Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10h ngày 12/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 10h ngày 12/12/2017 (GMT +7) của 1343 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10h ngày 12/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16996.80 trên tổng giá trị $284,448,450,682

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $539.13 trên tổng giá trị $51,909,616,672

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1449.60 trên tổng giá trị $24,426,376,080

    + Đồng LTC Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $238.12 trên tổng giá trị $12,921,088,956

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.25 trên tổng giá trị $11,825,928,519

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng TAG TagCoin (TAG) đang có giá hiện tại $0.142359 trên tổng giá trị $849,194 đã biến động tăng 104.82% trong 1h qua

    + Đồng NYAN Nyancoin (NYAN) đang có giá hiện tại $0.002550 trên tổng giá trị $813,324 đã biến động tăng 64.36% trong 1h qua

    + Đồng ADL Adelphoi (ADL) đang có giá hiện tại $0.112733 trên tổng giá trị $2,646,094 đã biến động tăng 56.39% trong 1h qua

    + Đồng OFF Cthulhu Offer… (OFF) đang có giá hiện tại $0.022567 trên tổng giá trị $59,178 đã biến động tăng 47.67% trong 1h qua

    + Đồng MAC Machinecoin (MAC) đang có giá hiện tại $0.058135 trên tổng giá trị $1,176,776 đã biến động tăng 44.42% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.067603 trên tổng giá trị $412,906 đã biến động tăng 475.68% trong 24h qua

    + Đồng FDC Future Digita… (FDC) đang có giá hiện tại $0.000014 trên tổng giá trị $38 đã biến động tăng 407.24% trong 24h qua

    + Đồng SPRTS Sprouts (SPRTS) đang có giá hiện tại $6.3e-07 trên tổng giá trị $898,069 đã biến động tăng 330.46% trong 24h qua

    + Đồng COXST CoExistCoin (COXST) đang có giá hiện tại $0.003467 trên tổng giá trị $93,963 đã biến động tăng 324.11% trong 24h qua

    + Đồng MEME Memetic / Pep… (MEME) đang có giá hiện tại $1.53 trên tổng giá trị $28,212,064 đã biến động tăng 313.86% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $20.63 trên tổng giá trị đã biến động tăng 977.97% trong 7 ngày qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000132 trên tổng giá trị $58,553,153 đã biến động tăng 748.89% trong 7 ngày qua

