Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 12/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 12/12/2017 (GMT +7) của 1340 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 12/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16552.40 trên tổng giá trị $276,997,577,859

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $475.13 trên tổng giá trị $45,744,010,709

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1404.96 trên tổng giá trị $23,673,400,380

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.31 trên tổng giá trị $11,982,694,027

    + Đồng LTC Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $194.77 trên tổng giá trị $10,567,776,596

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PGL Prospectors Gold (PGL) đang có giá hiện tại $0.171814 trên tổng giá trị $11,082,003 đã biến động tăng 41.25% trong 1h qua

    + Đồng EBT Ebittree Coin (EBT) đang có giá hiện tại $0.001816 trên tổng giá trị $2,296 đã biến động tăng 34.98% trong 1h qua

    + Đồng LTB LiteBar (LTB) đang có giá hiện tại $0.710136 trên tổng giá trị $578,099 đã biến động tăng 30.29% trong 1h qua

    + Đồng EAC EarthCoin (EAC) đang có giá hiện tại $0.000763 trên tổng giá trị $8,806,974 đã biến động tăng 27.22% trong 1h qua

    + Đồng SAGA SagaCoin (SAGA) đang có giá hiện tại $2.30 trên tổng giá trị $510,782 đã biến động tăng 25.40% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.005611 trên tổng giá trị $8,836,424 đã biến động tăng 472.88% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.036320 trên tổng giá trị $221,823 đã biến động tăng 437.03% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.009479 trên tổng giá trị $286,520 đã biến động tăng 405.10% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000010 trên tổng giá trị $50,419 đã biến động tăng 368.52% trong 24h qua

    + Đồng SPRTS Sprouts (SPRTS) đang có giá hiện tại $4.9e-07 trên tổng giá trị $694,015 đã biến động tăng 246.19% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000165 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2321.58% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000119 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1283.16% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $25.00 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1226.92% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.010242 trên tổng giá trị đã biến động tăng 780.66% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.390141 trên tổng giá trị $29,500,317 đã biến động tăng 768.54% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 12/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 CACH CacheCoin CACH $160,908 $0.038356 4,195,132 $1,272 -0.71% -11.26% 17.87%
702 MONK Monkey Project MONK $158,296 $1.50 105,797 $16,649 -32.48% 54.51% -65.76%
703 SCORE Scorecoin SCORE $155,118 $0.005112 30,346,591 $3,626 -1.71% -20.28% 32.51%
704 TAJ TajCoin TAJ $150,988 $0.018699 8,074,669 $2,255 -0.43% 31.17% 78.99%
705 BIP BipCoin BIP $150,229 $0.092320 1,627,261 $1,092 -3.08% 10.29% 100.51%
706 EAGLE EagleCoin EAGLE $145,846 $0.069669 2,093,421 $13,556 -9.39% 47.39% -33.39%
707 ACP AnarchistsPrime ACP $140,333 $0.031931 4,394,874 $922 -0.29% -0.04% 61.96%
708 UNITS GameUnits UNITS $138,607 $0.039910 3,472,983 $2,166 0.12% 10.30% 46.98%
709 NEVA NevaCoin NEVA $137,793 $0.055535 2,481,205 $1,947 8.38% 20.90% 43.84%
710 XCXT CoinonatX XCXT $135,453 $0.008367 16,189,208 $919 -0.27% 36.26% 6.93%
711 CJ Cryptojacks CJ $134,284 $0.000330 406,568,581 $512 -0.32% -17.28% -3.20%
712 VUC Virta Unique … VUC $133,223 $0.002165 61,528,650 $1,115 0.08% 20.44% 67.75%
713 REE ReeCoin REE $132,299 $0.000052 2,560,000,000 $1,029 -1.88% -29.21% 29.59%
714 RPC RonPaulCoin RPC $129,714 $0.144282 899,028 $694 -0.28% 47.45% 108.36%
715 GLT GlobalToken GLT $124,697 $0.004714 26,454,600 $712 6.85% -9.89% 126.71%
716 BITEUR bitEUR BITEUR $115,549 $1.20 96,599 $3,537 3.45% -2.17% -4.84%
717 MAR Marijuanacoin MAR $114,668 $0.075013 1,528,635 $721 0.33% -1.89% -35.08%
718 CMT Comet CMT $114,261 $0.130909 872,830 $1,424 0.84% -3.69% 62.01%
719 AERM Aerium AERM $114,158 $0.156512 729,386 $6,119 -14.84% -25.43% -70.90%
720 SGR Sugar Exchange SGR $110,135 $0.031467 3,500,000 $1,825 -0.24% 0.16% -9.06%
721 PRC PRCoin PRC $99,642 $0.006273 15,883,000 $27,542 -0.34% -8.39% -38.51%
722 MST MustangCoin MST $99,124 $0.157254 630,343 $879 -0.50% -6.58% 14.35%
723 XCO X-Coin XCO $90,329 $0.007293 12,384,976 $1,992 -0.16% 6.03% 7.49%
724 300 300 Token 300 $89,151 $297.17 300 $1,553 -0.29% 15.14% 27.06%
725 WOMEN WomenCoin WOMEN $85,779 $0.001940 44,220,400 $1,535 -3.49% -0.64% -23.02%
726 BRAT BRAT BRAT $83,588 $0.000522 160,000,000 $725 1.00% -18.77% 130.51%
727 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $81,492 $0.010148 8,030,000 $1,098 -0.27% 2.84% -26.46%
728 CPN CompuCoin CPN $81,120 $0.004136 19,615,019 $802 13.09% 14.36% 22.68%
729 KURT Kurrent KURT $73,922 $0.007452 9,919,485 $735 -0.39% -15.79% -5.32%
730 ERY Eryllium ERY $70,678 $0.012897 5,480,366 $2,023 23.88% 10.59% 101.88%
731 KRONE Kronecoin KRONE $70,424 $0.018626 3,780,962 $700 -0.29% -12.18% 65.32%
732 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $61,638 $0.070186 878,202 $94,102 0.51% 17.68% 383.63%
733 EOT EOT Token EOT $60,309 $0.007300 8,260,903 $4,051 -26.46% -37.09% -45.35%
734 OS76 OsmiumCoin OS76 $59,481 $0.066532 894,026 $3,684 0.13% 55.53% 119.98%
735 ICON Iconic ICON $44,242 $0.074621 592,894 $796 -0.29% -7.44% -3.02%
736 VPRC VapersCoin VPRC $39,847 $0.000051 780,124,964 $1,304 3.75% -0.53% -27.61%
737 EGO EGO EGO $39,622 $0.000660 60,000,001 $794 -0.34% -28.32% -7.70%
738 CRTM Corethum CRTM $36,450 $0.014580 2,500,000 $4,808 0.03% 28.05% 38.15%
739 CASH Cashcoin CASH $34,808 $0.000754 46,158,242 $1,102 -0.29% -4.32% -40.76%
740 MSCN Master Swiscoin MSCN $33,149 $0.000741 44,736,320 $1,084 -9.00% -15.89% -26.88%
741 LBTC LiteBitcoin LBTC $31,102 $0.009755 3,188,280 $18,506 -5.55% 12.27% 7.20%
742 SDP SydPak SDP $31,053 $0.194312 159,810 $757 -0.29% 5.73% 44.71%
743 VLTC Vault Coin VLTC $30,308 $0.000999 30,352,790 $1,208 -0.35% 3.55% -12.18%
