Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 12/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 12/12/2017 (GMT +7) của 1340 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 12/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16626.80 trên tổng giá trị $278,241,384,122

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $474.95 trên tổng giá trị $45,725,739,357

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1408.13 trên tổng giá trị $23,726,673,671

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.23 trên tổng giá trị $11,770,810,433

    + Đồng LTC Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $185.70 trên tổng giá trị $10,075,385,685

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng COXST CoExistCoin (COXST) đang có giá hiện tại $0.003048 trên tổng giá trị $82,600 đã biến động tăng 266.63% trong 1h qua

    + Đồng ACN Avoncoin (ACN) đang có giá hiện tại $0.000497 trên tổng giá trị đã biến động tăng 200.17% trong 1h qua

    + Đồng PGL Prospectors Gold (PGL) đang có giá hiện tại $0.171865 trên tổng giá trị $11,085,293 đã biến động tăng 104.41% trong 1h qua

    + Đồng ETT EncryptoTel [… (ETT) đang có giá hiện tại $0.359821 trên tổng giá trị $22,356,107 đã biến động tăng 91.39% trong 1h qua

    + Đồng BSTY GlobalBoost-Y (BSTY) đang có giá hiện tại $0.045536 trên tổng giá trị $604,044 đã biến động tăng 89.20% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.036574 trên tổng giá trị $223,374 đã biến động tăng 752.57% trong 24h qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.004851 trên tổng giá trị $7,638,817 đã biến động tăng 399.51% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.009359 trên tổng giá trị $282,908 đã biến động tăng 389.87% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000009 trên tổng giá trị $48,609 đã biến động tăng 346.82% trong 24h qua

    + Đồng SPRTS Sprouts (SPRTS) đang có giá hiện tại $6.1e-07 trên tổng giá trị $862,550 đã biến động tăng 322.52% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000167 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3834.59% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000119 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1320.86% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $26.46 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1311.47% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.390296 trên tổng giá trị $29,512,037 đã biến động tăng 789.47% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009319 trên tổng giá trị đã biến động tăng 715.15% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 12/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 SCORE Scorecoin SCORE $155,741 $0.005132 30,346,591 $3,604 -4.24% -20.77% 31.62%
702 BIP BipCoin BIP $155,143 $0.095340 1,627,261 $1,012 0.06% 13.45% 106.70%
703 TAJ TajCoin TAJ $151,868 $0.018808 8,074,669 $2,348 -0.22% 30.54% 80.48%
704 COAL BitCoal COAL $151,528 $0.033673 4,500,000 $2,320 -5.12% -18.83% 55.93%
705 ACP AnarchistsPrime ACP $140,942 $0.032070 4,394,874 $926 -0.09% -1.13% 67.21%
706 UNITS GameUnits UNITS $139,278 $0.040103 3,472,983 $2,177 0.48% 15.41% 47.83%
707 EGAS ETHGAS EGAS $137,704 $0.013557 10,157,540 $4,593 0.33% 18.63% 86.80%
708 XCXT CoinonatX XCXT $136,139 $0.008409 16,188,973 $926 2.00% 36.12% 6.66%
709 CJ Cryptojacks CJ $134,871 $0.000332 406,568,581 $531 -0.09% -20.82% -1.06%
710 AERM Aerium AERM $134,455 $0.184340 729,386 $6,220 0.26% -23.62% -64.76%
711 VUC Virta Unique … VUC $133,317 $0.002167 61,528,650 $1,065 0.07% 20.32% 69.46%
712 REE ReeCoin REE $132,823 $0.000052 2,560,000,000 $1,030 -0.06% -29.96% 32.02%
713 RPC RonPaulCoin RPC $130,449 $0.145124 898,883 $688 0.88% 54.82% 108.89%
714 NEVA NevaCoin NEVA $127,333 $0.051322 2,481,050 $1,768 -0.03% 11.36% 33.69%
715 GLT GlobalToken GLT $116,989 $0.004423 26,452,000 $789 -19.61% -20.19% 113.49%
716 CMT Comet CMT $115,104 $0.131874 872,830 $2,054 1.80% -8.63% 63.08%
717 MAR Marijuanacoin MAR $114,464 $0.074884 1,528,554 $720 0.32% -2.19% -34.69%
718 SCRT SecretCoin SCRT $112,885 $0.026695 4,228,672 $573 0.06% 3.87% 20.26%
719 BITEUR bitEUR BITEUR $111,720 $1.16 96,599 $788 0.04% -5.52% -7.77%
720 SGR Sugar Exchange SGR $110,528 $0.031580 3,500,000 $1,816 0.05% -0.18% -8.38%
721 PRC PRCoin PRC $100,063 $0.006301 15,881,200 $27,662 -0.02% -11.11% -38.24%
722 MST MustangCoin MST $99,555 $0.157937 630,343 $883 -0.21% -4.80% 14.91%
723 XCO X-Coin XCO $90,548 $0.007311 12,384,976 $2,156 0.02% 4.38% 8.49%
724 300 300 Token 300 $89,538 $298.46 300 $1,503 -0.02% 21.60% 24.41%
725 WOMEN WomenCoin WOMEN $85,375 $0.001931 44,220,400 $1,795 5.72% 8.16% -21.93%
726 BRAT BRAT BRAT $83,662 $0.000523 160,000,000 $726 1.66% -17.75% 131.24%
727 EOT EOT Token EOT $82,127 $0.009942 8,260,903 $5,793 -2.08% -17.26% -25.41%
728 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $81,771 $0.010183 8,030,000 $1,116 -0.02% 4.59% -25.24%
729 KURT Kurrent KURT $74,308 $0.007491 9,919,485 $748 -0.17% -13.49% -2.51%
730 CPN CompuCoin CPN $71,834 $0.003662 19,615,019 $722 0.11% 2.05% 9.66%
731 KRONE Kronecoin KRONE $70,670 $0.018707 3,777,762 $703 -0.02% -11.73% 66.80%
732 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $62,211 $0.070839 878,202 $102,550 7.75% 45.45% 428.63%
733 OS76 OsmiumCoin OS76 $59,739 $0.066821 894,026 $3,700 -12.42% 55.58% 116.23%
734 ERY Eryllium ERY $57,102 $0.010420 5,480,149 $876 -0.10% -10.76% 63.43%
735 ICON Iconic ICON $44,435 $0.074945 592,894 $799 0.35% -7.40% 0.12%
736 EGO EGO EGO $39,794 $0.000663 60,000,001 $798 -33.29% -6.27%
737 VPRC VapersCoin VPRC $38,469 $0.000049 780,124,964 $1,272 2.15% -12.97% -30.72%
738 CRTM Corethum CRTM $36,463 $0.014585 2,500,000 $4,810 0.17% 75.28% 42.34%
739 CASH Cashcoin CASH $34,960 $0.000757 46,158,242 $1,107 -9.09% -4.16% -41.43%
740 MSCN Master Swiscoin MSCN $33,421 $0.000747 44,735,940 $953 -12.62% -14.39% -25.90%
741 LBTC LiteBitcoin LBTC $31,559 $0.009898 3,188,280 $19,203 -5.33% 15.27% 16.38%
742 SDP SydPak SDP $31,188 $0.195156 159,810 $761 -0.02% 5.80% 45.53%
743 VLTC Vault Coin VLTC $30,439 $0.001003 30,352,680 $1,215 0.02% -1.06% -11.46%
