Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 12/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 12/12/2017 (GMT +7) của 1340 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 12/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16571.10 trên tổng giá trị $277,310,514,636

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $476.09 trên tổng giá trị $45,835,814,428

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1409.31 trên tổng giá trị $23,746,644,487

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.25 trên tổng giá trị $11,806,610,783

    + Đồng LTC Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $186.96 trên tổng giá trị $10,143,497,439

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng PGL Prospectors Gold (PGL) đang có giá hiện tại $0.172024 trên tổng giá trị $11,095,548 đã biến động tăng 104.25% trong 1h qua

    + Đồng CBX Crypto Bullion (CBX) đang có giá hiện tại $2.86 trên tổng giá trị $2,881,213 đã biến động tăng 39.09% trong 1h qua

    + Đồng SND Sand Coin (SND) đang có giá hiện tại $0.750688 trên tổng giá trị đã biến động tăng 35.28% trong 1h qua

    + Đồng XST Stealthcoin (XST) đang có giá hiện tại $0.405599 trên tổng giá trị $11,189,883 đã biến động tăng 32.68% trong 1h qua

    + Đồng PRE Presearch (PRE) đang có giá hiện tại $0.198277 trên tổng giá trị $30,732,935 đã biến động tăng 29.97% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.036441 trên tổng giá trị $222,559 đã biến động tăng 534.67% trong 24h qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.005639 trên tổng giá trị $8,880,044 đã biến động tăng 478.00% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.009327 trên tổng giá trị $281,925 đã biến động tăng 387.86% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000009 trên tổng giá trị $49,038 đã biến động tăng 354.07% trong 24h qua

    + Đồng SPRTS Sprouts (SPRTS) đang có giá hiện tại $5.3e-07 trên tổng giá trị $753,046 đã biến động tăng 272.35% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000165 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3796.83% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000118 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1291.85% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $25.01 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1230.50% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.387369 trên tổng giá trị $29,290,713 đã biến động tăng 771.41% trong 7 ngày qua

    + Đồng TIPS FedoraCoin (TIPS) đang có giá hiện tại $0.000155 trên tổng giá trị $68,811,610 đã biến động tăng 706.95% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 12/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 SCORE Scorecoin SCORE $155,186 $0.005114 30,346,591 $3,603 -1.33% -21.21% 31.56%
702 BIP BipCoin BIP $154,602 $0.095008 1,627,261 $1,008 -0.54% 13.35% 106.19%
703 TAJ TajCoin TAJ $151,079 $0.018710 8,074,669 $2,271 -0.62% 31.35% 79.30%
704 COAL BitCoal COAL $151,029 $0.033562 4,500,000 $2,312 -5.62% -17.24% 55.38%
705 ACP AnarchistsPrime ACP $140,451 $0.031958 4,394,874 $923 -0.61% -1.11% 64.09%
706 UNITS GameUnits UNITS $138,730 $0.039946 3,472,983 $2,168 -0.01% 12.42% 47.18%
707 XCXT CoinonatX XCXT $135,534 $0.008372 16,189,144 $904 -0.40% 36.23% 6.61%
708 CJ Cryptojacks CJ $134,398 $0.000331 406,568,581 $513 -0.53% -19.07% -2.36%
709 VUC Virta Unique … VUC $132,982 $0.002161 61,528,650 $1,076 -0.43% 20.20% 68.30%
710 REE ReeCoin REE $132,410 $0.000052 2,560,000,000 $1,030 -1.94% -29.72% 30.65%
711 RPC RonPaulCoin RPC $130,017 $0.144619 899,028 $686 0.34% 50.44% 108.73%
712 NEVA NevaCoin NEVA $126,871 $0.051135 2,481,100 $1,762 -0.54% 11.21% 32.78%
713 GLT GlobalToken GLT $117,334 $0.004436 26,452,800 $679 -5.22% -17.24% 113.69%
714 BITEUR bitEUR BITEUR $115,728 $1.20 96,599 $3,538 3.53% -2.07% -4.60%
715 CMT Comet CMT $114,412 $0.131082 872,830 $1,461 0.94% -5.76% 62.17%
716 AERM Aerium AERM $114,254 $0.156644 729,386 $6,124 -14.72% -30.31% -70.50%
717 MAR Marijuanacoin MAR $114,246 $0.074740 1,528,592 $718 -0.10% -2.26% -35.10%
718 SGR Sugar Exchange SGR $110,247 $0.031499 3,500,000 $1,827 -0.33% 0.02% -8.80%
719 PRC PRCoin PRC $99,723 $0.006279 15,882,600 $27,565 -0.54% -9.64% -38.41%
720 MST MustangCoin MST $99,208 $0.157387 630,343 $880 -0.79% -6.14% 14.47%
721 XCO X-Coin XCO $90,245 $0.007287 12,384,976 $2,136 -0.68% 5.21% 7.43%
722 300 300 Token 300 $89,227 $297.42 300 $1,565 -0.53% 17.67% 25.73%
723 WOMEN WomenCoin WOMEN $85,852 $0.001941 44,220,400 $1,536 -1.72% 3.10% -22.33%
724 BRAT BRAT BRAT $83,686 $0.000523 160,000,000 $725 1.60% -18.55% 131.02%
725 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $81,565 $0.010157 8,030,000 $1,113 -0.39% 3.67% -25.96%
726 KURT Kurrent KURT $73,975 $0.007458 9,919,485 $736 -0.64% -16.07% -4.24%
727 CPN CompuCoin CPN $71,607 $0.003651 19,615,019 $720 -0.47% 1.40% 8.74%
728 ERY Eryllium ERY $70,737 $0.012908 5,480,279 $2,025 23.62% 10.62% 102.42%
729 KRONE Kronecoin KRONE $70,480 $0.018642 3,780,812 $701 -0.54% -12.02% 65.52%
730 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $62,493 $0.071160 878,202 $99,626 6.51% 32.44% 405.28%
731 EOT EOT Token EOT $60,629 $0.007339 8,260,903 $4,158 -26.32% -38.38% -45.00%
732 OS76 OsmiumCoin OS76 $59,531 $0.066588 894,026 $3,687 0.71% 55.45% 118.06%
733 ICON Iconic ICON $44,280 $0.074684 592,894 $796 -0.46% -7.48% -1.83%
734 EGO EGO EGO $39,655 $0.000661 60,000,001 $795 -0.54% -28.08% -7.17%
735 VPRC VapersCoin VPRC $38,783 $0.000050 780,124,964 $1,277 2.41% -6.54% -29.81%
736 CRTM Corethum CRTM $36,495 $0.014598 2,500,000 $4,814 0.18% 49.29% 39.96%
737 CASH Cashcoin CASH $34,838 $0.000755 46,158,242 $1,103 -0.56% -4.40% -41.22%
738 MSCN Master Swiscoin MSCN $33,635 $0.000752 44,736,024 $960 -11.62% -14.11% -25.72%
739 LBTC LiteBitcoin LBTC $31,229 $0.009795 3,188,280 $18,570 -8.07% 14.28% 10.85%
740 SDP SydPak SDP $31,079 $0.194477 159,810 $758 -0.54% 5.68% 44.91%
741 VLTC Vault Coin VLTC $30,333 $0.000999 30,352,730 $1,211 -0.56% 1.48% -11.82%
742 XCS CybCSec XCS $29,330 $0.002478 11,834,082 $608 -0.54% -26.40% -15.89%
743 NTWK Network Token NTWK $27,580 $0.002363 11,671,310 $1,111 0.17% -52.70% -28.31%
