Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 12/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 12/12/2017 (GMT +7) của 1340 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 12/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16564.70 trên tổng giá trị $277,203,413,279

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $475.05 trên tổng giá trị $45,736,212,351

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1400.27 trên tổng giá trị $23,594,374,466

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.25 trên tổng giá trị $11,822,898,831

    + Đồng LTC Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $191.85 trên tổng giá trị $10,409,076,018

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PGL Prospectors Gold (PGL) đang có giá hiện tại $0.171703 trên tổng giá trị $11,074,844 đã biến động tăng 51.60% trong 1h qua

    + Đồng LTB LiteBar (LTB) đang có giá hiện tại $0.708943 trên tổng giá trị $577,128 đã biến động tăng 30.10% trong 1h qua

    + Đồng EAC EarthCoin (EAC) đang có giá hiện tại $0.000762 trên tổng giá trị $8,792,930 đã biến động tăng 27.18% trong 1h qua

    + Đồng XST Stealthcoin (XST) đang có giá hiện tại $0.406189 trên tổng giá trị $11,206,185 đã biến động tăng 25.70% trong 1h qua

    + Đồng EGAS ETHGAS (EGAS) đang có giá hiện tại $0.016994 trên tổng giá trị $172,618 đã biến động tăng 24.42% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.005608 trên tổng giá trị $8,830,597 đã biến động tăng 472.72% trong 24h qua

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.036262 trên tổng giá trị $221,468 đã biến động tăng 457.24% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.009464 trên tổng giá trị $286,062 đã biến động tăng 403.24% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000010 trên tổng giá trị $50,251 đã biến động tăng 366.51% trong 24h qua

    + Đồng SPRTS Sprouts (SPRTS) đang có giá hiện tại $5.2e-07 trên tổng giá trị $739,694 đã biến động tăng 267.77% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000165 trên tổng giá trị đã biến động tăng 2666.15% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000118 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1282.86% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $24.95 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1225.38% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.010224 trên tổng giá trị đã biến động tăng 780.83% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.389518 trên tổng giá trị $29,453,209 đã biến động tăng 769.07% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 12/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 MONK Monkey Project MONK $157,956 $1.49 105,797 $16,443 -34.69% 54.52% -65.89%
702 SCORE Scorecoin SCORE $154,782 $0.005100 30,346,591 $3,578 -1.98% -20.69% 31.98%
703 TAJ TajCoin TAJ $150,736 $0.018668 8,074,669 $2,252 -0.62% 30.85% 78.74%
704 BIP BipCoin BIP $149,980 $0.092167 1,627,261 $1,090 -3.22% 10.09% 100.14%
705 ACP AnarchistsPrime ACP $140,109 $0.031880 4,394,874 $921 -0.45% -0.47% 62.10%
706 UNITS GameUnits UNITS $138,315 $0.039826 3,472,983 $2,162 -0.09% 10.58% 46.69%
707 NEVA NevaCoin NEVA $137,549 $0.055436 2,481,205 $1,944 8.15% 20.66% 43.67%
708 XCXT CoinonatX XCXT $135,032 $0.008341 16,189,208 $900 -0.54% 35.82% 6.50%
709 CJ Cryptojacks CJ $134,065 $0.000330 406,568,581 $511 -0.48% -17.82% -3.06%
710 VUC Virta Unique … VUC $133,005 $0.002162 61,528,650 $1,113 -0.12% 20.25% 67.64%
711 REE ReeCoin REE $132,103 $0.000052 2,560,000,000 $1,028 -2.27% -29.43% 29.61%
712 RPC RonPaulCoin RPC $129,507 $0.144052 899,028 $693 -0.29% 47.87% 108.05%
713 GLT GlobalToken GLT $116,649 $0.004409 26,454,600 $676 -0.06% -16.21% 112.16%
714 BITEUR bitEUR BITEUR $115,441 $1.20 96,599 $3,527 3.34% -2.26% -4.90%
715 MAR Marijuanacoin MAR $114,417 $0.074849 1,528,635 $719 0.12% -2.09% -35.17%
716 CMT Comet CMT $114,071 $0.130691 872,830 $1,421 0.94% -4.33% 61.69%
717 AERM Aerium AERM $113,975 $0.156262 729,386 $6,109 -14.92% -26.84% -70.85%
718 SGR Sugar Exchange SGR $110,003 $0.031429 3,500,000 $1,823 -0.37% -0.01% -9.13%
719 PRC PRCoin PRC $99,482 $0.006263 15,883,000 $27,498 -0.48% -8.85% -38.59%
720 MST MustangCoin MST $98,965 $0.157002 630,343 $878 -0.74% -6.63% 14.17%
721 XCO X-Coin XCO $90,185 $0.007282 12,384,976 $1,989 -0.37% 5.82% 7.13%
722 300 300 Token 300 $89,009 $296.70 300 $1,550 -0.48% 15.56% 26.50%
723 WOMEN WomenCoin WOMEN $85,642 $0.001937 44,220,400 $1,533 -4.27% -0.30% -22.99%
724 BRAT BRAT BRAT $83,523 $0.000522 160,000,000 $724 1.18% -18.80% 130.39%
725 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $81,425 $0.010140 8,030,000 $1,107 -0.35% 2.94% -26.41%
726 KURT Kurrent KURT $73,804 $0.007440 9,919,485 $734 -0.60% -16.00% -5.23%
727 CPN CompuCoin CPN $71,490 $0.003645 19,615,019 $706 -0.36% 0.94% 8.23%
728 ERY Eryllium ERY $70,565 $0.012876 5,480,366 $2,020 23.70% 10.41% 101.93%
729 KRONE Kronecoin KRONE $70,311 $0.018596 3,780,962 $699 -0.48% -12.29% 65.07%
730 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $61,419 $0.069937 878,202 $93,778 0.15% 21.41% 385.55%
731 EOT EOT Token EOT $60,213 $0.007289 8,260,903 $4,045 -26.60% -37.59% -45.42%
732 OS76 OsmiumCoin OS76 $59,386 $0.066425 894,026 $3,678 0.18% 55.20% 119.10%
733 ICON Iconic ICON $44,172 $0.074502 592,894 $794 -0.48% -7.60% -2.92%
734 VPRC VapersCoin VPRC $39,709 $0.000051 780,124,964 $1,297 3.64% -1.14% -27.93%
735 EGO EGO EGO $39,559 $0.000659 60,000,001 $793 -0.48% -28.39% -7.73%
736 CRTM Corethum CRTM $36,426 $0.014570 2,500,000 $4,805 -0.01% 32.66% 38.46%
737 CASH Cashcoin CASH $34,753 $0.000753 46,158,242 $1,100 -0.53% -4.49% -40.96%
738 MSCN Master Swiscoin MSCN $33,108 $0.000740 44,736,320 $1,085 -9.11% -16.00% -26.96%
739 LBTC LiteBitcoin LBTC $31,046 $0.009738 3,188,280 $18,473 -6.37% 12.56% 7.78%
740 SDP SydPak SDP $31,003 $0.194002 159,810 $756 -0.48% 5.54% 44.49%
741 VLTC Vault Coin VLTC $30,259 $0.000997 30,352,790 $1,208 -0.49% 2.85% -12.25%
742 XCS CybCSec XCS $29,259 $0.002472 11,834,082 $623 -0.48% -26.78% -16.12%
743 NTWK Network Token NTWK $27,528 $0.002359 11,671,310 $1,109 -0.01% -52.82% -28.43%
