Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 12/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 12/12/2017 (GMT +7) của 1340 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 12/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16563.90 trên tổng giá trị $277,190,025,609

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $475.74 trên tổng giá trị $45,802,021,648

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1401.58 trên tổng giá trị $23,616,395,243

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.25 trên tổng giá trị $11,813,114,884

    + Đồng LTC Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $191.62 trên tổng giá trị $10,396,494,837

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PGL Prospectors Gold (PGL) đang có giá hiện tại $0.172005 trên tổng giá trị $11,094,323 đã biến động tăng 74.36% trong 1h qua

    + Đồng SND Sand Coin (SND) đang có giá hiện tại $0.750220 trên tổng giá trị đã biến động tăng 50.95% trong 1h qua

    + Đồng XST Stealthcoin (XST) đang có giá hiện tại $0.428033 trên tổng giá trị $11,808,804 đã biến động tăng 34.78% trong 1h qua

    + Đồng CBX Crypto Bullion (CBX) đang có giá hiện tại $2.87 trên tổng giá trị $2,881,706 đã biến động tăng 30.63% trong 1h qua

    + Đồng EAC EarthCoin (EAC) đang có giá hiện tại $0.000763 trên tổng giá trị $8,807,102 đã biến động tăng 27.56% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.036321 trên tổng giá trị $221,828 đã biến động tăng 492.52% trong 24h qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.005618 trên tổng giá trị $8,846,108 đã biến động tăng 474.42% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.009319 trên tổng giá trị $281,698 đã biến động tăng 394.51% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000010 trên tổng giá trị $50,596 đã biến động tăng 369.44% trong 24h qua

    + Đồng SPRTS Sprouts (SPRTS) đang có giá hiện tại $5.3e-07 trên tổng giá trị $747,903 đã biến động tăng 271.86% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000165 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3137.58% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000118 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1286.05% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $25.00 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1228.55% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.010243 trên tổng giá trị đã biến động tăng 784.10% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.390149 trên tổng giá trị $29,500,922 đã biến động tăng 772.97% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 12/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 SCORE Scorecoin SCORE $155,105 $0.005111 30,346,591 $3,601 -1.82% -20.77% 32.00%
702 TAJ TajCoin TAJ $151,159 $0.018720 8,074,669 $2,272 -0.36% 31.38% 79.29%
703 COAL BitCoal COAL $150,984 $0.033552 4,500,000 $2,310 -5.41% -16.59% 55.32%
704 BIP BipCoin BIP $150,251 $0.092334 1,627,261 $1,092 -3.08% 10.24% 100.46%
705 ACP AnarchistsPrime ACP $140,336 $0.031932 4,394,874 $922 -0.42% -0.65% 62.76%
706 UNITS GameUnits UNITS $138,586 $0.039904 3,472,983 $2,166 0.08% 11.44% 46.99%
707 NEVA NevaCoin NEVA $137,787 $0.055535 2,481,100 $1,947 8.17% 20.81% 44.02%
708 XCXT CoinonatX XCXT $135,420 $0.008365 16,189,144 $903 -0.34% 36.17% 6.71%
709 CJ Cryptojacks CJ $134,286 $0.000330 406,568,581 $512 -0.42% -18.36% -2.82%
710 VUC Virta Unique … VUC $133,227 $0.002165 61,528,650 $1,115 -0.06% 20.43% 68.08%
711 REE ReeCoin REE $132,310 $0.000052 2,560,000,000 $1,030 -2.68% -29.55% 30.13%
712 RPC RonPaulCoin RPC $129,716 $0.144285 899,028 $694 -0.02% 49.39% 108.41%
713 GLT GlobalToken GLT $117,077 $0.004426 26,452,800 $678 0.22% -16.42% 113.05%
714 BITEUR bitEUR BITEUR $115,756 $1.20 96,599 $3,540 3.62% -2.01% -4.63%
715 MAR Marijuanacoin MAR $114,721 $0.075050 1,528,592 $721 0.40% -1.84% -34.94%
716 CMT Comet CMT $114,315 $0.130970 872,830 $1,460 1.05% -4.62% 62.03%
717 AERM Aerium AERM $114,160 $0.156515 729,386 $6,119 -14.72% -27.98% -70.71%
718 SGR Sugar Exchange SGR $110,187 $0.031482 3,500,000 $1,826 -0.22% 0.09% -8.93%
719 PRC PRCoin PRC $99,641 $0.006274 15,882,600 $27,543 -0.35% -9.02% -38.48%
720 MST MustangCoin MST $99,126 $0.157257 630,343 $879 -0.66% -6.38% 14.36%
721 XCO X-Coin XCO $90,331 $0.007294 12,384,976 $1,992 -0.36% 5.77% 7.31%
722 300 300 Token 300 $89,153 $297.18 300 $1,553 -0.42% 16.35% 26.34%
723 WOMEN WomenCoin WOMEN $85,781 $0.001940 44,220,400 $1,535 -3.63% 0.89% -22.70%
724 BRAT BRAT BRAT $83,668 $0.000523 160,000,000 $725 1.61% -18.63% 130.85%
725 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $81,517 $0.010152 8,030,000 $1,113 -0.26% 3.24% -26.22%
726 KURT Kurrent KURT $73,925 $0.007453 9,919,485 $735 -0.47% -15.94% -4.82%
727 CPN CompuCoin CPN $71,617 $0.003651 19,615,019 $707 -0.20% 1.22% 8.54%
728 ERY Eryllium ERY $70,678 $0.012897 5,480,279 $2,023 23.76% 10.56% 102.24%
729 KRONE Kronecoin KRONE $70,423 $0.018626 3,780,812 $700 -0.42% -12.13% 65.35%
730 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $62,088 $0.070699 878,202 $97,962 3.53% 25.83% 394.48%
731 EOT EOT Token EOT $60,317 $0.007301 8,260,903 $4,051 -26.50% -37.90% -45.32%
732 OS76 OsmiumCoin OS76 $59,482 $0.066533 894,026 $3,684 0.48% 55.43% 118.93%
733 ICON Iconic ICON $44,243 $0.074623 592,894 $796 -0.40% -7.51% -2.50%
734 VPRC VapersCoin VPRC $39,982 $0.000051 780,124,964 $1,307 5.20% -0.73% -27.50%
735 EGO EGO EGO $39,623 $0.000660 60,000,001 $794 -0.35% -28.25% -7.47%
736 CRTM Corethum CRTM $36,490 $0.014596 2,500,000 $4,813 0.17% 37.94% 39.11%
737 CASH Cashcoin CASH $34,809 $0.000754 46,158,242 $1,102 -0.42% -4.38% -40.96%
738 MSCN Master Swiscoin MSCN $33,620 $0.000752 44,736,024 $960 -9.64% -14.71% -25.82%
739 LBTC LiteBitcoin LBTC $31,099 $0.009754 3,188,280 $18,571 -7.03% 13.19% 8.73%
740 SDP SydPak SDP $31,054 $0.194317 159,810 $757 -0.47% 5.65% 44.75%
741 VLTC Vault Coin VLTC $30,308 $0.000999 30,352,730 $1,210 -0.37% 2.07% -12.04%
742 XCS CybCSec XCS $29,306 $0.002476 11,834,082 $624 -0.47% -26.60% -15.98%
743 NTWK Network Token NTWK $27,576 $0.002363 11,671,310 $1,111 0.17% -52.72% -28.31%