744 GSR GeyserCoin GSR $24,771 $0.528573 46,864 $5,180 -0.72% 41.92% 306.30%
745 CREVA CrevaCoin CREVA $23,849 $0.000655 36,390,750 $1,967 -0.54% 32.37% -28.22%
746 XRC Rawcoin XRC $23,378 $0.033166 704,882 $3,668 2.46% 17.10% 91.51%
747 CTO Crypto CTO $18,246 $0.001487 12,269,789 $1,905 -0.61% -86.83% -84.28%
748 LVPS LevoPlus LVPS $13,252 $0.008757 1,513,256 $3,507 -0.54% -22.80% -5.52%
749 HMC HarmonyCoin HMC $7,000 $0.012472 561,235 $7,457 -0.57% 16.67% 14.64%
750 UNITY SuperNET UNITY $44,209,848 $54.17 816,061 16.81% -12.53%
751 ETT EncryptoTel [… ETT $22,278,194 $0.358567 62,131,190 LowVol 7.97% 132.43% 95.97%
752 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
753 ECN E-coin ECN $13,006,396 $2.74 4,739,284 LowVol -0.29% 90.85% -40.16%
754 PGL Prospectors Gold PGL $11,095,548 $0.172024 64,500,000 LowVol 104.25% 164.79%
755 ECOB Ecobit ECOB $6,446,711 $0.014505 444,444,444 LowVol -0.66% 8.78% 29.36%
756 YASH YashCoin YASH $5,618,004 $0.561785 10,000,275 LowVol -0.54% -15.45% 23.25%
757 XC XCurrency XC $4,947,386 $0.842677 5,871,035 LowVol -0.56% 6.83% -33.72%
758 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -1.62%
759 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 24.40%
760 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,800,783 $0.461655 6,066,831 LowVol -0.54% -3.42% 77.96%
761 JNS Janus JNS $2,415,340 $0.104922 23,020,335 LowVol -0.50% 69.30% -48.28%
762 SIFT Smart Investm… SIFT $2,219,938 $3.07 722,935 LowVol 0.18% 14.59% -10.89%
763 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,088,134 $4.48 465,952 LowVol 0.02% 1.59% -19.37%
764 HTC HitCoin HTC $1,825,114 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 7.33% 46.98%
765 RC RussiaCoin RC $1,802,340 $0.215131 8,377,873 LowVol -1.35% 3.39% 36.42%
766 MBI Monster Byte MBI $1,780,283 $0.105826 16,822,736 LowVol -0.57% 24.32% 70.77%
767 NKA IncaKoin NKA $1,756,403 $0.000154 11,411,142,803 LowVol -0.78% 16.48% 38.47%
768 SHORTY Shorty SHORTY $1,668,830 $0.016688 100,000,000 LowVol -0.54% 6.85% 39.86%
769 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,635,072 $0.054502 30,000,000 LowVol -0.54% -22.74% -49.34%
770 SDC ShadowCash SDC $1,271,071 $0.189850 6,695,133 LowVol -0.54% -0.75% 33.68%
771 BTSR BTSR BTSR $1,221,103 $0.371804 3,284,266 LowVol -0.27% 8.95% 66.88%
772 DCY Dinastycoin DCY $1,147,996 $0.000808 1,420,858,063 LowVol -0.54% 4.49% 14.73%
773 METAL MetalCoin METAL $1,131,228 $0.014705 76,925,527 LowVol -0.54% 15.29% 46.95%
774 INPAY InPay INPAY $1,083,910 $0.108391 10,000,000 LowVol -0.54% 6.69% 20.01%
775 PIGGY Piggycoin PIGGY $1,042,937 $0.002139 487,547,348 LowVol 3.38% 103.88% 59.37%
776 GOOD Goodomy GOOD $1,024,896 $0.002322 441,349,000 LowVol -0.39% 25.16% 57.02%
777 CARBON Carboncoin CARBON $1,013,927 $0.000066 15,392,009,921 LowVol -0.52% 25.24% -17.58%
778 OPAL Opal OPAL $877,682 $0.057956 15,143,838 LowVol 0.64% -16.22% 50.46%
779 SMC SmartCoin SMC $865,126 $0.036679 23,586,345 LowVol -0.19% 3.24% 25.60%
780 DSH Dashcoin DSH $855,550 $0.048680 17,574,970 LowVol -0.61% 7.70% 9.83%
781 TALK BTCtalkcoin TALK $851,507 $0.013042 65,290,635 LowVol -0.61% 42.17% 30.79%
782 TROLL Trollcoin TROLL $848,260 $0.001498 566,087,900 LowVol 0.42% 21.52% 81.91%
783 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $738,914 $0.000032 22,890,896,164 LowVol 2.71% -44.76% -27.40%
784 TES TeslaCoin TES $738,752 $0.010050 73,505,486 LowVol 0.46% 0.16% -1.91%
785 VAL Valorbit VAL $736,576 $0.000138 5,323,350,247 LowVol 22.11%
786 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $722,360 $0.133073 5,428,300 LowVol -0.24% 49.36% 65.64%
787 AU AurumCoin AU $718,003 $2.42 296,216 LowVol -0.63% 17.77% 49.12%
788 J Joincoin J $654,237 $0.267210 2,448,402 LowVol -0.91% 19.45% 169.68%
789 V Version V $641,456 $0.001366 469,511,792 LowVol 0.14% 9.32% 17.82%
790 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $612,294 $0.046157 13,265,380 LowVol 13.55% 106.26% 195.53%
791 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
792 FUNK The Cypherfunks FUNK $577,489 $0.000012 46,326,232,499 LowVol 2.53% 30.70% 121.44%
793 ITI iTicoin ITI $575,002 $17.97 32,000 LowVol -3.39% 8.49% -9.63%
794 BPC Bitpark Coin BPC $574,964 $0.007666 75,000,000 LowVol -0.54% -8.95% -22.11%
795 UNIC UniCoin UNIC $564,310 $0.190043 2,969,383 LowVol 0.16% 18.39% 93.12%
796 RIYA Etheriya RIYA $561,901 $0.355289 1,581,531 LowVol -0.54% -14.94% 15.36%
797 SAC SACoin SAC $556,345 $0.079311 7,014,741 LowVol -0.54% -2.06% 2.38%
798 CRM Cream CRM $555,887 $0.012399 44,834,257 LowVol -0.51% -13.67% -20.55%
799 WAY WayGuide WAY $545,484 $0.005453 100,040,708 LowVol -0.54% 17.52% 45.79%
800 USC Ultimate Secu… USC $533,852 $0.051614 10,343,113 LowVol -7.95% -16.35% -1.95%
801 NYAN Nyancoin NYAN $528,431 $0.001657 318,929,301 LowVol 0.80% 10.25% 59.21%
802 C2 Coin2.1 C2 $519,228 $0.005194 99,976,323 LowVol -0.56% 28.53% 150.75%
803 UNI Universe UNI $510,703 $0.043668 11,695,001 LowVol -5.48% -9.35% -13.80%
804 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
805 VIDZ PureVidz VIDZ $486,643 $0.003884 125,279,775 LowVol -8.44% -42.69% 63.09%
806 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -51.02%
807 FLT FlutterCoin FLT $481,028 $0.001493 322,214,524 LowVol -35.24% 6.80% 35.27%
808 LOT LottoCoin LOT $473,332 $0.000033 14,491,014,421 LowVol 2.22% 20.03% 66.48%
809 UFR Upfiring UFR $445,586 $0.030943 14,400,000 LowVol -11.32% 15.07% 34.70%
810 PR Prototanium PR $440,975 $2.25 195,945 LowVol -0.54% 27.64% 77.79%
811 BBT BitBoost BBT $436,497 $0.089761 4,862,878 LowVol 0.18% -1.19% -21.85%
812 FNC FinCoin FNC $424,286 $0.032945 12,878,667 LowVol -0.52% -21.29% -7.75%
813 STV Sativacoin STV $423,133 $0.059707 7,086,816 LowVol -1.29% 58.44% 56.14%
814 GUN Guncoin GUN $422,770 $0.002142 197,390,278 LowVol -0.46% 5.08% 16.66%
815 XGR GoldReserve XGR $422,162 $0.024585 17,171,382 LowVol -0.01% -4.06% 0.93%
816 JET Jetcoin JET $418,277 $0.085844 4,872,509 LowVol -0.18% -6.91% 45.97%
817 BERN BERNcash BERN $408,039 $0.005728 71,234,301 LowVol 0.23% 8.47% 59.06%