744 XCS CybCSec XCS $29,306 $0.002476 11,834,082 $624 -0.29% -26.74% -16.00%
745 NTWK Network Token NTWK $27,546 $0.002360 11,671,310 $1,109 0.03% -52.80% -28.38%
746 GSR GeyserCoin GSR $25,021 $0.533905 46,864 $6,485 0.75% 43.55% 311.20%
747 CREVA CrevaCoin CREVA $23,829 $0.000655 36,390,750 $1,965 -0.32% 32.44% -27.82%
748 XRC Rawcoin XRC $23,359 $0.033138 704,882 $3,665 0.70% 19.71% 90.72%
749 CTO Crypto CTO $18,231 $0.001486 12,269,952 $1,903 -0.26% -86.82% -84.19%
750 LVPS LevoPlus LVPS $13,241 $0.008750 1,513,256 $3,504 -0.34% -20.96% -6.20%
751 HMC HarmonyCoin HMC $7,001 $0.012474 561,235 $7,295 -0.17% 16.38% 15.03%
752 UNITY SuperNET UNITY $44,209,848 $54.17 816,061 17.03% -11.50%
753 ETT EncryptoTel [… ETT $22,259,431 $0.358265 62,131,190 LowVol -0.29% 131.37% 95.51%
754 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
755 ECN E-coin ECN $13,008,257 $2.74 4,739,358 LowVol -0.15% 91.15% -39.75%
756 PGL Prospectors Gold PGL $11,082,003 $0.171814 64,500,000 LowVol 41.25% 120.42% 168.16%
757 ECOB Ecobit ECOB $6,437,778 $0.014485 444,444,444 LowVol -0.56% 9.01% 28.61%
758 YASH YashCoin YASH $5,613,254 $0.561310 10,000,275 LowVol -0.34% -15.40% 23.09%
759 XC XCurrency XC $4,943,208 $0.841965 5,871,037 LowVol -0.29% 6.90% -33.64%
760 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -1.63%
761 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 24.35%
762 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,798,418 $0.461265 6,066,833 LowVol -0.29% -3.37% 75.22%
763 JNS Janus JNS $2,413,291 $0.104833 23,020,335 LowVol -0.34% 82.40% -47.27%
764 SIFT Smart Investm… SIFT $2,217,234 $3.07 722,935 LowVol 0.04% 14.34% -11.01%
765 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,082,780 $4.47 465,952 LowVol -0.30% 1.81% -19.96%
766 HTC HitCoin HTC $1,825,114 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 7.47% 46.79%
767 RC RussiaCoin RC $1,800,815 $0.214949 8,377,873 LowVol -0.70% 3.21% 36.05%
768 MBI Monster Byte MBI $1,777,591 $0.105666 16,822,736 LowVol -0.34% 24.40% 68.58%
769 NKA IncaKoin NKA $1,746,864 $0.000153 11,411,144,807 LowVol -1.20% 16.35% 37.82%
770 SHORTY Shorty SHORTY $1,667,420 $0.016674 100,000,000 LowVol -0.29% 6.90% 39.64%
771 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,633,698 $0.054457 30,000,000 LowVol -0.34% -23.00% -49.04%
772 SDC ShadowCash SDC $1,270,000 $0.189690 6,695,133 LowVol -0.26% -0.72% 32.36%
773 BTSR BTSR BTSR $1,220,072 $0.371490 3,284,266 LowVol -0.19% 8.98% 66.92%
774 DCY Dinastycoin DCY $1,146,996 $0.000807 1,420,858,063 LowVol -0.30% 4.54% 13.47%
775 METAL MetalCoin METAL $1,130,274 $0.014693 76,925,527 LowVol -0.29% 13.97% 47.18%
776 INPAY InPay INPAY $1,083,000 $0.108300 10,000,000 LowVol -0.34% 6.74% 19.94%
777 PIGGY Piggycoin PIGGY $1,033,917 $0.002121 487,547,373 LowVol 0.87% 102.20% 54.80%
778 GOOD Goodomy GOOD $1,023,961 $0.002320 441,349,000 LowVol -0.23% 25.22% 56.91%
779 CARBON Carboncoin CARBON $1,012,651 $0.000066 15,392,009,922 LowVol -0.54% 31.22% -17.71%
780 OPAL Opal OPAL $885,990 $0.058505 15,143,839 LowVol 1.26% -13.12% 51.72%
781 DSH Dashcoin DSH $852,484 $0.048506 17,574,970 LowVol -0.78% 7.92% 9.83%
782 TALK BTCtalkcoin TALK $850,822 $0.013031 65,290,635 LowVol -0.29% 45.38% 31.04%
783 TES TeslaCoin TES $849,584 $0.011558 73,505,486 LowVol 15.20% 16.65% 12.85%
784 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $760,080 $0.000033 22,890,946,164 LowVol 3.93% -32.18% -23.72%
785 VAL Valorbit VAL $736,580 $0.000138 5,323,381,346 LowVol 22.05%
786 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $721,302 $0.132878 5,428,300 LowVol -0.37% 49.41% 64.57%
787 AU AurumCoin AU $717,378 $2.42 296,216 LowVol -0.27% 18.45% 49.05%
788 TROLL Trollcoin TROLL $670,305 $0.001184 566,088,549 LowVol -20.36% -3.55% 44.32%
789 RIYA Etheriya RIYA $659,255 $0.416846 1,581,531 LowVol 17.09% -0.07% 35.29%
790 J Joincoin J $653,684 $0.266984 2,448,402 LowVol -0.49% 19.47% 170.17%
791 V Version V $645,326 $0.001374 469,515,808 LowVol 0.68% 10.20% 19.16%
792 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $618,524 $0.046627 13,265,480 LowVol 2.55% 108.69% 198.40%
793 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
794 FUNK The Cypherfunks FUNK $592,625 $0.000013 46,326,332,499 LowVol 3.51% 33.45% 126.13%
795 BPC Bitpark Coin BPC $574,481 $0.007660 75,000,000 LowVol -0.34% -8.83% -22.34%
796 ITI iTicoin ITI $562,483 $17.58 32,000 LowVol -2.87% 5.76% -11.59%
797 UNIC UniCoin UNIC $560,361 $0.188713 2,969,384 LowVol -0.62% 16.63% 91.72%
798 SAC SACoin SAC $555,875 $0.079244 7,014,742 LowVol -0.34% -0.37% 1.43%
799 CRM Cream CRM $555,417 $0.012388 44,834,325 LowVol -0.34% -16.33% -20.73%
800 WAY WayGuide WAY $545,023 $0.005448 100,040,708 LowVol -0.32% 17.59% 45.60%
801 USC Ultimate Secu… USC $533,401 $0.051571 10,343,113 LowVol -8.17% -16.31% -2.06%
802 NYAN Nyancoin NYAN $533,087 $0.001671 318,929,301 LowVol 1.22% 11.40% 59.51%
803 C2 Coin2.1 C2 $518,789 $0.005189 99,976,323 LowVol -0.29% 30.78% 149.55%
804 UNI Universe UNI $510,308 $0.043632 11,695,831 LowVol -3.88% -9.29% -14.23%
805 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
806 VIDZ PureVidz VIDZ $485,832 $0.003878 125,279,775 LowVol -6.35% -41.63% 62.71%
807 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -50.56%
808 FLT FlutterCoin FLT $481,157 $0.001493 322,214,524 LowVol -35.00% 7.00% 35.19%
809 BBT BitBoost BBT $447,088 $0.091939 4,862,878 LowVol 2.59% 1.12% -19.97%
810 UFR Upfiring UFR $445,045 $0.030906 14,400,000 LowVol -11.44% 14.83% 34.52%
811 PR Prototanium PR $440,601 $2.25 195,945 LowVol -0.29% 27.65% 76.72%
812 LOT LottoCoin LOT $436,033 $0.000030 14,491,014,421 LowVol -7.20% 12.47% 54.42%
813 XGR GoldReserve XGR $424,107 $0.024699 17,171,382 LowVol 0.48% -2.67% 1.00%
814 STV Sativacoin STV $422,792 $0.059659 7,086,816 LowVol -0.27% 61.92% 55.53%
815 GUN Guncoin GUN $422,709 $0.002141 197,391,928 LowVol -3.66% 3.48% 16.84%
816 FNC FinCoin FNC $415,799 $0.032286 12,878,667 LowVol -2.19% -22.98% -9.40%
817 BERN BERNcash BERN $411,015 $0.005770 71,234,301 LowVol 0.85% 9.43% 60.54%
818 SWING Swing SWING $395,845 $0.142115 2,785,386 LowVol -6.51% -6.00% 58.81%