744 GSR GeyserCoin GSR $25,021 $0.533917 46,864 $6,485 0.74% 43.46% 310.81%
745 CREVA CrevaCoin CREVA $23,830 $0.000655 36,390,750 $1,965 -0.35% 32.34% -28.16%
746 XRC Rawcoin XRC $23,359 $0.033139 704,882 $3,665 1.71% 18.25% 91.04%
747 CTO Crypto CTO $18,231 $0.001486 12,269,789 $1,903 -0.47% -86.83% -84.24%
748 LVPS LevoPlus LVPS $13,241 $0.008750 1,513,256 $3,504 -0.35% -21.92% -5.90%
749 HMC HarmonyCoin HMC $7,001 $0.012474 561,235 $7,295 -0.34% 16.54% 14.84%
750 UNITY SuperNET UNITY $44,209,848 $54.17 816,061 16.95% -11.98%
751 ETT EncryptoTel [… ETT $22,259,866 $0.358272 62,131,190 LowVol -0.47% 131.78% 95.66%
752 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
753 ECN E-coin ECN $13,009,572 $2.75 4,739,284 LowVol -0.14% 91.04% -39.95%
754 PGL Prospectors Gold PGL $11,094,323 $0.172005 64,500,000 LowVol 74.36% 120.84% 166.60%
755 ECOB Ecobit ECOB $6,423,956 $0.014454 444,444,444 LowVol -0.87% 8.59% 28.62%
756 YASH YashCoin YASH $5,613,384 $0.561323 10,000,275 LowVol -0.40% -15.45% 23.12%
757 XC XCurrency XC $4,943,317 $0.841984 5,871,035 LowVol -0.42% 6.83% -33.71%
758 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -1.62%
759 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 24.37%
760 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,798,477 $0.461275 6,066,831 LowVol -0.47% -3.45% 76.51%
761 JNS Janus JNS $2,413,337 $0.104835 23,020,335 LowVol -0.42% 72.65% -47.81%
762 SIFT Smart Investm… SIFT $2,219,663 $3.07 722,935 LowVol 0.17% 14.52% -10.90%
763 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,087,062 $4.48 465,952 LowVol -0.01% 1.77% -19.66%
764 HTC HitCoin HTC $1,825,114 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 7.38% 46.88%
765 RC RussiaCoin RC $1,800,857 $0.214954 8,377,873 LowVol -1.02% 3.27% 36.18%
766 MBI Monster Byte MBI $1,779,156 $0.105759 16,822,736 LowVol -0.44% 24.33% 69.69%
767 NKA IncaKoin NKA $1,758,777 $0.000154 11,411,142,803 LowVol -0.88% 16.84% 38.72%
768 SHORTY Shorty SHORTY $1,667,460 $0.016675 100,000,000 LowVol -0.35% 6.83% 39.70%
769 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,633,773 $0.054459 30,000,000 LowVol -0.35% -22.92% -49.21%
770 SDC ShadowCash SDC $1,270,027 $0.189694 6,695,133 LowVol -0.35% -0.77% 32.96%
771 BTSR BTSR BTSR $1,220,092 $0.371496 3,284,266 LowVol -0.20% 8.92% 66.90%
772 DCY Dinastycoin DCY $1,146,901 $0.000807 1,420,858,063 LowVol -0.38% 4.47% 14.04%
773 METAL MetalCoin METAL $1,130,298 $0.014693 76,925,527 LowVol -0.47% 14.88% 46.92%
774 INPAY InPay INPAY $1,083,020 $0.108302 10,000,000 LowVol -0.35% 6.65% 19.93%
775 PIGGY Piggycoin PIGGY $1,033,215 $0.002119 487,547,348 LowVol 1.88% 102.03% 56.05%
776 GOOD Goodomy GOOD $1,024,168 $0.002321 441,349,000 LowVol -0.25% 25.16% 56.93%
777 CARBON Carboncoin CARBON $1,009,870 $0.000066 15,392,009,921 LowVol -0.96% 28.15% -17.93%
778 OPAL Opal OPAL $887,221 $0.058586 15,143,838 LowVol 1.52% -14.19% 52.01%
779 SMC SmartCoin SMC $874,636 $0.037082 23,586,345 LowVol 0.98% 3.52% 26.87%
780 DSH Dashcoin DSH $854,238 $0.048605 17,574,970 LowVol -0.53% 8.02% 9.89%
781 TALK BTCtalkcoin TALK $850,848 $0.013032 65,290,635 LowVol -0.50% 43.38% 30.64%
782 TES TeslaCoin TES $850,289 $0.011568 73,505,486 LowVol 15.46% 15.85% 12.93%
783 TROLL Trollcoin TROLL $847,541 $0.001497 566,087,900 LowVol 0.62% 21.74% 82.18%
784 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $762,848 $0.000033 22,890,896,164 LowVol 5.48% -37.14% -24.11%
785 VAL Valorbit VAL $736,576 $0.000138 5,323,350,247 LowVol 22.06%
786 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $719,630 $0.132570 5,428,300 LowVol -0.60% 48.92% 64.62%
787 AU AurumCoin AU $717,307 $2.42 296,216 LowVol -0.32% 18.05% 49.00%
788 J Joincoin J $653,699 $0.266990 2,448,402 LowVol -0.75% 19.42% 169.86%
789 V Version V $645,889 $0.001376 469,511,792 LowVol 0.83% 10.19% 18.95%
790 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $631,070 $0.047573 13,265,380 LowVol 5.39% 112.78% 204.53%
791 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
792 FUNK The Cypherfunks FUNK $594,287 $0.000013 46,326,232,499 LowVol 4.32% 34.10% 127.32%
793 BPC Bitpark Coin BPC $574,486 $0.007660 75,000,000 LowVol -0.36% -8.96% -22.26%
794 ITI iTicoin ITI $563,270 $17.60 32,000 LowVol -3.49% 6.10% -11.47%
795 RIYA Etheriya RIYA $561,439 $0.354997 1,581,531 LowVol -0.42% -14.95% 15.24%
796 UNIC UniCoin UNIC $560,658 $0.188813 2,969,383 LowVol -0.50% 17.39% 91.85%
797 SAC SACoin SAC $555,887 $0.079245 7,014,741 LowVol -0.35% -1.26% 1.86%
798 CRM Cream CRM $555,429 $0.012389 44,834,257 LowVol -0.41% -15.05% -20.67%
799 WAY WayGuide WAY $545,035 $0.005448 100,040,708 LowVol -0.47% 17.49% 45.64%
800 NYAN Nyancoin NYAN $533,728 $0.001674 318,929,301 LowVol 1.67% 11.44% 60.18%
801 USC Ultimate Secu… USC $533,413 $0.051572 10,343,113 LowVol -11.73% -16.36% -2.05%
802 C2 Coin2.1 C2 $518,800 $0.005189 99,976,323 LowVol -0.47% 29.60% 150.04%
803 UNI Universe UNI $510,283 $0.043633 11,695,001 LowVol -5.31% -9.36% -14.05%
804 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
805 VIDZ PureVidz VIDZ $484,235 $0.003865 125,279,775 LowVol -8.94% -42.06% 62.23%
806 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -50.86%
807 FLT FlutterCoin FLT $481,218 $0.001493 322,214,524 LowVol -35.08% 6.94% 35.27%
808 BBT BitBoost BBT $447,578 $0.092040 4,862,878 LowVol 2.73% 1.27% -19.88%
809 UFR Upfiring UFR $445,532 $0.030940 14,400,000 LowVol -11.32% 15.01% 34.67%
810 PR Prototanium PR $440,600 $2.25 195,945 LowVol -0.48% 27.60% 77.17%
811 LOT LottoCoin LOT $436,777 $0.000030 14,491,014,421 LowVol -6.23% 11.70% 54.20%
812 XGR GoldReserve XGR $424,408 $0.024716 17,171,382 LowVol 0.59% -3.07% 1.27%
813 STV Sativacoin STV $422,865 $0.059669 7,086,816 LowVol -0.32% 61.73% 55.80%
814 GUN Guncoin GUN $422,664 $0.002141 197,390,278 LowVol -0.37% 4.65% 16.74%
815 FNC FinCoin FNC $415,808 $0.032287 12,878,667 LowVol -2.32% -22.85% -9.50%
816 BERN BERNcash BERN $411,441 $0.005776 71,234,301 LowVol 1.06% 9.45% 60.55%
817 SWING Swing SWING $395,698 $0.142065 2,785,328 LowVol -8.28% -6.10% 58.64%
818 FLY Flycoin FLY $393,133 $1.86 210,806 LowVol -0.40% 47.60%