744 XCS CybCSec XCS $29,433 $0.002487 11,834,082 $610 -0.02% -25.83% -15.55%
745 NTWK Network Token NTWK $27,556 $0.002361 11,671,310 $1,110 0.17% -52.63% -28.39%
746 GSR GeyserCoin GSR $24,858 $0.530421 46,864 $5,198 -0.68% 42.10% 306.72%
747 CREVA CrevaCoin CREVA $23,933 $0.000658 36,390,750 $1,974 -0.09% 32.50% -28.47%
748 XRC Rawcoin XRC $23,459 $0.033280 704,882 $3,680 -0.25% 16.56% 92.96%
749 CTO Crypto CTO $18,310 $0.001492 12,269,591 $1,912 -0.09% -86.81% -84.34%
750 LVPS LevoPlus LVPS $13,298 $0.008788 1,513,256 $3,524 -5.86% -25.25% -4.35%
751 HMC HarmonyCoin HMC $7,023 $0.012513 561,235 $7,517 -0.10% 17.39% 14.56%
752 UNITY SuperNET UNITY $44,209,848 $54.17 816,061 -0.22% 16.36% -13.69%
753 ETT EncryptoTel [… ETT $22,356,107 $0.359821 62,131,190 LowVol 91.39% 134.61% 97.34%
754 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
755 ECN E-coin ECN $13,036,909 $2.75 4,739,126 LowVol 0.36% 90.84% -40.01%
756 PGL Prospectors Gold PGL $11,085,293 $0.171865 64,500,000 LowVol 104.41% 160.07%
757 ECOB Ecobit ECOB $6,505,333 $0.014637 444,444,444 LowVol 0.41% 9.13% 31.25%
758 YASH YashCoin YASH $5,637,635 $0.563748 10,000,275 LowVol 0.06% -15.37% 25.17%
759 XC XCurrency XC $4,964,675 $0.845622 5,871,033 LowVol 0.06% 6.94% -33.59%
760 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -1.61%
761 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 24.47%
762 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,810,567 $0.463268 6,066,827 LowVol -0.02% -3.34% 81.93%
763 JNS Janus JNS $2,423,765 $0.105288 23,020,335 LowVol 0.06% 54.90% -49.16%
764 SIFT Smart Investm… SIFT $2,218,044 $3.07 722,935 LowVol 0.17% 14.74% -10.95%
765 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,088,511 $4.48 465,952 LowVol -0.13% 0.88% -18.94%
766 HTC HitCoin HTC $1,825,114 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 7.08% 47.25%
767 RC RussiaCoin RC $1,808,632 $0.215882 8,377,873 LowVol -0.77% 3.74% 37.26%
768 MBI Monster Byte MBI $1,786,036 $0.106168 16,822,736 LowVol -0.01% 24.26% 73.81%
769 NKA IncaKoin NKA $1,769,628 $0.000155 11,411,141,392 LowVol 1.05% 16.69% 39.44%
770 SHORTY Shorty SHORTY $1,674,660 $0.016747 100,000,000 LowVol -0.09% 6.96% 40.53%
771 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,640,784 $0.054693 30,000,000 LowVol 0.05% -22.34% -49.11%
772 SDC ShadowCash SDC $1,275,517 $0.190514 6,695,133 LowVol -0.09% -0.67% 35.69%
773 BTSR BTSR BTSR $1,225,373 $0.373104 3,284,266 LowVol -0.05% 9.09% 67.24%
774 DCY Dinastycoin DCY $1,152,323 $0.000811 1,420,858,063 LowVol -1.29% 4.61% 16.65%
775 METAL MetalCoin METAL $1,135,182 $0.014757 76,925,527 LowVol 0.06% 17.47% 47.01%
776 INPAY InPay INPAY $1,087,700 $0.108770 10,000,000 LowVol 0.06% 6.77% 20.38%
777 PIGGY Piggycoin PIGGY $1,045,331 $0.002144 487,547,330 LowVol 4.06% 103.98% 63.72%
778 GOOD Goodomy GOOD $1,027,672 $0.002328 441,349,000 LowVol 0.03% 25.17% 57.40%
779 CARBON Carboncoin CARBON $1,023,573 $0.000067 15,392,009,920 LowVol 0.71% 18.68% -16.73%
780 OPAL Opal OPAL $876,758 $0.057895 15,143,835 LowVol 0.71% -17.57% 50.41%
781 SMC SmartCoin SMC $864,812 $0.036666 23,586,345 LowVol -0.16% 2.80% 25.81%
782 DSH Dashcoin DSH $861,711 $0.049031 17,574,970 LowVol -0.08% 7.58% 10.39%
783 TALK BTCtalkcoin TALK $854,530 $0.013088 65,290,635 LowVol 4.66% 39.89% 31.01%
784 TROLL Trollcoin TROLL $842,972 $0.001489 566,087,155 LowVol 0.06% 20.20% 80.52%
785 TES TeslaCoin TES $738,664 $0.010049 73,505,485 LowVol 0.52% -1.44% -1.77%
786 VAL Valorbit VAL $736,575 $0.000138 5,323,343,757 LowVol 22.16%
787 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $732,163 $0.000032 22,890,821,164 LowVol 2.24% -53.07% -29.39%
788 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $724,808 $0.133524 5,428,300 LowVol 0.70% 49.45% 67.20%
789 AU AurumCoin AU $720,311 $2.43 296,216 LowVol -0.44% 17.48% 49.53%
790 J Joincoin J $656,522 $0.268143 2,448,402 LowVol -0.46% 19.66% 169.63%
791 V Version V $641,887 $0.001367 469,510,591 LowVol 0.53% 8.99% 17.12%
792 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $604,044 $0.045536 13,265,130 LowVol 89.20% 103.00% 191.73%
793 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
794 BPC Bitpark Coin BPC $577,004 $0.007693 75,000,000 LowVol -0.02% -9.40% -21.64%
795 ITI iTicoin ITI $576,022 $18.00 32,000 LowVol -6.45% 9.08% -9.49%
796 FUNK The Cypherfunks FUNK $573,513 $0.000012 46,326,107,499 LowVol 2.11% 30.45% 121.17%
797 UNIC UniCoin UNIC $565,317 $0.190382 2,969,383 LowVol 0.55% 19.64% 93.55%
798 RIYA Etheriya RIYA $563,865 $0.356531 1,581,531 LowVol -0.02% -14.87% 15.83%
799 SAC SACoin SAC $558,289 $0.079588 7,014,740 LowVol 0.06% -4.30% 3.85%
800 CRM Cream CRM $557,949 $0.012445 44,834,233 LowVol 0.05% -9.68% -20.08%
801 WAY WayGuide WAY $547,390 $0.005472 100,040,708 LowVol -0.02% 17.63% 46.38%
802 USC Ultimate Secu… USC $535,717 $0.051795 10,343,113 LowVol 1.59% -16.28% -1.57%
803 NYAN Nyancoin NYAN $527,716 $0.001655 318,929,301 LowVol 0.87% 9.78% 60.05%
804 C2 Coin2.1 C2 $521,042 $0.005212 99,976,323 LowVol 0.06% 25.56% 153.11%
805 UNI Universe UNI $511,438 $0.043735 11,694,139 LowVol -5.11% -9.46% -13.22%
806 UFR Upfiring UFR $502,913 $0.034924 14,400,000 LowVol 0.17% 30.16% 52.04%
807 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
808 VIDZ PureVidz VIDZ $492,491 $0.003931 125,279,775 LowVol -7.17% -44.16% 65.17%
809 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -51.17%
810 LOT LottoCoin LOT $471,083 $0.000033 14,491,014,421 LowVol 1.98% 18.05% 64.72%
811 GUN Guncoin GUN $454,662 $0.002303 197,388,928 LowVol 7.33% 14.61% 25.23%
812 PR Prototanium PR $442,542 $2.26 195,945 LowVol 0.06% 27.83% 79.16%
813 BBT BitBoost BBT $436,125 $0.089685 4,862,878 LowVol 0.17% -1.07% -21.91%
814 FNC FinCoin FNC $425,717 $0.033056 12,878,667 LowVol -0.01% -21.09% -7.73%
815 STV Sativacoin STV $424,452 $0.059893 7,086,815 LowVol -3.31% 41.77% 57.37%
816 XGR GoldReserve XGR $422,698 $0.024616 17,171,382 LowVol 0.47% -4.63% 1.58%
817 JET Jetcoin JET $418,240 $0.085837 4,872,509 LowVol 0.06% -7.26% 41.31%
818 BERN BERNcash BERN $408,106 $0.005729 71,234,301 LowVol -2.41% 8.22% 58.66%
