Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 12/12/2017 – Phần 2


    Dưới đây là thông tin bảng giá tiền ảo coin cập nhật 0h ngày 12/12/2017 (GMT +7) của 1340 coin phổ biến trên thế giới hiện nay. Danh sách các coin được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của tổng giá trị coin trên thị trường.


Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 12/12/2017 - Phần 1

Top 5 tiền có tổng giá trị thị trường lớn nhất:

    + Đồng BTC Bitcoin (BTC) đang có giá hiện tại $16633.60 trên tổng giá trị $278,355,178,803

    + Đồng ETH Ethereum (ETH) đang có giá hiện tại $475.13 trên tổng giá trị $45,743,839,142

    + Đồng BCH Bitcoin Cash (BCH) đang có giá hiện tại $1407.60 trên tổng giá trị $23,717,743,290

    + Đồng MIOTA IOTA (MIOTA) đang có giá hiện tại $4.24 trên tổng giá trị $11,787,126,276

    + Đồng LTC Litecoin (LTC) đang có giá hiện tại $185.86 trên tổng giá trị $10,083,903,870

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 1h qua:

    + Đồng COXST CoExistCoin (COXST) đang có giá hiện tại $0.003047 trên tổng giá trị $82,575 đã biến động tăng 266.43% trong 1h qua

    + Đồng ACN Avoncoin (ACN) đang có giá hiện tại $0.000497 trên tổng giá trị đã biến động tăng 124.32% trong 1h qua

    + Đồng PGL Prospectors Gold (PGL) đang có giá hiện tại $0.171759 trên tổng giá trị $11,078,456 đã biến động tăng 104.03% trong 1h qua

    + Đồng BIGUP BigUp (BIGUP) đang có giá hiện tại $0.000135 trên tổng giá trị $286,382 đã biến động tăng 87.49% trong 1h qua

    + Đồng BSTY GlobalBoost-Y (BSTY) đang có giá hiện tại $0.045739 trên tổng giá trị $606,739 đã biến động tăng 66.39% trong 1h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 24h qua:

    + Đồng RUPX Rupaya (RUPX) đang có giá hiện tại $0.036541 trên tổng giá trị $223,169 đã biến động tăng 702.58% trong 24h qua

    + Đồng ERC20 ERC20 (ERC20) đang có giá hiện tại $0.004847 trên tổng giá trị $7,633,369 đã biến động tăng 398.33% trong 24h qua

    + Đồng LTCR Litecred (LTCR) đang có giá hiện tại $0.009352 trên tổng giá trị $282,704 đã biến động tăng 385.87% trong 24h qua

    + Đồng VTA Virtacoin (VTA) đang có giá hiện tại $0.000009 trên tổng giá trị $48,865 đã biến động tăng 349.71% trong 24h qua

    + Đồng SPRTS Sprouts (SPRTS) đang có giá hiện tại $5.4e-07 trên tổng giá trị $772,606 đã biến động tăng 278.46% trong 24h qua

Top 5 tiền có sự thay tăng giá nhanh nhất trong vòng 7 ngày qua:

    + Đồng KASHH KashhCoin (KASHH) đang có giá hiện tại $0.000167 trên tổng giá trị đã biến động tăng 3834.77% trong 7 ngày qua

    + Đồng COUPE Coupecoin (COUPE) đang có giá hiện tại $0.000119 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1315.40% trong 7 ngày qua

    + Đồng TER TerraNova (TER) đang có giá hiện tại $23.69 trên tổng giá trị đã biến động tăng 1162.92% trong 7 ngày qua

    + Đồng ZNY Bitzeny (ZNY) đang có giá hiện tại $0.388305 trên tổng giá trị $29,361,488 đã biến động tăng 782.70% trong 7 ngày qua

    + Đồng SKR Sakuracoin (SKR) đang có giá hiện tại $0.009148 trên tổng giá trị đã biến động tăng 698.67% trong 7 ngày qua

