87% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $20.15 trên tổng giá trị đã biến động tăng 950.45% trong 7 ngày qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000128 trên tổng giá trị $56,513,250 đã biến động tăng 751.49% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.010093 trên tổng giá trị đã biến động tăng 692.16% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.004998 trên tổng giá trị $7,870,745 đã biến động tăng 662.43% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.008273 trên tổng giá trị đã biến động tăng 646.05% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 11h ngày 12/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 EBCH eBitcoinCash EBCH $196,459 $0.021158 9,285,500 $4,548 -12.53% -9.07% 61.34%
702 MONK Monkey Project MONK $192,317 $1.82 105,797 $24,761 -21.77% 70.55% -43.76%
703 ECO EcoCoin ECO $191,929 $0.166796 1,150,680 $12,480 1.78% -9.74% -38.64%
704 SRC SecureCoin SRC $190,717 $0.023124 8,247,496 $2,375 -2.48% 18.17% 65.48%
705 DRXNE DROXNE DRXNE $190,348 $0.003003 63,385,713 $1,791 -2.31% -3.64% 38.02%
706 MNM Mineum MNM $188,704 $0.019998 9,436,367 $1,327 31.03% -14.69% -2.95%
707 COAL BitCoal COAL $187,587 $0.041686 4,500,000 $3,629 -2.43% 13.98% 66.58%
708 USDE USDe USDE $187,437 $0.000165 1,134,236,104 $714 -2.47% -33.68% -3.99%
709 ICE iDice ICE $182,754 $0.116329 1,571,013 $564 0.03% -48.17% 46.77%
710 CACH CacheCoin CACH $174,698 $0.041643 4,195,132 $1,081 -2.47% 15.55% 46.66%
711 CJ Cryptojacks CJ $167,934 $0.000413 406,568,581 $718 -2.08% 1.65% 9.05%
712 SOIL SOILcoin SOIL $161,584 $0.028338 5,702,048 $4,998 -1.41% 89.53% 134.80%
713 ARG Argentum ARG $159,593 $0.018549 8,603,932 $863 -1.36% 36.47% 32.98%
714 EAGLE EagleCoin EAGLE $151,820 $0.072522 2,093,421 $26,160 -0.69% -2.14% 6.72%
715 PIE PIECoin PIE $150,759 $0.011237 13,416,035 $1,100 -2.49% 36.51% 80.58%
716 CRDNC Credence Coin CRDNC $149,886 $0.043737 3,427,006 $845,975 3.45% 1.23% -98.79%
717 TAJ TajCoin TAJ $146,839 $0.018180 8,076,755 $2,430 3.57% 11.35% 69.49%
718 SCORE Scorecoin SCORE $141,601 $0.004666 30,346,591 $2,425 -13.92% -12.83% 14.60%
719 REE ReeCoin REE $141,165 $0.000055 2,560,000,000 $1,064 -2.18% 27.45% 23.89%
720 ACP AnarchistsPrime ACP $141,027 $0.032089 4,394,874 $909 -2.48% 0.70% 48.31%
721 KAYI Kayicoin KAYI $140,928 $0.000496 284,253,656 $1,341 -1.96% -36.58% -8.15%
722 RPC RonPaulCoin RPC $139,519 $0.155164 899,174 $596 -2.47% 19.43% 118.46%
723 FUNC FUNCoin FUNC $137,394 $0.023492 5,848,581 $1,824 0.55% -40.74% 0.84%
724 UNITS GameUnits UNITS $136,331 $0.039255 3,472,983 $1,437 -2.47% -5.01% 38.03%
725 BIP BipCoin BIP $134,521 $0.082667 1,627,261 $909 -2.40% 4.54% 78.26%
726 MAR Marijuanacoin MAR $127,867 $0.083567 1,530,110 $696 -1.65% 14.46% -33.35%
727 XCO X-Coin XCO $123,738 $0.009991 12,384,976 $2,128 -2.64% 12.66% 15.77%
728 BITEUR bitEUR BITEUR $121,662 $1.26 96,935 $3,924 3.00% -3.31% -0.22%
729 AERM Aerium AERM $119,288 $0.163546 729,386 $6,458 -2.47% -5.44% -66.05%
730 HONEY Honey HONEY $119,104 $0.346201 344,031 $4,374 -1.76% -46.29% -26.78%
731 GLT GlobalToken GLT $116,749 $0.004408 26,487,100 $1,233 0.91% -10.64% 103.94%
732 XCXT CoinonatX XCXT $113,614 $0.007004 16,222,115 $649 -24.34% -10.11% -14.33%
733 VUC Virta Unique … VUC $106,686 $0.001734 61,528,650 $2,195 -14.75% -9.72% 23.59%
734 MST MustangCoin MST $103,841 $0.164737 630,343 $680 -2.49% -17.96% 20.31%
735 QCN QuazarCoin QCN $99,895 $0.016525 6,044,911 $652 -2.47% -15.70% -33.29%
736 PRC PRCoin PRC $99,805 $0.006280 15,893,400 $27,569 -2.47% 0.31% -37.89%
737 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $96,591 $0.012029 8,030,000 $1,593 -1.90% 10.10% -20.89%
738 XBTS Beatcoin XBTS $94,370 $0.061895 1,524,686 $704 -3.52% 77.89% 142.95%
739 CPN CompuCoin CPN $94,273 $0.004806 19,615,019 $1,029 -3.03% 31.11% 37.49%
740 CMT Comet CMT $90,450 $0.103628 872,830 $2,900 -16.39% -25.33% 16.99%
741 300 300 Token 300 $82,792 $275.97 300 $1,353 -31.06% -21.03% 73.03%
742 LUNA Luna Coin LUNA $73,121 $0.044048 1,660,015 $1,268 -2.79% 67.49% 135.17%
743 KRONE Kronecoin KRONE $71,065 $0.018760 3,788,112 $711 -1.93% -7.62% 63.38%
744 SGR Sugar Exchange SGR $69,801 $0.019943 3,500,000 $1,217 -0.74% -37.63% -39.21%
745 KURT Kurrent KURT $66,123 $0.006666 9,919,485 $608 -5.78% -10.38% -35.68%
746 ITZ Interzone ITZ $64,054 $0.033413 1,917,051 $1,547 -19.87% 26.76% 92.46%
747 ERY Eryllium ERY $63,021 $0.011494 5,483,056 $1,777 -2.59% 20.26% 64.48%
748 EGO EGO EGO $59,491 $0.000992 60,000,001 $816 17.04% 0.31% 27.61%
749 EOT EOT Token EOT $58,846 $0.007123 8,260,903 $3,137 -2.80% -37.52% -41.16%
750 XCS CybCSec XCS $54,757 $0.004627 11,834,082 $34,103 -8.40% 40.43% 37.16%
751 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $52,327 $0.059422 880,602 $37,782 -13.16% -28.50% 108.96%
752 VPRC VapersCoin VPRC $51,695 $0.000066 780,124,964 $1,521 0.03% 153.94% -1.97%
753 GBC GBCGoldCoin GBC $47,694 $0.004198 11,361,817 $523 0.00% 172.76% 306.59%
754 ICON Iconic ICON $44,286 $0.074695 592,894 $781 -2.52% -14.39% 21.18%
755 CASH Cashcoin CASH $42,217 $0.000915 46,158,242 $2,392 20.85% -37.90% -23.66%
756 VTA Virtacoin VTA $40,732 $0.000008 5,201,310,113 $2,698 -0.23% 127.90%
757 WOMEN WomenCoin WOMEN $40,264 $0.000911 44,220,400 $1,085 23.59% -48.03% -68.47%
758 MSCN Master Swiscoin MSCN $38,543 $0.000861 44,740,800 $944 15.93% 4.45% -20.98%
759 NTWK Network Token NTWK $36,889 $0.003161 11,671,310 $601 0.69% 38.86% -20.31%
760 CRTM Corethum CRTM $36,611 $0.014644 2,500,000 $1,520 1.12% 18.92% -19.54%
761 BRAIN Braincoin BRAIN $33,363 $0.003305 10,094,424 $662 -2.49% -30.82% -42.30%
762 BRAT BRAT BRAT $32,323 $0.000202 160,000,000 $600 -47.19% -66.49% -9.65%
763 SDP SydPak SDP $31,084 $0.194503 159,812 $709 -2.49% 0.32% 41.81%
764 VLTC Vault Coin VLTC $30,984 $0.001021 30,354,600 $1,308 1.68% 2.68% -19.32%