819 MCRN MACRON MCRN $382,604 $0.000953 401,421,401 LowVol 5.03% 108.08% 126.74%
820 XPTX PlatinumBAR XPTX $377,528 $0.881716 428,174 LowVol 0.12% 12.52% 24.07%
821 GLC GlobalCoin GLC $376,579 $0.005778 65,171,010 LowVol -0.42% -15.02%
822 STS Stress STS $373,203 $0.000660 565,134,332 LowVol -0.42% 6.81%
823 Q2C QubitCoin Q2C $368,817 $0.001486 248,219,347 LowVol -0.35% 20.16% 24.17%
824 FUCK FuckToken FUCK $364,141 $0.007085 51,392,878 LowVol 0.17% -20.83% 12.56%
825 ROC Rasputin Onli… ROC $360,355 $0.332543 1,083,633 LowVol 0.17% 3.97% -24.61%
826 FRC Freicoin FRC $351,736 $0.011887 29,590,431 LowVol -0.42% -6.84% 56.50%
827 I0C I0Coin I0C $351,053 $0.016728 20,985,462 LowVol -0.57% -19.22% -14.76%
828 ECA Electra ECA $349,539 $0.000016 22,004,313,361 LowVol -1.28% 2.84% 219.60%
829 SH Shilling SH $347,533 $0.008753 39,703,575 LowVol 6.87% 30.08%
830 MAD SatoshiMadness MAD $330,303 $0.000165 2,000,683,485 LowVol -0.47% 6.81%
831 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 19.14%
832 ICN iCoin ICN $318,458 $0.010896 29,226,244 LowVol -0.47% -32.23% -26.05%
833 CAT Catcoin CAT $307,676 $0.049529 6,212,100 LowVol -0.42% 0.11% 95.00%
834 BLC Blakecoin BLC $298,994 $0.019771 15,122,697 LowVol -0.49% 4.98% 71.65%
835 WMC WMCoin WMC $298,791 $0.025920 11,527,489 LowVol -0.47% 1.02% 46.39%
836 BIGUP BigUp BIGUP $284,790 $0.000134 2,119,702,085 LowVol 6.42% -13.08% 18.82%
837 LANA LanaCoin LANA $280,190 $0.000333 841,544,019 LowVol -0.49% -10.36% 12.72%
838 YAC Yacoin YAC $277,151 $0.002311 119,909,754 LowVol -0.47% 103.89%
839 JET Jetcoin JET $269,391 $0.055288 4,872,509 LowVol -35.54% -40.02% -4.73%
840 TTC TittieCoin TTC $265,485 $0.000211 1,259,816,434 LowVol 0.74% -18.88% 34.45%
841 SPACE SpaceCoin SPACE $262,422 $0.012488 21,013,785 LowVol 0.03% 11.91% 47.22%
842 SHDW Shadow Token SHDW $253,653 $0.036236 7,000,000 LowVol -0.58% -30.47%
843 ARI Aricoin ARI $253,358 $0.001806 140,262,505 LowVol 0.93% 29.60% 54.80%
844 EVIL Evil Coin EVIL $246,811 $0.011742 21,020,383 LowVol -0.16% 10.29% 9.28%
845 GAIA GAIA GAIA $234,762 $0.009741 24,101,381 LowVol -0.47% 4.39%
846 HODL HOdlcoin HODL $234,592 $0.001486 157,883,945 LowVol -0.42% 20.19% 8.74%
847 HMP HempCoin HMP $223,975 $0.000165 1,356,645,470 LowVol -0.42% 6.83% 45.64%
848 GRT Grantcoin GRT $223,665 $0.005179 43,187,070 LowVol -0.66% -1.43% 36.09%
849 RUPX Rupaya RUPX $221,828 $0.036321 6,107,435 LowVol -0.68% 492.52% 151.58%
850 CYP Cypher CYP $221,735 $0.034835 6,365,285 LowVol -0.47% 60.66%
851 ICE iDice ICE $221,034 $0.140695 1,571,013 LowVol -18.29% 20.01% 74.85%
852 BUMBA BumbaCoin BUMBA $217,555 $0.009679 22,477,362 LowVol -0.47% 4.37% 142.74%
853 KED Darsek KED $216,441 $0.014851 14,573,765 LowVol -0.39% 37.29% 37.13%
854 XRA Ratecoin XRA $213,166 $0.001853 115,035,482 LowVol -0.40% 41.85% 50.65%
855 RED RedCoin RED $210,543 $0.002841 74,107,896 LowVol 0.80% 6.07% 39.86%
856 HAL Halcyon HAL $208,986 $0.039282 5,320,144 LowVol 6.81% 46.30%
857 WYV Wyvern WYV $208,122 $0.116722 1,783,056 LowVol -0.47% -18.25% 0.49%
858 FIRE Firecoin FIRE $207,965 $2.11 98,412 LowVol -0.47% -3.95% 45.32%
859 OHM OHM OHM $207,280 $0.006934 29,893,330 LowVol -0.42% 6.81% 45.64%
860 ACOIN Acoin ACOIN $206,851 $0.169538 1,220,085 LowVol -2.97% 9.04% 12.67%
861 FRK Franko FRK $199,610 $0.214458 930,767 LowVol -0.35% 45.82%
862 PHO Photon PHO $196,527 $0.000010 20,578,062,008 LowVol 5.37% 5.97% 140.45%
863 LEA LeaCoin LEA $195,670 $0.000621 315,115,691 LowVol 1.73% 33.30% 31.96%
864 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 115.58%
865 EUC Eurocoin EUC $191,546 $0.015427 12,416,554 LowVol -0.50% -27.68% 31.81%
866 E4ROW E4ROW E4ROW $189,162 $0.032829 5,762,000 LowVol 0.17% 3.95% 45.82%
867 DLC Dollarcoin DLC $187,934 $0.020637 9,106,714 LowVol -0.42% 6.83% 45.64%
868 PXI Prime-XI PXI $186,494 $0.010400 17,931,780 LowVol -30.27% 21.21% 58.67%
869 URC Unrealcoin URC $179,752 $0.025590 7,024,402 LowVol -0.47% 12.63% -5.32%
870 ARCO AquariusCoin ARCO $177,001 $0.118184 1,497,673 LowVol 1.29% 7.84% 53.72%
871 IMS Independent M… IMS $175,925 $0.032767 5,368,934 LowVol -0.47% -14.15% 88.38%
872 BITZ Bitz BITZ $174,532 $0.087665 1,990,891 LowVol -0.47%
873 RBX Ripto Bux RBX $174,338 $0.000457 381,236,123 LowVol -2.84% 1.49% 25.01%
874 HXX Hexx HXX $174,159 $0.117066 1,487,703 LowVol -1.18% 1.90% 195.11%
875 ANTI AntiBitcoin ANTI $173,004 $0.009906 17,465,159 LowVol -0.47% 44.90% 4.93%
876 XCRE Creatio XCRE $169,392 $0.008255 20,520,514 LowVol -0.35% 8.62% 78.43%
877 CON PayCon CON $167,277 $0.007259 23,042,604 LowVol -0.53% -29.61% 60.30%
878 DUO ParallelCoin DUO $162,176 $0.537292 301,840 LowVol 0.97% 9.33% -13.85%
879 TEK TEKcoin TEK $161,956 $0.000115 1,414,054,562 LowVol -3.85% -4.86% -15.67%
880 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol
881 BOST BoostCoin BOST $148,753 $0.012547 11,855,487 LowVol -0.42% -3.70% -24.73%
882 CRX Chronos CRX $145,477 $0.001973 73,729,962 LowVol 2.02% 14.61% 131.03%
883 TSE Tattoocoin (S… TSE $142,992 $0.001581 90,421,856 LowVol -1.50% 68.40% 31.58%
884 AMBER AmberCoin AMBER $140,265 $0.003210 43,699,481 LowVol 3.85% -51.47%
885 VOT VoteCoin VOT $138,714 $0.008420 16,474,625 LowVol -0.35% 8.97% -22.84%
886 BITGOLD bitGold BITGOLD $136,480 $1709.99 79.8131 LowVol 0.12% 22.59% 9.18%
887 SOON SoonCoin SOON $135,872 $0.010902 12,462,620 LowVol -0.34% 6.89% 37.11%
888 DRM Dreamcoin DRM $135,643 $0.055373 2,449,632 LowVol -0.06% -5.67% 46.32%
889 BAS BitAsean BAS $134,309 $0.026862 5,000,000 LowVol 1.32% 3.02% 13.99%
890 PX PX PX $133,269 $0.001387 96,090,850 LowVol -27.25%
891 GP GoldPieces GP $132,845 $0.108875 1,220,161 LowVol -2.36% -0.10% -8.80%
892 ARG Argentum ARG $130,494 $0.015171 8,601,487 LowVol 2.16% 18.41% 6.51%
893 JIN Jin Coin JIN $126,823 $0.012877 9,848,485 LowVol -0.47% 223.98% -34.02%
894 XPY PayCoin XPY $126,774 $0.010719 11,827,619 LowVol -0.47% -7.91% -13.60%
895 611 SixEleven 611 $123,891 $0.286973 431,717 LowVol -0.49% 5.43% 69.88%
896 MARS Marscoin MARS $116,074 $0.004105 28,279,074 LowVol -0.77% -3.73% 6.00%
897 CF Californium CF $115,640 $0.048043 2,407,037 LowVol -0.40% 7.95% 41.21%