    + Đồng GMX GoldMaxCoin (GMX) đang có giá hiện tại $0.010354 trên tổng giá trị đã biến động tăng 713.04% trong 7 ngày qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.005008 trên tổng giá trị $7,886,855 đã biến động tăng 670.00% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.008316 trên tổng giá trị đã biến động tăng 635.98% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 10h ngày 12/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 TEK TEKcoin TEK $202,225 $0.000143 1,414,054,562 $911 0.81% 9.60% 23.03%
702 ISL IslaCoin ISL $201,951 $0.133415 1,513,704 $543 -0.17%
703 SRC SecureCoin SRC $195,644 $0.023722 8,247,486 $2,436 4.50% 21.55% 71.76%
704 DRXNE DROXNE DRXNE $194,831 $0.003074 63,383,948 $1,835 0.18% -0.74% 41.91%
705 COAL BitCoal COAL $192,348 $0.042744 4,500,000 $3,721 0.69% 17.64% 74.46%
706 USDE USDe USDE $192,279 $0.000170 1,134,236,104 $1,174 -0.26% -42.67% 4.29%
707 ECO EcoCoin ECO $188,627 $0.163927 1,150,679 $12,512 -0.63% -8.32% -39.64%
708 ICE iDice ICE $183,645 $0.116896 1,571,013 $564 2.34% -47.58% 48.97%
709 CACH CacheCoin CACH $179,212 $0.042719 4,195,132 $1,109 -0.17% 16.62% 48.51%
710 BTPL Bitcoin Planet BTPL $175,008 $0.031103 5,626,673 $821 -0.48% -10.85% 66.19%
711 CJ Cryptojacks CJ $171,469 $0.000422 406,568,581 $754 -0.26% 4.42% 11.37%
712 SOIL SOILcoin SOIL $163,733 $0.028715 5,702,048 $5,103 -1.11% 93.31% 141.60%
713 ARG Argentum ARG $161,309 $0.018749 8,603,797 $873 4.87% 38.84% 34.64%
714 SCORE Scorecoin SCORE $160,020 $0.005273 30,346,591 $2,587 -13.50% -6.25% 28.81%
715 PIE PIECoin PIE $154,654 $0.011528 13,415,989 $1,152 -0.23% 49.77% 86.93%
716 EAGLE EagleCoin EAGLE $153,619 $0.073382 2,093,421 $11,509 4.11% 15.30% 1.07%
717 XCXT CoinonatX XCXT $150,151 $0.009256 16,221,912 $940 13.12% 18.96% 13.72%
718 ACP AnarchistsPrime ACP $144,671 $0.032918 4,394,874 $933 -0.17% 4.10% 50.46%
719 REE ReeCoin REE $144,406 $0.000056 2,560,000,000 $1,066 1.22% 33.88% 28.23%
720 MNM Mineum MNM $144,046 $0.015265 9,436,367 $993 -0.22% -34.48% -25.95%
721 KAYI Kayicoin KAYI $143,683 $0.000505 284,253,591 $1,456 -0.80% -35.53% -6.51%
722 RPC RonPaulCoin RPC $143,124 $0.159173 899,174 $611 -0.29% 25.52% 122.26%
723 TAJ TajCoin TAJ $141,644 $0.017537 8,076,755 $2,451 2.84% 6.39% 63.43%
724 UNITS GameUnits UNITS $139,832 $0.040263 3,472,983 $1,473 -0.53% -1.82% 42.56%
725 CRDNC Credence Coin CRDNC $138,777 $0.040495 3,427,006 $864,277 -0.68% -3.34% -98.95%
726 BIP BipCoin BIP $137,831 $0.084701 1,627,261 $931 -0.05% 7.82% 83.01%
727 FUNC FUNCoin FUNC $137,043 $0.023432 5,848,581 $1,887 -42.25% -40.30% -0.87%
728 MAR Marijuanacoin MAR $129,919 $0.084913 1,530,017 $709 1.70% 17.47% -32.55%
729 300 300 Token 300 $127,142 $423.81 300 $2,064 -0.23% 33.48% 159.26%
730 XCO X-Coin XCO $127,143 $0.010266 12,384,976 $2,670 -0.18% 29.76% 19.24%
731 VUC Virta Unique … VUC $125,160 $0.002034 61,528,650 $2,640 14.13% 6.76% 44.81%
732 AERM Aerium AERM $122,371 $0.167772 729,386 $6,625 17.25% -7.06% -65.81%
733 HONEY Honey HONEY $121,158 $0.352219 343,986 $4,420 1.07% -42.46% -24.81%
734 GLT GlobalToken GLT $119,661 $0.004518 26,484,200 $1,280 7.16% -6.97% 114.44%
735 BITEUR bitEUR BITEUR $118,856 $1.23 96,935 $3,899 0.78% -3.59% -2.70%
736 MST MustangCoin MST $106,524 $0.168993 630,343 $698 6.82% -8.97% 23.27%
737 QCN QuazarCoin QCN $102,475 $0.016952 6,044,911 $669 -50.12% -23.90% -32.11%
738 PRC PRCoin PRC $102,380 $0.006442 15,892,800 $28,282 -0.26% 3.58% -36.40%
739 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $98,499 $0.012266 8,030,000 $1,624 -0.20% 16.12% -20.41%
740 CPN CompuCoin CPN $96,476 $0.004918 19,615,019 $1,058 -3.92% 34.91% 41.01%
741 XBTS Beatcoin XBTS $94,539 $0.062005 1,524,686 $712 23.60% 79.52% 137.97%
742 CMT Comet CMT $93,343 $0.106943 872,830 $3,218 -26.38% -22.28% 23.82%
743 GPL Gold Pressed … GPL $85,634 $0.333821 256,527 $549 -1.01% 6.40% 9.38%
744 ITZ Interzone ITZ $79,963 $0.041722 1,916,568 $1,566 -0.17% 59.33% 138.07%
745 LUNA Luna Coin LUNA $75,237 $0.045325 1,659,938 $1,292 0.26% 73.48% 140.17%
746 KRONE Kronecoin KRONE $72,449 $0.019139 3,785,462 $735 0.41% -4.61% 66.62%
747 OS76 OsmiumCoin OS76 $70,626 $0.078998 894,026 $1,107 -0.26% 22.84% 191.53%
748 SGR Sugar Exchange SGR $70,578 $0.020165 3,500,000 $1,220 1.51% -37.01% -39.99%
749 KURT Kurrent KURT $70,199 $0.007077 9,919,485 $514 -19.45% -4.15% -29.99%
750 ERY Eryllium ERY $64,727 $0.011805 5,483,056 $1,790 -0.35% 26.33% 71.93%
751 EOT EOT Token EOT $60,347 $0.007305 8,260,903 $3,224 -15.47% -34.07% -39.79%
752 XCS CybCSec XCS $60,185 $0.005086 11,834,082 $33,502 40.33% 55.37% 53.90%
753 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $59,712 $0.067808 880,602 $41,367 -2.52% -17.23% 156.44%
754 VPRC VapersCoin VPRC $51,540 $0.000066 780,124,964 $1,531 4.68% 130.94% 2.96%
755 EGO EGO EGO $50,857 $0.000848 60,000,001 $835 -0.23% -13.68% 8.05%
756 GBC GBCGoldCoin GBC $47,694 $0.004198 11,361,817 $523 0.00% 172.76% 303.63%
757 ICON Iconic ICON $45,430 $0.076624 592,894 $801 -10.49% -10.39% 18.20%
758 VTA Virtacoin VTA $40,554 $0.000008 5,201,310,113 $2,696 -43.32% 191.39%
759 NTWK Network Token NTWK $36,752 $0.003149 11,671,310 $598 3.22% 39.07% -20.57%
760 CRTM Corethum CRTM $36,475 $0.014590 2,500,000 $1,514 3.54% 30.14% -17.99%
761 CASH Cashcoin CASH $34,950 $0.000757 46,158,242 $2,457 -0.26% -41.16% -36.94%
762 BRAIN Braincoin BRAIN $34,225 $0.003390 10,094,424 $679 -0.17% -28.50% -41.72%
763 MSCN Master Swiscoin MSCN $33,386 $0.000746 44,740,540 $794 1.28% -8.60% -30.72%
764 SDP SydPak SDP $31,887 $0.199529 159,812 $728 -0.17% 3.58% 45.75%
765 VLTC Vault Coin VLTC $30,479 $0.001004 30,354,410 $1,325 -0.17% 1.73% -19.93%
766 WOMEN WomenCoin WOMEN $29,986 $0.000678 44,220,400 $1,313 -53.27% -62.18% -76.53%
767 LBTC LiteBitcoin LBTC $29,776 $0.009339 3,188,280 $19,875 -2.01% -6.70% -50.08%
768 GSR GeyserCoin GSR $25,693 $0.548238 46,864 $5,754 -3.13% 10.40% 306.64%
769 CREVA CrevaCoin CREVA $24,339 $0.000669 36,390,750 $1,993 -0.17% 26.77% -8.33%
770 XRC Rawcoin XRC $20,328 $0.028839 704,882 $2,676 -0.15% 23.34% 52.76%
771 CTO Crypto CTO $18,728 $0.001526 12,274,767 $1,954 -0.17% 3.58% -82.68%
772 LVPS LevoPlus LVPS $14,622 $0.009663 1,513,256 $3,692 -0.17% -14.47% -12.97%
773 VOLT Bitvolt VOLT $12,810 $0.000848 15,112,554 $812 -0.23% 3.58% 58.92%
774 VRS Veros VRS $8,484 $0.000017 486,609,040 $1,746 -0.14% -69.86% -75.09%
775 HMC HarmonyCoin HMC $6,444 $0.011482 561,235 $6,677 -7.58% -2.77% 4.16%
776 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
777 PGL Prospectors Gold PGL $12,177,794 $0.188803 64,500,000 LowVol 3.40% 127.54% 220.99%
778 ECOB Ecobit ECOB $7,043,867 $0.015849 444,444,444 LowVol -6.35% 13.80% 30.19%