Chi tiết Bảng giá coin (tiền ảo) lúc 0h ngày 12/12/2017 – Phần 1

STT Tên coin Mã Coin Tổng thị trường Giá thị trường Số lượng coin Lượng giao dịch(24h) % 1h % 24h % 7d
701 BIP BipCoin BIP $155,031 $0.095271 1,627,261 $1,011 -0.24% 13.39% 106.60%
702 TAJ TajCoin TAJ $151,460 $0.018757 8,074,669 $2,277 -0.32% 30.63% 79.95%
703 COAL BitCoal COAL $151,432 $0.033652 4,500,000 $2,318 -5.30% -18.46% 55.83%
704 ACP AnarchistsPrime ACP $140,841 $0.032047 4,394,874 $925 -0.24% -1.16% 66.58%
705 UNITS GameUnits UNITS $139,103 $0.040053 3,472,983 $2,174 0.31% 14.81% 47.63%
706 EGAS ETHGAS EGAS $137,562 $0.013543 10,157,540 $4,594 0.14% 17.86% 86.06%
707 XCXT CoinonatX XCXT $135,817 $0.008389 16,188,973 $924 1.98% 35.95% 6.48%
708 CJ Cryptojacks CJ $134,769 $0.000331 406,568,581 $531 -0.24% -20.46% -1.33%
709 AERM Aerium AERM $134,358 $0.184207 729,386 $6,215 0.12% -22.78% -64.88%
710 VUC Virta Unique … VUC $133,220 $0.002165 61,528,650 $1,065 -0.18% 20.20% 69.21%
711 REE ReeCoin REE $132,732 $0.000052 2,560,000,000 $1,029 -0.29% -29.97% 31.73%
712 RPC RonPaulCoin RPC $130,356 $0.145020 898,883 $688 0.68% 53.27% 108.67%
713 NEVA NevaCoin NEVA $127,216 $0.051275 2,481,050 $1,766 -0.26% 11.27% 33.62%
714 GLT GlobalToken GLT $116,560 $0.004406 26,452,000 $787 -18.54% -19.78% 112.64%
715 CMT Comet CMT $115,015 $0.131772 872,830 $2,052 1.50% -7.75% 62.97%
716 MAR Marijuanacoin MAR $114,445 $0.074871 1,528,554 $720 0.24% -2.20% -34.76%
717 SCRT SecretCoin SCRT $112,804 $0.026676 4,228,672 $572 -0.24% 4.05% 20.15%
718 BITEUR bitEUR BITEUR $111,858 $1.16 96,599 $789 0.08% -5.38% -7.73%
719 SGR Sugar Exchange SGR $108,615 $0.031033 3,500,000 $2,164 -1.78% -1.86% -10.00%
720 PRC PRCoin PRC $99,991 $0.006296 15,881,200 $27,642 -0.24% -10.62% -38.27%
721 MST MustangCoin MST $99,483 $0.157823 630,343 $882 -0.47% -4.92% 14.82%
722 XCO X-Coin XCO $90,495 $0.007307 12,384,976 $2,142 -0.13% 4.50% 8.20%
723 300 300 Token 300 $89,474 $298.25 300 $1,569 -0.19% 20.41% 24.68%
724 WOMEN WomenCoin WOMEN $86,072 $0.001946 44,220,400 $1,546 6.48% 7.27% -21.46%
725 BRAT BRAT BRAT $83,609 $0.000523 160,000,000 $726 1.51% -18.08% 131.05%
726 ASAFE2 AllSafe ASAFE2 $81,729 $0.010178 8,030,000 $1,116 -0.18% 4.34% -25.38%
727 KURT Kurrent KURT $74,256 $0.007486 9,919,485 $747 -0.01% -14.19% -2.83%
728 CPN CompuCoin CPN $71,794 $0.003660 19,615,019 $722 -0.16% 1.88% 9.48%
729 KRONE Kronecoin KRONE $70,619 $0.018693 3,777,762 $703 -0.24% -11.83% 66.51%
730 LTCU LiteCoin Ultra LTCU $62,004 $0.070603 878,202 $102,274 8.70% 42.80% 420.27%
731 EOT EOT Token EOT $60,793 $0.007359 8,260,903 $4,170 -26.10% -38.76% -44.80%
732 OS76 OsmiumCoin OS76 $59,696 $0.066773 894,026 $3,697 -8.93% 55.52% 116.48%
733 ERY Eryllium ERY $57,059 $0.010412 5,480,149 $875 -0.26% -10.85% 63.31%
734 ICON Iconic ICON $44,403 $0.074891 592,894 $798 0.13% -7.44% -0.27%
735 EGO EGO EGO $39,765 $0.000663 60,000,001 $797 -24.47% -6.44%
736 VPRC VapersCoin VPRC $38,651 $0.000050 780,124,964 $1,273 2.70% -11.33% -30.32%
737 CRTM Corethum CRTM $36,441 $0.014576 2,500,000 $4,807 0.05% 70.65% 41.42%
738 CASH Cashcoin CASH $34,935 $0.000757 46,158,242 $1,106 -11.18% -4.27% -41.37%
739 MSCN Master Swiscoin MSCN $33,678 $0.000753 44,735,940 $962 -11.92% -13.97% -25.38%
740 LBTC LiteBitcoin LBTC $31,531 $0.009890 3,188,280 $19,197 -5.27% 15.38% 15.37%
741 SDP SydPak SDP $31,165 $0.195016 159,810 $760 -0.17% 5.73% 45.40%
742 VLTC Vault Coin VLTC $30,417 $0.001002 30,352,680 $1,214 -0.27% -0.66% -11.54%
743 XCS CybCSec XCS $29,412 $0.002485 11,834,082 $610 -0.17% -25.98% -15.62%
744 NTWK Network Token NTWK $27,539 $0.002360 11,671,310 $1,109 0.05% -52.70% -28.43%
745 GSR GeyserCoin GSR $24,840 $0.530038 46,864 $5,194 -1.27% 41.98% 306.64%
746 CREVA CrevaCoin CREVA $23,915 $0.000657 36,390,750 $1,972 -0.24% 32.45% -28.42%
747 XRC Rawcoin XRC $23,442 $0.033257 704,882 $3,678 0.75% 16.48% 92.67%
748 CTO Crypto CTO $18,296 $0.001491 12,269,591 $1,910 -0.24% -86.82% -84.33%
749 LVPS LevoPlus LVPS $13,289 $0.008781 1,513,256 $3,522 -3.86% -24.48% -4.65%
750 HMC HarmonyCoin HMC $7,017 $0.012504 561,235 $7,512 -0.25% 17.19% 14.57%
751 UNITY SuperNET UNITY $44,209,848 $54.17 816,061 -0.22% 16.43% -13.55%
752 ETT EncryptoTel [… ETT $22,339,953 $0.359561 62,131,190 LowVol 51.27% 133.99% 96.82%
753 STCN Stakecoin STCN $13,199,580 $2.20 6,000,000 LowVol
754 ECN E-coin ECN $13,031,649 $2.75 4,739,126 LowVol 0.20% 90.80% -40.10%
755 PGL Prospectors Gold PGL $11,078,456 $0.171759 64,500,000 LowVol 104.03% 160.80%
756 ECOB Ecobit ECOB $6,457,911 $0.014530 444,444,444 LowVol -0.30% 8.44% 30.15%
757 YASH YashCoin YASH $5,633,575 $0.563342 10,000,275 LowVol -0.24% -15.40% 24.78%
758 XC XCurrency XC $4,961,094 $0.845012 5,871,033 LowVol -0.24% 6.90% -33.62%
759 ARC Arcade Token ARC $3,698,179 $2.26 1,636,312 -1.61%
760 FIMK FIMKrypto FIMK $3,369,292 $0.005839 577,004,618 LowVol 24.46%
761 CRYPT CryptCoin CRYPT $2,808,540 $0.462934 6,066,827 LowVol -0.17% -3.35% 81.13%
762 JNS Janus JNS $2,422,015 $0.105212 23,020,335 LowVol -0.19% 58.12% -48.99%
763 SIFT Smart Investm… SIFT $2,216,678 $3.07 722,935 LowVol 0.05% 14.57% -11.01%
764 ICOO ICO OpenLedger ICOO $2,091,508 $4.49 465,952 LowVol -0.08% 1.26% -18.84%
765 HTC HitCoin HTC $1,825,114 $0.000166 10,996,318,099 LowVol 7.11% 47.17%
766 RC RussiaCoin RC $1,807,333 $0.215727 8,377,873 LowVol -1.05% 3.65% 37.09%
767 MBI Monster Byte MBI $1,784,825 $0.106096 16,822,736 LowVol -0.26% 24.25% 73.20%
768 NKA IncaKoin NKA $1,758,845 $0.000154 11,411,141,392 LowVol 0.44% 16.25% 38.62%
769 SHORTY Shorty SHORTY $1,673,460 $0.016735 100,000,000 LowVol -0.24% 6.86% 40.41%
770 CADASTRAL Bitland CADASTRAL $1,639,563 $0.054652 30,000,000 LowVol -0.25% -22.47% -49.16%
771 SDC ShadowCash SDC $1,274,593 $0.190376 6,695,133 LowVol -0.24% -0.71% 35.28%
772 BTSR BTSR BTSR $1,224,496 $0.372837 3,284,266 LowVol 0.07% 9.08% 67.16%
773 DCY Dinastycoin DCY $1,151,120 $0.000810 1,420,858,063 LowVol -1.00% 4.54% 16.23%
774 METAL MetalCoin METAL $1,134,367 $0.014746 76,925,527 LowVol -0.19% 16.83% 46.91%
775 INPAY InPay INPAY $1,086,920 $0.108692 10,000,000 LowVol -0.17% 6.74% 20.31%
776 PIGGY Piggycoin PIGGY $1,045,760 $0.002145 487,547,330 LowVol 3.86% 104.17% 62.78%
777 GOOD Goodomy GOOD $1,026,781 $0.002326 441,349,000 LowVol -0.19% 25.11% 57.28%