819 SWING Swing SWING $397,982 $0.142887 2,785,289 LowVol -9.03% -5.75% 59.18%
820 FLY Flycoin FLY $394,832 $1.87 210,806 LowVol -0.09%
821 GLC GlobalCoin GLC $378,206 $0.005803 65,171,010 LowVol -0.02% -14.91%
822 XPTX PlatinumBAR XPTX $377,365 $0.881388 428,148 LowVol 0.23% 12.35% 23.85%
823 STS Stress STS $374,816 $0.000663 565,134,332 LowVol 0.06% 6.94%
824 Q2C QubitCoin Q2C $370,410 $0.001492 248,219,296 LowVol -0.02% 20.37% 25.39%
825 MCRN MACRON MCRN $367,582 $0.000916 401,421,401 LowVol 2.16% 100.73% 118.17%
826 FUCK FuckToken FUCK $363,874 $0.007080 51,392,878 LowVol -15.04% -20.69% 12.49%
827 ROC Rasputin Onli… ROC $360,091 $0.332300 1,083,633 LowVol 0.17% 4.15% -24.65%
828 ECA Electra ECA $354,094 $0.000016 22,004,232,113 LowVol 0.05% 3.84% 225.07%
829 I0C I0Coin I0C $353,542 $0.016847 20,985,461 LowVol 0.13% -18.87% -14.83%
830 FRC Freicoin FRC $353,253 $0.011938 29,590,163 LowVol -0.02% -2.49% 57.31%
831 SH Shilling SH $347,531 $0.008753 39,703,325 LowVol 6.54% 27.42%
832 MAD SatoshiMadness MAD $331,729 $0.000166 2,000,683,485 LowVol 0.06% 6.94%
833 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 19.25%
834 ICN iCoin ICN $319,831 $0.010943 29,226,206 LowVol -0.09% -32.12% -25.69%
835 CAT Catcoin CAT $309,005 $0.049743 6,212,100 LowVol 0.06% 7.42% 99.64%
836 BLC Blakecoin BLC $300,310 $0.019858 15,122,697 LowVol -0.02% 5.14% 72.56%
837 WMC WMCoin WMC $300,082 $0.026032 11,527,489 LowVol 0.06% 1.17% 46.94%
838 BIGUP BigUp BIGUP $289,004 $0.000136 2,119,699,790 LowVol 83.50% -12.07% 19.64%
839 LANA LanaCoin LANA $281,598 $0.000335 841,536,368 LowVol -0.03% -9.95% 15.49%
840 YAC Yacoin YAC $278,349 $0.002321 119,909,605 LowVol -0.02% 104.93%
841 SPACE SpaceCoin SPACE $263,894 $0.012558 21,013,657 LowVol 0.88% 10.91% 47.85%
842 TTC TittieCoin TTC $262,660 $0.000208 1,259,816,434 LowVol -0.37% -21.54% 33.11%
843 SHDW Shadow Token SHDW $253,653 $0.036236 7,000,000 LowVol 0.03% -30.31%
844 ARI Aricoin ARI $251,592 $0.001794 140,262,505 LowVol 0.58% 28.43% 54.76%
845 EVIL Evil Coin EVIL $247,269 $0.011763 21,020,383 LowVol 0.16% 10.33% 9.47%
846 GAIA GAIA GAIA $235,776 $0.009783 24,101,381 LowVol -0.02% 5.02%
847 HODL HOdlcoin HODL $235,599 $0.001492 157,879,710 LowVol -0.09% 20.33% 12.04%
848 HMP HempCoin HMP $224,943 $0.000166 1,356,645,470 LowVol 0.06% 6.94% 46.40%
849 GRT Grantcoin GRT $224,302 $0.005194 43,186,920 LowVol -2.06% -1.46% 36.60%
850 RUPX Rupaya RUPX $223,374 $0.036574 6,107,435 LowVol 2.29% 752.57% 162.95%
851 CYP Cypher CYP $222,693 $0.034986 6,365,285 LowVol -0.02% 60.92%
852 ICE iDice ICE $221,010 $0.140680 1,571,013 LowVol -28.07% 16.44% 67.19%
853 BUMBA BumbaCoin BUMBA $218,495 $0.009721 22,477,318 LowVol -0.09% 4.49% 149.09%
854 KED Darsek KED $217,377 $0.014916 14,573,578 LowVol -0.06% 37.43% 37.42%
855 XRA Ratecoin XRA $214,138 $0.001862 115,034,782 LowVol -0.30% 47.25% 52.17%
856 WYV Wyvern WYV $209,019 $0.117226 1,783,044 LowVol 0.06% -16.12% 1.00%
857 HAL Halcyon HAL $208,985 $0.039282 5,320,104 LowVol 0.00% 1.97% 46.22%
858 RED RedCoin RED $208,891 $0.002819 74,107,896 LowVol 0.06% 5.13% 40.18%
859 FIRE Firecoin FIRE $208,865 $2.12 98,412 LowVol -0.02% -3.84% 45.96%
860 ACOIN Acoin ACOIN $208,515 $0.170902 1,220,085 LowVol -5.84% 9.09% 14.41%
861 OHM OHM OHM $208,175 $0.006964 29,893,224 LowVol -0.02% 6.94% 46.38%
862 FRK Franko FRK $200,473 $0.215385 930,767 LowVol -0.02% 47.07%
863 LEA LeaCoin LEA $194,501 $0.000617 315,115,091 LowVol 1.75% 32.10% 30.45%
864 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 115.74%
865 EUC Eurocoin EUC $192,510 $0.015504 12,416,554 LowVol -1.93% -21.29% 32.24%
866 E4ROW E4ROW E4ROW $189,024 $0.032805 5,762,000 LowVol 0.17% 4.15% 45.73%
867 PHO Photon PHO $188,810 $0.000009 20,577,930,936 LowVol 2.22% 3.07% 131.39%
868 DLC Dollarcoin DLC $188,746 $0.020726 9,106,714 LowVol 0.06% 6.97% 46.38%
869 PXI Prime-XI PXI $187,301 $0.010445 17,931,560 LowVol -29.95% 21.34% 59.34%
870 URC Unrealcoin URC $180,529 $0.025700 7,024,402 LowVol 15.27% 12.76% -5.24%
871 RBX Ripto Bux RBX $179,306 $0.000470 381,236,123 LowVol 0.06% 4.06% 29.21%
872 IMS Independent M… IMS $176,846 $0.032939 5,368,934 LowVol -0.04% -14.98% 85.86%
873 ARCO AquariusCoin ARCO $175,352 $0.117084 1,497,658 LowVol 0.57% 6.20% 52.03%
874 BITZ Bitz BITZ $175,286 $0.088044 1,990,891 LowVol 0.06%
875 HXX Hexx HXX $174,959 $0.117604 1,487,693 LowVol -6.17% 7.65% 196.98%
876 ANTI AntiBitcoin ANTI $173,752 $0.009948 17,465,159 LowVol 0.06% 53.09% 6.22%
877 XCRE Creatio XCRE $170,123 $0.008290 20,520,514 LowVol 0.06% 7.05% 80.28%
878 CON PayCon CON $168,134 $0.007297 23,042,604 LowVol 0.09% -29.81% 62.40%
879 TEK TEKcoin TEK $166,463 $0.000118 1,414,054,562 LowVol -0.30% -2.49% -16.30%
880 DUO ParallelCoin DUO $161,033 $0.533503 301,840 LowVol 0.79% 7.58% -17.72%
881 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol -0.05% 40.01%
882 BOST BoostCoin BOST $149,396 $0.012601 11,855,487 LowVol -0.02% -0.66% -25.36%
883 CRX Chronos CRX $146,371 $0.001985 73,729,962 LowVol 7.90% 16.12% 131.24%
884 TSE Tattoocoin (S… TSE $146,266 $0.001618 90,421,856 LowVol 0.94% 71.64% 35.01%
885 AMBER AmberCoin AMBER $140,265 $0.003210 43,699,481 LowVol 3.51% -51.43%
886 VOT VoteCoin VOT $139,313 $0.008456 16,474,625 LowVol -0.02% 9.08% -22.11%
887 SOON SoonCoin SOON $136,468 $0.010950 12,462,620 LowVol 0.01% 6.93% 37.75%
888 BITGOLD bitGold BITGOLD $136,386 $1708.82 79.8131 LowVol -0.31% 22.57% 9.05%
889 DRM Dreamcoin DRM $135,660 $0.055380 2,449,632 LowVol 0.06% -13.88% 47.68%
890 PX PX PX $133,268 $0.001387 96,089,725 LowVol -28.43%
891 GP GoldPieces GP $132,846 $0.108876 1,220,161 LowVol -3.67% 3.37% -8.93%
892 BAS BitAsean BAS $132,147 $0.026429 5,000,000 LowVol -0.66% 2.52% 11.65%
893 ARG Argentum ARG $128,266 $0.014912 8,601,421 LowVol -1.11% 15.03% 4.26%
894 XPY PayCoin XPY $127,472 $0.010778 11,827,615 LowVol 0.06% -10.81% -12.77%
895 JIN Jin Coin JIN $127,370 $0.012933 9,848,485 LowVol 0.06% 247.63% -33.21%
896 611 SixEleven 611 $124,512 $0.288411 431,717 LowVol 0.06% 12.42% 70.57%
897 MARS Marscoin MARS $117,294 $0.004148 28,279,074 LowVol 0.64% -2.19% 7.27%