898 POP PopularCoin POP $115,576 $0.000034 3,372,875,244 LowVol 0.54% 49.75% 46.95%
899 URO Uro URO $114,012 $0.094434 1,207,310 LowVol -0.42% -8.29% 66.12%
900 VEC2 VectorAI VEC2 $112,648 $0.006769 16,642,085 LowVol -0.40% 32.70% 33.78%
901 SCRT SecretCoin SCRT $112,399 $0.026580 4,228,672 LowVol -0.42% 5.01% 19.63%
902 EMD Emerald Crypto EMD $111,903 $0.005854 19,117,129 LowVol 1.45% -37.07% -40.98%
903 ALL Allion ALL $110,202 $0.017776 6,199,359 LowVol -5.23% 21.63% 29.88%
904 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
905 GCC GuccioneCoin GCC $103,820 $0.005118 20,285,537 LowVol -0.35% 14.20% 49.40%
906 AMMO Ammo Rewards AMMO $102,726 $0.001321 77,777,777 LowVol -0.35% -8.50% -33.15%
907 QCN QuazarCoin QCN $99,798 $0.016509 6,044,911 LowVol -33.52% -33.81% -34.84%
908 ZMC ZetaMicron ZMC $98,997 $0.000165 600,344,291 LowVol -0.54% 6.71% 46.94%
909 WARP WARP WARP $96,556 $0.088161 1,095,224 LowVol -0.42% 45.53%
910 MRJA GanjaCoin MRJA $95,622 $0.021479 4,451,920 LowVol -0.42% 26.77% -9.86%
911 NRO Neuro NRO $95,379 $0.002476 38,514,686 LowVol -0.35% -9.42% 27.55%
912 ADCN Asiadigicoin ADCN $94,668 $0.003797 24,931,054 LowVol -0.42% 7.07% 42.43%
913 MND MindCoin MND $94,308 $0.005943 15,867,695 LowVol -0.42% 6.27% 45.01%
914 FXE FuturXe FXE $93,280 $0.396228 235,421 LowVol -0.42% 6.75% 1.34%
915 SOIL SOILcoin SOIL $93,228 $0.016350 5,702,048 LowVol 11.46% 12.60% 56.81%
916 BVC BeaverCoin BVC $92,856 $0.029807 3,115,258 LowVol -0.35% -0.06% 27.64%
917 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $92,128 $0.001156 79,719,140 LowVol -0.47% -2.38% 1.28%
918 GPU GPU Coin GPU $91,694 $0.002265 40,477,042 LowVol -0.33% -19.47% -13.75%
919 ARB ARbit ARB $90,907 $0.011557 7,866,275 LowVol -0.47% 40.56%
920 $$$ Money $$$ $89,058 $0.001941 45,887,218 LowVol 5.15% 22.34% 19.79%
921 BTQ BitQuark BTQ $88,462 $0.009741 9,081,731 LowVol -0.35% 10.75% 20.16%
922 MAY Theresa May Coin MAY $87,427 $0.003460 25,270,200 LowVol 0.78% 11.94% 0.53%
923 DRS Digital Rupees DRS $84,331 $0.000165 510,802,961 LowVol -0.35% 6.81% 37.13%
924 COXST CoExistCoin COXST $82,619 $0.003049 27,100,000 LowVol -0.59% -2.88% 163.62%
925 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
926 ICOB ICOBID ICOB $80,428 $0.000754 106,701,874 LowVol 0.24% -9.50% 43.69%
927 BENJI BenjiRolls BENJI $78,757 $0.003888 20,255,346 LowVol -1.20% 56.37% 63.02%
928 EMP EMoneyPower EMP $78,182 $0.008498 9,200,000 LowVol 7.83%
929 ATX Artex Coin ATX $77,345 $0.004118 18,781,750 LowVol -0.47% 33.69% 3.70%
930 JWL Jewels JWL $76,633 $0.003797 20,181,636 LowVol -0.42%
931 BLZ BlazeCoin BLZ $76,512 $0.000126 608,557,394 LowVol 2.85% 20.59% 73.42%
932 CAGE CageCoin CAGE $73,692 $7.3e-07 101,168,328,395 LowVol -1.58% -34.20% -59.05%
933 PRX Printerium PRX $73,666 $0.006231 11,821,728 LowVol -0.42% -46.98% 60.20%
934 PONZI PonziCoin PONZI $69,376 $0.080566 861,099 LowVol -0.40% 14.60% 117.34%
935 VIP VIP Tokens VIP $68,886 $0.000825 83,450,403 LowVol -0.42% 33.54% 46.65%
936 CXT Coinonat CXT $67,306 $0.007805 8,623,200 LowVol 0.50% 17.99% 45.70%
937 BLRY BillaryCoin BLRY $66,804 $0.007429 8,992,013 LowVol -0.47% -29.33% -51.98%
938 SPT Spots SPT $65,373 $0.002918 22,406,021 LowVol 0.00% 5.00% -5.27%
939 CNC CHNCoin CNC $65,287 $0.001319 49,511,199 LowVol -1.64% -31.69%
940 ZYD Zayedcoin ZYD $64,942 $0.010401 6,243,840 LowVol -0.35% 72.58% 99.72%
941 LUNA Luna Coin LUNA $63,803 $0.038458 1,659,032 LowVol 17.68% 16.79% 106.29%
942 BSC BowsCoin BSC $63,224 $0.011392 5,550,102 LowVol -0.42% 6.83% 9.23%
943 CRT CRTCoin CRT $62,818 $0.792455 79,270 LowVol -0.35% 6.83% 45.64%
944 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 40.58%
945 EREAL eREAL EREAL $61,381 $0.000897 68,427,562 LowVol 0.17% 4.37% 78.90%
946 ORLY Orlycoin ORLY $60,502 $0.001651 36,646,779 LowVol -0.35% 7.55% 33.20%
947 GPL Gold Pressed … GPL $60,473 $0.235739 256,527 LowVol -0.04% 12.61% -19.85%
948 KIC KibiCoin KIC $58,266 $0.003963 14,701,000 LowVol 2.25% 84.19% -40.69%
949 CWXT CryptoWorldX … CWXT $57,627 $0.000966 59,630,200 LowVol -2.06% -8.00% 9.90%
950 RBT Rimbit RBT $57,456 $0.000497 115,499,623 LowVol -0.16% 34.30% 6.03%
951 IMPS ImpulseCoin IMPS $56,821 $0.002807 20,245,510 LowVol -0.42% 20.29% 27.94%
952 WORM HealthyWormCoin WORM $55,497 $0.000495 112,050,641 LowVol -0.35% -38.62% 118.46%
953 SFC Solarflarecoin SFC $55,366 $0.003931 14,083,450 LowVol -0.30% 38.72% -2.05%
954 FLAX Flaxscript FLAX $52,818 $0.009456 5,585,681 LowVol -8.71% -13.47% -58.58%
955 FUZZ FuzzBalls FUZZ $52,629 $0.010896 4,829,945 LowVol 7.74% 41.02% 31.01%
956 DIBC DIBCOIN DIBC $52,362 $0.010472 5,000,000 LowVol 10.06% 9.53% -33.19%
957 SONG SongCoin SONG $51,026 $0.001567 32,565,300 LowVol 5.16% -7.83% 96.33%
958 VTA Virtacoin VTA $50,596 $0.000010 5,201,310,113 LowVol 5.37% 369.44% 393.53%
959 G3N G3N G3N $49,937 $0.006604 7,561,891 LowVol -0.47% -2.90% 32.40%
960 DLISK DAPPSTER DLISK $49,529 $0.000495 100,000,000 LowVol -0.42% 6.79% 46.11%
961 CESC CryptoEscudo CESC $47,582 $0.000330 144,105,100 LowVol -0.42% 6.81% -13.96%
962 DIX Dix Asset DIX $47,327 $4.7e-07 100,000,000,000 LowVol -1.20% 50.90% 109.09%
963 ITZ Interzone ITZ $47,254 $0.024764 1,908,173 LowVol -0.42% 3.25% 31.40%
964 TOR Torcoin TOR $47,032 $0.148750 316,179 LowVol -0.35% 60.43% -20.17%
965 XBTS Beatcoin XBTS $46,077 $0.030221 1,524,686 LowVol -0.48% -37.12% 17.38%
966 GRIM Grimcoin GRIM $44,503 $0.002196 20,267,479 LowVol -0.42% 129.18% 33.01%
967 BOAT BOAT BOAT $44,154 $0.002381 18,547,845 LowVol 8.46% 17.67% 44.36%
968 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol -0.35% -15.08%
969 ROOFS Roofs ROOFS $42,925 $0.000330 130,000,000 LowVol -0.35% 6.83% 40.50%
970 VRS Veros VRS $42,621 $0.000088 486,609,040 LowVol -0.46% 54.06% 91.69%
971 EXN ExchangeN EXN $41,559 $0.008149 5,100,000 LowVol -36.50% -43.59% -28.83%
972 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 0.18% 36.56%
973 UET Useless Ether… UET $41,212 $0.010392 3,965,716 LowVol 4.94% -0.96% 11.59%
974 HVCO High Voltage HVCO $40,998 $0.027439 1,494,171 LowVol 8.27% 45.81%
975 BNX BnrtxCoin BNX $40,397 $0.001522 26,535,001 LowVol 1.12% 20.80% 62.01%