778 CARBON Carboncoin CARBON $1,014,501 $0.000066 15,392,009,920 LowVol -0.10% 20.03% -17.48%
779 OPAL Opal OPAL $878,053 $0.057981 15,143,835 LowVol 0.85% -17.44% 50.61%
780 SMC SmartCoin SMC $865,657 $0.036702 23,586,345 LowVol -0.06% 3.15% 25.93%
781 DSH Dashcoin DSH $857,947 $0.048816 17,574,970 LowVol -0.50% 7.11% 9.96%
782 TALK BTCtalkcoin TALK $853,923 $0.013079 65,290,635 LowVol 2.97% 40.51% 30.94%
783 TROLL Trollcoin TROLL $842,304 $0.001488 566,087,155 LowVol -0.24% 20.25% 80.68%
784 TES TeslaCoin TES $739,267 $0.010057 73,505,485 LowVol 0.59% -1.13% -1.77%
785 VAL Valorbit VAL $736,575 $0.000138 5,323,343,757 LowVol 22.15%
786 CV2 Colossuscoin V2 CV2 $736,254 $0.000032 22,890,821,164 LowVol 2.87% -50.69% -28.63%
787 BLOCKPAY BlockPay BLOCKPAY $726,518 $0.133839 5,428,300 LowVol 0.73% 49.82% 67.39%
788 AU AurumCoin AU $719,955 $2.43 296,216 LowVol -0.62% 17.44% 49.46%
789 J Joincoin J $656,049 $0.267950 2,448,402 LowVol -0.59% 19.55% 169.64%
790 V Version V $642,295 $0.001368 469,510,591 LowVol 0.43% 9.12% 17.36%
791 BSTY GlobalBoost-Y BSTY $606,739 $0.045739 13,265,130 LowVol 66.39% 103.86% 193.01%
792 CASINO Casino CASINO $598,193 $0.598193 1,000,000
793 BPC Bitpark Coin BPC $576,587 $0.007688 75,000,000 LowVol -0.24% -9.41% -21.73%
794 FUNK The Cypherfunks FUNK $575,824 $0.000012 46,326,107,499 LowVol 2.55% 30.55% 121.81%
795 ITI iTicoin ITI $575,811 $17.99 32,000 LowVol -6.21% 8.94% -9.51%
796 UNIC UniCoin UNIC $564,869 $0.190231 2,969,383 LowVol 0.46% 19.36% 93.39%
797 RIYA Etheriya RIYA $563,458 $0.356274 1,581,531 LowVol -0.19% -14.90% 15.74%
798 SAC SACoin SAC $557,887 $0.079531 7,014,740 LowVol -0.21% -3.59% 3.56%
799 CRM Cream CRM $557,545 $0.012436 44,834,233 LowVol -0.13% -10.73% -20.17%
800 WAY WayGuide WAY $546,996 $0.005468 100,040,708 LowVol -0.24% 17.61% 46.27%
801 USC Ultimate Secu… USC $535,332 $0.051757 10,343,113 LowVol 1.36% -16.31% -1.65%
802 NYAN Nyancoin NYAN $528,166 $0.001656 318,929,301 LowVol 0.93% 9.95% 59.96%
803 C2 Coin2.1 C2 $520,667 $0.005208 99,976,323 LowVol -0.24% 26.35% 152.44%
804 UNI Universe UNI $511,069 $0.043703 11,694,139 LowVol -5.39% -9.49% -13.37%
805 SPEX SproutsExtreme SPEX $502,086 $0.000175 2,866,607,586 LowVol
806 VIDZ PureVidz VIDZ $487,227 $0.003889 125,279,775 LowVol -8.10% -44.48% 63.39%
807 ABJ Abjcoin ABJ $484,231 $0.058587 8,265,187 LowVol -51.14%
808 FLT FlutterCoin FLT $482,236 $0.001497 322,214,524 LowVol -35.04% 6.83% 35.75%
809 LOT LottoCoin LOT $471,962 $0.000033 14,491,014,421 LowVol 2.17% 18.08% 65.26%
810 GUN Guncoin GUN $454,135 $0.002301 197,388,928 LowVol 6.99% 14.51% 25.14%
811 UFR Upfiring UFR $444,931 $0.030898 14,400,000 LowVol -11.43% 15.07% 34.51%
812 PR Prototanium PR $442,191 $2.26 195,945 LowVol -0.24% 27.78% 79.01%
813 BBT BitBoost BBT $435,856 $0.089629 4,862,878 LowVol 0.05% -1.20% -21.96%
814 FNC FinCoin FNC $425,421 $0.033033 12,878,667 LowVol -0.16% -21.14% -7.73%
815 STV Sativacoin STV $424,336 $0.059877 7,086,815 LowVol -3.02% 46.87% 57.07%
816 XGR GoldReserve XGR $422,845 $0.024625 17,171,382 LowVol 0.28% -4.56% 1.52%
817 JET Jetcoin JET $417,939 $0.085775 4,872,509 LowVol -0.17% -7.28% 42.11%
818 BERN BERNcash BERN $408,464 $0.005734 71,234,301 LowVol -0.52% 8.36% 58.91%
819 SWING Swing SWING $397,230 $0.142617 2,785,289 LowVol -9.26% -5.98% 58.94%
820 FLY Flycoin FLY $394,548 $1.87 210,806 LowVol -0.24%
821 GLC GlobalCoin GLC $377,934 $0.005799 65,171,010 LowVol -0.17% -14.95%
822 XPTX PlatinumBAR XPTX $377,319 $0.881281 428,148 LowVol 0.13% 12.31% 23.87%
823 STS Stress STS $374,546 $0.000663 565,134,332 LowVol -0.24% 6.92%
824 Q2C QubitCoin Q2C $370,145 $0.001491 248,219,296 LowVol -0.24% 20.26% 25.21%
825 MCRN MACRON MCRN $369,517 $0.000921 401,421,401 LowVol 2.83% 101.60% 119.28%
826 FUCK FuckToken FUCK $363,650 $0.007076 51,392,878 LowVol -9.43% -20.80% 12.42%
827 ROC Rasputin Onli… ROC $359,869 $0.332095 1,083,633 LowVol 0.05% 4.01% -24.70%
828 ECA Electra ECA $353,852 $0.000016 22,004,232,113 LowVol -0.17% 3.79% 224.66%
829 FRC Freicoin FRC $352,999 $0.011930 29,590,163 LowVol -0.17% -3.32% 57.18%
830 I0C I0Coin I0C $352,512 $0.016798 20,985,461 LowVol -0.22% -19.11% -14.98%
831 SH Shilling SH $347,531 $0.008753 39,703,325 LowVol 6.58% 27.80%
832 MAD SatoshiMadness MAD $331,491 $0.000166 2,000,683,485 LowVol -0.24% 6.90%
833 CUBE DigiCube CUBE $328,083 $0.000135 2,429,126,009 LowVol 19.23%
834 ICN iCoin ICN $319,603 $0.010936 29,226,206 LowVol -0.24% -32.16% -25.75%
835 CAT Catcoin CAT $308,782 $0.049707 6,212,100 LowVol -0.17% 5.89% 99.52%
836 BLC Blakecoin BLC $300,087 $0.019844 15,122,697 LowVol -0.22% 5.10% 72.41%
837 WMC WMCoin WMC $299,866 $0.026013 11,527,489 LowVol -0.24% 1.10% 46.83%
838 BIGUP BigUp BIGUP $286,382 $0.000135 2,119,699,790 LowVol 87.49% -12.86% 18.55%
839 LANA LanaCoin LANA $281,236 $0.000334 841,536,368 LowVol -0.30% -10.08% 15.03%
840 YAC Yacoin YAC $278,147 $0.002320 119,909,605 LowVol -0.21% 104.77%
841 SPACE SpaceCoin SPACE $262,685 $0.012501 21,013,657 LowVol 0.40% 10.63% 47.17%
842 TTC TittieCoin TTC $262,478 $0.000208 1,259,816,434 LowVol -0.61% -21.35% 33.01%
843 SHDW Shadow Token SHDW $253,572 $0.036224 7,000,000 LowVol -0.12% -30.35%
844 ARI Aricoin ARI $251,739 $0.001795 140,262,505 LowVol 0.52% 28.48% 54.63%
845 EVIL Evil Coin EVIL $247,166 $0.011758 21,020,383 LowVol -0.04% 10.30% 9.39%
846 GAIA GAIA GAIA $235,606 $0.009776 24,101,381 LowVol -0.19% 4.92%
847 HODL HOdlcoin HODL $235,430 $0.001491 157,879,710 LowVol -0.24% 20.26% 11.55%
848 HMP HempCoin HMP $224,781 $0.000166 1,356,645,470 LowVol -0.19% 6.86% 46.27%
849 GRT Grantcoin GRT $224,195 $0.005191 43,186,920 LowVol -2.20% -1.47% 36.51%
850 RUPX Rupaya RUPX $223,169 $0.036541 6,107,435 LowVol -0.24% 702.58% 161.31%
851 CYP Cypher CYP $222,532 $0.034960 6,365,285 LowVol -0.24% 60.86%
852 ICE iDice ICE $220,872 $0.140592 1,571,013 LowVol -28.19% 17.84% 68.12%
853 BUMBA BumbaCoin BUMBA $218,337 $0.009714 22,477,318 LowVol -0.24% 4.45% 148.16%
854 KED Darsek KED $217,218 $0.014905 14,573,578 LowVol -0.29% 37.33% 37.37%
855 XRA Ratecoin XRA $213,943 $0.001860 115,034,782 LowVol -0.34% 46.61% 51.92%
856 HAL Halcyon HAL $208,985 $0.039282 5,320,104 LowVol 2.26% 46.24%
857 WYV Wyvern WYV $208,869 $0.117142 1,783,044 LowVol -0.19% -16.17% 0.92%
858 RED RedCoin RED $208,740 $0.002817 74,107,896 LowVol -0.24% 5.04% 39.73%