818 SWING Swing SWING $396,210 $0.142249 2,785,328 LowVol -9.59% -6.02% 58.74%
819 FLY Flycoin FLY $393,458 $1.87 210,806 LowVol -0.61% 47.73%
820 GLC GlobalCoin GLC $376,889 $0.005783 65,171,010 LowVol -0.50% -15.02%
821 XPTX PlatinumBAR XPTX $376,541 $0.879411 428,174 LowVol -0.23% 12.20% 23.70%
822 STS Stress STS $373,510 $0.000661 565,134,332 LowVol -0.50% 6.85%
823 MCRN MACRON MCRN $370,827 $0.000924 401,421,401 LowVol 2.50% 101.97% 119.86%
824 Q2C QubitCoin Q2C $369,122 $0.001487 248,219,347 LowVol -0.56% 20.17% 24.47%
825 FUCK FuckToken FUCK $364,185 $0.007086 51,392,878 LowVol 0.18% -20.80% 12.58%
826 ROC Rasputin Onli… ROC $360,398 $0.332583 1,083,633 LowVol 0.18% 4.01% -24.60%
827 ECA Electra ECA $352,868 $0.000016 22,004,313,361 LowVol -0.54% 3.75% 222.97%
828 FRC Freicoin FRC $352,026 $0.011897 29,590,431 LowVol -0.50% -5.70% 56.67%
829 I0C I0Coin I0C $351,658 $0.016757 20,985,462 LowVol -0.54% -19.14% -14.88%
830 SH Shilling SH $347,533 $0.008753 39,703,575 LowVol 6.80% 29.31%
831 MAD SatoshiMadness MAD $330,575 $0.000165 2,000,683,485 LowVol -0.54% 6.83%
832 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 19.17%
833 ICN iCoin ICN $318,718 $0.010905 29,226,244 LowVol -0.54% -32.19% -25.98%
834 CAT Catcoin CAT $307,929 $0.049569 6,212,100 LowVol -0.61% 1.33% 96.57%
835 BLC Blakecoin BLC $299,259 $0.019789 15,122,697 LowVol -0.51% 5.01% 71.83%
836 WMC WMCoin WMC $299,037 $0.025941 11,527,489 LowVol -0.54% 1.04% 46.49%
837 BIGUP BigUp BIGUP $286,011 $0.000135 2,119,702,085 LowVol 15.61% -12.75% 19.35%
838 LANA LanaCoin LANA $280,486 $0.000333 841,544,019 LowVol -0.59% -10.21% 13.64%
839 YAC Yacoin YAC $277,379 $0.002313 119,909,754 LowVol -0.56% 104.11%
840 SPACE SpaceCoin SPACE $261,544 $0.012446 21,013,785 LowVol -0.24% 11.11% 46.67%
841 TTC TittieCoin TTC $256,138 $0.000203 1,259,816,434 LowVol -2.99% -22.81% 29.73%
842 SHDW Shadow Token SHDW $253,416 $0.036202 7,000,000 LowVol -1.02% -30.48%
843 ARI Aricoin ARI $251,450 $0.001793 140,262,505 LowVol 0.18% 28.58% 53.90%
844 EVIL Evil Coin EVIL $246,567 $0.011730 21,020,383 LowVol -0.44% 10.18% 9.14%
845 GAIA GAIA GAIA $234,955 $0.009749 24,101,381 LowVol -0.61% 4.53%
846 HODL HOdlcoin HODL $234,786 $0.001487 157,883,945 LowVol -0.61% 20.20% 9.84%
847 PHO Photon PHO $228,573 $0.000011 20,578,062,008 LowVol 23.00% 23.72% 179.81%
848 HMP HempCoin HMP $224,160 $0.000165 1,356,645,470 LowVol -0.54% 6.83% 45.79%
849 GRT Grantcoin GRT $223,787 $0.005182 43,187,070 LowVol -1.04% -1.45% 36.20%
850 RUPX Rupaya RUPX $222,559 $0.036441 6,107,435 LowVol -0.54% 534.67% 155.08%
851 CYP Cypher CYP $221,917 $0.034864 6,365,285 LowVol -0.54% 60.63%
852 ICE iDice ICE $221,081 $0.140725 1,571,013 LowVol -25.15% 19.33% 72.55%
853 BUMBA BumbaCoin BUMBA $217,734 $0.009687 22,477,362 LowVol -0.54% 4.40% 144.41%
854 KED Darsek KED $216,620 $0.014864 14,573,765 LowVol -0.58% 37.31% 37.16%
855 XRA Ratecoin XRA $213,359 $0.001855 115,035,482 LowVol -0.55% 44.04% 51.03%
856 RED RedCoin RED $210,423 $0.002839 74,107,896 LowVol 0.54% 6.00% 40.14%
857 HAL Halcyon HAL $208,986 $0.039282 5,320,144 LowVol 6.72% 46.28%
858 WYV Wyvern WYV $208,293 $0.116818 1,783,056 LowVol -0.54% -17.55% 0.60%
859 FIRE Firecoin FIRE $208,136 $2.11 98,412 LowVol -0.61% -3.92% 45.45%
860 OHM OHM OHM $207,450 $0.006940 29,893,330 LowVol -0.54% 6.85% 45.79%
861 ACOIN Acoin ACOIN $207,279 $0.169889 1,220,085 LowVol -5.91% 9.20% 13.14%
862 FRK Franko FRK $199,775 $0.214635 930,767 LowVol -0.56% 45.98%
863 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 115.65%
864 LEA LeaCoin LEA $193,562 $0.000614 315,115,691 LowVol 0.89% 31.78% 30.33%
865 EUC Eurocoin EUC $191,748 $0.015443 12,416,554 LowVol -0.94% -26.02% 31.88%
866 E4ROW E4ROW E4ROW $189,184 $0.032833 5,762,000 LowVol 0.18% 4.01% 45.84%
867 DLC Dollarcoin DLC $188,089 $0.020654 9,106,714 LowVol -0.54% 6.85% 45.79%
868 PXI Prime-XI PXI $186,648 $0.010409 17,931,780 LowVol -30.38% 21.20% 58.80%
869 URC Unrealcoin URC $179,901 $0.025611 7,024,402 LowVol -0.56% 12.66% -5.34%
870 IMS Independent M… IMS $176,122 $0.032804 5,368,934 LowVol -0.61% -14.34% 87.68%
871 ARCO AquariusCoin ARCO $174,969 $0.116827 1,497,673 LowVol 0.13% 6.40% 51.88%
872 BITZ Bitz BITZ $174,676 $0.087738 1,990,891 LowVol -0.54%
873 RBX Ripto Bux RBX $174,466 $0.000458 381,236,123 LowVol -2.90% 1.50% 25.28%
874 HXX Hexx HXX $174,319 $0.117173 1,487,703 LowVol -1.42% 4.09% 195.51%
875 ANTI AntiBitcoin ANTI $173,147 $0.009914 17,465,159 LowVol -0.61% 50.00% 5.21%
876 XCRE Creatio XCRE $169,531 $0.008262 20,520,514 LowVol -0.54% 8.18% 78.89%
877 CON PayCon CON $167,468 $0.007268 23,042,604 LowVol -0.61% -29.78% 60.86%
878 DUO ParallelCoin DUO $160,960 $0.533261 301,840 LowVol 0.17% 8.41% -15.45%
879 TEK TEKcoin TEK $158,542 $0.000112 1,414,054,562 LowVol -5.72% -6.58% -17.95%
880 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol
881 BOST BoostCoin BOST $148,875 $0.012557 11,855,487 LowVol -0.56% -2.69% -25.08%
882 CRX Chronos CRX $145,682 $0.001976 73,729,962 LowVol 4.54% 15.03% 131.01%
883 TSE Tattoocoin (S… TSE $143,981 $0.001592 90,421,856 LowVol -0.81% 69.44% 32.60%
884 AMBER AmberCoin AMBER $140,265 $0.003210 43,699,481 LowVol 3.76% -51.46%
885 BITGOLD bitGold BITGOLD $136,452 $1709.64 79.8131 LowVol 0.11% 22.57% 9.15%
886 VOT VoteCoin VOT $136,106 $0.008262 16,474,625 LowVol -2.49% 6.85% -24.19%
887 SOON SoonCoin SOON $135,987 $0.010912 12,462,620 LowVol -0.52% 6.90% 37.25%
888 DRM Dreamcoin DRM $135,643 $0.055373 2,449,632 LowVol -0.28% -8.74% 46.67%
889 PX PX PX $133,269 $0.001387 96,090,850 LowVol -27.59%
890 GP GoldPieces GP $133,261 $0.109216 1,220,161 LowVol -3.50% 1.07% -8.56%
891 BAS BitAsean BAS $132,259 $0.026452 5,000,000 LowVol -0.51% 1.79% 12.11%
892 ARG Argentum ARG $128,565 $0.014947 8,601,487 LowVol 0.56% 16.18% 4.80%
893 XPY PayCoin XPY $127,029 $0.010740 11,827,619 LowVol -0.50% -8.83% -13.31%
894 JIN Jin Coin JIN $126,927 $0.012888 9,848,485 LowVol -0.54% 247.25% -33.81%
895 611 SixEleven 611 $124,079 $0.287407 431,717 LowVol -0.50% 6.68% 70.09%
896 ALL Allion ALL $115,966 $0.018706 6,199,359 LowVol -0.54% 27.47% 36.61%
897 CF Californium CF $115,736 $0.048082 2,407,037 LowVol -0.54% 7.96% 41.36%