744 GSR GeyserCoin GSR $24,981 $0.533052 46,864 $6,474 0.61% 43.29% 310.35%
745 CREVA CrevaCoin CREVA $23,791 $0.000654 36,390,750 $1,962 -0.53% 32.15% -28.05%
746 XRC Rawcoin XRC $23,322 $0.033086 704,882 $3,659 1.00% 18.85% 90.58%
747 CTO Crypto CTO $18,202 $0.001483 12,269,952 $1,900 -0.48% -86.84% -84.24%
748 LVPS LevoPlus LVPS $13,220 $0.008736 1,513,256 $3,498 -0.48% -21.56% -6.20%
749 HMC HarmonyCoin HMC $6,989 $0.012453 561,235 $7,283 -0.38% 16.29% 14.75%
750 UNITY SuperNET UNITY $44,209,848 $54.17 816,061 17.00% -11.74%
751 ETT EncryptoTel [… ETT $22,223,892 $0.357693 62,131,190 LowVol -0.48% 131.21% 95.27%
752 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
753 ECN E-coin ECN $12,991,622 $2.74 4,739,358 LowVol -0.26% 90.86% -39.93%
754 PGL Prospectors Gold PGL $11,074,844 $0.171703 64,500,000 LowVol 51.60% 120.41% 167.06%
755 ECOB Ecobit ECOB $6,386,578 $0.014370 444,444,444 LowVol -1.31% 8.06% 27.73%
756 YASH YashCoin YASH $5,604,294 $0.560414 10,000,275 LowVol -0.48% -15.55% 22.91%
757 XC XCurrency XC $4,935,317 $0.840621 5,871,037 LowVol -0.48% 6.71% -33.78%
758 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -1.63%
759 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 24.36%
760 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,793,946 $0.460528 6,066,833 LowVol -0.48% -3.55% 75.58%
761 JNS Janus JNS $2,409,446 $0.104666 23,020,335 LowVol -0.48% 78.64% -47.62%
762 SIFT Smart Investm… SIFT $2,215,774 $3.06 722,935 LowVol -0.01% 14.30% -11.06%
763 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,083,675 $4.47 465,952 LowVol -0.26% 1.68% -19.88%
764 HTC HitCoin HTC $1,825,114 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 7.45% 46.84%
765 RC RussiaCoin RC $1,797,942 $0.214606 8,377,873 LowVol -0.90% 3.08% 35.89%
766 MBI Monster Byte MBI $1,774,900 $0.105506 16,822,736 LowVol -0.55% 24.16% 68.80%
767 NKA IncaKoin NKA $1,734,391 $0.000152 11,411,144,807 LowVol -2.00% 15.39% 36.82%
768 SHORTY Shorty SHORTY $1,664,760 $0.016648 100,000,000 LowVol -0.48% 6.71% 39.45%
769 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,631,076 $0.054369 30,000,000 LowVol -0.48% -23.08% -49.20%
770 SDC ShadowCash SDC $1,267,971 $0.189387 6,695,133 LowVol -0.48% -0.88% 32.45%
771 BTSR BTSR BTSR $1,218,124 $0.370897 3,284,266 LowVol -0.31% 8.79% 66.60%
772 DCY Dinastycoin DCY $1,144,812 $0.000806 1,420,858,063 LowVol -0.52% 4.32% 13.54%
773 METAL MetalCoin METAL $1,128,474 $0.014670 76,925,527 LowVol -0.53% 14.31% 46.85%
774 INPAY InPay INPAY $1,081,270 $0.108127 10,000,000 LowVol -0.48% 6.54% 19.74%
775 PIGGY Piggycoin PIGGY $1,036,102 $0.002125 487,547,373 LowVol 1.67% 102.62% 55.80%
776 GOOD Goodomy GOOD $1,022,411 $0.002317 441,349,000 LowVol -0.40% 25.00% 56.67%
777 CARBON Carboncoin CARBON $1,003,373 $0.000065 15,392,009,922 LowVol -1.54% 27.33% -18.46%
778 OPAL Opal OPAL $883,976 $0.058372 15,143,839 LowVol 1.09% -13.81% 51.40%
779 SMC SmartCoin SMC $871,190 $0.036936 23,586,345 LowVol 0.68% 2.78% 26.32%
780 DSH Dashcoin DSH $858,448 $0.048845 17,574,970 LowVol -0.02% 8.62% 10.51%
781 TALK BTCtalkcoin TALK $849,464 $0.013010 65,290,635 LowVol -0.55% 44.49% 30.63%
782 TES TeslaCoin TES $847,695 $0.011532 73,505,486 LowVol 15.05% 16.03% 12.59%
783 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $757,709 $0.000033 22,890,946,164 LowVol 3.86% -35.66% -24.34%
784 VAL Valorbit VAL $736,580 $0.000138 5,323,381,346 LowVol 22.05%
785 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $720,862 $0.132797 5,428,300 LowVol -0.41% 49.26% 64.68%
786 AU AurumCoin AU $715,986 $2.42 296,216 LowVol -0.50% 18.04% 48.74%
787 TROLL Trollcoin TROLL $669,156 $0.001182 566,088,549 LowVol -20.53% -3.79% 43.96%
788 RIYA Etheriya RIYA $658,012 $0.416060 1,581,531 LowVol 16.82% -0.28% 35.05%
789 J Joincoin J $652,639 $0.266557 2,448,402 LowVol -0.66% 19.26% 169.51%
790 V Version V $644,021 $0.001372 469,515,808 LowVol 0.50% 9.93% 18.76%
791 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $616,196 $0.046451 13,265,480 LowVol 2.65% 107.79% 197.31%
792 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
793 FUNK The Cypherfunks FUNK $590,360 $0.000013 46,326,332,499 LowVol 3.63% 33.07% 125.54%
794 BPC Bitpark Coin BPC $573,557 $0.007647 75,000,000 LowVol -0.49% -9.02% -22.43%
795 ITI iTicoin ITI $561,494 $17.55 32,000 LowVol -3.13% 5.68% -11.75%
796 UNIC UniCoin UNIC $558,538 $0.188099 2,969,384 LowVol -0.94% 16.50% 91.10%
797 SAC SACoin SAC $554,987 $0.079117 7,014,742 LowVol -0.48% -0.96% 1.48%
798 CRM Cream CRM $554,533 $0.012368 44,834,325 LowVol -0.48% -15.82% -20.83%
799 WAY WayGuide WAY $544,152 $0.005439 100,040,708 LowVol -0.48% 17.38% 45.39%
800 USC Ultimate Secu… USC $532,549 $0.051488 10,343,113 LowVol -10.42% -16.46% -2.21%
801 NYAN Nyancoin NYAN $531,700 $0.001667 318,929,301 LowVol 1.11% 11.08% 59.33%
802 C2 Coin2.1 C2 $517,960 $0.005181 99,976,323 LowVol -0.53% 29.99% 149.40%
803 UNI Universe UNI $509,494 $0.043562 11,695,831 LowVol -4.61% -9.46% -14.28%
804 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
805 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -50.71%
806 VIDZ PureVidz VIDZ $480,344 $0.003834 125,279,775 LowVol -8.19% -42.58% 60.90%
807 FLT FlutterCoin FLT $480,306 $0.001491 322,214,524 LowVol -35.17% 6.79% 34.99%
808 BBT BitBoost BBT $446,793 $0.091878 4,862,878 LowVol 2.54% 1.07% -20.02%
809 UFR Upfiring UFR $444,751 $0.030885 14,400,000 LowVol -11.49% 14.78% 34.43%
810 PR Prototanium PR $439,868 $2.24 195,945 LowVol -0.49% 27.42% 76.64%
811 LOT LottoCoin LOT $433,405 $0.000030 14,491,014,421 LowVol -7.56% 11.33% 53.27%
812 XGR GoldReserve XGR $423,285 $0.024651 17,171,382 LowVol 0.29% -3.07% 0.90%
813 STV Sativacoin STV $422,308 $0.059591 7,086,816 LowVol -0.42% 58.73% 55.47%
814 GUN Guncoin GUN $421,748 $0.002137 197,391,928 LowVol -2.49% 3.65% 16.52%
815 FNC FinCoin FNC $415,159 $0.032236 12,878,667 LowVol -2.38% -23.03% -9.59%
816 BERN BERNcash BERN $410,145 $0.005758 71,234,301 LowVol 0.68% 9.16% 60.12%
817 SWING Swing SWING $394,784 $0.141734 2,785,386 LowVol -6.76% -6.27% 58.32%
818 FLY Flycoin FLY $392,497 $1.86 210,806 LowVol -0.48% 47.43%