859 FIRE Firecoin FIRE $208,714 $2.12 98,412 LowVol -0.17% -3.85% 45.86%
860 OHM OHM OHM $208,025 $0.006959 29,893,224 LowVol -0.24% 6.90% 46.27%
861 ACOIN Acoin ACOIN $207,755 $0.170279 1,220,085 LowVol -6.26% 9.07% 13.88%
862 FRK Franko FRK $200,329 $0.215230 930,767 LowVol -0.24% 46.79%
863 VC VirtualCoin VC $194,296 $0.019305 10,064,287 LowVol 115.75%
864 LEA LeaCoin LEA $193,380 $0.000614 315,115,091 LowVol 1.34% 31.38% 29.80%
865 EUC Eurocoin EUC $192,263 $0.015484 12,416,554 LowVol -2.09% -21.75% 32.10%
866 PHO Photon PHO $189,804 $0.000009 20,577,930,936 LowVol 2.82% 3.35% 132.56%
867 E4ROW E4ROW E4ROW $188,907 $0.032785 5,762,000 LowVol 0.05% 4.01% 45.64%
868 DLC Dollarcoin DLC $188,610 $0.020711 9,106,714 LowVol -0.24% 6.90% 46.27%
869 PXI Prime-XI PXI $187,164 $0.010438 17,931,560 LowVol -30.16% 21.26% 59.23%
870 URC Unrealcoin URC $180,399 $0.025682 7,024,402 LowVol 13.41% 12.74% -5.25%
871 RBX Ripto Bux RBX $179,179 $0.000470 381,236,123 LowVol -0.16% 4.02% 29.03%
872 IMS Independent M… IMS $176,591 $0.032891 5,368,934 LowVol -0.25% -14.92% 86.11%
873 BITZ Bitz BITZ $175,160 $0.087981 1,990,891 LowVol -0.19%
874 ARCO AquariusCoin ARCO $175,133 $0.116938 1,497,658 LowVol 0.44% 6.09% 51.88%
875 HXX Hexx HXX $174,794 $0.117493 1,487,693 LowVol -4.95% 7.39% 196.63%
876 ANTI AntiBitcoin ANTI $173,627 $0.009941 17,465,159 LowVol -0.24% 53.13% 6.08%
877 XCRE Creatio XCRE $170,001 $0.008284 20,520,514 LowVol -0.21% 7.21% 80.00%
878 CON PayCon CON $167,917 $0.007287 23,042,604 LowVol -0.20% -29.82% 62.02%
879 TEK TEKcoin TEK $166,631 $0.000118 1,414,054,562 LowVol -0.41% -2.35% -15.48%
880 DUO ParallelCoin DUO $161,151 $0.533896 301,840 LowVol 0.68% 7.83% -17.21%
881 SLING Sling SLING $153,592 $0.142997 1,074,095 LowVol -0.32% 40.07%
882 BOST BoostCoin BOST $149,288 $0.012592 11,855,487 LowVol -0.17% -1.07% -25.28%
883 CRX Chronos CRX $146,053 $0.001981 73,729,962 LowVol 7.63% 15.72% 130.92%
884 TSE Tattoocoin (S… TSE $144,048 $0.001593 90,421,856 LowVol -0.36% 69.10% 32.90%
885 AMBER AmberCoin AMBER $140,265 $0.003210 43,699,481 LowVol 3.54% -51.43%
886 VOT VoteCoin VOT $139,213 $0.008450 16,474,625 LowVol -0.21% 9.04% -22.23%
887 BITGOLD bitGold BITGOLD $136,551 $1710.89 79.8131 LowVol -0.28% 22.67% 9.18%
888 SOON SoonCoin SOON $136,362 $0.010942 12,462,620 LowVol -0.17% 6.89% 37.63%
889 DRM Dreamcoin DRM $135,563 $0.055340 2,449,632 LowVol -0.19% -12.47% 47.30%
890 PX PX PX $133,268 $0.001387 96,089,725 LowVol -28.26%
891 GP GoldPieces GP $132,716 $0.108769 1,220,161 LowVol -3.89% 2.31% -9.00%
892 BAS BitAsean BAS $132,065 $0.026413 5,000,000 LowVol -0.79% 2.38% 11.65%
893 ARG Argentum ARG $128,534 $0.014943 8,601,421 LowVol -0.90% 15.41% 4.54%
894 XPY PayCoin XPY $127,381 $0.010770 11,827,615 LowVol -0.24% -10.27% -12.91%
895 JIN Jin Coin JIN $127,279 $0.012924 9,848,485 LowVol -0.24% 247.42% -33.33%
896 611 SixEleven 611 $124,422 $0.288203 431,717 LowVol -0.24% 11.73% 70.48%
897 ALL Allion ALL $116,286 $0.018758 6,199,359 LowVol 0.06% 25.81% 36.86%
898 CF Californium CF $116,056 $0.048215 2,407,029 LowVol -0.24% 8.01% 41.82%
899 MARS Marscoin MARS $115,392 $0.004080 28,279,074 LowVol -1.02% -3.84% 5.51%
900 POP PopularCoin POP $114,880 $0.000034 3,372,875,244 LowVol 3.10% 50.01% 46.46%
901 URO Uro URO $114,422 $0.094774 1,207,310 LowVol -0.17% -5.04% 66.49%
902 VEC2 VectorAI VEC2 $113,053 $0.006793 16,642,025 LowVol -0.21% 32.80% 35.55%
903 EMD Emerald Crypto EMD $112,335 $0.005876 19,117,129 LowVol 2.24% -36.15% -40.41%
904 BSTAR Blackstar BSTAR $109,660 $0.000174 630,795,971 LowVol
905 GCC GuccioneCoin GCC $104,194 $0.005136 20,285,537 LowVol -0.21% 14.30% 49.84%
906 AMMO Ammo Rewards AMMO $103,095 $0.001326 77,777,777 LowVol -0.21% -14.52% -33.03%
907 QCN QuazarCoin QCN $100,158 $0.016569 6,044,911 LowVol -0.24% -38.97% -34.56%
908 ZMC ZetaMicron ZMC $99,470 $0.000166 600,344,291 LowVol -0.21% 6.86% 47.41%
909 WARP WARP WARP $96,903 $0.088478 1,095,224 LowVol -0.19% 46.17%
910 MRJA GanjaCoin MRJA $95,966 $0.021556 4,451,920 LowVol -0.17% 26.87% -12.51%
911 NRO Neuro NRO $95,712 $0.002485 38,510,602 LowVol -0.24% -8.06% 27.79%
912 ADCN Asiadigicoin ADCN $95,008 $0.003811 24,931,054 LowVol -0.19% 7.12% 43.04%
913 MND MindCoin MND $94,647 $0.005965 15,867,695 LowVol -0.24% 6.82% 45.71%
914 FXE FuturXe FXE $93,616 $0.397653 235,421 LowVol -0.17% 6.81% -0.56%
915 BVC BeaverCoin BVC $93,190 $0.029914 3,115,258 LowVol -0.24% 0.00% 28.07%
916 MTLMC3 Metal Music Coin MTLMC3 $92,460 $0.001160 79,719,140 LowVol -0.17% 4.52% 1.19%
917 GPU GPU Coin GPU $92,018 $0.002273 40,477,042 LowVol -0.21% -19.52% -12.94%
918 ARB ARbit ARB $91,234 $0.011598 7,866,205 LowVol -0.24% 42.21%
919 $$$ Money $$$ $89,181 $0.001943 45,887,218 LowVol 8.22% 22.46% 20.12%
920 BTQ BitQuark BTQ $88,780 $0.009776 9,081,731 LowVol -0.21% 11.20% 20.75%
921 MAY Theresa May Coin MAY $86,757 $0.003433 25,269,800 LowVol -0.25% 10.74% 0.09%
922 DRS Digital Rupees DRS $84,634 $0.000166 510,802,961 LowVol -0.24% 6.90% 37.71%
923 SOIL SOILcoin SOIL $84,414 $0.014804 5,702,048 LowVol 0.66% 5.41% 42.30%
924 COXST CoExistCoin COXST $82,575 $0.003047 27,100,000 LowVol 266.43% 3.38% 153.66%
925 SLM Slimcoin SLM $81,358 $0.005447 14,937,439 LowVol
926 ICOB ICOBID ICOB $80,239 $0.000752 106,701,874 LowVol 0.23% -7.80% 43.37%
927 BENJI BenjiRolls BENJI $79,056 $0.003903 20,255,346 LowVol -0.67% 56.86% 64.03%
928 EMP EMoneyPower EMP $78,182 $0.008498 9,200,000 LowVol 7.47%
929 ATX Artex Coin ATX $77,623 $0.004133 18,781,750 LowVol -0.24% 29.09% 4.29%
930 JWL Jewels JWL $76,909 $0.003811 20,181,636 LowVol -0.24%
931 BLZ BlazeCoin BLZ $74,589 $0.000123 608,557,394 LowVol 1.28% 18.23% 70.41%
932 CAGE CageCoin CAGE $74,236 $7.3e-07 101,168,328,395 LowVol -0.36% -33.22% -58.82%
933 PRX Printerium PRX $73,931 $0.006254 11,821,728 LowVol -0.19% -46.91% 57.75%
934 PONZI PonziCoin PONZI $69,625 $0.080856 861,099 LowVol -0.24% 14.66% 118.28%
935 VIP VIP Tokens VIP $69,134 $0.000828 83,450,403 LowVol -0.24% 33.65% 48.54%
936 BLRY BillaryCoin BLRY $67,044 $0.007456 8,992,013 LowVol -0.19% -29.24% -50.78%
937 CXT Coinonat CXT $67,019 $0.007772 8,623,200 LowVol -0.08% 18.02% 44.73%
938 SPT Spots SPT $65,373 $0.002918 22,406,021 LowVol -0.02% 4.28% -5.26%
939 CNC CHNCoin CNC $65,285 $0.001319 49,509,527 LowVol -4.77% -31.67%