819 FLY Flycoin FLY $393,125 $1.86 210,806 LowVol -0.32% 47.70%
820 MCRN MACRON MCRN $381,267 $0.000950 401,421,401 LowVol 4.06% 107.02% 125.85%
821 GLC GlobalCoin GLC $376,570 $0.005778 65,171,010 LowVol -0.34% -14.98%
822 STS Stress STS $373,195 $0.000660 565,134,332 LowVol -0.29% 6.90%
823 Q2C QubitCoin Q2C $368,809 $0.001486 248,219,396 LowVol -0.34% 20.25% 23.93%
824 FUCK FuckToken FUCK $363,742 $0.007078 51,392,878 LowVol 0.04% -20.97% 12.43%
825 ROC Rasputin Onli… ROC $359,960 $0.332179 1,083,633 LowVol 0.03% 3.79% -24.70%
826 ECA Electra ECA $353,284 $0.000016 22,004,495,927 LowVol -0.14% 4.02% 222.70%
827 FRC Freicoin FRC $351,731 $0.011887 29,590,566 LowVol -0.34% -7.87% 56.47%
828 I0C I0Coin I0C $351,297 $0.016740 20,985,463 LowVol -0.42% -19.12% -14.57%
829 SH Shilling SH $347,537 $0.008753 39,704,025 LowVol 6.94% 30.86%
830 MAD SatoshiMadness MAD $330,295 $0.000165 2,000,683,485 LowVol -0.34% 6.89%
831 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 19.12%
832 ICN iCoin ICN $318,450 $0.010896 29,226,306 LowVol -0.29% -32.16% -26.07%
833 CAT Catcoin CAT $307,669 $0.049527 6,212,100 LowVol -0.29% -2.01% 93.23%
834 BLC Blakecoin BLC $298,989 $0.019771 15,122,697 LowVol -0.30% 5.06% 71.62%
835 WMC WMCoin WMC $298,784 $0.025919 11,527,489 LowVol -0.34% 1.10% 46.43%
836 BIGUP BigUp BIGUP $285,590 $0.000135 2,119,705,675 LowVol -0.64% -12.76% 19.15%
837 LANA LanaCoin LANA $280,237 $0.000333 841,544,019 LowVol -0.36% -10.38% 12.12%
838 YAC Yacoin YAC $277,145 $0.002311 119,909,754 LowVol -0.34% 103.84%
839 JET Jetcoin JET $269,385 $0.055287 4,872,509 LowVol -35.50% -40.01% -3.44%
840 TTC TittieCoin TTC $265,471 $0.000211 1,259,816,434 LowVol 1.15% -16.82% 34.54%
841 SPACE SpaceCoin SPACE $262,644 $0.012499 21,013,886 LowVol 0.01% 11.06% 47.40%
842 ARI Aricoin ARI $253,128 $0.001805 140,262,505 LowVol 0.76% 29.57% 54.45%
843 SHDW Shadow Token SHDW $251,554 $0.035936 7,000,000 LowVol -1.01% -31.09%
844 EVIL Evil Coin EVIL $246,756 $0.011739 21,020,383 LowVol -0.10% 10.26% 9.23%
845 GAIA GAIA GAIA $234,757 $0.009740 24,101,381 LowVol -0.34% 4.33%
846 HODL HOdlcoin HODL $234,594 $0.001486 157,888,785 LowVol -0.26% 20.26% 7.96%
847 HMP HempCoin HMP $223,970 $0.000165 1,356,645,470 LowVol -0.34% 6.90% 45.60%
848 GRT Grantcoin GRT $223,663 $0.005179 43,187,210 LowVol -0.19% -1.37% 36.06%
849 RUPX Rupaya RUPX $221,823 $0.036320 6,107,435 LowVol -0.54% 437.03% 148.97%
850 CYP Cypher CYP $221,730 $0.034834 6,365,285 LowVol -0.34% 57.77%
851 ICE iDice ICE $218,261 $0.138930 1,571,013 LowVol -11.14% 19.20% 75.12%
852 BUMBA BumbaCoin BUMBA $217,550 $0.009679 22,477,404 LowVol -0.26% 4.45% 141.67%
853 KED Darsek KED $216,440 $0.014851 14,574,036 LowVol -0.37% 37.38% 37.22%
854 XRA Ratecoin XRA $213,177 $0.001853 115,035,982 LowVol -0.29% 39.93% 50.43%
855 RED RedCoin RED $210,506 $0.002841 74,107,896 LowVol 0.87% 6.07% 39.61%
856 HAL Halcyon HAL $208,988 $0.039282 5,320,192 LowVol 6.87% 46.32%
857 WYV Wyvern WYV $208,119 $0.116720 1,783,063 LowVol -0.29% -18.20% 0.47%
858 FIRE Firecoin FIRE $207,961 $2.11 98,412 LowVol -0.29% -3.87% 45.31%
859 OHM OHM OHM $207,275 $0.006934 29,893,350 LowVol -0.29% 6.90% 45.60%
860 ACOIN Acoin ACOIN $207,052 $0.169703 1,220,085 LowVol -0.72% 9.08% 12.54%
861 FRK Franko FRK $199,607 $0.214454 930,767 LowVol -0.34% 45.81%
862 PHO Photon PHO $195,841 $0.000010 20,578,062,008 LowVol 4.06% 5.17% 139.48%
863 LEA LeaCoin LEA $195,832 $0.000621 315,119,091 LowVol 1.40% 33.47% 32.27%
864 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 115.53%
865 EUC Eurocoin EUC $189,816 $0.015287 12,416,554 LowVol -1.34% -28.74% 30.64%
866 E4ROW E4ROW E4ROW $188,954 $0.032793 5,762,000 LowVol 0.03% 3.79% 45.65%
867 DLC Dollarcoin DLC $187,930 $0.020636 9,106,714 LowVol -0.29% 6.90% 45.60%
868 PXI Prime-XI PXI $186,492 $0.010400 17,931,945 LowVol -19.94% 21.29% 58.67%
869 URC Unrealcoin URC $179,748 $0.025589 7,024,402 LowVol -0.32% 12.72% -5.28%
870 ARCO AquariusCoin ARCO $176,955 $0.118152 1,497,692 LowVol 1.20% 8.00% 53.76%
871 IMS Independent M… IMS $175,963 $0.032774 5,368,934 LowVol -0.28% -13.54% 89.62%
872 BITZ Bitz BITZ $174,528 $0.087664 1,990,891 LowVol -0.34%
873 RBX Ripto Bux RBX $174,262 $0.000457 381,236,123 LowVol -2.73% 1.50% 24.78%
874 HXX Hexx HXX $174,170 $0.117072 1,487,715 LowVol -0.97% 1.23% 194.96%
875 ANTI AntiBitcoin ANTI $173,001 $0.009905 17,465,159 LowVol -0.34% 40.95% 4.62%
876 XCRE Creatio XCRE $169,388 $0.008255 20,520,514 LowVol -0.29% 7.10% 78.13%
877 CON PayCon CON $167,304 $0.007261 23,042,604 LowVol -0.32% -29.40% 59.98%
878 TEK TEKcoin TEK $163,128 $0.000115 1,414,054,562 LowVol -3.00% -4.83% -13.82%
879 DUO ParallelCoin DUO $162,022 $0.536781 301,840 LowVol 0.76% 9.29% -13.14%
880 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol
881 BOST BoostCoin BOST $148,750 $0.012547 11,855,487 LowVol -0.29% -4.40% -24.45%
882 CRX Chronos CRX $145,542 $0.001974 73,729,962 LowVol -0.35% 14.31% 131.49%
883 TSE Tattoocoin (S… TSE $143,686 $0.001589 90,421,856 LowVol -0.90% 69.32% 32.11%
884 AMBER AmberCoin AMBER $140,265 $0.003210 43,699,481 LowVol 3.92% -51.49%
885 VOT VoteCoin VOT $138,711 $0.008420 16,474,625 LowVol -0.34% 9.04% -22.95%
886 BITGOLD bitGold BITGOLD $136,075 $1704.92 79.8131 LowVol -0.28% 22.25% 8.87%
887 SOON SoonCoin SOON $135,871 $0.010902 12,462,620 LowVol -0.25% 6.96% 37.11%
888 DRM Dreamcoin DRM $135,643 $0.055373 2,449,632 LowVol 0.13% -3.23% 45.97%
889 BAS BitAsean BAS $134,162 $0.026832 5,000,000 LowVol 1.46% 2.56% 14.01%
890 PX PX PX $133,270 $0.001387 96,091,052 LowVol -26.90%
891 GP GoldPieces GP $132,849 $0.108878 1,220,161 LowVol -1.48% -0.90% -8.73%
892 ARG Argentum ARG $130,266 $0.015144 8,601,568 LowVol 1.76% 18.38% 6.41%
893 JIN Jin Coin JIN $126,820 $0.012877 9,848,485 LowVol -0.29% 184.51% -34.17%
894 XPY PayCoin XPY $126,774 $0.010719 11,827,624 LowVol -0.40% -7.04% -13.68%
895 611 SixEleven 611 $123,485 $0.286029 431,723 LowVol -0.68% 2.41% 69.35%
896 MARS Marscoin MARS $116,009 $0.004102 28,279,074 LowVol -0.96% -3.98% 5.90%
897 CF Californium CF $115,638 $0.048042 2,407,044 LowVol -0.32% 8.01% 41.19%