898 ALL Allion ALL $116,373 $0.018772 6,199,359 LowVol 0.67% 25.37% 36.96%
899 CF Californium CF $116,140 $0.048250 2,407,029 LowVol -0.09% 8.08% 41.93%
900 POP PopularCoin POP $115,936 $0.000034 3,372,875,244 LowVol 6.44% 51.59% 48.02%
901 URO Uro URO $114,504 $0.094842 1,207,310 LowVol -0.02% -4.81% 66.58%
902 VEC2 VectorAI VEC2 $113,135 $0.006798 16,642,025 LowVol 0.06% 32.85% 35.86%
903 EMD Emerald Crypto EMD $112,534 $0.005887 19,117,129 LowVol -6.31% -35.92% -40.25%
904 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
905 GCC GuccioneCoin GCC $104,269 $0.005140 20,285,537 LowVol -0.02% 14.31% 49.92%
906 AMMO Ammo Rewards AMMO $103,170 $0.001326 77,777,777 LowVol -0.09% -16.14% -33.03%
907 QCN QuazarCoin QCN $100,229 $0.016581 6,044,911 LowVol -0.09% -38.93% -34.51%
908 ZMC ZetaMicron ZMC $99,542 $0.000166 600,344,291 LowVol 0.06% 6.94% 47.48%
909 WARP WARP WARP $96,973 $0.088542 1,095,224 LowVol 0.06% 46.29%
910 MRJA GanjaCoin MRJA $96,035 $0.021572 4,451,920 LowVol -0.02% 26.93% -13.21%
911 NRO Neuro NRO $95,780 $0.002487 38,510,602 LowVol -0.09% -7.34% 27.73%
912 ADCN Asiadigicoin ADCN $95,077 $0.003814 24,931,054 LowVol 0.06% 7.16% 43.16%
913 MND MindCoin MND $94,716 $0.005969 15,867,695 LowVol 0.06% 6.96% 45.83%
914 FXE FuturXe FXE $93,683 $0.397940 235,421 LowVol -0.02% 6.85% -0.86%
915 BVC BeaverCoin BVC $93,257 $0.029936 3,115,258 LowVol 0.06% 0.07% 28.16%
916 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $92,527 $0.001161 79,719,140 LowVol 0.06% 6.97% 0.90%
917 GPU GPU Coin GPU $92,063 $0.002274 40,477,042 LowVol -0.11% -19.54% -12.87%
918 ARB ARbit ARB $91,300 $0.011607 7,866,205 LowVol 0.06% 42.69%
919 $$$ Money $$$ $89,277 $0.001946 45,887,218 LowVol 8.46% 22.63% 20.29%
920 BTQ BitQuark BTQ $88,844 $0.009783 9,081,731 LowVol -0.02% 11.25% 20.86%
921 MAY Theresa May Coin MAY $86,819 $0.003436 25,269,800 LowVol -0.11% 10.82% 0.21%
922 DRS Digital Rupees DRS $84,695 $0.000166 510,802,961 LowVol -0.02% 6.94% 37.78%
923 SOIL SOILcoin SOIL $83,625 $0.014666 5,702,048 LowVol -0.11% 4.92% 41.00%
924 COXST CoExistCoin COXST $82,600 $0.003048 27,100,000 LowVol 266.63% 3.54% 152.17%
925 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
926 ICOB ICOBID ICOB $80,528 $0.000755 106,701,874 LowVol 0.62% -7.02% 43.89%
927 BENJI BenjiRolls BENJI $79,223 $0.003911 20,255,346 LowVol -0.28% 57.24% 64.43%
928 EMP EMoneyPower EMP $78,182 $0.008498 9,200,000 LowVol 7.47%
929 ATX Artex Coin ATX $77,679 $0.004136 18,781,750 LowVol 0.06% 28.12% 4.46%
930 JWL Jewels JWL $76,964 $0.003814 20,181,636 LowVol 0.06%
931 CAGE CageCoin CAGE $75,379 $7.5e-07 101,168,328,395 LowVol 0.83% -32.56% -58.19%
932 BLZ BlazeCoin BLZ $74,924 $0.000123 608,557,394 LowVol 1.59% 18.97% 71.40%
933 PRX Printerium PRX $73,984 $0.006258 11,821,728 LowVol 0.06% -46.88% 57.37%
934 PONZI PonziCoin PONZI $69,675 $0.080914 861,099 LowVol 0.06% 14.66% 118.45%
935 VIP VIP Tokens VIP $69,184 $0.000829 83,450,403 LowVol 0.06% 33.67% 48.87%
936 BLRY BillaryCoin BLRY $67,093 $0.007461 8,992,013 LowVol 0.06% -29.21% -50.57%
937 CXT Coinonat CXT $67,047 $0.007775 8,623,200 LowVol 0.02% 18.27% 44.72%
938 EXN ExchangeN EXN $65,501 $0.012843 5,100,000 LowVol 0.12% -12.67% 12.21%
939 SPT Spots SPT $65,373 $0.002918 22,406,021 LowVol -0.05% 4.19% -5.27%
940 CNC CHNCoin CNC $65,285 $0.001319 49,509,527 LowVol -5.27% -31.67%
941 ZYD Zayedcoin ZYD $65,223 $0.010446 6,243,840 LowVol 0.06% 72.75% 100.32%
942 BSC BowsCoin BSC $63,498 $0.011441 5,550,102 LowVol -0.02% 7.00% 9.79%
943 CRT CRTCoin CRT $63,090 $0.795880 79,270 LowVol -0.02% 6.94% 46.38%
944 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 40.69%
945 EREAL eREAL EREAL $61,336 $0.000896 68,427,562 LowVol 0.17% 8.25% 78.32%
946 ORLY Orlycoin ORLY $60,763 $0.001658 36,646,779 LowVol 0.06% 7.48% 33.71%
947 GPL Gold Pressed … GPL $60,535 $0.235979 256,527 LowVol 0.13% 13.04% -18.82%
948 CWXT CryptoWorldX … CWXT $58,874 $0.000987 59,630,200 LowVol 1.64% -7.54% 12.95%
949 KIC KibiCoin KIC $58,657 $0.003990 14,701,000 LowVol 6.10% 111.19% -41.02%
950 RBT Rimbit RBT $57,590 $0.000499 115,499,623 LowVol 0.08% 23.50% 6.51%
951 FLAX Flaxscript FLAX $57,519 $0.010298 5,585,681 LowVol -1.12% -4.98% -55.11%
952 IMPS ImpulseCoin IMPS $57,067 $0.002819 20,245,510 LowVol 0.06% 20.82% 28.41%
953 WORM HealthyWormCoin WORM $55,737 $0.000497 112,050,536 LowVol -0.02% -38.54% 119.57%
954 SFC Solarflarecoin SFC $55,555 $0.003945 14,083,450 LowVol 3.34% 33.39% -1.45%
955 LUNA Luna Coin LUNA $54,962 $0.033129 1,659,031 LowVol 2.54% -3.24% 77.94%
956 FUZZ FuzzBalls FUZZ $52,856 $0.010943 4,829,945 LowVol 12.56% 41.19% 32.79%
957 G3N G3N G3N $50,153 $0.006632 7,561,891 LowVol -0.09% -2.76% 33.08%
958 DLISK DAPPSTER DLISK $49,743 $0.000497 100,000,000 LowVol 0.06% 6.94% 46.70%
959 SONG SongCoin SONG $49,097 $0.001508 32,565,300 LowVol 2.10% -12.14% 90.45%
960 VTA Virtacoin VTA $48,609 $0.000009 5,201,310,113 LowVol 2.16% 346.82% 373.23%
961 CESC CryptoEscudo CESC $47,788 $0.000332 144,105,100 LowVol -0.02% 6.96% -16.06%
962 DIX Dix Asset DIX $47,731 $4.8e-07 100,000,000,000 LowVol -1.07% 52.13% 110.68%
963 DIBC DIBCOIN DIBC $47,610 $0.009522 5,000,000 LowVol -1.41% -3.46% -39.04%
964 ITZ Interzone ITZ $47,455 $0.024871 1,908,012 LowVol -0.02% 1.69% 29.86%
965 TOR Torcoin TOR $47,235 $0.149393 316,179 LowVol 0.06% 60.58% -19.49%
966 XBTS Beatcoin XBTS $46,281 $0.030355 1,524,686 LowVol 0.06% -36.11% 14.82%
967 GRIM Grimcoin GRIM $44,686 $0.002205 20,263,272 LowVol -0.02% 129.40% 33.77%
968 BOAT BOAT BOAT $44,276 $0.002387 18,547,845 LowVol 10.81% 17.60% 42.54%
969 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol -0.66% -15.01%
970 ROOFS Roofs ROOFS $43,110 $0.000332 130,000,000 LowVol -0.02% 6.94% 44.19%
971 VRS Veros VRS $42,863 $0.000088 486,609,040 LowVol -0.02% 56.16% 105.02%
972 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol -0.16% 36.67%
973 HVCO High Voltage HVCO $40,998 $0.027439 1,494,171 LowVol 7.91% 45.93%
974 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,436 $0.015420 2,622,273 LowVol 0.06% 10.91% 12.51%