819 MCRN MACRON MCRN $379,999 $0.000947 401,421,401 LowVol 3.76% 106.52% 125.15%
820 XPTX PlatinumBAR XPTX $376,710 $0.879780 428,186 LowVol -0.05% 12.29% 23.83%
821 GLC GlobalCoin GLC $375,970 $0.005769 65,171,010 LowVol -0.53% -15.12%
822 STS Stress STS $372,599 $0.000659 565,134,332 LowVol -0.53% 6.71%
823 Q2C QubitCoin Q2C $368,221 $0.001483 248,219,396 LowVol -0.53% 20.04% 23.87%
824 FUCK FuckToken FUCK $363,502 $0.007073 51,392,878 LowVol -0.01% -21.00% 12.36%
825 ROC Rasputin Onli… ROC $359,723 $0.331960 1,083,633 LowVol -0.01% 3.74% -24.74%
826 ECA Electra ECA $352,785 $0.000016 22,004,495,927 LowVol -0.26% 3.84% 222.39%
827 FRC Freicoin FRC $351,169 $0.011868 29,590,566 LowVol -0.53% -7.50% 56.24%
828 I0C I0Coin I0C $350,002 $0.016678 20,985,463 LowVol -0.82% -19.42% -14.93%
829 SH Shilling SH $347,537 $0.008753 39,704,025 LowVol 6.92% 30.47%
830 MAD SatoshiMadness MAD $329,769 $0.000165 2,000,683,485 LowVol -0.53% 6.68%
831 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 19.13%
832 ICN iCoin ICN $317,941 $0.010879 29,226,306 LowVol -0.48% -32.30% -26.18%
833 CAT Catcoin CAT $307,178 $0.049448 6,212,100 LowVol -0.48% -1.43% 93.99%
834 BLC Blakecoin BLC $298,507 $0.019739 15,122,697 LowVol -0.54% 4.84% 71.35%
835 WMC WMCoin WMC $298,307 $0.025878 11,527,489 LowVol -0.48% 0.92% 46.18%
836 BIGUP BigUp BIGUP $282,805 $0.000133 2,119,705,675 LowVol -1.52% -13.63% 17.98%
837 LANA LanaCoin LANA $279,638 $0.000332 841,544,019 LowVol -0.63% -10.53% 12.19%
838 YAC Yacoin YAC $276,703 $0.002308 119,909,754 LowVol -0.53% 103.54%
839 JET Jetcoin JET $268,955 $0.055198 4,872,509 LowVol -35.62% -40.11% -4.24%
840 TTC TittieCoin TTC $265,031 $0.000210 1,259,816,434 LowVol 0.87% -18.95% 34.20%
841 SPACE SpaceCoin SPACE $260,948 $0.012418 21,013,886 LowVol -0.53% 11.28% 46.41%
842 ARI Aricoin ARI $252,564 $0.001801 140,262,505 LowVol 0.57% 29.26% 54.18%
843 SHDW Shadow Token SHDW $251,363 $0.035909 7,000,000 LowVol -1.11% -31.12%
844 EVIL Evil Coin EVIL $246,336 $0.011719 21,020,383 LowVol -0.25% 10.08% 9.07%
845 GAIA GAIA GAIA $234,382 $0.009725 24,101,381 LowVol -0.53% 4.19%
846 HODL HOdlcoin HODL $234,220 $0.001483 157,888,785 LowVol -0.48% 20.04% 8.18%
847 HMP HempCoin HMP $223,613 $0.000165 1,356,645,470 LowVol -0.48% 6.68% 45.39%
848 GRT Grantcoin GRT $223,428 $0.005173 43,187,210 LowVol -0.32% -1.52% 35.95%
849 RUPX Rupaya RUPX $221,468 $0.036262 6,107,435 LowVol -0.73% 457.24% 149.87%
850 CYP Cypher CYP $221,376 $0.034779 6,365,285 LowVol -0.48% 58.95%
851 ICE iDice ICE $220,650 $0.140451 1,571,013 LowVol -11.64% 20.16% 75.78%
852 BUMBA BumbaCoin BUMBA $217,203 $0.009663 22,477,404 LowVol -0.48% 4.26% 141.59%
853 KED Darsek KED $216,092 $0.014827 14,574,036 LowVol -0.52% 37.13% 36.95%
854 XRA Ratecoin XRA $212,797 $0.001850 115,035,982 LowVol -0.47% 40.65% 50.29%
855 RED RedCoin RED $210,154 $0.002836 74,107,896 LowVol 0.67% 5.90% 39.42%
856 HAL Halcyon HAL $208,988 $0.039282 5,320,192 LowVol 6.82% 46.30%
857 WYV Wyvern WYV $207,786 $0.116533 1,783,063 LowVol -0.48% -18.35% 0.32%
858 FIRE Firecoin FIRE $207,629 $2.11 98,412 LowVol -0.48% -4.04% 45.08%
859 OHM OHM OHM $206,944 $0.006923 29,893,350 LowVol -0.48% 6.71% 45.39%
860 ACOIN Acoin ACOIN $206,121 $0.168940 1,220,085 LowVol -2.48% 8.63% 12.22%
861 FRK Franko FRK $199,287 $0.214111 930,767 LowVol -0.48% 45.58%
862 PHO Photon PHO $195,189 $0.000009 20,578,062,008 LowVol 4.09% 5.04% 138.75%
863 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 115.55%
864 LEA LeaCoin LEA $194,028 $0.000616 315,119,091 LowVol 0.59% 32.22% 30.95%
865 EUC Eurocoin EUC $189,375 $0.015252 12,416,554 LowVol -1.56% -28.92% 30.35%
866 E4ROW E4ROW E4ROW $188,830 $0.032772 5,762,000 LowVol -0.01% 3.74% 45.55%
867 DLC Dollarcoin DLC $187,629 $0.020603 9,106,714 LowVol -0.45% 6.71% 45.39%
868 PXI Prime-XI PXI $186,193 $0.010383 17,931,945 LowVol -22.59% 21.07% 58.42%
869 URC Unrealcoin URC $179,462 $0.025548 7,024,402 LowVol -0.48% 12.50% -5.43%
870 ARCO AquariusCoin ARCO $176,224 $0.117664 1,497,692 LowVol 0.79% 7.53% 53.05%
871 IMS Independent M… IMS $175,560 $0.032699 5,368,934 LowVol -0.57% -13.93% 88.65%
872 BITZ Bitz BITZ $174,250 $0.087524 1,990,891 LowVol -0.53%
873 RBX Ripto Bux RBX $173,991 $0.000456 381,236,123 LowVol -2.87% 1.33% 24.68%
874 HXX Hexx HXX $173,856 $0.116861 1,487,715 LowVol -1.32% 1.03% 194.50%
875 ANTI AntiBitcoin ANTI $172,724 $0.009890 17,465,159 LowVol -0.51% 42.60% 4.58%
876 XCRE Creatio XCRE $169,117 $0.008241 20,520,514 LowVol -0.48% 8.72% 77.99%
877 CON PayCon CON $166,948 $0.007245 23,042,604 LowVol -0.56% -29.62% 59.80%
878 DUO ParallelCoin DUO $161,686 $0.535668 301,840 LowVol 0.58% 9.04% -13.62%
879 TEK TEKcoin TEK $160,901 $0.000114 1,414,054,562 LowVol -4.69% -5.71% -15.43%
880 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol
881 BOST BoostCoin BOST $148,513 $0.012527 11,855,487 LowVol -0.53% -4.19% -24.71%
882 CRX Chronos CRX $145,109 $0.001968 73,729,962 LowVol 0.57% 14.13% 130.63%
883 TSE Tattoocoin (S… TSE $141,406 $0.001564 90,421,856 LowVol -2.33% 66.60% 30.06%
884 AMBER AmberCoin AMBER $140,265 $0.003210 43,699,481 LowVol 3.90% -51.47%
885 VOT VoteCoin VOT $138,489 $0.008406 16,474,625 LowVol -0.48% 8.84% -23.02%
886 BITGOLD bitGold BITGOLD $136,156 $1705.94 79.8131 LowVol -0.23% 22.31% 8.93%
887 SOON SoonCoin SOON $135,648 $0.010884 12,462,620 LowVol -0.45% 6.76% 36.88%
888 DRM Dreamcoin DRM $135,643 $0.055373 2,449,632 LowVol 0.10% -4.45% 46.14%
889 BAS BitAsean BAS $134,074 $0.026815 5,000,000 LowVol 1.27% 2.67% 13.87%
890 PX PX PX $133,270 $0.001387 96,091,052 LowVol -27.07%
891 GP GoldPieces GP $132,618 $0.108689 1,220,161 LowVol -2.23% -0.69% -8.92%
892 ARG Argentum ARG $129,945 $0.015107 8,601,568 LowVol 1.54% 18.09% 6.12%
893 XPY PayCoin XPY $126,774 $0.010719 11,827,624 LowVol -0.44% -7.47% -13.62%
894 JIN Jin Coin JIN $126,618 $0.012857 9,848,485 LowVol -0.53% 202.29% -34.20%
895 611 SixEleven 611 $123,406 $0.285846 431,723 LowVol -0.78% 3.27% 69.23%
896 MARS Marscoin MARS $115,769 $0.004094 28,279,074 LowVol -1.11% -4.08% 5.70%
897 CF Californium CF $115,453 $0.047965 2,407,044 LowVol -0.53% 7.82% 40.97%