976 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,262 $0.015354 2,622,273 LowVol -0.47% 10.71% 11.94%
977 DPAY DPAY DPAY $40,053 $0.000504 79,541,001 LowVol 8.59% 48.89%
978 STEPS Steps STEPS $39,974 $0.002146 18,625,017 LowVol -0.42%
979 MTM MTMGaming MTM $39,809 $0.013270 2,999,967 LowVol 1.39% -1.65% 53.55%
980 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,469 $0.005076 7,578,117 -0.62%
981 BIOS BiosCrypto BIOS $37,813 $0.001816 20,821,709 LowVol -0.47% -5.76%
982 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 1.01%
983 IMX Impact IMX $36,159 $0.000330 109,509,108 LowVol -0.40% 6.83% 191.28%
984 BRAIN Braincoin BRAIN $34,997 $0.003467 10,094,424 LowVol -5.00% -25.23% -41.19%
985 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,670 $0.000495 70,000,000 LowVol -0.35% 6.46% 5.62%
986 RIDE Ride My Car RIDE $33,441 $0.000330 101,276,976 LowVol -0.42% 19.28%
987 PLNC PLNcoin PLNC $31,035 $0.001816 17,089,600 LowVol -0.01%
988 LIR LetItRide LIR $29,967 $0.000825 36,303,042 LowVol -0.35% 20.80%
989 ZNE Zonecoin ZNE $28,560 $0.011061 2,581,970 LowVol -0.42% 6.83% 3.98%
990 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol -1.10% 37.49%
991 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -3.07%
992 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol
993 ALTC Antilitecoin ALTC $26,013 $0.000825 31,512,613 LowVol -0.47% -10.97% 20.09%
994 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 -1.17% 22.16%
995 SCS Speedcash SCS $25,763 $0.098396 261,831 LowVol -0.42% -1.38% 42.53%
996 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -2.59%
997 XOC Xonecoin XOC $25,656 $0.061085 420,000 LowVol -0.42% 20.15% 110.20%
998 WBB Wild Beast Block WBB $24,390 $0.144278 169,051 LowVol -1.40% -16.18% -3.82%
999 PLACO PlayerCoin PLACO $23,193 $0.000660 35,120,000 LowVol -0.42% -5.62% 7.69%
1000 IBANK iBank IBANK $23,165 $0.005118 4,526,324 LowVol -0.35% 15.22% 83.64%
1001 GBC GBCGoldCoin GBC $22,722 $0.002000 11,361,817 LowVol 23.77% 29.94% 81.80%
1002 RSGP RSGPcoin RSGP $19,657 $11.38 1,727 LowVol -0.35% 6.04% 13.53%
1003 JS JavaScript Token JS $19,329 $0.002418 7,991,996 LowVol 0.17% 4.38% -20.70%
1004 ELS Elysium ELS $19,175 $0.004788 4,005,012 LowVol -0.35% 6.81% 24.22%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $17,802 $0.000165 107,829,281 LowVol -0.40% 6.83% 45.64%
1006 JOBS JobsCoin JOBS $17,597 $0.000166 106,019,270 LowVol 7.40% -47.12%
1007 GBT GameBet Coin GBT $17,552 $0.000825 21,262,780 LowVol -0.47% -53.93%
1008 P7C P7Coin P7C $17,444 $0.000495 35,220,238 LowVol -0.35%
1009 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 12.20%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $15,090 $0.010896 1,384,879 LowVol -0.35% 6.83% 62.63%
1011 ARGUS Argus ARGUS $13,985 $0.012178 1,148,324 LowVol 2.80% 6.93% 37.92%
1012 BIOB BioBar BIOB $13,307 $0.015024 885,756 LowVol -0.35% -12.29% -26.00%
1013 DAS DAS DAS $12,791 $0.004694 2,724,941 LowVol -2.74%
1014 VOLT Bitvolt VOLT $12,475 $0.000825 15,112,554 LowVol -0.42% 33.54% 61.57%
1015 CCM100 CCMiner CCM100 $11,965 $0.003560 3,360,417 LowVol 1.27% 58.13% 38.51%
1016 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $11,928 $0.000881 13,532,750 LowVol -5.13% -31.57% 15.84%
1017 GEERT GeertCoin GEERT $10,732 $0.002108 5,091,200 LowVol -30.44% 8.46%
1018 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -19.91%
1019 CONX Concoin CONX $9,338 $0.012547 744,266 LowVol -0.35% 68.31% 78.53%
1020 TSTR Tristar Coin TSTR $9,131 $0.001816 5,027,857 LowVol -0.35% 6.83% -62.58%
1021 TRADE Tradecoin TRADE $9,129 $0.001156 7,899,729 LowVol -0.42%
1022 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,335 $0.000790 9,288,948 LowVol 1.73% -75.43% -43.23%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,226 $0.034114 211,827 LowVol 1.39% -3.18% 59.05%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -6.36%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,806 LowVol 30.01%
1026 MRNG MorningStar MRNG $5,445 $0.000167 32,698,343 LowVol -0.44% 3.62%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,550 $0.003302 1,377,917 LowVol -0.35% 6.83% 62.57%
1028 MGM Magnum MGM $3,923 $0.000991 3,960,151 LowVol -0.35% 6.83% -76.69%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -3.92%
1030 XNG Enigma XNG $3,280 $0.197288 16,627 LowVol -0.47% -14.91% 74.04%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $2,886 $0.000495 5,826,388 LowVol -0.35% 6.83% 118.46%
1032 NANOX Project-X NANOX $2,592 $33112.70 0.078264 LowVol 7.14% -45.98%
1033 ULA Ulatech ULA $2,069 $0.010368 199,586 LowVol -0.42% -73.70% -52.37%
1034 TOKEN SwapToken TOKEN $1,740 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -1.42% -20.66% -29.67%
1035 EBT Ebittree Coin EBT $1,696 $0.001341 1,264,511 LowVol -0.35% 76.85% -38.02%
1036 SOJ Sojourn SOJ $948 $0.001953 485,214 LowVol -0.79% 75.63% -63.44%
1037 ABN Abncoin ABN $917 $0.013538 67,700 LowVol -0.42% 6.83% 8.58%
1038 DMB Digital Money… DMB $541 $0.001284 421,300 LowVol -0.36% 21.12% 26.83%
1039 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1040 ENV Environ ENV $253 $0.000002 132,717,518 LowVol 5.03% 92.08%
1041 CALC CaliphCoin CALC $129 $0.001486 87,140 LowVol -0.42% 16.76% 93.84%
1042 FAL Falcoin FAL $32 $0.000165 196,766 LowVol -0.35% -46.58% 45.64%
1043 APW AppleCoin APW $14 $0.000165 82,608 LowVol -0.47% 6.83%
1044 FDC Future Digita… FDC $7 $0.000003 2,753,201 LowVol
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.99 $19,619,500 0.00% 9.05% 33.45%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $37.94 $9,051,780 0.93% -10.41% -16.40%
1047 CMT CyberMiles CMT $0.209344 $7,066,320 1.89% -10.37%
1048 ITC IoT Chain ITC $0.883356 $4,931,300 -2.86% -3.60%
1049 ERO Eroscoin ERO $0.171669 $4,562,100 -0.04% 12.47%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $3.21 $4,416,070 -0.48% -1.43% 19.79%
1051 AI POLY AI AI $20.54 $4,154,900 -0.12% 4.04% 35.56%
1052 ETN Electroneum ETN $0.110580 $2,380,200 0.70% 1.48% 29.17%
1053 REC Regalcoin REC $28.53 $2,170,270 -1.53% -0.80% -39.45%
1054 GRX GOLD Reward T… GRX $4.25 $2,018,430 -1.79% -15.81% -12.95%
1055 NULS Nuls NULS $0.814098 $2,007,390 -6.58% -0.65% 10.80%