898 MARS Marscoin MARS $115,246 $0.004075 28,279,074 LowVol -1.30% -4.24% 5.29%
899 POP PopularCoin POP $114,967 $0.000034 3,372,875,244 LowVol 0.16% 49.40% 46.31%
900 URO Uro URO $114,105 $0.094512 1,207,310 LowVol -0.54% -7.43% 66.17%
901 VEC2 VectorAI VEC2 $112,741 $0.006774 16,642,085 LowVol -0.61% 32.72% 34.32%
902 SCRT SecretCoin SCRT $112,492 $0.026602 4,228,672 LowVol -0.61% 4.82% 19.76%
903 EMD Emerald Crypto EMD $112,043 $0.005861 19,117,129 LowVol 1.90% -36.74% -40.79%
904 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
905 GCC GuccioneCoin GCC $103,906 $0.005122 20,285,537 LowVol -0.54% 14.20% 49.49%
906 AMMO Ammo Rewards AMMO $102,811 $0.001322 77,777,777 LowVol -0.54% -10.61% -33.03%
907 QCN QuazarCoin QCN $99,881 $0.016523 6,044,911 LowVol -14.70% -36.00% -34.77%
908 ZMC ZetaMicron ZMC $99,195 $0.000165 600,344,291 LowVol -0.54% 6.85% 47.14%
909 WARP WARP WARP $96,635 $0.088233 1,095,224 LowVol -0.56% 45.69%
910 MRJA GanjaCoin MRJA $95,701 $0.021497 4,451,920 LowVol -0.56% 26.78% -10.57%
911 NRO Neuro NRO $95,457 $0.002478 38,514,686 LowVol -0.54% -9.40% 27.58%
912 ADCN Asiadigicoin ADCN $94,746 $0.003800 24,931,054 LowVol -0.54% 7.06% 42.58%
913 MND MindCoin MND $94,386 $0.005948 15,867,695 LowVol -0.61% 6.44% 45.19%
914 FXE FuturXe FXE $93,357 $0.396554 235,421 LowVol -0.54% 6.76% 0.66%
915 SOIL SOILcoin SOIL $93,316 $0.016365 5,702,048 LowVol 11.39% 13.42% 57.06%
916 BVC BeaverCoin BVC $92,933 $0.029831 3,115,258 LowVol -0.54% -0.05% 27.73%
917 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $92,205 $0.001157 79,719,140 LowVol -0.61% -0.20% 1.21%
918 GPU GPU Coin GPU $91,761 $0.002267 40,477,042 LowVol -0.53% -19.46% -13.58%
919 ARB ARbit ARB $90,983 $0.011566 7,866,275 LowVol -0.50% 40.94%
920 $$$ Money $$$ $88,977 $0.001939 45,887,218 LowVol 7.77% 22.26% 19.74%
921 BTQ BitQuark BTQ $88,534 $0.009749 9,081,731 LowVol -0.61% 10.87% 20.31%
922 MAY Theresa May Coin MAY $86,518 $0.003424 25,270,200 LowVol -0.54% 10.70% -0.40%
923 DRS Digital Rupees DRS $84,400 $0.000165 510,802,961 LowVol -0.54% 6.85% 37.27%
924 COXST CoExistCoin COXST $82,534 $0.003046 27,100,000 LowVol 12.70% -0.12% 160.00%
925 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
926 ICOB ICOBID ICOB $80,154 $0.000751 106,701,874 LowVol -0.10% -9.15% 43.18%
927 BENJI BenjiRolls BENJI $78,855 $0.003893 20,255,346 LowVol -1.44% 56.58% 63.35%
928 EMP EMoneyPower EMP $78,182 $0.008498 9,200,000 LowVol 7.75%
929 ATX Artex Coin ATX $77,408 $0.004121 18,781,750 LowVol -0.50% 32.10% 3.82%
930 JWL Jewels JWL $76,696 $0.003800 20,181,636 LowVol -0.54%
931 BLZ BlazeCoin BLZ $74,714 $0.000123 608,557,394 LowVol 0.91% 18.06% 69.80%
932 CAGE CageCoin CAGE $74,201 $7.3e-07 101,168,328,395 LowVol -0.60% -33.81% -58.79%
933 PRX Printerium PRX $73,726 $0.006237 11,821,728 LowVol -0.54% -46.96% 59.31%
934 PONZI PonziCoin PONZI $69,433 $0.080633 861,099 LowVol -0.61% 14.62% 117.57%
935 VIP VIP Tokens VIP $68,943 $0.000826 83,450,403 LowVol -0.54% 33.56% 47.22%
936 CXT Coinonat CXT $67,144 $0.007786 8,623,200 LowVol 0.05% 17.93% 45.24%
937 BLRY BillaryCoin BLRY $66,859 $0.007435 8,992,013 LowVol -0.61% -29.31% -51.60%
938 SPT Spots SPT $65,373 $0.002918 22,406,021 LowVol -0.02% 4.73% -5.26%
939 CNC CHNCoin CNC $65,287 $0.001319 49,511,199 LowVol -2.65% -31.68%
940 ZYD Zayedcoin ZYD $64,995 $0.010410 6,243,840 LowVol -0.54% 72.60% 99.81%
941 BSC BowsCoin BSC $63,276 $0.011401 5,550,102 LowVol -0.50% 6.81% 9.34%
942 CRT CRTCoin CRT $62,870 $0.793108 79,270 LowVol -0.54% 6.85% 45.79%
943 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 40.61%
944 EREAL eREAL EREAL $61,388 $0.000897 68,427,562 LowVol 0.18% 5.38% 78.80%
945 ORLY Orlycoin ORLY $60,552 $0.001652 36,646,779 LowVol -0.54% 7.65% 33.29%
946 GPL Gold Pressed … GPL $60,377 $0.235363 256,527 LowVol -0.33% 12.51% -19.82%
947 CWXT CryptoWorldX … CWXT $58,688 $0.000984 59,630,200 LowVol -0.26% -6.69% 12.12%
948 KIC KibiCoin KIC $58,502 $0.003979 14,701,000 LowVol 4.45% 91.67% -40.65%
949 RBT Rimbit RBT $57,419 $0.000497 115,499,623 LowVol -0.41% 30.65% 6.09%
950 FLAX Flaxscript FLAX $57,263 $0.010252 5,585,681 LowVol -1.54% -5.23% -55.19%
951 IMPS ImpulseCoin IMPS $56,868 $0.002809 20,245,510 LowVol -0.54% 20.38% 27.98%
952 WORM HealthyWormCoin WORM $55,543 $0.000496 112,050,641 LowVol -0.54% -38.61% 118.69%
953 LUNA Luna Coin LUNA $55,530 $0.033471 1,659,032 LowVol 3.32% 0.06% 79.61%
954 SFC Solarflarecoin SFC $55,351 $0.003930 14,083,450 LowVol -0.50% 37.08% -2.00%
955 FUZZ FuzzBalls FUZZ $52,672 $0.010905 4,829,945 LowVol 12.10% 41.04% 31.46%
956 DIBC DIBCOIN DIBC $50,600 $0.010120 5,000,000 LowVol 5.83% 5.95% -35.38%
957 G3N G3N G3N $49,978 $0.006609 7,561,891 LowVol -0.56% -2.88% 32.54%
958 DLISK DAPPSTER DLISK $49,569 $0.000496 100,000,000 LowVol -0.54% 6.83% 46.21%
959 SONG SongCoin SONG $49,508 $0.001520 32,565,300 LowVol 2.67% -10.76% 90.93%
960 VTA Virtacoin VTA $49,038 $0.000009 5,201,310,113 LowVol 2.66% 354.07% 378.12%
961 CESC CryptoEscudo CESC $47,621 $0.000330 144,105,100 LowVol -0.50% 6.81% -14.92%
962 DIX Dix Asset DIX $47,578 $4.8e-07 100,000,000,000 LowVol -0.83% 51.73% 110.12%
963 ITZ Interzone ITZ $47,293 $0.024785 1,908,173 LowVol -0.54% 2.72% 30.91%
964 TOR Torcoin TOR $47,070 $0.148873 316,179 LowVol -0.54% 60.45% -20.00%
965 UET Useless Ether… UET $46,837 $0.011810 3,965,716 LowVol 19.26% 13.70% 26.91%
966 XBTS Beatcoin XBTS $46,117 $0.030247 1,524,686 LowVol -0.54% -36.68% 16.59%
967 GRIM Grimcoin GRIM $44,539 $0.002198 20,267,479 LowVol -0.54% 129.21% 33.64%
968 BOAT BOAT BOAT $44,122 $0.002379 18,547,845 LowVol 10.15% 17.50% 43.62%
969 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol -0.41% -15.06%
970 ROOFS Roofs ROOFS $42,960 $0.000330 130,000,000 LowVol -0.54% 6.85% 41.48%
971 VRS Veros VRS $42,667 $0.000088 486,609,040 LowVol -0.80% 54.63% 95.30%
972 EXN ExchangeN EXN $41,588 $0.008155 5,100,000 LowVol -36.53% -43.80% -28.77%
973 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol 0.11% 36.59%
974 HVCO High Voltage HVCO $40,998 $0.027439 1,494,171 LowVol 8.19% 45.85%