898 POP PopularCoin POP $114,458 $0.000034 3,372,875,244 LowVol -0.54% 48.21% 45.49%
899 URO Uro URO $113,827 $0.094281 1,207,310 LowVol -0.48% -8.92% 65.90%
900 VEC2 VectorAI VEC2 $112,466 $0.006758 16,642,142 LowVol -0.48% 32.56% 33.36%
901 SCRT SecretCoin SCRT $112,217 $0.026537 4,228,672 LowVol -0.45% 4.87% 19.42%
902 EMD Emerald Crypto EMD $111,648 $0.005840 19,117,129 LowVol 0.70% -37.34% -41.17%
903 ALL Allion ALL $110,023 $0.017747 6,199,359 LowVol -5.35% 21.49% 29.70%
904 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
905 GCC GuccioneCoin GCC $103,652 $0.005110 20,285,537 LowVol -0.48% 14.07% 49.18%
906 AMMO Ammo Rewards AMMO $102,559 $0.001319 77,777,777 LowVol -0.48% -7.51% -33.30%
907 QCN QuazarCoin QCN $99,637 $0.016483 6,044,911 LowVol -33.61% -32.73% -34.95%
908 ZMC ZetaMicron ZMC $98,997 $0.000165 600,344,291 LowVol -0.44% 6.75% 46.99%
909 WARP WARP WARP $96,399 $0.088018 1,095,224 LowVol -0.48% 45.28%
910 MRJA GanjaCoin MRJA $95,467 $0.021444 4,451,920 LowVol -0.48% 26.58% -9.47%
911 NRO Neuro NRO $95,234 $0.002472 38,518,765 LowVol -0.48% -9.53% 27.38%
912 ADCN Asiadigicoin ADCN $94,514 $0.003791 24,931,054 LowVol -0.48% 6.94% 42.18%
913 MND MindCoin MND $94,156 $0.005934 15,867,695 LowVol -0.45% 6.06% 44.76%
914 FXE FuturXe FXE $93,129 $0.395586 235,421 LowVol -0.48% 6.62% 1.85%
915 SOIL SOILcoin SOIL $93,062 $0.016321 5,702,048 LowVol 11.50% 11.78% 56.47%
916 BVC BeaverCoin BVC $92,706 $0.029759 3,115,258 LowVol -0.48% -0.18% 27.43%
917 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $91,979 $0.001154 79,719,140 LowVol -0.48% -3.54% 1.19%
918 GPU GPU Coin GPU $91,560 $0.002262 40,477,042 LowVol -0.45% -19.56% -13.93%
919 ARB ARbit ARB $90,761 $0.011538 7,866,370 LowVol -0.48% 40.11%
920 $$$ Money $$$ $88,845 $0.001936 45,887,218 LowVol 3.01% 22.05% 19.49%
921 BTQ BitQuark BTQ $88,318 $0.009725 9,081,731 LowVol -0.48% 10.56% 19.94%
922 MAY Theresa May Coin MAY $87,287 $0.003454 25,270,800 LowVol 0.64% 11.81% 0.31%
923 DRS Digital Rupees DRS $84,195 $0.000165 510,802,961 LowVol -0.48% 6.71% 37.79%
924 COXST CoExistCoin COXST $81,840 $0.003020 27,100,000 LowVol -1.14% -5.43% 162.85%
925 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
926 ICOB ICOBID ICOB $80,025 $0.000750 106,701,874 LowVol -0.23% -10.27% 42.98%
927 BENJI BenjiRolls BENJI $78,578 $0.003879 20,255,346 LowVol -1.31% 56.01% 62.59%
928 EMP EMoneyPower EMP $78,182 $0.008498 9,200,000 LowVol 7.87%
929 ATX Artex Coin ATX $77,219 $0.004111 18,781,750 LowVol -0.48% 34.88% 3.44%
930 JWL Jewels JWL $76,509 $0.003791 20,181,636 LowVol -0.48%
931 BLZ BlazeCoin BLZ $75,842 $0.000125 608,557,394 LowVol 1.92% 19.37% 71.67%
932 PRX Printerium PRX $73,546 $0.006221 11,821,728 LowVol -0.48% -47.05% 60.45%
933 CAGE CageCoin CAGE $72,874 $7.2e-07 101,168,328,395 LowVol -2.46% -35.39% -59.49%
934 PONZI PonziCoin PONZI $69,263 $0.080436 861,099 LowVol -0.48% 14.46% 116.97%
935 VIP VIP Tokens VIP $68,775 $0.000824 83,450,403 LowVol -0.48% 33.38% 46.20%
936 CXT Coinonat CXT $67,160 $0.007788 8,623,200 LowVol 0.29% 17.63% 45.43%
937 BLRY BillaryCoin BLRY $66,696 $0.007417 8,992,013 LowVol -0.45% -29.39% -52.22%
938 SPT Spots SPT $65,373 $0.002918 22,406,021 LowVol 5.01% -5.27%
939 CNC CHNCoin CNC $65,290 $0.001319 49,512,959 LowVol -1.13% -31.69%
940 ZYD Zayedcoin ZYD $64,837 $0.010384 6,243,840 LowVol -0.48% 72.37% 99.44%
941 LUNA Luna Coin LUNA $63,888 $0.038509 1,659,032 LowVol 17.38% 18.49% 106.52%
942 BSC BowsCoin BSC $63,122 $0.011373 5,550,102 LowVol -0.48% 6.71% 9.04%
943 CRT CRTCoin CRT $62,716 $0.791172 79,270 LowVol -0.53% 6.71% 45.39%
944 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 40.56%
945 EREAL eREAL EREAL $61,273 $0.000895 68,427,562 LowVol -0.01% 3.69% 78.65%
946 ORLY Orlycoin ORLY $60,404 $0.001648 36,646,779 LowVol -0.53% 7.37% 33.00%
947 GPL Gold Pressed … GPL $60,351 $0.235262 256,527 LowVol -0.18% 12.27% -20.05%
948 KIC KibiCoin KIC $58,312 $0.003967 14,701,000 LowVol 1.23% 81.16% -40.56%
949 CWXT CryptoWorldX … CWXT $57,583 $0.000966 59,630,200 LowVol -2.11% -7.88% 9.72%
950 RBT Rimbit RBT $57,343 $0.000496 115,499,623 LowVol -0.28% 35.58% 5.76%
951 IMPS ImpulseCoin IMPS $56,729 $0.002802 20,245,510 LowVol -0.48% 20.29% 27.76%
952 WORM HealthyWormCoin WORM $55,407 $0.000494 112,050,727 LowVol -0.48% -38.70% 118.08%
953 SFC Solarflarecoin SFC $55,262 $0.003924 14,083,450 LowVol -0.40% 38.62% -2.27%
954 DIBC DIBCOIN DIBC $53,130 $0.010626 5,000,000 LowVol 11.71% 11.74% -32.24%
955 FLAX Flaxscript FLAX $52,664 $0.009428 5,585,682 LowVol -8.43% -14.20% -58.69%
956 FUZZ FuzzBalls FUZZ $52,543 $0.010879 4,829,945 LowVol 6.76% 40.85% 30.63%
957 SONG SongCoin SONG $50,687 $0.001556 32,565,300 LowVol 3.62% -8.40% 94.80%
958 VTA Virtacoin VTA $50,251 $0.000010 5,201,310,113 LowVol 4.03% 366.51% 390.28%
959 G3N G3N G3N $49,856 $0.006593 7,561,891 LowVol -0.53% -2.99% 32.17%
960 DLISK DAPPSTER DLISK $49,448 $0.000494 100,000,000 LowVol -0.48% 6.71% 45.88%
961 CESC CryptoEscudo CESC $47,505 $0.000330 144,105,100 LowVol -0.48% 6.71% -13.75%
962 ITZ Interzone ITZ $47,185 $0.024724 1,908,449 LowVol -0.53% 3.60% 31.49%
963 DIX Dix Asset DIX $47,029 $4.7e-07 100,000,000,000 LowVol -1.60% 49.93% 107.81%
964 TOR Torcoin TOR $46,956 $0.148510 316,179 LowVol -0.48% 60.24% -20.35%
965 XBTS Beatcoin XBTS $46,000 $0.030170 1,524,686 LowVol -0.49% -37.47% 17.62%
966 GRIM Grimcoin GRIM $44,446 $0.002192 20,274,440 LowVol -0.48% 128.90% 32.54%
967 BOAT BOAT BOAT $44,082 $0.002377 18,547,845 LowVol 4.76% 17.53% 44.45%
968 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol -0.29% -15.09%
969 ROOFS Roofs ROOFS $42,855 $0.000330 130,000,000 LowVol -0.48% 6.71% 39.85%
970 VRS Veros VRS $42,531 $0.000087 486,609,040 LowVol -0.63% 53.55% 89.64%
971 EXN ExchangeN EXN $41,491 $0.008135 5,100,000 LowVol -36.59% -43.55% -28.95%
972 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 0.22% 36.55%
973 UET Useless Ether… UET $41,139 $0.010374 3,965,716 LowVol 4.75% -1.63% 11.35%
974 HVCO High Voltage HVCO $40,998 $0.027439 1,494,171 LowVol 8.31% 45.80%
975 BNX BnrtxCoin BNX $40,210 $0.001515 26,535,001 LowVol 0.55% 20.71% 61.11%