779 YASH YashCoin YASH $5,255,365 $0.525522 10,000,275 LowVol -0.23% -25.26% 1.38%
780 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -2.55%
781 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 21.53%
782 RUSTBITS Rustbits RUSTBITS $3,060,550 $0.086699 35,300,866 LowVol -2.33% 14.11% 2.50%
783 ADL Adelphoi ADL $2,646,094 $0.112733 23,472,224 LowVol 56.39% 56.18% 20.52%
784 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $2,541,778 $0.000111 22,892,304,014 LowVol -0.78% 220.15% 150.80%
785 JNS Janus JNS $2,478,070 $0.107647 23,020,335 LowVol -0.23% 3.58% -14.95%
786 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,119,679 $4.55 465,952 LowVol 0.18% -2.87% -14.66%
787 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,066,214 $0.340572 6,066,894 LowVol -0.17% 3.83% -2.29%
788 NKA IncaKoin NKA $1,905,454 $0.000167 11,411,203,491 LowVol 2.11% 16.03% 48.93%
789 MBI Monster Byte MBI $1,878,208 $0.111647 16,822,736 LowVol 1.05% 24.05% 52.10%
790 HTC HitCoin HTC $1,825,114 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 1.41% 42.93%
791 SHORTY Shorty SHORTY $1,712,190 $0.017122 100,000,000 LowVol -0.23% 0.59% 39.23%
792 RC RussiaCoin RC $1,709,974 $0.204106 8,377,873 LowVol -0.31% -27.71% 25.45%
793 CNO Coin(O) CNO $1,697,823 $0.016144 105,168,053 LowVol -0.17% 3.40% 95.19%
794 STRC StarCredits STRC $1,518,080 $0.337351 4,500,000 LowVol 27.43% 9.81% 66.62%
795 DCY Dinastycoin DCY $1,458,170 $0.001026 1,420,858,063 LowVol 0.21% 4.62% 28.51%
796 BTSR BTSR BTSR $1,227,586 $0.373778 3,284,266 LowVol -0.25% 4.63% 86.19%
797 MAC Machinecoin MAC $1,176,776 $0.058135 20,242,125 LowVol 44.42% 21.14% 31.84%
798 SDC ShadowCash SDC $1,142,926 $0.170710 6,695,133 LowVol -0.26% 15.75%
799 METAL MetalCoin METAL $1,137,598 $0.014788 76,925,527 LowVol 1.63% 52.64%
800 INPAY InPay INPAY $1,112,070 $0.111207 10,000,000 LowVol -0.17% 3.68%
801 GOOD Goodomy GOOD $1,007,878 $0.002284 441,349,000 LowVol 0.36% 21.24% 72.14%
802 TALK BTCtalkcoin TALK $978,073 $0.014980 65,290,635 LowVol -0.19% 33.18% 52.33%
803 TROLL Trollcoin TROLL $888,184 $0.001569 566,108,313 LowVol 14.88% 37.10% 63.17%
804 TES TeslaCoin TES $869,893 $0.011834 73,505,491 LowVol -0.61% 11.31% 10.89%
805 LNK Link Platform LNK $842,646 $17.74 47,503 LowVol 3.54% -50.49% -26.78%
806 NYAN Nyancoin NYAN $813,324 $0.002550 318,929,301 LowVol 64.36% 74.23% 116.71%
807 CARBON Carboncoin CARBON $772,927 $0.000050 15,392,009,967 LowVol 2.22% 34.15% -39.51%
808 FC2 FuelCoin FC2 $758,109 $0.007459 101,636,528 LowVol -0.23% -17.14% 48.91%
809 RIYA Etheriya RIYA $753,342 $0.476337 1,581,531 LowVol 2.72% 25.18% 50.25%
810 AU AurumCoin AU $743,602 $2.51 296,216 LowVol -0.24% 22.23% 49.93%
811 VAL Valorbit VAL $736,647 $0.000138 5,323,865,676 LowVol 19.27%
812 BPC Bitpark Coin BPC $663,989 $0.008853 75,000,000 LowVol -0.21% 9.03% -17.42%
813 OTX Octanox OTX $619,608 $0.072895 8,500,001 LowVol -0.26% -1.02% 25.02%
814 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $598,394 $0.110236 5,428,300 LowVol -3.70% -14.27% 30.05%
815 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
816 UNI Universe UNI $593,936 $0.050689 11,717,211 LowVol -0.17% -1.14% 6.56%
817 J Joincoin J $593,595 $0.242442 2,448,402 LowVol -10.53% -16.70% 243.21%
818 V Version V $593,021 $0.001263 469,571,022 LowVol 0.80% -3.73% 9.26%
819 ITI iTicoin ITI $586,496 $18.33 32,000 LowVol -2.39% -0.50% -10.76%
820 I0C I0Coin I0C $581,640 $0.027716 20,985,479 LowVol 19.73% 46.87% 66.99%
821 SAC SACoin SAC $580,315 $0.082727 7,014,780 LowVol 1.40% 5.31% 6.03%
822 WAY WayGuide WAY $558,116 $0.005579 100,040,708 LowVol -0.44% 2.65% 45.75%
823 USC Ultimate Secu… USC $544,831 $0.052676 10,343,113 LowVol -0.23% 1.85% -2.89%
824 C2 Coin2.1 C2 $529,827 $0.005300 99,976,323 LowVol 1.22% 55.41% 111.03%
825 FUNK The Cypherfunks FUNK $515,050 $0.000011 46,330,319,999 LowVol -6.87% 21.57% 72.20%
826 JET Jetcoin JET $506,746 $0.104001 4,872,509 LowVol -0.17% -6.16% 178.67%
827 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol 50.70%
828 LOT LottoCoin LOT $496,991 $0.000034 14,491,014,421 LowVol 5.78% 21.21% 79.00%
829 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -48.79%
830 BERN BERNcash BERN $472,933 $0.006639 71,234,301 LowVol 8.31% 13.35% 63.72%
831 GUN Guncoin GUN $437,721 $0.002217 197,429,728 LowVol 2.21% 4.67% 12.18%
832 FUCK FuckToken FUCK $404,576 $0.007872 51,392,878 LowVol 3.34% -11.75% 23.88%
833 STV Sativacoin STV $403,803 $0.056979 7,086,837 LowVol 12.76% 42.77% 36.45%
834 FLY Flycoin FLY $403,680 $1.91 210,806 LowVol -0.26% 50.73%
835 ROC Rasputin Onli… ROC $400,369 $0.369469 1,083,633 LowVol 3.54% 16.23% -17.03%
836 GLC GlobalCoin GLC $386,680 $0.005933 65,171,010 LowVol -0.26% -17.53% -7.18%
837 STS Stress STS $383,214 $0.000678 565,134,332 LowVol -0.17%
838 Q2C QubitCoin Q2C $378,713 $0.001526 248,220,612 LowVol 28.24% 33.30% 17.30%
839 SHDW Shadow Token SHDW $377,174 $0.053882 7,000,000 LowVol -3.83% 2.78%
840 ECA Electra ECA $360,610 $0.000016 22,010,667,846 LowVol -0.10% 2.35% 214.90%
841 CON PayCon CON $347,646 $0.015087 23,042,604 LowVol -0.30% 101.54% 168.32%
842 SH Shilling SH $347,627 $0.008753 39,714,275 LowVol 0.91% 59.20%
843 MAD SatoshiMadness MAD $343,579 $0.000172 2,000,683,485 LowVol 5.03%
844 BIGUP BigUp BIGUP $342,202 $0.000161 2,119,752,155 LowVol -0.47% -0.74% 39.50%
845 BLC Blakecoin BLC $341,130 $0.022558 15,122,697 LowVol 1.37% 15.13% 93.87%
846 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $340,121 $0.025633 13,268,830 LowVol 5.20% 8.17% 60.31%
847 FRC Freicoin FRC $331,111 $0.011189 29,593,856 LowVol -0.23% -5.05% 23.07%
848 TRK Truckcoin TRK $329,876 $0.002090 157,802,792 LowVol 0.61% 6.97% 17.93%
849 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 16.42%
850 SPACE SpaceCoin SPACE $318,682 $0.015163 21,017,633 LowVol 2.68% 27.75% 84.25%
851 GAP Gapcoin GAP $309,486 $0.025598 12,090,257 LowVol -0.17% -5.19% 107.61%
852 WMC WMCoin WMC $306,806 $0.026615 11,527,489 LowVol -0.17% 3.68% 45.82%
853 HAL Halcyon HAL $306,727 $0.057638 5,321,613 LowVol -0.23% 47.97% 104.17%
854 YAC Yacoin YAC $284,610 $0.002373 119,919,979 LowVol -0.17% 3.68% 88.46%
855 EVIL Evil Coin EVIL $277,747 $0.013213 21,020,383 LowVol 0.69% 6.54% 30.81%
856 LANA LanaCoin LANA $275,009 $0.000327 841,741,137 LowVol -0.34% -0.50% -5.25%
857 PHO Photon PHO $254,488 $0.000012 20,588,318,396 LowVol 26.88% 63.01% 190.29%
858 PR Prototanium PR $249,309 $1.27 195,949 LowVol -1.27% -30.20% -5.16%
859 HODL HOdlcoin HODL $241,094 $0.001526 158,020,675 LowVol -0.17% 16.64% -7.12%
860 HMP HempCoin HMP $229,983 $0.000170 1,356,645,470 LowVol -0.26% 3.68% 46.13%