765 LBTC LiteBitcoin LBTC $29,547 $0.009268 3,188,280 $19,995 -1.22% -7.76% -52.52%
766 GSR GeyserCoin GSR $27,880 $0.594913 46,864 $5,804 8.57% 15.52% 339.63%
767 CREVA CrevaCoin CREVA $23,727 $0.000652 36,390,750 $1,950 -2.48% 13.38% -10.57%
768 ROOFS Roofs ROOFS $21,483 $0.000165 130,000,000 $957 -51.23% 0.31% -45.40%
769 XRC Rawcoin XRC $19,831 $0.028133 704,882 $2,611 -2.40% 19.64% 47.10%
770 CTO Crypto CTO $18,257 $0.001487 12,275,114 $1,905 -2.49% 0.32% -83.05%
771 LVPS LevoPlus LVPS $17,755 $0.011733 1,513,256 $3,695 21.43% 5.99% 3.61%
772 VOLT Bitvolt VOLT $14,984 $0.000992 15,112,554 $794 17.04% 20.37% 82.51%
773 VRS Veros VRS $7,162 $0.000015 486,609,040 $2,617 -15.55% -74.78% -79.26%
774 HMC HarmonyCoin HMC $6,339 $0.011295 561,235 $5,384 -2.11% -4.73% 2.93%
775 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
776 PGL Prospectors Gold PGL $12,249,002 $0.189907 64,500,000 LowVol 1.37% 127.36% 222.26%
777 ECOB Ecobit ECOB $6,855,200 $0.015424 444,444,444 LowVol -2.63% 10.62% 26.91%
778 YASH YashCoin YASH $5,123,001 $0.512286 10,000,275 LowVol -2.48% -27.62% -1.43%
779 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -2.61%
780 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 26.24%
781 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $3,064,196 $0.086802 35,300,866 LowVol 0.32% 13.58% 2.73%
782 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,703,568 $0.000118 22,892,384,014 LowVol 6.37% 240.98% 145.61%
783 ADL Adelphoi ADL $2,579,457 $0.109894 23,472,224 LowVol -2.50% 49.99% 18.63%
784 JNS Janus JNS $2,415,662 $0.104936 23,020,335 LowVol -2.48% 0.31% -15.81%
785 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,161,144 $4.64 465,952 LowVol 2.24% -1.02% -11.92%
786 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,010,163 $0.331333 6,066,897 LowVol -2.61% 0.32% -2.87%
787 NKA IncaKoin NKA $1,877,794 $0.000165 11,411,208,255 LowVol -1.63% 12.25% 47.19%
788 MBI Monster Byte MBI $1,854,858 $0.110259 16,822,736 LowVol -0.83% 21.69% 52.57%
789 HTC HitCoin HTC $1,825,114 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 0.75% 42.72%
790 SHORTY Shorty SHORTY $1,669,060 $0.016691 100,000,000 LowVol -2.47% -2.59% 35.47%
791 RC RussiaCoin RC $1,666,903 $0.198965 8,377,873 LowVol -2.49% -29.92% 22.14%
792 CNO Coin(O) CNO $1,654,567 $0.015733 105,168,057 LowVol -2.49% 0.36% 96.11%
793 DCY Dinastycoin DCY $1,425,931 $0.001004 1,420,858,063 LowVol -2.26% 1.75% 25.42%
794 NOBL NobleCoin NOBL $1,336,500 $0.000577 2,315,978,705 LowVol 18.93% 16.79% 113.66%
795 BTSR BTSR BTSR $1,211,313 $0.368823 3,284,266 LowVol -1.17% 3.07% 79.61%
796 STRC StarCredits STRC $1,159,335 $0.257630 4,500,000 LowVol -20.76% -22.23% 27.08%
797 MAC Machinecoin MAC $1,147,169 $0.056671 20,242,500 LowVol -2.47% 27.37% 28.27%
798 METAL MetalCoin METAL $1,137,598 $0.014788 76,925,527 LowVol 0.94% 52.33%
799 SDC ShadowCash SDC $1,114,137 $0.166410 6,695,133 LowVol -2.49% 14.36%
800 TALK BTCtalkcoin TALK $954,418 $0.014618 65,290,635 LowVol -2.38% 24.12% 47.05%
801 TES TeslaCoin TES $856,398 $0.011651 73,505,491 LowVol -1.75% 7.29% 7.35%
802 LNK Link Platform LNK $845,805 $17.81 47,503 LowVol 0.69% -50.57% -24.47%
803 NYAN Nyancoin NYAN $816,398 $0.002560 318,929,301 LowVol 27.29% 73.88% 114.11%
804 CARBON Carboncoin CARBON $772,249 $0.000050 15,392,009,973 LowVol 0.34% 29.14% -40.63%
805 RIYA Etheriya RIYA $747,150 $0.472422 1,581,531 LowVol -1.22% 30.52% 48.43%
806 FC2 FuelCoin FC2 $739,016 $0.007271 101,636,552 LowVol -2.49% -19.69% 47.04%
807 VAL Valorbit VAL $736,657 $0.000138 5,323,937,072 LowVol 19.05%
808 AU AurumCoin AU $724,937 $2.45 296,216 LowVol -2.50% 16.48% 44.82%
809 TROLL Trollcoin TROLL $724,530 $0.001280 566,109,639 LowVol -13.73% 11.07% 30.49%
810 BPC Bitpark Coin BPC $646,998 $0.008627 75,000,000 LowVol -2.56% 5.54% -19.21%
811 OTX Octanox OTX $604,002 $0.071059 8,500,001 LowVol -2.48% -4.15% 23.34%
812 I0C I0Coin I0C $602,342 $0.028703 20,985,480 LowVol 3.36% 46.59% 78.43%
813 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $599,784 $0.110492 5,428,300 LowVol 0.59% -15.19% 30.94%
814 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
815 ITI iTicoin ITI $587,094 $18.35 32,000 LowVol -0.26% -0.25% -10.54%
816 V Version V $581,541 $0.001238 469,575,374 LowVol -2.02% -6.17% 6.50%
817 J Joincoin J $579,576 $0.236716 2,448,402 LowVol -4.17% -12.35% 246.57%
818 UNI Universe UNI $579,068 $0.049412 11,719,059 LowVol -2.47% -4.27% 2.74%
819 SAC SACoin SAC $565,698 $0.080644 7,014,784 LowVol -2.47% 1.98% 5.47%
820 WAY WayGuide WAY $558,116 $0.005579 100,040,708 LowVol 2.62% 45.45%
821 USC Ultimate Secu… USC $531,109 $0.051349 10,343,113 LowVol -2.48% -1.37% -11.50%
822 C2 Coin2.1 C2 $516,482 $0.005166 99,976,323 LowVol -2.08% 58.13% 96.81%
823 FUNK The Cypherfunks FUNK $515,623 $0.000011 46,330,682,499 LowVol -0.25% 21.61% 70.40%
824 JET Jetcoin JET $503,769 $0.103390 4,872,509 LowVol -0.54% 2.39% 183.28%
825 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 50.42%
826 LOT LottoCoin LOT $496,595 $0.000034 14,491,014,421 LowVol -0.70% 20.57% 75.34%
827 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -49.67%
828 GUN Guncoin GUN $434,777 $0.002202 197,431,378 LowVol -0.97% 3.27% 11.31%
829 BERN BERNcash BERN $414,437 $0.005818 71,234,301 LowVol -12.40% -1.07% 38.25%
830 FUCK FuckToken FUCK $406,092 $0.007902 51,392,878 LowVol 0.69% -11.88% 24.26%
831 ROC Rasputin Onli… ROC $401,870 $0.370854 1,083,633 LowVol 0.69% 16.05% -16.77%
832 STV Sativacoin STV $394,429 $0.055656 7,086,840 LowVol -2.34% 32.63% 32.86%
833 FLY Flycoin FLY $393,511 $1.87 210,806 LowVol -2.50% 46.72%
834 BITS Bitstar BITS $389,748 $0.016887 23,079,737 LowVol -2.34% -1.89% -32.06%
835 GLC GlobalCoin GLC $376,941 $0.005784 65,171,010 LowVol -2.48% -20.21% -9.68%
836 STS Stress STS $373,562 $0.000661 565,134,332 LowVol -2.49% -0.11%
837 GAP Gapcoin GAP $369,627 $0.030572 12,090,421 LowVol 19.46% 17.54% 149.21%