898 URO Uro URO $114,009 $0.094432 1,207,310 LowVol -0.34% -9.20% 66.20%
899 VEC2 VectorAI VEC2 $112,646 $0.006769 16,642,142 LowVol -0.34% 32.80% 33.36%
900 SCRT SecretCoin SCRT $112,397 $0.026580 4,228,672 LowVol -0.29% 5.06% 19.60%
901 EMD Emerald Crypto EMD $111,800 $0.005848 19,117,129 LowVol 0.34% -37.47% -41.17%
902 ALL Allion ALL $110,200 $0.017776 6,199,359 LowVol -5.21% 21.71% 29.94%
903 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
904 POP PopularCoin POP $107,810 $0.000032 3,372,875,244 LowVol -6.35% 39.22% 36.94%
905 GCC GuccioneCoin GCC $103,818 $0.005118 20,285,537 LowVol -0.29% 14.27% 49.43%
906 AMMO Ammo Rewards AMMO $102,723 $0.001321 77,777,777 LowVol -0.34% -6.21% -33.22%
907 QCN QuazarCoin QCN $99,796 $0.016509 6,044,911 LowVol -33.49% -31.40% -34.85%
908 ZMC ZetaMicron ZMC $98,997 $0.000165 600,344,291 LowVol -0.45% 6.78% 47.03%
909 WARP WARP WARP $96,554 $0.088159 1,095,224 LowVol -0.34% 45.49%
910 MRJA GanjaCoin MRJA $95,620 $0.021478 4,451,920 LowVol -0.29% 26.84% -8.52%
911 NRO Neuro NRO $95,387 $0.002476 38,518,765 LowVol -0.29% -9.37% 27.63%
912 ADCN Asiadigicoin ADCN $94,666 $0.003797 24,931,054 LowVol -0.34% 7.13% 42.39%
913 MND MindCoin MND $94,306 $0.005943 15,867,695 LowVol -0.29% 6.17% 44.96%
914 FXE FuturXe FXE $93,278 $0.396219 235,421 LowVol -0.34% 6.81% 1.94%
915 SOIL SOILcoin SOIL $93,235 $0.016351 5,702,048 LowVol 11.72% 10.76% 56.71%
916 BVC BeaverCoin BVC $92,854 $0.029806 3,115,258 LowVol -0.29% 0.00% 27.64%
917 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $92,127 $0.001156 79,719,140 LowVol -0.29% -4.40% 1.43%
918 GPU GPU Coin GPU $91,685 $0.002265 40,477,042 LowVol -0.28% -19.45% -13.87%
919 ARB ARbit ARB $90,907 $0.011556 7,866,370 LowVol -0.34% 40.12%
920 $$$ Money $$$ $89,056 $0.001941 45,887,218 LowVol 2.11% 22.30% 19.73%
921 BTQ BitQuark BTQ $88,460 $0.009740 9,081,731 LowVol -0.29% 10.71% 20.11%
922 MAY Theresa May Coin MAY $87,427 $0.003460 25,270,800 LowVol 0.84% 12.01% 0.43%
923 DRS Digital Rupees DRS $84,329 $0.000165 510,802,961 LowVol -0.34% 6.90% 38.91%
924 COXST CoExistCoin COXST $81,898 $0.003022 27,100,000 LowVol -1.07% -6.72% 164.77%
925 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
926 ICOB ICOBID ICOB $80,476 $0.000754 106,701,874 LowVol 0.28% -10.10% 43.80%
927 BENJI BenjiRolls BENJI $78,765 $0.003889 20,255,346 LowVol -1.01% 56.36% 62.91%
928 EMP EMoneyPower EMP $78,182 $0.008498 9,200,000 LowVol 7.90%
929 BLZ BlazeCoin BLZ $77,347 $0.000127 608,557,394 LowVol 3.74% 21.57% 74.85%
930 ATX Artex Coin ATX $77,343 $0.004118 18,781,750 LowVol -0.32% 35.99% 3.61%
931 JWL Jewels JWL $76,632 $0.003797 20,181,636 LowVol -0.29%
932 CAGE CageCoin CAGE $74,049 $7.3e-07 101,168,328,395 LowVol -0.88% -34.49% -58.82%
933 PRX Printerium PRX $73,664 $0.006231 11,821,728 LowVol -0.32% -46.96% 61.22%
934 PONZI PonziCoin PONZI $69,374 $0.080564 861,099 LowVol -0.29% 15.68% 117.29%
935 VIP VIP Tokens VIP $68,885 $0.000825 83,450,403 LowVol -0.34% 33.61% 46.21%
936 CXT Coinonat CXT $67,280 $0.007802 8,623,200 LowVol 0.49% 17.74% 45.73%
937 BLRY BillaryCoin BLRY $66,803 $0.007429 8,992,013 LowVol -0.34% -29.27% -52.31%
938 SPT Spots SPT $65,373 $0.002918 22,406,021 LowVol 5.19% -5.27%
939 CNC CHNCoin CNC $65,290 $0.001319 49,512,959 LowVol -0.63% -31.69%
940 ZYD Zayedcoin ZYD $64,940 $0.010401 6,243,840 LowVol -0.29% 72.68% 99.80%
941 LUNA Luna Coin LUNA $63,813 $0.038464 1,659,032 LowVol 17.08% 19.56% 106.23%
942 BSC BowsCoin BSC $63,223 $0.011391 5,550,102 LowVol -0.29% 6.90% 9.20%
943 CRT CRTCoin CRT $62,817 $0.792438 79,270 LowVol -0.29% 6.90% 45.60%
944 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 40.55%
945 EREAL eREAL EREAL $61,313 $0.000896 68,427,562 LowVol 0.03% 3.73% 78.83%
946 ORLY Orlycoin ORLY $60,501 $0.001651 36,646,779 LowVol -0.34% 7.51% 33.22%
947 GPL Gold Pressed … GPL $60,456 $0.235670 256,527 LowVol 0.01% 12.37% -19.95%
948 KIC KibiCoin KIC $58,303 $0.003966 14,701,000 LowVol 0.95% 78.03% -40.51%
949 FLAX Flaxscript FLAX $57,621 $0.010316 5,585,682 LowVol 0.19% -6.60% -54.78%
950 CWXT CryptoWorldX … CWXT $57,601 $0.000966 59,630,200 LowVol -2.09% -7.67% 9.66%
951 RBT Rimbit RBT $57,448 $0.000497 115,499,623 LowVol -0.14% 37.37% 5.91%
952 DIBC DIBCOIN DIBC $57,374 $0.011475 5,000,000 LowVol 20.62% 20.83% -26.86%
953 IMPS ImpulseCoin IMPS $56,820 $0.002807 20,245,510 LowVol -0.34% 20.44% 28.00%
954 WORM HealthyWormCoin WORM $55,496 $0.000495 112,050,727 LowVol -0.34% -38.59% 118.40%
955 SFC Solarflarecoin SFC $55,360 $0.003931 14,083,450 LowVol -0.25% 39.01% -2.13%
956 FUZZ FuzzBalls FUZZ $52,627 $0.010896 4,829,945 LowVol 4.44% 41.11% 30.66%
957 SONG SongCoin SONG $50,854 $0.001562 32,565,300 LowVol 3.71% -8.01% 95.39%
958 VTA Virtacoin VTA $50,419 $0.000010 5,201,310,113 LowVol 3.86% 368.52% 392.03%
959 G3N G3N G3N $49,936 $0.006604 7,561,891 LowVol -0.32% -2.82% 32.37%
960 DLISK DAPPSTER DLISK $49,527 $0.000495 100,000,000 LowVol -0.34% 6.90% 46.11%
961 CESC CryptoEscudo CESC $47,581 $0.000330 144,105,100 LowVol -0.32% 6.89% -13.38%
962 DIX Dix Asset DIX $47,317 $4.7e-07 100,000,000,000 LowVol -0.98% 50.77% 109.14%
963 ITZ Interzone ITZ $47,260 $0.024764 1,908,449 LowVol -0.29% 4.07% 32.01%
964 TOR Torcoin TOR $46,978 $0.148582 316,179 LowVol -0.45% 60.35% -20.37%
965 XBTS Beatcoin XBTS $46,077 $0.030221 1,524,686 LowVol -0.29% -37.40% 18.26%
966 GRIM Grimcoin GRIM $44,517 $0.002196 20,274,440 LowVol -0.29% 129.32% 32.50%
967 BOAT BOAT BOAT $44,153 $0.002380 18,547,845 LowVol 4.15% 17.74% 44.81%
968 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol -0.26% -15.10%
969 ROOFS Roofs ROOFS $42,924 $0.000330 130,000,000 LowVol -0.29% 6.90% 39.65%
970 VRS Veros VRS $42,620 $0.000088 486,609,040 LowVol -0.45% 53.79% 88.43%
971 EXN ExchangeN EXN $41,551 $0.008147 5,100,000 LowVol -36.50% -43.34% -28.85%
972 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 0.24% 36.53%
973 UET Useless Ether… UET $41,167 $0.010381 3,965,716 LowVol 4.80% -2.06% 11.38%
974 HVCO High Voltage HVCO $40,998 $0.027439 1,494,171 LowVol 8.34% 45.78%
975 BNX BnrtxCoin BNX $40,385 $0.001522 26,535,001 LowVol 0.92% 21.68% 61.66%