1056 FRST FirstCoin FRST $17.29 $1,741,090 -0.46% 7.69% 5.86%
1057 FRGC Fargocoin FRGC $10.87 $1,726,680 4.23% 0.72% 5.20%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.40 $1,295,450 -2.76% -3.29% -20.59%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.88 $782,511 0.08% 12.34% 47.62%
1060 TSL Energo TSL $0.031606 $771,132 0.42% 3.35% 3.61%
1061 STC Santa Coin STC $0.691252 $704,553 -0.45% 10.56%
1062 RYZ ANRYZE RYZ $0.019824 $630,495 5.69% 7.36% 2.16%
1063 WC WINCOIN WC $0.685592 $596,579 -1.11% 2.86% -41.29%
1064 B2X SegWit2x [Fut… B2X $202.84 $556,858 0.12% -4.85% -6.58%
1065 BTE BitSerial BTE $6.56 $547,641 -1.95% -2.74% -17.94%
1066 XIN Infinity Econ… XIN $0.027736 $394,767 1.21% -6.66% 2.92%
1067 UGT UG Token UGT $0.446593 $388,621 -0.35% 3.01% 3.93%
1068 BSR BitSoar BSR $0.184081 $314,014 -0.42% -10.44% -10.92%
1069 SBC StrikeBitClub SBC $1.50 $273,416 8.54% 45.54%
1070 LLT LLToken LLT $0.359197 $256,441 -0.86% 2.48% -34.23%
1071 THS TechShares THS $0.917776 $247,903 -3.48% -0.54% 12.56%
1072 XCPO Copico XCPO $0.028176 $226,254 1.20% 39.52% 14.76%
1073 BOT Bodhi BOT $0.422032 $207,607 -1.40% 1.66% -3.20%
1074 GBG Golos Gold GBG $0.164758 $179,798 -3.87% -1.05% 25.04%
1075 CAPP Cappasity CAPP $0.018776 $179,425 -4.32% -4.81%
1076 XID Sphre AIR XID $0.180492 $143,357 -0.17% 5.01% 0.96%
1077 ADK Aidos Kuneen ADK $46.39 $131,457 -0.47% 13.61% 72.85%
1078 TER TerraNova TER $25.00 $100,965 -4.24% -16.50% 1228.55%
1079 QBT Qbao QBT $0.233693 $95,914 -3.30% 7.09% -7.54%
1080 MKR Maker MKR $434.34 $91,227 10.61% 6.08% 9.89%
1081 BT2 BT2 [CST] BT2 $106.80 $90,527 -0.12% 33.61% -42.73%
1082 INF InfChain INF $0.013373 $89,097 -0.78% 10.51% -4.72%
1083 ICX ICON ICX $1.90 $73,473 -6.27% 4.32% 33.18%
1084 DSR Desire DSR $0.368657 $70,835 4.74% 10.59% 38.66%
1085 BTCM BTCMoon BTCM $0.031073 $66,664 -1.72% -17.51% -52.25%
1086 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.073632 $61,802 2.44% -5.89% -13.18%
1087 VASH VPNCoin VASH $0.006604 $55,423 -4.84% -20.04% 8.18%
1088 SEND Social Send SEND $0.064387 $51,338 -13.83% -18.81%
1089 SUR Suretly SUR $2.68 $41,663 0.55% 1.90% -16.86%
1090 SNOV Snovio SNOV $0.004762 $37,735 0.17% -4.58%
1091 MSD MSD MSD $0.008925 $35,446 -0.35% 0.83% -26.78%
1092 VIU Viuly VIU $0.011763 $26,613 2.11% 2.84% 41.64%
1093 BT1 BT1 [CST] BT1 $15953.10 $25,941 -0.23% 5.22% 39.45%
1094 COR CORION COR $0.686777 $22,767 -2.37% -11.12% -12.23%
1095 WISH MyWish WISH $0.141712 $21,966 0.17% -6.03% 17.14%
1096 B3 B3Coin B3 $0.000088 $20,859 -19.52% -16.52% 152.26%
1097 BCDN BlockCDN BCDN $0.085025 $19,570 0.17% -1.76%
1098 XID International… XID $0.008585 $19,482 -0.42% 6.67%
1099 CMP Compcoin CMP $9.58 $18,722 -0.40%
1100 FOR FORCE FOR $0.011802 $16,362 -18.36% 21.84% 33.97%
1101 WILD Wild Crypto WILD $0.141709 $11,102 0.17% -15.86% -11.15%
1102 FRD Farad FRD $0.114033 $11,081 0.32% 55.31% -4.24%
1103 DAY Chronologic DAY $3.36 $10,456 4.37% -15.57% -46.06%
1104 BTU Bitcoin Unlim… BTU $69.68 $9,656 -4.52% -20.63% -42.65%
1105 SKR Sakuracoin SKR $0.010243 $9,490 1.44% 3.86% 784.10%
1106 BOS BOScoin BOS $1.34 $8,018 -1.12% 18.54% 8.53%
1107 EVR Everus EVR $1.33 $7,775 4.98% -2.68% -25.42%
1108 NUKO Nekonium NUKO $0.066203 $7,566 5.15% -13.16%
1109 MGC GulfCoin MGC $0.004623 $7,429 11.62% 47.92% 71.10%
1110 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000425 $7,097 0.17% -0.18% -41.19%
1111 MCR Macro MCR $1.48 $7,022 -0.35% -6.54% -15.00%
1112 DEUS DeusCoin DEUS $0.294199 $6,908 -0.35% -0.04% -16.91%
1113 AKY Akuya Coin AKY $0.115401 $6,657 -2.01% -2.23% -38.18%
1114 SND Sand Coin SND $0.750220 $6,621 50.95% -3.13% 23.62%
1115 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003772 $6,337 3.36% 1.79% 44.90%
1116 PLX PlexCoin PLX $0.025336 $6,281 9.19% -17.74% -68.31%
1117 GLS GlassCoin GLS $0.627360 $6,270 -20.93% 5.72% -56.59%
1118 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $5,682 -6.83% 23.29% -8.28%
1119 TCOIN T-coin TCOIN $0.000323 $5,503 0.25% 44.53% 36.39%
1120 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042513 $5,228 0.17% -10.41% -27.04%
1121 BON Bonpay BON $1.51 $5,080 -1.48% 5.30%
1122 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.254753 $4,999 5.34% 6.61% -52.01%
1123 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005668 $4,729 0.17% 3.77% 30.53%
1124 MOTO Motocoin MOTO $0.018735 $4,363 -0.25% 159.32% 536.34%
1125 ONG onG.social ONG $0.207839 $4,096 12.44% -8.52% 59.28%
1126 STU bitJob STU $0.036880 $4,062 1.55% 17.05% 22.39%
1127 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002414 $3,769 4.86% -12.98% 2.27%
1128 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005478 $3,766 6.97% 12.84% -60.45%
1129 ACC AdCoin ACC $0.114460 $3,750 -4.00% 8.47% 57.68%
1130 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009527 $3,511 -8.73% -0.77% 123.72%
1131 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.128279 $3,474 -0.42% 6.65% 23.72%
1132 AIB Advanced Inte… AIB $0.014070 $3,294 -3.62% -9.17% 229.53%
1133 PNX Phantomx PNX $0.018063 $3,052 6.94% 18.38% -11.32%
1134 BPL Blockpool BPL $0.170390 $2,949 -0.35% 2.54% 11.73%
1135 BUB Bubble BUB $0.027736 $2,888 -0.35% 19.42% 15.83%
1136 MCI Musiconomi MCI $0.023956 $2,838 0.12% -24.30% -29.69%
1137 HYTV Hyper TV HYTV $0.003559 $2,825 -4.83% -1.10% -3.18%
1138 FLASH Flash FLASH $0.006604 $2,720 17.15% 4.23% 53.11%
1139 CASH Cash Poker Pro CASH $0.047237 $2,495 0.17% 12.24% 2.31%
1140 SISA SISA SISA $0.014090 $2,460 6.79% 37.11% 34.31%
1141 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.75 $2,357 -0.42% 6.71% 33.79%
1142 ABC Alphabit ABC $25.07 $2,332 -0.47% 5.48% 39.13%
1143 XRY Royalties XRY $0.000164 $2,288 -0.44% 7.37% -21.71%
1144 ACES Aces ACES $0.000330 $2,284 -0.42% 113.62% 191.28%
1145 MINEX Minex MINEX $0.017084 $1,987 -0.64% 2.17% 14.06%
1146 PRES President Trump PRES $0.000962 $1,977 -0.47% -81.46% -68.16%
1147 OX OX Fina OX $0.000170 $1,971 -5.22% -33.91% -7.69%
1148 GARY President Joh… GARY $0.227005 $1,871 -0.47% 43.78% 18.04%
1149 MEN PeopleCoin MEN $0.000165 $1,839 -0.42% 6.83%
1150 BLX Blockchain Index BLX $3.40 $1,817 0.17% 15.14% 18.70%