940 ZYD Zayedcoin ZYD $65,176 $0.010438 6,243,840 LowVol -0.24% 72.68% 100.22%
941 BSC BowsCoin BSC $63,452 $0.011432 5,550,102 LowVol -0.24% 6.90% 9.70%
942 CRT CRTCoin CRT $63,044 $0.795306 79,270 LowVol -0.24% 6.90% 46.27%
943 TAGR TAGRcoin TAGR $61,624 $0.001594 38,669,634 LowVol 40.68%
944 EREAL eREAL EREAL $61,298 $0.000896 68,427,562 LowVol 0.05% 7.53% 78.27%
945 ORLY Orlycoin ORLY $60,720 $0.001657 36,646,779 LowVol -0.24% 7.60% 33.62%
946 GPL Gold Pressed … GPL $60,517 $0.235908 256,527 LowVol 0.01% 12.91% -19.02%
947 CWXT CryptoWorldX … CWXT $58,854 $0.000987 59,630,200 LowVol 1.09% -7.27% 12.82%
948 KIC KibiCoin KIC $58,749 $0.003996 14,701,000 LowVol 6.21% 110.89% -40.83%
949 RBT Rimbit RBT $57,555 $0.000498 115,499,623 LowVol -0.10% 25.93% 6.42%
950 FLAX Flaxscript FLAX $57,383 $0.010273 5,585,681 LowVol -1.44% -5.16% -55.18%
951 IMPS ImpulseCoin IMPS $57,026 $0.002817 20,245,510 LowVol -0.24% 20.59% 28.30%
952 WORM HealthyWormCoin WORM $55,697 $0.000497 112,050,536 LowVol -0.19% -38.67% 119.40%
953 SFC Solarflarecoin SFC $55,520 $0.003942 14,083,450 LowVol 2.19% 34.03% -1.55%
954 LUNA Luna Coin LUNA $54,922 $0.033105 1,659,031 LowVol 2.31% -2.78% 77.78%
955 FUZZ FuzzBalls FUZZ $52,818 $0.010936 4,829,945 LowVol 12.40% 41.11% 32.52%
956 G3N G3N G3N $50,117 $0.006628 7,561,891 LowVol -0.24% -2.82% 32.98%
957 DLISK DAPPSTER DLISK $49,707 $0.000497 100,000,000 LowVol -0.24% 6.90% 46.60%
958 SONG SongCoin SONG $49,344 $0.001515 32,565,300 LowVol 2.61% -11.64% 91.17%
959 VTA Virtacoin VTA $48,865 $0.000009 5,201,310,113 LowVol 2.82% 349.71% 375.93%
960 DIBC DIBCOIN DIBC $48,418 $0.009684 5,000,000 LowVol 0.30% -1.13% -38.04%
961 DIX Dix Asset DIX $47,818 $4.8e-07 100,000,000,000 LowVol -0.58% 52.37% 111.07%
962 CESC CryptoEscudo CESC $47,753 $0.000331 144,105,100 LowVol -0.17% 6.92% -15.70%
963 ITZ Interzone ITZ $47,420 $0.024853 1,908,012 LowVol -0.24% 1.83% 30.07%
964 TOR Torcoin TOR $47,201 $0.149286 316,179 LowVol -0.24% 60.53% -19.59%
965 XBTS Beatcoin XBTS $46,244 $0.030330 1,524,686 LowVol -0.24% -36.24% 15.11%
966 GRIM Grimcoin GRIM $44,653 $0.002204 20,263,272 LowVol -0.17% 129.24% 33.83%
967 EXN ExchangeN EXN $44,288 $0.008684 5,100,000 LowVol -32.39% -40.84% -24.13%
968 BOAT BOAT BOAT $44,244 $0.002385 18,547,845 LowVol 10.48% 17.58% 42.76%
969 PULSE Pulse PULSE $44,049 $0.003081 14,298,972 LowVol -0.62% -15.02%
970 ROOFS Roofs ROOFS $43,079 $0.000331 130,000,000 LowVol -0.21% 6.86% 43.64%
971 VRS Veros VRS $42,823 $0.000088 486,609,040 LowVol -0.28% 55.79% 103.15%
972 PEX PosEx PEX $41,396 $0.016874 2,453,240 LowVol -0.12% 36.66%
973 HVCO High Voltage HVCO $40,998 $0.027439 1,494,171 LowVol 7.94% 45.92%
974 OFF Cthulhu Offer… OFF $40,407 $0.015409 2,622,273 LowVol -0.24% 10.90% 12.42%
975 BNX BnrtxCoin BNX $40,122 $0.001512 26,535,001 LowVol 0.80% 17.17% 61.85%
976 STEPS Steps STEPS $40,117 $0.002154 18,625,017 LowVol -0.19%
977 DPAY DPAY DPAY $40,053 $0.000504 79,541,001 LowVol 8.29% 48.84%
978 MTM MTMGaming MTM $39,650 $0.013217 2,999,967 LowVol -0.74% -2.09% 53.11%
979 UET Useless Ether… UET $39,285 $0.009906 3,965,716 LowVol -2.60% -2.28% 6.61%
980 AGLC AgrolifeCoin AGLC $38,467 $0.005076 7,577,547 0.58%
981 BIOS BiosCrypto BIOS $37,949 $0.001823 20,821,709 LowVol -0.21% -5.36%
982 BRAIN Braincoin BRAIN $36,796 $0.003645 10,094,424 LowVol -0.24% -21.59% -38.12%
983 FLVR FlavorCoin FLVR $36,322 $0.001738 20,898,106 LowVol 1.11%
984 IMX Impact IMX $36,289 $0.000331 109,509,108 LowVol -0.24% 6.86% 192.53%
985 SLEVIN Slevin SLEVIN $34,795 $0.000497 70,000,000 LowVol -0.21% 6.70% 8.28%
986 RIDE Ride My Car RIDE $33,561 $0.000331 101,276,976 LowVol -0.17% 17.30%
987 PLNC PLNcoin PLNC $31,147 $0.001823 17,089,600 LowVol
988 LIR LetItRide LIR $30,075 $0.000828 36,303,028 LowVol -0.24% 21.89%
989 ZNE Zonecoin ZNE $28,663 $0.011101 2,581,970 LowVol -0.19% 6.90% 4.07%
990 CAB Cabbage CAB $27,460 $0.002615 10,499,996 LowVol -1.15% 40.86%
991 MILO MiloCoin MILO $27,140 $0.002515 10,789,954 LowVol -3.23%
992 KNC KingN Coin KNC $26,842 $13.37 2,008 LowVol
993 ALTC Antilitecoin ALTC $26,106 $0.000828 31,512,613 LowVol -0.19% -10.95% 21.46%
994 SCS Speedcash SCS $25,856 $0.098751 261,831 LowVol -0.17% -3.77% 43.14%
995 DOLLAR Dollar Online DOLLAR $25,783 $0.034205 753,776 -1.28% 22.25%
996 XOC Xonecoin XOC $25,748 $0.061305 420,000 LowVol -0.17% 20.22% 111.24%
997 DES Destiny DES $25,735 $0.016084 1,600,000 LowVol -2.57%
998 WBB Wild Beast Block WBB $24,477 $0.144797 169,047 LowVol -2.10% -14.84% -3.74%
999 PLACO PlayerCoin PLACO $23,276 $0.000663 35,120,000 LowVol -0.17% -6.16% 9.87%
1000 IBANK iBank IBANK $23,249 $0.005136 4,526,324 LowVol -0.24% 17.32% 84.74%
1001 GBC GBCGoldCoin GBC $22,722 $0.002000 11,361,817 LowVol 29.94% 29.94% 81.80%
1002 RSGP RSGPcoin RSGP $19,728 $11.42 1,727 LowVol -0.21% 6.10% 13.62%
1003 JS JavaScript Token JS $19,303 $0.002415 7,991,996 LowVol 0.05% 4.44% -21.69%
1004 ELS Elysium ELS $19,244 $0.004805 4,005,012 LowVol -0.24% 6.86% 24.76%
1005 SLFI Selfiecoin SLFI $17,866 $0.000166 107,829,281 LowVol -0.21% 6.90% 46.27%
1006 GBT GameBet Coin GBT $17,615 $0.000828 21,262,780 LowVol -0.19% -53.98%
1007 JOBS JobsCoin JOBS $17,597 $0.000166 106,019,270 LowVol 7.11% -47.75%
1008 P7C P7Coin P7C $17,507 $0.000497 35,220,238 LowVol -0.24%
1009 QBK Qibuck Asset QBK $16,116 $0.009642 1,671,379 12.33%
1010 SOCC SocialCoin SOCC $15,144 $0.010936 1,384,879 LowVol -0.21% 6.86% 63.07%
1011 ARGUS Argus ARGUS $13,657 $0.011893 1,148,324 LowVol 0.80% 3.91% 34.71%
1012 BIOB BioBar BIOB $13,355 $0.015078 885,756 LowVol -0.24% -13.02% -25.61%
1013 DAS DAS DAS $12,791 $0.004694 2,724,904 LowVol -2.80%
1014 VOLT Bitvolt VOLT $12,520 $0.000828 15,112,554 LowVol -0.17% 33.62% 63.80%
1015 CTIC2 Coimatic 2.0 CTIC2 $11,944 $0.000883 13,532,750 LowVol -13.76% -33.02% 16.73%
1016 CCM100 CCMiner CCM100 $11,917 $0.003546 3,360,417 LowVol -0.83% 57.05% 38.12%
1017 GEERT GeertCoin GEERT $10,732 $0.002108 5,091,200 LowVol -29.72% 7.49%
1018 SANDG Save and Gain SANDG $10,169 $0.003318 3,064,800 LowVol -20.46%
1019 CONX Concoin CONX $9,372 $0.012592 744,266 LowVol -0.21% 82.25% 79.29%
1020 TSTR Tristar Coin TSTR $9,164 $0.001823 5,027,857 LowVol -0.21% 6.90% -62.28%
1021 TRADE Tradecoin TRADE $9,162 $0.001160 7,899,129 LowVol -0.17%
1022 FRAZ Frazcoin FRAZ $7,362 $0.000793 9,288,823 LowVol 1.97% -75.41% -47.21%