975 BNX BnrtxCoin BNX $40,183 $0.001514 26,535,001 LowVol 1.02% 16.96% 62.24%
976 STEPS Steps STEPS $40,146 $0.002156 18,625,017 LowVol 0.06%
977 DPAY DPAY DPAY $40,053 $0.000504 79,541,001 LowVol 8.28% 48.83%
978 MTM MTMGaming MTM $39,413 $0.013138 2,999,967 LowVol -1.48% -2.94% 52.24%
979 UET Useless Ether… UET $39,310 $0.009912 3,965,716 LowVol -2.97% -2.02% 6.71%
980 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,467 $0.005076 7,577,547 0.79%
981 BIOS BiosCrypto BIOS $37,977 $0.001824 20,821,709 LowVol 0.06% -5.28%
982 BRAIN Braincoin BRAIN $36,822 $0.003648 10,094,424 LowVol -5.65% -21.58% -38.07%
983 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 1.11%
984 IMX Impact IMX $36,315 $0.000332 109,509,108 LowVol -0.02% 6.96% 192.76%
985 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,820 $0.000497 70,000,000 LowVol -0.02% 6.82% 8.74%
986 RIDE Ride My Car RIDE $33,585 $0.000332 101,276,976 LowVol 0.06% 16.99%
987 PLNC PLNcoin PLNC $31,170 $0.001824 17,089,600 LowVol
988 LIR LetItRide LIR $30,097 $0.000829 36,303,028 LowVol -0.09% 21.99%
989 ZNE Zonecoin ZNE $28,684 $0.011109 2,581,970 LowVol -0.02% 6.94% 4.11%
990 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol -1.09% 41.34%
991 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -3.27%
992 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol
993 ALTC Antilitecoin ALTC $26,125 $0.000829 31,512,613 LowVol -0.02% -10.89% 21.70%
994 SCS Speedcash SCS $25,875 $0.098822 261,831 LowVol -0.09% -4.41% 43.26%
995 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 -1.23% 22.26%
996 XOC Xonecoin XOC $25,767 $0.061349 420,000 LowVol -0.09% 20.29% 111.42%
997 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -2.58%
998 WBB Wild Beast Block WBB $24,495 $0.144901 169,047 LowVol -1.88% -13.81% -3.72%
999 PLACO PlayerCoin PLACO $23,293 $0.000663 35,120,000 LowVol -0.02% -5.87% 10.25%
1000 IBANK iBank IBANK $23,266 $0.005140 4,526,324 LowVol 0.06% 18.04% 84.94%
1001 GBC GBCGoldCoin GBC $22,722 $0.002000 11,361,817 LowVol 29.94% 29.94% 81.80%
1002 RSGP RSGPcoin RSGP $19,742 $11.43 1,727 LowVol -0.02% 6.14% 13.69%
1003 JS JavaScript Token JS $19,314 $0.002417 7,991,996 LowVol 0.17% 4.55% -21.82%
1004 ELS Elysium ELS $19,258 $0.004808 4,005,012 LowVol 0.06% 6.94% 24.86%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $17,879 $0.000166 107,829,281 LowVol -0.02% 6.96% 46.38%
1006 GBT GameBet Coin GBT $17,628 $0.000829 21,262,780 LowVol 0.06% -53.99%
1007 JOBS JobsCoin JOBS $17,597 $0.000166 106,019,270 LowVol 7.05% -47.88%
1008 P7C P7Coin P7C $17,519 $0.000497 35,220,238 LowVol 0.06%
1009 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 12.36%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $15,155 $0.010943 1,384,879 LowVol -0.02% 6.94% 63.15%
1011 ARGUS Argus ARGUS $13,649 $0.011886 1,148,324 LowVol 0.86% 3.84% 34.60%
1012 BIOB BioBar BIOB $13,365 $0.015088 885,756 LowVol 0.06% -13.19% -25.54%
1013 DAS DAS DAS $12,791 $0.004694 2,724,904 LowVol -2.82%
1014 VOLT Bitvolt VOLT $12,529 $0.000829 15,112,554 LowVol 0.06% 33.67% 64.18%
1015 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $11,953 $0.000883 13,532,750 LowVol -13.56% -33.33% 16.93%
1016 CCM100 CCMiner CCM100 $11,846 $0.003525 3,360,417 LowVol -1.48% 56.30% 37.33%
1017 GEERT GeertCoin GEERT $10,732 $0.002108 5,091,200 LowVol -29.58% 7.29%
1018 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -20.46%
1019 CONX Concoin CONX $9,379 $0.012601 744,266 LowVol 0.06% 86.14% 79.44%
1020 TSTR Tristar Coin TSTR $9,170 $0.001824 5,027,857 LowVol 0.06% 6.94% -62.29%
1021 TRADE Tradecoin TRADE $9,168 $0.001161 7,899,129 LowVol -0.09%
1022 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,367 $0.000793 9,288,823 LowVol 2.20% -75.41% -47.81%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,154 $0.033774 211,827 LowVol -1.48% -4.15% 59.42%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -6.64%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,806 LowVol 29.95%
1026 MRNG MorningStar MRNG $5,476 $0.000167 32,697,959 LowVol 0.06% 4.58%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,569 $0.003316 1,377,917 LowVol -0.09% 6.96% 63.84%
1028 MGM Magnum MGM $3,940 $0.000995 3,960,151 LowVol -0.02% -17.80% -76.67%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -3.78%
1030 XNG Enigma XNG $3,294 $0.198141 16,627 LowVol 0.06% -14.81% 74.93%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $2,898 $0.000497 5,826,388 LowVol 0.06% 6.94% 119.60%
1032 NANOX Project-X NANOX $2,592 $33112.70 0.078264 LowVol 6.78% -45.94%
1033 ULA Ulatech ULA $2,078 $0.010413 199,586 LowVol -0.02% -70.88% -52.19%
1034 TOKEN SwapToken TOKEN $1,780 $1.2e-07 15,320,585,365 LowVol 0.83% -17.22% -28.17%
1035 EBT Ebittree Coin EBT $1,703 $0.001347 1,264,511 LowVol -2.38% 80.42% -37.54%
1036 SOJ Sojourn SOJ $958 $0.001975 485,214 LowVol 0.34% 75.99% -62.88%
1037 ABN Abncoin ABN $920 $0.013596 67,700 LowVol 0.06% 6.94% 9.59%
1038 DMB Digital Money… DMB $543 $0.001289 421,300 LowVol -0.27% 22.23% 28.91%
1039 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1040 ENV Environ ENV $244 $0.000002 132,717,518 LowVol 2.18% 84.88%
1041 CALC CaliphCoin CALC $130 $0.001492 87,140 LowVol 18.71% 14.74% 93.41%
1042 FAL Falcoin FAL $33 $0.000166 196,766 LowVol -0.02% -44.14% 46.38%
1043 APW AppleCoin APW $14 $0.000166 82,601 LowVol 0.06% 6.94%
1044 FDC Future Digita… FDC $7 $0.000003 2,753,201 LowVol
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.99 $19,619,500 0.00% 9.83% 32.78%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $37.75 $9,039,940 1.49% -11.29% -16.63%
1047 CMT CyberMiles CMT $0.207308 $6,870,210 0.93% -11.12%
1048 ITC IoT Chain ITC $0.892830 $5,007,190 3.59% -2.83%
1049 ERO Eroscoin ERO $0.174016 $4,578,850 2.88% 14.11%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $3.23 $4,482,400 0.50% -1.21% 20.40%
1051 AI POLY AI AI $20.53 $3,564,810 -0.53% 3.25% 35.64%
1052 ETN Electroneum ETN $0.112413 $2,399,080 1.80% 2.85% 32.55%
1053 REC Regalcoin REC $28.58 $2,196,760 -2.63% -1.44% -39.37%