976 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,197 $0.015329 2,622,273 LowVol -0.45% 10.54% 11.74%
977 DPAY DPAY DPAY $40,053 $0.000504 79,541,001 LowVol 8.66% 48.90%
978 STEPS Steps STEPS $39,909 $0.002143 18,625,017 LowVol -0.48%
979 MTM MTMGaming MTM $39,603 $0.013201 2,999,967 LowVol 0.61% -1.96% 52.72%
980 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,476 $0.005076 7,579,458 -0.80%
981 BIOS BiosCrypto BIOS $37,752 $0.001813 20,821,709 LowVol -0.53% -5.91%
982 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 1.00%
983 IMX Impact IMX $36,100 $0.000330 109,509,108 LowVol -0.48% 6.71% 190.77%
984 BRAIN Braincoin BRAIN $34,941 $0.003461 10,094,424 LowVol -5.01% -25.31% -41.29%
985 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,614 $0.000494 70,000,000 LowVol -0.48% 6.34% 5.09%
986 RIDE Ride My Car RIDE $33,386 $0.000330 101,276,976 LowVol -0.48% 19.50%
987 PLNC PLNcoin PLNC $30,985 $0.001813 17,089,600 LowVol -0.23%
988 LIR LetItRide LIR $29,919 $0.000824 36,303,060 LowVol -0.48% 20.45%
989 ZNE Zonecoin ZNE $28,514 $0.011043 2,581,970 LowVol -0.53% 6.71% 3.87%
990 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol -1.06% 36.96%
991 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -3.05%
992 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol
993 ALTC Antilitecoin ALTC $25,971 $0.000824 31,512,613 LowVol -0.48% -11.08% 19.76%
994 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 -1.10% 22.15%
995 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -2.60%
996 SCS Speedcash SCS $25,722 $0.098237 261,831 LowVol -0.48% -1.08% 42.28%
997 XOC Xonecoin XOC $25,614 $0.060986 420,000 LowVol -0.48% 20.00% 109.82%
998 WBB Wild Beast Block WBB $24,352 $0.144044 169,058 LowVol -1.16% -16.53% -3.98%
999 PLACO PlayerCoin PLACO $23,155 $0.000659 35,120,000 LowVol -0.48% -5.15% 7.22%
1000 IBANK iBank IBANK $23,128 $0.005110 4,526,324 LowVol -0.48% 14.75% 83.27%
1001 GBC GBCGoldCoin GBC $22,722 $0.002000 11,361,817 LowVol 13.02% 29.94% 81.80%
1002 RSGP RSGPcoin RSGP $19,625 $11.36 1,727 LowVol -0.48% 5.91% 13.49%
1003 JS JavaScript Token JS $19,295 $0.002414 7,991,996 LowVol -0.01% 4.17% -20.71%
1004 ELS Elysium ELS $19,144 $0.004780 4,005,012 LowVol -0.48% 6.71% 24.01%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $17,773 $0.000165 107,829,281 LowVol -0.45% 6.71% 45.39%
1006 JOBS JobsCoin JOBS $17,597 $0.000166 106,019,270 LowVol 7.45% -47.13%
1007 GBT GameBet Coin GBT $17,523 $0.000824 21,262,780 LowVol -0.48% -54.06%
1008 P7C P7Coin P7C $17,416 $0.000494 35,220,238 LowVol -0.48%
1009 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 12.17%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $15,066 $0.010879 1,384,879 LowVol -0.48% 6.71% 62.39%
1011 VOLT Bitvolt VOLT $14,946 $0.000989 15,112,554 LowVol 19.42% 60.06% 93.25%
1012 ARGUS Argus ARGUS $13,922 $0.012124 1,148,324 LowVol 2.26% 6.52% 37.28%
1013 BIOB BioBar BIOB $13,286 $0.014999 885,756 LowVol -0.48% -12.27% -26.14%
1014 DAS DAS DAS $12,791 $0.004694 2,724,963 LowVol -2.73%
1015 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $11,908 $0.000880 13,532,750 LowVol -2.82% -31.42% 15.53%
1016 CCM100 CCMiner CCM100 $11,903 $0.003542 3,360,417 LowVol 0.61% 57.63% 37.77%
1017 GEERT GeertCoin GEERT $10,732 $0.002108 5,091,200 LowVol -30.57% 8.59%
1018 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -19.75%
1019 CONX Concoin CONX $9,323 $0.012527 744,266 LowVol -0.48% 65.99% 78.22%
1020 TSTR Tristar Coin TSTR $9,116 $0.001813 5,027,857 LowVol -0.48% 6.71% -62.62%
1021 TRADE Tradecoin TRADE $9,115 $0.001154 7,900,179 LowVol -0.48%
1022 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,324 $0.000788 9,289,323 LowVol 1.35% -75.46% -42.57%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,189 $0.033937 211,827 LowVol 0.61% -3.40% 57.96%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -6.30%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,806 LowVol 30.02%
1026 MRNG MorningStar MRNG $5,432 $0.000166 32,698,403 LowVol -0.62% 3.31%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,542 $0.003297 1,377,917 LowVol -0.48% 6.71% 62.22%
1028 MGM Magnum MGM $3,916 $0.000989 3,960,151 LowVol -0.48% 6.71% -76.72%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -3.93%
1030 XNG Enigma XNG $3,275 $0.196969 16,627 LowVol -0.53% -14.99% 73.74%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $2,881 $0.000494 5,826,388 LowVol -0.48% 6.71% 118.08%
1032 NANOX Project-X NANOX $2,592 $33112.70 0.078264 LowVol 7.18% -45.98%
1033 ULA Ulatech ULA $2,066 $0.010351 199,586 LowVol -0.48% -74.15% -52.44%
1034 TOKEN SwapToken TOKEN $1,721 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -2.33% -22.63% -30.43%
1035 EBT Ebittree Coin EBT $1,693 $0.001339 1,264,511 LowVol -0.48% 73.59% -38.15%
1036 SOJ Sojourn SOJ $943 $0.001944 485,214 LowVol -1.15% 74.85% -63.64%
1037 ABN Abncoin ABN $915 $0.013516 67,700 LowVol -0.48% 6.71% 8.33%
1038 DMB Digital Money… DMB $540 $0.001282 421,300 LowVol -0.49% 20.97% 26.41%
1039 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1040 ENV Environ ENV $252 $0.000002 132,717,518 LowVol 3.76% 90.72%
1041 CALC CaliphCoin CALC $129 $0.001483 87,140 LowVol -0.48% 16.62% 93.71%
1042 FAL Falcoin FAL $32 $0.000165 196,766 LowVol -0.48% -46.65% 45.39%
1043 APW AppleCoin APW $14 $0.000165 82,615 LowVol -0.48% 6.71%
1044 FDC Future Digita… FDC $7 $0.000003 2,753,201 LowVol
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.99 $19,619,500 0.00% 8.93% 33.54%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $37.91 $9,036,770 0.56% -10.52% -16.48%
1047 CMT CyberMiles CMT $0.209009 $7,062,810 1.82% -10.53%
1048 ITC IoT Chain ITC $0.892757 $4,912,360 -1.22% -2.55%
1049 ERO Eroscoin ERO $0.171391 $4,554,690 -0.63% 12.30%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $3.21 $4,355,120 -0.59% -1.61% 19.53%
1051 AI POLY AI AI $20.51 $4,144,130 -0.17% 4.03% 35.32%
1052 ETN Electroneum ETN $0.109944 $2,366,540 -0.42% 0.98% 28.29%
1053 REC Regalcoin REC $28.48 $2,166,700 -1.49% -1.05% -39.54%
1054 NULS Nuls NULS $0.833622 $2,051,160 -3.01% 1.94% 13.41%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $4.24 $2,014,330 -1.92% -16.22% -13.32%