838 Q2C QubitCoin Q2C $369,174 $0.001487 248,220,723 LowVol -2.47% 29.05% 16.20%
839 SHDW Shadow Token SHDW $368,376 $0.052625 7,000,000 LowVol -2.23% -0.38%
840 SH Shilling SH $347,633 $0.008753 39,715,025 LowVol 0.25% 63.21%
841 ECA Electra ECA $346,339 $0.000016 22,011,143,197 LowVol -3.92% 10.46% 199.59%
842 MAD SatoshiMadness MAD $343,579 $0.000172 2,000,683,485 LowVol 4.24%
843 CON PayCon CON $339,166 $0.014719 23,042,604 LowVol -2.49% 95.33% 163.47%
844 BIGUP BigUp BIGUP $333,722 $0.000157 2,119,760,271 LowVol -2.64% -3.81% 35.79%
845 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 16.20%
846 TRK Truckcoin TRK $323,268 $0.002048 157,807,762 LowVol -2.21% 4.04% 15.03%
847 FRC Freicoin FRC $322,772 $0.010907 29,593,923 LowVol -2.47% -7.99% 17.23%
848 SPACE SpaceCoin SPACE $314,366 $0.014957 21,017,846 LowVol -1.51% 25.19% 81.41%
849 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $313,298 $0.023612 13,268,880 LowVol -7.90% -0.98% 47.35%
850 HAL Halcyon HAL $313,078 $0.058830 5,321,714 LowVol 11.85% 50.04% 107.76%
851 BLC Blakecoin BLC $306,502 $0.020268 15,122,697 LowVol -8.02% 2.66% 74.22%
852 WMC WMCoin WMC $299,078 $0.025945 11,527,489 LowVol -2.47% 0.31% 41.88%
853 YAC Yacoin YAC $277,441 $0.002314 119,920,243 LowVol -2.47% 0.37% 80.78%
854 EVIL Evil Coin EVIL $272,182 $0.012948 21,020,383 LowVol -2.02% 4.13% 28.53%
855 LANA LanaCoin LANA $268,150 $0.000319 841,749,870 LowVol -2.51% -2.34% -6.72%
856 EUC Eurocoin EUC $261,509 $0.021061 12,416,554 LowVol 19.50% 20.96% 82.95%
857 PHO Photon PHO $255,568 $0.000012 20,589,072,061 LowVol -0.23% 63.19% 186.09%
858 PR Prototanium PR $241,575 $1.23 195,949 LowVol -2.96% -32.80% -8.27%
859 HODL HOdlcoin HODL $235,035 $0.001487 158,030,355 LowVol -2.49% 12.92% -7.66%
860 HMP HempCoin HMP $224,191 $0.000165 1,356,645,470 LowVol -2.49% 0.37% 42.18%
861 GRT Grantcoin GRT $223,884 $0.005184 43,191,569 LowVol -1.68% -7.39% 17.96%
862 XCT C-Bit XCT $223,680 $0.001423 157,223,250 LowVol -1.52% 36.87% 58.52%
863 BUMBA BumbaCoin BUMBA $218,382 $0.009715 22,478,722 LowVol -2.48% -1.71% 82.90%
864 KED Darsek KED $216,760 $0.014868 14,578,771 LowVol -2.50% 34.98%
865 CYP Cypher CYP $216,688 $0.034042 6,365,285 LowVol -2.48% -2.00% 29.41%
866 ARI Aricoin ARI $216,491 $0.001543 140,262,505 LowVol -1.83% -7.16% 25.30%
867 MOJO MojoCoin MOJO $213,241 $0.017568 12,137,742 LowVol -5.16% 10.98% -22.98%
868 FRK Franko FRK $211,559 $0.227295 930,767 LowVol 6.28% 52.96%
869 E4ROW E4ROW E4ROW $210,954 $0.036611 5,762,000 LowVol 0.32% 15.72% 60.97%
870 WYV Wyvern WYV $208,179 $0.116669 1,784,356 LowVol -2.47% -21.31% -0.21%
871 OHM OHM OHM $207,535 $0.006941 29,901,341 LowVol -2.50% 0.31% 42.69%
872 RBX Ripto Bux RBX $207,113 $0.000543 381,236,123 LowVol -2.30% 12.66% 29.02%
873 LEA LeaCoin LEA $203,671 $0.000646 315,147,691 LowVol 1.17% 35.63% 38.67%
874 RED RedCoin RED $200,146 $0.002701 74,107,896 LowVol -1.37% -7.75% 25.97%
875 ARCO AquariusCoin ARCO $199,304 $0.133022 1,498,275 LowVol -1.56% 14.48% 73.25%
876 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 110.24%
877 ACOIN Acoin ACOIN $188,425 $0.154436 1,220,085 LowVol -2.53% -13.74% -4.59%
878 DLC Dollarcoin DLC $188,115 $0.020657 9,106,714 LowVol -2.49% 0.31% 42.18%
879 DUO ParallelCoin DUO $187,448 $0.621012 301,842 LowVol -1.17% 3.76% 49.66%
880 PXI Prime-XI PXI $183,987 $0.010256 17,938,775 LowVol -8.33% -22.80% 57.93%
881 BITZ Bitz BITZ $178,330 $0.089573 1,990,891 LowVol 2.39%
882 EMD Emerald Crypto EMD $173,927 $0.009098 19,117,129 LowVol -2.98% 60.89% -11.90%
883 FIRE Firecoin FIRE $173,801 $1.77 98,412 LowVol -2.49% -24.64% 18.69%
884 ANTI AntiBitcoin ANTI $173,171 $0.009915 17,465,159 LowVol -2.50% -11.89% -3.06%
885 XRA Ratecoin XRA $171,655 $0.001492 115,079,375 LowVol -2.23% -7.03% 7.49%
886 IMS Independent M… IMS $168,653 $0.031413 5,368,934 LowVol -2.53% -11.25% 96.55%
887 XCRE Creatio XCRE $166,612 $0.008119 20,520,514 LowVol -28.21% -9.57% 67.48%
888 DBTC Debitcoin DBTC $165,490 $0.009194 17,999,629 LowVol -5.90% -19.02% -24.97%
889 SOON SoonCoin SOON $162,700 $0.013055 12,462,620 LowVol -2.47% 20.02% 60.45%
890 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol
891 MARS Marscoin MARS $152,387 $0.005389 28,279,074 LowVol -1.86% 20.82% 21.54%
892 URC Unrealcoin URC $152,066 $0.021648 7,024,402 LowVol -2.48% -33.97% -13.16%
893 DRM Dreamcoin DRM $150,185 $0.061309 2,449,632 LowVol -2.76% 11.42% 50.70%
894 BOST BoostCoin BOST $148,897 $0.012559 11,855,487 LowVol -2.47% 0.37% 11.80%
895 TSE Tattoocoin (S… TSE $147,936 $0.001636 90,421,856 LowVol -2.53% 64.99% 27.96%
896 MCRN MACRON MCRN $147,261 $0.000367 401,421,401 LowVol 0.33% -23.07% 10.24%
897 HXX Hexx HXX $144,897 $0.097380 1,487,952 LowVol -2.49% -29.24% 142.91%
898 GPU GPU Coin GPU $143,905 $0.003555 40,477,042 LowVol -1.90% 24.25% 23.58%
899 AMMO Ammo Rewards AMMO $141,384 $0.001818 77,777,777 LowVol -2.47% 57.63% 45.09%
900 GP GoldPieces GP $139,796 $0.114572 1,220,161 LowVol -2.51% -3.93% 4.16%
901 NEVA NevaCoin NEVA $138,273 $0.055711 2,481,990 LowVol -2.98% 25.47% 27.71%
902 611 SixEleven 611 $134,703 $0.311979 431,770 LowVol -2.47% 2.75% 78.51%
903 VOT VoteCoin VOT $133,402 $0.008097 16,474,625 LowVol -2.48% -6.45% -30.73%
904 PX PX PX $133,330 $0.001387 96,134,382 LowVol -8.51%
905 MRJA GanjaCoin MRJA $132,572 $0.029779 4,451,920 LowVol -2.49% 55.00% 57.44%
906 BAS BitAsean BAS $129,430 $0.025886 5,000,000 LowVol -12.64% 9.00% 15.57%
907 JIN Jin Coin JIN $126,945 $0.012890 9,848,485 LowVol -2.49% -10.07% -36.62%
908 XPY PayCoin XPY $126,776 $0.010719 11,827,815 LowVol -19.39% -5.78%
909 AMBER AmberCoin AMBER $122,765 $0.002809 43,699,481 LowVol -2.47% -58.60%
910 VEC2 VectorAI VEC2 $114,573 $0.006884 16,643,852 LowVol 1.92% 35.92%
911 URO Uro URO $114,121 $0.094525 1,207,310 LowVol -2.49% 0.39%
912 POP PopularCoin POP $113,304 $0.000034 3,372,875,244 LowVol -1.32% 14.81% 24.83%