976 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,261 $0.015354 2,622,273 LowVol -0.34% 10.72% 11.91%
977 DPAY DPAY DPAY $40,053 $0.000504 79,541,001 LowVol 8.69% 48.91%
978 STEPS Steps STEPS $39,973 $0.002146 18,625,017 LowVol -0.34%
979 MTM MTMGaming MTM $39,424 $0.013142 2,999,967 LowVol 0.16% -2.37% 52.01%
980 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,476 $0.005076 7,579,458 -0.97%
981 BIOS BiosCrypto BIOS $37,812 $0.001816 20,821,709 LowVol -0.29% -5.79%
982 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 0.99%
983 IMX Impact IMX $36,158 $0.000330 109,509,108 LowVol -0.29% 6.90% 191.21%
984 BRAIN Braincoin BRAIN $34,997 $0.003467 10,094,424 LowVol -4.82% -25.17% -41.20%
985 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,669 $0.000495 70,000,000 LowVol -0.34% 6.52% 4.89%
986 RIDE Ride My Car RIDE $33,440 $0.000330 101,276,976 LowVol -0.29% 20.10%
987 PLNC PLNcoin PLNC $31,035 $0.001816 17,089,600 LowVol -0.26%
988 LIR LetItRide LIR $29,967 $0.000825 36,303,060 LowVol -0.34% 20.48%
989 ZNE Zonecoin ZNE $28,559 $0.011061 2,581,970 LowVol -0.32% 6.89% 4.09%
990 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol -1.07% 36.43%
991 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -3.02%
992 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol
993 ALTC Antilitecoin ALTC $26,012 $0.000825 31,512,613 LowVol -0.34% -10.93% 19.78%
994 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 -1.10% 22.14%
995 SCS Speedcash SCS $25,763 $0.098394 261,831 LowVol -0.32% -0.89% 42.49%
996 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -2.60%
997 XOC Xonecoin XOC $25,655 $0.061084 420,000 LowVol -0.32% 20.22% 110.12%
998 WBB Wild Beast Block WBB $24,391 $0.144275 169,058 LowVol -0.69% -16.20% -3.73%
999 PLACO PlayerCoin PLACO $23,192 $0.000660 35,120,000 LowVol -0.34% -4.39% 7.10%
1000 IBANK iBank IBANK $23,165 $0.005118 4,526,324 LowVol -0.29% 14.63% 83.49%
1001 GBC GBCGoldCoin GBC $22,722 $0.002000 11,361,817 LowVol 13.02% 29.94% 81.80%
1002 RSGP RSGPcoin RSGP $19,657 $11.38 1,727 LowVol -0.29% 6.10% 13.81%
1003 JS JavaScript Token JS $19,307 $0.002416 7,991,996 LowVol 0.03% 4.22% -20.53%
1004 ELS Elysium ELS $19,175 $0.004788 4,005,012 LowVol -0.34% 6.90% 24.19%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $17,802 $0.000165 107,829,281 LowVol -0.32% 6.89% 45.62%
1006 JOBS JobsCoin JOBS $17,597 $0.000166 106,019,270 LowVol 7.47% -47.14%
1007 GBT GameBet Coin GBT $17,551 $0.000825 21,262,780 LowVol -0.29% -53.99%
1008 P7C P7Coin P7C $17,444 $0.000495 35,220,238 LowVol -0.29%
1009 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 12.16%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $15,090 $0.010896 1,384,879 LowVol -0.29% 6.90% 62.67%
1011 VOLT Bitvolt VOLT $14,970 $0.000991 15,112,554 LowVol 19.66% 60.35% 93.23%
1012 ARGUS Argus ARGUS $13,966 $0.012162 1,148,324 LowVol 2.51% 6.90% 37.70%
1013 BIOB BioBar BIOB $13,307 $0.015023 885,756 LowVol -0.34% -11.97% -26.04%
1014 DAS DAS DAS $12,791 $0.004694 2,724,963 LowVol -2.72%
1015 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $11,927 $0.000881 13,532,750 LowVol -0.07% -31.07% 15.60%
1016 CCM100 CCMiner CCM100 $11,849 $0.003526 3,360,417 LowVol 0.16% 57.26% 37.12%
1017 GEERT GeertCoin GEERT $10,732 $0.002108 5,091,200 LowVol -29.95% 8.72%
1018 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -19.55%
1019 CONX Concoin CONX $9,338 $0.012547 744,266 LowVol -0.29% 64.24% 78.48%
1020 TSTR Tristar Coin TSTR $9,131 $0.001816 5,027,857 LowVol -0.34% 6.90% -62.54%
1021 TRADE Tradecoin TRADE $9,130 $0.001156 7,900,179 LowVol -0.29%
1022 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,335 $0.000790 9,289,323 LowVol 1.23% -75.41% -41.70%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,156 $0.033784 211,827 LowVol 0.00% -3.63% 56.98%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -6.25%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,806 LowVol 30.03%
1026 MRNG MorningStar MRNG $5,447 $0.000167 32,698,403 LowVol -0.33% 3.55%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,550 $0.003302 1,377,917 LowVol -0.34% 6.89% 62.40%
1028 MGM Magnum MGM $3,923 $0.000991 3,960,151 LowVol -0.29% 6.90% -76.67%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -3.95%
1030 XNG Enigma XNG $3,280 $0.197284 16,627 LowVol -0.34% -14.85% 74.00%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $2,886 $0.000495 5,826,388 LowVol -0.34% 6.89% 118.40%
1032 NANOX Project-X NANOX $2,592 $33112.70 0.078264 LowVol 7.21% -45.99%
1033 EBT Ebittree Coin EBT $2,296 $0.001816 1,264,511 LowVol 34.98% 131.53% -16.14%
1034 ULA Ulatech ULA $2,069 $0.010368 199,586 LowVol -0.29% -74.42% -52.36%
1035 TOKEN SwapToken TOKEN $1,749 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -0.90% -22.44% -29.29%
1036 SOJ Sojourn SOJ $949 $0.001957 485,214 LowVol -0.51% 76.20% -63.42%
1037 ABN Abncoin ABN $916 $0.013537 67,700 LowVol -0.29% 6.90% 8.43%
1038 DMB Digital Money… DMB $541 $0.001284 421,300 LowVol -0.29% 21.20% 26.40%
1039 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1040 ENV Environ ENV $253 $0.000002 132,717,518 LowVol 3.86% 91.30%
1041 CALC CaliphCoin CALC $129 $0.001486 87,140 LowVol -0.29% 16.83% 94.20%
1042 FAL Falcoin FAL $32 $0.000165 196,766 LowVol -0.34% -46.55% 45.60%
1043 APW AppleCoin APW $14 $0.000165 82,615 LowVol -0.29% 6.90%
1044 FDC Future Digita… FDC $7 $0.000003 2,753,201 LowVol
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.99 $19,619,500 0.00% 8.82% 33.64%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $37.98 $9,002,550 0.66% -10.34% -16.36%
1047 CMT CyberMiles CMT $0.208147 $7,038,950 1.25% -10.92%
1048 ITC IoT Chain ITC $0.888672 $4,903,020 -1.33% -2.98%
1049 ERO Eroscoin ERO $0.171665 $4,561,980 -0.90% 12.47%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $3.21 $4,249,650 -0.54% -1.56% 19.58%
1051 AI POLY AI AI $20.54 $4,148,140 0.08% 4.32% 35.52%
1052 ETN Electroneum ETN $0.109844 $2,369,030 -0.76% 0.92% 28.04%
1053 REC Regalcoin REC $28.53 $2,167,190 -0.90% -0.90% -39.44%
1054 NULS Nuls NULS $0.851182 $2,093,390 -0.80% 4.17% 15.74%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $4.25 $2,013,310 -1.63% -16.13% -13.05%