861 GRT Grantcoin GRT $227,750 $0.005273 43,191,279 LowVol -0.16% -5.24% 21.58%
862 XCT C-Bit XCT $226,854 $0.001443 157,223,250 LowVol 3.33% 40.48% 62.12%
863 BUMBA BumbaCoin BUMBA $224,023 $0.009966 22,478,626 LowVol -0.17% 1.49% 89.52%
864 KED Darsek KED $222,353 $0.015252 14,578,317 LowVol -0.23% 38.64%
865 CYP Cypher CYP $222,287 $0.034922 6,365,285 LowVol -0.36% 1.13% 32.96%
866 ARI Aricoin ARI $219,968 $0.001568 140,262,505 LowVol -8.21% -5.07% 28.25%
867 EUC Eurocoin EUC $218,458 $0.017594 12,416,554 LowVol 5.15% 10.75% 52.91%
868 WYV Wyvern WYV $213,548 $0.119683 1,784,278 LowVol -0.36% -18.75% 2.56%
869 OHM OHM OHM $213,103 $0.007127 29,901,208 LowVol -0.13% 3.68% 46.60%
870 RBX Ripto Bux RBX $212,172 $0.000557 381,236,123 LowVol -0.04% 16.58% 34.87%
871 FRK Franko FRK $211,559 $0.227295 930,767 LowVol 7.01% 53.48%
872 E4ROW E4ROW E4ROW $210,167 $0.036475 5,762,000 LowVol 3.22% 15.90% 60.48%
873 RED RedCoin RED $202,881 $0.002738 74,107,896 LowVol -11.17% -4.25% 27.75%
874 ARCO AquariusCoin ARCO $201,811 $0.134699 1,498,235 LowVol 1.87% 16.04% 75.69%
875 PXI Prime-XI PXI $200,813 $0.011195 17,938,385 LowVol -0.23% -17.94% 72.46%
876 LEA LeaCoin LEA $200,289 $0.000636 315,147,691 LowVol 0.91% 36.50% 36.64%
877 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 110.68%
878 ACOIN Acoin ACOIN $193,180 $0.158333 1,220,085 LowVol -0.28% -9.81% -2.03%
879 DLC Dollarcoin DLC $192,975 $0.021190 9,106,714 LowVol -0.17% 3.58% 46.12%
880 DUO ParallelCoin DUO $189,692 $0.628447 301,842 LowVol 1.57% 5.73% 51.75%
881 EMD Emerald Crypto EMD $179,802 $0.009405 19,117,129 LowVol 0.88% 62.32% -9.57%
882 BITZ Bitz BITZ $178,330 $0.089573 1,990,891 LowVol 3.07%
883 FIRE Firecoin FIRE $178,293 $1.81 98,412 LowVol -0.17% -22.16% 21.99%
884 ANTI AntiBitcoin ANTI $177,645 $0.010171 17,465,159 LowVol -0.23% -4.63% -0.37%
885 DBTC Debitcoin DBTC $175,936 $0.009774 17,999,629 LowVol -0.24% -13.30% -18.03%
886 XRA Ratecoin XRA $175,520 $0.001525 115,077,628 LowVol -0.26% -4.52% 9.87%
887 IMS Independent M… IMS $172,916 $0.032207 5,368,934 LowVol -0.25% -8.06% 102.45%
888 SOON SoonCoin SOON $166,903 $0.013392 12,462,620 LowVol -0.26% 20.02% 64.92%
889 URC Unrealcoin URC $155,995 $0.022208 7,024,402 LowVol -0.36% -31.33% -11.72%
890 MARS Marscoin MARS $155,042 $0.005483 28,279,074 LowVol -4.63% 23.51% 26.19%
891 DRM Dreamcoin DRM $154,480 $0.063063 2,449,632 LowVol -0.23% 15.37% 55.31%
892 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol
893 BOST BoostCoin BOST $152,744 $0.012884 11,855,487 LowVol -0.23% 3.68% 10.81%
894 TSE Tattoocoin (S… TSE $151,644 $0.001677 90,421,856 LowVol -0.51% 70.24% 31.41%
895 BAS BitAsean BAS $149,258 $0.029852 5,000,000 LowVol 6.55% 21.28% 34.27%
896 HXX Hexx HXX $148,639 $0.099896 1,487,936 LowVol -0.49% -26.99% 149.25%
897 GPU GPU Coin GPU $146,579 $0.003621 40,477,042 LowVol 0.54% 27.11% 26.16%
898 MCRN MACRON MCRN $146,403 $0.000365 401,421,401 LowVol 6.02% -23.12% 2.68%
899 AMMO Ammo Rewards AMMO $145,037 $0.001865 77,777,777 LowVol -0.17% 62.77% 44.71%
900 GP GoldPieces GP $143,381 $0.117510 1,220,161 LowVol 10.79% -0.88% 6.01%
901 NEVA NevaCoin NEVA $142,442 $0.057392 2,481,905 LowVol 0.40% 29.95% 33.18%
902 611 SixEleven 611 $138,167 $0.320001 431,770 LowVol -0.18% 6.20% 82.99%
903 VOT VoteCoin VOT $136,849 $0.008307 16,474,625 LowVol -0.36% -3.92% -28.45%
904 MRJA GanjaCoin MRJA $135,998 $0.030548 4,451,920 LowVol -0.23% 46.46% 64.78%
905 PX PX PX $133,329 $0.001387 96,133,930 LowVol -8.86%
906 JIN Jin Coin JIN $130,225 $0.013223 9,848,485 LowVol -0.17% -7.13% -34.86%
907 XPY PayCoin XPY $126,776 $0.010719 11,827,779 LowVol -19.83% -7.87%
908 AMBER AmberCoin AMBER $125,938 $0.002882 43,699,481 LowVol -0.17% -10.12% -57.39%
909 URO Uro URO $117,070 $0.096967 1,207,310 LowVol -0.26% 3.68%
910 SCRT SecretCoin SCRT $115,414 $0.027293 4,228,672 LowVol -0.26% 3.30% 20.31%
911 CRX Chronos CRX $115,136 $0.001562 73,729,962 LowVol 0.08% -13.75% 82.65%
912 VEC2 VectorAI VEC2 $114,573 $0.006884 16,643,744 LowVol 2.68% 33.60%
913 POP PopularCoin POP $114,056 $0.000034 3,372,875,244 LowVol -0.82% 15.46% 27.48%
914 ALL Allion ALL $113,480 $0.018305 6,199,359 LowVol -0.23% 3.58% 33.71%
915 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
916 CF Californium CF $107,730 $0.044754 2,407,162 LowVol -0.17% 4.48% 28.54%
917 GCC GuccioneCoin GCC $106,605 $0.005255 20,285,537 LowVol -0.17% 10.72% 50.99%
918 BVC BeaverCoin BVC $103,932 $0.033362 3,115,258 LowVol 1.99% 5.72% 45.97%
919 BITGOLD bitGold BITGOLD $102,964 $1290.06 79.8131 LowVol -0.35% -6.75% -13.40%
920 $$$ Money $$$ $102,809 $0.002240 45,887,218 LowVol 1.12% 27.63% 44.00%
921 ZMC ZetaMicron ZMC $98,997 $0.000165 600,344,291 LowVol 0.76% -11.30%
922 WARP WARP WARP $97,289 $0.088830 1,095,224 LowVol -0.23% 3.59% 43.12%
923 ADCN Asiadigicoin ADCN $97,207 $0.003899 24,931,054 LowVol -0.23% 3.68% 45.59%
924 MND MindCoin MND $96,838 $0.006103 15,867,695 LowVol -0.17% 0.88% 32.31%
925 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $95,869 $0.001203 79,719,140 LowVol 5.07% 10.51%
926 FXE FuturXe FXE $95,782 $0.406856 235,421 LowVol -0.23% 3.54% -6.22%
927 COXST CoExistCoin COXST $93,963 $0.003467 27,100,000 LowVol 1.62% 324.11% 203.46%
928 ARB ARbit ARB $93,379 $0.011867 7,869,080 LowVol -0.26% 31.10%
929 NRO Neuro NRO $91,601 $0.002373 38,596,026 LowVol -0.17% -23.68% 22.72%
930 BTQ BitQuark BTQ $90,835 $0.010002 9,081,731 LowVol -0.23% 3.68% 19.74%
931 BLRY BillaryCoin BLRY $89,937 $0.010002 8,992,018 LowVol -0.26% 35.81% -21.70%
932 BLZ BlazeCoin BLZ $88,329 $0.000145 608,557,394 LowVol -5.52% 37.38% 85.81%
933 MAY Theresa May Coin MAY $87,702 $0.003468 25,291,000 LowVol -0.73% -9.13% 5.15%
934 ICOB ICOBID ICOB $86,452 $0.000810 106,701,874 LowVol 1.31% -39.32% 49.95%
935 DRS Digital Rupees DRS $84,327 $0.000165 510,802,961 LowVol 0.97% 42.30%
936 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
937 BENJI BenjiRolls BENJI $80,969 $0.003997 20,255,446 LowVol -0.26% 51.13% 47.35%
938 JWL Jewels JWL $78,689 $0.003899 20,181,636 LowVol -0.17% 8.18%
939 EMP EMoneyPower EMP $78,182 $0.008498 9,200,000 LowVol 1.81%
940 CAGE CageCoin CAGE $75,195 $7.4e-07 101,168,328,395 LowVol -0.20% -23.46% -48.37%
941 SPT Spots SPT $74,078 $0.003306 22,406,021 LowVol 3.19% 24.39% 9.01%
942 VIP VIP Tokens VIP $73,037 $0.000875 83,450,403 LowVol 6.95% 63.13%
943 EXN ExchangeN EXN $69,457 $0.013619 5,100,000 LowVol 2.16% -0.25% 16.96%
944 BSC BowsCoin BSC $67,034 $0.012078 5,550,102 LowVol 7.06% 13.44%
945 ZYD Zayedcoin ZYD $66,684 $0.010680 6,243,840 LowVol -0.23% 0.40% 104.58%
946 KIC KibiCoin KIC $66,581 $0.004529 14,701,000 LowVol 6.29% 38.36% -20.92%