1023 OCEAN BurstOcean OCEAN $7,197 $0.033977 211,827 LowVol -0.66% -3.76% 60.08%
1024 NODC NodeCoin NODC $7,040 $0.004195 1,678,439 LowVol -6.61%
1025 WBC WalletBuilder… WBC $5,568 $0.296084 18,806 LowVol 29.96%
1026 MRNG MorningStar MRNG $5,466 $0.000167 32,697,959 LowVol -0.23% 4.35%
1027 PIZZA PizzaCoin PIZZA $4,566 $0.003314 1,377,917 LowVol -0.24% 6.92% 63.65%
1028 MGM Magnum MGM $3,937 $0.000994 3,960,151 LowVol -0.24% -14.57% -76.67%
1029 LEX Lex4All LEX $3,577 $0.003577 1,000,000 -3.80%
1030 XNG Enigma XNG $3,292 $0.197998 16,627 LowVol -0.24% -14.85% 74.79%
1031 DGCS Digital Credits DGCS $2,896 $0.000497 5,826,388 LowVol -0.21% 6.90% 119.40%
1032 NANOX Project-X NANOX $2,592 $33112.70 0.078264 LowVol 6.78% -45.94%
1033 ULA Ulatech ULA $2,077 $0.010405 199,586 LowVol -0.19% -71.30% -52.23%
1034 TOKEN SwapToken TOKEN $1,753 $1.1e-07 15,320,585,365 LowVol -0.38% -18.50% -29.29%
1035 EBT Ebittree Coin EBT $1,702 $0.001346 1,264,511 LowVol -3.69% 80.73% -37.62%
1036 SOJ Sojourn SOJ $953 $0.001963 485,214 LowVol -0.26% 75.12% -63.13%
1037 ABN Abncoin ABN $920 $0.013586 67,700 LowVol -0.24% 6.86% 9.44%
1038 DMB Digital Money… DMB $543 $0.001288 421,300 LowVol -0.41% 21.99% 28.59%
1039 MNC MantraCoin MNC $514 $0.000111 4,650,380 LowVol
1040 ENV Environ ENV $245 $0.000002 132,717,518 LowVol 2.82% 85.81%
1041 CALC CaliphCoin CALC $130 $0.001491 87,140 LowVol 12.54% 15.04% 93.45%
1042 FAL Falcoin FAL $33 $0.000166 196,766 LowVol -0.21% -44.99% 46.27%
1043 APW AppleCoin APW $14 $0.000166 82,601 LowVol -0.24% 6.90%
1044 FDC Future Digita… FDC $7 $0.000003 2,753,201 LowVol
1045 ATMC ATMCoin ATMC $3.99 $19,619,500 0.00% 9.82% 32.88%
1046 BCD Bitcoin Diamo… BCD $37.78 $9,050,240 1.47% -11.11% -16.60%
1047 CMT CyberMiles CMT $0.206267 $6,831,960 0.37% -11.61%
1048 ITC IoT Chain ITC $0.893345 $5,012,380 2.61% -2.77%
1049 ERO Eroscoin ERO $0.173890 $4,575,550 2.68% 13.95%
1050 ORME Ormeus Coin ORME $3.23 $4,475,790 0.19% -1.15% 20.32%
1051 AI POLY AI AI $20.52 $3,562,230 -0.72% 3.19% 35.53%
1052 ETN Electroneum ETN $0.112337 $2,402,740 1.95% 2.76% 32.26%
1053 REC Regalcoin REC $28.95 $2,195,320 -0.79% -0.01% -38.58%
1054 NULS Nuls NULS $0.887283 $2,179,900 6.72% 6.65% 21.14%
1055 GRX GOLD Reward T… GRX $4.38 $2,033,410 -0.37% -12.74% -10.13%
1056 FRST FirstCoin FRST $17.36 $1,756,250 -0.20% 7.83% 6.43%
1057 FRGC Fargocoin FRGC $10.88 $1,726,680 4.26% 0.62% 5.26%
1058 CLUB ClubCoin CLUB $3.46 $1,286,450 -0.79% -2.22% -19.12%
1059 XTZ Tezos (Pre-La… XTZ $3.86 $776,811 -0.29% 12.46% 46.98%
1060 TSL Energo TSL $0.031404 $764,556 2.45% 2.26% 2.93%
1061 STC Santa Coin STC $0.694203 $707,087 1.91% 8.91%
1062 RYZ ANRYZE RYZ $0.019410 $634,171 2.99% 6.64% 0.20%
1063 WC WINCOIN WC $0.688047 $603,365 -3.51% 2.52% -41.16%
1064 B2X SegWit2x [Fut… B2X $202.89 $570,060 0.07% -5.11% -6.58%
1065 BTE BitSerial BTE $6.69 $529,602 0.84% -2.06% -16.18%
1066 XIN Infinity Econ… XIN $0.027836 $396,281 1.04% -7.89% 3.86%
1067 UGT UG Token UGT $0.448331 $395,679 0.05% 4.90% 4.20%
1068 BSR BitSoar BSR $0.184743 $315,144 -0.17% -10.41% -11.20%
1069 SBC StrikeBitClub SBC $1.51 $274,382 11.99% 49.79%
1070 LLT LLToken LLT $0.362973 $256,157 0.22% 3.52% -33.63%
1071 THS TechShares THS $0.920131 $248,603 -0.29% -1.09% 13.22%
1072 XCPO Copico XCPO $0.029036 $223,892 5.72% 43.14% 18.56%
1073 GBG Golos Gold GBG $0.163639 $182,026 -5.60% -0.71% 24.38%
1074 BOT Bodhi BOT $0.429114 $177,573 0.25% 3.71% -1.69%
1075 CAPP Cappasity CAPP $0.019022 $172,781 -3.07% -1.63%
1076 XID Sphre AIR XID $0.180650 $141,444 -0.39% 5.09% 1.11%
1077 TER TerraNova TER $23.69 $102,173 -15.21% -22.14% 1162.92%
1078 ADK Aidos Kuneen ADK $35.62 $97,301 -10.45% -14.14% 32.47%
1079 QBT Qbao QBT $0.243049 $95,168 1.43% 11.70% -3.67%
1080 BT2 BT2 [CST] BT2 $108.11 $94,183 5.61% 35.33% -41.56%
1081 MKR Maker MKR $433.75 $91,061 9.86% 6.24% 9.64%
1082 INF InfChain INF $0.013421 $89,394 0.25% 10.84% -4.07%
1083 ICX ICON ICX $2.04 $72,365 3.40% 10.94% 41.84%
1084 DSR Desire DSR $0.389456 $71,955 11.61% 16.27% 46.76%
1085 SUR Suretly SUR $2.66 $66,819 -0.42% 0.42% -17.25%
1086 BTCM BTCMoon BTCM $0.030435 $65,927 -6.15% -18.99% -51.85%
1087 ZENGOLD ZenGold ZENGOLD $0.076548 $64,287 5.47% -4.24% -9.74%
1088 SEND Social Send SEND $0.073400 $61,347 -1.33% -6.68%
1089 VASH VPNCoin VASH $0.006628 $55,661 -6.77% -20.09% 9.00%
1090 SNOV Snovio SNOV $0.004756 $37,684 -5.60% -6.92%
1091 MSD MSD MSD $0.008957 $34,948 -0.21% 0.51% -26.32%
1092 VIU Viuly VIU $0.011539 $26,197 -0.13% 0.18% 38.38%
1093 BT1 BT1 [CST] BT1 $15989.70 $25,998 -1.57% 5.13% 39.82%
1094 WISH MyWish WISH $0.141521 $22,048 0.05% -6.68% 16.59%
1095 COR CORION COR $0.662903 $21,881 -8.60% -16.09% -15.07%
1096 B3 B3Coin B3 $0.000099 $21,027 -24.18% -6.10% 184.92%
1097 BCDN BlockCDN BCDN $0.084911 $19,641 -0.11% -1.48%
1098 XID International… XID $0.008616 $19,553 -0.19% 7.12%
1099 CMP Compcoin CMP $9.61 $18,790 -0.21%
1100 FOR FORCE FOR $0.014452 $15,604 -0.28% 44.80% 68.14%
1101 WILD Wild Crypto WILD $0.141518 $11,087 0.05% -16.62% -11.52%
1102 FRD Farad FRD $0.113711 $11,078 4.53% 58.42% -4.80%
1103 BTU Bitcoin Unlim… BTU $72.11 $9,769 -8.29% -18.43% -40.57%
1104 DAY Chronologic DAY $3.25 $9,646 -1.32% -15.43% -46.91%
1105 SKR Sakuracoin SKR $0.009148 $8,528 -12.93% -8.65% 698.67%
1106 BOS BOScoin BOS $1.34 $8,046 -2.57% 19.85% 8.85%
1107 NUKO Nekonium NUKO $0.066441 $7,593 6.50% -13.15%
1108 MGC GulfCoin MGC $0.004639 $7,456 20.56% 48.01% 71.83%
1109 MCR Macro MCR $1.49 $7,295 -0.21% -6.55% -16.13%
1110 UAHPAY UAHPay UAHPAY $0.000425 $7,087 0.05% -1.58% -40.20%
1111 DEUS DeusCoin DEUS $0.295257 $6,933 -0.24% 1.43% -16.19%
1112 EVR Everus EVR $1.26 $6,840 -4.72% -7.74% -28.74%
1113 SND Sand Coin SND $0.475861 $6,803 -26.48% -39.57% -21.25%
1114 AKY Akuya Coin AKY $0.115816 $6,710 0.99% -2.78% -37.30%
1115 LTG LiteCoin Gold LTG $0.003647 $6,535 -0.73% -2.41% 40.37%
1116 PLX PlexCoin PLX $0.023228 $5,451 -0.07% -23.57% -71.44%
1117 GLS GlassCoin GLS $0.793483 $5,371 -0.21% 29.20% -44.41%
1118 SIGMA SIGMAcoin SIGMA $0.042455 $5,238 0.03% -11.91% -26.88%
1119 SHND StrongHands SHND $2.9e-08 $5,087 -0.84% 39.80% 4.82%
1120 BON Bonpay BON $1.51 $5,085 7.60% 5.13%
1121 ELITE Ethereum Lite ELITE $0.241902 $4,947 0.01% -3.62% -54.20%
1122 BTC2X Bitcoin2x BTC2X $0.005661 $4,722 0.05% 2.29% 30.62%