1056 FRST FirstCoin FRST $17.30 $1,735,520 -0.37% 7.80% 5.88%
1057 FRGC Fargocoin FRGC $10.87 $1,726,680 3.59% 0.98% 5.21%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.38 $1,320,270 -3.31% -3.32% -20.89%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.90 $782,911 0.71% 12.75% 48.52%
1060 TSL Energo TSL $0.031413 $764,879 -0.14% 2.89% 3.01%
1061 STC Santa Coin STC $0.691237 $704,538 0.78% 10.92%
1062 RYZ ANRYZE RYZ $0.020016 $629,163 6.75% 7.69% 3.07%
1063 WC WINCOIN WC $0.685562 $595,857 -0.41% 3.10% -41.27%
1064 B2X SegWit2x [Fut… B2X $204.22 $556,517 0.82% -4.13% -5.94%
1065 BTE BitSerial BTE $6.56 $547,620 -1.97% -2.38% -17.97%
1066 XIN Infinity Econ… XIN $0.026745 $395,354 -2.89% -9.59% -0.95%
1067 UGT UG Token UGT $0.446095 $387,930 -0.49% 2.62% 3.84%
1068 BSR BitSoar BSR $0.184077 $314,007 -0.29% -10.38% -10.73%
1069 LLT LLToken LLT $0.357683 $257,544 -1.70% 2.10% -34.48%
1070 SBC StrikeBitClub SBC $1.39 $254,916 0.75% 33.74%
1071 THS TechShares THS $0.917760 $247,899 -2.88% -0.39% 12.46%
1072 XCPO Copico XCPO $0.028288 $225,829 0.40% 39.96% 15.11%
1073 BOT Bodhi BOT $0.416642 $206,645 -2.50% 0.44% -4.42%
1074 CAPP Cappasity CAPP $0.019333 $179,617 -1.82% -2.75%
1075 GBG Golos Gold GBG $0.164573 $178,889 -2.82% -1.77% 24.83%
1076 XID Sphre AIR XID $0.180773 $142,726 0.04% 5.19% 1.09%
1077 ADK Aidos Kuneen ADK $46.39 $131,640 -0.34% 14.61% 72.96%
1078 TER TerraNova TER $25.00 $100,144 -4.04% -15.12% 1226.92%
1079 QBT Qbao QBT $0.230819 $92,889 -3.69% 5.68% -8.72%
1080 BT2 BT2 [CST] BT2 $108.58 $92,593 1.14% 35.75% -41.93%
1081 MKR Maker MKR $433.86 $91,127 6.78% 5.87% 9.80%
1082 INF InfChain INF $0.013372 $89,095 -0.29% 10.34% -4.79%
1083 ICX ICON ICX $1.90 $73,432 -6.75% 4.24% 33.47%
1084 DSR Desire DSR $0.356014 $70,586 -3.39% 6.90% 33.91%
1085 BTCM BTCMoon BTCM $0.030096 $66,848 -3.52% -20.25% -54.08%
1086 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.072640 $60,970 1.54% -7.93% -14.39%
1087 VASH VPNCoin VASH $0.006604 $55,422 -3.50% -20.03% 7.99%
1088 SEND Social Send SEND $0.064386 $51,337 -13.77% -18.84%
1089 SUR Suretly SUR $2.67 $41,644 0.41% 1.42% -17.14%
1090 SNOV Snovio SNOV $0.004756 $37,693 0.03% -3.90%
1091 MSD MSD MSD $0.008925 $35,445 -0.29% 0.99% -26.85%
1092 BT1 BT1 [CST] BT1 $15959.90 $25,735 -0.14% 5.36% 39.49%
1093 VIU Viuly VIU $0.011797 $24,415 2.43% 3.41% 42.48%
1094 COR CORION COR $0.686763 $22,767 -0.30% -10.48% -12.21%
1095 WISH MyWish WISH $0.141557 $21,942 0.04% -5.59% 17.14%
1096 B3 B3Coin B3 $0.000093 $21,002 -5.67% -10.99% 168.44%
1097 BCDN BlockCDN BCDN $0.084932 $19,548 0.04% -2.02%
1098 XID International… XID $0.008585 $19,482 -0.34% 6.64%
1099 CMP Compcoin CMP $9.58 $18,722 -0.26%
1100 FOR FORCE FOR $0.011801 $16,362 -18.26% 22.21% 32.49%
1101 FRD Farad FRD $0.113890 $11,090 0.18% 53.61% -4.36%
1102 WILD Wild Crypto WILD $0.141554 $11,090 0.03% -15.99% -11.16%
1103 DAY Chronologic DAY $3.36 $10,405 3.83% -16.26% -46.40%
1104 BTU Bitcoin Unlim… BTU $69.68 $9,656 -3.35% -20.36% -42.67%
1105 SKR Sakuracoin SKR $0.010242 $9,461 5.84% 6.17% 780.66%
1106 BOS BOScoin BOS $1.34 $8,017 -0.29% 18.62% 8.38%
1107 EVR Everus EVR $1.32 $7,809 5.35% -2.55% -25.63%
1108 NUKO Nekonium NUKO $0.066202 $7,453 5.22% -13.10%
1109 MGC GulfCoin MGC $0.004623 $7,396 10.94% 48.01% 71.05%
1110 MCR Macro MCR $1.43 $7,136 -3.41% -9.35% -17.15%
1111 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000425 $7,089 0.03% 0.13% -41.61%
1112 DEUS DeusCoin DEUS $0.294193 $6,908 -0.34% -0.43% -17.03%
1113 AKY Akuya Coin AKY $0.115399 $6,657 -2.53% -2.67% -38.42%
1114 SND Sand Coin SND $0.563416 $6,641 16.67% -27.18% -7.30%
1115 PLX PlexCoin PLX $0.025959 $6,477 12.89% -16.65% -67.34%
1116 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003764 $6,285 3.23% 2.03% 44.39%
1117 GLS GlassCoin GLS $0.627347 $6,276 -20.88% 6.87% -56.77%
1118 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $5,718 2.80% 40.45% 3.84%
1119 TCOIN T-coin TCOIN $0.000323 $5,509 0.34% 44.75% 36.69%
1120 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042466 $5,223 0.04% -10.07% -27.20%
1121 BON Bonpay BON $1.51 $5,078 -1.49% 5.20%
1122 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.254608 $4,996 5.27% 7.62% -52.02%
1123 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005662 $4,724 0.03% 4.19% 30.28%
1124 MOTO Motocoin MOTO $0.018735 $4,363 -0.18% 158.59% 535.29%
1125 ONG onG.social ONG $0.207612 $4,092 3.16% -8.67% 58.94%
1126 STU bitJob STU $0.038842 $4,065 6.94% 23.37% 28.90%
1127 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005472 $3,762 5.35% 12.78% -60.80%
1128 ACC AdCoin ACC $0.114346 $3,748 -4.16% 8.36% 57.36%
1129 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002195 $3,556 -4.53% -21.00% -7.47%
1130 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009544 $3,517 -8.39% -0.49% 123.84%
1131 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.128276 $3,474 -0.34% 6.76% 23.09%
1132 AIB Advanced Inte… AIB $0.014070 $3,293 -3.55% -9.81% 229.36%
1133 PNX Phantomx PNX $0.014170 $3,291 -17.06% -6.89% -30.83%
1134 BPL Blockpool BPL $0.170387 $2,851 -0.28% 2.93% 11.73%
1135 MCI Musiconomi MCI $0.023932 $2,835 0.01% -24.41% -29.82%
1136 HYTV Hyper TV HYTV $0.003555 $2,822 -4.96% -1.34% -3.30%
1137 BUB Bubble BUB $0.027735 $2,743 -0.32% 22.00% 16.24%
1138 FLASH Flash FLASH $0.006604 $2,734 14.36% 4.29% 52.40%
1139 CASH Cash Poker Pro CASH $0.047185 $2,493 0.04% 10.15% 3.09%
1140 SISA SISA SISA $0.014082 $2,459 7.53% 37.52% 33.76%
1141 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.75 $2,357 -0.34% 6.82% 32.93%
1142 ABC Alphabit ABC $25.07 $2,332 -0.33% 5.65% 39.11%
1143 XRY Royalties XRY $0.000164 $2,288 -0.30% 7.44% -21.73%
1144 ACES Aces ACES $0.000330 $2,284 -0.34% 113.78% 191.21%
1145 MINEX Minex MINEX $0.017082 $1,987 -1.23% 2.30% 14.05%
1146 PRES President Trump PRES $0.000962 $1,977 -0.34% -81.53% -68.21%
1147 OX OX Fina OX $0.000170 $1,972 -1.52% -35.63% -7.65%
1148 GARY President Joh… GARY $0.227000 $1,871 -0.29% 45.03% 18.04%
1149 MEN PeopleCoin MEN $0.000165 $1,839 -0.29% 6.90%
1150 BLX Blockchain Index BLX $3.40 $1,815 0.04% 14.97% 18.49%