1056 FRST FirstCoin FRST $17.26 $1,739,010 -0.60% 7.54% 5.66%
1057 FRGC Fargocoin FRGC $10.86 $1,726,680 4.19% 0.81% 5.16%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.36 $1,296,180 -3.88% -4.10% -21.41%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.89 $781,751 0.38% 12.50% 47.98%
1060 TSL Energo TSL $0.031338 $762,617 -0.34% 2.56% 2.75%
1061 STC Santa Coin STC $0.690133 $703,413 0.59% 10.57%
1062 RYZ ANRYZE RYZ $0.019717 $627,929 5.44% 6.44% 1.57%
1063 WC WINCOIN WC $0.684458 $595,216 -0.73% 2.78% -41.38%
1064 B2X SegWit2x [Fut… B2X $204.49 $556,021 1.04% -4.05% -5.82%
1065 BTE BitSerial BTE $6.54 $546,753 -2.16% -2.70% -18.09%
1066 XIN Infinity Econ… XIN $0.027691 $394,128 0.82% -6.61% 2.66%
1067 UGT UG Token UGT $0.445803 $387,675 -0.54% 2.69% 3.76%
1068 BSR BitSoar BSR $0.183783 $313,506 -0.48% -10.54% -10.97%
1069 LLT LLToken LLT $0.358580 $256,279 -1.52% 2.33% -34.33%
1070 SBC StrikeBitClub SBC $1.39 $253,873 0.85% 34.52%
1071 THS TechShares THS $0.916715 $247,620 -3.53% -0.57% 12.38%
1072 XCPO Copico XCPO $0.028085 $224,703 -0.27% 39.02% 14.31%
1073 BOT Bodhi BOT $0.417999 $205,305 -2.26% 0.73% -4.11%
1074 CAPP Cappasity CAPP $0.018504 $179,425 -5.89% -6.69%
1075 GBG Golos Gold GBG $0.164341 $179,388 -3.49% -1.56% 24.69%
1076 XID Sphre AIR XID $0.180704 $143,165 0.00% 5.14% 1.06%
1077 ADK Aidos Kuneen ADK $46.32 $131,244 -0.48% 14.03% 72.63%
1078 TER TerraNova TER $24.95 $100,600 -3.70% -15.82% 1225.38%
1079 BT2 BT2 [CST] BT2 $107.92 $94,083 0.74% 34.99% -42.20%
1080 QBT Qbao QBT $0.231143 $93,159 -3.93% 5.93% -8.57%
1081 MKR Maker MKR $433.57 $91,067 8.55% 5.85% 9.71%
1082 INF InfChain INF $0.013351 $88,952 -0.48% 10.26% -4.91%
1083 ICX ICON ICX $1.90 $73,370 -6.84% 4.17% 33.17%
1084 DSR Desire DSR $0.368059 $70,708 2.18% 10.64% 38.40%
1085 BTCM BTCMoon BTCM $0.030062 $66,770 -4.01% -20.29% -53.97%
1086 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.069063 $57,967 -3.99% -12.42% -18.58%
1087 VASH VPNCoin VASH $0.006593 $55,333 -4.08% -20.09% 7.92%
1088 SEND Social Send SEND $0.064283 $51,255 -13.94% -18.94%
1089 SUR Suretly SUR $2.67 $41,602 0.31% 1.14% -17.15%
1090 SNOV Snovio SNOV $0.004753 $37,668 -0.02% -4.36%
1091 MSD MSD MSD $0.008911 $35,389 -0.48% 0.76% -26.93%
1092 VIU Viuly VIU $0.011743 $26,568 1.97% 2.81% 41.49%
1093 BT1 BT1 [CST] BT1 $15937.30 $25,752 -0.30% 5.16% 39.30%
1094 COR CORION COR $0.685659 $22,730 -1.07% -10.93% -12.36%
1095 WISH MyWish WISH $0.141463 $21,927 -0.01% -5.93% 17.00%
1096 B3 B3Coin B3 $0.000088 $20,957 -15.58% -16.03% 153.49%
1097 BCDN BlockCDN BCDN $0.084876 $19,535 -0.01% -1.98%
1098 XID International… XID $0.008571 $19,451 -0.48% 6.48%
1099 CMP Compcoin CMP $9.56 $18,692 -0.48%
1100 FOR FORCE FOR $0.011783 $16,335 -18.40% 21.61% 33.01%
1101 WILD Wild Crypto WILD $0.141461 $11,083 -0.01% -16.03% -11.26%
1102 FRD Farad FRD $0.113818 $11,072 0.12% 54.51% -4.42%
1103 DAY Chronologic DAY $3.35 $10,437 3.90% -16.03% -46.30%
1104 BTU Bitcoin Unlim… BTU $69.68 $9,655 -3.36% -20.50% -42.67%
1105 SKR Sakuracoin SKR $0.010224 $9,473 5.01% 5.15% 780.83%
1106 BOS BOScoin BOS $1.34 $8,005 -0.48% 18.40% 8.28%
1107 EVR Everus EVR $1.32 $7,748 5.15% -2.88% -25.74%
1108 NUKO Nekonium NUKO $0.066096 $7,447 5.02% -13.26%
1109 MGC GulfCoin MGC $0.004615 $7,417 8.57% 47.74% 70.80%
1110 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000424 $7,084 -0.01% -0.14% -41.47%
1111 MCR Macro MCR $1.48 $7,011 -0.48% -6.65% -14.90%
1112 DEUS DeusCoin DEUS $0.293723 $6,897 -0.48% -0.39% -17.11%
1113 AKY Akuya Coin AKY $0.115214 $6,646 -3.02% -2.60% -38.40%
1114 SND Sand Coin SND $0.562768 $6,633 14.86% -27.29% -7.34%
1115 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003758 $6,328 3.03% 1.65% 44.27%
1116 PLX PlexCoin PLX $0.025295 $6,271 10.20% -18.33% -68.27%
1117 GLS GlassCoin GLS $0.626345 $6,266 -21.03% 6.13% -56.75%
1118 SHND StrongHands SHND $2.8e-08 $5,623 2.84% 37.55% 2.23%
1119 TCOIN T-coin TCOIN $0.000323 $5,500 0.19% 44.42% 36.33%
1120 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042438 $5,219 -0.01% -10.35% -27.21%
1121 BON Bonpay BON $1.51 $5,070 -1.68% 5.06%
1122 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.254323 $4,991 5.17% 7.33% -52.08%
1123 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005658 $4,721 -0.01% 3.86% 30.25%
1124 MOTO Motocoin MOTO $0.018705 $4,356 -0.42% 158.49% 534.81%
1125 ONG onG.social ONG $0.207475 $4,089 6.44% -8.70% 58.92%
1126 STU bitJob STU $0.038827 $4,064 6.91% 23.28% 28.85%
1127 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005469 $3,760 5.28% 12.67% -60.67%
1128 ACC AdCoin ACC $0.114108 $3,741 -4.34% 8.15% 57.11%
1129 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009479 $3,494 -9.00% -1.21% 122.44%
1130 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.128071 $3,468 -0.48% 6.54% 23.20%
1131 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002391 $3,461 3.90% -13.89% 1.02%
1132 AIB Advanced Inte… AIB $0.014047 $3,288 -3.77% -9.62% 228.91%
1133 PNX Phantomx PNX $0.018034 $3,047 6.81% 18.33% -11.72%
1134 BPL Blockpool BPL $0.170114 $2,945 -0.48% 2.58% 11.55%
1135 MCI Musiconomi MCI $0.023914 $2,833 -0.05% -24.45% -29.84%
1136 HYTV Hyper TV HYTV $0.003553 $2,820 -5.01% -1.38% -3.36%
1137 BUB Bubble BUB $0.027691 $2,738 -0.48% 20.57% 15.85%
1138 FLASH Flash FLASH $0.006593 $2,716 17.08% 4.10% 52.51%
1139 CASH Cash Poker Pro CASH $0.047154 $2,491 -0.01% 11.05% 2.58%
1140 SISA SISA SISA $0.014066 $2,456 7.18% 37.13% 33.84%
1141 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.75 $2,353 -0.48% 6.60% 33.14%
1142 ABC Alphabit ABC $25.03 $2,328 -0.48% 5.43% 38.88%
1143 XRY Royalties XRY $0.000164 $2,284 -0.50% 7.25% -21.84%
1144 ACES Aces ACES $0.000330 $2,280 -0.48% 113.41% 190.77%
1145 MINEX Minex MINEX $0.017054 $1,983 -1.50% 2.07% 13.91%
1146 PRES President Trump PRES $0.000961 $1,974 -0.48% -81.53% -68.24%
1147 OX OX Fina OX $0.000169 $1,961 -2.13% -35.03% -8.02%
1148 GARY President Joh… GARY $0.226638 $1,868 -0.48% 44.36% 17.85%
1149 MEN PeopleCoin MEN $0.000165 $1,836 -0.48% 6.71%
1150 BLX Blockchain Index BLX $3.40 $1,814 -0.01% 14.92% 18.45%