975 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,295 $0.015366 2,622,273 LowVol -0.54% 10.78% 12.06%
976 BNX BnrtxCoin BNX $40,096 $0.001511 26,535,001 LowVol 0.46% 19.04% 61.12%
977 DPAY DPAY DPAY $40,053 $0.000504 79,541,001 LowVol 8.54% 48.87%
978 MTM MTMGaming MTM $40,039 $0.013346 2,999,967 LowVol 1.61% -1.29% 54.50%
979 STEPS Steps STEPS $40,007 $0.002148 18,625,017 LowVol -0.61%
980 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,469 $0.005076 7,578,117 -0.24%
981 BIOS BiosCrypto BIOS $37,844 $0.001818 20,821,709 LowVol -0.56% -5.66%
982 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 1.04%
983 IMX Impact IMX $36,189 $0.000330 109,509,108 LowVol -0.54% 6.85% 191.59%
984 BRAIN Braincoin BRAIN $35,026 $0.003470 10,094,424 LowVol -5.06% -25.22% -41.12%
985 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,698 $0.000496 70,000,000 LowVol -0.50% 6.51% 6.46%
986 RIDE Ride My Car RIDE $33,468 $0.000330 101,276,976 LowVol -0.54% 18.57%
987 PLNC PLNcoin PLNC $31,061 $0.001818 17,089,600 LowVol
988 LIR LetItRide LIR $29,992 $0.000826 36,303,042 LowVol -0.54% 21.21%
989 ZNE Zonecoin ZNE $28,584 $0.011071 2,581,970 LowVol -0.54% 6.85% 3.95%
990 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol -1.09% 38.57%
991 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -3.13%
992 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol
993 ALTC Antilitecoin ALTC $26,034 $0.000826 31,512,613 LowVol -0.54% -10.97% 20.50%
994 SCS Speedcash SCS $25,784 $0.098478 261,831 LowVol -0.54% -2.20% 42.68%
995 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 -1.18% 22.19%
996 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -2.59%
997 XOC Xonecoin XOC $25,677 $0.061135 420,000 LowVol -0.54% 20.16% 110.47%
998 WBB Wild Beast Block WBB $24,410 $0.144397 169,051 LowVol -1.99% -15.67% -3.83%
999 PLACO PlayerCoin PLACO $23,212 $0.000661 35,120,000 LowVol -0.54% -6.19% 8.37%
1000 IBANK iBank IBANK $23,185 $0.005122 4,526,324 LowVol -0.54% 15.91% 83.93%
1001 GBC GBCGoldCoin GBC $22,722 $0.002000 11,361,817 LowVol 29.94% 29.94% 81.80%
1002 RSGP RSGPcoin RSGP $19,673 $11.39 1,727 LowVol -0.54% 6.05% 13.34%
1003 JS JavaScript Token JS $19,331 $0.002419 7,991,996 LowVol 0.18% 4.44% -20.96%
1004 ELS Elysium ELS $19,191 $0.004792 4,005,012 LowVol -0.54% 6.85% 24.35%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $17,817 $0.000165 107,829,281 LowVol -0.54% 6.85% 45.79%
1006 JOBS JobsCoin JOBS $17,597 $0.000166 106,019,270 LowVol 7.31% -47.25%
1007 GBT GameBet Coin GBT $17,566 $0.000826 21,262,780 LowVol -0.54% -53.97%
1008 P7C P7Coin P7C $17,458 $0.000496 35,220,238 LowVol -0.54%
1009 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 12.25%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $15,102 $0.010905 1,384,879 LowVol -0.54% 6.85% 62.71%
1011 ARGUS Argus ARGUS $13,806 $0.012023 1,148,324 LowVol 1.65% 5.44% 36.20%
1012 BIOB BioBar BIOB $13,318 $0.015036 885,756 LowVol -0.54% -12.55% -25.90%
1013 DAS DAS DAS $12,791 $0.004694 2,724,941 LowVol -2.75%
1014 VOLT Bitvolt VOLT $12,485 $0.000826 15,112,554 LowVol -0.54% 33.56% 62.25%
1015 CCM100 CCMiner CCM100 $12,034 $0.003581 3,360,417 LowVol 1.61% 58.72% 39.37%
1016 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $11,915 $0.000880 13,532,750 LowVol -9.95% -32.14% 15.96%
1017 GEERT GeertCoin GEERT $10,732 $0.002108 5,091,200 LowVol -30.17% 8.16%
1018 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -20.26%
1019 CONX Concoin CONX $9,346 $0.012557 744,266 LowVol -0.54% 72.71% 78.71%
1020 TSTR Tristar Coin TSTR $9,138 $0.001818 5,027,857 LowVol -0.54% 6.85% -62.60%
1021 TRADE Tradecoin TRADE $9,137 $0.001157 7,899,729 LowVol -0.54%
1022 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,341 $0.000790 9,288,948 LowVol 1.67% -75.43% -44.65%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,268 $0.034311 211,827 LowVol 1.61% -2.74% 60.54%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -6.46%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,806 LowVol 29.99%
1026 MRNG MorningStar MRNG $5,452 $0.000167 32,698,343 LowVol -0.56% 3.84%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,553 $0.003305 1,377,917 LowVol -0.54% 6.85% 62.87%
1028 MGM Magnum MGM $3,926 $0.000991 3,960,151 LowVol -0.61% -1.42% -76.69%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -3.87%
1030 XNG Enigma XNG $3,283 $0.197451 16,627 LowVol -0.54% -14.88% 74.22%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $2,888 $0.000496 5,826,388 LowVol -0.54% 6.81% 118.69%
1032 NANOX Project-X NANOX $2,592 $33112.70 0.078264 LowVol 7.06% -45.96%
1033 ULA Ulatech ULA $2,071 $0.010377 199,586 LowVol -0.54% -73.11% -52.34%
1034 TOKEN SwapToken TOKEN $1,752 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -0.81% -18.96% -29.18%
1035 EBT Ebittree Coin EBT $1,697 $0.001342 1,264,511 LowVol -0.54% 77.82% -37.91%
1036 SOJ Sojourn SOJ $951 $0.001959 485,214 LowVol -0.64% 75.82% -63.29%
1037 ABN Abncoin ABN $917 $0.013549 67,700 LowVol -0.54% 6.85% 8.83%
1038 DMB Digital Money… DMB $541 $0.001285 421,300 LowVol -0.54% 21.29% 27.37%
1039 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1040 ENV Environ ENV $246 $0.000002 132,717,518 LowVol 2.50% 86.26%
1041 CALC CaliphCoin CALC $130 $0.001487 87,140 LowVol -0.54% 15.88% 93.64%
1042 FAL Falcoin FAL $33 $0.000165 196,766 LowVol -0.54% -46.58% 45.79%
1043 APW AppleCoin APW $14 $0.000165 82,608 LowVol -0.54% 6.85%
1044 FDC Future Digita… FDC $7 $0.000003 2,753,201 LowVol
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.99 $19,619,500 0.00% 9.27% 33.26%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $37.68 $9,017,460 0.12% -10.99% -16.92%
1047 CMT CyberMiles CMT $0.207828 $6,979,280 0.79% -11.00%
1048 ITC IoT Chain ITC $0.896073 $4,991,990 -0.82% -2.27%
1049 ERO Eroscoin ERO $0.166988 $4,564,670 -2.10% 9.39%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $3.22 $4,494,650 -0.55% -1.29% 19.95%
1051 AI POLY AI AI $20.56 $4,157,160 -0.46% 4.04% 35.71%
1052 ETN Electroneum ETN $0.109876 $2,360,160 0.31% 0.73% 28.68%
1053 REC Regalcoin REC $29.23 $2,181,470 0.55% 1.51% -37.98%
1054 GRX GOLD Reward T… GRX $4.25 $2,021,410 -2.78% -15.64% -12.91%