913 SCRT SecretCoin SCRT $112,507 $0.026606 4,228,672 LowVol -2.47% 0.22% 17.24%
914 CRX Chronos CRX $112,450 $0.001525 73,729,962 LowVol -2.35% -16.31% 78.16%
915 ALL Allion ALL $110,622 $0.017844 6,199,359 LowVol -2.50% 0.50% 30.10%
916 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
917 CF Californium CF $105,017 $0.043627 2,407,164 LowVol -2.49% 1.20% 25.07%
918 BITGOLD bitGold BITGOLD $104,673 $1311.48 79.8131 LowVol 2.14% -5.14% -11.35%
919 GCC GuccioneCoin GCC $103,920 $0.005123 20,285,537 LowVol -2.49% 7.30% 46.92%
920 BVC BeaverCoin BVC $102,638 $0.032947 3,115,258 LowVol -1.52% 3.70% 44.15%
921 $$$ Money $$$ $102,286 $0.002229 45,887,218 LowVol -0.62% 24.75% 43.71%
922 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $95,869 $0.001203 79,719,140 LowVol 4.35% 11.07%
923 WARP WARP WARP $94,839 $0.086593 1,095,224 LowVol -2.49% 0.37% 39.26%
924 ADCN Asiadigicoin ADCN $94,759 $0.003801 24,931,054 LowVol -2.47% 0.31% 41.23%
925 MND MindCoin MND $94,399 $0.005949 15,867,695 LowVol -2.49% -2.40% 27.61%
926 FXE FuturXe FXE $93,370 $0.396609 235,421 LowVol -2.49% 0.27% -9.21%
927 COXST CoExistCoin COXST $93,331 $0.003444 27,100,000 LowVol -0.07% 318.09% 197.76%
928 ARB ARbit ARB $91,030 $0.011568 7,869,295 LowVol -2.49% 27.61%
929 NRO Neuro NRO $89,309 $0.002314 38,602,756 LowVol -2.47% -26.09% 19.95%
930 BTQ BitQuark BTQ $88,547 $0.009750 9,081,731 LowVol -2.47% 0.37% 16.50%
931 BLZ BlazeCoin BLZ $88,257 $0.000145 608,557,394 LowVol -2.52% 36.88% 85.39%
932 BLRY BillaryCoin BLRY $87,672 $0.009750 8,992,019 LowVol -2.48% 31.52% -16.93%
933 MAY Theresa May Coin MAY $85,497 $0.003380 25,292,400 LowVol -2.59% -11.89% 3.94%
934 GPL Gold Pressed … GPL $85,367 $0.332779 256,527 LowVol -0.30% -1.15% 7.99%
935 ICOB ICOBID ICOB $84,931 $0.000796 106,701,874 LowVol -2.08% -54.89% 46.25%
936 DRS Digital Rupees DRS $84,327 $0.000165 510,802,961 LowVol 0.21% 42.03%
937 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
938 BENJI BenjiRolls BENJI $80,919 $0.003995 20,255,496 LowVol -0.69% 50.04% 47.96%
939 EMP EMoneyPower EMP $78,182 $0.008498 9,200,000 LowVol 1.14%
940 JWL Jewels JWL $76,707 $0.003801 20,181,636 LowVol -2.47% 5.26%
941 SPT Spots SPT $73,834 $0.003295 22,406,021 LowVol -0.80% 24.46% 9.26%
942 CAGE CageCoin CAGE $73,626 $7.3e-07 101,168,328,395 LowVol -2.59% -19.63% -49.66%
943 VIP VIP Tokens VIP $73,037 $0.000875 83,450,403 LowVol 6.33% 62.80%
944 EXN ExchangeN EXN $69,026 $0.013534 5,100,000 LowVol -0.14% -1.53% 16.02%
945 OS76 OsmiumCoin OS76 $68,847 $0.077008 894,026 LowVol -2.47% 0.59% 176.88%
946 BSC BowsCoin BSC $67,034 $0.012078 5,550,102 LowVol 6.26% 13.32%
947 KIC KibiCoin KIC $66,651 $0.004534 14,701,000 LowVol 3.06% 37.60% -24.64%
948 CNC CHNCoin CNC $65,390 $0.001319 49,589,079 LowVol 8.32% -36.24%
949 ZYD Zayedcoin ZYD $65,005 $0.010411 6,243,840 LowVol -2.49% -2.71% 98.98%
950 ATX Artex Coin ATX $63,953 $0.003405 18,781,750 LowVol -2.47% -22.74% -8.81%
951 PONZI PonziCoin PONZI $63,608 $0.073868 861,099 LowVol -2.49% -22.02% 95.14%
952 CRT CRTCoin CRT $62,879 $0.793217 79,270 LowVol -2.47% 0.37% 42.18%
953 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 37.75%
954 TOR Torcoin TOR $61,498 $0.194503 316,179 LowVol -2.49% 96.77% -6.60%
955 CXT Coinonat CXT $61,467 $0.007128 8,623,200 LowVol -1.76% -6.11% 42.41%
956 FLAX Flaxscript FLAX $60,172 $0.010772 5,585,766 LowVol -2.27% 8.21% -49.59%
957 SONG SongCoin SONG $59,918 $0.001840 32,565,300 LowVol -0.06% 3.84% 98.36%
958 DIBC DIBCOIN DIBC $58,988 $0.011798 5,000,000 LowVol -1.84% 6.74% -18.84%
959 OFF Cthulhu Offer… OFF $58,227 $0.022205 2,622,273 LowVol -1.75% 44.93% 59.22%
960 RBT Rimbit RBT $55,613 $0.000481 115,499,623 LowVol -3.54% 11.44% -11.36%
961 ORLY Orlycoin ORLY $54,504 $0.001487 36,646,779 LowVol -9.64% -9.72% 16.32%
962 IMX Impact IMX $54,290 $0.000496 109,509,108 LowVol -2.49% 0.31% 326.52%
963 IMPS ImpulseCoin IMPS $53,530 $0.002644 20,245,510 LowVol -2.49% -27.05% 18.60%
964 FUZZ FuzzBalls FUZZ $52,679 $0.010907 4,829,945 LowVol -2.49% 32.51% 33.95%
965 PULSE Pulse PULSE $51,985 $0.003636 14,298,972 LowVol -2.47% 18.35%
966 SFC Solarflarecoin SFC $51,438 $0.003652 14,083,450 LowVol -2.05% 17.58% -15.35%
967 RIDE Ride My Car RIDE $50,209 $0.000496 101,276,976 LowVol -2.47% 50.46% 44.16%
968 DES Destiny DES $49,708 $0.031068 1,600,000 LowVol -2.49% 130.47%
969 CWXT CryptoWorldX … CWXT $49,596 $0.000832 59,630,200 LowVol -4.67% -18.73% -5.06%
970 CESC CryptoEscudo CESC $47,628 $0.000331 144,105,100 LowVol -2.47% 0.31% 36.99%
971 PRX Printerium PRX $45,142 $0.003819 11,821,728 LowVol -2.36% -27.56% 16.98%
972 EREAL eREAL EREAL $45,058 $0.000658 68,427,562 LowVol 1.12% -26.95% 36.41%
973 BOAT BOAT BOAT $42,665 $0.002300 18,547,845 LowVol -2.47% 6.97% 31.97%
974 HVCO High Voltage HVCO $41,482 $0.027763 1,494,171 LowVol -2.47% 2.82% 44.65%
975 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 33.19%
976 AGLC AgrolifeCoin AGLC $41,347 $0.005453 7,581,954 LowVol -2.47% -8.00%
977 DPAY DPAY DPAY $40,053 $0.000504 79,541,001 LowVol 1.88% 41.93%
978 STEPS Steps STEPS $40,012 $0.002148 18,625,017 LowVol -2.50% 0.31%
979 MTM MTMGaming MTM $39,021 $0.013007 2,999,967 LowVol 0.03% -7.42% 40.97%
980 SCS Speedcash SCS $38,812 $0.148232 261,831 LowVol -2.47% 29.84% 109.41%
981 G3N G3N G3N $38,739 $0.005123 7,561,891 LowVol -2.48% -22.26% 0.16%
982 BIOS BiosCrypto BIOS $37,849 $0.001818 20,821,709 LowVol -2.50% -7.91%
983 WORM HealthyWormCoin WORM $37,035 $0.000331 112,056,250 LowVol -2.47% -48.41% 42.17%
984 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol -0.31%
985 BNX BnrtxCoin BNX $35,991 $0.001354 26,574,501 LowVol -2.00% 12.95% 29.47%
986 UET Useless Ether… UET $35,514 $0.008955 3,965,716 LowVol -3.58% -20.70% -5.21%
987 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,703 $0.000496 70,000,000 LowVol -2.47% 0.31% -14.70%