1151 PEC Peacecoin PEC $0.077098 $1,751 -0.50% 1.42% 46.17%
1152 PLC PlusCoin PLC $0.000717 $1,716 0.03% -18.84% 17.07%
1153 ACN Avoncoin ACN $0.000495 $1,714 -0.34% 6.90% 23.01%
1154 ZBC Zilbercoin ZBC $0.027603 $1,704 -0.28% -6.76% -18.48%
1155 XOT Internet of T… XOT $2309.62 $1,477 -0.34% 6.89% 7.41%
1156 GAY GAY Money GAY $0.012454 $1,419 -0.89% -19.08% 57.99%
1157 DMC DynamicCoin DMC $0.002194 $1,326 -6.96% -4.08% -43.05%
1158 DFS DFSCoin DFS $0.005397 $1,272 -7.89% -3.78% -35.25%
1159 ETT EncryptoTel [… ETT $0.098913 $1,144 -0.29% -6.63% 10.64%
1160 BAT BatCoin BAT $0.000005 $1,110 5.98% 36.05% 174.11%
1161 EFYT Ergo EFYT $16.30 $1,095 -0.99% 48.76%
1162 APC AlpaCoin APC $0.030089 $1,087 -0.33% 15.30% 4.22%
1163 VULC Vulcano VULC $0.004053 $1,087 -0.22% -39.52% -49.83%
1164 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 $1,087 -0.34% -46.55% -27.20%
1165 MGC MergeCoin MGC $0.012547 $930 -0.29% 6.90% -17.14%
1166 ANI Animecoin ANI $0.000330 $840 -0.29% 11.62% 150.10%
1167 HNC Huncoin HNC $0.001981 $807 -0.34% -5.16% 2.85%
1168 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004979 $769 -0.29% 4.00% 54.30%
1169 UR UR UR $0.001182 $703 0.25% 2.22% 110.35%
1170 TIE TIES Network TIE $0.103806 $681 0.04% -4.86% 62.16%
1171 BTBc Bitbase BTBc $0.004457 $660 3.55% 9.26% -54.07%
1172 FRN Francs FRN $0.034166 $634 7.71% 13.33% 27.05%
1173 TCR TheCreed TCR $0.000660 $630 -0.29% 42.95% 159.18%
1174 EGOLD eGold EGOLD $0.018732 $621 0.03% 11.16% 138.46%
1175 DUB Dubstep DUB $0.002641 $610 -0.34% 17.75%
1176 EVC EventChain EVC $0.061340 $596 0.03% -55.02% -36.50%
1177 IBTC iBTC IBTC $0.008257 $589 0.84% -25.22% 89.06%
1178 XQN Quotient XQN $0.004457 $585 -0.29% -43.04% -25.82%
1179 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002069 $581 -6.18% -11.30% 14.52%
1180 EAG EA Coin EAG $4.46 $577 -0.34% 75.42% 57.72%
1181 REGA Regacoin REGA $0.000165 $537 -0.32% -86.64% -90.20%
1182 LDCN LandCoin LDCN $0.001490 $536 9.43% 34.95% -54.42%
1183 RHFC RHFCoin RHFC $0.000991 $516 -0.29% -28.75% -3.39%
1184 BSN Bastonet BSN $0.000660 LowVol -0.29% -28.73% -10.41%
1185 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.013207 LowVol -0.29% -7.25% -51.00%
1186 WIC Wi Coin WIC $0.002498 LowVol -0.27% -15.81% 2.02%
1187 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006781 LowVol -0.32% 86.15% 293.95%
1188 COUPE Coupecoin COUPE $0.000119 LowVol 0.14% -19.26% 1283.16%
1189 SAK Sharkcoin SAK $0.001867 LowVol 0.75% -3.20% -14.88%
1190 WA WA Space WA $0.026415 LowVol -0.34% 6.90% 44.70%
1191 HAT Hawala.Today HAT $0.291924 LowVol 3.15% 41.51% 66.73%
1192 MAVRO Mavro MAVRO $0.045070 LowVol -0.34% 14.96% 139.64%
1193 NAMO NamoCoin NAMO $0.000239 LowVol 16.40% 31.12% 55.89%
1194 CC CyberCoin CC $0.000165 LowVol -0.26% -46.73% 45.60%
1195 DGPT DigiPulse DGPT $1.32 LowVol 0.02% 31.13% 25.72%
1196 ELC Elacoin ELC $0.109159 LowVol -0.90% 1.41% 28.31%
1197 TRIA Triaconta TRIA $9.44 LowVol 0.03% 3.30% 1.84%
1198 INDIA India Coin INDIA $0.000165 LowVol -0.29% -58.65% -27.20%
1199 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.088654 LowVol -0.34% -9.27% 15.94%
1200 HDLB HODL Bucks HDLB $0.074291 LowVol -0.34% 45.77% 75.21%
1201 EXRN EXRNchain EXRN $9.4e-07 LowVol 0.03% 73.90% -30.90%
1202 QORA Qora QORA $0.231128 LowVol -0.29% 6.90% 2.38%
1203 HIGH High Gain HIGH $0.000330 LowVol -0.29% 6.90% -51.25%
1204 FAP FAPcoin FAP $0.009246 LowVol -0.29% -17.69% 45.62%
1205 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.4e-07 LowVol -33.31% -30.81% 105.37%
1206 TOP TopCoin TOP $0.000660 LowVol -0.32% 75.93% 61.29%
1207 EBIT eBIT EBIT $0.004577 LowVol 0.03% 32.47% 115.44%
1208 QBT Cubits QBT $0.004263 LowVol 0.08% 43.13% 13.48%
1209 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000165 LowVol -0.29% 6.90% -41.54%
1210 XDE2 XDE II XDE2 $4.21 LowVol -0.29% 153.47%
1211 CME Cashme CME $0.000165 LowVol -0.29% 45.60%
1212 NTC Natcoin NTC $0.082546 LowVol -0.29% -30.58% -49.71%
1213 CYDER Cyder CYDER $0.000330 LowVol -0.34% 6.90% 45.60%
1214 KASHH KashhCoin KASHH $0.000165 LowVol 6.90% 2321.58%
1215 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000330 LowVol -0.34% 6.90% -2.93%
1216 DBG Digital Bulli… DBG $0.007429 LowVol -0.34% 9.33% 10.44%
1217 EUSD eUSD EUSD $0.000212 LowVol -23.05% -20.27% 15.88%
1218 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003302 LowVol -0.34% 41.31% 111.94%
1219 SKC Skeincoin SKC $0.023938 LowVol -21.85% -23.26% 64.60%
1220 IQT iQuant IQT $0.181809 LowVol 13.76% 23.75% -1.83%
1221 FUDD DimonCoin FUDD $0.000724 LowVol -0.93% -46.90% -45.59%
1222 RCN Rcoin RCN $0.000165 LowVol -0.29% 6.90% 45.60%
1223 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002311 LowVol -0.26% -2.10% 44.33%
1224 TEAM TeamUp TEAM $0.000495 LowVol 60.35% 117.63%
1225 MARX MarxCoin MARX $0.001454 LowVol 0.58% 12.11% 49.52%
1226 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001221 LowVol -0.17% -16.77% 5.94%
1227 STARS StarCash Network STARS $0.110147 LowVol -0.34% -34.08% -41.15%
1228 SWP Swapcoin SWP $0.066058 LowVol 0.03% -24.86% -21.44%
1229 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000495 LowVol -0.29% 60.35% -21.98%
1230 EDRC EDRCoin EDRC $0.062174 LowVol -0.15% 5.25% 19.52%
1231 TELL Tellurion TELL $0.000201 LowVol 10.28% -31.48% -22.29%
1232 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000106 LowVol 0.03% -41.47% -5.04%
1233 GRN Granite GRN $0.016509 LowVol -0.29% 5.04% 4.29%
1234 9COIN 9COIN 9COIN $0.003632 LowVol -0.29% -4.56% 15.22%
1235 BEST BestChain BEST $0.001612 LowVol 1.29% 9.19% 28.89%
1236 YEL Yellow Token YEL $0.005426 LowVol 0.03% 2.89% -29.53%
1237 VOYA Voyacoin VOYA $3.28 LowVol -0.34% 32.76% 91.34%
1238 HCC Happy Creator… HCC $0.000660 LowVol -8.01% 6.89% 16.48%
1239 ASN Aseancoin ASN $0.006604 LowVol -0.29% -13.00% -60.54%
1240 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000498 LowVol -23.05% 3.16%
1241 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol -15.77% 5.46% 38.20%
1242 POKE PokeCoin POKE $0.000165 LowVol -0.29% -5.26%
1243 CYC Cycling Coin CYC $0.001486 LowVol -0.34% 19.14%