947 ATX Artex Coin ATX $65,605 $0.003493 18,781,750 LowVol -0.17% -19.97% -7.41%
948 CNC CHNCoin CNC $65,385 $0.001319 49,585,383 LowVol 8.68% -35.82%
949 PONZI PonziCoin PONZI $65,251 $0.075777 861,099 LowVol -0.23% -19.48% 100.25%
950 CRT CRTCoin CRT $64,503 $0.813712 79,270 LowVol -0.26% 3.68% 46.15%
951 TOR Torcoin TOR $63,087 $0.199529 316,179 LowVol -0.23% 103.19% -3.70%
952 CXT Coinonat CXT $62,414 $0.007238 8,623,200 LowVol 1.22% -4.07% 44.02%
953 ORLY Orlycoin ORLY $62,125 $0.001695 36,646,779 LowVol -0.23% 3.58% 32.59%
954 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 37.84%
955 FLAX Flaxscript FLAX $61,383 $0.010989 5,585,754 LowVol 1.64% 6.65% -49.32%
956 BRAT BRAT BRAT $61,357 $0.000383 160,000,000 LowVol 0.87% -37.63% 71.84%
957 DIBC DIBCOIN DIBC $60,117 $0.012023 5,000,000 LowVol -0.13% 9.38% -17.87%
958 SONG SongCoin SONG $59,823 $0.001837 32,565,300 LowVol 4.70% 4.23% 102.53%
959 OFF Cthulhu Offer… OFF $59,178 $0.022567 2,622,273 LowVol 47.67% 48.41% 61.50%
960 RBT Rimbit RBT $56,673 $0.000491 115,499,623 LowVol -8.38% 27.04% -8.97%
961 IMX Impact IMX $55,693 $0.000509 109,509,108 LowVol -0.17% 3.58% 338.37%
962 IMPS ImpulseCoin IMPS $54,913 $0.002712 20,245,510 LowVol -0.26% -24.67% 21.90%
963 FUZZ FuzzBalls FUZZ $54,040 $0.011189 4,829,945 LowVol -0.23% 36.73% 36.13%
964 PULSE Pulse PULSE $53,328 $0.003730 14,298,972 LowVol -0.17% 17.65%
965 SFC Solarflarecoin SFC $52,446 $0.003724 14,083,450 LowVol 0.80% 18.71% -13.47%
966 CWXT CryptoWorldX … CWXT $52,060 $0.000873 59,630,200 LowVol -0.35% -14.12% -0.14%
967 RIDE Ride My Car RIDE $51,506 $0.000509 101,276,976 LowVol -0.23% 55.37% 52.07%
968 DES Destiny DES $50,993 $0.031870 1,600,000 LowVol -0.17% 130.33%
969 CESC CryptoEscudo CESC $48,858 $0.000339 144,105,100 LowVol -0.17% 3.69% 35.40%
970 PRX Printerium PRX $46,252 $0.003912 11,821,728 LowVol 2.14% -16.62% 19.58%
971 EREAL eREAL EREAL $44,890 $0.000656 68,427,562 LowVol 3.54% -26.83% 35.99%
972 ROOFS Roofs ROOFS $44,075 $0.000339 130,000,000 LowVol -0.17% 107.16% 12.03%
973 BOAT BOAT BOAT $43,767 $0.002360 18,547,845 LowVol -0.10% 10.48% 35.94%
974 HVCO High Voltage HVCO $42,554 $0.028480 1,494,171 LowVol -0.23% 6.11% 48.48%
975 AGLC AgrolifeCoin AGLC $42,415 $0.005594 7,581,907 LowVol -0.36% -5.45%
976 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 33.44%
977 STEPS Steps STEPS $41,046 $0.002204 18,625,017 LowVol -0.23% 3.58%
978 DPAY DPAY DPAY $40,053 $0.000504 79,541,001 LowVol 2.56% 41.91%
979 SCS Speedcash SCS $39,814 $0.152062 261,831 LowVol -0.23% 34.07% 115.22%
980 G3N G3N G3N $39,739 $0.005255 7,561,891 LowVol -0.26% -19.65% 2.97%
981 MTM MTMGaming MTM $39,262 $0.013088 2,999,967 LowVol 1.54% -7.23% 42.27%
982 BIOS BiosCrypto BIOS $38,827 $0.001865 20,821,709 LowVol -0.23% -5.45%
983 WORM HealthyWormCoin WORM $37,992 $0.000339 112,055,998 LowVol -0.26% -48.16% 46.12%
984 UET Useless Ether… UET $37,463 $0.009447 3,965,716 LowVol -1.07% -14.19% 0.06%
985 BNX BnrtxCoin BNX $36,625 $0.001378 26,574,501 LowVol 0.02% 16.70% 31.99%
986 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol -0.13%
987 SLEVIN Slevin SLEVIN $35,600 $0.000509 70,000,000 LowVol -0.17% 3.58% -12.33%
988 GRIM Grimcoin GRIM $34,452 $0.001686 20,436,787 LowVol 18.42% 39.02% -14.91%
989 DLISK DAPPSTER DLISK $33,905 $0.000339 100,000,000 LowVol -0.17% -30.95% -3.30%
990 PLNC PLNcoin PLNC $31,868 $0.001865 17,089,600 LowVol -0.17% 43.19%
991 XOC Xonecoin XOC $31,328 $0.074590 420,000 LowVol -0.23% 38.53% 121.68%
992 LIR LetItRide LIR $30,772 $0.000848 36,303,742 LowVol -0.23% 9.81%
993 ZNE Zonecoin ZNE $29,326 $0.011358 2,581,970 LowVol -0.23% 3.62%
994 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $28,879 $0.038312 753,776 LowVol -0.17% 33.71%
995 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol -5.34%
996 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol -4.42%
997 WBB Wild Beast Block WBB $26,765 $0.158165 169,221 LowVol -0.15% 8.29% 0.71%
998 ALTC Antilitecoin ALTC $26,711 $0.000848 31,512,613 LowVol -0.17% 3.58% 2.97%
999 DIX Dix Asset DIX $25,659 $2.6e-07 100,000,000,000 LowVol 0.46% -42.15% 14.50%
1000 FRAZ Frazcoin FRAZ $24,161 $0.002597 9,302,573 LowVol -1.73% 96.55% 200.32%
1001 PLACO PlayerCoin PLACO $23,815 $0.000678 35,120,000 LowVol -0.23% 3.58% -16.00%
1002 IBANK iBank IBANK $23,020 $0.005086 4,526,324 LowVol 0.24% 75.35%
1003 GEERT GeertCoin GEERT $22,095 $0.004340 5,091,200 LowVol 1.94% 115.49% 117.71%
1004 JS JavaScript Token JS $21,215 $0.002655 7,991,996 LowVol 3.34% 14.96% 14.32%
1005 RSGP RSGPcoin RSGP $20,277 $11.74 1,727 LowVol -0.26% 7.43% 45.43%
1006 SLFI Selfiecoin SLFI $18,185 $0.000169 107,829,281 LowVol 3.14% 45.39%
1007 GBT GameBet Coin GBT $18,023 $0.000848 21,262,780 LowVol -0.17% -58.46%
1008 P7C P7Coin P7C $17,615 $0.000500 35,220,238 LowVol 1.87% 43.18%
1009 JOBS JobsCoin JOBS $17,597 $0.000166 106,019,270 LowVol 1.41% -49.37%
1010 BIOB BioBar BIOB $17,118 $0.019326 885,756 LowVol -0.17% 8.33% -6.94%
1011 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 4.61%
1012 ARGUS Argus ARGUS $15,764 $0.013728 1,148,324 LowVol 0.88% 9.04% 49.67%
1013 SOCC SocialCoin SOCC $15,495 $0.011189 1,384,879 LowVol -0.26% 3.58% 30.73%
1014 ELS Elysium ELS $14,258 $0.003560 4,005,012 LowVol -0.26% -24.92% -10.86%
1015 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $14,175 $0.001047 13,532,750 LowVol -0.46% -18.82% -34.73%
1016 DAS DAS DAS $12,799 $0.004694 2,726,468 LowVol -1.72%
1017 CCM100 CCMiner CCM100 $11,435 $0.003403 3,360,417 LowVol 1.54% 44.54% 23.45%
1018 MILO MiloCoin MILO $10,975 $0.001017 10,789,954 LowVol -0.17% -61.77%
1019 CONX Concoin CONX $10,220 $0.013731 744,266 LowVol -0.36% 25.58% 91.30%
1020 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol 17.78%
1021 TRADE Tradecoin TRADE $9,390 $0.001187 7,913,154 LowVol -0.23% -9.37% -7.18%
1022 TSTR Tristar Coin TSTR $8,523 $0.001695 5,027,857 LowVol -0.26% -5.84% -65.54%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,208 $0.034028 211,827 LowVol 1.54% 32.97%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol
1025 MRNG MorningStar MRNG $5,589 $0.000171 32,702,416 LowVol -0.26% -9.96% -14.73%
1026 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,806 LowVol
1027 NANOX Project-X NANOX $5,307 $67809.00 0.078264 LowVol -0.23% 107.16% 12.84%
1028 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,672 $0.003390 1,377,917 LowVol -0.26% 3.58% 99.98%
1029 MGM Magnum MGM $3,948 $0.000997 3,960,151 LowVol 1.53% -76.13%
1030 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -10.41%
1031 ULA Ulatech ULA $3,384 $0.016953 199,586 LowVol -0.17% -69.53% 20.15%