1055 NULS Nuls NULS $0.809622 $1,978,220 -4.71% -1.45% 10.31%
1056 FRST FirstCoin FRST $17.32 $1,744,780 -0.49% 7.84% 6.10%
1057 FRGC Fargocoin FRGC $10.87 $1,726,680 4.18% 0.60% 5.21%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.45 $1,274,310 -1.34% -2.22% -19.37%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.88 $780,366 -0.04% 12.66% 47.71%
1060 TSL Energo TSL $0.031560 $769,485 1.16% 3.05% 3.48%
1061 STC Santa Coin STC $0.691821 $705,133 -0.69% 10.29%
1062 RYZ ANRYZE RYZ $0.019468 $629,591 3.62% 6.14% 0.39%
1063 WC WINCOIN WC $0.696195 $607,750 -0.27% 4.23% -40.41%
1064 B2X SegWit2x [Fut… B2X $202.37 $556,633 -0.38% -5.13% -6.82%
1065 BTE BitSerial BTE $6.59 $522,624 -1.46% -2.68% -17.55%
1066 XIN Infinity Econ… XIN $0.027759 $395,917 0.36% -7.05% 3.21%
1067 UGT UG Token UGT $0.448988 $392,518 0.18% 4.04% 4.44%
1068 BSR BitSoar BSR $0.184232 $314,273 -0.54% -10.42% -11.05%
1069 SBC StrikeBitClub SBC $1.50 $273,642 8.42% 46.87%
1070 LLT LLToken LLT $0.359213 $257,037 -0.36% 2.44% -34.26%
1071 THS TechShares THS $0.918317 $248,120 -3.03% -0.38% 12.73%
1072 XCPO Copico XCPO $0.027705 $223,014 0.42% 37.27% 13.00%
1073 BOT Bodhi BOT $0.419812 $184,476 -2.20% 1.25% -3.76%
1074 GBG Golos Gold GBG $0.166327 $180,733 -3.98% 0.64% 26.30%
1075 CAPP Cappasity CAPP $0.018780 $170,364 -4.63% -4.35%
1076 XID Sphre AIR XID $0.180907 $142,263 -0.06% 5.26% 1.21%
1077 ADK Aidos Kuneen ADK $46.43 $133,181 2.50% 13.11% 72.88%
1078 TER TerraNova TER $25.01 $102,400 -5.37% -17.97% 1230.50%
1079 QBT Qbao QBT $0.231009 $94,806 -4.37% 5.98% -8.55%
1080 BT2 BT2 [CST] BT2 $107.09 $91,358 1.69% 34.06% -42.43%
1081 MKR Maker MKR $434.39 $91,238 10.61% 6.17% 9.87%
1082 INF InfChain INF $0.013384 $89,170 -0.74% 10.76% -4.57%
1083 ICX ICON ICX $1.90 $73,497 -5.68% 4.10% 32.87%
1084 DSR Desire DSR $0.396742 $71,197 13.73% 18.64% 49.32%
1085 BTCM BTCMoon BTCM $0.031790 $66,787 -0.60% -15.45% -50.73%
1086 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.073858 $63,602 2.73% -5.45% -12.90%
1087 VASH VPNCoin VASH $0.006609 $55,487 -4.92% -20.24% 8.38%
1088 SEND Social Send SEND $0.064440 $52,309 -13.99% -18.73%
1089 SUR Suretly SUR $2.68 $48,716 0.36% 2.10% -16.84%
1090 SNOV Snovio SNOV $0.004762 $37,739 0.17% -5.34%
1091 MSD MSD MSD $0.008933 $34,958 -0.53% 0.76% -26.66%
1092 VIU Viuly VIU $0.011772 $26,626 2.10% 2.92% 41.55%
1093 BT1 BT1 [CST] BT1 $15961.50 $25,954 -0.34% 5.18% 39.54%
1094 WISH MyWish WISH $0.141729 $21,968 0.18% -6.32% 17.02%
1095 COR CORION COR $0.661567 $21,910 -8.82% -14.99% -15.34%
1096 B3 B3Coin B3 $0.000098 $20,971 -17.36% -6.26% 182.61%
1097 BCDN BlockCDN BCDN $0.085035 $19,670 0.18% -1.64%
1098 XID International… XID $0.008592 $19,499 -0.54% 6.78%
1099 CMP Compcoin CMP $9.58 $18,738 -0.54%
1100 FOR FORCE FOR $0.014412 $15,561 -0.51% 47.60% 65.43%
1101 WILD Wild Crypto WILD $0.141726 $11,103 0.18% -15.81% -11.22%
1102 FRD Farad FRD $0.113877 $11,084 1.60% 56.14% -4.51%
1103 DAY Chronologic DAY $3.36 $10,518 4.65% -14.93% -45.76%
1104 BTU Bitcoin Unlim… BTU $69.69 $9,657 -6.91% -20.90% -42.63%
1105 SKR Sakuracoin SKR $0.009125 $8,433 -11.63% -8.09% 690.61%
1106 BOS BOScoin BOS $1.34 $8,024 -1.75% 18.56% 8.67%
1107 NUKO Nekonium NUKO $0.066258 $7,572 4.96% -13.15%
1108 MGC GulfCoin MGC $0.004626 $7,435 14.46% 47.94% 71.28%
1109 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000425 $7,098 0.18% -0.60% -40.83%
1110 MCR Macro MCR $1.48 $7,096 -0.54% -6.55% -15.41%
1111 DEUS DeusCoin DEUS $0.294441 $6,914 -0.54% 0.44% -16.70%
1112 EVR Everus EVR $1.26 $6,862 -0.73% -7.64% -28.86%
1113 AKY Akuya Coin AKY $0.115496 $6,662 -0.37% -1.77% -37.95%
1114 SND Sand Coin SND $0.750688 $6,625 35.28% -3.17% 23.88%
1115 PLX PlexCoin PLX $0.025985 $6,506 10.14% -14.69% -67.68%
1116 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003646 $6,336 -0.31% -1.82% 40.14%
1117 GLS GlassCoin GLS $0.627877 $6,275 -21.08% 4.67% -56.37%
1118 SHND StrongHands SHND $2.5e-08 $5,737 -5.68% 23.71% -7.74%
1119 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042518 $5,246 0.18% -10.83% -26.94%
1120 BON Bonpay BON $1.51 $5,073 1.23% 5.13%
1121 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.241909 $4,946 -0.05% -0.40% -54.35%
1122 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005669 $4,729 0.18% 3.26% 30.65%
1123 MOTO Motocoin MOTO $0.018729 $4,321 -0.55% 159.94% 537.20%
1124 TCOIN T-coin TCOIN $0.000321 $4,194 -0.54% 43.44% 35.29%
1125 ONG onG.social ONG $0.207865 $4,097 18.07% -8.47% 59.47%
1126 STU bitJob STU $0.036350 $4,062 0.08% 15.27% 20.62%
1127 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002416 $3,772 4.59% -12.87% 2.84%
1128 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005479 $3,767 8.42% 12.99% -60.13%
1129 ACC AdCoin ACC $0.113727 $3,712 -4.60% 7.63% 56.83%
1130 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.009557 $3,521 -8.51% -0.57% 124.69%
1131 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.128384 $3,477 -0.54% 6.62% 24.46%
1132 AIB Advanced Inte… AIB $0.014559 $3,307 -0.56% -6.07% 241.13%
1133 PNX Phantomx PNX $0.018078 $3,055 2.31% 18.21% -10.75%
1134 BPL Blockpool BPL $0.170530 $2,966 -0.53% 2.24% 11.81%
1135 BUB Bubble BUB $0.027759 $2,890 -0.50% 15.03% 15.52%
1136 MCI Musiconomi MCI $0.023960 $2,838 0.12% -24.26% -29.61%
1137 HYTV Hyper TV HYTV $0.003559 $2,825 -4.82% -0.88% -3.17%
1138 FLASH Flash FLASH $0.006609 $2,722 16.93% 4.24% 53.95%
1139 CASH Cash Poker Pro CASH $0.047242 $2,496 0.18% 14.30% 1.44%
1140 SISA SISA SISA $0.014096 $2,461 6.33% 36.68% 34.86%
1141 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.76 $2,359 -0.54% 6.68% 34.77%
1142 ABC Alphabit ABC $25.09 $2,334 -0.60% 5.42% 39.27%
1143 XRY Royalties XRY $0.000164 $2,322 -0.53% 7.45% -21.60%
1144 ACES Aces ACES $0.000330 $2,289 -0.54% 113.70% 191.59%
1145 OX OX Fina OX $0.000169 $2,092 -7.07% -31.66% -8.19%
1146 MINEX Minex MINEX $0.017084 $1,987 -0.89% 2.02% 13.96%
1147 PRES President Trump PRES $0.000963 $1,978 -0.54% -81.42% -68.09%
1148 GARY President Joh… GARY $0.227192 $1,873 -0.54% 43.34% 18.13%
1149 MEN PeopleCoin MEN $0.000165 $1,841 -0.54% 6.85%