1151 PEC Peacecoin PEC $0.077099 $1,751 -0.88% -2.23% 45.94%
1152 PLC PlusCoin PLC $0.000718 $1,718 0.17% -18.88% 17.23%
1153 ACN Avoncoin ACN $0.000495 $1,714 -0.40% 6.81% 23.52%
1154 ZBC Zilbercoin ZBC $0.027604 $1,706 -0.35% -6.41% -18.50%
1155 DMC DynamicCoin DMC $0.002380 $1,630 0.97% 5.67% -38.41%
1156 XOT Internet of T… XOT $2309.68 $1,477 -0.35% 6.82% 7.44%
1157 GAY GAY Money GAY $0.012457 $1,419 -0.90% -21.09% 58.34%
1158 DFS DFSCoin DFS $0.005401 $1,273 -7.59% -3.00% -35.06%
1159 ETT EncryptoTel [… ETT $0.098915 $1,144 -0.43% -8.32% 10.68%
1160 BAT BatCoin BAT $0.000005 $1,113 7.29% 36.86% 175.26%
1161 EFYT Ergo EFYT $16.43 $1,102 -0.57% 50.24%
1162 VULC Vulcano VULC $0.004051 $1,094 -0.35% -39.69% -49.66%
1163 APC AlpaCoin APC $0.030089 $1,087 -0.35% 15.32% 4.16%
1164 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 $1,087 -0.35% -46.58% -27.18%
1165 MGC MergeCoin MGC $0.012547 $930 -0.35% 6.83% -17.10%
1166 ANI Animecoin ANI $0.000330 $840 -0.42% 13.00% 147.20%
1167 HNC Huncoin HNC $0.001981 $811 -0.35% -4.83% 2.88%
1168 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004979 $769 -0.42% 5.07% 53.89%
1169 UR UR UR $0.001180 $747 0.13% 2.09% 110.80%
1170 TIE TIES Network TIE $0.103920 $682 0.17% -4.60% 61.01%
1171 BTBc Bitbase BTBc $0.004458 $660 3.41% 9.19% -53.77%
1172 FRN Francs FRN $0.034170 $634 11.21% 13.13% 26.77%
1173 TCR TheCreed TCR $0.000660 $630 -0.47% 42.94% 160.88%
1174 EGOLD eGold EGOLD $0.018753 $622 0.17% 14.53% 137.49%
1175 DUB Dubstep DUB $0.002642 $610 -0.35% 17.87%
1176 EVC EventChain EVC $0.061407 $597 0.17% -54.95% -36.27%
1177 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002068 $592 -6.31% -12.01% 14.94%
1178 IBTC iBTC IBTC $0.008266 $590 0.98% -25.36% 89.28%
1179 XQN Quotient XQN $0.004458 $585 -0.47% -43.50% -25.80%
1180 EAG EA Coin EAG $4.46 $577 -0.42% 72.65% 57.58%
1181 REGA Regacoin REGA $0.000165 $537 -0.47% -86.65% -90.15%
1182 LDCN LandCoin LDCN $0.001490 $536 13.06% 34.07% -54.20%
1183 RHFC RHFCoin RHFC $0.000991 $516 -0.42% -28.79% -3.35%
1184 BSN Bastonet BSN $0.000660 LowVol -0.42% -28.78% -10.39%
1185 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.013208 LowVol -0.42% -7.28% -51.19%
1186 WIC Wi Coin WIC $0.002498 LowVol -0.39% -16.09% 1.72%
1187 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006781 LowVol -0.47% 68.43% 293.33%
1188 ELC Elacoin ELC $0.109307 LowVol -0.90% 2.95% 28.39%
1189 COUPE Coupecoin COUPE $0.000118 LowVol -1.65% -19.86% 1286.05%
1190 SAK Sharkcoin SAK $0.001837 LowVol -2.26% -3.40% -16.39%
1191 WA WA Space WA $0.026415 LowVol -0.35% 6.83% 44.73%
1192 HAT Hawala.Today HAT $0.292244 LowVol 3.29% 41.90% 66.97%
1193 MAVRO Mavro MAVRO $0.045071 LowVol -0.42% 13.06% 139.66%
1194 NAMO NamoCoin NAMO $0.000242 LowVol 17.85% 36.06% 56.67%
1195 CC CyberCoin CC $0.000165 LowVol -0.47% -46.77% 45.64%
1196 DGPT DigiPulse DGPT $1.33 LowVol 0.15% 32.79% 26.33%
1197 TRIA Triaconta TRIA $9.45 LowVol 0.17% 3.52% 2.04%
1198 INDIA India Coin INDIA $0.000165 LowVol -0.47% -59.55% -27.18%
1199 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.088656 LowVol -0.42% -9.36% 15.98%
1200 HDLB HODL Bucks HDLB $0.074293 LowVol -0.42% 45.68% 75.69%
1201 EXRN EXRNchain EXRN $9.4e-07 LowVol 0.17% 66.45% -30.49%
1202 QORA Qora QORA $0.231133 LowVol -0.47% 6.81% 2.42%
1203 HIGH High Gain HIGH $0.000330 LowVol -0.42% 6.83% -51.47%
1204 FAP FAPcoin FAP $0.009246 LowVol -0.40% -17.71% 45.65%
1205 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.4e-07 LowVol -33.22% -30.70% 105.61%
1206 TOP TopCoin TOP $0.000660 LowVol -0.47% 72.93% 61.52%
1207 EBIT eBIT EBIT $0.004582 LowVol 0.17% 32.67% 114.39%
1208 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000165 LowVol -0.35% 6.83% -41.85%
1209 XDE2 XDE II XDE2 $4.21 LowVol -0.35% 149.83%
1210 QBT Cubits QBT $0.004261 LowVol 0.04% 40.11% 14.19%
1211 CME Cashme CME $0.000165 LowVol -0.40% 45.64%
1212 NTC Natcoin NTC $0.082547 LowVol -0.47% -30.63% -49.80%
1213 CYDER Cyder CYDER $0.000330 LowVol -0.35% 6.83% 45.64%
1214 KASHH KashhCoin KASHH $0.000165 LowVol 6.83% 3137.58%
1215 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000330 LowVol -0.35% 6.83% -2.91%
1216 DBG Digital Bulli… DBG $0.007429 LowVol -0.47% 9.24% 10.47%
1217 EUSD eUSD EUSD $0.000213 LowVol -22.94% -20.37% 16.11%
1218 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003302 LowVol -0.40% 44.11% 111.96%
1219 SKC Skeincoin SKC $0.023939 LowVol -21.90% -23.31% 64.71%
1220 FUDD DimonCoin FUDD $0.000725 LowVol -0.80% -46.81% -45.40%
1221 RCN Rcoin RCN $0.000165 LowVol -0.47% 6.83% 45.64%
1222 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002311 LowVol -0.42% -2.99% 44.44%
1223 TEAM TeamUp TEAM $0.000495 LowVol 60.25% 117.70%
1224 MARX MarxCoin MARX $0.001456 LowVol 0.72% 14.36% 49.65%
1225 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001220 LowVol -0.35% -18.34% 5.84%
1226 STARS StarCash Network STARS $0.110150 LowVol -0.35% -34.07% -41.14%
1227 SWP Swapcoin SWP $0.066131 LowVol 0.17% -26.87% -21.35%
1228 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000495 LowVol -0.35% 58.03% -21.76%
1229 EDRC EDRCoin EDRC $0.062175 LowVol -0.13% 5.08% 19.34%
1230 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000106 LowVol 0.17% -41.38% -3.69%
1231 GRN Granite GRN $0.016509 LowVol -0.35% 5.03% 4.62%
1232 9COIN 9COIN 9COIN $0.003632 LowVol -0.42% -4.57% 15.28%
1233 BEST BestChain BEST $0.001614 LowVol 1.55% 8.93% 29.12%
1234 IQT iQuant IQT $0.159368 LowVol -0.42% 8.86% -14.08%
1235 YEL Yellow Token YEL $0.005432 LowVol 0.17% 3.05% -28.45%
1236 VOYA Voyacoin VOYA $3.28 LowVol -0.47% 32.65% 93.82%
1237 HCC Happy Creator… HCC $0.000660 LowVol -12.90% 6.83% 16.51%
1238 ASN Aseancoin ASN $0.006604 LowVol -0.35% -11.65% -60.43%
1239 TELL Tellurion TELL $0.000179 LowVol -2.56% -38.20% -30.38%
1240 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000498 LowVol -23.15% 3.15%
1241 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol -4.84% 8.57% 39.18%
1242 POKE PokeCoin POKE $0.000165 LowVol -0.35% -5.23%
1243 CYC Cycling Coin CYC $0.001486 LowVol -0.47% 19.16%