1151 PEC Peacecoin PEC $0.076975 $1,748 -0.84% -0.59% 45.82%
1152 PLC PlusCoin PLC $0.000717 $1,715 -0.01% -18.96% 17.01%
1153 ACN Avoncoin ACN $0.000494 $1,711 -0.48% 6.71% 23.07%
1154 ZBC Zilbercoin ZBC $0.027559 $1,703 -0.48% -6.72% -18.62%
1155 DMC DynamicCoin DMC $0.002246 $1,508 -4.74% -1.13% -41.78%
1156 XOT Internet of T… XOT $2305.94 $1,474 -0.48% 6.70% 7.25%
1157 GAY GAY Money GAY $0.012433 $1,417 -1.04% -20.11% 57.87%
1158 DFS DFSCoin DFS $0.005387 $1,270 -8.01% -3.80% -35.31%
1159 ETT EncryptoTel [… ETT $0.098754 $1,142 -0.48% -7.50% 10.55%
1160 BAT BatCoin BAT $0.000005 $1,105 5.70% 35.80% 173.21%
1161 EFYT Ergo EFYT $16.29 $1,094 -1.07% 48.80%
1162 VULC Vulcano VULC $0.004044 $1,092 -0.48% -39.72% -49.84%
1163 APC AlpaCoin APC $0.030041 $1,086 -0.47% 15.11% 3.98%
1164 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 $1,085 -0.53% -46.65% -27.31%
1165 MGC MergeCoin MGC $0.012527 $928 -0.48% 6.71% -17.25%
1166 ANI Animecoin ANI $0.000330 $838 -0.48% 11.42% 148.24%
1167 HNC Huncoin HNC $0.001978 $809 -0.48% -5.14% 2.70%
1168 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004971 $768 -0.43% 4.37% 53.85%
1169 UR UR UR $0.001179 $712 0.02% 2.35% 110.21%
1170 TIE TIES Network TIE $0.103737 $681 -0.01% -4.90% 61.39%
1171 BTBc Bitbase BTBc $0.004450 $659 3.34% 9.06% -53.99%
1172 FRN Francs FRN $0.034100 $633 8.95% 13.02% 26.69%
1173 TCR TheCreed TCR $0.000659 $629 -0.48% 42.72% 159.80%
1174 EGOLD eGold EGOLD $0.018720 $621 -0.01% 12.69% 137.68%
1175 DUB Dubstep DUB $0.002637 $609 -0.53% 17.62%
1176 EVC EventChain EVC $0.061299 $596 -0.01% -55.04% -36.46%
1177 IBTC iBTC IBTC $0.008252 $589 0.79% -25.38% 88.94%
1178 XQN Quotient XQN $0.004450 $584 -0.48% -43.33% -25.93%
1179 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002066 $581 -6.33% -11.75% 14.59%
1180 EAG EA Coin EAG $4.45 $576 -0.48% 73.77% 57.40%
1181 REGA Regacoin REGA $0.000165 $536 -0.48% -86.66% -90.19%
1182 LDCN LandCoin LDCN $0.001488 $535 10.39% 34.30% -54.38%
1183 RHFC RHFCoin RHFC $0.000989 $515 -0.48% -28.88% -3.53%
1184 BSN Bastonet BSN $0.000659 LowVol -0.48% -28.86% -10.55%
1185 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.013186 LowVol -0.48% -7.40% -51.18%
1186 WIC Wi Coin WIC $0.002494 LowVol -0.46% -16.08% 1.71%
1187 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006771 LowVol -0.48% 74.98% 292.28%
1188 COUPE Coupecoin COUPE $0.000118 LowVol -0.71% -19.65% 1282.86%
1189 ELC Elacoin ELC $0.109072 LowVol -1.01% 2.02% 28.16%
1190 SAK Sharkcoin SAK $0.001861 LowVol 0.20% -2.60% -15.19%
1191 WA WA Space WA $0.026372 LowVol -0.48% 6.71% 44.48%
1192 HAT Hawala.Today HAT $0.291731 LowVol 3.10% 41.54% 66.65%
1193 MAVRO Mavro MAVRO $0.044998 LowVol -0.48% 13.83% 139.27%
1194 NAMO NamoCoin NAMO $0.000242 LowVol 17.68% 34.12% 56.93%
1195 CC CyberCoin CC $0.000165 LowVol -0.45% -46.84% 45.40%
1196 DGPT DigiPulse DGPT $1.32 LowVol -0.04% 31.79% 25.87%
1197 TRIA Triaconta TRIA $9.43 LowVol -0.01% 3.28% 1.82%
1198 INDIA India Coin INDIA $0.000165 LowVol -0.48% -59.17% -27.31%
1199 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.088512 LowVol -0.48% -9.47% 15.77%
1200 HDLB HODL Bucks HDLB $0.074172 LowVol -0.48% 45.51% 75.16%
1201 EXRN EXRNchain EXRN $9.4e-07 LowVol -0.01% 69.89% -30.78%
1202 QORA Qora QORA $0.230759 LowVol -0.53% 6.71% 2.24%
1203 HIGH High Gain HIGH $0.000330 LowVol -0.48% 6.71% -51.44%
1204 FAP FAPcoin FAP $0.009231 LowVol -0.48% -17.83% 45.40%
1205 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.4e-07 LowVol -33.34% -30.84% 105.24%
1206 TOP TopCoin TOP $0.000659 LowVol -0.51% 73.79% 61.38%
1207 EBIT eBIT EBIT $0.004574 LowVol -0.01% 32.41% 114.65%
1208 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000165 LowVol -0.48% 6.71% -41.79%
1209 XDE2 XDE II XDE2 $4.20 LowVol -0.48% 151.23%
1210 QBT Cubits QBT $0.004246 LowVol -0.30% 41.09% 13.41%
1211 CME Cashme CME $0.000165 LowVol -0.45% 45.39%
1212 NTC Natcoin NTC $0.082414 LowVol -0.48% -30.71% -49.84%
1213 CYDER Cyder CYDER $0.000330 LowVol -0.48% 6.71% 45.39%
1214 KASHH KashhCoin KASHH $0.000165 LowVol 6.71% 2666.15%
1215 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000330 LowVol -0.48% 6.71% -3.08%
1216 DBG Digital Bulli… DBG $0.007417 LowVol -0.48% 9.13% 10.28%
1217 EUSD eUSD EUSD $0.000212 LowVol -23.09% -20.42% 15.85%
1218 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003297 LowVol -0.48% 42.35% 111.62%
1219 SKC Skeincoin SKC $0.023900 LowVol -22.00% -23.40% 64.39%
1220 FUDD DimonCoin FUDD $0.000724 LowVol -0.98% -46.92% -45.56%
1221 RCN Rcoin RCN $0.000165 LowVol -0.48% 6.71% 45.39%
1222 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002308 LowVol -0.53% -2.99% 44.11%
1223 IQT iQuant IQT $0.181528 LowVol 13.54% 23.79% -2.06%
1224 TEAM TeamUp TEAM $0.000494 LowVol 60.06% 117.31%
1225 MARX MarxCoin MARX $0.001452 LowVol 0.40% 12.97% 49.22%
1226 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001218 LowVol -0.48% -17.70% 5.66%
1227 STARS StarCash Network STARS $0.109971 LowVol -0.48% -34.17% -41.24%
1228 SWP Swapcoin SWP $0.066015 LowVol -0.01% -25.97% -21.49%
1229 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000494 LowVol -0.48% 60.06% -21.99%
1230 EDRC EDRCoin EDRC $0.062075 LowVol -0.25% 5.01% 19.19%
1231 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000106 LowVol -0.01% -41.50% -4.48%
1232 GRN Granite GRN $0.016483 LowVol -0.48% 4.87% 4.29%
1233 9COIN 9COIN 9COIN $0.003626 LowVol -0.48% -4.73% 15.08%
1234 BEST BestChain BEST $0.001608 LowVol 1.08% 8.74% 28.62%
1235 YEL Yellow Token YEL $0.005423 LowVol -0.01% 2.85% -29.08%
1236 VOYA Voyacoin VOYA $3.28 LowVol -0.45% 32.52% 92.26%
1237 HCC Happy Creator… HCC $0.000659 LowVol -8.15% 6.71% 16.31%
1238 ASN Aseancoin ASN $0.006593 LowVol -0.48% -12.46% -60.55%
1239 TELL Tellurion TELL $0.000179 LowVol -1.92% -38.78% -30.69%
1240 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000497 LowVol -23.15% 3.01%
1241 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol -13.04% 6.02% 37.71%
1242 POKE PokeCoin POKE $0.000165 LowVol -0.45% -5.40%
1243 CYC Cycling Coin CYC $0.001483 LowVol -0.53% 18.95%