1150 BLX Blockchain Index BLX $3.40 $1,817 0.18% 15.21% 18.81%
1151 PEC Peacecoin PEC $0.077163 $1,753 -1.17% -5.56% 45.96%
1152 PLC PlusCoin PLC $0.000718 $1,718 0.18% -19.00% 17.28%
1153 ACN Avoncoin ACN $0.000496 $1,715 11.93% 6.85% 24.15%
1154 ZBC Zilbercoin ZBC $0.027626 $1,707 -0.53% -6.40% -18.47%
1155 DMC DynamicCoin DMC $0.002381 $1,631 1.12% 6.89% -38.54%
1156 XOT Internet of T… XOT $2311.58 $1,478 -0.54% 6.83% 7.57%
1157 GAY GAY Money GAY $0.012440 $1,419 -1.13% -22.60% 58.44%
1158 BAT BatCoin BAT $0.000005 $1,345 1.72% 29.60% 159.84%
1159 DFS DFSCoin DFS $0.005871 $1,266 0.48% 6.66% -29.29%
1160 ETT EncryptoTel [… ETT $0.098997 $1,145 -0.54% -9.41% 10.67%
1161 EFYT Ergo EFYT $16.41 $1,101 -0.89% 50.46%
1162 VULC Vulcano VULC $0.004054 $1,095 -0.54% -39.77% -49.42%
1163 APC AlpaCoin APC $0.030114 $1,088 -0.55% 15.50% 4.14%
1164 LKC LinkedCoin LKC $0.000165 $1,087 -0.54% -46.58% -27.10%
1165 MGC MergeCoin MGC $0.012557 $930 -0.54% 6.69% -17.00%
1166 ANI Animecoin ANI $0.000330 $841 -0.56% 16.36% 143.17%
1167 HNC Huncoin HNC $0.001983 $811 -0.54% -4.42% 2.99%
1168 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004983 $770 -0.43% 6.74% 53.60%
1169 UR UR UR $0.001178 $746 -0.30% 1.84% 110.93%
1170 BTBc Bitbase BTBc $0.004461 $686 3.29% 9.20% -53.41%
1171 TIE TIES Network TIE $0.103932 $682 0.18% -4.33% 59.72%
1172 FRN Francs FRN $0.034150 $634 11.11% 12.85% 26.36%
1173 TCR TheCreed TCR $0.000661 $630 -0.54% 43.01% 162.82%
1174 EGOLD eGold EGOLD $0.018755 $622 0.18% 17.98% 136.30%
1175 DUB Dubstep DUB $0.002644 $611 -0.54% 17.87%
1176 EVC EventChain EVC $0.061414 $597 0.18% -54.93% -36.11%
1177 XQN Quotient XQN $0.004461 $586 -0.61% -43.81% -25.73%
1178 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002214 $583 0.16% -6.46% 23.61%
1179 EAG EA Coin EAG $4.46 $577 -0.54% 70.10% 57.57%
1180 IBTC iBTC IBTC $0.008202 $563 0.18% -26.16% 87.81%
1181 REGA Regacoin REGA $0.000165 $537 -0.54% -86.64% -90.10%
1182 LDCN LandCoin LDCN $0.001491 $537 18.08% 33.30% -53.94%
1183 RHFC RHFCoin RHFC $0.000991 $516 -0.54% -28.79% -3.23%
1184 BSN Bastonet BSN $0.000661 LowVol -0.54% -28.77% -10.30%
1185 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.013218 LowVol -0.54% -7.23% -51.35%
1186 WIC Wi Coin WIC $0.002500 LowVol -0.50% -16.31% 1.49%
1187 ELC Elacoin ELC $0.109485 LowVol -0.85% 4.57% 28.52%
1188 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006787 LowVol -0.50% 56.25% 293.04%
1189 COUPE Coupecoin COUPE $0.000118 LowVol -2.68% -20.37% 1291.85%
1190 SAK Sharkcoin SAK $0.001825 LowVol -3.53% -2.63% -17.13%
1191 WA WA Space WA $0.026437 LowVol -0.54% 6.85% 44.87%
1192 HAT Hawala.Today HAT $0.289121 LowVol 2.18% 40.62% 65.24%
1193 MAVRO Mavro MAVRO $0.045108 LowVol -0.54% 11.18% 139.87%
1194 NAMO NamoCoin NAMO $0.000242 LowVol 17.64% 39.12% 55.37%
1195 CC CyberCoin CC $0.000165 LowVol -0.54% -46.73% 45.79%
1196 DGPT DigiPulse DGPT $1.33 LowVol 0.15% 34.35% 26.82%
1197 TRIA Triaconta TRIA $9.45 LowVol 0.18% 3.63% 2.14%
1198 INDIA India Coin INDIA $0.000165 LowVol -0.54% -60.37% -27.10%
1199 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.088729 LowVol -0.54% -9.44% 16.10%
1200 HDLB HODL Bucks HDLB $0.074354 LowVol -0.54% 45.70% 76.31%
1201 EXRN EXRNchain EXRN $9.4e-07 LowVol 0.18% 59.48% -30.15%
1202 QORA Qora QORA $0.231323 LowVol -0.61% 6.83% 2.55%
1203 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.4e-07 LowVol -33.22% -30.66% 105.65%
1204 HIGH High Gain HIGH $0.000330 LowVol -0.54% 6.85% -51.64%
1205 FAP FAPcoin FAP $0.009254 LowVol -0.53% -17.67% 45.81%
1206 TOP TopCoin TOP $0.000661 LowVol -0.56% 70.61% 61.82%
1207 EBIT eBIT EBIT $0.004582 LowVol 0.18% 32.75% 113.14%
1208 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000165 LowVol -0.54% 6.85% -42.11%
1209 XDE2 XDE II XDE2 $4.21 LowVol -0.54% 146.48%
1210 QBT Cubits QBT $0.004244 LowVol -0.47% 36.69% 14.49%
1211 CME Cashme CME $0.000165 LowVol -0.54% 45.79%
1212 NTC Natcoin NTC $0.082615 LowVol -0.54% -30.62% -49.86%
1213 CYDER Cyder CYDER $0.000330 LowVol -0.54% 6.85% 45.79%
1214 KASHH KashhCoin KASHH $0.000165 LowVol 6.85% 3796.83%
1215 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000330 LowVol -0.54% 6.85% -2.80%
1216 DBG Digital Bulli… DBG $0.007435 LowVol -0.54% 9.28% 10.59%
1217 EUSD eUSD EUSD $0.000213 LowVol -22.94% -20.55% 16.24%
1218 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003305 LowVol -0.56% 47.55% 112.22%
1219 SKC Skeincoin SKC $0.023959 LowVol -22.02% -23.31% 64.96%
1220 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002313 LowVol -0.54% -2.85% 44.51%
1221 EDRC EDRCoin EDRC $0.061749 LowVol -1.04% 3.74% 18.34%
1222 RCN Rcoin RCN $0.000165 LowVol -0.54% 6.85% 45.79%
1223 MARX MarxCoin MARX $0.001447 LowVol 0.07% 15.86% 48.74%
1224 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001221 LowVol -0.54% -19.77% 5.96%
1225 STARS StarCash Network STARS $0.110240 LowVol -0.54% -34.01% -41.08%
1226 SWP Swapcoin SWP $0.066139 LowVol 0.18% -28.83% -21.34%
1227 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000496 LowVol -0.54% 53.82% -21.48%
1228 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000106 LowVol 0.18% -41.35% -2.40%
1229 GRN Granite GRN $0.016523 LowVol -0.54% 5.10% 5.16%
1230 ASN Aseancoin ASN $0.006609 LowVol -0.54% -10.19% -60.29%
1231 9COIN 9COIN 9COIN $0.003635 LowVol -0.54% -4.60% 15.43%
1232 IQT iQuant IQT $0.159499 LowVol -0.54% 9.33% -14.05%
1233 BEST BestChain BEST $0.001596 LowVol 0.55% 7.29% 27.70%
1234 YEL Yellow Token YEL $0.005433 LowVol 0.18% 3.11% -27.42%
1235 VOYA Voyacoin VOYA $3.28 LowVol -0.56% 32.68% 97.15%
1236 HCC Happy Creator… HCC $0.000661 LowVol -14.75% 6.85% 16.63%
1237 TELL Tellurion TELL $0.000180 LowVol -2.82% -37.69% -30.01%
1238 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000498 LowVol -23.20% 3.22%
1239 FUDD DimonCoin FUDD $0.000732 LowVol 0.18% -46.26% -44.72%
1240 FFC FireFlyCoin FFC $0.000165 LowVol -0.54% 6.85% 45.81%
1241 POKE PokeCoin POKE $0.000165 LowVol -0.54% -5.12%
1242 CYC Cycling Coin CYC $0.001487 LowVol -0.56% 19.28%
1243 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000004 LowVol -2.73% 8.20% 36.93%