1244 FFC FireFlyCoin FFC $0.000165 LowVol -0.40% 6.81% 45.64%
1245 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.128279 LowVol -0.42% 7.26%
1246 BXC Bitcedi BXC $0.003587 LowVol -0.14% 10.31% 6.44%
1247 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005613 LowVol -0.42% 6.83% 34.14%
1248 AV AvatarCoin AV $0.059434 LowVol -0.47% 4.21% 40.19%
1249 IRL IrishCoin IRL $0.003467 LowVol -0.35% 55.98%
1250 PRIMU Primulon PRIMU $0.000270 LowVol -0.47% -12.77% 28.14%
1251 VGC VegasCoin VGC $0.000165 LowVol -0.48% 7.33% 46.29%
1252 PCN PeepCoin PCN $0.000165 LowVol -0.42% 6.83% 45.64%
1253 XAU Xaucoin XAU $0.062901 LowVol -0.47% 112.59%
1254 IPY Infinity Pay IPY $0.002149 LowVol 0.17% 15.67% 25.20%
1255 LEPEN LePen LEPEN $0.000159 LowVol -1.61% 3.56% 76.79%
1256 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004292 LowVol -0.47% 29.95%
1257 MONETA Moneta MONETA $0.000660 LowVol -0.35% 42.45% 94.19%
1258 AXIOM Axiom AXIOM $0.024269 LowVol -0.47% 6.81% 39.93%
1259 BGR Bongger BGR $0.000216 LowVol 4.80% 29.45% 83.53%
1260 WOW Wowcoin WOW $0.000116 LowVol -1.58% -24.93% -4.30%
1261 10MT 10M Token 10MT $0.002307 LowVol 0.12% 3.86% 212.84%
1262 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000825 LowVol -0.47% 17.85%
1263 CLINT Clinton CLINT $0.013208 LowVol -0.47% -0.14%
1264 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013868 LowVol -0.42% 5.58% 33.77%
1265 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.368987 LowVol -0.47% -22.79% 46.61%
1266 QBC Quebecoin QBC $0.002642 LowVol -0.47% 6.79% 37.07%
1267 PRN Protean PRN $0.000081 LowVol -20.15% 10.16% -15.70%
1268 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000495 LowVol -0.35% 39.72%
1269 WINK Wink WINK $0.000330 LowVol -0.35% 113.67%
1270 KARMA Karmacoin KARMA $0.000165 LowVol -0.42% 6.81% 45.11%
1271 DON Donationcoin DON $0.000655 LowVol -0.48% 3.85% 34.78%
1272 GBRC Global Busine… GBRC $0.000165 LowVol -0.35%
1273 MAGN Magnetcoin MAGN $0.663846 LowVol -0.35% 5.03% 22.84%
1274 IFC Infinitecoin IFC $0.000022 LowVol 4.93% 4.68% 77.48%
1275 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003797 LowVol -0.42% 1.04%
1276 EGG EggCoin EGG $0.062406 LowVol -0.47% 6.83% 44.89%
1277 LTH LAthaan LTH $0.001156 LowVol -0.42% 49.57% 103.89%
1278 FUTC FutCoin FUTC $0.003302 LowVol -0.47% 0.91% 77.23%
1279 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006109 LowVol -0.42% -10.23%
1280 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -1.42% -5.23% -98.48%
1281 NBE BitCentavo NBE $0.000002 LowVol 5.37%
1282 BET BetaCoin BET $0.001816 LowVol -0.42% 15.58%
1283 MBL MobileCash MBL $0.000660 LowVol -0.35% 7.11%
1284 STEX STEX STEX $1.27 LowVol -1.67% 11.76% 59.38%
1285 OPES Opescoin OPES $0.001981 LowVol -0.47% -6.47%
1286 BIT First Bitcoin BIT $0.011227 LowVol -0.35% -4.87% -8.74%
1287 PDG PinkDog PDG $0.000330 LowVol -0.40% 191.33%
1288 FBL Faceblock FBL $0.001678 LowVol 0.17% 2.83%
1289 X2 X2 X2 $0.000165 LowVol -0.47% 6.81% 45.64%
1290 TURBO TurboCoin TURBO $0.000165 LowVol -0.42% 6.83%
1291 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000165 LowVol -0.36% 6.84% 20.05%
1292 YES Yescoin YES $0.000159 LowVol -3.78% 3.06% 46.33%
1293 TRICK TrickyCoin TRICK $0.015024 LowVol -0.42% -24.65% 40.49%
1294 DISK DarkLisk DISK $0.001321 LowVol -0.42% 6.83% 71.88%
1295 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002972 LowVol -0.47% 13.07% 13.98%
1296 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.055465 LowVol 1.39% -2.90% 36.51%
1297 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 122.62%
1298 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 7.17% -11.26%
1299 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 28.41%
1300 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 37.75%
1301 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1302 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 92.53%
1303 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1304 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -1.38%
1305 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 3.09%
1306 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1307 OP Operand OP $0.000979 LowVol 7.99%
1308 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol
1309 SFE SafeCoin SFE $0.000166 LowVol 7.43% 46.48%
1310 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1311 PRM PrismChain PRM $0.001829 LowVol 7.59% 41.71%
1312 GAIN UGAIN GAIN $0.002323 LowVol 7.38% 57.93%
1313 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 0.14% 2.36%
1314 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 19.31%
1315 SPORT SportsCoin SPORT $0.001491 LowVol -0.07% 7.53%
1316 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol
1317 CBD CBD Crystals CBD $0.003032 LowVol 8.96%
1318 NBIT netBit NBIT $0.080531 LowVol 9.13% 25.12%
1319 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 6.32% 44.94%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol
1321 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol
1322 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -18.74%
1323 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1324 DASHS Dashs DASHS $0.056821 LowVol 8.14% 32.93%
1325 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 25.59%
1326 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -91.36%
1327 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 7.60%
1328 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 6.27% 4.85%
1329 BITOK Bitok BITOK $0.000164 LowVol 6.23% 44.51%
1330 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol 21.66%
1331 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 52.75%
1332 XTD XTD Coin XTD $0.000167 LowVol 7.89%
1333 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1334 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003941 LowVol 6.26% -0.67%
1335 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1336 XYLO XYLO XYLO $0.880311 LowVol -0.01% 16.51%
1337 UNC UNCoin UNC $0.000149 31.29%
1338 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1339 FC Facecoin FC $0.003480 -12.17%
1340 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -7.16%

Quay lại phần 1

Phản hồi