1032 XNG Enigma XNG $3,168 $0.190544 16,627 LowVol -0.17% -2.65% 40.65%
1033 DGCS Digital Credits DGCS $3,004 $0.000516 5,826,388 LowVol 5.02% 122.23%
1034 TOKEN SwapToken TOKEN $1,776 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol -0.21% -0.85% -35.26%
1035 SOJ Sojourn SOJ $1,448 $0.002983 485,214 LowVol -0.18% 73.06% -43.87%
1036 EBT Ebittree Coin EBT $1,306 $0.001033 1,264,511 LowVol -0.17% -30.28% -64.76%
1037 ABN Abncoin ABN $623 $0.009199 67,700 LowVol -0.17% -44.35% -32.81%
1038 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1039 DMB Digital Money… DMB $486 $0.001153 421,300 LowVol -2.96% -0.55% -0.63%
1040 ENV Environ ENV $283 $0.000002 132,717,518 LowVol 40.79% 55.36%
1041 CALC CaliphCoin CALC $133 $0.001526 87,140 LowVol -0.23% 27.65% 109.25%
1042 FDC Future Digita… FDC $38 $0.000014 2,753,201 LowVol -0.33% 407.24%
1043 FAL Falcoin FAL $33 $0.000170 196,766 LowVol -0.26% 46.12%
1044 APW AppleCoin APW $14 $0.000170 82,854 LowVol -0.17% 3.58% 45.59%
1045 ATMC ATMCoin ATMC $4.25 $28,430,800 -0.04% 7.97% 43.91%
1046 CMT CyberMiles CMT $0.208987 $9,266,050 0.08% -7.24%
1047 BCD Bitcoin Diamo… BCD $36.90 $7,873,290 0.65% -2.53% -21.26%
1048 ITC IoT Chain ITC $0.881090 $5,239,730 -0.57% -0.75%
1049 ERO Eroscoin ERO $0.169466 $4,684,460 -1.82% 5.82%
1050 AI POLY AI AI $20.98 $3,749,670 1.26% 5.90% 33.87%
1051 ORME Ormeus Coin ORME $3.14 $3,402,090 -3.88% -12.15% 18.57%
1052 ETN Electroneum ETN $0.105274 $2,698,500 -1.66% -7.64% 7.66%
1053 GRX GOLD Reward T… GRX $3.90 $2,103,890 -0.85% -20.22% -27.25%
1054 NULS Nuls NULS $0.865349 $2,070,730 -0.56% 7.32% 3.36%
1055 REC Regalcoin REC $28.63 $2,040,100 1.03% 1.87% -39.47%
1056 FRGC Fargocoin FRGC $10.94 $1,683,290 -0.07% 4.95% 6.14%
1057 FRST FirstCoin FRST $17.72 $1,678,160 -0.17% 6.63% 9.26%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.42 $1,269,020 -0.69% -6.62% -18.43%
1059 TSL Energo TSL $0.031564 $781,189 2.35% 2.49% 2.53%
1060 STC Santa Coin STC $0.596722 $745,987 -12.08% -14.88%
1061 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $4.05 $720,006 0.51% 14.00% 51.49%
1062 B2X SegWit2x [Fut… B2X $202.75 $669,232 0.00% -2.28% -7.78%
1063 BTE BitSerial BTE $6.44 $549,247 1.38% -4.92% -21.38%
1064 RYZ ANRYZE RYZ $0.019900 $505,174 7.16% -0.12% 3.06%
1065 XIN Infinity Econ… XIN $0.023564 $474,487 2.70% -19.07% -15.26%
1066 UGT UG Token UGT $0.502561 $381,200 7.27% 16.58% 13.88%
1067 THS TechShares THS $0.943823 $371,784 -0.15% 2.36% 15.33%
1068 WC WINCOIN WC $0.705258 $303,921 0.48% 3.17% -40.04%
1069 LLT LLToken LLT $0.352135 $277,247 0.00% 4.00% -35.92%
1070 BOT Bodhi BOT $0.423327 $257,745 1.12% 2.50% -3.78%
1071 XCPO Copico XCPO $0.024696 $239,146 -5.26% 15.36% 0.80%
1072 BSR BitSoar BSR $0.267847 $220,883 2.01% 37.96% 34.73%
1073 SBC StrikeBitClub SBC $1.17 $175,494 5.49% -47.12%
1074 XID Sphre AIR XID $0.185646 $168,802 0.91% 5.72% 1.41%
1075 BT2 BT2 [CST] BT2 $128.97 $167,759 29.54% 71.05% -31.83%
1076 VIU Viuly VIU $0.032576 $156,092 17.41% 210.24% 280.87%
1077 QBT Qbao QBT $0.238358 $120,365 -0.86% 7.48% -5.16%
1078 CAPP Cappasity CAPP $0.017528 $110,205 -2.47% -7.37%
1079 GBG Golos Gold GBG $0.161859 $103,159 2.46% -1.00% 15.07%
1080 ADK Aidos Kuneen ADK $45.77 $95,683 -4.16% -0.47% 70.98%
1081 INF InfChain INF $0.013053 $95,140 -0.17% 4.54% -6.35%
1082 ICX ICON ICX $2.06 $82,514 3.50% 17.10% 50.19%
1083 MKR Maker MKR $482.83 $75,315 3.54% 13.67% 22.46%
1084 BTCM BTCMoon BTCM $0.033050 $72,813 11.30% -18.13% -52.83%
1085 DSR Desire DSR $0.425998 $67,202 6.36% 8.54% 62.93%
1086 BTU Bitcoin Unlim… BTU $83.07 $63,535 0.00% -4.21% -32.12%
1087 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.068658 $57,341 -7.85% -11.37% -21.29%
1088 PCOIN Pioneer Coin PCOIN $0.991203 $57,192 1.85%
1089 VASH VPNCoin VASH $0.006442 $49,312 -0.67% -17.53% 0.90%
1090 TER TerraNova TER $20.63 $40,519 -4.49% 3.22% 977.97%
1091 MSD MSD MSD $0.009315 $38,357 3.59% -2.33% -24.80%
1092 SNOV Snovio SNOV $0.004804 $32,371 10.13% -5.64%
1093 BT1 BT1 [CST] BT1 $17843.80 $30,311 0.07% 12.77% 55.18%
1094 SEND Social Send SEND $0.066453 $27,920 -13.23% -13.59%
1095 BCDN BlockCDN BCDN $0.091842 $23,975 0.66% 6.71%
1096 WISH MyWish WISH $0.179306 $23,810 38.18% 18.58% 47.86%
1097 COR CORION COR $0.678294 $23,408 -0.25% -24.28% -16.70%
1098 B3 B3Coin B3 $0.000094 $23,019 -10.06% -2.46% 138.36%
1099 CMP Compcoin CMP $10.64 $22,442 -0.17% 1.35%
1100 TOK Tokugawa TOK $0.508400 $21,706 6.41%
1101 EVR Everus EVR $1.25 $21,623 -13.43% -2.70% -27.63%
1102 KBR Kubera Coin KBR $0.174609 $20,616 -0.17%
1103 FRD Farad FRD $0.116107 $20,231 15.59% 41.25% -3.08%
1104 XID International… XID $0.008815 $20,005 -0.17% 3.58% 12.00%
1105 FOR FORCE FOR $0.011955 $18,585 -13.75% -0.64% -12.60%
1106 AKY Akuya Coin AKY $0.126295 $13,775 -0.36% 8.85% -18.75%
1107 WILD Wild Crypto WILD $0.151376 $11,749 -7.27% 17.62% -8.91%
1108 NUKO Nekonium NUKO $0.076624 $11,686 -16.95% -3.89%
1109 DAY Chronologic DAY $3.64 $11,171 3.30% -17.64% -42.61%
1110 MCR Macro MCR $1.66 $9,865 -0.26% 2.25% 13.34%
1111 MGC GulfCoin MGC $0.004069 $9,053 -1.36% 32.64% 51.84%
1112 GLS GlassCoin GLS $0.932378 $8,815 -0.17% 49.55% -52.43%
1113 SHND StrongHands SHND $2.6e-08 $7,536 0.31% 20.28% -11.19%
1114 DGPT DigiPulse DGPT $0.981748 $7,246 1.28% -11.80% -16.35%
1115 DEUS DeusCoin DEUS $0.302090 $7,094 -0.26% 3.58% -17.16%
1116 FLASH Flash FLASH $0.005592 $6,998 -0.35% -5.52% 9.55%
1117 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000071 $6,925 3.03% -86.40% -90.89%
1118 PLX PlexCoin PLX $0.022416 $6,656 -9.74% -34.26% -65.03%
1119 BPL Blockpool BPL $0.175588 $6,640 0.21% -9.70% 16.73%
1120 STU bitJob STU $0.041072 $6,305 5.41% 18.99% 36.39%
1121 EFYT Ergo EFYT $17.02 $6,292 0.74% 22.67% 43.01%
1122 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.008437 $5,976 3.83% 83.20% -46.43%
1123 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.047233 $5,914 3.22% -0.67% -18.76%
1124 TCOIN T-coin TCOIN $0.000170 $5,904 -0.17% -34.34% -15.48%
1125 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003949 $5,808 7.19% 8.10% 39.34%
1126 SKR Sakuracoin SKR $0.008316 $5,703 -5.63% -9.67% 635.98%
1127 SND Sand Coin SND $0.618774 $5,530 -3.97% 10.49% 1.02%
1128 SUR Suretly SUR $2.64 $5,339 3.76% 5.52% -22.31%
1129 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005879 $5,323 3.34% -3.82% 37.90%
1130 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.208883 $4,752 -28.58% 1.04% -52.72%
1131 PNX Phantomx PNX $0.013513 $4,272 -0.26% -13.09% -32.87%
1132 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002544 $4,267 14.24% -15.11% -4.78%
1133 ACC AdCoin ACC $0.114379 $3,923 -0.29% 11.06% 52.53%