1054 NULS Nuls NULS $0.863953 $2,139,620 4.53% 3.78% 18.03%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $4.34 $2,037,670 -1.35% -13.40% -10.89%
1056 FRST FirstCoin FRST $17.35 $1,756,610 -0.04% 7.60% 6.37%
1057 FRGC Fargocoin FRGC $10.88 $1,726,680 4.31% 0.64% 5.27%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.47 $1,294,950 -0.43% -2.03% -18.92%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.88 $777,983 0.17% 12.90% 47.47%
1060 TSL Energo TSL $0.031455 $765,967 2.20% 2.35% 3.10%
1061 STC Santa Coin STC $0.694703 $707,597 2.44% 8.50%
1062 RYZ ANRYZE RYZ $0.019177 $635,642 1.27% 5.49% -0.97%
1063 WC WINCOIN WC $0.688518 $603,942 -3.55% 2.56% -41.13%
1064 B2X SegWit2x [Fut… B2X $203.70 $584,882 0.46% -4.70% -6.22%
1065 BTE BitSerial BTE $6.70 $532,190 1.04% -2.24% -16.11%
1066 UGT UG Token UGT $0.448605 $398,724 0.16% 4.88% 4.24%
1067 XIN Infinity Econ… XIN $0.027856 $395,871 1.54% -8.20% 4.00%
1068 BSR BitSoar BSR $0.184876 $315,371 0.06% -10.35% -11.23%
1069 LLT LLToken LLT $0.363063 $256,217 0.19% 3.57% -33.64%
1070 SBC StrikeBitClub SBC $1.38 $251,919 3.49% 38.20%
1071 THS TechShares THS $0.920607 $248,729 -0.18% -1.27% 13.35%
1072 XCPO Copico XCPO $0.027943 $223,057 2.21% 37.70% 14.12%
1073 GBG Golos Gold GBG $0.163753 $182,185 -5.82% -0.47% 24.50%
1074 BOT Bodhi BOT $0.428243 $178,167 0.03% 3.52% -1.89%
1075 CAPP Cappasity CAPP $0.019861 $172,848 1.29% 3.33%
1076 XID Sphre AIR XID $0.180715 $141,502 -0.32% 5.16% 1.16%
1077 ADK Aidos Kuneen ADK $46.59 $127,263 21.43% 12.07% 73.20%
1078 TER TerraNova TER $26.46 $111,836 -2.86% -12.02% 1311.47%
1079 QBT Qbao QBT $0.232920 $94,728 -2.86% 7.08% -7.66%
1080 BT2 BT2 [CST] BT2 $107.60 $92,035 5.03% 34.48% -41.75%
1081 MKR Maker MKR $434.01 $91,117 8.20% 6.36% 9.69%
1082 INF InfChain INF $0.013430 $89,458 0.34% 10.88% -3.90%
1083 ICX ICON ICX $2.04 $72,404 3.53% 10.90% 41.96%
1084 DSR Desire DSR $0.398730 $71,802 14.29% 19.08% 50.30%
1085 SUR Suretly SUR $2.66 $66,857 -0.37% 0.42% -17.09%
1086 BTCM BTCMoon BTCM $0.030465 $65,966 -7.10% -18.87% -51.53%
1087 SEND Social Send SEND $0.074779 $62,425 0.18% -4.65%
1088 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.069142 $58,068 -4.00% -13.84% -18.45%
1089 VASH VPNCoin VASH $0.006632 $53,525 -6.93% -20.02% 9.16%
1090 SNOV Snovio SNOV $0.004758 $37,708 -6.59% -6.87%
1091 MSD MSD MSD $0.008964 $34,973 -0.02% 0.44% -26.24%
1092 VIU Viuly VIU $0.011529 $26,214 -0.31% -0.50% 38.16%
1093 BT1 BT1 [CST] BT1 $15997.10 $26,009 -1.71% 5.13% 39.88%
1094 WISH MyWish WISH $0.141608 $22,061 0.17% -6.64% 16.66%
1095 COR CORION COR $0.663388 $21,897 -8.41% -16.38% -14.99%
1096 B3 B3Coin B3 $0.000099 $21,027 -24.05% -6.08% 184.95%
1097 BCDN BlockCDN BCDN $0.084963 $19,653 -0.70% -1.24%
1098 XID International… XID $0.008622 $19,567 0.06% 7.21%
1099 CMP Compcoin CMP $9.62 $18,803 -0.09%
1100 FOR FORCE FOR $0.014462 $15,615 -0.13% 44.29% 68.89%
1101 WILD Wild Crypto WILD $0.141605 $11,094 0.19% -17.21% -11.53%
1102 FRD Farad FRD $0.113783 $11,085 4.65% 59.18% -4.74%
1103 BTU Bitcoin Unlim… BTU $72.11 $9,770 -8.26% -18.42% -40.55%
1104 DAY Chronologic DAY $3.25 $9,704 -2.21% -14.48% -46.83%
1105 SKR Sakuracoin SKR $0.009319 $8,491 -8.76% -7.09% 715.15%
1106 BOS BOScoin BOS $1.34 $8,052 -2.42% 19.88% 9.04%
1107 MGC GulfCoin MGC $0.003482 $7,378 -9.44% 11.07% 28.98%
1108 MCR Macro MCR $1.49 $7,301 -0.02% -6.53% -16.30%
1109 NUKO Nekonium NUKO $0.063007 $7,198 1.51% -17.64%
1110 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000425 $7,092 0.17% -1.68% -40.00%
1111 DEUS DeusCoin DEUS $0.295470 $6,938 0.06% 1.76% -16.07%
1112 EVR Everus EVR $1.26 $6,841 -4.99% -7.87% -28.79%
1113 SND Sand Coin SND $0.476175 $6,808 -25.62% -39.71% -21.18%
1114 AKY Akuya Coin AKY $0.115900 $6,715 1.14% -3.00% -37.10%
1115 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003650 $6,539 -0.57% -2.42% 40.50%
1116 PLX PlexCoin PLX $0.023245 $5,455 0.18% -23.59% -71.49%
1117 GLS GlassCoin GLS $0.794056 $5,375 -0.02% 28.64% -44.26%
1118 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042481 $5,242 0.18% -12.02% -26.80%
1119 SHND StrongHands SHND $2.9e-08 $5,166 0.33% 41.09% 6.39%
1120 BON Bonpay BON $1.54 $5,087 9.20% 6.78%
1121 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.242059 $4,950 0.19% -4.57% -54.13%
1122 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005664 $4,725 0.11% 2.02% 30.73%
1123 MOTO Motocoin MOTO $0.018796 $4,335 -0.11% 164.13% 542.15%
1124 TCOIN T-coin TCOIN $0.000322 $4,209 0.06% 44.89% 35.10%
1125 ONG onG.social ONG $0.207687 $4,093 22.42% -8.35% 59.74%
1126 STU bitJob STU $0.036337 $4,071 -0.50% 15.05% 20.60%
1127 ACC AdCoin ACC $0.119481 $3,822 0.75% 13.53% 65.07%
1128 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002301 $3,821 -10.52% -17.22% -0.85%
1129 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005474 $3,763 8.74% 13.85% -59.37%
1130 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.128833 $3,489 -0.02% 6.58% 26.52%
1131 AIB Advanced Inte… AIB $0.014610 $3,318 -0.02% -7.12% 242.71%
1132 PNX Phantomx PNX $0.018139 $3,071 -7.55% 17.95% -9.15%
1133 ELC Elacoin ELC $0.110266 $3,043 0.00% 9.23% 29.20%
1134 BPL Blockpool BPL $0.171127 $2,976 0.06% 1.46% 12.19%
1135 BUB Bubble BUB $0.027856 $2,900 -0.09% 1.03% 14.92%
1136 MCI Musiconomi MCI $0.023948 $2,837 0.10% -24.17% -29.49%
1137 FLASH Flash FLASH $0.006632 $2,702 17.71% 4.33% 56.31%
1138 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.010461 $2,677 0.32% 8.43% 146.75%
1139 CASH Cash Poker Pro CASH $0.047202 $2,494 -14.07% 14.45% -0.80%
1140 SISA SISA SISA $0.012925 $2,456 -2.35% 23.12% 24.26%
1141 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.77 $2,367 0.06% 6.66% 36.73%
1142 ABC Alphabit ABC $25.18 $2,342 -0.09% 5.24% 39.83%
1143 XRY Royalties XRY $0.000165 $2,330 -0.01% 7.65% -21.28%
1144 ACES Aces ACES $0.000332 $2,297 0.06% 113.88% 192.76%
1145 OX OX Fina OX $0.000170 $2,097 -9.25% -26.19% -9.25%
1146 MINEX Minex MINEX $0.017139 $1,994 -0.39% 1.87% 14.22%
1147 PRES President Trump PRES $0.000967 $1,985 0.06% -81.23% -67.86%
1148 GARY President Joh… GARY $0.227986 $1,879 0.06% 41.14% 18.52%
1149 HYTV Hyper TV HYTV $0.003743 $1,850 0.17% 4.79% 1.85%