1244 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.128384 LowVol -0.54% 7.31%
1245 BXC Bitcedi BXC $0.003583 LowVol -0.43% 10.11% 6.58%
1246 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005618 LowVol -0.50% 6.85% 34.18%
1247 AV AvatarCoin AV $0.059483 LowVol -0.54% 4.24% 40.34%
1248 IRL IrishCoin IRL $0.003470 LowVol -0.54% 56.03%
1249 PRIMU Primulon PRIMU $0.000270 LowVol -0.54% -12.76% 28.25%
1250 VGC VegasCoin VGC $0.000165 LowVol -0.54% 7.41% 46.38%
1251 PCN PeepCoin PCN $0.000165 LowVol -0.54% 6.85% 45.79%
1252 XAU Xaucoin XAU $0.062953 LowVol -0.54% 112.84%
1253 IPY Infinity Pay IPY $0.002150 LowVol 0.18% 16.37% 25.23%
1254 LEPEN LePen LEPEN $0.000159 LowVol -1.79% 3.45% 76.02%
1255 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004296 LowVol -0.54% 30.16%
1256 MONETA Moneta MONETA $0.000661 LowVol -0.56% 42.44% 94.39%
1257 AXIOM Axiom AXIOM $0.024289 LowVol -0.56% 6.85% 40.09%
1258 BGR Bongger BGR $0.000209 LowVol 2.50% 25.95% 77.84%
1259 WOW Wowcoin WOW $0.000117 LowVol -0.81% -24.45% -3.62%
1260 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000826 LowVol -0.61% 17.72%
1261 PRN Protean PRN $0.000101 LowVol -0.79% 37.03% 4.88%
1262 CLINT Clinton CLINT $0.013218 LowVol -0.54% -0.41%
1263 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013879 LowVol -0.54% 5.59% 33.92%
1264 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.369291 LowVol -0.54% -22.77% 46.55%
1265 QBC Quebecoin QBC $0.002644 LowVol -0.61% 6.85% 37.22%
1266 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000496 LowVol -0.54% 40.50%
1267 WINK Wink WINK $0.000330 LowVol -0.54% 113.70%
1268 KARMA Karmacoin KARMA $0.000165 LowVol -0.56% 6.81% 45.30%
1269 DON Donationcoin DON $0.000655 LowVol -0.54% 3.89% 35.13%
1270 GBRC Global Busine… GBRC $0.000165 LowVol -0.54%
1271 MAGN Magnetcoin MAGN $0.664393 LowVol -0.54% 5.05% 23.39%
1272 IFC Infinitecoin IFC $0.000021 LowVol 2.63% 1.33% 72.26%
1273 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003800 LowVol -0.54% 1.16%
1274 EGG EggCoin EGG $0.062457 LowVol -0.61% 6.85% 45.03%
1275 LTH LAthaan LTH $0.001157 LowVol -0.61% 49.59% 104.11%
1276 FUTC FutCoin FUTC $0.003305 LowVol -0.56% -4.11% 77.04%
1277 10MT 10M Token 10MT $0.002305 LowVol 0.01% 3.84% 212.63%
1278 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006114 LowVol -0.54% -10.58%
1279 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -0.81% -6.72% -98.47%
1280 NBE BitCentavo NBE $0.000002 LowVol 2.50%
1281 BET BetaCoin BET $0.001818 LowVol -0.56% 16.05%
1282 MBL MobileCash MBL $0.000661 LowVol -0.54% 7.17%
1283 STEX STEX STEX $1.28 LowVol -1.16% 12.27% 60.26%
1284 OPES Opescoin OPES $0.001983 LowVol -0.54% -6.16%
1285 BIT First Bitcoin BIT $0.011236 LowVol -0.54% -6.22% -8.66%
1286 PDG PinkDog PDG $0.000330 LowVol -0.54% 191.67%
1287 FBL Faceblock FBL $0.001679 LowVol 0.18% 2.85%
1288 X2 X2 X2 $0.000165 LowVol -0.61% 6.85% 45.80%
1289 TURBO TurboCoin TURBO $0.000165 LowVol -0.54% 6.85%
1290 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000165 LowVol -0.54% 6.85% 20.67%
1291 YES Yescoin YES $0.000159 LowVol -3.98% 3.09% 47.01%
1292 TRICK TrickyCoin TRICK $0.015036 LowVol -0.61% -24.64% 40.68%
1293 DISK DarkLisk DISK $0.001322 LowVol -0.50% 6.83% 72.90%
1294 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002974 LowVol -0.48% 13.13% 14.10%
1295 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.055785 LowVol 1.61% -2.54% 37.17%
1296 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 122.71%
1297 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 7.10% -11.52%
1298 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 28.78%
1299 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 37.55%
1300 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1301 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 92.58%
1302 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1303 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -1.31%
1304 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 3.12%
1305 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1306 OP Operand OP $0.000979 LowVol 8.01%
1307 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol
1308 SFE SafeCoin SFE $0.000166 LowVol 7.38% 46.52%
1309 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1310 PRM PrismChain PRM $0.001829 LowVol 7.52% 41.91%
1311 GAIN UGAIN GAIN $0.002323 LowVol 7.30% 57.98%
1312 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol 0.07% 2.41%
1313 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 19.33%
1314 SPORT SportsCoin SPORT $0.001491 LowVol -0.26% 7.50%
1315 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol
1316 TEAM TeamUp TEAM $0.000331 LowVol 6.98% 45.47%
1317 CBD CBD Crystals CBD $0.003032 LowVol 8.91%
1318 NBIT netBit NBIT $0.080531 LowVol 9.09% 25.13%
1319 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 6.23% 44.97%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol
1321 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol
1322 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -18.53%
1323 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1324 DASHS Dashs DASHS $0.056821 LowVol 8.07% 33.23%
1325 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 25.61%
1326 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -91.46%
1327 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 7.53%
1328 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 6.22% 5.02%
1329 BITOK Bitok BITOK $0.000164 LowVol 6.14% 44.55%
1330 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol 21.64%
1331 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 51.59%
1332 XTD XTD Coin XTD $0.000167 LowVol 7.82%
1333 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1334 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003941 LowVol 6.18% -0.65%
1335 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1336 XYLO XYLO XYLO $0.880311 LowVol -0.20% 17.31%
1337 UNC UNCoin UNC $0.000149 31.32%
1338 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1339 FC Facecoin FC $0.003480 -12.29%
1340 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -7.14%

Quay lại phần 1

Phản hồi