988 DLISK DAPPSTER DLISK $33,051 $0.000331 100,000,000 LowVol -2.47% -33.13% -6.84%
989 PLNC PLNcoin PLNC $31,065 $0.001818 17,089,600 LowVol -2.50% 39.62%
990 XOC Xonecoin XOC $30,539 $0.072712 420,000 LowVol -2.47% 34.17% 111.86%
991 LIR LetItRide LIR $29,997 $0.000826 36,303,791 LowVol -2.49% 8.05%
992 ZNE Zonecoin ZNE $28,588 $0.011072 2,581,970 LowVol -2.49% 0.13%
993 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $28,152 $0.037347 753,776 LowVol -2.47% 30.09%
994 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol -6.25%
995 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -4.67%
996 WBB Wild Beast Block WBB $26,093 $0.154182 169,234 LowVol -2.49% 4.02% -2.11%
997 ALTC Antilitecoin ALTC $26,038 $0.000826 31,512,613 LowVol -2.49% 0.31% -2.97%
998 FRAZ Frazcoin FRAZ $23,551 $0.002531 9,303,198 LowVol -2.87% 89.35% 164.03%
999 PLACO PlayerCoin PLACO $23,215 $0.000661 35,120,000 LowVol -2.47% -1.75% -16.74%
1000 GRIM Grimcoin GRIM $22,991 $0.001124 20,448,475 LowVol -33.27% 8.23% -44.62%
1001 IBANK iBank IBANK $22,440 $0.004958 4,526,324 LowVol -2.47% -2.93% 70.61%
1002 GEERT GeertCoin GEERT $21,824 $0.004287 5,091,200 LowVol -1.52% 111.72% 111.95%
1003 JS JavaScript Token JS $21,294 $0.002664 7,991,996 LowVol 0.69% 14.79% 14.66%
1004 RSGP RSGPcoin RSGP $19,766 $11.44 1,727 LowVol -2.47% 9.65% 43.64%
1005 DIX Dix Asset DIX $19,399 $1.9e-07 100,000,000,000 LowVol -21.79% -57.09% -20.82%
1006 SLFI Selfiecoin SLFI $18,185 $0.000169 107,829,281 LowVol 2.45% 45.10%
1007 P7C P7Coin P7C $17,615 $0.000500 35,220,238 LowVol 1.20% 42.81%
1008 JOBS JobsCoin JOBS $17,597 $0.000166 106,019,270 LowVol 0.75% -48.14%
1009 GBT GameBet Coin GBT $17,569 $0.000826 21,262,780 LowVol -2.49% -59.76%
1010 BIOB BioBar BIOB $16,687 $0.018839 885,756 LowVol -2.50% 6.88% -9.45%
1011 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 4.10%
1012 ARGUS Argus ARGUS $15,477 $0.013478 1,148,324 LowVol -2.03% 8.69% 46.44%
1013 SOCC SocialCoin SOCC $15,104 $0.010907 1,384,879 LowVol -2.49% 0.31% 22.72%
1014 ELS Elysium ELS $13,899 $0.003470 4,005,012 LowVol -2.47% -27.36% -14.24%
1015 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $13,731 $0.001015 13,532,750 LowVol -1.33% -21.84% -37.86%
1016 DAS DAS DAS $12,799 $0.004694 2,726,468 LowVol -1.35%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $11,364 $0.003382 3,360,417 LowVol 0.19% 44.23% 22.09%
1018 MILO MiloCoin MILO $10,698 $0.000992 10,789,954 LowVol -2.47% -62.85%
1019 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol 19.11%
1020 TSTR Tristar Coin TSTR $9,970 $0.001983 5,027,857 LowVol 17.02% 9.43% -59.55%
1021 CONX Concoin CONX $9,962 $0.013385 744,266 LowVol -2.47% 11.92% 86.36%
1022 TRADE Tradecoin TRADE $9,155 $0.001157 7,914,229 LowVol -2.48% -12.23% -9.67%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,164 $0.033819 211,827 LowVol 0.00% 31.54%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,806 LowVol
1026 MRNG MorningStar MRNG $5,404 $0.000165 32,702,506 LowVol -3.30% -12.75% -19.75%
1027 NANOX Project-X NANOX $5,173 $66101.10 0.078264 LowVol -2.48% 100.62% 12.20%
1028 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,554 $0.003305 1,377,917 LowVol -2.49% 0.31% 97.76%
1029 MGM Magnum MGM $3,948 $0.000997 3,960,151 LowVol 0.87% -76.17%
1030 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -10.85%
1031 ULA Ulatech ULA $3,298 $0.016526 199,586 LowVol -2.50% -70.50% 25.17%
1032 XNG Enigma XNG $3,088 $0.185745 16,627 LowVol -2.47% -5.72% 32.80%
1033 DGCS Digital Credits DGCS $3,004 $0.000516 5,826,388 LowVol 4.33% 121.81%
1034 TOKEN SwapToken TOKEN $1,739 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -2.59% -3.29% -36.47%
1035 SOJ Sojourn SOJ $1,412 $0.002909 485,214 LowVol -2.52% 67.86% -43.36%
1036 EBT Ebittree Coin EBT $1,273 $0.001007 1,264,511 LowVol -2.49% -32.48% -66.62%
1037 ABN Abncoin ABN $607 $0.008967 67,700 LowVol -2.47% -46.11% -34.67%
1038 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1039 DMB Digital Money… DMB $474 $0.001125 421,300 LowVol -2.81% -2.22% -3.19%
1040 ENV Environ ENV $329 $0.000002 132,717,518 LowVol 1.55% 63.14% 80.62%
1041 CALC CaliphCoin CALC $130 $0.001487 87,140 LowVol -2.48% 23.62% 103.35%
1042 FDC Future Digita… FDC $37 $0.000013 2,753,201 LowVol -2.76% 398.84%
1043 FAL Falcoin FAL $33 $0.000165 196,766 LowVol -2.47% 42.17%
1044 APW AppleCoin APW $14 $0.000165 82,868 LowVol -2.49% 0.31% 41.55%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $4.25 $28,430,800 -0.01% 7.67% 43.75%
1046 CMT CyberMiles CMT $0.196797 $8,861,720 -5.77% -11.70%
1047 BCD Bitcoin Diamo… BCD $34.92 $7,512,930 -5.26% -8.25% -25.55%
1048 ITC IoT Chain ITC $0.850796 $5,017,720 -3.60% -2.04%
1049 ERO Eroscoin ERO $0.176462 $4,573,770 4.17% 7.33%
1050 AI POLY AI AI $19.84 $3,662,560 -4.98% -0.57% 25.81%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $3.02 $3,274,100 -4.84% -15.75% 14.46%
1052 FRGC Fargocoin FRGC $10.76 $2,651,950 -1.69% 3.18% 4.30%
1053 ETN Electroneum ETN $0.103071 $2,637,150 -1.35% -9.87% 3.01%
1054 NULS Nuls NULS $0.829715 $1,987,200 -4.28% 2.34% -0.98%
1055 REC Regalcoin REC $27.71 $1,893,880 -2.67% -1.44% -41.56%
1056 GRX GOLD Reward T… GRX $3.93 $1,874,010 1.24% -17.74% -27.90%
1057 FRST FirstCoin FRST $17.32 $1,674,500 -2.22% 5.19% 7.23%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.35 $1,236,270 -2.22% -8.70% -19.98%
1059 TSL Energo TSL $0.030534 $745,547 -1.09% -0.09% -1.04%
1060 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.92 $708,193 -2.68% 9.41% 46.26%
1061 STC Santa Coin STC $0.689107 $649,860 7.52% 0.09%
1062 B2X SegWit2x [Fut… B2X $194.25 $616,779 -4.81% -3.98% -11.76%
1063 BTE BitSerial BTE $6.28 $502,797 -2.43% -6.24% -23.39%
1064 BSR BitSoar BSR $0.257465 $500,719 -4.13% 32.87% 29.69%
1065 RYZ ANRYZE RYZ $0.018204 $485,140 -5.59% -8.30% -5.66%
1066 XIN Infinity Econ… XIN $0.022970 $462,656 -2.49% -20.13% -17.04%