1244 FFC FireFlyCoin FFC $0.000165 LowVol -0.48% 6.69% 45.40%
1245 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.128071 LowVol -0.48% 7.10%
1246 BXC Bitcedi BXC $0.003580 LowVol -0.23% 10.18% 6.15%
1247 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005604 LowVol -0.45% 6.71% 33.96%
1248 AV AvatarCoin AV $0.059338 LowVol -0.48% 4.10% 39.94%
1249 IRL IrishCoin IRL $0.003461 LowVol -0.48% 55.77%
1250 PRIMU Primulon PRIMU $0.000269 LowVol -0.48% -12.88% 27.93%
1251 VGC VegasCoin VGC $0.000165 LowVol -0.48% 7.15% 46.06%
1252 PCN PeepCoin PCN $0.000165 LowVol -0.48% 6.71% 45.39%
1253 XAU Xaucoin XAU $0.062799 LowVol -0.53% 112.21%
1254 IPY Infinity Pay IPY $0.002145 LowVol -0.01% 15.13% 24.98%
1255 LEPEN LePen LEPEN $0.000159 LowVol -1.25% 3.38% 76.73%
1256 BGR Bongger BGR $0.000211 LowVol 1.93% 26.21% 79.07%
1257 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004286 LowVol -0.45% 29.72%
1258 MONETA Moneta MONETA $0.000659 LowVol -0.48% 42.27% 93.85%
1259 AXIOM Axiom AXIOM $0.024230 LowVol -0.45% 6.71% 39.69%
1260 WOW Wowcoin WOW $0.000115 LowVol -2.33% -25.71% -5.37%
1261 10MT 10M Token 10MT $0.002303 LowVol -0.04% 3.66% 212.28%
1262 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000824 LowVol -0.45% 17.79%
1263 CLINT Clinton CLINT $0.013186 LowVol -0.48% -0.13%
1264 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013846 LowVol -0.48% 5.45% 33.54%
1265 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.368390 LowVol -0.48% -22.88% 46.48%
1266 PRN Protean PRN $0.000081 LowVol -20.10% 10.03% -15.82%
1267 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000494 LowVol -0.48% 39.17%
1268 WINK Wink WINK $0.000330 LowVol -0.48% 113.41%
1269 KARMA Karmacoin KARMA $0.000165 LowVol -0.48% 6.68% 44.86%
1270 QBC Quebecoin QBC $0.002637 LowVol -0.53% 6.66% 36.83%
1271 DON Donationcoin DON $0.000654 LowVol -0.53% 3.79% 34.56%
1272 GBRC Global Busine… GBRC $0.000165 LowVol -0.48%
1273 MAGN Magnetcoin MAGN $0.662772 LowVol -0.48% 4.91% 22.42%
1274 IFC Infinitecoin IFC $0.000022 LowVol 3.95% 4.10% 76.25%
1275 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003791 LowVol -0.48% 0.86%
1276 EGG EggCoin EGG $0.062305 LowVol -0.48% 6.71% 44.62%
1277 LTH LAthaan LTH $0.001154 LowVol -0.48% 49.39% 103.54%
1278 FUTC FutCoin FUTC $0.003297 LowVol -0.48% 2.69% 77.00%
1279 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006099 LowVol -0.48% -10.16%
1280 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -2.46% -5.25% -98.49%
1281 NBE BitCentavo NBE $0.000002 LowVol 4.09%
1282 BET BetaCoin BET $0.001813 LowVol -0.48% 15.20%
1283 MBL MobileCash MBL $0.000659 LowVol -0.48% 6.94%
1284 STEX STEX STEX $1.26 LowVol -1.93% 11.17% 58.36%
1285 OPES Opescoin OPES $0.001978 LowVol -0.48% -6.74%
1286 BIT First Bitcoin BIT $0.011208 LowVol -0.48% -4.28% -8.90%
1287 PDG PinkDog PDG $0.000330 LowVol -0.48% 190.81%
1288 FBL Faceblock FBL $0.001675 LowVol -0.01% 2.65%
1289 X2 X2 X2 $0.000165 LowVol -0.48% 6.71% 45.39%
1290 TURBO TurboCoin TURBO $0.000165 LowVol -0.48% 6.71%
1291 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000165 LowVol -0.49% 6.71% 19.58%
1292 YES Yescoin YES $0.000159 LowVol -3.33% 2.94% 45.84%
1293 TRICK TrickyCoin TRICK $0.014999 LowVol -0.48% -24.75% 40.23%
1294 DISK DarkLisk DISK $0.001319 LowVol -0.48% 6.71% 71.18%
1295 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002967 LowVol -0.53% 12.98% 13.78%
1296 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.055178 LowVol 0.61% -3.21% 35.88%
1297 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 122.59%
1298 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 7.24% -10.96%
1299 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 28.22%
1300 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 37.88%
1301 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1302 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 92.51%
1303 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1304 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -1.41%
1305 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 3.08%
1306 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1307 OP Operand OP $0.000979 LowVol 7.98%
1308 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol
1309 SFE SafeCoin SFE $0.000166 LowVol 7.50% 46.49%
1310 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1311 PRM PrismChain PRM $0.001829 LowVol 7.64% 41.60%
1312 GAIN UGAIN GAIN $0.002323 LowVol 7.42% 57.91%
1313 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 0.19% 2.35%
1314 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 19.28%
1315 SPORT SportsCoin SPORT $0.001491 LowVol 0.07% 7.54%
1316 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol
1317 CBD CBD Crystals CBD $0.003032 LowVol 9.03%
1318 NBIT netBit NBIT $0.080531 LowVol 9.15% 25.12%
1319 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 6.36% 44.92%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol
1321 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol
1322 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -18.75%
1323 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1324 DASHS Dashs DASHS $0.056821 LowVol 8.19% 32.78%
1325 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 25.58%
1326 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -91.30%
1327 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 7.65%
1328 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 6.34% 4.77%
1329 BITOK Bitok BITOK $0.000164 LowVol 6.28% 44.49%
1330 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol 21.66%
1331 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 53.33%
1332 XTD XTD Coin XTD $0.000167 LowVol 7.94%
1333 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1334 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003941 LowVol 6.30% -0.69%
1335 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1336 XYLO XYLO XYLO $0.880311 LowVol 0.10% 15.79%
1337 UNC UNCoin UNC $0.000149 31.28%
1338 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1339 FC Facecoin FC $0.003480 -12.10%
1340 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -7.17%

Quay lại phần 1

Phản hồi