1150 MEN PeopleCoin MEN $0.000166 $1,847 -0.09% 6.96%
1151 BLX Blockchain Index BLX $3.40 $1,815 0.17% 15.36% 18.92%
1152 PEC Peacecoin PEC $0.077432 $1,759 -0.58% -13.03% 46.21%
1153 ACN Avoncoin ACN $0.000497 $1,721 200.17% 6.94% 25.90%
1154 PLC PlusCoin PLC $0.000717 $1,716 0.11% -16.70% 17.26%
1155 ZBC Zilbercoin ZBC $0.027722 $1,713 -0.10% -6.62% -18.28%
1156 DMC DynamicCoin DMC $0.002362 $1,629 1.25% 9.57% -39.43%
1157 XOT Internet of T… XOT $2319.66 $1,483 -0.02% 6.94% 8.03%
1158 GAY GAY Money GAY $0.012580 $1,449 0.19% -23.07% 61.00%
1159 BAT BatCoin BAT $0.000005 $1,344 1.21% 29.38% 158.23%
1160 DFS DFSCoin DFS $0.005869 $1,245 1.82% 9.82% -28.98%
1161 ETT EncryptoTel [… ETT $0.099344 $1,149 0.06% -13.05% 10.80%
1162 EFYT Ergo EFYT $16.43 $1,102 -1.01% 51.46%
1163 VULC Vulcano VULC $0.004068 $1,099 -0.02% -39.97% -48.81%
1164 APC AlpaCoin APC $0.030217 $1,092 0.06% 14.68% 3.33%
1165 LKC LinkedCoin LKC $0.000166 $1,091 0.06% -46.53% -26.81%
1166 MGC MergeCoin MGC $0.012601 $934 0.06% 5.78% -16.62%
1167 ANI Animecoin ANI $0.000332 $843 -0.02% 24.87% 138.57%
1168 HNC Huncoin HNC $0.001990 $814 -0.02% -3.20% 3.41%
1169 AMS AmsterdamCoin AMS $0.005000 $773 0.16% 9.50% 53.27%
1170 UR UR UR $0.001180 $748 0.21% 2.10% 113.05%
1171 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002209 $720 0.17% -9.14% 24.73%
1172 BTBc Bitbase BTBc $0.004311 $687 -0.02% 5.20% -53.33%
1173 TIE TIES Network TIE $0.103844 $682 0.17% -3.62% 56.39%
1174 NAMO NamoCoin NAMO $0.000206 $675 0.12% 26.58% 29.40%
1175 IBTC iBTC IBTC $0.008195 $650 0.17% -26.78% 87.47%
1176 FRN Francs FRN $0.034242 $645 12.70% 12.08% 25.85%
1177 TCR TheCreed TCR $0.000663 $632 0.06% 42.84% 168.14%
1178 EGOLD eGold EGOLD $0.018739 $622 0.17% 28.34% 133.10%
1179 DUB Dubstep DUB $0.002653 $613 -0.09% 18.10%
1180 XQN Quotient XQN $0.004477 $588 -0.09% -44.65% -25.42%
1181 EAG EA Coin EAG $4.48 $579 -0.02% 63.59% 57.27%
1182 REGA Regacoin REGA $0.000166 $539 -0.09% -86.63% -89.94%
1183 LDCN LandCoin LDCN $0.001446 $526 14.25% 26.89% -54.80%
1184 RHFC RHFCoin RHFC $0.000995 $518 -0.02% -28.73% -2.80%
1185 BSN Bastonet BSN $0.000663 LowVol -0.02% -28.71% -9.94%
1186 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.013265 LowVol -24.32% -7.01% -51.70%
1187 WIC Wi Coin WIC $0.002508 LowVol -0.08% -17.82% 1.17%
1188 EVC EventChain EVC $0.061362 LowVol -42.66% -54.87% -35.78%
1189 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006811 LowVol -0.02% 32.66% 292.85%
1190 COUPE Coupecoin COUPE $0.000119 LowVol -3.43% -20.85% 1320.86%
1191 SAK Sharkcoin SAK $0.001826 LowVol -3.20% 0.33% -17.46%
1192 HAT Hawala.Today HAT $0.283210 LowVol 0.17% 38.55% 62.03%
1193 WA WA Space WA $0.026529 LowVol 0.06% 6.94% 45.42%
1194 MAVRO Mavro MAVRO $0.045266 LowVol -0.02% 7.25% 140.74%
1195 CC CyberCoin CC $0.000166 LowVol -0.02% -46.57% 46.38%
1196 DGPT DigiPulse DGPT $1.33 LowVol 0.16% 39.06% 27.93%
1197 TRIA Triaconta TRIA $9.44 LowVol 0.17% 3.94% 2.39%
1198 INDIA India Coin INDIA $0.000166 LowVol -0.02% -62.58% -26.81%
1199 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.089039 LowVol 0.06% -9.58% 16.59%
1200 QBT Cubits QBT $0.004268 LowVol 0.37% 30.01% 17.11%
1201 HDLB HODL Bucks HDLB $0.074614 LowVol -0.09% 45.82% 78.15%
1202 EXRN EXRNchain EXRN $9.4e-07 LowVol 0.18% 43.16% -29.37%
1203 QORA Qora QORA $0.232132 LowVol -0.02% 6.94% 3.03%
1204 HIGH High Gain HIGH $0.000332 LowVol -0.02% 6.94% -52.00%
1205 TOP TopCoin TOP $0.000663 LowVol -0.02% 61.81% 63.74%
1206 EDOGE EtherDoge EDOGE $0.000001 LowVol 0.17% 4.15% 208.23%
1207 FAP FAPcoin FAP $0.009286 LowVol 0.06% -17.47% 46.39%
1208 EBIT eBIT EBIT $0.004579 LowVol 0.17% 32.93% 109.53%
1209 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000166 LowVol -0.02% 6.94% -42.68%
1210 XDE2 XDE II XDE2 $4.23 LowVol 0.06% 138.86%
1211 CME Cashme CME $0.000166 LowVol 0.06% 46.38%
1212 NTC Natcoin NTC $0.082904 LowVol -0.09% -29.22% -49.40%
1213 CYDER Cyder CYDER $0.000332 LowVol -0.02% 6.94% 46.38%
1214 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000332 LowVol -0.02% 6.94% -2.41%
1215 DBG Digital Bulli… DBG $0.007461 LowVol 0.06% 11.90% 11.04%
1216 SKC Skeincoin SKC $0.030675 LowVol 0.06% -2.06% 111.59%
1217 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002321 LowVol -0.09% -0.93% 45.09%
1218 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003316 LowVol -0.02% 52.80% 113.13%
1219 EDRC EDRCoin EDRC $0.062412 LowVol 0.24% 2.75% 19.16%
1220 RCN Rcoin RCN $0.000166 LowVol -0.02% 6.96% 46.38%
1221 EUSD eUSD EUSD $0.000276 LowVol 0.17% 2.58% 51.33%
1222 MARX MarxCoin MARX $0.001448 LowVol 0.41% 21.02% 48.65%
1223 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001225 LowVol 0.06% -23.47% 6.38%
1224 STARS StarCash Network STARS $0.110625 LowVol -0.02% -33.81% -40.84%
1225 SWP Swapcoin SWP $0.066082 LowVol 0.17% -33.31% -21.40%
1226 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000497 LowVol -0.02% 43.90% -20.66%
1227 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000106 LowVol 0.11% -41.27% 0.84%
1228 GRN Granite GRN $0.016581 LowVol -0.02% 5.34% 6.67%
1229 ASN Aseancoin ASN $0.006632 LowVol -0.09% -5.77% -59.88%
1230 9COIN 9COIN 9COIN $0.003648 LowVol 0.06% -4.59% 16.04%
1231 IQT iQuant IQT $0.160056 LowVol -0.02% 9.88% -13.82%
1232 BEST BestChain BEST $0.001594 LowVol 2.26% 5.56% 27.71%
1233 YEL Yellow Token YEL $0.005428 LowVol 0.17% 3.25% -24.80%
1234 VOYA Voyacoin VOYA $3.29 LowVol -0.02% 32.88% 101.36%
1235 HCC Happy Creator… HCC $0.000663 LowVol -0.09% 6.96% 17.11%
1236 TELL Tellurion TELL $0.000181 LowVol -2.17% -36.64% -29.07%
1237 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000005 LowVol 27.92% 45.94% 75.43%
1238 FFC FireFlyCoin FFC $0.000166 LowVol -0.02% 6.96% 46.38%
1239 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000648 LowVol 17.61% 31.15%
1240 POKE PokeCoin POKE $0.000166 LowVol -0.02% -4.10%
1241 CYC Cycling Coin CYC $0.001492 LowVol -0.02% 19.77%
1242 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005637 LowVol 0.06% 6.94% 34.47%
1243 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.128833 LowVol -0.02% 7.18%