1067 THS TechShares THS $0.914219 $360,090 -3.14% -1.40% 12.69%
1068 UGT UG Token UGT $0.472321 $340,667 -5.62% 9.74% 6.52%
1069 WC WINCOIN WC $0.677619 $292,454 -3.88% -1.36% -42.33%
1070 LLT LLToken LLT $0.344512 $265,167 -1.58% 1.67% -37.41%
1071 BOT Bodhi BOT $0.417120 $259,313 -1.37% 0.71% -5.96%
1072 XCPO Copico XCPO $0.023774 $228,486 -5.66% 10.88% -1.36%
1073 BT2 BT2 [CST] BT2 $94.50 $183,230 -23.82% 23.24% -49.35%
1074 XID Sphre AIR XID $0.184780 $167,884 -0.65% 4.67% 0.70%
1075 SBC StrikeBitClub SBC $1.14 $163,675 0.63% -30.01%
1076 VIU Viuly VIU $0.032307 $160,339 -8.06% 197.25% 280.41%
1077 QBT Qbao QBT $0.242907 $117,689 0.10% 9.34% -3.19%
1078 CAPP Cappasity CAPP $0.017332 $112,182 -3.24% -9.31%
1079 GBG Golos Gold GBG $0.154796 $97,041 -4.08% -4.12% 10.02%
1080 ADK Aidos Kuneen ADK $46.44 $90,087 -1.21% 0.31% 72.19%
1081 INF InfChain INF $0.012559 $87,874 -3.02% 0.98% -8.97%
1082 ICX ICON ICX $2.00 $79,532 -2.61% 15.78% 45.40%
1083 MKR Maker MKR $484.64 $73,205 0.69% 10.66% 22.84%
1084 BTCM BTCMoon BTCM $0.033144 $67,607 0.27% -17.50% -52.40%
1085 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.077009 $67,579 6.09% -0.09% -11.90%
1086 DSR Desire DSR $0.407003 $63,462 -4.07% 5.82% 55.41%
1087 BTU Bitcoin Unlim… BTU $83.18 $63,225 0.13% -4.02% -30.58%
1088 PCOIN Pioneer Coin PCOIN $0.826268 $53,527 -14.78%
1089 VASH VPNCoin VASH $0.006280 $48,643 -1.19% -20.72% -1.41%
1090 BT1 BT1 [CST] BT1 $17103.00 $47,789 -3.87% 6.32% 48.40%
1091 TER TerraNova TER $20.15 $37,481 -2.34% -3.30% 950.45%
1092 MSD MSD MSD $0.008598 $35,625 -7.67% -9.42% -30.30%
1093 SNOV Snovio SNOV $0.004313 $32,546 -8.55% -15.46%
1094 SEND Social Send SEND $0.071224 $29,718 7.24% -8.18%
1095 EVR Everus EVR $1.48 $26,477 6.24% 16.94% -14.26%
1096 TOK Tokugawa TOK $0.496091 $23,625 -1.16%
1097 BCDN BlockCDN BCDN $0.091133 $23,094 -0.63% 6.13%
1098 COR CORION COR $0.661239 $22,819 -2.49% -26.67% -18.95%
1099 B3 B3Coin B3 $0.000105 $22,560 10.19% 10.70% 129.55%
1100 WISH MyWish WISH $0.180392 $22,313 4.55% 19.22% 49.31%
1101 KBR Kubera Coin KBR $0.163601 $20,157 -6.28%
1102 CMP Compcoin CMP $10.36 $19,671 -2.59% 0.23%
1103 XID International… XID $0.008593 $19,501 -2.49% 0.37% 11.27%
1104 FRD Farad FRD $0.116788 $19,199 4.77% 27.04% -1.99%
1105 FOR FORCE FOR $0.011637 $18,312 -4.35% 0.31% -14.61%
1106 STU bitJob STU $0.045008 $13,567 12.00% 35.79% 48.97%
1107 AKY Akuya Coin AKY $0.116008 $13,555 -8.10% 0.48% -25.59%
1108 WILD Wild Crypto WILD $0.150659 $11,793 -0.39% 16.45% -9.55%
1109 NUKO Nekonium NUKO $0.074860 $11,388 -2.28% -11.79%
1110 DAY Chronologic DAY $3.63 $11,143 0.11% -24.48% -41.33%
1111 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.047410 $9,610 0.69% 0.25% -17.74%
1112 MCR Macro MCR $1.62 $9,529 -2.47% 1.37% 9.74%
1113 EFYT Ergo EFYT $18.52 $9,231 8.80% 32.02% 56.29%
1114 GLS GlassCoin GLS $0.908894 $8,593 -2.47% 35.82% -53.21%
1115 PLX PlexCoin PLX $0.027303 $8,280 21.87% -17.24% -56.36%
1116 MGC GulfCoin MGC $0.003966 $8,164 -2.46% 31.33% 49.61%
1117 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $7,415 4.36% 26.03% -6.12%
1118 DGPT DigiPulse DGPT $0.969152 $7,188 -1.13% -13.32% -17.46%
1119 DEUS DeusCoin DEUS $0.294482 $6,915 -2.47% 0.31% -19.04%
1120 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000071 $6,900 1.12% -87.29% -90.87%
1121 BPL Blockpool BPL $0.171615 $6,486 -2.20% -12.32% 15.30%
1122 FLASH Flash FLASH $0.005452 $6,102 -2.47% -12.89% 6.59%
1123 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.009955 $6,051 18.86% 112.45% -35.93%
1124 SKR Sakuracoin SKR $0.008273 $5,783 0.05% -11.06% 646.05%
1125 TCOIN T-coin TCOIN $0.000165 $5,755 -2.47% -30.18% -13.45%
1126 SUR Suretly SUR $2.72 $5,405 4.00% 8.53% -20.14%
1127 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005902 $5,343 1.12% -3.97% 38.31%
1128 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.287506 $4,605 8.75% 34.78% -34.66%
1129 LTG LiteCoin Gold LTG $0.004008 $4,214 1.38% 5.83% 40.60%
1130 ACC AdCoin ACC $0.111602 $4,164 -2.39% 7.70% 49.34%
1131 PNX Phantomx PNX $0.013172 $4,154 -2.47% -15.84% -34.66%
1132 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002354 $4,052 -7.34% -21.83% -11.76%
1133 SND Sand Coin SND $0.947431 $3,969 56.43% 50.33% 54.94%
1134 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.128402 $3,477 -2.50% 0.31% 29.92%
1135 TOP TopCoin TOP $0.000513 $3,282 -2.46% 3.72% 19.43%
1136 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.008980 $3,266 -2.48% 11.21% 128.26%
1137 BAT BatCoin BAT $0.000009 $3,259 0.88% 101.28% 311.02%
1138 MCI Musiconomi MCI $0.043759 $3,159 0.25% 73.71% 23.12%
1139 MINEX Minex MINEX $0.016830 $2,950 -2.41% -4.48% 9.23%
1140 XRY Royalties XRY $0.000158 $2,838 -2.52% 0.86% -0.55%
1141 TIE TIES Network TIE $0.100615 $2,513 1.12% 0.46% 58.23%
1142 OX OX Fina OX $0.000181 $2,401 -0.64% -15.11% 27.58%
1143 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.76 $2,359 -2.47% 0.31% 16.99%
1144 CASH Cash Poker Pro CASH $0.067949 $2,299 1.12% 12.57% 68.27%
1145 HYTV Hyper TV HYTV $0.003424 $2,278 0.69% -11.51% -7.33%
1146 BON Bonpay BON $1.44 $2,264 -1.79% 5.80%
1147 ABC Alphabit ABC $25.79 $2,202 -2.44% 3.07% 38.82%
1148 ONG onG.social ONG $0.233364 $2,119 0.69% 33.07% 31.88%
1149 GAY GAY Money GAY $0.017398 $2,107 -2.38% 14.13% 54.97%
1150 ACES Aces ACES $0.000331 $2,091 94.88% 100.62% 151.63%
1151 SISA SISA SISA $0.013274 $2,060 -10.23% 10.38% -17.33%
1152 ZBC Zilbercoin ZBC $0.030069 $2,022 -0.39% -1.25% -18.74%
1153 PRES President Trump PRES $0.001072 $2,018 -8.63% 28.17% -66.17%
1154 MOTO Motocoin MOTO $0.013993 $1,898 1.10% -23.19% 273.36%
1155 MGC MergeCoin MGC $0.011898 $1,887 -2.47% -6.21% -21.58%
1156 GARY President Joh… GARY $0.227224 $1,873 -2.49% 0.31% 17.31%
1157 MEN PeopleCoin MEN $0.000165 $1,841 -2.49% 0.31%
1158 VULC Vulcano VULC $0.003707 $1,713 -20.85% -47.29% -56.47%
1159 ACN Avoncoin ACN $0.000496 $1,701 -2.49% -36.99% 9.65%