1134 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.131720 $3,567 -0.17% 3.58% 31.04%
1135 TOP TopCoin TOP $0.000526 $3,366 -58.12% 7.09% 22.73%
1136 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009210 $3,348 -0.19% 25.20% 130.83%
1137 MCI Musiconomi MCI $0.043627 $3,153 3.12% 74.11% 23.29%
1138 MINEX Minex MINEX $0.017253 $3,037 -0.24% -2.10% 11.74%
1139 XRY Royalties XRY $0.000163 $2,907 -0.30% 4.31% -0.21%
1140 BAT BatCoin BAT $0.000009 $2,877 28.36% 96.41% 301.71%
1141 ONG onG.social ONG $0.232493 $2,739 3.11% 29.27% 34.38%
1142 CASH Cash Poker Pro CASH $0.067696 $2,694 3.43% 21.13% 67.75%
1143 TIE TIES Network TIE $0.100239 $2,504 3.54% 0.62% 57.74%
1144 OX OX Fina OX $0.000184 $2,478 -0.73% -7.14% 37.21%
1145 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.88 $2,420 -0.23% 3.58% 20.23%
1146 BON Bonpay BON $1.47 $2,306 1.17% 11.50%
1147 HYTV Hyper TV HYTV $0.003411 $2,269 12.21% -11.37% -7.80%
1148 ABC Alphabit ABC $26.44 $2,258 -0.23% 6.38% 42.65%
1149 GAY GAY Money GAY $0.017827 $2,159 3.80% 23.21% 71.97%
1150 ACES Aces ACES $0.000170 $2,141 -0.17% 3.66% 33.12%
1151 PRES President Trump PRES $0.001174 $2,082 -0.23% 41.26% -62.81%
1152 ZBC Zilbercoin ZBC $0.030334 $2,022 0.90% 0.41% -17.43%
1153 VULC Vulcano VULC $0.004684 $1,941 -0.17% -44.66% -44.69%
1154 GARY President Joh… GARY $0.233095 $1,922 -0.26% 3.58% 20.37%
1155 SISA SISA SISA $0.014775 $1,902 2.25% 21.93% -5.46%
1156 MEN PeopleCoin MEN $0.000170 $1,889 -0.17% 3.58%
1157 MGC MergeCoin MGC $0.012206 $1,880 -0.26% -2.52% -20.21%
1158 ACN Avoncoin ACN $0.000509 $1,747 -0.26% -29.15% 12.70%
1159 MOTO Motocoin MOTO $0.013847 $1,595 -6.66% -23.28% 276.90%
1160 XOT Internet of T… XOT $2371.63 $1,516 -0.23% 3.58% 8.16%
1161 BOS BOScoin BOS $1.39 $1,366 -0.23% -4.71% 10.74%
1162 WIC Wi Coin WIC $0.002556 $1,236 -0.14% -7.15% -5.67%
1163 BLX Blockchain Index BLX $3.57 $1,183 3.15% 12.75% 20.05%
1164 AMS AmsterdamCoin AMS $0.006651 $1,156 -0.17% 62.56% 78.70%
1165 LKC LinkedCoin LKC $0.000170 $1,149 -0.17% -48.21% -26.75%
1166 APC AlpaCoin APC $0.030881 $1,116 -0.23% 3.61% 18.61%
1167 ETT EncryptoTel [… ETT $0.101410 $1,115 -0.23% -9.81% -18.08%
1168 AIB Advanced Inte… AIB $0.014076 $1,100 -0.82% -1.72% 219.34%
1169 DFS DFSCoin DFS $0.005691 $945 0.43% 1.32% -27.03%
1170 ANI Animecoin ANI $0.000339 $939 26.96% 3.68% 97.42%
1171 HNC Huncoin HNC $0.002034 $905 -0.17% -18.12% 30.47%
1172 TRIA Triaconta TRIA $10.50 $879 3.54% 15.88% 12.01%
1173 DMC DynamicCoin DMC $0.002017 $860 -6.38% -13.32% -44.47%
1174 PEC Peacecoin PEC $0.059333 $797 -9.40% -13.68% -10.08%
1175 COUPE Coupecoin COUPE $0.000060 $783 -6.86% -51.00% -4.58%
1176 EVC EventChain EVC $0.155030 $759 3.54% 16.05% 42.19%
1177 FAP FAPcoin FAP $0.004577 $751 -0.23% -60.85% -29.55%
1178 HAT Hawala.Today HAT $0.360951 $715 3.54% 42.05% 85.14%
1179 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.001725 $704 -5.32% -36.74% -17.29%
1180 PLC PlusCoin PLC $0.000918 $638 0.66% 9.16% 62.17%
1181 BSN Bastonet BSN $0.000678 $605 -0.26% -17.14% -3.80%
1182 BTBc Bitbase BTBc $0.004408 $592 -0.17% 3.58% -50.50%
1183 EAG EA Coin EAG $4.58 $592 -0.36% 17.25% 71.36%
1184 UR UR UR $0.001214 $581 0.29% 6.38% 74.77%
1185 DUB Dubstep DUB $0.002712 $580 -0.17% -17.06% 16.69%
1186 LDCN LandCoin LDCN $0.001617 $567 -0.17% 21.58% -58.99%
1187 SAK Sharkcoin SAK $0.002165 $565 1.30% 10.14% -5.30%
1188 REGA Regacoin REGA $0.000678 $561 -0.23% -46.90% -66.52%
1189 RHFC RHFCoin RHFC $0.001017 $529 -0.17% 3.58% -2.59%
1190 BUB Bubble BUB $0.022377 $529 -0.26% 18.02% 10.13%
1191 EXRN EXRNchain EXRN $0.000002 $504 3.34% 73.84% 13.14%
1192 EGOLD eGold EGOLD $0.013728 LowVol -11.99% -23.64% 95.98%
1193 EBIT eBIT EBIT $0.002847 LowVol -8.37% -19.12% 53.45%
1194 EDOGE EtherDoge EDOGE $5.2e-07 LowVol 3.22% -61.37% 13.14%
1195 INDIA India Coin INDIA $0.000339 LowVol -0.36% 18.57% 46.12%
1196 NAMO NamoCoin NAMO $0.000241 LowVol -3.13% 12.80% 101.74%
1197 WA WA Space WA $0.027124 LowVol -0.26% 3.58% 52.36%
1198 IQT iQuant IQT $0.179307 LowVol 4.54% -0.31% -2.93%
1199 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol 0.30% 37.16% 49.86%
1200 SKC Skeincoin SKC $0.031531 LowVol -0.26% 32.08% 123.60%
1201 FRN Francs FRN $0.027491 LowVol 0.86% -11.27% 23.59%
1202 HDLB HODL Bucks HDLB $0.067809 LowVol -0.23% 47.76%
1203 DASHS Dashs DASHS $0.055604 LowVol 8.69% -0.07% -18.44%
1204 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.091034 LowVol -0.17% -9.03% 17.81%
1205 MAVRO Mavro MAVRO $0.033566 LowVol -0.23% -24.60% 67.48%
1206 HIGH High Gain HIGH $0.000339 LowVol -0.23% -30.95% -43.64%
1207 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000504 LowVol -0.16% 5.82%
1208 IBTC iBTC IBTC $0.011756 LowVol 3.34% 3.84% 166.64%
1209 XQN Quotient XQN $0.007798 LowVol -0.23% 36.13% 26.88%
1210 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000509 LowVol -0.23% 55.37% -26.51%
1211 FUDD DimonCoin FUDD $0.000787 LowVol 3.54% -13.17% -43.43%
1212 CYDER Cyder CYDER $0.000339 LowVol -0.17% 3.58% 46.13%
1213 EGG EggCoin EGG $0.042381 LowVol -0.36% -31.43% -3.65%
1214 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.013562 LowVol -0.17% -4.99% -27.09%
1215 TELL Tellurion TELL $0.000246 LowVol -6.47% 9.52% -28.20%
1216 IRL IrishCoin IRL $0.004916 LowVol -0.17% 99.66%
1217 XAU Xaucoin XAU $0.044924 LowVol -0.17% 48.93%
1218 KASHH KashhCoin KASHH $0.000170 LowVol -0.23% 3.58% 64.44%
1219 YES Yescoin YES $0.000169 LowVol -0.26% 3.54% 46.70%
1220 MARX MarxCoin MARX $0.001669 LowVol 1.90% 2.15% 62.89%
1221 EUSD eUSD EUSD $0.000235 LowVol 2.85% -8.91% -49.27%
1222 GRN Granite GRN $0.017630 LowVol 3.73% 7.83% -12.97%
1223 FFC FireFlyCoin FFC $0.000170 LowVol -0.23% 3.58% 46.12%
1224 QBT Cubits QBT $0.004055 LowVol 1.29% 4.95% 0.38%
1225 NTC Natcoin NTC $0.084762 LowVol -0.23% -43.72% -42.40%
1226 EDRC EDRCoin EDRC $0.068776 LowVol -11.08% 11.81% 38.63%
1227 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.006611 LowVol -5.10% 68.32% 61.01%
1228 GMX GoldMaxCoin GMX $0.010354 LowVol -0.17% 54.01% 713.04%
1229 ZSE ZSEcoin ZSE $0.021507 LowVol 0.55% 11.36% 101.75%
1230 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000509 LowVol -0.17% 12.72%
1231 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000339 LowVol -0.17% 3.58% -2.59%
1232 BEST BestChain BEST $0.002340 LowVol 3.25% 57.18% 90.10%
1233 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002373 LowVol -0.17% -3.77% 41.40%
1234 ELC Elacoin ELC $0.116164 LowVol 2.85% -2.36% 33.52%
1235 LEPEN LePen LEPEN $0.000154 LowVol 1.39% -4.76% 101.71%
1236 TEAM TeamUp TEAM $0.000509 LowVol -0.17% 55.52% 103.10%
1237 STARS StarCash Network STARS $0.113104 LowVol -0.17% -44.18% -41.78%