1123 MOTO Motocoin MOTO $0.018781 $4,333 -0.26% 163.55% 541.15%
1124 TCOIN T-coin TCOIN $0.000322 $4,206 -0.17% 44.60% 35.07%
1125 ONG onG.social ONG $0.207559 $4,091 22.28% -8.47% 59.56%
1126 STU bitJob STU $0.036326 $4,070 -0.39% 15.06% 20.56%
1127 ACC AdCoin ACC $0.119562 $3,822 0.81% 13.18% 65.10%
1128 NEOG NEO GOLD NEOG $0.002299 $3,818 -8.17% -17.22% -1.17%
1129 BTCS Bitcoin Silver BTCS $0.005471 $3,761 8.67% 13.69% -59.56%
1130 BITCF First Bitcoin… BITCF $0.128740 $3,486 -0.17% 6.58% 26.10%
1131 AIB Advanced Inte… AIB $0.014599 $3,316 -0.16% -6.76% 242.40%
1132 PNX Phantomx PNX $0.018126 $3,069 -8.02% 17.80% -9.47%
1133 BPL Blockpool BPL $0.171003 $2,974 -0.16% 1.54% 12.11%
1134 BUB Bubble BUB $0.027836 $2,898 -0.24% 3.65% 15.04%
1135 MCI Musiconomi MCI $0.023933 $2,835 0.01% -24.25% -29.57%
1136 FLASH Flash FLASH $0.006628 $2,700 17.42% 4.26% 55.84%
1137 CTIC3 Coimatic 3.0 CTIC3 $0.010399 $2,672 -0.32% 7.82% 145.14%
1138 CASH Cash Poker Pro CASH $0.047173 $2,492 -11.01% 14.30% -0.44%
1139 SISA SISA SISA $0.012928 $2,455 -2.39% 24.38% 24.27%
1140 TESLA TeslaCoilCoin TESLA $4.77 $2,366 -0.19% 6.66% 37.07%
1141 ABC Alphabit ABC $25.16 $2,340 -0.19% 5.30% 39.72%
1142 XRY Royalties XRY $0.000165 $2,329 -0.21% 7.58% -21.34%
1143 ACES Aces ACES $0.000331 $2,295 -0.24% 113.84% 192.53%
1144 OX OX Fina OX $0.000170 $2,099 -9.67% -28.12% -9.21%
1145 MINEX Minex MINEX $0.017129 $1,992 -0.57% 1.90% 14.11%
1146 PRES President Trump PRES $0.000966 $1,984 -0.19% -81.28% -67.90%
1147 GARY President Joh… GARY $0.227822 $1,878 -0.24% 41.82% 18.44%
1148 HYTV Hyper TV HYTV $0.003741 $1,849 0.05% 4.59% 1.78%
1149 MEN PeopleCoin MEN $0.000166 $1,846 -0.17% 6.90%
1150 BLX Blockchain Index BLX $3.40 $1,814 0.05% 15.21% 18.80%
1151 PEC Peacecoin PEC $0.077377 $1,757 -0.88% -11.78% 46.16%
1152 ELC Elacoin ELC $0.110335 $1,737 -0.09% 7.62% 29.39%
1153 ACN Avoncoin ACN $0.000497 $1,720 124.32% 6.90% 25.55%
1154 PLC PlusCoin PLC $0.000717 $1,715 0.05% -17.45% 17.17%
1155 ZBC Zilbercoin ZBC $0.027702 $1,712 -0.28% -6.62% -18.31%
1156 DMC DynamicCoin DMC $0.002360 $1,628 0.57% 8.29% -39.37%
1157 XOT Internet of T… XOT $2317.98 $1,482 -0.19% 6.86% 7.94%
1158 GAY GAY Money GAY $0.012578 $1,448 0.04% -21.88% 60.83%
1159 BAT BatCoin BAT $0.000005 $1,346 1.66% 29.43% 159.17%
1160 DFS DFSCoin DFS $0.005876 $1,246 1.68% 9.25% -28.97%
1161 ETT EncryptoTel [… ETT $0.099271 $1,148 -0.17% -12.49% 10.78%
1162 EFYT Ergo EFYT $16.43 $1,102 -1.04% 51.24%
1163 VULC Vulcano VULC $0.004065 $1,098 -0.21% -39.97% -48.91%
1164 APC AlpaCoin APC $0.030196 $1,091 -0.24% 14.98% 3.55%
1165 LKC LinkedCoin LKC $0.000166 $1,090 -0.21% -46.55% -26.87%
1166 MGC MergeCoin MGC $0.012592 $933 -0.24% 6.04% -16.69%
1167 ANI Animecoin ANI $0.000331 $843 -0.24% 22.30% 139.74%
1168 HNC Huncoin HNC $0.001988 $813 -0.24% -3.58% 3.32%
1169 AMS AmsterdamCoin AMS $0.004997 $772 -0.11% 9.18% 53.20%
1170 UR UR UR $0.001180 $748 -0.03% 1.93% 112.69%
1171 SKULL Pirate Blocks SKULL $0.002208 $719 0.02% -8.95% 24.37%
1172 BTBc Bitbase BTBc $0.004308 $686 -0.17% 5.13% -53.76%
1173 TIE TIES Network TIE $0.103780 $681 0.05% -3.86% 56.92%
1174 IBTC iBTC IBTC $0.008190 $650 0.05% -26.75% 87.42%
1175 FRN Francs FRN $0.034218 $645 12.17% 12.15% 25.93%
1176 TCR TheCreed TCR $0.000663 $632 -0.24% 42.97% 167.07%
1177 EGOLD eGold EGOLD $0.018728 $621 0.05% 26.09% 133.55%
1178 DUB Dubstep DUB $0.002651 $612 -0.19% 18.02%
1179 NAMO NamoCoin NAMO $0.000209 $611 1.81% 25.90% 32.27%
1180 XQN Quotient XQN $0.004474 $587 -0.17% -44.61% -25.49%
1181 EAG EA Coin EAG $4.47 $579 -0.24% 65.27% 57.36%
1182 REGA Regacoin REGA $0.000166 $539 -0.24% -86.64% -89.97%
1183 LDCN LandCoin LDCN $0.001445 $526 14.00% 27.38% -54.94%
1184 RHFC RHFCoin RHFC $0.000994 $517 -0.19% -28.76% -2.89%
1185 BSN Bastonet BSN $0.000663 LowVol -0.17% -28.76% -10.01%
1186 BCCS BitcoinCashSc… BCCS $0.013255 LowVol -23.92% -7.04% -51.63%
1187 WIC Wi Coin WIC $0.002506 LowVol -0.15% -17.41% 1.20%
1188 EVC EventChain EVC $0.061324 LowVol -35.89% -54.93% -35.90%
1189 GMX GoldMaxCoin GMX $0.006806 LowVol -0.19% 39.64% 292.89%
1190 COUPE Coupecoin COUPE $0.000119 LowVol -3.44% -20.77% 1315.40%
1191 SAK Sharkcoin SAK $0.001827 LowVol -3.26% -0.25% -17.32%
1192 HAT Hawala.Today HAT $0.283035 LowVol 0.05% 38.18% 61.86%
1193 WA WA Space WA $0.026510 LowVol -0.24% 6.90% 45.31%
1194 MAVRO Mavro MAVRO $0.045233 LowVol -0.24% 8.01% 140.57%
1195 CC CyberCoin CC $0.000166 LowVol -0.17% -46.61% 46.27%
1196 DGPT DigiPulse DGPT $1.32 LowVol 0.02% 37.41% 27.61%
1197 TRIA Triaconta TRIA $9.43 LowVol 0.05% 3.77% 2.24%
1198 INDIA India Coin INDIA $0.000166 LowVol -0.17% -62.23% -26.87%
1199 PCS Pabyosi Coin … PCS $0.088975 LowVol -0.17% -9.54% 16.49%
1200 QBT Cubits QBT $0.004263 LowVol 0.11% 31.81% 16.58%
1201 HDLB HODL Bucks HDLB $0.074560 LowVol -0.24% 45.72% 77.78%
1202 EXRN EXRNchain EXRN $9.4e-07 LowVol 0.03% 47.03% -29.58%
1203 TOP TopCoin TOP $0.000663 LowVol -0.17% 64.14% 63.29%
1204 QORA Qora QORA $0.231964 LowVol -0.24% 6.90% 2.94%
1205 EDOGE EtherDoge EDOGE $9.4e-07 LowVol -33.30% -30.67% 105.36%
1206 HIGH High Gain HIGH $0.000331 LowVol -0.17% 6.86% -51.93%
1207 FAP FAPcoin FAP $0.009279 LowVol -0.21% -17.53% 46.28%
1208 EBIT eBIT EBIT $0.004576 LowVol 0.05% 32.73% 110.12%
1209 RUNNERS Runners RUNNERS $0.000166 LowVol -0.21% 6.86% -42.57%
1210 XDE2 XDE II XDE2 $4.22 LowVol -0.24% 140.35%
1211 CME Cashme CME $0.000166 LowVol -0.17% 46.27%
1212 NTC Natcoin NTC $0.082844 LowVol -0.21% -29.72% -49.56%
1213 CYDER Cyder CYDER $0.000331 LowVol -0.21% 6.90% 46.27%
1214 CHEAP Cheapcoin CHEAP $0.000331 LowVol -0.24% 6.90% -2.49%
1215 DBG Digital Bulli… DBG $0.007456 LowVol -0.24% 12.01% 10.95%
1216 SKC Skeincoin SKC $0.030652 LowVol -0.24% -2.08% 111.37%
1217 LAZ Lazaruscoin LAZ $0.002320 LowVol -0.19% -0.77% 44.98%
1218 EUSD eUSD EUSD $0.000212 LowVol -23.05% -21.01% 16.28%
1219 WSX WeAreSatoshi WSX $0.003314 LowVol -0.21% 52.66% 112.91%
1220 EDRC EDRCoin EDRC $0.062367 LowVol 0.00% 2.87% 19.17%
1221 RCN Rcoin RCN $0.000166 LowVol -0.24% 6.90% 46.27%
1222 MARX MarxCoin MARX $0.001449 LowVol 0.37% 20.20% 48.81%
1223 BLAZR BlazerCoin BLAZR $0.001224 LowVol -0.21% -22.59% 6.30%
1224 STARS StarCash Network STARS $0.110546 LowVol -0.21% -33.88% -40.89%
1225 SWP Swapcoin SWP $0.066042 LowVol 0.05% -32.53% -21.45%