1160 XOT Internet of T… XOT $2311.89 $1,478 -2.49% 0.31% 5.24%
1161 WIC Wi Coin WIC $0.002974 $1,441 16.41% 7.39% 7.90%
1162 BLX Blockchain Index BLX $3.59 $1,187 0.69% 12.58% 20.48%
1163 BOS BOScoin BOS $1.36 $1,179 -2.48% -10.15% 8.01%
1164 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006483 $1,132 -2.49% 57.52% 71.26%
1165 LKC LinkedCoin LKC $0.000496 $1,122 192.51% 50.48% 114.16%
1166 APC AlpaCoin APC $0.030118 $1,088 -2.45% 0.30% 17.25%
1167 ETT EncryptoTel [… ETT $0.098856 $1,087 -2.50% -11.72% -21.56%
1168 BTBc Bitbase BTBc $0.004297 $1,032 -2.49% 0.31% -47.40%
1169 RCN Rcoin RCN $0.000165 $1,006 -2.49% 0.31% 42.18%
1170 ANI Animecoin ANI $0.000331 $915 -2.47% 0.37% 83.07%
1171 TRIA Triaconta TRIA $10.53 $882 0.69% 15.71% 12.36%
1172 AIB Advanced Inte… AIB $0.013760 $874 -2.15% -7.28% 211.54%
1173 HNC Huncoin HNC $0.001983 $859 -2.47% -20.80% 31.63%
1174 DMC DynamicCoin DMC $0.001977 $824 -0.87% -12.38% -47.77%
1175 COUPE Coupecoin COUPE $0.000058 $782 -3.91% -55.09% -15.59%
1176 DFS DFSCoin DFS $0.005599 $782 -1.96% 1.21% -26.66%
1177 PEC Peacecoin PEC $0.057839 $777 -5.14% -16.41% -12.88%
1178 HAT Hawala.Today HAT $0.365580 $772 2.03% 33.84% 85.00%
1179 EVC EventChain EVC $0.155611 $762 0.69% 15.87% 42.66%
1180 FAP FAPcoin FAP $0.004462 $732 -2.47% -59.64% -31.45%
1181 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002346 $687 36.05% -14.26% 13.73%
1182 PLC PlusCoin PLC $0.000922 $640 0.69% 6.04% 63.66%
1183 UR UR UR $0.001187 $592 -2.31% 3.18% 70.52%
1184 BSN Bastonet BSN $0.000661 $590 -2.49% -19.75% -5.22%
1185 EAG EA Coin EAG $4.46 $577 -2.47% 0.31% 66.77%
1186 DUB Dubstep DUB $0.002644 $565 -2.49% -19.70% 13.58%
1187 SAK Sharkcoin SAK $0.002126 $553 -1.84% 7.75% -6.10%
1188 LDCN LandCoin LDCN $0.001576 $553 -2.47% 17.78% -60.42%
1189 REGA Regacoin REGA $0.000661 $547 -2.47% -46.50% -67.57%
1190 RHFC RHFCoin RHFC $0.000992 $516 -2.50% 0.31% -5.22%
1191 EXRN EXRNchain EXRN $0.000002 $506 0.69% 73.57% 13.49%
1192 BUB Bubble BUB $0.021813 LowVol -2.47% 8.71% 3.37%
1193 EGOLD eGold EGOLD $0.013780 LowVol 0.69% -23.76% 96.58%
1194 EBIT eBIT EBIT $0.002611 LowVol -8.19% -31.79% 40.62%
1195 EDOGE EtherDoge EDOGE $5.3e-07 LowVol 1.12% -61.43% 13.49%
1196 MAVRO Mavro MAVRO $0.045114 LowVol 34.48% 0.68% 123.30%
1197 FRN Francs FRN $0.031621 LowVol 14.85% 1.52% 40.72%
1198 WA WA Space WA $0.026441 LowVol -2.48% 0.31% 49.14%
1199 IQT iQuant IQT $0.174832 LowVol -2.59% 2.19% -5.05%
1200 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol -2.83% 36.54% 51.49%
1201 NAMO NamoCoin NAMO $0.000246 LowVol 2.10% 14.82% 109.15%
1202 SKC Skeincoin SKC $0.030737 LowVol -2.48% 27.79% 120.19%
1203 HDLB HODL Bucks HDLB $0.066101 LowVol -2.47% 44.97%
1204 DASHS Dashs DASHS $0.054203 LowVol 8.05% -3.23% -24.67%
1205 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.088741 LowVol -2.47% -12.09% 14.68%
1206 HIGH High Gain HIGH $0.000331 LowVol -2.49% -33.13% -43.48%
1207 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000492 LowVol -2.41% 3.07%
1208 IBTC iBTC IBTC $0.011800 LowVol 1.12% 3.68% 167.46%
1209 FUDD DimonCoin FUDD $0.000790 LowVol 0.69% -13.30% -43.25%
1210 MARX MarxCoin MARX $0.001861 LowVol 11.19% 11.98% 81.34%
1211 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000496 LowVol -2.48% 50.46% -28.74%
1212 XQN Quotient XQN $0.007602 LowVol -2.49% 31.83% 23.63%
1213 CYDER Cyder CYDER $0.000331 LowVol -2.49% 0.31% 42.17%
1214 EGG EggCoin EGG $0.041313 LowVol -2.48% -33.66% -6.13%
1215 TELL Tellurion TELL $0.000239 LowVol -8.94% 12.92% -30.97%
1216 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.013220 LowVol -2.47% 21.89% -24.06%
1217 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.006610 LowVol -1.67% 67.18% 58.93%
1218 INDIA India Coin INDIA $0.000331 LowVol -2.47% 38.89% 42.17%
1219 IRL IrishCoin IRL $0.004792 LowVol -2.49% 92.20%
1220 QBT Cubits QBT $0.003963 LowVol -2.49% -2.00% -1.48%
1221 XAU Xaucoin XAU $0.043792 LowVol -2.49% 44.91%
1222 KASHH KashhCoin KASHH $0.000165 LowVol -2.48% 0.31% 46.51%
1223 EUSD eUSD EUSD $0.000236 LowVol 1.12% -9.05% -49.54%
1224 YES Yescoin YES $0.000165 LowVol -2.48% 0.27% 42.73%
1225 GRN Granite GRN $0.017186 LowVol -1.93% 4.32% -18.55%
1226 EDRC EDRCoin EDRC $0.067792 LowVol -1.64% 9.53% 37.39%
1227 FFC FireFlyCoin FFC $0.000165 LowVol -2.48% 0.31% 42.17%
1228 GMX GoldMaxCoin GMX $0.010093 LowVol -2.48% 49.15% 692.16%
1229 ELC Elacoin ELC $0.091251 LowVol -16.81% -20.69% 4.68%
1230 ZSE ZSEcoin ZSE $0.021108 LowVol -1.96% 7.67% 97.62%
1231 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000496 LowVol -2.49% 8.54%
1232 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000331 LowVol -2.48% 0.31% -5.22%
1233 BEST BestChain BEST $0.002329 LowVol -0.98% 55.49% 88.80%
1234 LEPEN LePen LEPEN $0.000152 LowVol -1.55% -6.62% 96.52%
1235 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002314 LowVol -2.47% -10.39% 36.86%
1236 TEAM TeamUp TEAM $0.000496 LowVol -2.49% 50.56% 97.53%
1237 STARS StarCash Network STARS $0.110255 LowVol -2.49% -50.88% -43.41%
1238 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000119 LowVol 0.69% -34.75% -27.04%
1239 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000992 LowVol -2.50% 20.45% 42.19%
1240 HCC Happy Creator… HCC $0.000826 LowVol 21.88% 25.43% 42.24%
1241 BXC Bitcedi BXC $0.003636 LowVol -2.49% 13.35% -0.92%
1242 DBG Digital Bulli… DBG $0.007436 LowVol -2.49% -9.66% 10.12%
1243 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001327 LowVol -3.61% -13.90% 14.20%
1244 9COIN 9COIN 9COIN $0.003636 LowVol -2.47% 0.31% 21.15%
1245 IPY Infinity Pay IPY $0.002397 LowVol 1.12% 15.72% 38.22%
1246 VOYA Voyacoin VOYA $3.28 LowVol -2.49% -15.73%
1247 YEL Yellow Token YEL $0.006058 LowVol 0.69% 14.72% -52.11%
1248 SWP Swapcoin SWP $0.073756 LowVol 0.69% 15.73% -12.92%
1249 CYC Cycling Coin CYC $0.001487 LowVol -2.48% 8.22%