1244 FFC FireFlyCoin FFC $0.000165 LowVol -0.29% 6.90% 45.60%
1245 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.128276 LowVol -0.34% 7.26%
1246 BGR Bongger BGR $0.000211 LowVol 2.04% 26.20% 79.69%
1247 BXC Bitcedi BXC $0.003586 LowVol -0.08% 10.39% 6.25%
1248 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005613 LowVol -0.29% 6.90% 34.21%
1249 AV AvatarCoin AV $0.059433 LowVol -0.32% 4.29% 40.15%
1250 IRL IrishCoin IRL $0.003467 LowVol -0.32% 56.05%
1251 PRIMU Primulon PRIMU $0.000270 LowVol -0.29% -12.72% 28.14%
1252 VGC VegasCoin VGC $0.000165 LowVol -0.29% 7.31% 46.31%
1253 PCN PeepCoin PCN $0.000165 LowVol -0.29% 6.90% 45.60%
1254 XAU Xaucoin XAU $0.062900 LowVol -0.34% 112.52%
1255 IPY Infinity Pay IPY $0.002147 LowVol 0.04% 14.86% 25.06%
1256 LEPEN LePen LEPEN $0.000159 LowVol -0.80% 3.61% 77.44%
1257 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004292 LowVol -0.29% 30.00%
1258 MONETA Moneta MONETA $0.000660 LowVol -0.26% 42.53% 94.14%
1259 AXIOM Axiom AXIOM $0.024268 LowVol -0.34% 6.89% 39.89%
1260 WOW Wowcoin WOW $0.000117 LowVol -0.88% -24.50% -3.85%
1261 10MT 10M Token 10MT $0.002304 LowVol 0.03% 3.70% 212.47%
1262 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000825 LowVol -0.26% 18.10%
1263 CLINT Clinton CLINT $0.013207 LowVol -0.34% 0.20%
1264 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013868 LowVol -0.34% 5.64% 33.74%
1265 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.368979 LowVol -0.32% -22.73% 46.82%
1266 PRN Protean PRN $0.000081 LowVol -19.95% 10.27% -15.62%
1267 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000495 LowVol -0.34% 39.06%
1268 WINK Wink WINK $0.000330 LowVol -0.34% 112.41%
1269 KARMA Karmacoin KARMA $0.000165 LowVol -0.29% 6.90% 45.07%
1270 QBC Quebecoin QBC $0.002641 LowVol -0.29% 6.89% 37.04%
1271 DON Donationcoin DON $0.000655 LowVol -0.29% 4.00% 34.76%
1272 GBRC Global Busine… GBRC $0.000165 LowVol -0.29%
1273 MAGN Magnetcoin MAGN $0.663832 LowVol -0.29% 5.10% 22.40%
1274 IFC Infinitecoin IFC $0.000022 LowVol 3.97% 4.47% 76.78%
1275 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003797 LowVol -0.29% 1.00%
1276 EGG EggCoin EGG $0.062405 LowVol -0.34% 6.90% 44.84%
1277 LTH LAthaan LTH $0.001156 LowVol -0.29% 49.66% 103.84%
1278 FUTC FutCoin FUTC $0.003302 LowVol -0.34% 4.85% 77.33%
1279 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006108 LowVol -0.29% -9.80%
1280 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -0.88% -2.61% -98.46%
1281 NBE BitCentavo NBE $0.000002 LowVol 4.11%
1282 BET BetaCoin BET $0.001816 LowVol -0.32% 15.31%
1283 MBL MobileCash MBL $0.000660 LowVol -0.34% 7.12%
1284 STEX STEX STEX $1.27 LowVol -1.32% 11.86% 59.16%
1285 OPES Opescoin OPES $0.001981 LowVol -0.32% -6.70%
1286 BIT First Bitcoin BIT $0.011226 LowVol -0.34% -3.40% -8.76%
1287 PDG PinkDog PDG $0.000330 LowVol -0.32% 191.22%
1288 FBL Faceblock FBL $0.001676 LowVol 0.03% 2.71%
1289 X2 X2 X2 $0.000165 LowVol -0.32% 6.89% 45.60%
1290 TURBO TurboCoin TURBO $0.000165 LowVol -0.34% 6.90%
1291 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000165 LowVol -0.34% 6.90% 19.52%
1292 YES Yescoin YES $0.000159 LowVol -2.82% 3.07% 45.72%
1293 TRICK TrickyCoin TRICK $0.015023 LowVol -0.32% -24.60% 40.41%
1294 DISK DarkLisk DISK $0.001321 LowVol -0.29% 6.90% 71.04%
1295 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002972 LowVol -0.34% 13.19% 13.95%
1296 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.054929 LowVol 0.14% -3.44% 35.35%
1297 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 122.55%
1298 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 7.26% -10.77%
1299 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 28.03%
1300 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 37.88%
1301 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1302 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 92.49%
1303 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1304 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -1.45%
1305 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 3.07%
1306 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1307 OP Operand OP $0.000979 LowVol 7.96%
1308 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol
1309 SFE SafeCoin SFE $0.000166 LowVol 7.52% 46.45%
1310 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1311 PRM PrismChain PRM $0.001829 LowVol 7.66% 41.50%
1312 GAIN UGAIN GAIN $0.002323 LowVol 7.44% 57.89%
1313 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 0.21% 2.34%
1314 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 19.26%
1315 SPORT SportsCoin SPORT $0.001491 LowVol 0.02% 7.54%
1316 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol
1317 CBD CBD Crystals CBD $0.003032 LowVol 9.06%
1318 NBIT netBit NBIT $0.080531 LowVol 9.15% 25.12%
1319 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 6.39% 44.90%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol
1321 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol
1322 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -18.76%
1323 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1324 DASHS Dashs DASHS $0.056821 LowVol 8.21% 32.63%
1325 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 25.56%
1326 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -91.25%
1327 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 7.67%
1328 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 6.36% 4.69%
1329 BITOK Bitok BITOK $0.000164 LowVol 6.30% 44.48%
1330 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol 21.67%
1331 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 53.92%
1332 XTD XTD Coin XTD $0.000167 LowVol 7.96%
1333 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1334 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003941 LowVol 6.32% -0.70%
1335 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1336 XYLO XYLO XYLO $0.880311 LowVol 0.13% 15.06%
1337 UNC UNCoin UNC $0.000149 31.26%
1338 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1339 FC Facecoin FC $0.003480 -12.04%
1340 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -7.18%

Quay lại phần 1

Phản hồi