1226 DUTCH Dutch Coin DUTCH $0.000497 LowVol -0.17% 45.65% -20.83%
1227 ELTC2 eLTC ELTC2 $0.000106 LowVol 0.05% -41.35% 0.10%
1228 GRN Granite GRN $0.016569 LowVol -0.24% 5.26% 6.37%
1229 ASN Aseancoin ASN $0.006628 LowVol -0.24% -7.13% -59.97%
1230 9COIN 9COIN 9COIN $0.003645 LowVol -0.19% -4.65% 15.92%
1231 IQT iQuant IQT $0.159941 LowVol -0.19% 9.85% -13.88%
1232 BEST BestChain BEST $0.001597 LowVol 0.84% 5.90% 27.87%
1233 YEL Yellow Token YEL $0.005425 LowVol 0.05% 3.11% -25.39%
1234 VOYA Voyacoin VOYA $3.29 LowVol -0.24% 32.79% 99.93%
1235 HCC Happy Creator… HCC $0.000663 LowVol -4.24% 6.92% 17.01%
1236 TELL Tellurion TELL $0.000180 LowVol -2.49% -37.05% -29.38%
1237 RBBT RabbitCoin RBBT $0.000005 LowVol 28.52% 43.41% 74.99%
1238 FFC FireFlyCoin FFC $0.000166 LowVol -0.21% 6.92% 46.28%
1239 UNRC UniversalRoya… UNRC $0.000647 LowVol 15.47% 31.66%
1240 POKE PokeCoin POKE $0.000166 LowVol -0.21% -4.39%
1241 CYC Cycling Coin CYC $0.001491 LowVol -0.24% 19.67%
1242 RUBIT RubleBit RUBIT $0.005633 LowVol -0.19% 6.92% 34.41%
1243 TLE Tattoocoin (L… TLE $0.128740 LowVol -0.24% 7.28%
1244 BXC Bitcedi BXC $0.003592 LowVol 1.14% 10.09% 7.10%
1245 AV AvatarCoin AV $0.059648 LowVol -0.24% 4.29% 40.79%
1246 IRL IrishCoin IRL $0.003479 LowVol -0.24% 56.31%
1247 PRIMU Primulon PRIMU $0.000271 LowVol -0.24% -12.72% 28.62%
1248 VGC VegasCoin VGC $0.000166 LowVol -0.17% 7.35% 46.75%
1249 PCN PeepCoin PCN $0.000166 LowVol -0.19% 6.90% 46.27%
1250 XAU Xaucoin XAU $0.063127 LowVol -0.24% 113.59%
1251 IPY Infinity Pay IPY $0.002146 LowVol 0.05% 17.97% 25.05%
1252 LEPEN LePen LEPEN $0.000160 LowVol -1.50% 3.48% 75.17%
1253 MMXVI MMXVI MMXVI $0.004308 LowVol -0.24% 30.58%
1254 MONETA Moneta MONETA $0.000663 LowVol -0.24% 42.53% 95.02%
1255 AXIOM Axiom AXIOM $0.024356 LowVol -0.17% 6.90% 40.53%
1256 BGR Bongger BGR $0.000208 LowVol 2.72% 26.33% 77.10%
1257 WOW Wowcoin WOW $0.000117 LowVol -0.36% -24.58% -3.53%
1258 FONZ Fonziecoin FONZ $0.000828 LowVol -0.19% 17.57%
1259 FUDD DimonCoin FUDD $0.000731 LowVol 0.05% -46.26% -44.53%
1260 PRN Protean PRN $0.000101 LowVol -0.02% 37.26% 5.23%
1261 CLINT Clinton CLINT $0.013255 LowVol -0.24% -0.45%
1262 ZSE ZSEcoin ZSE $0.013918 LowVol -0.19% 5.60% 34.37%
1263 IVZ InvisibleCoin IVZ $0.370314 LowVol -0.24% -22.73% 46.76%
1264 QBC Quebecoin QBC $0.002651 LowVol -0.24% 6.90% 37.66%
1265 XVE The Vegan Ini… XVE $0.000497 LowVol -0.24% 42.25%
1266 WINK Wink WINK $0.000331 LowVol -0.19% 113.80%
1267 KARMA Karmacoin KARMA $0.000166 LowVol -0.17% 6.89% 45.77%
1268 DON Donationcoin DON $0.000657 LowVol -0.24% 3.85% 36.43%
1269 GBRC Global Busine… GBRC $0.000166 LowVol -0.24%
1270 MAGN Magnetcoin MAGN $0.666234 LowVol -0.24% 5.10% 24.64%
1271 ROYAL RoyalCoin ROYAL $0.003811 LowVol -0.24% 1.53%
1272 IFC Infinitecoin IFC $0.000021 LowVol 2.70% 0.40% 71.82%
1273 EGG EggCoin EGG $0.062630 LowVol -0.17% 6.89% 45.49%
1274 LTH LAthaan LTH $0.001160 LowVol -0.24% 49.66% 104.77%
1275 FUTC FutCoin FUTC $0.003314 LowVol -0.24% -10.14% 76.42%
1276 10MT 10M Token 10MT $0.002302 LowVol -0.11% 3.84% 212.20%
1277 FAZZ Fazzcoin FAZZ $0.006130 LowVol -0.17% -11.16%
1278 FLAP FlappyCoin FLAP $0.000001 LowVol -0.51% -11.99% -98.50%
1279 BET BetaCoin BET $0.001823 LowVol -0.17% 17.33%
1280 NBE BitCentavo NBE $0.000002 LowVol 2.72%
1281 STEX STEX STEX $1.29 LowVol -0.80% 12.79% 61.72%
1282 MBL MobileCash MBL $0.000663 LowVol -0.24% 7.29%
1283 OPES Opescoin OPES $0.001988 LowVol -0.19% -5.42%
1284 BIT First Bitcoin BIT $0.011267 LowVol -0.24% -8.78% -8.42%
1285 PDG PinkDog PDG $0.000331 LowVol -0.24% 192.69%
1286 FBL Faceblock FBL $0.001676 LowVol 0.05% 2.71%
1287 X2 X2 X2 $0.000166 LowVol -0.24% 6.92% 46.28%
1288 TURBO TurboCoin TURBO $0.000166 LowVol -0.17% 6.86%
1289 HALLO Halloween Coin HALLO $0.000166 LowVol -0.21% 6.90% 22.11%
1290 YES Yescoin YES $0.000160 LowVol -3.65% 3.21% 48.62%
1291 SPORT SportsCoin SPORT $0.001491 LowVol -0.24% 7.31%
1292 TRICK TrickyCoin TRICK $0.015078 LowVol -0.19% -24.57% 41.22%
1293 DISK DarkLisk DISK $0.001326 LowVol -0.21% 6.86% 75.25%
1294 FRWC FrankyWillCoin FRWC $0.002982 LowVol -0.49% 13.19% 14.47%
1295 SNAKE SnakeEyes SNAKE $0.055243 LowVol -0.74% -3.69% 35.54%
1296 XYLO XYLO XYLO $0.879791 LowVol -0.21% 17.78%
1297 SYNC Sync SYNC $760.07 LowVol 122.88%
1298 HYPER Hyper HYPER $0.035779 LowVol 6.87% -12.25%
1299 SHA SHACoin SHA $0.000767 LowVol 29.54%
1300 GML GameLeagueCoin GML $0.012307 LowVol 37.45%
1301 SJCX Storjcoin X SJCX $0.253953 LowVol
1302 SHELL ShellCoin SHELL $0.043215 LowVol 92.67%
1303 DCRE DeltaCredits DCRE $0.232278 LowVol
1304 BAC BitAlphaCoin BAC $0.003467 LowVol -1.26%
1305 PSY Psilocybin PSY $0.021270 LowVol 2.18%
1306 PAYP PayPeer PAYP $0.000150 LowVol
1307 OP Operand OP $0.000979 LowVol 8.07%
1308 OCOW OCOW OCOW $0.000823 LowVol
1309 SFE SafeCoin SFE $0.000166 LowVol 7.13% 46.59%
1310 RICHX RichCoin RICHX $0.008631 LowVol
1311 PRM PrismChain PRM $0.001829 LowVol 7.27% 42.33%
1312 GAIN UGAIN GAIN $0.002323 LowVol 7.04% 58.06%
1313 TODAY TodayCoin TODAY $0.000929 LowVol -0.13% 2.45%
1314 GOLF Golfcoin GOLF $0.000136 LowVol 19.40%
1315 OMC Omicron OMC $0.153527 LowVol 19.20%
1316 TEAM TeamUp TEAM $0.000331 LowVol 6.73% 45.56%
1317 CBD CBD Crystals CBD $0.003032 LowVol 8.68%
1318 NBIT netBit NBIT $0.080531 LowVol 8.93% 25.14%
1319 MONEY MoneyCoin MONEY $0.000164 LowVol 5.97% 45.04%
1320 XSTC Safe Trade Coin XSTC $0.000141 LowVol
1321 KASHH KashhCoin KASHH $0.000167 LowVol 7.58% 3834.77%
1322 TERA TeraCoin TERA $0.000141 LowVol
1323 UTA UtaCoin UTA $0.002671 LowVol -17.70%
1324 BIXC BIXC BIXC $6.24 LowVol
1325 DASHS Dashs DASHS $0.056821 LowVol 7.82% 33.59%
1326 GUC GoldUnionCoin GUC $0.066111 LowVol 25.65%
1327 TYC Tyrocoin TYC $0.001770 LowVol -91.66%
1328 TOPAZ Topaz Coin TOPAZ $0.109744 LowVol 7.24%
1329 PI PiCoin PI $0.002464 LowVol 5.98% 5.36%
1330 BITOK Bitok BITOK $0.000164 LowVol 5.88% 44.63%
1331 ANTX Antimatter ANTX $0.000137 LowVol 21.60%
1332 BIRDS Birds BIRDS $0.000140 LowVol 49.35%
1333 XTD XTD Coin XTD $0.000167 LowVol 7.53%
1334 FID BITFID FID $0.142654 LowVol
1335 RUPX Rupaya [OLD] RUPX $0.003941 LowVol 5.90% -0.60%
1336 MAGE MagicCoin MAGE $13.62 LowVol
1337 UNC UNCoin UNC $0.000149 31.38%
1338 WEC Wowecoin WEC $0.102000 0.00%
1339 FC Facecoin FC $0.003480 -12.54%
1340 SIC Swisscoin SIC $0.000123 -8.20%

Quay lại phần 1

Phản hồi