1238 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000118 LowVol 3.54% -34.65% -27.26%
1239 FONZ Fonziecoin FONZ $0.001017 LowVol 19.80% 24.41% 46.13%
1240 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001372 LowVol -1.66% -12.41% 18.25%
1241 BXC Bitcedi BXC $0.003730 LowVol -0.26% 17.03% 1.55%
1242 DBG Digital Bulli… DBG $0.007629 LowVol -0.26% -4.67% 12.87%
1243 HCC Happy Creator… HCC $0.000678 LowVol -0.23% 3.58% 16.90%
1244 9COIN 9COIN 9COIN $0.003730 LowVol -0.23% 3.58% 22.27%
1245 VOYA Voyacoin VOYA $3.37 LowVol -0.26% -8.38%
1246 YEL Yellow Token YEL $0.006035 LowVol 3.43% 14.90% -52.39%
1247 SWP Swapcoin SWP $0.073480 LowVol 3.54% 15.90% -13.22%
1248 CYC Cycling Coin CYC $0.001526 LowVol -0.23% 12.69%
1249 BITOK Bitok BITOK $0.000089 LowVol -1.51% -45.47% -23.08%
1250 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005321 LowVol -0.17% -4.29% 22.58%
1251 BGR Bongger BGR $0.000252 LowVol 5.86% 46.79%
1252 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003390 LowVol 17.45% 3.68% 108.75%
1253 AV AvatarCoin AV $0.055773 LowVol -0.17% -7.65% 28.71%
1254 IFC Infinitecoin IFC $0.000027 LowVol 5.34% 35.44% 119.03%
1255 DON Donationcoin DON $0.000782 LowVol 1.66% 19.51% 35.64%
1256 MAGN Magnetcoin MAGN $0.923661 LowVol -0.25% 37.99% 39.73%
1257 AXIOM Axiom AXIOM $0.024920 LowVol -0.26% 3.68% 40.42%
1258 IPY Infinity Pay IPY $0.002388 LowVol 3.54% 15.90% 37.80%
1259 RCN Rcoin RCN $0.000170 LowVol -0.17% 3.58% 46.12%
1260 PRIMU Primulon PRIMU $0.000268 LowVol -0.17% -12.45% 28.61%
1261 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.062018 LowVol 1.54% 6.35% 50.81%
1262 CME Cashme CME $0.000170 LowVol -0.17% -8.40% 46.13%
1263 PSY Psilocybin PSY $0.028649 LowVol -0.17% 35.68%
1264 BIT First Bitcoin BIT $0.010680 LowVol -0.23% -4.04% -14.76%
1265 QORA Qora QORA $0.237333 LowVol -0.26% 3.68% 5.81%
1266 10MT 10M Token 10MT $0.002564 LowVol 3.54% 15.82% 244.37%
1267 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.011019 LowVol 7.89% 80.83% 125.38%
1268 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000170 LowVol -0.23% 3.59% 30.93%
1269 ASN Aseancoin ASN $0.006781 LowVol -0.23% 1.05% -61.57%
1270 WINK Wink WINK $0.000339 LowVol -0.17% 3.58%
1271 CLINT Clinton CLINT $0.013562 LowVol -0.17% 8.78%
1272 SHA SHACoin SHA $0.001187 LowVol 0.39% 70.50%
1273 SFE SafeCoin SFE $0.000170 LowVol -0.17% 3.62% 46.13%
1274 MONETA Moneta MONETA $0.000509 LowVol -0.36% -22.31% 21.23%
1275 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004408 LowVol -0.17% 41.89% 46.13%
1276 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.378885 LowVol -0.17% -25.06%
1277 QBC Quebecoin QBC $0.002712 LowVol -0.17% 3.68% 37.53%
1278 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000170 LowVol -0.17% 3.58% -26.94%
1279 PRN Protean PRN $0.000087 LowVol -1.67% -41.07% -8.79%
1280 GBRC Global Busine… GBRC $0.000170 LowVol -0.26% 3.58%
1281 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003899 LowVol -0.23% 1.84%
1282 OMC Omicron OMC $0.179525 LowVol -0.23% 36.53%
1283 LTH LAthaan LTH $0.001187 LowVol -0.26% 45.15% 105.09%
1284 DISK DarkLisk DISK $0.001017 LowVol -0.17% -22.24% 0.00%
1285 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -0.19% -11.70% -98.21%
1286 X2 X2 X2 $0.000170 LowVol -0.17% 3.68% 46.12%
1287 NBE BitCentavo NBE $0.000002 LowVol 5.86%
1288 FUTC FutCoin FUTC $0.003390 LowVol -0.17% 3.58% 76.23%
1289 TCR TheCreed TCR $0.000678 LowVol -0.23% 3.58% 154.67%
1290 BET BetaCoin BET $0.001865 LowVol -0.17% 5.51%
1291 MBL MobileCash MBL $0.000678 LowVol -0.17% 3.58%
1292 ANTX Antimatter ANTX $0.000130 LowVol
1293 OPES Opescoin OPES $0.002034 LowVol -0.17% -16.50%
1294 CBD CBD Crystals CBD $0.002882 LowVol -0.23% -2.17% 76.89%
1295 PRM PrismChain PRM $0.002034 LowVol -0.17% 13.10% 38.63%
1296 XDE2 XDE II XDE2 $4.40 LowVol -0.23% 5.56% 164.86%
1297 PDG PinkDog PDG $0.000339 LowVol -0.17% 192.24%
1298 FBL Faceblock FBL $0.001865 LowVol 3.54% 13.17%
1299 PCN PeepCoin PCN $0.000170 LowVol -0.17% 4.40% 46.12%
1300 NBIT netBit NBIT $0.024920 LowVol -0.17% -68.28% -62.12%
1301 STEX STEX STEX $1.25 LowVol 0.46% -3.57% 44.67%
1302 GML GameLeagueCoin GML $0.014918 LowVol -0.17%
1303 TURBO TurboCoin TURBO $0.000170 LowVol -0.17% 3.58%
1304 TRICK TrickyCoin TRICK $0.015427 LowVol -0.26% -26.86% 38.52%
1305 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.003051 LowVol -0.26% 14.66%
1306 WOW Wowcoin WOW $0.000118 LowVol -0.56% -13.08% 2.06%
1307 VGC VegasCoin VGC $0.000096 LowVol -0.33% -41.08%
1308 KARMA Karmacoin KARMA $0.000173 LowVol 6.06% 49.48%
1309 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 118.39%
1310 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 1.31% 8.27%
1311 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1312 CC CyberCoin CC $0.000169 LowVol -0.55% 3.18% 45.55%
1313 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 88.31%
1314 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1315 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -6.02%
1316 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1317 OP Operand OP $0.000979 LowVol 5.52%
1318 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol
1319 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1320 POKE PokeCoin POKE $0.000171 LowVol 4.74% -26.12%
1321 GAIN UGAIN GAIN $0.002323 LowVol 1.39% 53.97%
1322 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol -2.35%
1323 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 16.82%
1324 SPORT SportsCoin SPORT $0.001491 LowVol 1.24%
1325 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 0.39% 41.62%
1326 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol
1327 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol
1328 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -4.84%
1329 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1330 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.128276 LowVol 0.87%
1331 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 22.81%
1332 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -78.51%
1333 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 1.60%
1334 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 0.36% 0.63%
1335 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 76.06%
1336 XTD XTD Coin XTD $0.000167 LowVol 1.87%
1337 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1338 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1339 XYLO XYLO XYLO $0.880311 LowVol 1.30%
1340 UNC UNCoin UNC $0.000149 28.29%
1341 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1342 FC Facecoin FC $0.003480 -6.21%
1343 SIC Swisscoin SIC $0.000123 0.39%

Quay lại phần 1

Phản hồi