1244 BXC Bitcedi BXC $0.003593 LowVol 1.61% 10.10% 7.31%
1245 AV AvatarCoin AV $0.059691 LowVol -0.09% 4.33% 40.92%
1246 IRL IrishCoin IRL $0.003482 LowVol -0.09% 56.38%
1247 PRIMU Primulon PRIMU $0.000271 LowVol 0.06% -12.69% 28.70%
1248 VGC VegasCoin VGC $0.000166 LowVol -0.01% 7.22% 46.84%
1249 PCN PeepCoin PCN $0.000166 LowVol -0.09% 6.96% 46.38%
1250 XAU Xaucoin XAU $0.063173 LowVol -0.02% 113.78%
1251 IPY Infinity Pay IPY $0.002148 LowVol 0.17% 18.47% 25.13%
1252 LEPEN LePen LEPEN $0.000160 LowVol -1.21% 3.54% 75.00%
1253 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004311 LowVol 0.06% 30.68%
1254 MONETA Moneta MONETA $0.000663 LowVol -0.02% 42.62% 95.18%
1255 AXIOM Axiom AXIOM $0.024374 LowVol 0.06% 6.94% 40.64%
1256 BGR Bongger BGR $0.000207 LowVol 2.18% 25.79% 76.15%
1257 WOW Wowcoin WOW $0.000119 LowVol 0.83% -23.45% -2.04%
1258 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000829 LowVol -0.09% 17.54%
1259 FUDD DimonCoin FUDD $0.000732 LowVol 0.17% -46.19% -44.43%
1260 PRN Protean PRN $0.000101 LowVol 0.43% 37.28% 5.28%
1261 CLINT Clinton CLINT $0.013265 LowVol 0.06% -0.37%
1262 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013928 LowVol -0.02% 5.70% 34.48%
1263 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.370581 LowVol -0.02% -22.70% 46.82%
1264 QBC Quebecoin QBC $0.002653 LowVol -0.09% 6.96% 37.77%
1265 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000497 LowVol -0.02% 42.69%
1266 WINK Wink WINK $0.000332 LowVol 0.06% 113.88%
1267 KARMA Karmacoin KARMA $0.000166 LowVol -0.02% 6.97% 45.89%
1268 DON Donationcoin DON $0.000658 LowVol 0.06% 3.88% 36.75%
1269 GBRC Global Busine… GBRC $0.000166 LowVol -0.02%
1270 MAGN Magnetcoin MAGN $0.666715 LowVol -0.02% 5.13% 24.95%
1271 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003814 LowVol 0.06% 1.61%
1272 IFC Infinitecoin IFC $0.000021 LowVol 2.16% -0.14% 70.99%
1273 EGG EggCoin EGG $0.062675 LowVol -0.02% 6.94% 45.61%
1274 LTH LAthaan LTH $0.001161 LowVol 0.06% 49.71% 104.94%
1275 FUTC FutCoin FUTC $0.003316 LowVol -0.02% -10.93% 76.26%
1276 10MT 10M Token 10MT $0.002303 LowVol 0.00% 3.98% 212.40%
1277 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006135 LowVol 0.06% -11.31%
1278 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol 0.83% -10.90% -98.48%
1279 BET BetaCoin BET $0.001824 LowVol -0.09% 17.41%
1280 NBE BitCentavo NBE $0.000002 LowVol 2.26%
1281 MBL MobileCash MBL $0.000663 LowVol 0.06% 7.30%
1282 STEX STEX STEX $1.29 LowVol -1.36% 12.52% 61.47%
1283 OPES Opescoin OPES $0.001990 LowVol -0.09% -5.24%
1284 BIT First Bitcoin BIT $0.011275 LowVol 0.06% -9.76% -8.35%
1285 PDG PinkDog PDG $0.000332 LowVol -0.09% 192.93%
1286 FBL Faceblock FBL $0.001677 LowVol 0.17% 2.77%
1287 X2 X2 X2 $0.000166 LowVol -0.02% 6.94% 46.40%
1288 TURBO TurboCoin TURBO $0.000166 LowVol 0.06% 6.94%
1289 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000166 LowVol -0.01% 6.94% 22.47%
1290 YES Yescoin YES $0.000160 LowVol -3.53% 3.24% 48.95%
1291 SPORT SportsCoin SPORT $0.001492 LowVol 0.06% 7.31%
1292 TRICK TrickyCoin TRICK $0.015088 LowVol -0.09% -24.55% 41.36%
1293 DISK DarkLisk DISK $0.001326 LowVol -0.02% 6.97% 75.85%
1294 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002985 LowVol 13.23% 14.56%
1295 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.054913 LowVol -1.48% -4.18% 34.67%
1296 XYLO XYLO XYLO $0.880425 LowVol -0.02% 18.42%
1297 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 122.90%
1298 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 6.83% -12.43%
1299 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 29.72%
1300 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 37.42%
1301 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1302 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 92.68%
1303 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol 35.15%
1304 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -1.26%
1305 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 1.95%
1306 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1307 OP Operand OP $0.000979 LowVol 8.07%
1308 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol
1309 SFE SafeCoin SFE $0.000166 LowVol 7.10% 46.60%
1310 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1311 PRM PrismChain PRM $0.001829 LowVol 7.23% 42.46%
1312 GAIN UGAIN GAIN $0.002323 LowVol 7.02% 58.09%
1313 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol -0.17% 2.46%
1314 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 19.41%
1315 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol 19.09%
1316 TEAM TeamUp TEAM $0.000331 LowVol 6.69% 45.58%
1317 CBD CBD Crystals CBD $0.003032 LowVol 8.65%
1318 NBIT netBit NBIT $0.080531 LowVol 8.93% 25.13%
1319 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 6.00% 45.05%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol
1321 KASHH KashhCoin KASHH $0.000167 LowVol 7.60% 3834.59%
1322 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol
1323 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -17.49%
1324 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1325 DASHS Dashs DASHS $0.056821 LowVol 7.78% 33.74%
1326 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 25.66%
1327 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -91.72%
1328 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 7.24%
1329 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 5.96% 5.43%
1330 BITOK Bitok BITOK $0.000164 LowVol 5.88% 44.65%
1331 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol 21.60%
1332 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 48.80%
1333 XTD XTD Coin XTD $0.000167 LowVol 7.53%
1334 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1335 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003941 LowVol 5.90% -0.60%
1336 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1337 UNC UNCoin UNC $0.000149 31.39%
1338 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1339 FC Facecoin FC $0.003480 -12.60%
1340 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -8.73%

Quay lại phần 1

Phản hồi