1250 BITOK Bitok BITOK $0.000086 LowVol -3.01% -47.58% -25.70%
1251 BGR Bongger BGR $0.000253 LowVol -0.25% 47.31%
1252 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005187 LowVol -2.47% -7.39% 18.51%
1253 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003305 LowVol -2.49% 0.39% 103.11%
1254 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.061636 LowVol 0.03% 6.12% 49.15%
1255 AV AvatarCoin AV $0.054368 LowVol -2.49% -10.51% 25.42%
1256 IFC Infinitecoin IFC $0.000027 LowVol -0.15% 49.21% 120.55%
1257 DON Donationcoin DON $0.000765 LowVol -2.51% 16.14% 32.37%
1258 MAGN Magnetcoin MAGN $0.900779 LowVol -2.48% 33.68% 34.14%
1259 AXIOM Axiom AXIOM $0.024292 LowVol -2.47% 0.37% 36.60%
1260 CME Cashme CME $0.000165 LowVol -2.48% 0.31% 42.35%
1261 PSY Psilocybin PSY $0.027928 LowVol -2.49% 32.02%
1262 BIT First Bitcoin BIT $0.010411 LowVol -2.48% -7.07% -17.06%
1263 QORA Qora QORA $0.231355 LowVol -2.49% 0.37% 3.62%
1264 10MT 10M Token 10MT $0.002573 LowVol 1.12% 15.65% 245.43%
1265 NTC Natcoin NTC $0.082627 LowVol -2.49% -49.43% -42.27%
1266 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000165 LowVol -2.48% 0.31% 30.20%
1267 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.010741 LowVol -2.47% 76.22% 129.56%
1268 ASN Aseancoin ASN $0.006610 LowVol -2.49% -2.14% -62.62%
1269 WINK Wink WINK $0.000331 LowVol -2.49% 0.31%
1270 CLINT Clinton CLINT $0.013220 LowVol -2.49% 7.07%
1271 SHA SHACoin SHA $0.001157 LowVol -2.47% 65.87%
1272 SFE SafeCoin SFE $0.000165 LowVol -2.49% 0.24% 42.17%
1273 MONETA Moneta MONETA $0.000496 LowVol -2.49% -24.77% 15.41%
1274 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004297 LowVol -2.49% 37.28% 42.06%
1275 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.369342 LowVol -2.49% -27.45%
1276 QBC Quebecoin QBC $0.002644 LowVol -2.47% 0.31% 33.81%
1277 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000165 LowVol -2.49% 0.31% -28.91%
1278 PRN Protean PRN $0.000084 LowVol -4.05% -45.97% -12.67%
1279 PRIMU Primulon PRIMU $0.000165 LowVol -38.31% -46.21% -23.67%
1280 GBRC Global Busine… GBRC $0.000165 LowVol -2.47% 0.31%
1281 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003801 LowVol -2.47% -0.91%
1282 OMC Omicron OMC $0.175003 LowVol -2.47% 32.84%
1283 GAIN UGAIN GAIN $0.000826 LowVol -64.18% -45.32%
1284 LTH LAthaan LTH $0.001157 LowVol -2.47% 40.43% 99.85%
1285 DISK DarkLisk DISK $0.000992 LowVol -2.48% -24.77% -0.04%
1286 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -2.58% -13.94% -98.19%
1287 X2 X2 X2 $0.000165 LowVol -2.48% 0.31% 42.17%
1288 NBE BitCentavo NBE $0.000002 LowVol -0.23%
1289 FUTC FutCoin FUTC $0.003305 LowVol -2.49% 0.37% 71.53%
1290 TCR TheCreed TCR $0.000661 LowVol -2.49% 0.37% 156.87%
1291 BET BetaCoin BET $0.001818 LowVol -2.50% 1.32%
1292 MBL MobileCash MBL $0.000661 LowVol -2.49% 0.31%
1293 ANTX Antimatter ANTX $0.000126 LowVol -3.34%
1294 OPES Opescoin OPES $0.001983 LowVol -2.49% -18.75%
1295 STEX STEX STEX $1.22 LowVol -2.65% -8.06% 41.44%
1296 CBD CBD Crystals CBD $0.002809 LowVol -2.47% -5.25% 72.00%
1297 PRM PrismChain PRM $0.001983 LowVol -2.48% 9.43% 34.02%
1298 XDE2 XDE II XDE2 $4.29 LowVol -2.48% 2.23% 157.51%
1299 FBL Faceblock FBL $0.001872 LowVol 0.69% 13.47%
1300 PDG PinkDog PDG $0.000331 LowVol -2.48% 184.35%
1301 PCN PeepCoin PCN $0.000165 LowVol -2.49% 0.31% 42.17%
1302 NBIT netBit NBIT $0.024292 LowVol -2.47% -69.28% -63.14%
1303 GML GameLeagueCoin GML $0.014542 LowVol -2.47%
1304 TURBO TurboCoin TURBO $0.000165 LowVol -2.47% 0.31%
1305 TRICK TrickyCoin TRICK $0.015038 LowVol -2.49% -29.24% 34.77%
1306 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002975 LowVol -2.49% 11.73%
1307 WOW Wowcoin WOW $0.000116 LowVol -2.59% -13.50% -0.25%
1308 VGC VegasCoin VGC $0.000094 LowVol -2.59% -42.74%
1309 KARMA Karmacoin KARMA $0.000173 LowVol 5.26% 49.20%
1310 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 117.97%
1311 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 0.61% 8.02%
1312 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1313 CC CyberCoin CC $0.000169 LowVol 2.50% 45.29%
1314 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 88.25%
1315 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1316 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -6.42%
1317 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1318 OP Operand OP $0.000979 LowVol 5.32%
1319 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol
1320 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1321 POKE PokeCoin POKE $0.000171 LowVol 4.05% -26.26%
1322 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol -3.45%
1323 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 16.59%
1324 SPORT SportsCoin SPORT $0.001491 LowVol 0.58%
1325 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol -0.27% 41.35%
1326 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol
1327 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol
1328 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -1.91%
1329 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1330 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.128276 LowVol 0.21%
1331 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 22.58%
1332 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -78.55%
1333 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 0.93%
1334 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol -0.26% 0.81%
1335 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 68.05%
1336 XTD XTD Coin XTD $0.000167 LowVol 1.20%
1337 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1338 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1339 XYLO XYLO XYLO $0.880311 LowVol 0.63%
1340 UNC UNCoin UNC $0.000149 28.05%
1341 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1342 FC Facecoin FC $0.003480 -6.28%
1343 SIC Swisscoin SIC $0.000123 5.02%

Quay lại phần 1

Phản hồi